Sunteți pe pagina 1din 5

1.

Completaţi o listă cu informaţia despre vânzarea produselor alimentare (legume) de la o bază ANGRO
agenţilor economici (magazine), unde să se includă – codul produsului, denumirea magazinului, adresa magazinului,
denumirea produsului, cantitatea, unitatea de măsură, costul, preţul, preţul cu TVA(20%), data vânzării.
(Avem vânzări efectuate în 3 zile, a 6 produse, la 3 magazine. În fiecare zi au fost vândute diferite produse; în fiecare magazin sunt
incluse diferite produse, care posibil au fost vândute de mai multe ori. Baza de date să conţină cel puţin 15 înregistrări.)

Să se efectueze următoarele operaţii (toate operaţiile să fie înscrise pe foi de calcul aparte):
1. Sortarea după denumirea magazinului;
2. Sortarea după denumirea produsului, cantitate şi preţ.
3. Să se extragă doar produsele cu o anumită denumire ce au preţul de pe un anumit segment (prin două metode:
- filtrare simplă; - filtrarea avansată).
4. Să se extragă informaţia cu produse, acordând cantitatea >20 şi <100 pentru un anumit cost, sau produsele ce
au fost vândute la o anumită unitate de măsură şi un preţ în afara unui interval.
5. Media costurilor de marfă vândută în fiecare zi.
6. Să se creeze un subtotal (la alegere) după denumirea produsului şi ziua de vânzare.
7. Creaţi un Tabel Pivot pentru calcularea costului total încasat la vânzarea produselor vândute în fiecare zi.

2.
Completaţi o listă cu informaţia despre vânzarea produselor industriale (îmbrăcăminte) de la o bază ANGRO
agenţilor economici (magazine), unde să se includă – codul produsului, denumirea magazinului, adresa magazinului,
denumirea produsului, cantitatea, costul, preţul, preţul cu TVA(20%), data vânzării.
(Avem vânzări efectuate în 3 zile, a 6 produse, la 3 magazine. În fiecare zi au fost vândute diferite produse; în fiecare magazin sunt
incluse diferite produse, care posibil au fost vândute de mai multe ori. Baza de date să conţină cel puţin 15 înregistrări.)

Să se efectueze următoarele operaţii (toate operaţiile să fie înscrise pe foi de calcul aparte):
1. Sortarea după adresa magazinului;
2. Sortarea după denumirea magazinului, costul şi data vânzării;
3. Să se extragă lista produselor ce au fost vândute la o anumită dată şi se găsesc la două magazine (prin două
metode: - filtrare simplă; - filtrarea avansată).
4. Să se extragă informaţia cu produse, acordând cantitatea <10 şi >100 la un anumit cost sau un anumit tip de
produse vândute în două zile anumie.
5. Media costurilor de marfă vândută pentru fiecare magazin.
6. Să se creeze un subtotal pentru calcularea sumei şi mediei încasate de fiecare magazin în parte.
7. Creaţi un Tabel Pivot pentru calcularea costurilor totale încasate de magazine în fiecare zi.

3.
Completaţi o listă cu informaţia despre vânzarea produselor alimentare (cărnuri) de la o bază ANGRO
agenţilor economici (magazine), unde să se includă – codul produsului, denumirea magazinului, adresa magazinului,
denumirea produsului, cantitatea, unitatea de măsură, costul, preţul, preţul cu TVA(20%), data vânzării.
(Avem vânzări efectuate în 3 zile, a 6 produse, la 3 magazine. În fiecare zi au fost vândute produse diferite; în fiecare magazin sunt
incluse diferite produse, care posibil au fost vândute de mai multe ori. Baza de date să conţină cel puţin 15 înregistrări.)

Să se efectueze următoarele operaţii (toate operaţiile să fie înscrise pe foi de calcul aparte):
1. Sortarea după codul produsului;
2. Sortarea după denumirea magazinului, produs şi preţ;
8. Să se extragă doar înregistrările care au cantitatea mai mare ca o valoare şi mai mică decât alta a unui anumit
produs (prin două metode: - filtrare simplă; - filtrarea avansată).
3. Să se extragă informaţia cu alimente, acordând cantitatea >15 şi <90 la un anumit preţ sau alimentele vândute
la un anumit magazin în anumite două zile.
4. Media preţurilor cu TVA pentru marfa vândută în fiecare zi.
5. Costul total şi numărul total de produse al vânzărilor pentru fiecare magazin.
6. Creaţi un tabel Pivot pentru calcularea costului total încasat pentru produsele vândute în fiecare zi.
4.
Completaţi o listă cu informaţia despre vânzarea produselor industriale (instrumente de grădinărit) de la o
bază ANGRO agenţilor economici (magazine), unde să se includă– codul produsului, denumirea magazinului, adresa
magazinului, denumirea produsului, cantitatea, costul, preţul, preţul cu TVA(20%), data vânzării.
(Avem vânzări efectuate în 3 zile, a 6 produse, la 3 magazine. În fiecare zi au fost vândute produse diferite; în fiecare magazin sunt
incluse diferite produse, care posibil au fost vândut de mai multe ori. Baza de date să conţină cel puţin 15 înregistrări.)

Să se efectueze următoarele operaţii (toate operaţiile să fie înscrise pe foi de calcul aparte):
1. Sortarea după denumirea produsului;
2. Sortarea după adresa magazinului, data vânzării şi preţul TVA;
3. Să se extragă informaţia cu produsele vândute în anumite două zile, ce au costul mai mic (alegeţi valoarea) sau
mai mare (alegeţi valoarea), (prin două metode: - filtrare simplă; - filtrarea avansată).
4. Să se extragă informaţia cu produse ce au fost vândute la o cantitate de pe un anumit interval, după codul unui
produs sau produsele vândute în anumite două zile la un anumit preţ.
5. Să se calculeze preţul mediu înregistrat de fiecare magazin.
6. Costul total şi mediu al vânzărilor pentru fiecare produs în parte.
7. Creaţi un tabel Pivot pentru a afla preţul mediu înregistrat pentru fiecare magazin .

5.
Completaţi o listă cu informaţia despre vânzarea produselor alimentare (cofetărie) de la o bază ANGRO
agenţilor economici (magazine), unde să se includă – codul produsului, denumirea magazinului, adresa magazinului,
denumirea produsului, cantitatea, unitatea de măsură, costul, preţul, preţul cu TVA(20%), data vânzării.
(Avem vânzări efectuate în 3 zile, a 6 produse, la 3 magazine. În fiecare zi au fost vândute produse diferite; în fiecare magazin sunt
incluse diferite produse, care posibil au fost vândut de mai multe ori. Baza de date să conţină cel puţin 15 înregistrări.)

Să se efectueze următoarele operaţii (toate operaţiile să fie înscrise pe foi de calcul aparte):
1. Sortarea după codul produsului;
2. Sortarea după denumirea magazinului, denumirea produsului şi preţ;
3. Să se extragă doar produsele care au preţul de pe un anumit segment la o anumită dată (prin două metode: -
filtrarea simplă; - filtrarea avansată).
4. Să se extragă informaţia cu alimente, acordând cantitatea <= 20 şi >=100 la preţul (alegeţi o valoare din tabel)
sau un anumit produs la două anumite cantităţi.
5. Media costurilor pentru fiecare tip de marfă vândută.
6. Câte produse sau vândut şi care este cantitatea medie înregistrată pentru fiecare magazin în parte.
7. Creaţi un tabel Pivot pentru calcularea costului total încasat pentru fiecare produs vândut în fiecare zi.

6.
Completaţi o listă cu informaţia despre vânzarea produselor alimentare (băuturi) de la o bază ANGRO
agenţilor economici (magazine), unde să se includă – codul produsului, denumirea magazinului, adresa magazinului,
denumirea produsului, cantitatea, unitatea de măsură, costul, preţul, preţul cu TVA(20%), data vânzării.
(Avem vânzări efectuate în 3 zile, a 6 produse, la 3 magazine. În fiecare zi au fost vândute produse diferite; în fiecare magazin sunt
incluse diferite produse, care posibil au fost vândut de mai multe ori. Baza de date să conţină cel puţin 15 înregistrări.)

Să se efectueze următoarele operaţii (toate operaţiile să fie înscrise pe foi aparte):


1. Sortarea după denumirea magazinului;
2. Sortarea după denumirea produsului şi cantitatea vândută;
3. Să se extragă înregistrările care au preţul de pe un anumit segment de la două magazine(prin două metode: -
filtrarea simplă; - filtrarea avansată).
4. Să se extragă înregistrările ce au un anumit cost şi cantitatea <10 sau >15 sau un anumit produs la o anumită
unitate de măsură
5. Să se creeze un subtotal pentru calcularea mediei costurilor după denumirea produselor.
6. Costul total al vânzărilor pentru fiecare unitate de măsură şi fiecare produs în parte.
7. Creaţi un tabel Pivot pentru calcularea cantităţilor totale de produse primite în fiecare zi.
7.
Completaţi o listă cu informaţia despre vânzarea produselor alimentare (produse din făină) de la o bază
ANGRO agenţilor economici (magazine), unde să se includă – codul produsului, denumirea magazinului, adresa
magazinului, denumirea produsului, cantitatea, unitatea de măsură, costul, preţul, preţul cu TVA(20%), data vânzării.
(Avem vânzări efectuate în 3 zile, a 6 produse, la 3 magazine. În fiecare zi au fost vândute produse diferite; în fiecare magazin sunt
incluse diferite produse, care posibil au fost vândut de mai multe ori. Baza de date să conţină cel puţin 15 înregistrări.)

Să se efectueze următoarele operaţii (toate operaţiile să fie înscrise pe foi aparte):


1. Sortarea după adresa magazinului;
2. Sortarea după denumirea produsului, cantitatea şi data vânzării;
3. Să se extragă doar înregistrările care au preţul în afara unui segment de la anumite două magazine la o
anumită dată (prin două metode: - filtrarea simplă; - filtrarea avansată).
4. Să se extragă informaţia cu produsele la un anumit cost ce au fost vândute la o cantitate >30 şi <90 sau
produsele ce au fost cumpărate de un anumit magazin la un anumit preţ.
5. Media costurilor de marfă vândută în fiecare zi.
6. Costul total al vânzărilor pentru fiecare magazin şi fiecare produs în parte.
7. Creaţi un tabel Pivot pentru calcularea cantităţilor totale vândute de fiecare magazin şi pentru fiecare produs.

8.
Completaţi o listă cu informaţia despre vânzarea produselor industriale (încălţăminte) de la o bază ANGRO
agenţilor economici (magazine), unde să se includă – codul produsului, denumirea magazinului, adresa magazinului,
denumirea produsului, cantitatea, mărimea, costul, preţul, preţul cu TVA(20%), data vânzării.
(Avem vânzări efectuate în 3 zile, a 6 produse, la 3 magazine. În fiecare zi au fost vândute produse diferite; în fiecare magazin sunt
incluse diferite produse, care posibil au fost vândut de mai multe ori. Baza de date să conţină cel puţin 15 înregistrări.)

Să se efectueze următoarele operaţii (toate operaţiile să fie înscrise pe foi aparte):


1. Sortarea după denumirea produsului;
2. Sortarea după codul produsului, denumirea magazinului şi preţul TVA;
3. Să se extragă înregistrările despre două produs ce au fost vândute în anumite două zile la un preţ dintr-un
segment (prin două metode: - filtrarea simplă; - filtrarea avansată).
4. Să se extragă informaţia cu produse, acordând cantitatea <10 sau >100, la un anumit cost sau un anumit tip de
marfă vândut la două mărimi.
5. Media costurilor de marfă vândută în fiecare zi.
6. Costul total al vânzărilor pentru fiecare produs în parte şi data vânzării.
7. Creaţi un tabel Pivot pentru calcularea costurilor totale încasate de fiecare magazin pentru fiecare zi în parte.

9.
Completaţi o listă cu informaţia despre vânzarea produselor alimentare (produse agricole) de la o bază
ANGRO agenţilor economici (magazine), unde să se includă – codul produsului, denumirea magazinului, adresa
magazinului, denumirea produsului, cantitatea, unitatea de măsură, costul, preţul, preţul cu TVA(20%), data vânzării.
(Avem vânzări efectuate în 3 zile, a 6 produse, la 3 magazine. În fiecare zi au fost vândute produse diferite; în fiecare magazin sunt
incluse diferite produse, care posibil au fost vândut de mai multe ori. Baza de date să conţină cel puţin 15 înregistrări.)

Să se efectueze următoarele operaţii (toate operaţiile să fie înscrise pe foi de calcul aparte):
1. Sortarea după codul produsului;
2. Sortarea după denumirea magazinului, produs şi preţ;
3. Să se extragă doar rândurile care au cantitatea mai mare ca o valoare şi mai mică decât alta înregistrate în anumite
două zile (utilizând filtrul simplu şi avansat).
4. Să se extragă informaţia cu alimente, acordând cantitatea >15 şi <90 la un anumit costul sau alimentele vândute
la un anumit magazin în anumite două zile.
5. Media preţurilor cu TVA pentru marfa vândută pentru fiecare magazin.
6. Costul mediu şi total înregistrat pentru fiecare produs în parte.
7. Creaţi un tabel Pivot pentru calcularea costului total încasat pentru produsele vândute în fiecare zi.
10.
Completaţi o listă cu informaţia despre vânzarea produselor industriale (electro-produse) de la o bază
ANGRO agenţilor economici (magazine), unde să se includă – codul produsului, denumirea magazinului, adresa
magazinului, denumirea produsului, cantitatea, puterea, costul, preţul, preţul cu TVA(20%), data vânzării.
(Avem vânzări efectuate în 3 zile, a 6 produse, la 3 magazine. În fiecare zi au fost vândute produse diferite; în fiecare magazin sunt
incluse diferite produse, care posibil au fost vândut de mai multe ori. Baza de date să conţină cel puţin 15 înregistrări.)

Să se efectueze următoarele operaţii (toate operaţiile să fie înscrise pe foi de calcul aparte):
1. Sortarea după denumirea produsului;
2. Sortarea după adresa magazinului, data vânzării şi preţul TVA;
3. Să se extragă informaţia cu produsele vândute în anumite două zile, ce au preţul mai mic (alegeţi valoarea)
sau mai mare (alegeţi valoarea), (prin două metode: - filtrare simplă; - filtrarea avansată).
4. Să se extragă informaţia cu produse ce au fost vândute la o cantitate de pe un anumit interval, după codul unui
produs sau produsele vândute în anumite două zile la un anumit preţ.
5. Să se creeze un subtotal (la alegere) după denumirea magazinului.
6. Costul total al vânzărilor pentru fiecare magazin şi fiecare produs în parte.
7. Creaţi un tabel Pivot pentru a afla preţul mediu înregistrat pentru fiecare magazin .

11.
Completaţi o listă cu informaţia despre vânzarea produselor alimentare (lactate) de la o bază ANGRO
agenţilor economici (magazine), unde să se includă – codul produsului, denumirea magazinului, adresa magazinului,
denumirea produsului, cantitatea, unitatea de măsură, costul, preţul, preţul cu TVA(20%), data vânzării.
(Avem vânzări efectuate în 3 zile, a 6 produse, la 3 magazine. În fiecare zi au fost vândute produse diferite; în fiecare magazin sunt
incluse diferite produse, care posibil au fost vândut de mai multe ori. Baza de date să conţină cel puţin 15 înregistrări.)

Să se efectueze următoarele operaţii (toate operaţiile să fie înscrise pe foi de calcul aparte):
1. Sortarea după codul produsului;
2. Sortarea după denumirea magazinului, denumirea produsului şi preţ;
3. Să se extragă doar produsele care au preţul de pe un anumit segment la anumite două zile (prin două metode:
- filtrarea simplă; - filtrarea avansată).
4. Să se extragă informaţia cu alimente, acordând cantitatea <= 20 şi >=100 la preţul (alegeţi o valoare din listă)
sau un anumit produs la o anumit preţ.
5. Media costurilor pentru fiecare tip de marfă vândută.
6. Numărul de produse vândute pentru fiecare magazin şi fiecare produs în parte.
7. Creaţi un tabel Pivot pentru calcularea costului total încasat pentru fiecare produs vândut în fiecare zi.

12.
Completaţi o listă cu informaţia despre vânzarea produselor industriale (cosmetică) de la o bază ANGRO
agenţilor economici (magazine), unde să se includă – codul produsului, denumirea magazinului, adresa magazinului,
denumirea produsului, cantitatea, unitatea de măsură, costul, preţul, preţul cu TVA(20%), data vânzării.
(Avem vânzări efectuate în 3 zile, a 6 produse, la 3 magazine. În fiecare zi au fost vândute produse diferite; în fiecare magazin sunt
incluse diferite produse, care posibil au fost vândut de mai multe ori. Baza de date să conţină cel puţin 15 înregistrări.)

Să se efectueze următoarele operaţii (toate operaţiile să fie înscrise pe foi aparte):


1. Sortarea după denumirea magazinului;
2. Sortarea după denumirea produsului, denumirea magazinului şi preţ;
3. Să se extragă produsele ce au fost vândute la două magazine şi au preţul în afara unui (prin două metode: -
filtrare simplă; - filtrarea avansată).
4. Să se extragă informaţia cu produse, acordând cantitatea <10 sau >15, la un anumit cost sau un anumit
magazin ce a realizat produse la o anumită cantitate.
5. Media costurilor după denumirea produselor.
6. Costul total al vânzărilor pentru fiecare unitate de măsură şi fiecare produs în parte.
7. Creaţi un tabel Pivot pentru calcularea costurilor totale încasate de magazine pentru fiecare zi.
13.
Completaţi o listă cu informaţia despre vânzarea produselor alimentare (legume) de la o bază ANGRO
agenţilor economici (magazine), unde să se includă – codul produsului, denumirea magazinului, adresa magazinului,
denumirea produsului, cantitatea, unitatea de măsură, costul, preţul, preţul cu TVA(20%), data vânzării.
(Avem vânzări efectuate în 3 zile, a 6 produse, la 3 magazine. În fiecare zi au fost vândute produse diferite; în fiecare magazin sunt
incluse diferite produse, care posibil au fost vândute de mai multe ori. Baza de date să conţină cel puţin 15 înregistrări.)

Să se efectueze următoarele operaţii (toate operaţiile să fie înscrise pe foi aparte):


1. Sortarea după adresa magazinului;
2. Sortarea după denumirea produsului, cantitatea şi data vânzării;
3. Să se extragă doar înregistrările care au preţul în afara unui segment de la anumite două magazine la o
anumită dată (prin două metode: - filtrarea simplă; - filtrarea avansată).
4. Să se extragă informaţia cu produsele la un anumit cost ce au fost vândute la o cantitate >30 şi <90 sau
produsele ce au fost cumpărate de un anumit magazin la un anumit preţ.
5. Media costurilor de marfă vândută în fiecare zi.
6. Costul total al vânzărilor pentru fiecare magazin şi fiecare produs în parte.
7. Creaţi un tabel Pivot pentru calcularea cantităţilor totale vândute de fiecare magazin şi pentru fiecare produs.

14.
Completaţi o listă cu informaţia despre vânzarea produselor industriale (îmbrăcăminte) de la o bază
ANGRO agenţilor economici (magazine), unde să se includă – codul produsului, denumirea magazinului, adresa
magazinului, denumirea produsului, cantitatea, unitatea de măsură, costul, preţul, preţul cu TVA(20%), data vânzării.
(Avem vânzări efectuate în 3 zile, a 6 produse, la 3 magazine. În fiecare zi au fost vândute produse diferite; în fiecare magazin sunt
incluse diferite produse, care posibil au fost vândute de mai multe ori. Baza de date să conţină cel puţin 15 înregistrări.)

Să se efectueze următoarele operaţii (toate operaţiile să fie înscrise pe foi de calcul aparte):
1. Sortarea după adresa magazinului;
2. Sortarea după denumirea magazinului, costul şi data vânzării;
3. Să se extragă înregistrările ce au preţul în afara unui anumit segment şi o anumită unitatea de măsură (prin
două metode: - filtrarea simplă; - filtrarea avansată).
4. Să se extragă informaţia cu produse, acordând cantitatea >10 şi <100 la un anumit cost sau produsele de o
anumită unitate de măsură vândute în anumite două zile.
5. Media costurilor de marfă vândută în fiecare zi.
6. Să se creeze un subtotal pentru calcularea sumei încasată de fiecare magazin în parte.
7. Creaţi un tabel Pivot pentru calcularea costurilor totale încasate de magazine în fiecare zi.

15.
Completaţi o listă cu informaţia despre vânzarea produselor alimentare (cărnuri) de la o bază ANGRO
agenţilor economici (magazine), unde să se includă – codul produsului, denumirea magazinului, adresa magazinului,
denumirea produsului, cantitatea, unitatea de măsură, costul, preţul, preţul cu TVA(20%), data vânzării.
(Avem vânzări efectuate în 3 zile, a 6 produse, la 3 magazine. În fiecare zi au fost vândute produse diferite; în fiecare magazin sunt
incluse diferite produse, care posibil au fost vândute de mai multe ori. Baza de date să conţină cel puţin 15 înregistrări.)

Să se efectueze următoarele operaţii (toate operaţiile să fie înscrise pe foi de calcul aparte):
1. Sortarea după codul produsului;
2. Sortarea după denumirea magazinului, produs şi preţ;
3. Să se extragă înregistrările ce preţul TVA în afara unui segment la o anumită dată de la două magazine (prin
două metode: - filtrarea simplă; - filtrarea avansată).
4. Să se extragă informaţia cu alimente, acordând cantitatea >15 şi <90 la un cost în afara unui segment sau
produsele vândute într-o anumită perioadă de timp.
5. Media preţurilor cu TVA de marfă vândută pentru fiecare magazin.
6. Costul total al vânzărilor pentru fiecare produs şi unitate de măsură.
7. Creaţi un tabel Pivot pentru calcularea costului total încasat pentru produsele vândute în fiecare zi.