Sunteți pe pagina 1din 2

Dosarul nr.

1cs-284/2021
Curtea Supremă de Justiție
ÎNCHEIERE

13 decembrie 2021 mun. Chișinău

Colegiul penal al Curții Supreme de Justiție în componența:


Președinte – Toma Nadejda,
Judecători – Boico Victor şi Diaconu Iurie

examinând cererea de recuzare înaintată completului de judecată de avocatul Rogac


Lucian în numele lui Plahotniuc Vladimir, de la examinarea cererii de strămutare a cauzei, în
dosarul nr. 1cs-284/2021 privind aplicarea măsurii preventive sub formă de arest în privinţa
învinuitului Plahotniuc Vladimir,
CONSTATĂ:

Prin dispoziția Președintelui interimar al Curții Supreme de Justiție nr. 122 din 18
noiembrie 2021 „Cu privire la modificarea completelor de judecată pentru anul 2021” în cadrul
Colegiului Penal au fost constituite completele judecătorești permanente pentru soluţionarea
cererilor de strămutare.
Potrivit dispoziției nominalizate, a fost format completul nr.1 din care fac parte judecătorii:
Timofti Vladimir – președinte, Ţurcan Anatolie, Plămădeală Ghenadie.
Ca rezultat al repartizării aleatorii a dosarelor, la 07 decembrie 2021, dosarul nr. 1cs-
284/2021 în privința lui Plahotniuc Vladimir, a fost repartizat judecătorului Ţurcan Anatolie,
care face parte din completul nominalizat, fiind stabilită ședința pentru 13 decembrie 2021.
La data de 13 decembrie 2021, avocatul Rogac Lucian în numele învinuitului Plahotniuc
Vladimir înaintează cerere de recuzare față de tot completul nr. 1: Timofti Vladimir – președinte,
Ţurcan Anatolie, Plămădeală Ghenadie.
În motivarea cererii avocatul indică că, la data de 04.12.2021 cererea de recuzare a fost
înregistrată în Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor, fiindu-i atribuit nr.lcs-284/2021.
Menţionează că, potrivit informaţiei oferite de cancelaria Curţii Supreme de Justiţie, la data de
05.12.2021, cauza nr.lcs-284/2021 a fost distribuită prin PIGD spre examinare completului nr.4,
şedinţa fiind stabilită pentru data de 13.12.2021.
Notează că, din informaţia postată la data de 10.12.2021, pe pagina web al Curţii Supreme
de Justiţie, cauza nr.lcs-284/2021 a fost repartizată spre examinare completului nr. l.
În acest context, consideră că schimbarea completelor de examinare a cauzei nr. lcs-
284/2021 a fost făcută neîntemeiat, ori în acest sens nu există nici un temei legal.
Totodată, enunţă că în acest sens a înaintat o cerere către Agenţia de Administrare a
Instanţelor Judecătoreşti, prin care a solicitat să-i comunice temeiul şi legalitatea schimbării
completului căruia i-a fost repartizată spre examinare cauza nr. lcs-284/2021.
În final, conchide că pentru a obţine rezultatul dorit a fost decisă redistribuirea cauzei unui
alt complet de judecată, fără a exista o premiză legală în acest sens. Astfel, apărarea relevă o
imixtiune crasă în procesul justiţiei prin schimbarea unui complet de judecată cu altul.
Examinând cererea de recuzare, Colegiul penal consideră că aceasta urmează a fi respinsă
din următoarele considerente.
Potrivit dispozițiilor art.34 alin.(2) Cod de procedură penală, în cazul în care există
circumstanțele prevăzute la art.33 Cod de procedură penală, judecătorul poate fi recuzat şi de
către părţile în proces. Recuzarea trebuie să fie motivată şi poate fi propusă, de regulă, înainte de
începerea cercetării judecătoreşti.
În conformitate cu prevederile art.33 alin.(2) pct.6) Cod de procedură penală, judecătorul
nu poate participa la judecarea cauzei şi urmează a fi recuzat dacă există alte circumstanţe care
pun la îndoială rezonabilă imparţialitatea judecătorului.
În esență, avocatul critică faptul precum că dosarul ar fi fost redistribuit unui alt complet
de judecată, fiind schimbaţi membrii completului de judecată, fără a exista un temei legal în
acest sens.
Verificând circumstanțele invocate în raport cu norma de drept citată şi materialele cauzei,
Colegiul constată că acest temei nu-şi găsește confirmare în speță.
În acest context, este necesar a evidenţia că potrivit fişei de repartizare a dosarului
(f.d.175), la data de 07.12.2021 dosarul a fost repartizat judecătorului Ţurcan Anatolie.
Judecătorul face parte din completul de judecători nr. 1: Timofti Vladimir – președinte, Ţurcan
Anatolie, Plămădeală Ghenadie.
Totodată, Colegiul relevă că la materialele cauzei nu se regăseşte o altă informaţie
privind redistribuirea cauzei sau careva înscrisuri privind modificarea completului, după cum
invocă apărarea. Or, circumstanţele indicate de avocatul Rogac Lucian nu sunt justificate în mod
obiectiv.
În atare circumstanțe, Colegiul apreciază cererea de recuzare ca neîntemeiată, ori aceasta
excede limita verificării circumstanțelor privind temeinicia recuzării.
Din aceste considerente, în conformitate cu art.art.33-35 Cod de procedură penală,
Colegiul penal,
D E C I D E:

Respinge, ca neîntemeiată, cererea de recuzarea înaintată completului de judecată de


avocatul Rogac Lucian în numele lui Plahotniuc Vladimir, de la examinarea cererii de strămutare
în dosarul nr. 1cs-284/2021 privind aplicarea măsurii preventive sub formă de arest în privinţa
învinuitului Plahotniuc Vladimir.
Prezenta încheiere nu este susceptibilă de a fi atacată.

Președinte Toma Nadejda

Judecători Boico Victor

Diaconu Iurie

S-ar putea să vă placă și