Sunteți pe pagina 1din 1

Fisa de lucru

27.09.2021

1. Pregatirea salonului de servire se realizează:

- înainte de ........................... programului de lucru

- ................. terminarea programului de lucru

2. La inceperea programului de lucru, personalul din unitățile de alimentație vor efectua


următoarele operații: ....................., sălilor, ștergerea ......................., fixarea ..................,
fixarea ...................., așezarea fețelor de masă, așezarea ............................

3. Asociați cifrele din coloana A cu literele din coloana B

A. obiecte de inventar B. modalitate de transport


1. paharele a. pe tavă cu gura în jos

2. tacâmurile b. în teanc pe palma stângă

3. fețe de masă c. pe tavă

4. farfurii d. în teanc acoperite cu ancărul

5. șervet e. pe mâna stângă

f. pe tavă în teanc

4. Precizați dacă următoarele afirmații sunt adevărate (A ) sau false ( F ).

- farfuria suport se așează la o distanță de 1-2 cm față de marginea blatului mesei.

– cuțitul se așează în partea stângă a farfuriei suport

– moltonul are rolul de a fixa fața de masă

– înainte de începerea programului de lucru nu se șterge prafului

– fețele de masă se transportă în teanc

– pe tava de transport a tacâmurilor nu este prevăzută cu șervet

5. Răspundeți la următoarea întrebare:

Cine realizează operațiile de pregătire a salonului de servire ?

S-ar putea să vă placă și