Sunteți pe pagina 1din 3

Aplicaţie Antrenament

Să se aplice MSL, pentru produs de factori, pe bază de mărimi totale, știind că:

CA=Q∗p,unde

p=
∑ gi∗pi
100
qi
gi= ∗100
Q

CA - cifra de afaceri
Q - volumul fizic al producției vândute
p - prețul mediu de vânzare
pi - prețul unitar pentru produsul „i”
gi – structura volumului fizic al producției vândute pe grupe de produse „i”
qi - volumul vânzărilor pentru grupa de produse „i”,

Grupe Q0 Q1 gi0 gi1 pi0 pi1 CAi0 CAi1


produse (Kg) (Kg) % % (lei) (lei) (lei) (lei)
Ardei 525 500 14.6% 11.4% 11 12 5775 6000
Roşii 1050 450 29.3% 10.3% 9 10 9450 4500
Varză 2000 3400 55.9% 78.1% 3 2 6000 6800
Total 3575 4350 100 % 100% 5.92 3.96 21164 17226

p0 =
∑ gi0∗pi0
pretul mediu din perioada 0
100
14,6∗11+ 29,3∗9+ 55,9∗3
¿ =5,92 lei/kg
100

p1 =
∑ g i1∗p i1 pretul mediu din perioada1
100

11,4∗12+10,3∗10+ 78,1∗2
¿
100
= 3,96 lei/kg

prec =
∑ gi1∗pi0 pretul mediu recalculat
100
11,4∗11+10,3∗9+78,1∗3
¿ =4,524 lei /kg
100

a) Modificarea totala a cifrei de afaceri :

∆ CA (Q) =CA 1-CA 0 = 17.226-21.164= -3.938 lei

b) descompunerea pe factori de influență a variației cifrei de


afaceri:

∆𝐶𝐴 = ∆𝐶𝐴(𝑄) + ∆𝐶𝐴(𝑝̅) = ∆𝐶𝐴(𝑄) + ∆𝐶𝐴(𝑔𝑖) + ∆𝐶𝐴(𝑝𝑖)

c) măsurarea influenței modificării fiecărui factor asupra


modificării cifrei de afaceri:

c1) influența modificări cantității vândute asupra cifrei de afaceri


(∆𝑪𝑨(𝑸) ):

∆𝐶𝐴(𝑄) = 𝑄1 ∙ 𝑝0̅ − 𝑄0 ∙ 𝑝0 = 4350*5,92-21164= 4.588 lei

c2) influența modificări prețului mediu unitar asupra cifrei de afaceri


(∆𝑪𝑨(𝒑) ):

∆𝐶𝐴(𝑝̅) = 𝑄1 ∙ 𝑝1̅ − 𝑄1 ∙ 𝑝0̅ = 17.226-4350*5,92= -8526 lei

c2.1) influența modificării structurii vânzărilor asupra cifrei de afaceri


(∆𝑪𝑨(𝒈𝒊) ):
∆𝐶𝐴(𝑔𝑖) = 𝑄1 ∙ (𝑝̅̅𝑟𝑒𝑐 ̅ − 𝑝0̅) = 4350*( 4,524-5,92)= -6.072,6 lei

c2.2) influența modificării prețului unitar pe categorii de produse


asupra cifrei de afaceri (∆𝑪𝑨(𝒑𝒊) ):

∆𝐶𝐴(𝑝𝑖) = 𝑄1 ∙ (𝑝1̅ − 𝑝̅̅𝑟𝑒𝑐 )̅ = 4350*(3,96-4,524)= -2453,4 lei

Verificare:

∆𝐶𝐴 = ∆𝐶𝐴(𝑄) + ∆𝐶𝐴(𝑝̅) = 4588+(-8526)= -3938 lei

∆𝐶𝐴 = ∆𝐶𝐴(𝑄) + ∆𝐶𝐴(𝑔𝑖) + ∆𝐶𝐴(𝑝𝑖) = 4588+(-6072,6)+(2453,4)= -3938 lei

Cifra de afaceri s-a diminuat cu -3938 lei in perioada curenta fata de perioada interioara.
Sub in fluenta urmatorilor factori: