Sunteți pe pagina 1din 8

Folosirea surselor de lumină pentru relevarea urmelor de la

locul faptei

” Toate adevărurile sunt uşor de înţeles odată ce sunt descoperite. Ideea e să le descoperi“.
Galileo Galilei

1
Abstract

Biological stains can be difficult to detect at crime scenes or on items recovered from
crime scenes. The use of a versatile light source may assist in their detection. The ability of
Polilight to locate potential semen, saliva, and blood stains on a range of substrates and at
different dilutions was tested. The Polilight (Rofin Australian) is the leading forensic light source
for both scene and laboratory applications. Applications include latent fingerprint and document
examination, as well as for trace evidence such as fibers, bloodstains, hairs, paint chips, semen,
saliva and some illicit drugs. Overall, the Polilight is a relatively safe, simple, noninvasive, and
nondestructive technique suitable for use in forensic casework

keywords: biological stains, Polilight, crime scene, forensic light source.

Sursele de lumină criminalistice


Sursele de lumină au fost folosite mulți ani ca ajutor pentru examinarea locului faptei.
Acestea au fost inițial create ca o alternativă mai ieftină a laserului cu ion de argon și, prin
urmare, se face referire la aceste surse de lumină ca fiind surse alternative de lumină1.

Identificarea urmelor biologice, ca sângele, sperma, saliva și urina, este importantă pentru
investigarea locului faptei. Sursele de lumină criminalistice au fost folosite pentru detectarea
urmelor biologice, unde această metodă este una simplă, prezumtivă, nedestructivă și aplicabilă
pentru detectarea majorității tipurilor de urme biologice. Aceste urme biologice pot fi detectate
de sursele de lumină datorită carcacteristicii lor naturale, ca absorbția de lumină (sânge) sau a
efectului fluorescent (spermă, salivă și urină) 2.

Sursa de lumină este instrumentul investigatorului de la fața locului sau al tehnicianului


de laborator pentru intensificarea observării, fotografierii și colectării probelor, inclusiv urme
digitale latente, fluide corporale, păr și fibre, vânătăi, mușcături, modele răni, pantofi și
impresiuni de picior, reziduuri ale împușcăturii, urme de droguri, de detectare fragment de os,
etc. Acesta oferă mai multă sensibilitate decât metodele tradiționale crescând astfel cantitatea de
dovezi descoperite și calitatea probelor fotografiate și colectate.

O sursă de lumină este alcătuită din o lampă puternică ce conține componente ultra-
violete, vizibile și infraroșii de lumină. Apoi filtrează lumina în benzi de culoare individuale
(lungimi de undă), care îmbunătățesc vizualizarea probelor prin tehnici de interacțiune a luminii,
inclusiv de fluorescență, absorbție, și iluminare oblică.

1
Comparaison of the forensic light sources, Canadian Police Research Centre, Della D.A. Wilkinson and J.E. Watkin,
2005.
2
Malaysian Journal of Forensic Sciences, 2010, Vol. I.

2
Utilizând tehnicile cu surse de lumină se permite detectarea urmelor digitale latente cu
mult mai multă senzitivitate (de 10-100 ori) decât metodele convenționale de relevare și ridicare
cu pulbere neagră.

Sursele de lumină pot, fie să facă probele fluorescente, fie să intensifice contrastul probei
în comparație cu fundalul.

Detectarea urmelor digitale latente

Principalul scop al surselor de lumină este acela de a intensifica detectarea urmelor


digitale latente. Utilizarea proceselor de îmbunătățire flourescente care completează sursa de
lumină marește foarte mult tipurile de suprafețe de pe care o urma digitală latentă poate fi
detectată. Gandiți-vă la dificultățile de prafuire și ridicare a unei urme de pe următoarele
suprafețe: pungi de plastic subțiri, bandă adezivă rigidă, folie de aluminiu subțire, cărămidă,
produse de hârtie, etc. Utilizând metodele tradiționale, urmele de pe aceste suprafețe sau de pe
alte supafețe ar putea rămâne nedescoperite sau chiar omise din cauză că nu au putut fi detectate
cu suficiente detalii. Tehnicile care folosesc surse de lumină au fost utilizate cu succes pentru
relevarea urmelor latente de pe aceste și multe alte suprafețe, fundaluri care maschează detaliile
crestei, suprafețe fragile și suprafețe contaminate. Diferitele benzi de culori (lungimi de undă)
sunt cerute pentru procesarea diferitelor tipuri de suprafețe făcând sursa de lumină o unealtă
râvnită pentru orice criminalist. În multe cazuri fundalul suprafeței va străluci sub iluminarea cu
sursa de lumină. În aceste cazuri este necesar a se adapta într-o bandă de culoare (lungime de
undă) care face ca urma sa strălucească, și nu fundalul. Calitatea și cantitatea de probe
descoperite este proporțională cu puterea de ieșire și cu gradul de adaptabilitate al culorii sursei
de lumină. Această abilitate este exclusivă unei surse de lumină, lumina UV, de exemplu,
neputând oferi această selectivitate din cauza numărului limitat de benzi de culori (lungimi de
undă) și a puterii scăzute.

Folosind surse de lumină pentru relevarea urmelor la fața locului, se va lăsa locul faptei
mult mai curat decât atunci când se folosește pudră neagră.

Toate sursele de lumină funcționează după același principiu. Ele conțin o lampă de mare
putere care generează lumină albă printr-un reflector. Lumina trece printr-un orificiu mic și apoi
este concentrată într-o lentilă pentru a produce un cerc de lumină. Filtre-barieră sunt poziționate
în fața razei pentru a bloca toate lungimile de undă, mai puțin cea dorită. Abilitatea surselor de
lumină de a produce raze este dată de optica și calitatea filtrelor și becurilor alese de producator.

3
Evoluții tehnice ale surselor de lumină – POLILIGHT

Un mijloc tehnic modern folosit în prezent la investigarea


tehnico-ştiinţifică a locului faptei este sursa de lumină cu lungime de
undă variabilă, Polilight3.
Care este primul lucru pe care îl faci după ce intervievezi
toate persoanele de la scena unui omor? Faci apel la Polilight.
Polilight-ul este o sursă de lumină filtrată, portabilă, de mare
intensitate, folosită de cercetătorii criminaliști și de alții pentru a
detecta urme digitale, fluide biologice și alte urme de la fața locului
sau alte locuri.
Dispozitivul a fost dezvoltat dintr-un proiect de cercetare pentru a găsi o alternativă
pentru metoda cu laser de detectare a urmelor digitale folosită în anii 1970. În anii 1980 proiectul
a început la Universitatea Națională Australiană. Acesta a fost fondat de către Poliția Federală
Australiană. Societatea comercială a universității, Anutech Pty Ltd, a vândut conceptul Rofin
Australia Pty Ltd, care l-a dezvoltat în Polilight. Este o sursă de lumină portabilă care scoate în
evidență indicii invizibile ca pete de sânge, urme digitale, precum și scrisuri care au fost răzuite.
Polilight-ul a fost numit de către Powerhouse Museum ca una dintre top 100 inovații
australiene a secolului 20. Utilizarea acestuia în toată lumea a fost recunoscută de către
Australian Export Awards în anul 20054.
Polilight PL 500 este o lampă cu xenon, cu o putere de 500 W şi 12 filtre reglabile.
Panoul său de comandă asigură interschimbabilitatea filtrelor şi reglarea lungimii de undă a
luminii Acesta este un echipament performant pentru căutarea urmelor, iar neutilizarea acestuia
este de neconceput în cercetarea modernă. O caracteristică specială o reprezintă faptul că lumina
sa are aceeaşi intensitate pe toată zona iluminată, în mod asemănător luminii naturale, dar mult
mai mare decât a acesteia. Lumina Polilight-ului se transmite prin fibre optice, cu pierderi reduse
de intensitate, ceea ce o deosebeşte de cea a lămpii cu halogen, care o emite în mod progresiv,
începând cu nuanţe de albastru şi ajungând până la roşu.
Durata de funcţionare a lămpii de 500W este cuprinsă între 1000 şi 3000 de ore, iar
lumina sa are aceeaşi intensitate pe toată zona iluminată, în mod asemănător luminii naturale, dar
mult mai mare decât a acesteia5.

Avantajele folosirii Polilight PL 5006

Urmele papilare tratate cu pudră fluorescentă sau substanţe chimice vor fi fluorescente în
condiţii de iluminare cu UV. Deseori, fotografierea urmelor relevate cu vapori de cianoacrylat, în

3
Gheorghe Popa, Tehnică Criminalistică – curs universitar, 2008.
4
www.wikipedia.com.
5
Instrucțiuni de lucru pentru utilizarea sursei de lumină Polilight PL 500, Cod IL -01-05.
6
Gheorghe Popa, Tehnică Criminalistică – curs universitar, 2008.

4
condiţii de iluminare normală nu este eficientă, fiind necesară evidenţierea prin fluorescenţă
(UV, 415, 450 etc.).

Atunci când este cazul la astfel de urme se vor utiliza filtrele de lumină de 590, 620, 650
nm pentru reducerea contrastului.

Urmele papilare relevate chimic (cu ninhidrină ori vapori de cianoacrylat) sau prin
pudrare, situate pe fundal multicolor (hârtie, coperte, ilustrate etc.) pot fi fotografiate direct,
culorile din fundal fiind eliminate prin metoda absorbţiei diferenţiate, folosind o culoare (din cele
12 benzi de lumină), care să corespundă fundalului, pentru eliminarea interferenţelor cromatice.

În cazul urmelor papilare create prin stratificare sau destratificare în sânge se poate folosi
lumina violetă şi verde (415 , 505 nm).

Urmă papilară creată prin stratificare în sânge iluminată cu lumină naturală şi verde de
505 nm.

În cazul urmelor papilare, pentru evitarea risipei de pudră se examinează mai întâi
obiectele susceptibile a fi purtătoare de astfel de urme. Lumina albă în unghi mic este cea mai
potrivită pentru această operaţiune, iar pentru căutare se folosesc ochelari de culoare albă.

5
În acest mod pot fi descoperite următoarele tipuri de urme papilare: urme create în praf,
vopsea, ulei sau sânge prin destratificare sau stratificare. De asemenea, mai pot fi descoperite
urme relativ proaspete pe suprafeţe lustruite (sticlă, metal, faianţă etc.).

Atunci când urmele papilare latente sunt contaminate cu substanţe fluorescente (sânge,
cerneluri, vopsea etc.), vor avea proprietăţi de fluorescenţă. În acest caz, pentru căutare, iniţial,
se va folosi banda de lumină albastră (450 nm), cu ochelari portocalii, după care se va continua
cu lumină UV şi folosind ochelari transparenţi.

Urme relevate în condiţii de lumină UV şi lungimi de undă diferite

Când se caută la lumină naturală este necesară o observare generală a ariei de interes.
Dacă se descoperă urme papilare, acestea vor fi investigate cu diversele benzi de lumină ale
Polilight PL 500 pentru a obţine evidenţierea şi iluminarea optimă în vederea fotografierii.
Pentru fotografiere se folosesc de regulă filtre barieră de la 530 la 650 nm.

Pe suporturile care au suprafeţe fluorescente, cele mai bune rezultate se obţin cu pudre
negre nefluorescente sau magnetice, folosindu-se lumina de culoare albă, incidentă, cu unghi
variabil şi ochelarii transparenţi.

Urmă papilară latentă, relevată cu pudră de culoare neagră, pusă în evidenţă în bandă de lumină
albă 680 nm (000)

Atunci când suprafeţele care urmează a fi tratate sunt de culoare închisă, cele mai
eficiente sunt pudrele albe sau argintii, cu lumină albă (000) la intensitate maximă, al cărei unghi
de incidenţă trebuie să fie variat pentru a obţine rezultate optime.

6
Urme papilare relevate cu pudră de culoare albă şi puse în evidenţă în bandă de lumină
albă (680 nm)

La suprafeţele colorate se foloseşte o lumină de culoare similară care se poate regla fin
(de la t0 la t30) şi o pudră de culoare neagră, argintie sau fluorescentă, pentru a obţine un
contrast optim. Se pot face testări prin crearea experimentală a unei urme pe acelaşi suport, în
apropierea zonei unde a fost descoperită urma în litigiu.

Polilight PL 500 poate fi folosit cu succes şi în condiţii de laborator, fie pentru punerea în
evidenţă a urmelor papilare ridicate cu folii adezive, fie pentru evidenţierea urmelor de pe
suporturi (atunci când urma a fost ridicată cu tot cu suport).

În cazul urmelor papilare tratate cu pudre fluorescente şi ridicate cu folii adezive,


evidenţierea acestora în vederea scanării (în sistemul AFIS 2000) sau fotografierii se va face cu
lumina UV, prin ochelari transparenţi.

În cazul urmelor relevate cu vapori de cianoacrylat netratate cu pudre fluorescente sau


nefluorescente, se va proceda la examinarea în benzile de lumină albă (400-680nm) sau albastră
(450, 470 nm).

Urmă papilară relevată cu vapori de cianacrylat şi evidenţiată în benzile de lumină albă


(680 nm) şi albastră (470 nm)

7
Un alt procedeu este tratarea urmelor cu pudre fluorescente sau nefluorescente, care pot fi
transferate pe folii adezive sau fotografiate direct, prin folosirea unei lumini adecvate.

În condiţii de laborator se poate folosi, prin testare, orice bandă de lumină de la Polilight
PL 500 care evidenţiază mai bine urma papilară şi elementele individuale ale acesteia. Nu trebuie
să se plece de la ideea că pentru relevarea unei urme există o anumită bandă de lumină
prestabilită, deoarece nu întodeauna suporturile sunt asemănătoare, din acelaşi material şi cu
aceeaşi fluorescenţă.

Concluzionând, Polilight-ul este o tehnică relativ sigură, simplă și nedestructivă, potrivită


pentru utilizare în cazurile criminalistice, sursele de lumină fiind foarte importante în căutarea
urmelor materie, în special a urmelor biologice, care sunt puse foarte bine în contrast folosind
diferitele filtre de lumină, în funcţie de urma care va fi pusă în evidenţă.

BIBLIOGRAFIE
1. Comparaison of the forensic light sources, Canadian Police Research Centre, Della
D.A. Wilkinson and J.E. Watkin, 2005.
2. Malaysian Journal of Forensic Sciences, 2010, Vol. I.

3. Gheorghe Popa, Tehnică Criminalistică – curs universitar, 2008.


4. www.wikipedia.com.
5. Instrucțiuni de lucru pentru utilizarea sursei de lumină Polilight PL 500, Cod IL -01-
05.
6. Gheorghe Popa, Tehnică Criminalistică – curs universitar, 2008.

S-ar putea să vă placă și