Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC

DATA: februarie 2011


CLASA: a IX a - prof. diriginte Vîrdol Florin
COMPONENTA: Planificarea şi dezvoltarea carierei
TEMA ACTIVITĂŢII: Ce să aleg?
OBIECTIV CADRU: Dobândirea abilităţilor de explorare şi planificare a carierei
VALORI ŞI ATITUDINI
• Motivaţie şi flexibilitate în elaborarea traseului educaţional şi profesional
• Responsabilitate şi ambiţie pentru decizii şi acţiuni privind cariera
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
 Să prezinte sarcinile şi responsabilităţile asumate în meseria preferată
 Să compare ocupaţii tradiţionale şi non-tradiţionale
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:La sfârşitul activităţii elevii trebuie:
O 1. să interpreteze un text dat;
O 2. să explice termeni noi din domeniul profesional;
O 3. să prezinte cât mai multe meserii şi să le clasifice pe domenii de activitate;
O 4. să evalueze profesiile descoperite după un criteriu dat;
O 5. să găsească soluţii la o problema nouă legată de profesie;

STRATEGII DE REALIZARE:
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe.
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, dezbaterea, brainstorming, ex. joc, descoperirea, problematizarea, aprecierea verbală.

MIJLOACE DIDACTICE: flipchart, coli, fişe de lucru, chestionare, markere, hârtie colorată, săculeţ,zaruri,imagini.
PRODUSELE ACTIVITĂŢII: afişe, planşe, fişe de lucru.
BIBLIOGRAFIE CONSULTATĂ:
Noi repere privind activitatea educativă, ghid metodologic, Bucureşti, 2002
Ghica, V., Un posibil manual de dirigenţie, Galaţi, 1998
Covey, S., Eficienţa în 7 trepte sau Un abecedar al înţelepciunii, Bucureşti, 1998
Ghidul carierei mele, educaţia 2000 +, Bucureşti, 2002
Caietul elevului, orientare şi consiliere vocaţional , Educaţia 2000 +, Bucureşti , 2000
NR. ETAPELE OB. CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL AL LECŢIEI STRATEGIA DIDACTICĂ
CRT LECŢIEI OP.
DOZARE ACTIVITATEA PROPUNĂTOAREI ACTIVITATEA ELEVILOR METODE ŞI FORME RESURSE
PROCEDEE DE MATERIALE
ORGANIZ
ARE
1. Moment  Se consemnează absenţele. ∙ Răspund la întrebări. conversaţia frontal
organizatoric  Verifică existenţa resurselor
(1 minut) materiale.

2. Motivarea ∙ Elevii citesc cu atenţie Fişă text


elevilor: “Îndrăzneşte să devii ceea ce eşti. textele şi încearcă o posibilă conversaţia frontal
- sensibiliza- Există posibilităţi minunate în comentare a acestora. Flipchart
rea elevilor fiecare fiinţă. Să ştii să spui mereu
- captarea fără încetare:”Nu depinde decât de individual
atenţiei mine”.
(5 minute) (Andre Gide)
“Viaţa omului este preţioasă numai
atunci când urmăreşte un ideal”
(Liviu Rebreanu)
dezbatere frontal
Decizie si dezvoltare personala

Fiecare om îsi întelege cel mai bine


propria existenta.
Pe parcursul vietii, evenimentele cu
care ne confruntam ne pun în situatia
de „a alege”, de cele mai multe ori,
dintre mai multe alternative.
În timp, se formeaza „capacitatea de a
lua decizii”, trasatura care defineste
personalitatea.

3. Anunţarea Se notează titlul noii lecţii: ∙ Elevii ascultă cu atenţie şi expunerea Tablă
temei şi  ”Ce să aleg?” notează tema în caiete
comunicarea  sunt precizate obiectivele individual flilpchart
obiectivelor operaţionale.
lecţiei
(2 minute)
4. Desfăşurarea  explicarea titlului lecţiei ∙ Elevii se implică activ în conversaţia frontal
activităţilor (caleidoscop,meserie) dezbaterea aspectelor propuse.
(31minute)
 activitatea nr.1 ∙ Explică şi exemplifică
termenul “meserie” brainstorming
“păianjenul”
proverb Flipchart
sinonim
sinonim
∙ individual
simbol
meseri
e
sinonim  elevii se grupează
înainte de începerea conversaţia
proverb activităţii;
definiţie

grupa nr. 1:
timp 5 min.  activităţi în aer liber
grupa nr. 2:
 activitatea nr. 2  activităţi manuale şi
“denumirea grupelor” tehnice
 fiecare grupă va primi grupa nr. 3: Cubul frontal
o imagine(simbol)  activităţi comercial -
timp 1 min. bancare explicaţia
 activitatea nr. 3 “Lumea
meseriilor” grupa nr. 4:
Sunt mii de ocupaţii, zeci de mii de tipuri  activităţi educative şi
de locuri de muncă. Ele au fost grupate pe artistice
Individual
domenii de activitate, fiecare domeniu
incluzând o gamă largă de activităţi, grupa nr. 5:
cuprinzând toate nivelurile de pregătire  activităţi pentru
profesională. îngrijirea şi sănătatea omului
Cerinţă: Scrie cât mai multe
meserii din domeniul grupei grupa nr. 6:
tale. activităţi de apărare Explicaţia Cartoane
Timp de lucru 5 min. colorate
Raportare 5 min. Elevii completează meseriile Grupe Markere
 activitatea nr. 4 descoperite pe cartonaşele
primite.
„Cazinoul meseriilor”
Elevii prezintă pe feţele
cerinţă: Spune cât mai multe lucruri
cubului meseriile descoperite Cubul
despre meseria…!
O3 pe tipuri de activităţi, fiecare
Timp de lucru:
grupaă pe cate o faţă (care Descoperirea Grupe
5 min
vor fi numerotate).
 activitatea nr. 5  În ordinea grupelor,
„evaluarea socială a câte un elev de la fiecare
profesiilor” grupă va da cu zarul şi vor Eseul de 5
O4 cerinţă: fiecare grupă va completa prezenta tot ce ştiu ei despre minute Zaruri
fişa cu avantajele şi dezavantajele meseria cu nr. indicat de zar.
alegerii unei profesii din domeniul  Fiecare grupă
grupei completeaă fişa dată şi Ex. Joc Grupe
Timp de lucru 5 min. prezintă răspunsul.
Raportare 5 minute Fişă de lucru
problematizarea grupe
5. Obţinerea  activitatea nr.6  Fiecare elev va problematizarea individual Săculeţ
performanţei Joc” Săculeţul întrebărilor” răspunde la o întrebare frontal Cartonaşe cu
(5 minute) Cerinţă: Fiecare elev va extrage din  Aleatoriu se aleg 5-6 întrebări
săculeţ o întrebare: “Ce aş face elevi care vor prezenta
dacă…..?” răspunsurile.
Timp 5 min.
6. Evaluarea Chestionar “ALEGEREA  Fiecare elev Evaluare cu individual chestionar
activităţii PROFESIUNII LA CUMPANA completează chestionarul ajutorul
5 min. primit. chestionarului
DINTRE
 Poate fi dat şi ca temă apreciere
ASPIRATIE SI IMPLINIRE”
pt. ora viitoare.
7. Concluzii  Concluzii asupra temei şi  Elevii îşi spun conversaţia frontal
(1 minut) asupra desfăşurării activităţii propriile opinii; individual
8. Anunţarea Anunţă tema: ”Legea şi temeiul Notează tema frontal
temei pentru democraţiei”
ora următoare
(1 minut)
5. Activităţi pentru îngrijirea şi
sănătatea omului
medic
asistenta
coafeză
frizer
cosmeticiana
infirmiera
brabcardier
maseur

1. Activitate în aer 2. Activităţi manuale şi 3. Activităţi comerciale şi 4. Activităţi educative şi artistice


liber tehnice bancare învătător
pădurar profesor
inginer contabil muzician
agricultor elcrtician gestionar pictor
cioban laborant
crescător de animale vânzător actoe
tamplar scriitor
ecolog croitor Cofetar-Brutar
zidar aviator broker
dulgher şofer
drumar cercetător

6. Activităţi de apărare

poliţist
militar
jandarm
gardian
Chestionar – Orientare profesională

ALEGEREA PROFESIUNII LA CUMPANA DINTRE ASPIRATIE SI IMPLINIRE

Este bine sa iei câteva decizii importante cu privire la viitorul tău. Aceste decizii iţi vor influenta intr-un mod hotărâtor alegerea profesiunii si
construirea carierei tale. Sunt intrebari la care ar trebui sa reflectezi indelung si sa gasesti raspunsul potrivit. Cu alte cuvinte, viata ta depinde de modul
constient si hotarat in care vei sti sa optezi.

1.Ce doresc sa fac in viata?..................................................................................................


...........................................................................................................................................................

2. Care este meseria pe care vreau sa o imbratisez?..............................................


............................................................................................................................................................

3. Cum trebuie sa ma pregatesc pentru a reusi ?......................................................


.........................................................................................................................................................

4. Care sunt calitatile necesare pentru a avea meseria dorită?


........................................................................................................................................................

5. Cine mă poate sprijini in indeplinirea aspiraţiilor mele?..............................


.......................................................................................................................................................

DATA COMPLETARII........................................
NUMELE ELEVULUI.........................................
SCOALA..............................................................
CLASA........a ...9 a A.................................
DIRIGINTE........prof.Vîrdol Florin...............................................

1. Activitate în aer liber


Ţi-ar plăcea o meserie / profesie în care să lucrezi în aer liber, indiferent dacă timpul este favorabil sau nefavorabil? În aer liber înseamnă pe stradă, în
construcţii, în grădină, pe câmp, în pădure, pe ape.
Exemple de activităţi în aer liber: în construcţii, transporturi, turism, agricultură, silvicultură, zootehnie. Acum dă tu alte exemple
de activităţi care se desfăşoară, în cea mai mare parte a timpului, în aer liber şi încearcă să le descrii.

2. Activităţi manuale şi tehnice


Îţi place mecanica, confectionare îmbrăcămintei, confecţionarea produselor de mobilier şi tehnica şi ai dori să lucrezi în acest domeniu.

3. Activităţi comerciale
Doreşti foarte mult să lucrezi în comerţ?
Exemple de astfel de ocupaţii le găsim în sfera activităţilor de turism, de asigurări, bancare, publicitare.

4. Activităţi educative şi artistice

Vrei sa devi profesor, educator, bibliotecar, actor, scriitor

5. Activităţi pentru îngrijirea şi sănătatea omului

Ţi-ar place să devi asistent, medic, coafor, cosmetician

6. Activităţi de apărare
Doreşti mult o profesie din domeniul armatei, poliţiei

Fişa nr. 2
Evaluarea socială şi personală a profesiilor

Avantaje Dezavantaje Utilitate / importanţă

J L
Fişa de lucru nr. 3

Ce-ai face dacă?

• ai fi adult?
Ce-ai face dacă?

• ai avea mulţi bani?

Ce-ai face dacă?

• ai avea familie?
Ce-ai face dacă?
Ce-ai face dacă? • ai avea un handicap motor, senzorial?

• ai avea copii? Ce-ai face dacă?

Ce-ai face dacă? • ai avea un accident?

• ţi-ai pierde / ţi-ar fi furate acte / cărţi, caiete, obiecte importante si ar trebui sa te
angajezi? Ce-ai face dacă?

Ce-ai face dacă? • ai fi bogat?

• ai avea o maşină / motocicletă? Ce-ai face dacă?

Ce-ai face dacă? • ai căuta şi nu ai găsi un loc de muncă?

• ai fi bolnav? Ce-ai face dacă?

• ai fi certaret?