Sunteți pe pagina 1din 1

CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU

PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIŞINĂU


DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMIE, COMERŢ ŞI TURISM

5707?# r ,/ ,^ rx*. j,- ''^ rmare: Primăria municipiului Chisinău,


PS / Y* at s/5? 5-7 ■o
V /j7/ 757 O f'
f - f?/
*7/ Direcţia administraţie publică locală

Direcţia generală economie, comerţ şi turism a Consiliului municipal Chisinău a examinat,


conform domeniului de competenţă, declaraţia prealabilă nr. 1 şi nr. 2 din 21.07.2021 referitor la
desfăşurarea unei întruniri sub formă de concert de muzică uşoară la 19 şi, respectiv, 20 august a.c.
şi vă comunică următoarele.
In conformitate cu prevederile art. 2 (2) lit. c) din Legea nr. 26/2008 „Privind întrunirile”, nu
sunt supuse prevederilor prezentei legi organizarea şi desfăşurarea acţiunilor cu caracter comercial.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 231/2010„Cu privire la comerţul interior” şi
Regulamentului privind desfăşurarea activităţii de comerţ în municipiul Chisinău, aprobat prin
decizia CMC nr. 17/5 din 01.10.2021, pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ, comercianţii
trebuie să notifice autoritatea administraţiei publice locale.
Cu referire la comercializarea vinului şi producţiei alcoolice în cadrul evenimentelor,
menţionăm următoarele:
-potrivit prevederilor art. 23 (6) lit. a) şi b) din Legea nr. 57/2006 „Viei şi vinului”, se
interzice comercializarea cu amănuntul a vinului, a produselor obţinute pe bază de must şi a
produselor vitivinicole aromatizate prin reţeaua de comerţ ambulant (cărucioare, cisterne, remorci
auto, autovehicule etc.), cu excepţia zonelor publice expoziţionale stabilite de autorităţile
administraţiei publice locale în perioada sărbătorilor naţionale şi tradiţionale, precum şi în chioşcuri,
pavilioane sau în alte puncte de comerţ care nu dispun de spaţiu comercial cu o suprafaţă de cel
puţin 20 m2;
- potrivit prevederilor art. 30 lit. a) şi b) din Legea nr. 1100/2000 „Cu privire la fabricarea şi
circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice” se interzice comercializarea cu amănuntul a
producţiei alcoolice prin reţeaua de comerţ ambulant (cărucioare, cisterne, autoremorci,
autovehicule etc.), precum şi în chioşcuri, pavilioane şi în alte puncte de comerţ care nu au spaţiu
comercial cu o suprafaţă de cel puţin 20 m2.
Pornind de la cele expuse, concluzionăm că comercializarea cu amănuntul a producţiei
alcoolice, inclusiv berii, vinului, produselor obţinute pe bază de must si a produselor vitivinicole
aromatizate, în cadrul evenimentelor nominalizate contravine prevederilor cadrului lesal.
Prezentul răspuns poate fi contestat cu cerere prealabilă depusă la Primăria municipiului
Chisinău, adresa bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83 în termen de 30 (treizeci) de zile în conformitate
cu Codul Administrativ al Republicii Moldo1

Ex.: Gr. Veveriţa


022 221953____
str. Columna, 106, municipiul Chişinău, Republica Moldova, MD-2012;
tel/fax: (022) 226-338; e-mail: dgect@cmc.md

S-ar putea să vă placă și