Sunteți pe pagina 1din 5

STABILIREA COMPOZIŢIEI BETONULUI

Informaţii preliminare:
Betonul va cuprinde minim trei sorturi, (φ0,2 ÷ φ16).
1. Compoziţia standard (apă + ciment + agregat + aer oclus)
Clasa betonului C20/25, beton impermeabil P810. Aceast fel de beton reprezintă tipul
recomandat pentru clasa de expunere 4a şi P810, A/C = 0,50. (pagina 43, Tabelul 5.4 - NE 012-
99).
Gradul de impermeabilitate solicitat (P810) duce la alegerea unui raport A/C = 0,50 (pagina
131, Punctul 3.3.4, Anexa I.4 - NE 012-99).
Consistenţa betonului conduce la o lucrabilitate T3/T4 pentru elemente structurale de beton
armat (pagina 133, Tabelul I.4.3, Anexa I.4 - NE 012-99).
Tipul de ciment se stabileşte pentru clasa de expunere 4a, clasa şi tipul betonului (pagina 114,
Tabelul I.1.1, Anexa I.1 şi pagina 123, Tabelul I.2.3, Anexa I.2 - NE 012-99). Se va putea
folosi ciment I42,5 sau II/A-S 32,5R.
Cantitatea minimă de ciment (Cmin) se stabileşte luând în considerare clasa de expunere (4a) şi
tipul betonului (armat) Cmin = 325 kg/m3 beton (pagina 44, Tabelul 5.5, NE 012-99).
Diametrul maxim al granulei de agregat (pagina 134, punctul 3.7, Anexa I.4, NE 012-99):
φmax ≤ 1/4⋅D (D - dimensiunea minimă a elementului structural);
φmax ≤ d +5 mm (d - distanta dintre barele de armătură - cu excepţia gruparii barelor);
φmax ≤ 1,3⋅c (c - grosimea stratului de acoperire cu beton)
Gradul de omogenitate II recomandat conform Anexei I.4, punctul 3.3.1. Pentru gradul I de
omogenitate valorile raportului A/C cresc cu 0,05, iar pentru gradul III de omogenitate
valorile raportului A/C scad cu 0,05.
În concluzie se va proiecta compoziţia:
C20/25 - P810 - T3/T4 - I42,5 -16 - II
a. Compoziţia preliminară

• Cantitatea orientativă de apă:


A = 200 l/m3 beton, pentru: T3/T4, C20/25 , agregat de balastieră 0…31 (pagina 134, Tabelul
I.4.4, Anexa I.4, NE 012-99). Pentru că diametrul maxim al granulei de agregat în situaţia
compoziţiei prezentate este de 16 mm, se sporeşte cu 10% cantitatea de apă (pagina 134,
punctul 3.6.2, Anexa I.4, NE 012-99):
A* = 1,10⋅A = 220 l/m3 beton.

• Raportul A/C:
Pentru C20/25, ciment I42,5 şi gradul II de omogenitate (pagina 130, Tabelul I.4.2, Anexa I.4,
NE 012-99): A/C = 0,60. Dar pentru gradul P810 de impermeabilitate raportul A/C maxim
posibil de adoptat este A/Cmax = 0,50.

• Dozajul de ciment:
A* 220
C= = = 440kg / m3 f Cmin = 325kg / m3
A 0,50
C

• Volumul de aer oclus (neeliminat prin compactare) se stabileşte în funcţie de


porozitatea structurală a betonului (εs = 2,5% pentru diametrul maxim al granulei de agregat
de 16 mm).
a = 10⋅εs = 10⋅2,5 = 25 dm3/m3 beton

• Cantitatea de agregate uscate:


G ag C ⎛ C ⎞
1000dm 3 = + + A + a ⇒ G ag = ρag ⋅ ⎜ 1000 − − A − a ⎟
ρag ρc ⎝ ρc ⎠
ρag = 2,7 kg/dm3 (agregate de balastieră);
ρc = 3,1 kg/dm3 (I42,5);
ρa = 1,0 kg/dm3
⎛ 440 ⎞
Rezultă: G ag = 2,7 ⋅ ⎜ 1000 − − 220 − 25 ⎟ = 1655kg / m 3beton .
⎝ 3,1 ⎠
• Cantitatea de agregate pe sorturi:
Agregate pe sorturi: 0,2 ÷ 3; 3 ÷ 7; 7 ÷16. Luând în considerare cantitatea de ciment şi
lucrabilitatea betonului se stabileşte zona de granulozitate recomandată (pagina 135, Tabelul
I.4.5, Anexa I.4, NE 012-99). Pentru C = 440 kg/m3beton şi T3/T4 zona recomandată de
granulozitate este III.
Agregate uscate pe sorturi:
p j − pi
A gi = ⋅ G ag ,
100
unde pj/i reprezintă procetele medii de trecere a agregatului prin ciurul de dimensiune dj/i.

Limitele zonelor de granulozitate sunt prezentate în Tabelul I.4.6, Anexa I.4, NE 012-99
(pagina 135). Rezultă:
p3 − p0,2 35 − 0
N 0,2÷3 = ⋅ G ag = 1655 = 579kg / m 3beton
100 100
p − p3 55 − 35
N 3÷7 = 7 ⋅ G ag = 1655 = 331kg / m 3beton
100 100
p − p7 100 − 55
P7÷16 = 16 ⋅ G ag = 1655 = 745kg / m 3beton
100 100
Verificare: G ag = ∑ A gi

• Densitatea aparentă a betonului proaspăt:


ρ’b = A* + C + Gag = 220 + 440 + 1655 = 2315 kg/m3beton

b. Compoziţia etalon

Este forma definitivă pe care o capătă compoziţia preliminară, după corectarea ei în funcţie de
lucrabilitatea urmărită şi masa specifică aparentă efectiv rezultată. Agregatele se consideră în
continuare uscate. Se prepară un amestec informativ de beton de 30 de litri, cu dozajele
calculate la compoziţia preliminară (C si Gag). Se introduce apa treptat până se obţine
lucrabilitatea urmărită. Vom avea o noua cantitate de apă şi o masă specifică aparentă
efectivă.
La prepararea amestecului informativ de beton, pentru a realiza tasarea T = 120 m (pentru
T3/T4, Tabelul 7.1.1, pagina 52, NE 012-99) a fost necesară cantitatea de apă Anou = 230
l/m3beton. Densitatea specifică aparentă a betonului proaspăt compactat a rezultat: ρbefectiv =
2355 kg/m3beton.
• Cantitatea de ciment:
A nou 230
C' = = = 460kg / m3beton ;
A 0,50
C
• Cantitatea totală de agregate uscate:

G agnou =
(ρ '
b + ρ bef )
− A nou − C' = 1645kg / m 3beton
2
• Cantitatea de agregate uscate pe sorturi:
Agregate pe sorturi: 0,2 ÷ 3; 3 ÷ 7; 7 ÷16. Luând în considerare cantitatea de ciment şi
lucrabilitatea betonului se stabileşte zona de granulozitate recomandată (pagina 135, Tabelul
I.4.5, Anexa I.4, NE 012-99). Pentru Cnou = 460 kg/m3beton şi T3/T4 zona recomandată de
granulozitate este III.
Agregate uscate pe sorturi:
p j − pi
A ' gi = ⋅ G agnou ,
100
unde pj/i reprezintă procetele medii de trecere a agregatului prin ciurul de dimensiune dj/i.
Limitele zonelor de granulozitate sunt prezentate în Tabelul I.4.6, Anexa I.4, NE 012-99
(pagina 135). Rezultă:
p3 − p0,2 35 − 0
N '0,2÷3 = ⋅ G ag = 1645 = 576kg / m 3beton
100 100
p7 − p3 55 − 35
N 3÷7 =
'
⋅ G ag = 1645 = 329kg / m3beton
100 100
p − p7 100 − 55
P' 7÷16 = 16 ⋅ G ag = 1645 = 740kg / m 3beton
100 100
Verificare: G agnou = ∑ A ' gi

c. Compoziţia de lucru

Se obţine din compoziţia etalon prin corectarea acesteia în funcţie de umiditatea reală a
agregatelor. Se realizează astfel în practică compoziţia etalon. Se cunosc umidităţile reale ale
agregatului (uij).
Umiditatea agregatelor: uinisip = 2%; uipietriş = 1%.
• Apa din agregate:
ui
ΔA gi = ⋅ A 'gi
100
u inisip 2
ΔN 0,2÷3 = 576 = 12 ⎡⎣l / m 3beton ⎤⎦
⋅ N '0,2÷3 =
100 100
u 2
ΔN 3÷7 = inisip ⋅ N ' 3÷7 = 329 = 7 ⎡⎣l / m 3beton ⎤⎦
100 100
u ipietris ' 1
ΔP7÷16 = ⋅ P 7÷16 = 740 = 7 ⎡⎣l / m 3beton ⎤⎦
100 100
ΔA = ∑ ΔA gi = 26 ⎡⎣l / m3beton ⎤⎦

• Cantitatea totală de agregate umede:


G 'ag = G agnou + ΔA = 1645 + 26 = 1671 ⎡⎣ kg / m3beton ⎤⎦

• Cantitatea de agregate pe sorturi:


N "0,2÷3 = N ' 0,2÷3 + ΔN 0,2÷3 = 576 + 12 = 588kg / m3beton
N "3÷7 = N '3÷7 + ΔN 3÷7 = 329 + 7 = 336kg / m 3beton
P"7÷16 = P'7÷16 + ΔP7÷16 = 740 + 7 = 747kg / m 3beton

• Apa de amestecare:
A’ = Anou - ΔA = 230 - 26 = 204 l/m3beton
• Densitatea aparentă a betonului proaspăt
ρbfinal = A’ + C’ + G’ag = 204 + 460 + 1671 = 2335 kg/m3beton