Sunteți pe pagina 1din 2

Cuțîi Olesea, Grupa 23b

Evaluarea Nr. 2 din 13.12.2021

1.Nominalizați și varacterizați 2 Metode Teoretice de Cercetare .

2. Matoda Opservări sau Metoda Experimentului Pedagogic.

1. Metode Teoretice de Cercetare .


a)Compararea - Clasificare,
b)Analiza -Sinteza
c) Inducția - Diducția
d)Eventețieria Isențialului-Modelare

Compararea și clasificarea. Compararea reprezintă un proces mintal de evidențiere a


asemănărilor și deosebirilor între obiectele și fenomenele educaționale. Se compară fenomenele
sau procesele omogene/similare (conceptele sau noțiunile noi cu cele deja cunoscute; procesul
educațional și rezultatele obținute; rezultatele experimentale; condițiile educaționale etc.).
Clasificarea este un proces mintal de structurare, de separare a obiectelor și fenomenelor în
clase conform unor semne caracteristice(indici sau parametri, principii, reguli sau caracteristici).
Indicii sau parametrii clasificării necesită să se raporteze la conținutul ipotezei și obiectivele
de cercetare. Se clasifică teoriile, conceptele, noțiunile, sistemul de activități educaționale,
condițiile de realizare a procesului educativ, însușita elevilor, activismul cognitiv, metodele și
procedeele de educație și instruire etc.
Experimentul Pedagogic urmărește scopul de a implimenta metodologia de activități prevazute
de sistemul de a înbunătăți nivelul culturi morale , ecologic ș.a.
Experimentul Pedagogic este de 3 tipuri:
a.Constatare(Inițială)
b.De Formare (Formativ)
c.De control (Final)
Fiecare Tip de Experiment se plasează subcapitole aportive.
Daca Teza de Licență se constitue în 2 capitole atunci experimentul de constatare se
plasează subcapitolul (2.1)
Experimentul de Control (Final) se plasează subcapitolul (2.3)
În mod schematic experimentul pedagogic poate fi reprezentat astfel:
Experimentul de constatare
Grupa/lotul Grupa/lotul
experimental martor

Experimentul formativ

Grupa/lotul Grupa/lotul
Experimental Experimentul de control/final martor
Analiza, descrierea, compararea, clasificarea și interpretarea datelor/informațiilor
experimentale se realizează în patru modalități:
 lotul experimental și lotul martor la finele etapei experimentului de constatare;
 lotul experimental la finele etapei de constatare și lotul experimental la finele etapei de
control;
 lotul martor la finele etapei de constatare și lotul martor la finele etapei de control;
lotul experimental și lotul martor la finele etapei experimentului de control.

În acest subcapitol în mod detaliat se analiziază toate Tipurile de Experimente.

S-ar putea să vă placă și