Sunteți pe pagina 1din 3

ILIES GABRIEL-TEOFIL

Anul al III-lea, Gr. 5

CANOANE ORTODOXE privind


SFÂNTA LITURGHIE

Liturghia Ortodoxă, Ieromonah Petru Pruteanu, Ed. Sofia, București,


2008
Canoanele Bisericii Ortodoxe, Arhid. Prof. Dr. Ioan N. Floca, Siibiu
2005
LITURGHIE= leiton(popor)+ergos(lucru)

Agapele se săvârșeau înainte de Sfânta Liturghie, însă deoarece


deveneau motivul unor certuri și neorânduieli, ele încep a se săvârși după Sfânta
Liturghie, exclusiv pentru cei săraci. Pe la jumătatea secolului al II-lea se
hotărăște împărtășirea pe nemâncate, iar oficial în 393 la Sinodul de la Hippone,
apoi în 419 la Cartagina.
Canonul 28 al Sinodului de la Laodiceea(364) interzice agapele, apoi
categoric Canonul 74 al Sinodului Trulan (691)
Sfinții Părinți au văzut ca scop al Liturghiei împărtășirea credincioșilor
mireni cu Trupul și Sângele Domnului. Ca dovadă, atât textul Sfinteii Liturghii,
cât și Sfinții Părinți nu concepeau participarea la Liturghie fără Împărtășanie.
Erau și excepții, tocmai de aceea Biserica s-a văzut obligată să reglementeze
anumite principii canonice.
Canonul 8 Apostolic: Dacă vreun episcop sau preot sau diacon sau
orice alt cleric, săvârșindu-se Sfânta Liturghie, nu s-ar împărtăși, să spună
cauza. și dacă ar fi binecuvântată, să aibă iertare; iar de n-ar spune-o, să se
afurisească, ca unul ce s-a făcut vinovat de sminteală și a făcut să nască
bănuială împotriva celui care a adus Sfânta Jertfă cași când nu ar fi validă.
Canonul 9 Apostolic: Toți credincioșii care intră în biserică și ascultă
scripturile, dar nu rămân în continuare la slujbăși la Sfânta Împărtășanie, aceia
trebuie să se excomunice ca făcând neorânduială în Biserică.
Canonul 2 al Sinodului din Antiohia (341): excomunică pe cei care se
feresc de Sfânta Euharistie potrivit unei neorânduieli
Canonul 80 Trulan (691-692): caterisește clerul și excomunică
mireanul care trei duminici la rând a lipsit de la biserică și s-a lipsit de Sfintele
Taine, fără a avea un motiv binecuvântat.
Canonul 11 de la Sardica: același lucru
Canonul 8 al Sf. Postitorul: cel ce s-a întinat în somn cu scurgere, o zi
se scoate de la Împărtășanie, curățindu-se de întinăciune și va zice Ps. 50 și va
face 49 de metanii.
Can 8,
Can 9
Din cealalta lucrare ia acel canon care scoate ingenunchierea etc
Canonul 66
SINODUL 1
Can 13
Can 20
CANONUL IV
Can 10
CANONUL V-VI
Can 14
Can 23
Can 57
Can 58
Can 70
can 74 ++97
can 75
can 83
can 90
can 101
SIONUL VII