Sunteți pe pagina 1din 3

DREPTUL PENAL AL AFACERILOR

INSOLVENTA

INFRACTIUNILE PREVAZUTE DE LEGEA


NR.85/2006 PRIVIND PROCEDURA INSOLVENTEI

INSOLVENTA este starea patrimoniului debitorului care se caracterizeaza


prin insufucienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.
1. Insolventa reala;
2. Insolventa actuala;
Insolventa este prezumata ca fiind vadita atunci cand debitorul, dupa 30 e
zile de la scadenta, nu a putut plati datoria sa fata de unul sau mai multi creditori.
3. Insolventa iminenta - este atunci cand se dovedeste ca debitorul nu va
putea plati la scadenta acele datorii exigibile angajate cu fondurile banesti disponibile la
data scadentei.
DEBITOR = persoana fizica sau juridica de drept privat, care face parte din
una din categoriile prevazute la art.1, al carei patrimoniu este in stare de insolventa.
ETAPE ALE INSOLVENTEI:
1. ETAPA INSOLVENTEI IMINENTE sau VIRTUALE = in care factorii si
situatiile care urmeaza sa cauzeze insolventa pot fi cunoscute de catre debitor. Situatii:
i) debitorul detine disponibil si efectueaza plati, dar la o data ulterioara se poate
dovedi ca nu va putea achita datoriile scadente la data respectiva;
ii) debitorul nu detine disponibil, nu efectueaza plati, dar nici nu are datorii
scadente.
2. ETAPA INSOLVENTEI REALE = la data in care trebuie efectuata plata
sau cand datoriile ajung la scadenta, disponibilul lipseste. Cauza - simpla neplata a
datoriilor la scadenta, ca manifestare exterioara a debitorului, nu va fi necesara pentru
declansarea procedurii, inclusiv la cererea unui creditor.
3. ETAPA INSOLVENTEI VADITE = cand debitorul recunoaste
imposibilitatea de plata a datoriei dupa data scadentei sau chiar au trecut 30 de zile de la
datta scadentei.

DELIMITAREA INSOLVABILITATII
INSOLVABILITATEA = dezechilibrul ................................. caracterizat prin
preponderenta pasivului fata de activ.
INSOLVENTA = imposibilitatea de plata; absenta fondurilor banesti
necesare platii obligatiilor scadente. Presupune starea de incetare a platilor, faptul material
al neputintei comerciantului de a plati la termen datoriile comerciale.

CONDITII CUMULATIV pentru ca un creditor indreptatit sa poata face


cerere la pentru procedura insolventei:
1. Debitorul sau sa se afle in insolventa vadita sau chiar in insolventa actuala daca
debitorul recunoaste ca se afla in acea insolventa. Impotriva debitorului aflat in insolventa
iminenta creditorul nu este indreptatit sa formuleze cerere .
2. Creanta creditorului indreptatit sa fie certa, lichida si exigibila de mai mult de 30
de zile, termen calculat de la scadenta sau pana la implinirea a 30 de zile debitorul sa
recunoasca starea sa de insolventa vadita.
3. Cumulul creantei sa depaseasca valoarea prag, adica sa fie de minim 30.000 de lei
in cazul in care creditorul este o sociatate. Daca salariatii debitorului sunt creditoti,
cuantumul creantei trebuie sa reprezinte cel putin valoarea insumata a 6 salarii medii pe
econimie.

ANALIZA INFRACTIUNILOR

1. INFRACTIUNEA DE BANCRUTA SIMPLA prevazuta de art. 143


alin.1 din Lg.85/2006
Bancruta = incorecta gestionare a unor fonduri.
Obiectul juridic = complex = obiectul juridic generic - relatiile comerciale + obiect juridic
special - relatiile sociale care au in vedere buna functionare a activitatilor economice desfasurate
de persoana care se afla in stare de insolventa. Mai este reprezentat de relatiile sociale care se
dezvolta in legatura cu protejarea drepturile creditorilor debitorului aflat in stare de insolventa.
Subiect activ = persoana fizica ce are calitatea de comerciant si ersoana reprezentant legal
al persoanei juridice. Daca exista doua persoane reprezentanti legali ai unei societat comerciale,
obligatia le revine ambilor; cererea se va face si se va semna de ambii; este nula cererea
formulata de unul singur, insa d.p.d.v. penal va raspunde doar cel care nu a semnat-o.
Continutul constitutiv
Latura obiectiva - elementul material = neintroducerea sau introducerea tardiva de
catre debitorul persoana fizica ori de catre reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare, a
cererii de deschidere a procedurii in termenul care depasesete cu mai mult de 6 luni termenul
prevazut la art.27.
= inactiunea = neintroducerea; actiunea =
introducerea tardiva (si aceasta poate fi considerata inactiune) = infractiune comisiva prin
omisiune.
Conditia esentiala (cea care are in vedere
ramanerea in pasivitate pe o durata minima de 30 de zile) care realizeaza elementul material =
termenul de 6 luni curge din momentul in care se constata faptic insolventa. De la momentul
initial debitorul are la dispozitie 30 de zile + 6 luni in care are doua alternative :
i) sa plateasca datoriile ajunse la termen;
ii) sa depuna cererea de declansare a procedurii de reorganizare judiciara si a falimentului.
- urmarea imediata = crearea starii de pericol pentru valorile sociale
ocrotite prin norma incriminatorie, dar in principal consta in perturbarea derularii activitatii in
domeniul comercial. Adiacent apare o stare de pericol pentru interesele creditorilor, intrucat
fiecare zi de intarziere poate agrava situatia debitorului si implicit poate diminua sansele
creditorilor de a-si recupera creantele.
Legatura de cauzalitate dintre elementul material si urmarea imediata rezulta din simpla
savarsire a faptei. Este o infractiune omisiva cu termen (30 de zile + 6 luni) = conditie obligatorie
ce se calculeaza de la aparitia starii de insolventa.
Latura subiectiva = forma de vinovatie este intentia, dar poate fi si culpa.
Actele pregatiroare si tentativa nu sunt posibile.

2. INFRACTIUNEA DE BANCRUTA FRAUDULOASA


Constituie infractiunea de bancruta frauduloasa, fapta persoanei care:
a) falsifica, sustrage sau distruge evidentele debitorului ori ascunde o parte din activul
averii acestuia;
b) infatiseaza datorii inexistente sau prezinta in registrele debitorului, in alt act sau in
situatia financiara sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind savarsite in frauda creditorilor;
c) instraineaza in faruda creditorilor, in caz de insolventa a debitorului, o parte din active.
Spre deosebire de bancruta simpla, la aceasta apare obiectul material = evidentele debitorului,
registrele sau orice act sau situatie financiara a debitorului.
Subiectul activ = nu este calificat, de cele mai multe ori acesta poate fi chiar debitorul sau
lichidatorul.
Subiect pasiv = statul si creditorii (persoana prejudiciata).
Continut constitutiv - elementul material = actiune, in mai multe modalitati : a), b) si c).
Urmarea imediata = perturbarea activitatii normale in domeniul activitatilor comerciale;
Producerea unui rezultat determinant, pe lit.c) cu privire la fraudarea creditorului societatii legea cere ca
fapta sa prduca in rezultat (infractiune de rezultat).
Forma de vinovatie = intentie directa calificata prin scopul de a frauda creditorul sau prin
diminuarea aparenta a activelor.
Actele premergatoare si tentativa sunt posibile dar nu sunt incriminate.

3. GESTIUNEA FRAUDULOASA
ART.144 DIN lEGEA NR.85/2006: "Imfractiunea de gestiune frauduloasa prev. de art.214 C.pen.
se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 8 ani cand este savarsita de administratorul judiciar ori lichidatorul
averii debitorului, precum si de orice reprezentant ori prepus al acesteia".
ART. 214 C.PEN. - alin.1 "Pricinuirea unei pagube unei persoane, cu rea-credinta, cu ocazia
administrarii sau conservarii de catre cel care are ori trebuie sa abie grija administrarii sau conservarii
acelor bunuri."
- alin.2 "Gestiunea frauduloasa savarsita in scopul de a dobandi un folos
material se pedepseste cu inchisoarea de la 3 la 10 ani, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava"
Art.144 in legatura cu art.214 alin.2, vine cu alin.2 : "Infractiunea de gestiune frauduloasa
prevazuta de alin.2 este pedepsita cu inchisoarea de la ...... la 14 ani, daca este savarsita de
administratorul judiciar ori lichidatorul debitorului precum si de orice reprezentant sau prepus al sau."
Diferente intre art.214 c.pen. si art.144 Lg.85/2006: pedeapsa + calificarea subiectului
activ.

4. DELAPIDAREA - PREV. DE ART.145 DIN lEGEA NR.85/2006 SI DE ART.215


INDICE 1 DIN cOD PENAL.
"Insusirea, folosirea, treaficarea de catre administratorul judicir ori lichidatorul averii
debitorului, precum si de catre orice reprezentant sau prepus, de bani, valori ori alte bunuri pe care le
gestioneaza sau le administreaza, constituie infractiunea de delapidare si se pedepseste cu inchisoarea
de la 1 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.
Pentru consecinte deosebit de grave - pedeapsa este de la 10 la 20 de ani. (consecinte
deosebit de grave = prejudiciul sa fie mai mare de 200.000 lei).
Diferente: - delapidare - subiect activ = functionar + sa administreze sau sa
gestioneze
- art.145 = subiectul activ este necalificat.