Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECTAREA INTEGRATĂ A UNITĂȚII „POVEȘTILE FAMILIEI”

22 martie 2021- 26 martie 2021

Ziua Competente Activităţi integrate/pe discipline Detalii de Resurse Evaluare


specifice continut
Luni familiarizarea, întelegerea, si explorarea  Textul literar Resurse materiale: Observarea
CLR 1.1; 1.2; 3.1 textului Asezarea în manualul, fişe de lucru sistematică
3.4; 4.1 -citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei pagină independent,vocabular Aprecieri
impusă de semnele de punctuaţie a unui text Resurse procedurale: globale,
literar Text-suport: explicaţia, lectura individuale
-citirea selectivă în funcţie de anumite repere explicativă, conversaţia
-identificarea titlului, autorului, a numărului de La bunicul exerciţiul, munca
alineate după Johanna independentă
-explicarea cuvintelor noi si introducerea Spyri explicaţia,exerciţiul
acestora în vocabularul copiilor - act.frontală, în
perechi,individuală
CLR 1.2; 1.3; 2.2 -ex.de scriere corectă a cuvintelor Scrierea Resurse materiale: Observarea
3.1; 4.1; 4.2 care conțin literele â, î corectă a manualul, fişe de lucru sistematică
-alcătuire de enunturi cu cuvinte date cuvintelor care independent,vocabular Aprecieri
-completarea enunturilor lacunare cu cuvintele conțin literele Resurse procedurale: globale,
date explicaţia, lectura individuale
â, î
care conțin literele â,î explicativă, conversaţia
- transcriere exerciţiul, munca
Text-suport: independentă
La bunicul explicaţia,exerciţiul
după Johanna - act.frontală,
Spyri individuală
MEM 1.1. 2.1. - efectuarea de împărţiri , cu rest 0, în concentrul Împărțirea la 2 Resurse materiale: Observare
3.1. 3.2. 0-100 și la 3 manualul, caiet, fişe de sistematică
- exerciţii cu ordinea efectuării operaţiilor lucru, planșe, Evaluare
-exerciții de aflare a factorului necunoscut numărătoare, bețișoare orală
-rezolvarea de exerciţii de tipul:„Află suma/ Resurse procedurale: Temă de
diferenţa/produsul/câtul/jumătatea/sfertul/dublul” conversaţia, explicaţia, lucru în clasă
- rezolvarea/compunerea de probleme cu una demonstraţia, Interevaluare
sau două operații exerciţiul, jocul Autoevaluare
didactic, munca
independentă
Organizare:
activitate frontală,
activitate individuală,
activitate în grup
AVAP 1.2 Colaj / Resurse Observarea
2.1 Exerciţii de tăiere şi lipire a elementelor date -Tablou floral materiale:,hârtie, lipici, sistematică
2.2 Expunerea lucrărilor realizate (colaj- carton Aprecieri
2.3 Discuţii pe baza lucrărilor expuse: Ce lucrare îmi rulare,decupare, Resurse procedurale: globale,
place cel mai mult? De ce? lipire) explicaţia, conversaţia individuale
manifestarea curiozității fața de explorarea de euristică, exerciţiul,
mesaje artistice simple, exprimate vizual povestirea- obs.
- exprimarea ideilor și trăirilor personale prin dirijată, conversația,
utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei explicația, munca
- realizarea de produse utile şi/sau estetice independentă
combinând materiale ușor de prelucrat și tehnici
accesibile
- explorarea de utilizări în contexte utile și/sau
estetice a obiectelor/lucrărilor realizate prin efort
pro
Marți 1.1. 2.1. - efectuarea de împărţiri , cu rest 0, în concentrul Împărțirea la 4, Resurse materiale:
MEM 3.1. 3.2. 0-100 la 5 și la 6 manualul, caiet, fişe de
- exerciţii cu ordinea efectuării operaţiilor lucru, planșe,
-exerciții de aflare a factorului necunoscut numărătoare, bețișoare
-rezolvarea de exerciţii de tipul:„Află suma/ Resurse procedurale:
diferenţa/produsul/câtul/jumătatea/sfertul/dublul” conversaţia, explicaţia,
- rezolvarea/compunerea de probleme cu una demonstraţia,
sau două operații exerciţiul, jocul
didactic, munca
independentă
Organizare:
activitate frontală,
activitate individuală,
activitate în grup
CLR 1.1; 1.2; 3.1 familiarizarea, întelegerea, si explorarea  Textul literar Resurse materiale: Observare
3.4; 4.1 textului Asezarea în manualul, fişe de lucru sistematică
-citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei pagină independent,vocabular
impusă de semnele de punctuaţie a unui text Resurse procedurale: Aprecieri
literar Text-suport: explicaţia, lectura frontale,
-citirea selectivă în funcţie de anumite repere explicativă, conversaţia individuale
-identificarea titlului, autorului, a numărului de D-l Goe după exerciţiul, munca
alineate I.L. Caragiale independentă
-explicarea cuvintelor noi si introducerea explicaţia,exerciţiul
acestora în vocabularul copiilor

DP 1.1 - jocuri de autocunoaştere şi intercunoaştere prin Cum folosim - manual, caietul -obs.
2.1 folosirea diferitelor forme de comunicare timpul? elevului conversaţia sistematică
- analizarea unor activități din timpul liber și cel euristică, explicaţia,
de la școală act.frontală,,individual
ă
- rezolvarea unor fişe de lucru pentru
identificarea asemănărilor şi deosebirilor dintre
sine şi ceilalţi
Miercuri 1.2.; 1.3.; - formularea de răspunsuri la întrebări („Cine?, Lecturӑ Resurse materiale: Observarea
CLR 2.3.; 3.1.; Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce Text suport: auxiliarul, fişe de lucru sistematică
3.2.; 4.1.; cauză?, Cu ce scop?” etc.); „ Pӑpӑdia”, independent Aprecieri
- ordonarea enunţurilor, în ordine cronologică; Ion Resurse procedurale: globale,
4.2.; 4.3.
- completarea unui text cu semnele de punctuaţie Agậrbiceanu lectura explicativă individuale
potrivite; explicaţia, conversaţia
- realizare de corespondenţe între enunţuri date şi exerciţiul, munca
ceea ce exprimă acestea; independentă
- scrierea unor cuvinte cu înţeles asemănător - act.frontală,
pentru cuvinte date; individuală
- înlocuirea cuvintelor subliniate în enunţuri date
cu alte cuvinte cu înţeles asemănător;

MEM 1.1. 2.1. - efectuarea de împărţiri , cu rest 0, în concentrul Împărțirea la 4, Resurse materiale: Observare
3.1. 3.2. 0-100 la 5 și la 6 manualul, caiet, fişe de sistematică
- exerciţii cu ordinea efectuării operaţiilor lucru, planșe, Evaluare
-exerciții de aflare a factorului necunoscut numărătoare, bețișoare orală
-rezolvarea de exerciţii de tipul:„Află suma/ Resurse procedurale: Temă de
diferenţa/produsul/câtul/jumătatea/sfertul/dublul” conversaţia, explicaţia, lucru în clasă
- rezolvarea/compunerea de probleme cu una demonstraţia, Interevaluare
sau două operații exerciţiul, jocul Autoevaluare
didactic, munca
independentă
Organizare:
activitate frontală,
activitate individuală,
activitate în grup
MM 1.2., 1.2, -discuţii despre interpretarea cântecelor Cântarea calculator, CD Observare
1.4. 2.1. (activitate frontală) vocală Procedurale: sistematică
-solist-cor - „Vivat veselia”(activitate frontală, peCântec vesel/ conversaţia, explicaţia, Evaluare
grupuri) trist orală
-cântarea în lanț - ”Căsuța din pădure” Procedee Interevaluare
armonico- Autoevaluare
polifonice
(solist-cor, lanţ,
dialog, grupe
Joi 1.1. 2.1. - efectuarea de împărţiri , cu rest 0, în concentrul Împărțirea la 7, Resurse materiale: Observare
MEM 3.1. 3.2. 0-100 la 8 și la 9 manualul, caiet, fişe de sistematică
- exerciţii cu ordinea efectuării operaţiilor lucru, planșe, Evaluare
-exerciții de aflare a factorului necunoscut numărătoare, bețișoare orală
-rezolvarea de exerciţii de tipul:„Află suma/ Resurse procedurale: Temă de
diferenţa/produsul/câtul/jumătatea/sfertul/dublul” conversaţia, explicaţia, lucru în clasă
- rezolvarea/compunerea de probleme cu una demonstraţia, Interevaluare
sau două operații exerciţiul, jocul Autoevaluare
didactic, munca
independentă
Organizare:
activitate frontală,
activitate individuală,
activitate în grup
CLR 1.1; 1.2; 3.1  familiarizarea, întelegerea, si explorarea  Textul liric Resurse materiale: Observarea
3.4; 4.1 textului Strofă, versuri manualul, fişe de lucru sistematică
 citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei independent,vocabular Aprecieri
impusă de semnele de punctuaţie a unui text în Resurse procedurale: globale,
versuri Text-suport: explicaţia, lectura individuale
 citirea selectivă în funcţie de anumite repere explicativă, conversaţia
 identificarea titlului, autorului, a numărului Bunica exerciţiul, munca
strofe, versuri de St. O. Iosif independentă
 explicarea cuvintelor noi si introducerea explicaţia,exerciţiul
acestora în vocabularul copiilor - act.frontală, în
perechi,individuală
MM 1.2., 1.2, -discuţii despre interpretarea cântecelor Cântarea calculator, CD Observare
1.4. 2.1. (activitate frontală) vocală Procedurale: sistematică
-solist-cor - „Vivat veselia”(activitate frontală, pe Cântec vesel/ conversaţia, explicaţia Evaluare
grupuri) trist orală
-cântarea în lanț - ”Căsuța din pădure” Procedee Interevaluare
armonico- Autoevaluare
polifonice
(solist-cor, lanţ,
dialog, grupe
Vineri 1.1; 1.2; 3.1  familiarizarea, întelegerea, si explorarea  Textul liric Resurse materiale: Observarea
CLR 3.4; 4.1 textului Strofă, versuri manualul, fişe de lucru sistematică
 citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei independent,vocabular Aprecieri
impusă de semnele de punctuaţie a unui text în Resurse procedurale: globale,
versuri Text-suport: explicaţia, lectura individuale
 citirea selectivă în funcţie de anumite repere explicativă, conversaţia
 identificarea titlului, autorului, a numărului Bunica exerciţiul, munca
strofe, versuri de St. O. Iosif independentă
 explicarea cuvintelor noi si introducerea explicaţia,exerciţiul
acestora în vocabularul copiilor - act.frontală, în
perechi,individuală
MEM 1.1. 2.1. - efectuarea de împărţiri , cu rest 0, în concentrul Împărțirea la 7, Resurse materiale: Observare
3.1. 3.2. 0-100 la 8 și la 9 manualul, caiet, fişe de sistematică
- exerciţii cu ordinea efectuării operaţiilor lucru, planșe, Evaluare
-exerciții de aflare a factorului necunoscut numărătoare, bețișoare orală
-rezolvarea de exerciţii de tipul:„Află suma/ Resurse procedurale: Temă de
diferenţa/produsul/câtul/jumătatea/sfertul/dublul” conversaţia, explicaţia, lucru în clasă
- rezolvarea/compunerea de probleme cu una demonstraţia, Interevaluare
sau două operații exerciţiul, jocul Autoevaluare
didactic, munca
independentă
Organizare:
activitate frontală,
activitate individuală,
activitate în grup
AVAP 1.2 - realizarea unor compoziții, individual/în Colaj /Pictură Resurse materiale: Observarea
2.1 perechi/în grup,folosind tehnici variate – -Primăvara manual, acuarele,hârtie, sistematică
2.2 exemplu: stropire, suflare, obținerea formelor (colaj- lipici, carton Aprecieri
2.3 spontane prin presarea hârtiei, pensulaţie, Resurse procedurale: globale,
- folosirea liniei cu scop de contur și cu scop lipire, explicaţia, conversaţia individuale
decorativ în aplicații/compoziții liber alese – pulverizare) euristică, exerciţiul,
povestirea, munca pe
echipe
- obs. dirijată,
conversația, explicația,
munca
independentă

S-ar putea să vă placă și