Sunteți pe pagina 1din 2

CURS 2 stratificată cu stratul mijlociu electronoptic mai transparent. conditiile de cultivare.

▪ La baza conceptiilor actuale privind organizarea structurală a membranebr biologice se ▪ La nivelul lui, legate de peptidoglican, se gasesc partile proteice ale unor molecule de
MORFOLOGIA BACTERIANA. SPORUL SI SPORULAREA. află modelul de “mozaic fluid” elaborat de Singer si Nicholson in 1972, model care a fost lipoproteine, in timp ce partile lipidice ale acestora sunt situate în membrana externă.
DIVIZIUNEA BACTERIANA. si este revizuit si completat în permanentă. ▪ Acest spatiu este sediul de depozitare al unui număr mare de enzme si pigmenti.
▪ Conform acestui model, membrana citoplasmatică este formată din două straturi de
Structura bacteriilor molecule fosfolipidice dispuse cu părtile hidrofobe fata in fata, printre acestea se gasesc ● Membrana externă
Cuprinde: moleculele globulare proteice. Este stratul exterior al peretelui celular, este triplu stratificatâ.
a) Structuri esentiale oricarei celule: ▪ Membrana citoplasmatică este semipermeabilă, cu rol de barieră osmotică care reglează Este formata din fosfolipide, proteine şi cantităti variabile de lipopolizaharide.
- nucleu, citoplasma si membrană citoplasmatică, alcătuind protoplastul (cea mai schimburile ce au loc între celula bacteriana si mediul extern atât prin procese active Structura membranei externe este formata din două straturi de molecule fosfolipidice
rudimentară formă de existentă a bacteriilor). specifice cât si procese de difuziune pasivă. dispuse cu partile hidrofobe fata in fata şi cu cele hidrofile distal.
- peretele bacterian rigid, structură caracteristică bacteriilor tipice, care protejează ▪ Ea este sediul enzimelor implicate in metabolismul bacterian, replicarea ADN-ului, Printre aceste molecule se gasesc intercalate diferite tipuri de molecule proteice, realizând
protoplastul, lipseşte la Mollicutes. biosinteza tuturor componentelor majore ale peretelui celular si sinteza polizaharidelor o legatură strânsâ intre membrana externă şi stratul de peptidoglican.
b) Structuri neesentiale pentru existenta bacteriei prezente numai la unele specii capsulare.
(capsula, cili, fimbrii). ▪ Ea participa direct la cresterea si diviziunea celulară, formarea septului de diviziune.
c) Sporul este forma de rezistentă în care se pot transforma unele specii cand se găsesc în ▪ Membrana citoplasmatică este implicata si în sinteza ARN-ului si datorită asocierii cu Functiile membranei externe:
conditii neprielnice de înmulţire. ribozomii în sinteza proteinelor. - reglarea traficului molecular prin perete.
Într-o reprezentare schematică, structura bacteriei, pornind de la interior spre exterior, - permeabilitatea este mai mare decat a membranei citoplasmatice pentru că există nişte
este alcătuită din următoarele componente structurale: ●Peretele bacterian pori (canale) de transport pasiv, sau în cazul unor molecule mai complexe prin
- material nuclear; Este o structura rigidă, prezentă la suprafata bacteriei cu o grosime de 150 Ả, ălcătuită din intermediul unor proteine de transport (transport activ).
- citoplasma în care se gasesc: ribozomi, incluzii, vacuole, structuri membranoase care 3 straturi: - unele dintre proteinele existente in membrana externă sunt receptori pentru fagi,
deriva din membrana citoplasmatică (mezozomi), - componenta principala a peretelui este mureina sau peptidoglicanul, polimeri micsti, colicine, replicarea ADN-ului.
- structuri de invelis (membrana citoplasmatică, perete celular), din două tipuri de hexoze: N-acetilglucozamina (G) si acidul N-acetilmuramic (M). - membrana externă constituie suprafata antigenică cu mare importanta in inducerea
- apendici bacterieni (cili, pili), aceste hexoze alternează formând lanturi longitudinale. răspunsului imun.
- structuri extracelulare care constituie glicocalixul (structuri regulate de suprafată, - de grupele N-acetilmuramic se leagă lanturi scurte (tetrapeptide) alcătuite din 4
microcapsula, capsulă, strat mucos-uneori). aminoacizi: ● Glicocolixul
- L- alanina, Reprezintă structuri de origine bacteriana care contin polizaharide si sunt situate la
- D- alanină, exteriorul membranei externe.
● Materialul nuclear - acid D-glutamic, Există două feluri de glicocalix:
La bacterii se numeste corp nuclear sau nucleotid, nu este marginit de membrana nucleară - L-lizină (in locul acestui aminoacid poate să apară acidul - glicocalixul regulat de suprafata (strat RS) si
si nici nu prezintă nucleoli. mesodiaminopimelic). - glicocalixul capsular (capsula).
- Densitatea electronoptică mai scăzută a zonei nucleare este explicată prin faptul că deşi - peretele bacterian al bacteriilor Gram-pozitive diferă ca structură si compozitie de cel Stratul RS
ea reprezinta cca.10% din volumul celulei ADN-ul care alcatuieste materialul nuclear, al bacteriilor Gram-negative, desi ambii contin peptidoglicani. Este prezent atât la bacterii Grarn (+) cat si la cele Gram (-)
reprezintă numai 2-3% din greutatea uscată a celulei. Este format, in general, dintr-o singură specie de subunităti de glicoproteine care se
- Materialul nuclear contine 60% ADN, 30% ARN, nou sintetizat si 10% proteine. Bacteriile Gram-pozitive asamblează in structuri hexagonale sou tetragonale.
- ADN-ul este organizat intr-o singura moleculă dublu helicoidală, circular închisă, cu un ▪ Au un perete gros (200 - 800Ả) alcătuit dintr-un strat rigid de peptidoglicani şi din acid Sunt dispuse sub forma unor retele regulate pe întreaga suprafata a peretelui celular.
diametru de 20 Ả si o lungime de cca 1100µm, numita cromozom bacterian. teichoic. Capsula
▪ Cantitatea mare de peptidoglicani (70-80%) oferă acestor bacterii sensibilitate la lizozim Este de natura polizaharidica complexă cu molecule neramificate lipsite de miez lipopoli
● Citoplasma şi penicilină. zaharidic, puternic hidratata (99% apă).
Este situata intre zona materialului nuclear si fata internă a membranei citoplasmatice, cu ▪ Lizozimul hidrolizeaza specific peptidoglicanii între N-acetil-glucozamină şi acidul N- Ea poate fi:
care este intim asociată. acetilmuramic. - microcapsula (structură fină ataşata intim de peretele celular),
Ea reprezintă un sistem coloidal alcatuit din cca. 80% apă, în care se găsesc: ▪ Penicilina inhibă specific sinteza de peptidoglicani. - capsulă obisnuită (structură care are un contur delimitat), sau
- o cantitate mare de molecule organice mici (rezultate din metabolismul bacterian), - strat mucos (materialul capsular care este eliberat in mediu).
- ioni anorganici, enzime şi Bacteriile Gram-negative Funcţionalitatea glicocalixului
- acizi ribonucleici (ARN) sub formă de: ▪ Au un perete mai subtire de 100Ả cu un continut mult mai mic de peptidoglican (până la ▪ Pentru bacteriile cultivate in vitro, pe medii uzuale, glicocalixul nu este o structură
- ARNr (continut în ribozomi), 20%) si făra acid teichoic. esentială şi pierderea lui nu antrenează moartea celulei.
- ARNt (ARN de transport) şi ▪ Pentru bacteriile crescute în conditii naturale unde pot să apară factori nefavorabili si
- ARNm (ARN mesager). ▪ Un strat extern numit membrară externă, acoperă peretele bacterian al bacteriilor Gram- agenti antimicrobieni (variatii de pH, ioni de metale grele, bacteriocine, bacteriofagi,
- plasmide (determinanti genetici extracromozomiali), negative. Aceasta membrană este mai groasă decat stratul de peptidoglicani si este anticorpi, fagocite), glicocalixul este o structură multifunctionala cu importantă in
- vacuole gazoase si incluzii. compusă din lipoproteine si glicoproteine atasate de peptidoglicani. supravietuire.
▪ Această membrană contine antigenul “O”, caracteristic bacteriilor Gram-negative. ▪ Stratul RS protejează bacteria impotriva factorilor nefavorabili din mediu el poate
* Incluziile citoplasmatice ▪ Îndepartarea peretelui bacterian, care protejează membrana citoplasmatică determină favoriza atasarea bacteriei la diverse substraturi, poate fi implicat in unele activităţi
Sunt formate din formatiuni structurale inerte, cu dimensiuni si forme diferite, care liza bacteriană, pentru că membrana este incapabilă să reziste presiunii osmotice din enzimatice.
variaza cantitativ in functie de conditiile de mediu. natură Capsula are mai multe functii:
Uneori sunt înconjurate de o membrană proteică unistratificata, în grosime de 20- a) promotor al aderentei si factor de colonizare pe suprafete inerte;
40Ả Ele pot fi de mai multe feluri: Protoplastii sunt forme bacteriene lipsite de perete bacterian, create artificial, mentinute b) protector al bacteriei fată de factorii nefavorabili si agentilor antibacterieni din medu;
- incluzii poliglucozidice (glicogen), producerea lor este stimulată de excesul de carbon în medii osmotice capabile să protejeze de liză bacteriană. c) poate proteja, bacteria impotriva anticorpilor prin mascarea surafetelor antigenice de la
din mediu corelat cu limitarea azotului, fosforului, sulfului, sau când pH-ul este scăzut; In medii hipotone aceste celule se sparg, iar la medii hipertone se ratatinează. nivelul peretelui celular,
- incluzii de polibetahidroxibutirat (PHB), ele reprezintă mai mult de 50% din ▪ Protoplaştii provin din bacterii Gram-pozitive.
greutatea uscata( a celulei, apar atunci când există un exces de carbon şi surse de energie. d) are el insusi propietati antigenice (antigene “K”) specifice care poate diferentia mai
- incluziile sunt stucturi legate de activitatea metabolită a bacteriei si reprezintă materiale Sferoplastii sunt forme bacteriene create artificial prin indepărtarea partială a peretelui. ▪ multe tipuri antigence in cadrul aceleiasi specii,
de rezervă sau surse de energie. Peretele este lipsit de mureira, insă contine lipide, motiv pentru care au aspect sferic. e) poate să contina receptori pentru bacteriofagi,
▪ Sferoplaştii provin bacterii Gram-negative. f) protejează impotriva desicării,
* Mezozomii g) induce producerea interferonului,
Sunt structuri membranoase care se formează prin invaginarea membranei citoplasmatice, Rolurile peretelui bacterian: h) este un activator al complementului pe cale alternativa.
ele pot fi intâlnite ocazional. - asigură forma bacteriei.
Formeaza întotdeauna cavităti deschise în spatiul periplasmatic, sunt întotdeauna in - asigură rezistenta bacteriei la presiunea osmotică intracelulară de 16-25 atmosfere. ● Cilii(flagelii)
contact direct cu materialul nuclear, membranele din care sunt constituiti au aproximativ - are rol în diviziunea bacteriei, participând la formarea septului de diviziune. ▪ Sunt structuri filamentoase, flexibile, subtiri (0,01- 0,02µm în diametru), cu lungime
aceeasi grosime cu membrana citoplasmatică - este sediul antigenelor, care pot induce un răspuns specific umoral sau celular. variabila (6-15µm), dar totdeauna mai mare decat corpul celular şi sunt dispusi la
Ei au rol in replicarea ADN-ului si la diviziunea celulara (contact dintre ADNc- - este sediul unor receptori pentru ataşarea altor celule (microfage, macrofage) sau a unor suprafata bacteriei.
mezozomi şi mezozomi - sept de diviziune), participarea la sinteza şi secretin unor proteine plasmatice (opsonine), sau fixarea unor virusuri (bacteriofagi). ▪ În suspensie cilii au formă spiralată, dar când sunt examinate pe preparate uscate apar
exoenzime (penicilinaze), participarea la sinteza peretelui celular. - are rol în patogenitate, fiind sediul unor factori de patogenitate. sub forma unor filamente regulat ondulate într-un plan, sinusoidale cu lungimea undei de
2-3µm si amplitudinea de 0,25-0,60µm.
● Membrana citoplasmatica ● Spatiul periplasmatic ▪ Formarea cililor este reglată genetic fiind cuplata cu ciclul de diviziune celulară.
▪ Este o structură care mărgineste la exterior citoplasma bacteriilor separând-o de peretele ▪ Apare pe sectiuni ca o zona cu densitate electronoptică redusă în interiorul careia se ▪ Ei pot fi observati in microscopia cu camp întunecat datorita tendintei de a forma
celular. gaseste un strat subtire de peptidoglican cu densitate electronoptică mai mare. agregate la suprafata celulelor peritriche.
▪ Este o membrană biologică groasă de 6,5-7 nm, pe sectiuni fine ea apare triplu ▪ Lărgimea spatiului este variabilă, depinzand de starea fiziologică a celulei si de ▪ Cercetarea structurii cililor la microscopul electronic, a evidentiat alcătuirea lor din trei

1
componente morfologic distincte:
- o structura bazala (corpuscul bazal, complex bazal),
- o structura in formă de cârlig şi
- filamentul flagelar principal.
▪ Flagelul este de fapt un snop de filamente extrem de fine alcatuit din molecule de
flagelină puse cap la cap.
▪ Aceste filamente formeaza un snop cu forma spiralată atunci când se învartesc in
directia bună.
▪ Din punct de vedere biochimic, toate componentele cilului sunt alcătuite din proteine cu
propietati antigenice proprii (antigene ciliare sau antigene ‘H ‘), numite flageline.
▪ Atat filamentul flagelar cât si cârligul sunt alcatuite fiecare în parte din câte un singur
fel de molecule proteice, care sunt capabile de autoasamblare.

Functionalitatea cililor
▪ Cilii bacterieni au rol de organite locomotoare.
▪ Motorul rotatiei cililor este complexul bazal iar energia necesară este furniznta de ATP.
▪ Astfel s-ar explica chemotactismul.

● Pilii(fimbriile)
▪ Sunt apendici filamentosi neflagelari, imobili, prezenti in numar mare pe suprafata unor
bacterii.
▪ Pilii sunt de obicei mult mai subtiri decât cilii au o structura mai rigidă fiind drepti sau
cu forma usor sinuoasa neregulată (nu prezinta o lungime de undă si o amplitudine
constantă), sunt mai scurti si mult mai numerosi.
▪ In generalsunt peritrichi.
▪ Pe baza caracteristicilor morfologice, biochimice si imunologice a fost descrisă o mare
varietate de tipuri de pili, in timp ce în raport cu functionalitatea au fost decrise numai
doua tipuri:
- pili de conjugare (de sex),
- pili comuni (pili somatici).

Funcţionalitatea pililor
▪ Atat pilii de conjugare cât si cei comuni contin receptori specifici pentru bacteriofagi,
receptori situati în varf sau pe suprafata laterala.
▪ Pilii de conjugare, sunt necesari initierii procesului de conjugare.
▪ Pilii F prezenti la celulele “F” (mascule) de E.coli au sugerat ca ei actioneaza ca niste
cârlige retractile care aduc bacteriile ce se conjuga (donatoare şi receptoare) în contact
celular, fara a fi implicati in transferul propriu-zis de material genetic.

● Diviziunea bacteriana
Are loc atunci cand bacteriile se gasesc într-un mediu favorabil (lichid sau solid).
Se face in 2 moduri:
- prin diviziune directă sau binara, amitoza, prin sciziparitate, care se produce la
majoritatea bacteriilor;
- prin inmugurire sau ramificare (la un număr foarte redus de bacterii).
Rezultatul sciziparitatii sunt două celule fiice, care la randul lor vor da naştere, fiecare, la
randul lor la câte alte două celule s.a.m.d.

Etapele diviziunii bacteriene:


• Alungirea materialului nuclear cu repartizarea cromatinei in axul mare al celulei, sub
forma unui bastonas.
• Scindarea cromatinei in două părti care se indepărtează una de alta, către cei doi poli ai
celulei, fiind trasi de mezozomi.
• In partea centrala a celulei apare un sept transversal perpendicular pe axul mare al
celulei, derivat din membrana citoplasmatica.
• Strangularea, la acest nivel, a peretelui celular care formează si el un perete transvers,
patrunde in interiorul septului citoplasmatic, indepărtandu-l in două straturi.
• Rezultă, astfel două celule fiice cu nucleu, citoplasmă si membrană citoplasmatică
proprie dar cu perete comun.
• Separarea celor doua celule se face prin scindarea peretelui celular si despărtirea celor
doua celule fiice.
• La unele bacterii celule, separarea se produce după două diviziuni, rezultand diplococii
sau diplobacilii.
• Când separarea se produce după un numar mai mare de diviziuni, rezulta:
- aspectul de lanturi, când se produce in planuri diferite,
- rezultă dispozitia in tetrade,
- grămezi sau sarcini.
• Ritmul de diviziune se numeste si ritmul de generatie el este la majoritatea bacteriilor de
15-20 min. cu unele exceptii, la b. Koch, care este de 18-20 ore.

S-ar putea să vă placă și