Sunteți pe pagina 1din 2

Numele și prenumele …………………………………....

Data ……………………

FIȘĂ DE LUCRU

1. Fiecare veveriță a ales aluna cu numărul cel mai apropiat de numărul său. Unește corespunzător și
învață rotunjirea la sute!

379 843 887 190 304

800 200 400 300 900

2. Rotunjește la sute numerele date, după model.

578 ~ 600 539 ~ 500

685 ~ ……….. 503 ~ …….. 262 ~ ………..


643 ~ ……… 564 ~ ……… 210 ~ ……….
999 ~ ………. 471 ~ ……… 850 ~ ………..

3. Scrie cinci numere care sunt mai aproape de:

600 ……………………………………………………………….
500 ………………………………………………………………..

4. Rotunjește la zeci numerele date, după model.

467 ~ 470 231 ~ 230

778 ~ ……… 308 ~ ……… 262 ~ ………


771 ~ ……… 301 ~ ……… 269 ~ ………
191 ~ ………. 511 ~ ……… 833 ~ ………
198 ~ ………. 546 ~ ………. 937 ~ ………

5. Colorează frunzele pe care sunt scrise numerele mai apropiate de 600 decât de 500.

482 590 514 491 613 493 602


6. Rotunjiți numerele, după model.

la zeci la zeci la zeci


453 906 459
la sute la sute la sute

la zeci la zeci la zeci


875 748 923
la sute la sute la sute

6. Dintre numerele 429, 449, 473, 451, 458, 468 alegeți-le pe cele:
a) mai apropiate de 400 decât de 500; .......................................................................
b) mai apropiate de 470; ..............................................................................................
c) impare; .......................................................................................
d) cuprinse între 448 și 460. ....................................................................................

7. Încercuiește varianta corectă:


 numărul 782 se aproximează la: 700, 800, 900.
 numărul 690 se aproximează la: 600, 500, 700.
 numărul 129 se aproximează la: 100, 200, 300.
 numărul 449 se aproximează la: 300, 400, 500.

8. Realizează, prin săgeți, corespondența dintre numărul rotunjit (coloana din stânga)
și numărul din care acesta provine (coloana din dreapta):

351 473
348
516
998
342
400 672

S-ar putea să vă placă și