Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică


Departamentul Electroenergetica

Referat La Termodinamica tehnică


Tema: Studii de funcționare a răcitorului

A elaborat: st. gr. EE-191


CÎRNAȚ Damian

A verificat: asist. univ.


APOSTOL Irina

Chişinău 2020
CERCETAREA FUNCȚIONĂRII MAȘINII DE REFRIGERARE

Introducere: Răcitorul este conceput pentru a menține temperatura sub temperatura ambiantă într-un
spațiu restrâns. O mașină frigorifică constă dintr-un complex de elemente tehnice, prin care, datorită
energiei consumate din exterior, căldura este transferată de la un corp cu temperatură scăzută la un corp
cu o temperatură mai mare.

A doua lege a termodinamicii. Formularea legii

• Postulează Clausius: "Un proces este imposibil, al cărui singur rezultat ar fi transferul de
căldură de la un corp mai rece la unul mai fierbinte " (acest proces se numește procesul
Clausius).

• Postulează Thomson: „Este imposibil un proces circular, al cărui singur rezultat ar fi


producerea de muncă prin răcirea rezervorului de căldură.” (acest proces se numește procesul
Thomson).

Conform legii conservării energiei în cazul anumitor procese, cantitatea de energie utilizată rămâne
neschimbată. Pentru a explica modul în care energia poate fi convertită, se poate apela la conceptul
celei de-a doua legi a termodinamicii.

Ca bază pentru a doua lege a termodinamicii, au devenit procese ireversibile și involuntare care apar
exclusiv într-o direcție și / sau fără influență externă externă.

Legea funcționează în sisteme izolate, dar poate fi percepută și ca funcționând în cazul sistemelor care
au capacitatea de a primi căldură din exterior. În astfel de sisteme, entropia va crește și mai repede.
Indicele de entropie indică un sistem cu caracter de tulburare, adică entropia în sine este măsura
tulburării. Un indice de entropie ridicat este un nivel ridicat de haos în mișcarea particulelor în
interiorul sistemului. Un exemplu clasic al acestei condiții este transformarea gheții în apă și
incapacitatea acesteia de a deveni din nou gheață singură. În cazul transformării apei în gheață, ar
trebui să se producă o scădere a nivelului de entropie.
Tipuri de unități frigorifice:

Principalele tipuri de unități frigorifice sunt:

1. Unități frigorifice cu aer;

2. Instalații cu abur de compresie;

3. Mașini frigorifice cu abur electric;

1) În unitățile de refrigerare cu aer - Aerul este utilizat ca mediu de lucru, iar transferul de căldură
dintr-o sursă „rece” în una „fierbinte” se realizează în detrimentul energiei mecanice. Scăderea
temperaturii aerului necesare pentru răcirea camerei frigorifice se realizează în aceste instalații ca
urmare a expansiunii sale rapide, în care timpul pentru schimbul de căldură este limitat, iar lucrarea se
efectuează în principal din cauza energiei interne și, prin urmare, a temperaturii fluidului de lucru
scade.

Imaginea 1. Diagrama unității de refrigerare a aerului

1 - camera frigorifica; 2 - compresor; 3 - schimbător de căldură; 4 - expansor;

2) Unități de compresie frigorifică cu abur funcționarea continuă funcționează folosind principiul


transformărilor de fază ale unui agent frigorific care circulă continuu în sistem.

Principala caracteristică a ciclului de refrigerare cu abur este schimbarea stării de agregare a fluidului
de lucru în timpul fierberii și condensării acestuia. Vaporii de agent frigorific sunt comprimați și
condensați pentru a forma un lichid, care este strâns de o supapă de control, creând un mediu cu
temperatură scăzută în evaporatorul frigiderului. Pentru a comprima faza de vapori gazoși a fluidului
frigorific de lucru, se folosesc mașini de compresor de diferite tipuri, și anume, compresor cu jet -
ejectoare; mașini cu pistoane și rotative; turbocompresoare centrifuge și centripete; compresoare cu
șurub.

Unități frigorifice cu piston compresor au o eficiență destul de mare în zona temperaturilor moderat
scăzute și sunt utilizate pe scară largă pentru a obține frig cu temperaturi de până la minus 50-70 ° C.

Figura 2. Schema schematică a unei mașini de compresie cu abur.

3)În mașinile frigorifice cu jet de abur - Energia consumată pe ciclul de refrigerare este introdusă sub
formă de căldură. În practică, apa este utilizată ca agent frigorific în mașinile frigorifice cu jet de abur,
deși sunt posibili și alți agenți frigorifici. Mașinile frigorifice cu jet de abur sunt utilizate de obicei
pentru răcirea apei în diferite industrii și instalații de aer condiționat, răcirea cu vid a produselor
alimentare etc. lichid de răcire. Apa este răcită prin evaporare parțială, în timp ce căldura latentă de
vaporizare este eliminată din volumul de apă care intră în evaporator prin supapa de control.
Condensatul este returnat din condensator la evaporator,

Figura 3. Diagrama mașinii frigorifice cu jet de abur:

1 - cazan cu abur, 2 - ejector, 3 - evaporator, 4 - supapă de control, 5 - condensator, 6 - pompă

Principalulelemente care alcătuiesc frigiderul:

 Compresor (motor). Poate fi invertor și liniar. Datorită pornirii motorului, freonul se deplasează
prin tuburile sistemului, asigurând răcirea în camere.

 Condensatorul este tuburile din spatele carcasei (în cele mai noi modele poate fi amplasat
lateral). Căldura generată de compresor în timpul funcționării este transferată din condensator în
mediu. Deci frigiderul nu se supraîncălzește

 Evaporator. Aici freonul fierbe și se transformă într-o stare gazoasă. În același timp, se ia o
cantitate mare de căldură, tuburile din cameră sunt răcite împreună cu aerul din compartiment.

 Supapă de termoreglare. Menține presiunea setată pentru mișcarea agentului frigorific.


Agent frigorific - o substanță de lucru a unei mașini frigorifice, care, la fierbere îndepărtează
căldura de pe obiectul care trebuie răcit și apoi, după comprimare o transferă în mediul de răcire
datorită condensării sau altfel tranziție de fază (apă, aer etc.).
Figura 5, 5.1. Dispozitivul unui frigider de uz casnic.

Principiul de funcționare a unității frigorifice:


Principiul răcitorului se bazează pe răcire, un proces fizic bazat pe consumul de căldură generată de
mașină ca urmare a fierberii lichidului. Cu ce indicator de temperatură mediul lichid ajunge la fierbere -
va depinde de originea lichidului și de nivelul presiunii exercitate.

O citire la presiune ridicată înseamnă un punct de fierbere ridicat. Exact în aceeași dependență,
acest proces funcționează și invers: presiune mai mică - temperatură mai mică de fierbere și evaporare
a lichidului.

Agentul frigorific care fierbe în evaporator intră în faza activă de absorbție a căldurii emanate din
furtunul ansamblului schimbătorului de căldură. Și tuburile, sau mai bine zis materialul lor, vor fi
spălate cu lichid, iar acest lucru este direct legat de procesul de răcire a aerului. Acest proces nu trebuie
întrerupt, este permanent. Pentru a-l menține, este necesară fierberea regulată a freonului în evaporator,
ceea ce înseamnă îndepărtarea constantă a agentului frigorific gazos și adăugarea acestuia în stare
lichidă.

Condensarea vaporilor de freon lichid necesită o temperatură exact ceea ce va fi, în funcție de
presiunea atmosferică. Cu cât este mai mare citirea presiunii, cu atât este mai mare gradul de
condensare. Este necesară o presiune de 23 de atmosfere pentru condensarea vaporilor de freon R22, în
timp ce temperatura va fi de +55 grade.

Vaporii de agent frigorific, transformați în lichid, generează o cantitate mare de căldură în mediu.
Frigiderul pentru acest proces are un schimbător de căldură special etanș complet, denumit
condensator.

Concluzie: În urma efectuării acestei lucrări am studiat funcționarea mașinilor frigorifice. Am facut
cunostință cu toate tipurile de mașini frigorifice în urma cărora am observat că ele practice sunt
identice. S-a observat că toate frigiderele funcționează conform ciclului invers Carnot. Mașinele
frigorifice sunt un set de mecanisme,dispositive si aparate conectate in serie in sistem pentru a produce
frig artificial.

S-ar putea să vă placă și