Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

INSTITUŢIA: Centrul Şcolar pentru Educaţia Incluzivă „Paul Popescu Neveanu”, Timişoara
LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de clasă virtuală (buget de timp – 45 de minute)
DATA: 24.03.2021
ORA: 12.35-13.20
CLASA: a VII-a B (DMS)
PROPUNĂTOR: profesor-educator Lucan Sorina
ARIA CURRICULARĂ: Terapie educațională complexă și integrată
MODUL: Formarea autonomiei personale
TIPUL DE ACTIVITATE: consolidare
TEMA: O alimentație sănătoasă

COMPETENȚE GENERALE
Dezvoltarea disponibilităţilor psiho-individuale în vederea formării unor comportamente independente
de bază

COMPETENȚE SPECIFICE
Formarea si dezvoltarea unor deprinderi de igiena alimentară

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 – Să dea exemple de comportamente prin care omul își poate menține starea de snătate
O2 – Să identifice minim 3 alimente din fiecare grupă a piramidei alimentelor
O3 – Să discrimineze alimentele sănătoase de cele nesănătoase
O4 – Să alcătuiască un meniu zilnic

METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE: observaţia, explicaţia, exerciţiul, conversaţia, jocul didactic,


brainstorming
MIJLOACE DIDACTICE: manual online, caiete, instrumente de scris, laptop, prezentare pps
FORME DE ORGANIZARE: frontală și individuală.
BIBLIOGRAFIE:
 Pițilă, T., Mihăilescu, C., (2016), Științe ale naturii. Manual pentru clasa a IV-a.
București, Ed. Aramis;
Forme de Observaţ
Obiectiv Conţinutul informaţional şi demersul didactic Elemente de strategie didactică
Momentele evaluare ii
Timp opera-
lecţiei Resurse Resurse Forme de
ţional Activitatea profesorului Activitatea elevilor
metodologice materiale organizare
1. Moment Profesorul salută și pregăteşteElevii salută şi se Conversaţia - Frontală -
organiza- 1’ - materialele de lucru necesarepregătesc pentru începerea
toric desfășurării activității. activității.
Profesorul citește elevilor Elevii ascultă ghicitorile și Conversaţia PC Frontală Aprecieri
ghicitori despre fructe și răspund. Individuală verbale
legume:

„Nas la omul de zăpadă.


Iepurele vrea să-l roadă.”
(Morcovul)

„Buni sunt copţi, fierţi şi


prăjiţi
Şi-s aproape nelipsiţi,
Când dorim o garnitură
2. Captarea Lângă oricare friptură.”
4’ -
atenţiei (Cartofii)

„Seamănă cu-n castravete


Dar e galbenă, nu-i verde.
Maimuţica de-ar avea
Toată ziua ar mânca.”
(Banana)

„O minge portocalie
Să o mănânci te-mbie;
Din ţări calde e adusă
Şi-n fructieră este pusă”
(Portocala)
3.Reactuali- 5’ O1 Profesorul discută cu eleviiElevii descriu, așa cum Brainstorming PC Frontală Aprecieri
zarea despre sănătate și menținereacred ei, o persoană Conversația Individuală verbale
cunoştinţe- stării de sănătate. Cere elevilorsănătoasă. Dau exemple de
lor să dea exemple decomportamente care ajută
anterioare comportamente prin care omulun om să rămână sănătos.
își poate păstra sănătatea.
„Ce înseamnă să fii sănătos?
”Ce putem face pentru a fi
sănătoși?”
4. Anunţarea Profesorul precizează subiectul Elevii sunt atenţi la Conversaţia - Frontală -
subiectului şi obiectivele propuse: „Astăziprecizările profesorului.
şi 1’ - vom discuta despre menținereaElevii scriu titlul lecției pe
obiectivelor stării de sănătate și importanța caiete.
lecţiei unei alimentații sănătoase.
5. Dirijarea 20’ O2 Profesorul partajează ecranulElevii observă piramida Observaţia -PC Frontală Aprecieri
învăţării computerului personal. alimentelor și denumesc Explicația -manual Individuală verbale
Prezintă elevilor piramidaalimentele care o compun. Conversaţia digital
alimentelor Exerciţiul Științe ale
(https://manuale.edu.ro/manual naturii cls a
e/Clasa%20a%20IV-a/Stiinte IV-a
%20ale -Caiete
%20naturii/Aramis/Partea -instrumente
%20I/manual.html) de scris
–pag 36. Explică elevilor
organizarea piramidei. Elevii sunt atenți la
Elevilor li se cere să observe șiexplicațiile profesorului.
să identifice alimentele din
fiecare grupă.
Profesorul discută apoi cuElevii desenează un tabel
O3 elevii despre importanțape caiete și scriu
alimentelor din fiecare grupă șidenumirile alimentelor Explicația
de ce unele trebuie consumatesănătoase și nesănătoase în Exercițiul
în cantități mai mici. coloana potrivită.

Profesorul propune elevilor -prezentare


(prezentare ppt) un exercițiu ce ppt
are ca sarcină gruparea unor
alimente pe categorii: sănătoase
și nesănătoase.
6. Obţinerea 8’ Profesorul propune elevilor unElevii rezolvă exercițiile Explicația PC Frontală Aprecieri
performanţei joc didactic. Explică sarcina depropuse de către profesor. Conversația Individuală verbale
lucru: alcătuirea unui meniu Exercițiul
zilnic. joc didactic
O4 https://learningapps.org/display
?v=pdhnnhzen21
https://learningapps.org/display
?v=pamtdu1p521
Profesorul solicită elevilor săElevii sunt atenţi la Explicația PC Frontală Aprecieri
scrie pe site-ul menti.comprecizări și rezolvă sarcina Exerciţiul Individuală verbale
7.Asigurarea
alimente sănătoase la care sepropusă.
feedback- 5’ O3
gândesc, apoi alimente
ului
nesănătoase.

Se fac aprecieri asupraElevii trimit poză pe Conversația PC Frontală Aprecieri Dacă


activităţii elevilor la oră.platformă cu ceea ce au verbale timpul
Profesorul corectează caietelelucrat. permite,
8. Încheierea copiilor. elevii vor
1’
activităţii juca un
joc online.