Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DE ACTIVITATE

TEMA: „ Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ ?”


SUBTEMA: „În ograda bunicii”
DATA: 23.02.2012
INSTITUŢIA: Grădiniţa cu program normal nr.4 Sibiu
PROF. ÎNV.PR./PREŞC. TECA LILIANA
GRUPA: mijlocie
FORMA DE REALIZARE: joc didactic
TIPUL ACTIVITĂŢII: Consolidare de cunoştinţe şi deprinderi
DURATA: o zi
CATEGORII DE ACTIVITĂŢI ABORDATE:
1.Activităţi pe domenii experienţiale:
- Domeniul ştiinţe – activitate matematică
2.Jocuri şi activităţi didactice alese:
-Joc manipulativ: „Ferma de animale”
- Artă: „Măşti” - dactilopictură
- Ştiinţă: „Uneşte mama cu puiul ei”
3.Activităţi de dezvoltare personală:
- Rutine: Întâlnirea de dimineaţă, igiena mâinilor, gustarea
- Tranziţii: „Bună dimineaţa”- cântec, „1,2,3,4 toţi în grabă ne-
adunăm,
5,6,7,8 la rând noi ne aşezăm...” , „Graiul animalelor”, „Răţuştele” –
joc cu text şi cântec
SCOPUL: Consolidarea număratului până la 4
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1- să numere corect în concentrul 1 – 4;
O2 -să compună numărul 4 prin adăugarea câte unui element;
O3 -să descompună numărul 4 prin eliminarea câte unui element;
O4 -să aşeze jetoanele în sistem liniar orizontal de la stânga la
dreapta;
O5 -să numere, prin încercuire;
O6 -să asocieze cifra cu numărul de obiecte corespunzător;
STRATE-GII DIDACTICE:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul,
metode interactive de grup : « călătorie misterioasă , schimbă perechea.
braistorming».
Resurse materiale: coşuleţe, jetoane cu numere, răţuşte, lac, boabe de
porumb, o raţă- jucărie.
FORME DE REALIZARE: - frontală, pe grupe, individuală, în perechi.
BIBLIOGRAFIE:
,, Curriculum pentru invatamantul prescolar,3-6/7 ani”, MECT,2008 ,,Metode
interactive de grup – ghid metodic” Editura Arves

SCENARIUL ZILEI

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ
SALUTUL: În prima parte a zilei, în cadrul întâlnirii de dimineaţă,
copiii, aşezaţi în semicerc vor face salutul de dimineaţă sub forma unei
poezii:
“Dimineaţa ne-am trezit
Şi la grădi am venit.
Cu toţii să salutăm:
- Bună dimineaţa, dragi pitici,
Mă bucur că sunt aici.
A-nceput o nouă zi,
Bună dimineaţa, copii.”
ÎMPĂRTĂŞIREA CU CEILALŢI: Pe durata acestei componente a
întâlnirii de dimineaţă, copiii îşi vor exprima ideile şi sentimentele proprii
legate animalele din ograda bunicii îmi place câinele pentru că..., îmi place
pisica pentru că..., raţa..., cocoşul..., etc. .
CALENDARUL NATURII: Se discută despre cum este vremea în
această zi, anotimpul, ziua, data , luna şi anul în care ne aflăm, aşezând
jetoanele la locul potrivit.
NOUTATEA ZILEI: Vizita doamnelor profesoare.
ACTIVITATEA DE GRUP: Se propune jocul ”Să formăm grupe”,
care presupune formarea deprinderii de a lucra în pereche pentru clasificarea
obiectelor după diferite criterii.
TRANZIŢIE: Trecerea spre centrele activităţilor liber alese se face prin
cântecelul “Bună dimineaţa”.

JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI LIBER ALESE


Copiii descoperă centrele pregătite şi sarcinile de lucru şi îşi aleg
centrul în funcţie de jetonul primit la intrarea în sala de grupă ( jetoane de
culori diferite).
La centrul ARTĂ, vor realiza măşti folosind tehnica dactilopicturii, la
ŞTIINŢĂ, copiii vor rezolva o fişă de lucru, având ca sarcină să unească
mama cu puiul prin săgeţi, iar la centrul JOC MANIPULATIV vor aşeza
animalele domestice la locul potrivit.
După ce sarcinile de la sectoare vor fi îndeplinite, copiii, împreună cu
educatoarea vor trece pe la toate centrele în care s-a lucrat pentru a vedea şi
aprecia rezultatele activităţii.
Copiii vor recita poezia şi vor executa mişcările sugerate de textul
acesteia.

TRANZIŢIE: Înainte de a trece la desfăşurarea activităţilor pe domenii


experienţiale, pentru a se înarma cu energia necesară, copiii interpretează
jocul cu text şi cânt “Răţuştele”, sugerând prin mişcări cuvintele textului.

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE:


1.Domeniul ştiinţă– Activitate matematică
În continuare se va desfăşura jocul didactic “Răţuştele pe lac”, joc ce
presupune consolidarea număratului în concentrul 1 – 4, asocierea cifrei cu
numărul corespunzător de obiecte, formarea deprinderii de a aşeza şi număra
obiectele în sistem liniar orizontal de la stânga la dreapta, prin încercuire.
Elemente de joc: mânuirea materialului, folosirea onomatopeelor, surpriza,
aplauzele.

TRANZIŢIE: Recitativ: „1,2,3,4 toţi în grabă ne-adunăm,


5,6,7,8 la rând noi ne aşezăm,
9,10,11,12 mănecile ridicăm
Către baie ne-ndreptăm
Mâinile să le spălăm.”
RUTINĂ:Gustarea
TRANZIŢIE:”Graiul animalelor”- cântec
2. Domeniul om şi societate – activitate practică- realizarea machetei
“Ferma animalelor” lucrare ce presupune asamblarea corpului unor animale
domestice, individual, apoi lipirea acestora pe un suport pentru obţinerea
machetei propriu-zise.
JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI LIBER ALESE
Urmează un joc de mişcare “Din mânuţe clap, clap, clap”, apoi jocul
sportiv “Bowling” care presupune împărţirea copiilor pe grupe pe diferite
criterii, rezultatele lovirii popicelor cu mingea fiind consemnate într-un tabel
prin liniuţe(în funcţie de numărul de popice doborâte), fiecare echipă având
o altă culoare.
Dramatizare : „Ridichea uriaşă”
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Strategii didactice Evaluare

Nr Evenimentul Ob Conţinutul Met. si Mijloac Forme de Forme de Instru


crt didactic ştiinţific procedee e de inv. organiza evaluare mente
re de
evalua
re
1 Moment -aranjarea mobilierului si Instructa Observa
organizatoric pregatirea materialului jul rea
didactic comporta-
-aerisirea salii de grupa; mentului
-intrarea ordonata a
copiilor in sala de grupa;
2 Captarea Se face printr-o Conversa frontal proba
atenţiei ghicitoare: ția orala
„Cine are ciocul lat,
Are mersul legănat,
Se îndreaptă către lac
Şi tot face...mac,
mac,mac?(Raţa)
3 Anunţarea a)Exerciţii pregătitoare: Conversa
temei „- Ce aveţi pe mese, tia
copii?” (coşuleţe)
„- Ce se află în coşuleţe, frontal
coşuleţe?”(răţuşte, boabe jetoane
de porumb, un cartonaş de cu
culoare albastră, jetoane numere, Observa
cu cifrele de la 1 la 4) răţuşte, rea
Ce reprezintă acest lac, comporta
cartonaş? (un lac) boabe de mentului
Voi prezenta sub formă de porumb,
surpriză o raţă şi voi o raţă-
întreba: jucărie.
„- Ce este aceasta?”(o
raţă)
„- Cum face raţa?”(mac!
mac!)
„- Oare când face
aşa?”(când îşi cheamă
bobocii)
Astăzi vom face un joc
numit „Răţuştele pe lac”.
4 Dirijarea 1.Explicarea şi Frontal observare
învăţării demonstrarea jocului: le a
voi spune că răţuştele sunt Conversa comporta
pe lac, iar ei le vor aşeza tia mentului
pe cartonaşul albastru. demons
Când voi pronunţa traţia
cuvântul „mac”, toţi copiii
O1 vor lua o răţuşcă de pe lac jocul
şi o vor aşeza pe masă în
faţa lor de la stânga la
dreapta. Copilul în dreptul
căruia voi aşeza raţa va Jetoane
număra răţuştele de pe explicaţia cu
masă , prin încercuire, iar răţuşte
ceilalţi vor număra în
gând. joc
O2 Voi rosti din nou cuvântul individual
„mac”, iar copiii vor lua
încă o răţuşcă, o vor aşeza
O5 lăngă cealaltă, în sistem conversa Observa
liniar orizontal, apoi tia rea
copilul în dreptul căruia comporta
am aşezat raţa va număra, mentului
prin încercuire, răţuştele
din faţa sa. Astfel se
procedează cu toate
răţuştele. explicatia
2.Complicarea jocului:
copiii vor scoate din
coşuleţ pentru fiecare Boabe
O5 răţuşcă câte un bob de de individual Observa
porumb. Îi voi întreba: exerciţiul porumb rea
„Câte boabe aţi scos şi de comporta
ce?”( „- Am scos patru mentului
O2 boabe, fiindcă sunt patru munca
răţuşte.”) indepen
Răţuştele sunt aşezate în dentă
coşuleţe, precum şi
O3 boabele de porumb. Voi
pronunţa cuvântul „mac”,
iar copiii aşază o răţuşcă
pe lac. Unul dintre ei
precizeaza că a scos o
răţuşcă deoarece a auzit
cuvântul „mac” o singură
dată. În felul acesta se
procedează până când
toate răţuştele sunt aşezate
pe lac.
5 Obţinerea Copiii sunt rugaţi să Frontal
performantei aleagă şi să scoată din
O6 coşuleţe cifra Jetoane
corespunzătoare Individu cu cifre
numărului de răţuşte de pe al
lac (4). Analog aşezării
acestora pe lac, vor fi puse
O3 în coşuleţe una câte una,
de fiecare dată fiind
asociată cifra cu numărul
de răţuşte rămase pe lac,
copiii „măcăind”
corespunzător acestora.
6 Încheierea După ce vor fi Medalii- Aprec
activităţii recompensaţi cu câte o răţuşte ieri
răţuşcă fiecare, se vor Stimu
grupa în funcţie de lente
preferinţe şi vor părăsi
sala de grupă în ritm de
dans.
PROIECT DE ACTIVITATE
TEMA: „ Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ ?”
SUBTEMA: „În ograda bunicii”
DATA: 23.02.2012
INSTITUŢIA: Grădiniţa cu program normal nr.4 Sibiu
PROF. ÎNV.PR./PREŞC. TECA LILIANA
GRUPA: mijlocie
DOMENII EXPERIENŢIALE : Domeniul om şi societate
FORMA DE REALIZARE: activitate practică: asamblare, lipire
TIPUL ACTIVITĂŢII: formare de priceperi şi deprinderi
SUBIECTUL: ” Ferma cu animale domestice ”
DURATA: 20 min
SCOPUL ACTIVITĂŢII :- consolidarea priceperilor şi deprinderilor de
lipire corectă;dezvoltarea simţului estetic .
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 – Să numeasca materialele puse la dispoziţia lor ;
O2 – Să întindă pasta de lipit uniform pe materialul de lucru;
O3- Să asambleze corect părţile corpului animalului
O4 – să respecte indicaţiile privind tehnica de lipire (lipire prin presare si
miscari circulare);
O5 –Să păstreze ordinea şi curăţenia la locul de muncă pe tot parcursul
activităţii;
STRATEGII DIDACTICE:
METODE ŞI PROCEDE : Conversaţia, explicaţia, observaţia, demonstraţia,
exerciţiul
MATERIALE DIDACTICE: hârtie xerox color , lipici, părţile componente
corpului animalelor, macheta cu ferma ce urmează a fi realizată.
FORMA DE ORGANIZARE: individual, în grup
BIBLIOGRAFIE:
- ,,Curriculum pentru învăţământul preşcolar, 3-6/7 ani”, MECT, 2008;
- Grama F, Pletea M, Culea L, Sesovici A, Ciobotaru A, Spânu C, Dincă G,
Pletea G, Călin E, (2009) – “Aplicaţiile noului curriculum pentru învăţământul
preşcolar – ghid pentru cadrele didactice – Vol I, Vol II”, Editura Didactica
Publishing House, Bucureşti
- Toma G, Petre D, Ristoiu M, Anghel M, (2008) – “Suport pentru aplicarea
noului curriculum pentru învăţământul preşcolar- nivel 3-5ani”, Editura Delta,
Piteşti
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Strategii didactice Evaluare

Nr Evenimentul Ob Continutul Met. si Mijloace Forme de Forme de Instru


crt didactic stiintific procedee de inv. organizare evaluare mente
de
evaluare
1 Moment -aranjarea mobilierului si instructaj observare
organizatoric pregatirea materialului ul a
didactic comporta-
-aerisirea salii de grupa; mentului
-intrarea ordonata a
copiilor in sala de grupa;
2 Captarea Captarea atenţiei va fi conversat Machetă frontal proba
atenţiei realizată prin prezentarea ia orala
machetei ce urmează a fi
realizată
- Se va purta o scurtă
conversatie reliefând
mulţimea de animale
domestice pe care le
putem găsi la o fermă.
3 Anunţarea Se anunţă tema activităţii - conversat Plicuri frontal observare
temei ”Ferma cu animale ia cu a
domestice” şi se prezintă părţile comporta
succint obiectivele pe corpului mentului
înţelesul copiilor. unui
O1 Se intuiesc materialele animal
puse la dispoziţie . Lipici

4 Dirijarea Exerciţii pentru încălzirea Frontal observare


învăţării muşchilor mici ai mâinilor conversat a
: ia comporta
-ninge-ncetişor mentului
-ne spălăm pe mâini
-morişca exerciţiul
-împinge-l pe celălalt Planşa
Prezentarea modelului : le model
voi prezenta animalele cu
realizate de mine. animalel
Demonstrarea procedeului e ce
de lucru : le voi explica demonstr trebuie
copiilor şi le voi atia realizate
demonstra cum trebuie să
lucreze cu materialele
puse la dispoziţie pentru a
O2 putea realiza animale
domestice.
O3 După ce se explică tehnica
O4 de lucru şi se arată conversat
materialele de care au ia observare
nevoie pentru a realiza individual a
aceste animale se trece la exerciţiul comporta
realizarea lucrărilor de mentului
către copii.
Se oferă sprijin în timpul Munca
lucrului, urmărind independ
respectarea tehnicilor de entă
lucru şi păstrarea ordinii şi
curăţeniei la locul de
muncă pe tot parcursul
activităţii;
5 Obţinerea Fiecare copil va prezenta lucrările Frontal
performanţei lucrarea realizată, apoi vor realizate
trece la lipirea fiecăreia
pentru obţinerea machetei.
6 Încheierea Se vor face aprecieri Aprecier
activităţii asupra modului de lucru , i
iar macheta va fi expusă Stimu
pentru a fi admirată şi de lente
către părinţi în vestiarul
copiilor.

S-ar putea să vă placă și