Sunteți pe pagina 1din 3

Nume si prenume................................................. Data.......................

EVALUARE - Unitatea 1

Clasa a VI-a

Partea I (60p)

Se dă textul:

"În cutia cu pălării vechi sta un urs, de catifea. Dacă nu era galben ca floarea-soarelui, el ar fi fost fioros şi
podul întreg ar fi tremurat de frica lui. Aveam în pod doi berbeci năpârliţi, trei vaci fără picioare şi un
armăsar, care sta în pod fiindcă era de lemn şi vopsit cu pensula verde. Dar ursul era galben şi culoarea
asta micşorează seriozitatea lucrurilor, nu sperie pe nimeni şi au luat-o florile pentru ele. Şi mai avea ursul
doi ochi de sticlă, care se uitau drept în tavan. Domnişoara cusătoreasă îmbrăcând ursul, din şase petice
croite frumos, cred că s-a înşelat când a trebuit să-i puie şi ochii, greşind cutia ochilor de urs şi luând
dintr-altă cutie doi ochi de porumbel. Un urs se cere încruntat: ursul nostru din pod se uita cu bunătate.
Ursul stătuse jos, în casă, doi ani întregi, şi ajunsese atât de stricător, încât am fost nevoit să-l pui
deoparte, în singurătate, şi el s-a trezit în cutia de pălării, numai după ce începusem zadarnic tot felul de
mijloace de îndreptare. Croind ursul din faţa unei scurteici, moştenită de la o cucoană bunică, croitoreasa
nu se gândise că, fără să vrea, îi dă, prin potrivirea mădularelor, nişte năravuri, pe care nici scurteica, nici
catifeaua nu le avuseseră în timpul lor. (...)
Ursul nostru se nărăvise să fure, şi nu fura altceva decât bomboane, ciocolată, dulceaţă, fructe şi rahat.
Când tătuţu aducea o cutie cu lucruri dulci, ursul mirosea şi golea numaidecât cutia, fără să-l vadă nimeni.
- Cine a mâncat ciocolata?
- U’su, răspundea băiatul, ridicând din umeri. Nu mai e.
- Dar cutia cu bomboane englezeşti?
- U’su, răspundeau fata şi băiatul."
(Tudor Arghezi, Hoţul, vol. Cartea cu jucării)
Cerinţe:

1. Textul de mai sus este un text:


a. Literar b. Nonliterar

2. Modurile de expunere folosite de autor sunt:


a. Narațiunea și descrierea b. Narațiunea și dialogul c. Narațiunea, descrierea și dialogul

3. Extrage două idei principale din textul de mai sus.

...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

4. Transcrie o secvență din text în care se folosește modul de expunere descriptiv.

...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Nume si prenume................................................. Data.......................

5. Notează câte un sinonim pentru cuvintele eroare, rivalitate, decisiv şi câte un antonim pentru
micşorează, a afirma, golea.

...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

6. Desparte în silabe următoarele cuvinte: punctuație, jertfă, delincvent, somptuos, geografie.

...........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

7. Numește grupurile vocalice din cuvintele următoare:

Poezie, glăsuiește, prietenia, creioane, taifas

...............................................................................................................................................................

8. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. Numărul sunetelor din cuvintele de mai jos
este:

 petice: a)5 sunete; b) 6 sunete; c) 4 sunete.


 ochi: a) 5 sunete; b) 4 sunete; c) 3 sunete.
 dulceaţă: a) 7 sunete; b) 6 sunete; c) 8 sunete.
 altceva: a) 5 sunete; b) 7 sunete; c) 8 sunete.
 gheată a) 6 sunete; b) 4 sunete; 5 sunete.

9. Asociază secvenţele din prima coloană cu altele din a doua coloană pentru a recompune
informaţiile din text :

În cutia cu pălării unei scurteici

Aveam în pod atât de stricător

Ursul ajunsese cutia

Croind ursul din faţa vechi

Ursul mirosea şi golea doi berbeci năpârliţi

Partea a II -a (30 p)

Redactează o argumentare de 10-15 rânduri prin care să demonstrezi că textul de mai sus e narațiune.

Vei ţine cont de: alegerea unui titlu adecvat; selectarea a trei cuvinte din text; integrarea adecvată a celor
trei cuvinte selectate în textul compus; unitatea compoziţiei; coerenţa textului.
Nume si prenume................................................. Data.......................

………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

S-ar putea să vă placă și