Sunteți pe pagina 1din 1

UNITATEA: U.A.T.

COMUNA CORNI
SANTIERUL: CORNI, PUNCT DE LUCRU: CORNI
OBIECTUL: CONSTRUIRE PARC CORNI

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE

CALITATIVĂ
Nr._____ Data_____________

Cu ocazia verificării efectuate la:


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
- Au sta la baza verificărilor următoarele elemente:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
- Din verificările efectuate pe teren şi examinarea documentelor au rezultat
următoarele:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
- Au fost stabilite următoarele măsuri:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
- Menţiuni speciale:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Numele Prenumele Semnătura

BENEFICIAR: _______________________________________________________________
PROIECTANT: ______________________________________________________________
EXECUTANT: _______________________________________________________________
RTE: _______________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și