Sunteți pe pagina 1din 5

Folosirea câinelui de urmă pentru detectarea acceleranților

Abstract:Science has proven that in some cases the methods and techniques used by
forensic experts are not completely adjusted to the requirements met in field work.This is
where nature gives the experts an aid,allowing us to train dogs that have the potential to
catch criminals and save people without asking for much in return.In fire cases the canine
unit may be the last resort helping the investigators to determine the truth and discover the
untold story behind the fire debris and accelerants traces.

Cuvinte cheie:câine de urmă, acceleranți,odor,miros,reziduu lichid de aprindere,


găsirea persoanelor decedate,pregătirea câinilor,primii câini de urmă.

Odată cu localizarea focarului unui incendiu, este esențială localizarea prezenței unor
reziduuri lichide de aprindere.Volume ale reziduurilor de acceleranți pot fi atat de reduse
ajungând lacativa microlitri sau chiar mai puțin,iar dacă locațiade reziduuri nu este precizată,
este foarte probabil ca aceste urme de reziduu lichid de aprindere să nu fie găsite in momentul
ridicarii celorlalte urme. Folosirea speciei Canis lupus var. familiaris,cunoscut și sub numele
de câinele comun, face parte din unități speciale ale Organelor de poliție sau ale unor agenții
speciale private care se ocupă cu detectarea unor substanțe de interes polițienesc, printre care
și narcotice sau alte substanțe interzise sau controlate,acceleranți sau reziduuri lichide de
aprindere, explozibili, bancnote,recuperarea de cadavre sau părți/rămășițe umane,detectarea
urmei de miros pentru găsirea unor persoane in timpul urmăririi sau in cazul recunoașterii
din grup.Termenul de câine de urmă se referă la un câine care este în mod special antrenat
pentru a detecta prezența unor urme de reziduuri lichide de aprindere la locul faptei in cazul
incendiilor.În vreme ce câinele este capabil să depisteze prezența acestor reziduuri, nu este
rolul acestuia să determine dacă acel incendiu a fost rezultatul unei infracțiuni sau dacă a fost
izbucnit intenționat.1

Situațiile acestea dovedesc eficiența câinelui de urmă ca suport pentru munca


investigatorilor responsabili cu cercetarea incendiului.Imaginea 1.0 prezintă un câine de
detectare a acceleranților, pe nume Villain,aflându-se la locul faptei într-un caz cu incendiu,
situația implicând o femeie care era pe moarte din cauza leziunilor datorate arsurilor pe
1
Fire Arson Manual – CRC PRESS,pg. 165
suprafețe întinse ale corpului.Aceasta afirma faptul că barbatul cu care locuia in concubinaj ar
fi alergat-o prin apartament turnând ulei de lamp pe ea și aprinzându-l.Bărbatul a afirmat
faptul ca ea a turnat singură uleiul de lampă pe propriul corp și s-a autoincendiat.Câinele
Villain a indicat cinci zone diferite unde era prezent ulei de lampă,toate zonele fiind
confirmate de către laboratorul de expertize criminalistice.Acest material probatoriu
coroborat cu mărturia victimei ce a decedat ulterior au dus la condamnarea bărbatului la
pedeapsa cu închisoarea pentru omor deosebit de grav și alte infracțiuni prevăzute 2 de
legislația penală din Statele Unite.

În aceeași ordine de idei, poate fi menționat si Mattie, primul câine de urmă folosit
pentru detectarea acceleranților.Pregătirea acestuia pentru munca de poliție a început in anul
1984 în programul din cadrul Poliției din Connecticut precum și in cadrul biroului
responsabil cu investigarea infracțiunilor referitoare la contrabandă cu alcool,țigări si arme de
foc.Mattie a fost folosit pentru prima dată în anul 1986 de către politia din Connecticut,iar
înainte de anii 90 deja participase la sute de incendii și a avut o contribuție ce a demonstrat
valoarea câinilor de urmă pentru detectarea acceleranților.Folosirea câinilor pentru detectarea
reziduurilor lichide de aprindere presupune același mod de pregătire ca și în cazul celorlalți
câini de urmă,ceea ce presupune imprimarea unor mirosuri pe care câinele3 le va căuta,fiind
implicați si factori meniți sa distragă atenția simțurilor acestuia sau alte mirosuri ce pot fi
găsite la fața locului, pe care câinele a fost învățat să le ignore.Câinele va ajuta la formarea
unor concluzii pe baza rezultatelor din teren.4

2
Caz din jurisprudența SUA, statul Connecticut- an 1986.(infracțiunea de incendiere).
3
Anatomia creierului canin.
4
Analysis and interpretation of Fire Scene Evidence- CRC Press, pg 74
Imaginea 1.0 – Câinele de urmă Villain
indică prezența uleiului de lampă în
cinci zone separate ale unei
camere,rezultate confirmate ulterior
de analiza de laborator,fiind
coroborate si cu datele din mărturia
victimei aflată pe moarte.(Imagine
folosită cu permisiunea lui Bill
Whitstine, Academia de Pregătire
canină din Florida, str. Marshall
nr.19,Saftery Harbour,Florida)

În mod obișnuit, mirosul cu care câinele este obișnuit este cel de benzină evaporată in
proporție de 50%.Deși mulți experți si instructori canini vor confirma faptul ca un câine
trebuie doar să fie antrenat în acest scop pentru a deveni alert in cazurile în care exista
reziduu lichid de aprindere,dar mai există o opinie conforma contrară acestui mod de
practică.Parcurgând mai multe etape ale pregătirii, se consideră ca în anumite momente
câinele poate fi testat pentru a asigura expertii că nu există o lipsă de consistență sau
concluzii greșit formulate când este folosit câinele.O concluzie fals pozitivă se referă la o
situație când reziduu lichid de aprindere nu este prezent la fața locului, iar un fals negativ
reprezintă lipsa unei alertări din partea câinelui atunci cand reziduu este prezent.Rămășițe
pirolizate găsite in mod frecvent la locul faptei sunt introduse in mod frecvent ca un mod de
distragere a câinelui.Câinele va avea o sarcină îngreunată de a face diferențierea dintre
mirosurile de hidrocarbon emise de focul generat de piroliză si adevăratele reziduuri de lichid
de aprindere aflate printre mostrele de rămășițe ale focului.Câinele este expus la numeroase
rămășițe si mostre de piroliză, doar pe o proporție mică dintre acestea se află si reziduu
lichide de aprindere.Câinele va fi pregătit in acest fel până când diferențierea dintre reziduuri
de aprindere si produsele de piroliză este posibilă.Certificarea anuală asigură pregătirea cu
eficiență si acuratețe precum și menținerea calităților câinelui de urmă.

Un autor de specialitate,Schultz afirmă ca unii câini de urmă pot fi mai eficienți decât
alții în ceea ce privește diferențierea dintre acceleranți si produsele de piroliză, si precizează
faptul că în prezența unei cantități foarte mici de acceleranți în apropierea unei cantități mari
de produse ale pirolizei,identificarea exactă de laborator se face cu dificultate folosindu-se
tehnici foarte selective.Autorii Katz si Midkiff fac referire la importanța și încrederea
folosirii câinelui de urmă pentru înfăptuirea justiției ajutând la stabilirea adevărului și
elaborarea unei concluzii certe.S-a pus problema admisibilității acestor urme găsite de către
câinele de urmă în cazul incendiilor cât și al drogurilor sau al exploziilor.Din nefericire,până
în timpul recent ,a existat o înțelegere științifică limitată a funcției aparatului olfactiv,atât
pentru cel uman cât și pentru cel canin.Din cauza necunoașterii științifice a modului cum
funcționează selectivitatea si sensibilitatea olfacției canine, acestor animale le-au fost
atribuite calități ale acestui simț ce nu au fost testate științific.Este cunoscut faptul că un câine
posedă un tract olfactiv si un bulb mai mare decât cel al oamenilor,având desemenea si de 50
de ori mai multe celule olfactive, după cum se poate vedea in imaginea 1.1.Caninele au si o
anatomie nazală care ajută la trecerea unei cantități de aer mai mare decât în cazul
oamenilor. Rezultatul este un simț al mirosului mult mai dezvoltat decât al speciei umane,
depinzând foarte mult si de substanțele prezente.
Bulb Olfactiv

Imaginea 1.1 – Comparație între creierul uman si creierul canin,fiind evidențiat tractul
si bulbul olfactiv semnificativ mai mare în cazul câinelui.
Bibliografie

*”Fire arson investigation manual”

*”Fire investigation”, Niam Nic Daeid, Ed. CRC Press.

*”Analysis and interpretation of fire scene evidence”, José R. Almirall,Kenneth G.


Furton;Ed. CRC Press.

*”Forensic science –an illustrated dictionary.”, John C.Brenner, Ed. CRC Press.

*”World of Forensic Science”, K. Lee Lerner, Brenda Wilmoth Lerner, Ed.Thomson Gale

S-ar putea să vă placă și