Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

I.P.CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ENERGETICĂ ȘI ELECTRONICĂ

CATEDRA „ AUTOMATIZĂRI”

RAPORT
LA LUCRĂREA DE LABORATOR NR. 4
Tema: CERCETAREA AMPLIFICATORULUI OPERAŢIONAL (AO)
PE BAZA PROGRAMULUI ELECTRONICS WORKBENCH
Disciplina: Electronică industrială I

A elaborat elevul Lupu Cătălin


grupa AT 0119

A verificat profesor,
grad didactic, superior Veaceslav CEAUȘ

Chișinău 2021
L U C R A R EA D E L A B O R A T O R N r. 4
Tema: CERCETAREA AMPLIFICATORULUI OPERAŢIONAL (AO)
PE BAZA PROGRAMULUI ELECTRONICS WORKBENCH
Posedând de permis, efectuaţi lucrarea.
Competenţe vizate de lucrare:
Competenţe specifice: a) citirea circuitelor cu dispozitive electronice din
echipamentele de automatizări; b) interpretarea parametrilor şi caracteristicilor
circuitelor date.
Competenţe derivate: elevii vor dobândi competenţele:
Cd1 – să studieze principiile de funcţionare a circuitelor cu AO pe baza
programului Electronics Workbench;
Cd2 – să ridice şi să traseze caracteristicile de transfer pentru amplificatorul
inversor şi neinversor adică Uieş = f(Uin) cu ajutorul programului Electronics
Workbench;
Cd3 – să ridice parametrii pentru dependenţele Uieş = f(Uin1,Uin2) pentru
circuitul diferenţial şi sumator al AO cu ajutorul programului Electronics
Workbench;.
Cd4 – să determină parametrii de bază şi să interpreteze rezultatele
obţinute.
În figura 1 sunt reprezentate schemele de principiu pentru cercetare.

Figura 1 – Circuite de aplicaţii ale AO a) amplificator inversor, b) amplificator


neinversor, c) amplificator diferenţial, d)amplificator sumator
Tabelul 1 – Rezultatele de la intrarea şi ieşirea amplificatorului inversor cu AO
Rezis. Rp, % 0 15 30 45 60 75 90 95 100
Uin, V 0 0,332 0,619 0,901 1,210 1,579 2,064 2,275 2,5
Uieş, V 0,011 -3,315 -6,187 -9,006 -12,08 -15,78 -20,63 -20,84 -20,84
exp
K = - U ieș/Uin 0 -9,98 -10 -10, -9,98 -9,99 -10 -9,16 -8,34
Kanalit. = - R2/R1 -10
Graficul dependențelor Uieş = f (Uin)

Tabelul 2 – Rezultatele de la intrarea şi ieşirea amplificatorului neinversor cu AO


Rezis. Rp, % 0 15 30 45 60 75 90 95 100
Uin, V 0 0,299 0,599 0,899 1,2 1,5 1,8 1,9 2
Uieş, V 0,011 3,311 6,610 9,908 13,21 16,51 19,81 20,86 20,86
Kexp = - U ieș/Uin 0,00 11,07 11,04 11,02 11,01 11,01 11,01 10,98 10,43
analit.
= R2/R1+1 11
Graficul dependențelor Uieş = f (Uin)
Tabelul 3 – Rezultatele de la intrările şi ieşirea amplificatorului diferenţial cu AO
Rezis. Rp, % 0 15 30 45 60 75 90 95 100
Uin1, V 0 0,244 0,441 0,620 0,803 1,011 1,272 1,379 1,500
Uin2, V 0,440 0,440 0,440 0,440 0,440 0,440 0,440 0,440 0,440
Uieş, V 4,416 1,967 0,00096 -1,790 -3,617 -5,690 -8,229 -9,369 -10,58
Kanalit, = - R2/R1 -10
U analit
ie ș , V 4,42 1,97 0,001 -1,8 -3,62 -5,7 -8,23 -9,37 -10,6
Tabelul 4 – Rezultatele de la intrările şi ieşirea amplificatorului sumator cu AO

Rezis. Rp1, % 0 15 30 45 60 75 90 95 100


Uin1, V 0 0,665 1,239 1,803 2,770 3,157 4,128 4,534 5,000
Uin2, V 0 0,665 1,239 1,803 2,770 3,157 4,128 4,534 5,000
Uieş, V 0 -1,211 -2,256 -3,282 -5,041 -5,746 -7,513 -8,253 -9,100
Kanalit, = - R2/R1 -0,96
U analit
ie ș , V 0 -1,28 -2,38 -3,46 -5,32 -6,06 -7,93 -8,71 -9,60
Tabelul 5 – Rezultatele pentru AO - inversor la curent alternativ
Rreacție R2 = 200 kΩ R2 = 100 kΩ
Ugen,mV (XFG1) 10 50 100 150 200 10 50 100 150 200
Uin, mV 7,07 35,355 70,711 106,066 141,421 7,071
35,35 70,71 106,0 141,42
5 1 66 1
Uieș, V 1,40 7,015 14,027 19,616 18,418 0,705 3,529 7,059 10,58 14,116
Kexp = - Uieș/Uin -198,4 -198,42 -198,37 -184,94 -130,235 -99,70 -99,82 -99,83 -99,82 -99,82
Kanalit = - Rrec/Ro -200 -100

Graficul dependențelor Kexp = f (Uin)

Graficul dependențelor Uieș = f (Uin)


Osciloscopul XSC1, Ugen = 10 mV;

 Osciloscopul XSC1,

Ce numim amplificator diferentiall


Concluzii:
Amplificatoarele operaţionale – sunt amplificatoare electronice de curent continuu,
care reprezintă o categorie de circuite integrate analogice amplificatoare cu
performanţe deosebite, cu ajutorul cărora se pot realiza o diversitate extrem de mare
de aplicaţii liniare şi neliniare
amplificator diferentiall face parte dintrun AO
Am citit circuitele cu dispozitive electronice din echipamentele de
automatizări Am interpretat parametri şi caracteristicilor circuitelor date.

S-ar putea să vă placă și