Sunteți pe pagina 1din 3

Checklist pentru Managerul de Proiect

-50 de pași pentru un proiect reușit-

Nr. ACTIVITATE CHECK


1 Am identificat problema? (Reală, Concretă, Importantă, Rezolvabilă)  
2 Am enunțat corect problema? (Cine e afectat, Unde, Când, Consecințe)  
3 M-am documentat suficient asupra problemei?  
4 Am analizat problema și am aflat Cauza Rădăcină? (5 De ce / Ishikawa)  
5 Este cazul să aplic diagrama Pareto? (am date?)  
6 Am definit Scopul și Obiectivele (din Problemă și Cauze), folosind Arborele Problemei?  
7 Sunt Scopul și Obiectivele SMART?  
8 Sunt Scopul și Obiectivele exprimate corect? (exprimă rezultatul, fără negații, fără comparații, precis în timp)  
9 Am făcut Analiza SWOT?  
10 Am tras concluziile după Analiza SWOT?  
11 Am făcut analiza Stakeholderilor? (cele 3 matrice)  
12 Am enunțat Beneficiile fiecărui Stakeholder din Proiect?  
13 Am estimat Bugetul?  
14 Am estimat Durata?  
15 Am identificat Sursele de Finanțare?  
16 Am evaluat riscurile?  
17 Am analizat și planificat Sustenabilitatea Proiectului?  
18 PROIECTUL MERGE MAI DEPARTE?  
Nr. ACTIVITATE CHECK
19 Am stabilit Partenerii? (în consorțiu, externi)  
20 Am semnat acordurile de parteneriat?  
21 Am analizat fluxurile activităților din proiect?  
22 Am luat în considerare activitățile atipice? (creative, sezonale, meteo-dependente, etc.)  
23 Am făcut WBS? (Work Breakdown Structure)  
24 Am făcut diagrama Gantt?  
25 Am analizat livrabilele pe activități / proiect?  
26 Am stabilit criteriile de calitate pentru recepționarea livrabilelor?  
27 Am stabilit indicatorii cheie? (KPI – Key Progress Indicators)  
28 Am stabilit competențele echipei pe activități  
29 Am decis ce externalizez ca activități  
30 Am făcut Organigrama Proiectului  
31 Am stabilit procedurile de Comunicare Internă?  
32 Am stabilit Fișa de Evaluare personală pentru membrii echipei?  
33 Am completat matricea RACI? (dacă este necesar)  
34 Am stabilit care sunt resursele materiale necesare? (logistică, utilaje, tehnologii, materii prime, materiale, etc.)  
35 Am stabilit procedurile de achiziție?  
36 Am definitivat contractele cadru pe tipuri furnizori?  
37 Am analizat riscurile (Expunere = Probabilitate x Impact)  
38 Am găsit soluțiile de rezolvare a riscurilor (inclusiv introducere de noi activități de prevenire în WBS)  
39 Am completat Registrul de Riscuri?  
40 Am făcut planul de Monitorizare și Control Managerial?  
Nr. ACTIVITATE CHECK
41 Am integrat Planul de Monitorizare și Control Managerial în WBS?  
42 Am finalizat bugetul?  
43 Am semnat Contractul de Finanțare?  
44 Am definit procedura de raportare către finanțator? (din Contractul de Finanțare)  
45 Am încheiat asigurări profesionale?  
46 Am semnat contractele de muncă cu membrii echipei? (inclusiv Fișa Postului)  
47 Am instruit membrii echipei? (Fluxuri, Proceduri, Comunicare Internă, Raportare)  
48 Am asigurat Comunicarea Externă a Proiectului? (intern sau externalizat)  
49 Păstrez constant o bună legătură cu Finanțatorul, Partenerii, alți Stakeholderi?  
50 Exercit constant Controlul Managerial? (Financiar, Resursă Umană, Informațional, Fizic, Raportări, etc.)