Sunteți pe pagina 1din 1

2 Legea fluxului magnetic

Fluxul magnetic ΦΣ este in orice momentde timp nul in orice suprafata Σ.

ΦΣ = 0 int pe Σ BdA = 0

Nu exista sarcini magnetice omoloage sarcinilor electrice.

int pe Σ BdA = int pe DΣ (div B)dv = 0

div B = 0 - forma locala a fluxului magnetic si arata ca liniile campului magnetic sunt curbe
inchise.