Sunteți pe pagina 1din 5

Formule in Excel

Microsoft Excel a fost creat special pentru efectuarea de calcule numerice. Pentru a indica
programului modul de calcul trebuie scrise formule. Formulele sunt formate, de regulă, din adrese de
celule, valori şi operatori matematici. La efectuarea calculelor sunt respectate toate regulile algebrice:
prioritatea operaţiilor de înmulţire şi împărţire, a parantezelor etc.
Toate formulele se introduc cu semnul = în faţă. Dacă se omite semnul =, Excel consideră că în celula
respectivă a fost introdus un text. În continuare sunt prezentaţi principalii operatori utilizaţi în Excel.
O formulă este o combinaţie de referinţe şi/sau constante ale căror valori sunt preluate de Excel şi
prelucrate conform operatorilor din formulă, rezultatul fiind afişat în celula în care apare formula.

b) Operatori de text Folosind operatorii pentru text se pot concatena texte cuprinse între ghilimele ("") sau
texte din celule diferite.
c) Operatori pentru comparaţii Pentru a compara rezultatele se pot folosi operatorii pentru comparaţii:

Putem introduce o formulă în două moduri:


de la tastatură:
1) Selectăm celula în care vrem să apară rezultatul formulei.
2) Dăm clic în bara de formule şi tastăm caracterul „=“.
3) Introducem de la tastatură formula şi confirmăm cu tasta Enter pentru terminare. Rezultatul va fi
calculat şi afişat în celulă.
selectând referinţele celulelor:
1) Selectăm celula în care vrem să apară formula.
2) Introducem de la tastatură caracterul „=“.
3) Executăm clic pe celula a cărei referinţă vrem să apară prima în formulă. Referinţa celulei va apărea în
bara de formule.
4) Introducem de la tastatură un operator matematic pentru a indica următoarea operaţie pe care vrem să o
efectuăm. Operatorul va apărea în bara de formule.
5) Repetăm paşii 3 şi 4 până când am introdus întreaga formulă.
6) Apăsăm tasta Enter pentru terminare.
Exemplu: O foaie de calcul conţine următoarele valori:
În celula C2 se introduce o formulă care adună valorile din celulele A2 şi B2
de la tastatură:
1) Selectăm celula C2
2) Se introduce de la tastatură formula =A2+B2
3) Se confirmă cu tasta Enter pentru terminare. Rezultatul va fi calculat şi afişat în celulă.
1
selectând referinţele celulelor:
1) Selectăm celula C2
2) Se introduce de la tastatură semnul =
3) Se execută clic pe celula A2
4) Se introduce de la tastatură semnul +
5) Se execută clic pe celula B2
6) Apăsăm tasta Enter pentru terminare. Rezultatul va fi calculat şi afişat în celulă.
Mesaje de eroare referitoare la formule
Introducerea unei formule eronate este semnalată de sistem printr-un mesaj de eroare, afişat în celulă,
mesaj care poate fi:

Observaţie:
1.Introducerea unei funcţii: funcţiile acceptă date prin intermediul argumentelor. Introduceţi
argumentele, incluse între paranteze, după numele funcţii (Denumirea funcţiei trebuie precedată de semnul
egal (=); funcţiile acceptă argumente specifice de exemplu numere referinţe text sau valori logice.)
2.Utilizarea argumentelor din cadrul funcţiilor: separarea argumentelor se face prin intermediul
virgulei.
3.Vizualizarea zonelor de ecran care ajută la crearea funcţiilor: există două zone importante: bara de
instrumente Standard şi bara de formule. Cînd se introduce informaţii într-o celulă, în bara de formule apar
patru butoane (Funcţii, cancel, butonul de confirmare, egal).
2
4.Utilizarea funcţiilor standarde: introducerea funcţiilor în formulele de calcul poate fi efectuată atît
manual, prin introducerea tuturor datelor necesare de la tastatură, cît şi folosind constructorul funcţiilor. În
acest scop acţionăm butonul Paste Function din bara cu instrumente sau selectăm opţiunea Function din
meniul Insert.
5.Utilizarea butonului AutoSum: - folosit pentru însumare automată a liniilor sau coloanelor adiacente.
Selectaţi celula sub coloana a cărei suma doriţi să o realizaţi apoi executaţi clic pe butonul AutoSum.
6.Functia Sum: se utilizează pentru sumarea valorilor numerice ale celulelor. Această funcţie are
următoarea structură: Sum(argument1;argument2;…).
7.Utilizarea funcţiei AutoCalculate: se foloseşte pentru realizarea rapida de sume şi medii. Selectaţi
domeniu de celule pe care doriţi să le însumaţi. Selectaţi un clic cu butonul drept pe butonul AutoCalculate
şi selectaţi funcţia pe care doriţi să o utilizaţi.
8.Utilizarea modulului Function Wizard:
1) Selectaţi celula care va conţine funcţia. Daca introduceţi o formulă în bara de formule, deplasaţi
cursorul de inserare acolo unde doriţi să fie plasată funcţia.
2) Alegeţi comanda Function din meniul Insert sau executaţi un clic pe butonul Function Wizard pentru
a fi afişată prima din cele două casete de dialog ale modulului Function Wizard.
3) Selectaţi tipul funcţiei din caseta de listare Function Category.
4) În caseta de listare Function Name, selectaţi funcţia dorită.
5) Tastaţi butonul Next.
6) In caseta de dialog introduceţi valorile pentru argumentele funcţiei.
7) Tastaţi butonul Back pentru a vă întoarce în prima caseta de dialog, unde puteţi eventual face corectări.
8) Tastaţi Finish pentru a completa funcţia şi pentru a o introduce în celula selectată.
9) Prin tastarea butonului Cancel aveţi posibilitatea anulării operaţiei.
9.Editarea funcţiilor: se poate face în doua moduri:
a)Editarea funcţiei prin intermediul modulului Function Wizard:
1)Selectaţi formula care conţine funcţia respectivă.
2)Alegeţi comanda Function din meniul Insert sau executaţi un clic pe butonul Function Wizard. În
casetă de dialog Function Wizard, indicaţi prima funcţie din formulă.
3)Modificaţi argumentele necesare.
4)După ce încheiaţi de efectuat modificările, tastaţi butonul Finish.
b)Editarea manuală:
1) Selectaţi formula care conţine funcţia de editat
2) Apăsaţi tasta F2 pentru a o edita în bara de formule sau executaţi un clic pe bara de formule.
3) Selectaţi argumentul sau termenul pe care doriţi să-l modificaţi.
4) Introduceţi noul argument prin scrierea, tragerea, copierea sau inserarea unei funcţii.
5) Alegeţi OK.
10.Funcţii matematice:
1) ABS(număr)- furnizează valoarea absolută a unui număr.
2) COMBIN(număr, număr ales)- produce combinarea elementelor, fără a avea importanţă ordinea
acestora.
3) EXP (număr)- calculează exponenţiala unui număr, respectiv e, baza loga- ritmului natural, ridicat la
puterea numărului.
4) INT(număr)- rotungeşte un număr pînă la cea mai apropiată valoare întreagă.
5) LN(număr)- calculează logaritmul natural în baza e al unui număr.
6) LOG(număr, bază)- calculează logaritmul unui număr, într-o bază specificată.
7) MDETERM(matrice)- calculează determinantul unei matrice.
8) MINVERSE(matrice)- calculează inversa unei matrice.
9) MOD(număr, divizor)- calculează restul unui număr împărţit la divizor.
10) SQRT(număr)- extrage rădăcina pătrată dintr-un număr.
11) TRUNC(număr, num.poziţii)- transformă un număr într-o valoare întreagă, prin tăierea porţiunii
zecimale. Dacă se omite introducerea argumentului num.poziţii, acesta va fi considerat 0.
11. Functii trigonometrice
1. ACOS – arccosinus
3
2. ASIN – arcsinus
3. ATAN – arctangent
4. DEGREES – transforma radiani in grade
5. RADIANS – transforma grade in radiani
6. SIN – sinusul unui unghi
7. SINH – sinusul hiperbolic al argumetului
8. COS – cosinusul
9. COSH – cosinusul hiperbolic
10. TAN – tangenta
11. TANH – tangenta hiperbolica
12. FUNCTII FINANCIARE
1. DB returneaza amortizarea valorii unui mijloc fix
2. FV returneaza valoarea unei investitii
3. PMT returneaza plata pentru un imprumut cu dobanda constanta
4. IPMT returneaza plata pentru un imprumut cu dobanda variabila
5. PPMT returneaza plata capitalului de baza
6. RATE returneaza rata dobanzii periodice
7. SLN returneaza amortizarea liniara
13. Functii pentru cautare
1. COLUMN returneaza numarul coloanei pentru celula referita
2. COLUMNS returneaza numarul de coloane din zona de pentru celule referita
3. HYPERLINK creaza o comanda rapida catre un alt fisier sau o alta foaie de lucru
4. LOOKUP cauta o valoare intr-o coloana, rand sau matrice
5. VLOOKUP cauta o valoare din coloana cea mai din stanga
6. HLOOKUP cauta o valoare din randul cel mai de sus
14. Functii informative
1. CELL FILENAME returneaza numele fisierului si calea
2. CELL COL returneaza numarul coloanei care contine celula din argument
3. CEL ROW returneaza numarul randului care contine celula din argument
4. CELL PROTECT returneaza 1 daca celula e blocata, altfel, 0
5. CELL OSVERSION returneaza numele sistemului de operare
6. INFO MEMUSED returneaza cantitatea de memorie utilizata (octeti)
7. INFO MEMAVAIL returneaza cantitatea dse memorie disponibila (octeti)
8. INFO DIRECTORY returneaza calea directorului curent
9. ISBLANK returneaza TRUE daca celula referita este goala, daca nu returneaza FALSE
10. ISERROR returneaza TRUE daca celula referita este contine o eroare, daca nu returneaza FALSE
11. ISLOGICAL returneaza TRUE daca celula referita contine o valoare logica, daca nu returneaza
FALSE
12. ISNUMBER returneaza TRUE daca celula referita contine un numar , daca nu returneaza FALSE
13. ISTEXT returneaza TRUE daca celula referita contine date de tip text, daca nu returneaza FALSE
14. TYPE returneaza 1:numar, 2:text, 3:logic, 16:eroare, 64:matrice
15. Functii pentru data si ora
1. DATE returneaza data calendaristica in format “aa/ll/zz” din date preluate din trei celule
2. DATEVALUE converteste o data calendaristica intr-o reprezentare numerica
3. DAY returneaza ca numar intreg ziua corespunzatoare datei calendaristice
4. NOW returneaza data si ora curenta
5. TIME converteste o gupare de celule intr-o reprezentare d tip hh:mm:ss
6. TODAY returneaza data curenta
7. YEAR returneaza ca numar intreg anul din data calendaristica
16. Functii pentru text
1. CHAR(n) returneaza caracterul cu numarul de ordine din argument
2. LEFT(n) returneaza primele n argumente din stanga
3. RIGHT(n) returneaza primele n argumente din dreapta
4
4. CONCATENATE concateneaza argumentele
5. EXACT verifica daca doua siruri sunt identice
6. FIND(“subsir”; adresa sir) cauta un subsir intr-un sir
7. LOWER transforma caracterele majuscule caractere mici
8. MID(subsir; n; m) returneaza subsirul incepand cupozitia npana la pozitia m
9. PROPER transforma prima litera a fiecarui cuvant in majuscula
10. REPT repeta un text de un numar de ori
11. T testeaza daca o valoare este text, daca da, o reproduce, daca nu , lasa celula goala
12. UPPER transforma toate caracterele in majuscule
13. VALUE transforma un sir text in numar
17. Functii pentru baze de date forma generala: =D_nume(baza de date, camp,criterii)
1. DCOUNT numara celulele unei baze de date care contin numere ce indeplinesc anumite conditii
2. DAVERAGE calculeaza media aritmetica a valorilor dintr-o coloana a unei baze de date , ce
indeplinesc anumite conditii
3. DCOUNTA numara celulele completate dintr-o baza de date , ce indeplinesc anumite conditii
4. DMAX returneaza numarul cel mai mare din celulele unei baze de date , ce indeplinesc anumite
conditii
5. DMIN returneaza numarul cel mai mic din celulele unei baze de date , ce indeplinesc anumite
conditii
6. DSUM insumeaza numerele dintr-o coloana a unei baze de date , ce indeplinesc anumite conditii
7. DGET returneaza o singura valoare dintr-o coloana a unei baze de date , ce indeplinesc anumite
conditii
11.Funcţii logice:
1) AND(logic1,logic2,...)- reuneşte condiţii: returnează TRUE dacă toate argumentele logice sunt
TRUE şi FALSE dacă cel puţin un argument este FALSE.
2) NOT(logic)- inversează valoarea de adevăr a argumentului logic de la TRUE la FALSE sau de la
FALSE la TRUE.
3) OR(logic1, logic2,...)- reuneşte condiţiile de testare: returnează TRUE dacă cel puţin un argument
este TRUE şi FALSE doar atunci cînd toate sunt FALSE.
4) IF(expr.logică; expr1;expr2)- dacă expresia logică este TRUE , va fi afişată valoarea exp1, în caz
contrar – valoarea exp2.
12.Funcţii statistice:
1) AVERAGE(număr1,număr2,...)- calculează media argumentelor.
2) COUNT(valoarea1,valoarea2,...)- efectuează numărarea elementelor numere din argumente.
3) MAX(număr1,număr2,...)- determină cea mai mare valoare dintre argumente.
4) MIN(număr1,număr2,...)- determină cea mai mică valoare dintre argumente.

S-ar putea să vă placă și