Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Tema: Gimnastică acrobatică


Clasa: a VIII-a Conţinuturi cuprinse în instruire:
Număr lecţii: 9 - se găsesc în planificarea calendaris-
tică de la clasa a VIII-a.
Detalieri
Nr. Competenţe
de Activităţi de învăţare
crt. specifice Resurse Evaluare
conţinut
1.1. 1.2. Stând - sprijin ghemuit - rostogolire înainte din ghemuit în
2.3. 3.1. ghemuit - săritură dreaptă cu trecere în ghemuit - rostogoli-
3.2. 3.3. -Înlănţuiri de re înapoi din ghemuit în ghemuit - rulare înapoi cu trecere
1. în stând pe omoplaţi - rulare înainte cu trecere în ghemuit -Saltele. -Predictivă.
3.4. 4.1. 2-3 elemente.
-stând.
4.2. 5.1.
5.2. 5.3.
1.1. 1.2. Sprijin ghemuit - rostogolire înainte şi înapoi din ghemuit în
2.3. 3.1. depărtat şi din depărtat în ghemuit - săritură dreaptă în
3.2. 3.3. -Înlănţuiri de stând - cumpănă pe un picior - stând depărtat - rostogolire -Observare
2. înainte din depărtat în ghemuit - rulare înapoi cu trecere în -Saltele.
3.4. 4.1. 2-3 elemente. sistematică.
stând pe omoplaţi - rulare înainte cu trecere în sprijin ghe-
4.2. 5.1. muit - stând.
5.2. 5.3.
1.1. 1.2. Rostogolire înainte din ghemuit în depărtat - rostogolire
2.3. 3.1. înapoi din depărtat în ghemuit - săritură cu întoarcere 1800
3.2. 3.3. -Înlănţuiri de cu trecere în depărtat-pod de sus (fete) şi stând pe cap (băie- -Observare
3. ţi) - stând. -Saltele.
3.4. 4.1. 2-3 elemente. sistematică.
4.2. 5.1.
5.2. 5.3.
1.1. 1.2. 1. Linii acrobatice diferenţiate:
2.3. 3.1.
3.2. 3.3. Fete
Stând - stând pe mâini - stând - săritură cu întoarcere 1800
3.4. 4.1.
în ghemuit - rostogolire înapoi cu trecere în semisfoară
4.2. 5.1. -Linii acrobtice -cumpănă pe un genunchi - sprijin ghemuit - rostogolire din
5.2. 5.3. alcătuite din 3- ghemuit în depărtat - podul de sus - stând . -Temă la
4. -Saltele.
4 elemente; grupă.
-Întreceri. Băieţi
Stând - stând pe mâini cu rostogolire - stând pe omoplaţi
-rostogolire înainte cu trecere în sprijin ghemuit -
rostogolire înapoi cu trecere în semisfoară - cumpăna pe
un genunchi -săritură în depărtat - stând pe cap - stând .
2. Ştafetă cu rostogoliri.
5. 1.1. 1.2. -Exerciţiu acro- 1. Exersarea individuală a elementelor acrobatice insufici- -Saltele. -Observare
6. 2.3. 3.1. batic liber ales ent însuşite în vederea stabilirii opţiunilor pentru vari- sistematică.
7. 3.2. 3.3. sau linia acro- antele de evaloare sumativă;
batică învăţată - asistenţă tehnică individuală;
3.4. 4.1.
(cuprinzând - ajutor pe perechi;
4.2. 5.1. elementele în- - recomandări pentru orientarea opţiunilor în vederea
5.2. 5.3. suşite), diferen- susţinerii probei de evaloare;
ţiate fete-băieţi; 2. Exersarea unei linii acrobatice,diferenţiate fete - băieţi:
- Efectuarea
izolată a unor Băieţi
elemente acro- Stând - fandare lateral dreapta cu ridicarea braţelor late-
batice . ral - stând depărtat - stând pe cap cu rostogolire în sprijin
ghemuit - rostogolire înapoi cu trecere în stând pe omo-
plaţi - culcat - podul de jos - culcat - rulare înainte cu tre-
cere în sprijin ghemuit - rostogolire înapoi cu trecere în
semisfoară - cumpănă pe un genunchi - stând pe ge-
nunchi - săritură în picioare - întoarcere 900 stânga în de-
părtat - roata laterală - săritură cu întoarcere 90º în ghe-
uit - rostogolire înapoi cu picioarele apropiate şi întinse -
cumpănă pe un picior - stând pe mâini cu rostogolire -
săritură cu întoarcere 1800 - stând ghemuit - rostogolire
înainte în depărtat - rostogolire înapoi din depărtat în
ghemuit-stând.

1
Fete
Stând - fandare înainte pe piciorul drept - sprijin ghemu-
it - rostogolire înainteîn depărtat - podul de sus - stând -
sprijin ghemuit - rostogolire înapoi cu picioarele apropia-
te şi întinse - săritură cu întoarcere 1800 în ghemuit - ros-
togolire înapoi cu trecere în semisfoară - cumpănă pe un
genunchi - culcat înainte - rulare laterală stânga - culcat -
stând pe omoplaţi - rulare înainte cu trecere în sprijin
ghemuit - rostogolire înapoi din ghemuit în depărtat -
fandare înapoi pe piciorul drept cu ridicarea braţelor îna-
inte - stând depărtat cu piciorul drept înapoi cu ridicarea
braţelor sus - cumpănă pe un picior - stând pe mâini -
stând - sfoara cu sprijinul mâinilor pe sol - aşezat - rulare
cu trecere în sprijin ghemuit - săritură cu întoarcere 900
în stând depărtat - roata laterală - stând.
1.1. 1.2. 1. Exersarea pe grupe de opţiuni :
2.3. 3.1. - elemente acrobatice în mod izolat (minim 4) din
3.2. 3.3. -Exersarea pro- cele
belor de evalu- predate ;
8. 3.4. 4.1.
are din gimnas- - exerciţiu liber ales la sol cuprinzând minimum 5 ele- -Saltele. -Sumativă.
9. 4.2. 5.1. tica acrobatică; mente cu grad ridicat de dificultate , din cele învăţate;
5.2. 5.3. -Evaluare. 2. Evaluare sumativă: elemente acrobatice în mod izolat
sau linie acrobatică (fiecare elev optează pentru una din
variante)