Sunteți pe pagina 1din 6

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 14 decembrie 2021
Chișinău

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare


------------------------------------------------------------

În temeiul art. 19 lit. g) şi art. 36 alin. (1) lit. b) din Legea finanţelor
publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014 (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2014, nr. 223-230, art. 519), cu modificările ulterioare, și în
conformitate cu prevederile art. VI și VI1 din Legea nr. 69/2020 cu privire la
instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și
modificarea unor acte normative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2020, nr. 124-125, art. 222), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se alocă, din fondul de intervenție al Guvernului, 89008,0 mii lei
autorităților administrației publice centrale şi locale pentru acordarea
indemnizațiilor unice angajaților infectați cu COVID-19 în timpul exercitării
atribuțiilor de serviciu, conform anexei.
2. Autoritățile publice nominalizate în anexă, în calitate de beneficiari ai
mijloacelor financiare alocate, poartă răspundere pentru datele prezentate și vor
întocmi, în modul stabilit, documentele necesare pentru finanțarea cheltuielilor
respective prin intermediul instituțiilor în care persoanele activează.
3. Ministerul Sănătății va informa autoritățile publice locale cu privire la
lista nominală a beneficiarilor de indemnizații unice, conform prevederilor
prezentei hotărâri.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi

Y:\007\ANUL 2021\HOTĂRÂRI\24277\24277-redactat-ro.docx
3

Anexă
la Hotărârea Guvernului nr. /2021

LISTA
autorităţilor administraţiei publice centrale și locale cărora li se alocă
mijloace financiare pentru acordarea indemnizaţiilor unice
angajaților infectați cu COVID-19 în timpul
exercitării atribuțiilor de serviciu

Total mijloace pentru


Nr. Autorităţile administraţiei publice achitarea
crt. centrale și locale indemnizaţiilor unice
(mii lei)
1. Ministerul Sănătății 29088,0
2. Ministerul Muncii și Protecției Sociale 240,0
3. Ministerul Apărării 1600,0
4. Ministerul Afacerilor Interne 1376,0
5. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 16,0
6. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 208,0
7. Ministerul Mediului 192,0
8. Ministerul Justiției 256,0
9. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor 144,0
10. Procuratura Generală 128,0
11. Casa Națională de Asigurări Sociale 1104,0
12. Consiliul Superior al Magistraturii 640,0
13. Consiliul Superior al Procurorilor 16,0
14. Agenția Proprietății Publice 16,0
15. Consiliul municipal Chișinău 15568,0
16. Consiliul raional Anenii Noi 2368,0
17. Consiliul raional Basarabeasca 528,0
18. Consiliul municipal Bălți 1360,0
19. Consiliul raional Briceni 1024,0
20. Consiliul raional Cahul 2144,0
21. Consiliul raional Cantemir 1248,0
22. Consiliul raional Călărași 816,0
23. Consiliul raional Căușeni 1296,0
24. Consiliul raional Cimișlia 544,0
25. Consiliul raional Criuleni 912,0
26. Consiliul raional Dondușeni 464,0
27. Consiliul raional Drochia 1088,0

Y:\007\ANUL 2021\HOTĂRÂRI\24277\24277-redactat-ro.docx
4

28. Consiliul raional Dubăsari 304,0


29. Consiliul raional Edineț 1952,0
30. Consiliul raional Fălești 1296,0
31. Consiliul raional Florești 1328,0
32. Consiliul raional Glodeni 912,0
33. Consiliul raional Hîncești 640,0
34. Consiliul raional Ialoveni 1424,0
35. Consiliul raional Leova 848,0
36. Consiliul raional Nisporeni 784,0
37. Consiliul raional Ocnița 848,0
38. Consiliul raional Orhei 1568,0
39. Consiliul raional Rezina 416,0
40. Consiliul raional Rîșcani 688,0
41. Consiliul raional Sîngerei 1520,0
42. Consiliul raional Soroca 1328,0
43. Consiliul raional Strășeni 976,0
44. Consiliul raional Șoldănești 944,0
45. Consiliul raional Ștefan Vodă 912,0
46. Consiliul raional Taraclia 1184,0
47. Consiliul raional Telenești 656,0
48. Consiliul raional Ungheni 1600,0
49. Comitetul executiv al UTA Găgăuzia 2496,0
Total 89008,0

Y:\007\ANUL 2021\HOTĂRÂRI\24277\24277-redactat-ro.docx