Sunteți pe pagina 1din 3

Cadre didactice de sprijin

Submitted by admin on Tue, 06/06/2017 -


13:28
Educaţia incluzivă este o abordare şi un proces continuu de dezvoltare a politicilor şi
practicilor educaţionale, orientate spre asigurarea oportunităţilor şi şanselor egale
pentru persoanele excluse/marginalizate de a beneficia de drepturile fundamentale ale
omului la dezvoltare şi educaţie (Programul de dezvoltare a educaţiei incluzive în
Republica Moldova pentru anii 2011-2020).

 
Cadrul didactic de sprijin (CDS)  în conformitate cu Codul Educaţiei, este/ poate
fi specialistul calificat în domeniul pedagogiei, psihopedagogiei şi pedagogiei
speciale, care acordă asistenţă psihopedagogică copiilor cu CES.

 
Cadrul didactic de sprijin (CDS) este specialistul din învățământul primar și secundar
general, care prestează servicii de asistență psihopedagogică și educațională copiilor
cu cerințe educaționale speciale. Sarcina de bază a Cadrului didactic de sprijin este
dezvoltarea şi promovarea activităţilor de asistenţă educaţională, care să asigure
remedierea dificultăţilor de învăţare de ordin structural, organizatoric, emoţional sau
de altă natură ale copiilor cu cerinţe educaţionale speciale.
Direcții de activitate:

 
1. facilitează și susține integrarea școlară a copilului cu cerințe educaționale
speciale în colectivul grupei/clasei, al instituției de învățământ;

2. participă, în comun cu Comisia multidisciplinară intrașcolară, cu


învățătorii/cadrele didactice pe discipline școlare, alți specialiști la: elaborarea
Planului educaţional individualizat și realizarea acestuia; evaluarea rezultatelor
aplicării programelor curriculare adaptate;evaluarea, revizuirea și actualizarea
Planului educaţional individualizat;

3. colaborează cu învățătorii/cadrele didactice pe discipline școlare, alți


specialiști pentru realizarea obiectivelor din Planul educaţional individualizat şi
stabilirea modalităților concrete de lucru cu copiii cu cerinţe educaţionale
speciale, colaborează cu părinţii  copilului cu cerinţe educaţionale speciale;

4. elaborează și implementează strategii de sprijin în toate ariile curriculare,


precum și identifică resursele necesare și adecvate realizării acestora;
5. realizează activități de recuperare educațională, individuale sau în grup,
asistă copilul cu cerinţe educaţionale speciale în pregătirea temelor pentru
acasă;

6. colaborează cu specialiştii care realizează terapiile specifice în vederea


realizării obiectivelor planului educaţional individualizat;

7. propune și realizează materiale didactice individualizate în funcţie de


dificultăţile de învăţare ale elevilor;

8. coordonează activitatea Centrului de resurse din instituție;

9. acordă consultanță și colaborează cu familiile copiilor care beneficiază


de serviciile Cadrului didactic de sprijin.
 
  Sarcini importante:
 
Activitățile de recuperare/asistență educațională vor fi proiectate de către cadrul
didactic de sprijin, având ca bază:

1.  necesitățile elevului;

2. obiectivele Planului educaţional individualizat;

3. rezultatele evaluărilor curente;

4. informațiile parvenite de la cadrele didactice, alți specialiști, de la elev,


părinți.
           
Avantajele intervenţiei prin CDS sunt asociate cu suportul direct pe care îl poate primi
copilul cu CES, fără ca acesta să fie exclus din mediul educaţional şi, în mod evident,
fiind ajutat să diminueze sau să elimine dificultăţile şi să-şi dezvolte competenţele
şcolare necesare pentru integrarea cu succes în societate.
 
 
Acte legislative şi normative recomandate:
 

  Codul educației al Republicii Moldova, nr.152 din 17 iulie 2014, Monitorul


Oficial al Republicii Moldova nr.319-324  din 24 octombrie 2014.
 Codul de etică al cadrului didactic, aprobat prin ordinul ME nr. 831 din 07
septembrie 2015.

 Programul de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru


anii 2011-2020, Hotărârea de Guvern nr. 523 din 11 iulie 2011, Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 15 iulie 2011, nr. 114-116/589.

 Hotărârea de Guvern nr.351 din 29 mai 2012 pentru aprobarea Regulamentului


privind redirecționarea resurselor financiare în cadrul reformării instituțiilor
rezidențiale.

 Strategia Sectorială de Dezvoltare pentru anii 2014-2020 „Educația-2020”,


Hotărârea de Guvern nr.944 din 14 noiembrie 2014, Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr.345-351 din 21 noiembrie 2014.

 Metodologia de evaluare a dezvoltării copilului, aprobată prin ordinul ME nr.


99 din 26 februarie 2015.

 Metodologia de organizare şi funcţionare a Centrului de Resurse pentru


Educaţia Incluzivă din instituţia de învăţământ preuniversitar, aprobată prin ordinul
ME nr.100 din din 26 februarie 2015.

 Ordinul ME nr.156 din 20 martie 2015 cu privire la Instrucţiunea privind


procedurile specifice de examinare a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale.

 Ordinul ME nr. 311 din 05 mai 2015 cu privire la Reglementările şi condiţiile


specifice referitoare la evaluarea finală şi certificarea copiilor cu cerinţe educaţionale
speciale din învăţământul obligatoriu.

S-ar putea să vă placă și