Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect didactic/de lecţie

Instituţie şcolară: Scoala Superioară Comercială ”Nicolae Kretzulescu”


Prof: Marcoci Elena, Ilcoş Andra-Cecilia
Clasa: a X-a
Dată: 2-V-2012
Modul : Protecția consumatorului și a mediului
Subiectul: Calitatea ambalajului-integritate , aspect.
Tipul lecţiei: Consolidarea cunostintelor, priceperilor și deprinderilor.
Durata lecţiei: 50 minute

Obiective operaţionale:

La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:


O1: Sa evalueze rolul si functiile ambalajului
O2: Să identifice modurile de clasificare a amabalajelor
O3: Să sorteze ambalajele pe grupe de materiale reciclabile
O4: Să identifice caracteristicile ambalajelor in funcție de materialul din care este confecționat.
O5: Să identifice simbolurile pentru protecția consumatorului si a mediului

Competențe:

Cognitive - C1:cunoaşterea şi înţelegerea conceptului de ambalaj


C2: enumerarea funcțiilor ambalajelor
C3: indentificarea simbolurilor specifice difereitelor categorii de ambalaje
Afective - CA1: Să dovedească receptivitate afectiv-intelectiva.
CA2: Să participe activ la ora Protecția consumatorului și a mediului concentrându-şi atenţia şi
urmărind cu interes explicaţiile profesorului.
Resurse

A.Metodologie:

a)Strategia didactică:inductivă/deductivă
b)Metode şi procedee: conversaţia euristică, exerciţiul, problematizarea, exemplificarea, expunerea .
c)Forme de organizare: frontală, individuală.
d)Mijloace didactice: manuale, tablă, fişă de laborator, diferite categorii de ambalaje.

B.Metode de evaluare a performanţelor


-Observarea sistematică a elevilor pe parcursul orei
-Evaluarea formativă, pe parcursul lecţiei, prin apreciere orală a modului de îndeplinire a sarcinilor de lucru

Bibliografie: Tănţica Petre, Gabriela Iordache, Valentina Capotă, Viorica Dorin, Gabriela Simionescu,
Marius Ciutin, Georgiana Dorin, Comerţ, Manual pentru clasa a 10-a, Editura CD Press
Desfăşurarea lecţiei
Obiec Conţinut şi sarcini de învăţare Timp Metode de Mijloace Forme de Evaluare
tive Profesor Elev alocat învăţare de organizare
învăţare
1.Moment organizatoric: Elevii ascultă indicaţiile
-prezenţa profesorului şi se Conversaţia Catalog Frontală Aprecieri
-organizarea activităţii pregătesc pentru lecţie. 3 min Explicaţia verbale
- discuţii pregătitoare
2.Reactualizarea cunoştinţelor
Anunţarea titlului ”Calitatea ambalajului –
inegritate, aspect” şi a conţinutului ce Notează titlul lecţiei în Tabla Frontală Aprecieri
urmează a fi verificat. caiete 7 min Conversaţia verbale
Adresează întrebări şi antrenează elevii la euristică Caietul Individuală
discuţie, despre ce au învăţat în lecţia
anterioară: Ascultă şi răspund la Fisa de
O1 -ce este ambalajul? întrebările adresate de laborator
-care sunt funcţiile ambalajului? profesor.
O2 -clasificarea ambalajelor in functie de
materialul din care sunt confectionate
.
3. Propunerea unei aplicaţii şi Elevii se grupează pe
demonstrarea de către profesor a echipe pentru a rezolva Demonstratia Manualul Aprecieri
modului în care vor proceda elevii în aplicaţia de laborator Eplicatia verbale
desfăşurarea activităţii independente propusă de către profesor 7 min Tabla
Profesorul propune elevilor o Observare
aplicaţie pe echipe şi le împarte acestora Studiaza cu atentie Caietul curentă
fişele cu sarcini şi fişele cu simboluri. simbolurile specifce
O3 Profesorul explica elevilor sarcinile de ambalajelor şi sunt atenţi Exempli- Fișa de
lucru. Completarea tabelelor din fișa de la explicaţiile referitoare ficarea laborator
O4 laborator cu informațiile cerute. la sarcinile pe care le au Frontală
Asigură atmosfera necesară rezolvării de îndeplinit.
aplicaţiei. Descoperirea Individuală

Completează lecţia cu
propriile idei şi păreri.
5. Activitatea independentă a elevilor Aprecieri
O5 Cu ajutorul materialelor Conversaţia verbală
Profesorul va trece pe la fiecare grupa , le primite elevii parcurg 25 min euristică
va explica elevilor etapele ce trebuiesc enunţul aplicaţiei Aprecieri
parcurse pentru a putea rezolva problema; prin plusuri
răspunde întrebarilor puse de fiecare grupa, Elevii se mobilizează şi
îi ajută şi coordonează. îşi impart sarcinile de
lucru.

6. Analiza rezultatelor activităţii şi Elevii vor prezenta


elaborarea concluziilor caracteristicile Conversaţia Fişa de
ambalajului pe care au 8 min euristică laborator Frontală
Face aprecieri cu privire la desfăşurarea ales sa-l prezinte. Explicaţia
lecţiei; Precizează grupelor de elevi să se Sunt atenţi la aprecierile Fisa de
evalueze profesorului. observare
reciproc pe baza fișelor de evaluare pe care Fiecare reprezentant
le-au primit evaluează o grupă

S-ar putea să vă placă și