Sunteți pe pagina 1din 7

LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT

TEMĂ – PROBĂ PRACTICĂ


Nume/ Prenume:
Titlul proiectului:

INSTRUCȚIUNI – Citiți cu mare atenție și respectați cu strictețe cele menționate mai jos:

Lucrarea practică se va transmite in format .doc sau .docx pe adresa de e-mail: practica@cursuri-functionari.ro până la data de
21.12.2021, ora 16:00. Netransmiterea lucrării în termenul precizat atrage anularea participării la examenul de absolvire din data de
22.12.2021. Examenul de absolvire se derulează în data de 22.12.2021, între orele 9:30 – 13:30. Pentru a susține examenul veți avea
nevoie de un dispozitiv electronic de tip calculator (desktop sau laptop) care să dețină o conexiune bună la internet (minimum 4MB/
sec), cameră web și microfon funcționale.

Pentru conectarea la camera virtuală de examen din aplicația ZOOM, în ziua examenului, vă rugăm să nu folosiți telefonul mobil sau
tableta electronică, ci un dispozitiv electronic de tip calculator (desktop sau laptop). Pe calculator va fi necesar să aveți instalată
aplicația Microsoft Office – WORD. Vă rugăm să faceți teste de microfon și cameră anterior orarului de examinare.
Examenul constă într-o probă teoretică și o probă practică. Pentru verificarea cunoștințelor teoretice veți primi o variantă cu 9 întrebări
tip grilă, iar pentru proba practică veți susține prezentarea proiectului.

Fişa proiectului

1. Contextul şi justificarea proiectului (descrieţi situaţia grupului ţintă înainte de implemenatarea


proiectului, mentionati problema identificată,descrieţi cauzele şi efectele problemei identificate, mentionati
solutia pentru rezolvarea problemei si impactul la nivelul grupului tintă )

2. Beneficiarii proiectului (menţionaţi beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului)

1
LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT

3. Analiza SWOT a capacităţii organizatiei de a rezolva problema identificată


- Mediul intern -

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


- actiuni si calitati pozitive - - actiuni si calitati negative -

- Mediul extern -

OPORTUNITATI AMENINTARI
- posibile situatii favorabile - - posibile situatii nefavorabile -

Deciziile luate în urma analizei SWOT (vă rugăm mentionati decizia sau deciziile luate în urma
analizei SWOT a problemei si a capacitătii organizatiei Dvs de a rezolva problema identificată)

2
LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT

4.. Scopul proiectului

5. Obiectivele proiectului (căile de urmat pentru atingerea scopului. Vă rugăm să formulati obiective
SMART)

6. Rezultatele proiectului (ce veti obtine la finalul proiectului)

7.Analiza riscurilor proiectului

3
LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT

4
LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT
Cod Activitati Cod Subactivitati Resurse necesare durata
wbs wbs (materiale, umane)

5
LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT

8. Graficul de indeplinire a activitătilor

6
LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT

9. Bugetul (realizaţi bugetul pentru activităţile identificate pentru cele două obiective,grupând costurile pe
categorii de cheltuieli.)

Număr de Costuri totale /


Categorie de cheltuieli Unitate Cost/unitate
unităţi linie bugetara

Achizitii

Subcontractari

Resurse Umane

Administrativ 7%
Diverse si neprevazute
5%