Sunteți pe pagina 1din 80

• ANTIBIOTICE ŞI CHIMIOTERAPICE ANTIBACTERIENE


I. Definiţie

Chimioterapicele sunt substanţe capabile să distrugă sau să oprească


multiplicarea diferitelor microorganisme patogene: bacterii, ricketsii, fungi, protozoare şi
helmiţi.
Chimioterapicele bacteriene sunt de 2 tipuri : de origine naturală (antibiotice)
şi de sinteză ( chimioterapice propriu-zise).
Există 3 condiţii pe care trebuie sa le îndeplinească un antibiotic:
• microbul care produce boala trebuie sa fie în spectrul de activitate al antibioticului.
• antibioticul sa pătrundă în formă activă la locul infecţiei.
• trebuie să se ţină seama şi de reacţiile adverse ale antibioticului

Din punct de vedere al acţiunii asupra microbilor, se împart în :


• Bactericide – cele care distrug microbii la concentrații minime inhibitorii(CMI) de
chimioterapic.
• Bacteriostatice – împiedică multiplicarea (de ex. Eritromicina, Tetraciclinele,
Cloramfenicolul, Sulfamidele, Trimetroprimul).

Bactericidele sunt de 2 feluri :


- de tip degenerativ – omoară microbii dacă aceştia se află în faza de
multiplicare (de ex. Penicilinele şi Cefalosporinele). Nu se asociază bactericide de tip
degenerativ cu bacteriostatice.
- de tip absolut – omoară microbii indiferent de faza în care se află,atât în
repaus, cât și în multiplicare (de ex. Aminoglicozide). Acestea se pot asocia cu
bacteriostaticele.
Există chimioterapice care au fie efect bacteriostatic, fie efect bactericid, în
funcţie de doză : la doze mici au efect bacteriostatic, iar la doze mari au efect bactericid.
II. Mecanism de acţiune
1. Inhibarea biosintezei peretelui celulei bacteriene
• Bacteriile au la exterior un perete celular cu rol în menţinerea osmolarităţii bacteriene.
Există chimioterapice care împiedică formarea acestui perete (Peniciline şi
Cefalosporine). Datorită inhibării sintezei peretelui şi mediului hiperton din celula
bacteriană, se produce un influx masiv de apă până când bacteria se sparge.
2. Inhibarea funcţiei membranei celulare bacteriene
• Prin acest mecanism acţionează antibioticele polienice (Amfotericina B, Nistatina) şi
polipeptidice ; acestea pătrund în membrana celulară şi realizează nişte perforaţii
prin care celula bacteriană pierde componente importante. Aceste antibiotice sunt
bactericide de tip absolut.

3. Inhibarea sintezei proteice


• Unele antibiotice se fixează reversibil de ribozomii bacterieni şi inhibă activitatea
acestora; pentru că nu mai este posibilă sinteza proteică bacteriană, bacteria nu se
mai poate multiplica. Deci, efectul acestor antibiotice este bacteriostatic.
• Exemple : Tetraciclinele, Cloramfenicol, Lincomicina, Klindamicina.
Alte medicamente se fixează ireversibil de ribozomi, scot din funcţiune
ribozomii respectivi şi microbii mor. Efectul este bactericid.
• Exemple : Aminoglicozidele (Gentamicina, Kanamicina, Neomicina).
4. Inhibarea sintezei acizilor nucleici

A. Există o enzimă numită girază care face ca genomul să ocupe un spaţiu


minim în bacterie. Există chimioterapice ce inhibă giraza, de ex. Chinolonele (Acidul
nalidixic, Ciprofloxacina, Ofloxacina).

• Metabolismul proteic este tulburat, sinteza proteică este alterată.

• La doze mici efectul este bacteriostatic, iar la doze mari bactericid.

• B. Există chimioterapice care acţionează specific asupra enzimelor legate de


activitatea acidului nucleic, de ex. Rifampicina inhibă ARN polimeraza ADN-
dependentă → nu se mai formează ARN mesager pe modelul ADN-ului cromozomial
şi nu se mai sintetizează proteinele bacteriene.
Specificitatea de acţiune este asigurată de faptul că ARN polimeraza AND-
dependentă este diferită de cea umană.
• C. Sulfamidele au structură chimică asemănătoare cu aminoacidul paraanimobenzoic
care este folosit de microbi pentru a-şi sintetiza acid folic. Prin administrarea acestor
medicamente nu se mai sintetizează acid folic, ci un analog care este inactiv
metabolic, şi nu mai este posibilă sinteza acizilor nucleici. Efectul este bacteriostatic.
• Concentrația plasmatică a chimioterapicelor antimicrobiene, care este strâns corelată
cu eficacitatea lor terapeutică, poate fi măsurată și exprimată prin 2 valori:
1. Concentrația minimă inhibitorie (CMI) care exprimă concentrația cea mai
mică de medicament necesară pentru a inhiba creșterea microorganismului
2. Concentrația minimă bactericidă(CMB) care exprimă concentrația cea
mai mică de medicament care omoară microorganismul
III. Clasificarea chimioterapicelor - după structura lor chimică de bază
Antibiotice
1. Beta-Lactamicele - în această grupă sunt incluse: penicilinele,
cefalosporinele, carbapenemii şi monobactamii.
a. Penicilinele pot fi clasificate în:
• - Benzilpeniciline (Penicilina G)
• - Phenoxipeniciline (Penicilina V)
• - Peniciline antistafilococice (Oxacilina)
• - Aminobenzilpeniciline (Ampicilina, Amoxicilina, Pivampicilina).
• - Amidinopeniciline (Mecilinam, Pivmecilinam)
• - Carboxipeniciline (Carbenicilina, Ticarcilina)
• - Ureidopeniciline (Azlocilina)
b. Cefalosporinele constituie în prezent cel mai larg şi mai frecvent folosit grup
de antibiotice.
Sunt în mod obişnuit împarţite în trei generaţii:
• - Generaţia I (Cefalotina, Cefazolina, Cefalexin)
• - Generaţia II (Cefamandola, Cefuroxim, Cefaclor)
• - Generaţia III (Cefotaxim, Ceftriaxon, Ceftazidim)
c. Carbapenemii reprezentati de Imipenem, Meropenem.
d. Monobactamii au ca principal exponent Aztreonamul.
2. Aminoglicozidele sunt împarţite în trei generaţii:
• - Generaţia I (Streptomicina, Kanamicina, Neomicina)
• - Generaţia II (Gentamicina, Tobramicina, Sisomicina)
• - Generaţia III (Netilmicina, Amikacina)
3. Tetracicline
• - Generaţia I cuprinde Tetraciclina, Oxitetraciclina, Rolitetraciclina
• - Generaţia II este reprezentată de Doxicilină
4. MacrolideIe: Eritromicina, Spiramicina, Claritromicina, Azitromicina,
5. Cloramfenicolul
6. Lincosamidele: constituie o grupă redusă de antibiotice din care fac parte
Lincomicina şi Clindamicina.
7. Glicopeptide: Vancomicina și Targocid
8. Polipeptide ciclice: Polimixinele și Bacitracina
9. Ansamicinele: Rifampicina
10. Griseofulvina
Chimioterapicele de sinteză
1. Antibacteriene:
• - sulfamidele şi sulfonele
• - trimetroprimul
• - acidul aminosalicilic
• - etambutolul
• - nitrofurantoina
• - izoniazida
• - chinolonele
2. Antifungice:
• - derivaţii imidazolici
• - tolnaftatul
3. Antiprotozoare: Metronidazolul
• 1. β – LACTAMICELE
• A. Penicilinele - sunt unele dintre primele antibiotice, fiind descoperite înaintea lui
Alexander Fleming, în anul 1870, de medicul englez John Scott Burdon-Sanderson,
dar neputând fi purificată, a cauzat o serie de intoxicaţii. Ea acţionează în special
asupra bacteriilor gram pozitive.

Structură:
- o legatură β lactamică, ce poate fi desfăcută de unele enzime
bacteriene numite β lactamaze → acidul penicilanic este inactivat.
- o legatura amidică, ce poate fi desfacuta de unele enzime bacteriene
→ amidaze.
- radicalul R → are importanţă farmacocinetică.
Nucleul comun explică proprietăţile comune ale penicilinelor, inclusiv
mecanismul de acţiune.
a. Benzilpeniciline
Înlocuirea radicalului R1 , din structura acidului penicilanic, cu benzil →
Benzilpenicilina = Penicilina G. Fl. 400.000 ui, 1 mil. ui
• există în două forme: potasică şi sodică
• este un antibiotic bactericid faţă de cocii gram-poziti şi gram-negavi, unii bacili
gram-pozitivi, spirochete şi actinomicete
• sunt îndeosebi sensibili streptococii, pneumococii, gonococii, meningococii, germenii
gangrenei gazoase, bacilul carbunos, actinomicetele, spirochetele
• majoritatea tulpinilor de stafilococ au devenit rezistente (stafilococi
penicilinazosecretori)
• efectul antibacterian este rapid şi de durată relativ scurtă
Indicaţii:
 Infecţii cu germeni sensibili:
- angine streptococice
- erizipel
- pneumonie pneumococică
- otite, sinuzite
- meningita cu pneumococ
- endocardita cu streptococ viridans (în asociaţie cu streptomicina sau
gentamicina)
- meningita cu meningococ
- sifilis
- blenoragie
 Profilactic:
- la bolnavi cu valvulopatii care suferă intervenţii dentare (se asociază cu
streptomicina)
- cu ocazia intervenţiilor pe intestin sau tractul genito-urinar (se asociaza cu
streptomicina, kanamicina sau gentamicina)
Mod de administrare:
- injecţii intramusculare
- injecţii intravenoase sau în perfuzii intravenoase
- soluția se prepară prin dizolvarea în ser fiziologic
- nu se asociază cu alte medicamente în aceiași seringă

Doza:
1 .600. 000 - 4 .000 .000 u.i/zi la adulţi
400 .000 – 1.200 .000 u.i/zi la copii, fracţionat, la 4-6 ore interval
- în infectiile grave, injecţii sau perfuzii intravenoase cu 10-50 milioane u.i./zi

Reacţii adverse:

- reacţii alergice: urticarie (relativ frecvent), edem angioneurotic, febră,


inflamaţii articulare (rar), dermatită exfoliativă, şoc anafilactic
- convulsii (la doze mari, intravenos)
- anemie hemolitică
- leucopenie
- trombocitopenie
- nefropatii (la dozele mari)
- durere la locul injecţiei intramusculare

Contraindicaţii:
- alergie la penicilină
- folosirea în aplicaţii locale trebuie evitată (provoacă frecvent
sensibilizare).
- prudenţă cȃnd se administrează doze mari la bolnavi cu insuficienţă
cardiacă (aport de potasiu)
Benzatin Bezilpenicilina (Moldamin): fl. 600. 000 u.i, 1.200.000 ui
• se absoarbe mai greu de la locul administrării → realizează concentraţii serice mici
pe durată foarte lungă
• este puţin activă în tratamentul infecţiilor acute
• spectru și mecanism de acțiune identic cu Penicilina G
• se foloseşte în :
- profilaxia infecţiilor streptococice la pacienţii ce au avut reumatism
articular acut
- în tratamentul sifilisului, pentru că realizează concentraţii constante pe
termen lung de Penicilina G.
• se administrează 1 dată pe săptămȃnă
• Reacții adverse:
- local durere, noduli , indurații
- accidente grave în cazul administrării intravenoase
b. Phenoxipeniciline (Penicilina V, Ospen)

Farmacocinetica:
• Absorbţie si distribuţie: Penicilina V este o penicilină naturală acido-rezistentă,
putȃnd fi administrată pe cale orală. După absorbţie, penicilina V se leagă de
proteinele plasmatice în proporţie de 80 %.
• Metabolizare: Penicilina V nu suferă o biotransformare decȃt într-o proporţie foarte
redusă.
• Excreţie: este excretată renal prin secreţie tubulară
Indicaţii:
Terapeutice:
• tratamentul infecţiilor uşoare cauzate de microorganisme sensibile la penicilină
• nu se vor trata cu penicilina V urmatoarele afecţiuni pe durata fazei lor acute:
pneumonia gravă, pericardita, meningita

Profilactice:
• prevenirea recăderilor în cazul reumatismului articular acut
• nu se va utiliza penicilina V la pacienţii cu risc crescut de endocardită( purtatori de
valve cardiace )
Mod de administrare:
• Cp. 400.000 ui – PenicilinaV
• Cp. 500.000 ui, 1 milion ui, 1,5 milioane ui - Ospen
• de preferință pe stomacul gol
• adulți → 400.000 ui – 1milion ui la 4 – 6 ore
• profilaxia RAA 800.000ui/zi în 2 prize

 Contraindicaţii:
• hipersensibilitate la peniciline
 Reacţii adverse:
• reacţii de hipersensibilitate de gravitate diversă, incluzȃnd şi şocul anafilactic
• greaţa, vărsăturile, diareea, durerile epigastrice
c. Peniciline antistafilococice

Oxacilina
• este o penicilină semisintetică
• penicilinele aparţinând acestei grupe sunt eficace în infecţiile provocate de majoritatea
stafilococilor, fapt pentru care se mai numesc şi peniciline antistafilococice
• acţiunea bactericidă faţă de stafilococul auriu este sinergică cu cea a aminoglicozidelor
• spectrul antibacterian al oxacilinei este asemănător celui al penicilinei G, dar
sensibilitatea germenilor este mai mică.

Farmacocinetică:
• este relativ stabilă faţă de acidul clorhidric din stomac, dar absorbţia intestinală este
limitată, astfel că biodisponibilitatea sistemică, după administrare orală, este de numai
30%.
• oxacilina se leagă de proteinele plasmatice în proporţie de 94,2%
• efectul este de scurtă durată, corespunzător unui timp de înjumătăţire de 30-40 minute
• se distribuie larg în ţesuturi şi în lichidele pleural, pericardic, peritoneal şi sinovial
• epurarea se face atât prin metabolizare (45% din doza administrată), cât şi prin
eliminare renală (30%), în principal prin filtrare glomerulară şi secreţie tubulară
• oxacilina prezintă o inactivare destul de rapidă în organism

Indicaţii:
• infecţii ale pielii şi ale ţesuturilor moi: dermatite, furunculoze, antrax, flegmoane,
limfadenite, mastite, plăgi şi arsuri infectate
• infecţii ORL: abcese dentare, otite externe
• infecţii ale tractului urogenital : pielonefrite, pielocistite, endometrite
• alte infecţii: osteomielite, artrite purulente, enterocolite cu stafilococ.
• în cazul endocarditelor sau al septicemiilor stafilococice se va recurge la tratament
parenteral
→Mod de administrare:
 Cps. 250 mg, 500 mg
 Fl. 250 mg, 500 mg, 1 g
 Durata tratamentului depinde de:
• tipul şi gravitatea infecţiei
• de răspunsul clinic al bolnavului la medicaţie
 În infecţiile stafilococice severe, tratamentul va dura minimum 14 zile.
Reacţii adverse:
Reacţii alergice - au fost observate două tipuri de reacţii alergice: imediate şi
întârziate
• Reacţiile imediate survin de obicei la 20 de minute de la administrare şi se manifestă
prin urticarie şi prurit până la edem angioneurotic, laringospasm, bronhospasm,
hipotensiune, colaps vascular şi exitus. Asemenea reacţii anafilactice sunt foarte rare.

Un alt tip de reacţie imediată poate să apară în intervalul 20 de minute - 48 de


ore de la administrare şi se manifestă prin urticarie, prurit, febră.
Reacţiile întârziate la peniciline apar după 48 de ore de la ingestie, uneori
chiar după 2-4 săptămâni de la debutul tratamentului
- simptomele sunt cele caracteristice unui sindrom de tip boala serului,
urticarie, mialgii, febră, artralgii, dureri abdominale, erupţii cutanate
- pot să apară şi simptomele unei tulburări gastrointestinale: greaţă, vărsături,
diaree, stomatită
• Alte reacţii: agranulocitoză, neutropenie, depresie medulară
d. Aminobenzilpeniciline
Ampicilina cps. 250 mg, 500 mg, fl. inj. 500 mg, 1g
Indicaţii:
• infecţii cu germeni sensibili, manifestate la nivelul aparatului respirator(coci gram
pozitivi și negativi, bacili Gram negativi)
• infecţii ORL şi stomatologice
• infecţii digestive şi biliare
• infecţii renale şi urogenitale
• infecţii ginecologice
• infecţii ale meningelui
• septicemii şi endocardite.
Contraindicaţii:
• alergie la peniciline
• infecţii cu virusuri din grupul herpetic
Reacţii adverse:
• manifestări alergice: urticarie, eozinofilie, edem Quincke, dispnee, în mod excepţional
şoc anafilactic
• manifestări cutanate: erupţii maculopapuloase
• tulburări digestive: greţuri, vărsături, diaree, candidoze
• manifestări hematologice: anemie, leucopenie, trombocitopenie
• tulburări renale: nefrite interstiţiale acute

Mod de administrare:
• Adulţi: - în infecţii grave, 6-12 g/zi i.m. sau i.v., în prize la 4-6 ore
- în infecţii uşoare şi medii 2 -4 g/zi la 6 ore, per os

• Pentru administrare i.m, conținutul flaconului se dizolvă în 2 ml apă distilată sterilă.


• Pentru administrare i.v se utilizează 10 – 20 ml apă distilată sau ser fiziologic,
injectare lentă sau în perfuzie
• Se evită asocierea cu alte substanțe, mai ales în flacoanele de perfuzie

Amoxicilina - absorbţie digestivă superioară faţă de ampicilină, neinfluențată de


prezența alimentelor
Cps. 250 mg, 500 mg, f. 250mg, 500 mg, 1g
Indicaţii:
• infecţii ale tractului respirator superior (sinuzite, tonsilite, otite medii)
• infecţii ale tractului respirator inferior (bronşite acute şi cronice, bronhopneumonii,
empiene, abcese ale plămânilor)
• infecţii ale pielii şi ţesuturilor moi: arsuri, abcese, celulite, răni infectate
• infecții biliare
• infecţii ale tractului genito-urinar: cistite, pielonefrite, avort septic

Contraindicaţii: reacţie alergică faţă de orice tip de penicilină semnalate


Efecte secundare: alergii frecvente
Posologie:
• Adulţi - infecţii uşoare şi medii, 250 mg la 8 ore
- infecţii grave, 2-4 g/zi
e) Peniciline în combinaţii
• Amoxicilină + Acid clavulanic ( inhibitor de betalactamază) – Augmentin, Amoksiklav
→ spectru lărgit (stafilococ auriu, unele specii de bacili gram negativi și pe tulpinile
de gonococ rezistente la penicilină
cps. 625 mg, 1 g fl. 1,2 g
• Doza: 625 mg/12 ore, 1g/12 ore
• Ampicilină + Sulbactam ( inhibitor de betalactamază) – Ampiplus fl. 1,5g Doza: 1,5
g/12 ore
• Unasyn cp. 375 mg
• Ticarcilina + acid clavulanic → Timentin fl. 3,2 g
Indicații:
- infecții severe la bolnavi cu imunitate scăzută: septicemii, peritonită,
infecții post chirurgicale, infecții ale oaselor, aparatului respirator, urinar
Administrare:
perfuzie i.v 3,2 g/6-8 ore
Piperacilina + tazobactamum →Tazocin fl. 2,25 g
Indicații:
- infecții severe abdominale , urinare
Administrare:
perfuzie i.v 2,25 g/6-8 ore
• B. CEFALOSPORINELE
Cefalosporinele sunt :
• antibiotice semisintetice, bactericide şi cu mecanism de acţiune asemănătoare
penicilinelor
• sunt rezistente la penicilinaza stafilococilor şi la unele enzime ale bacililor gram-
negativi
• sunt inactive faţă de piocianic şi proteus, dar active pe cocii gram-pozitivi şi unele
tulpini de germeni gram-negativi
• nu se vor administra bolnavilor sensibilizaţi la cefalosporine, cât şi la cei sensibilizaţi
la penicilină
• sunt considerate antibiotice de rezervă, utile în cazul în care antibioticele clasice nu
sunt eficiente terapeutic.
Indicaţiile terapeutice diferă în funcţie de generaţia din care fac parte:
• Cefalosporinele de generaţia I sunt utile în infecţii cu bacterii Gram pozitive
rezistente la peniciline
• Cefalosporinele din generaţia a II-a sunt indicate în infecţii cu germeni rezistenţi la
peniciline şi la cefalosporine de generaţia I
• Cefalosporinele din generaţia a III-a se utilizează în cazuri grave cum ar fi infecţiile
nosocomiale, septicemiile, meningite
• Cefalosporinele din generaţia a IV-a sunt rezervate exclusiv pentru tratamentul
infecţiilor nosocomiale şi a infecţiilor grave, eventual în asociere cu aminoglicozidele

Reacţii adverse:
• reacţii de hipersensibilitate - erupţiile cutanate maculo-papuloase, urticarie, febră,
bronhospasm, şoc anafilactic
• reacţii hematologice - neutropenie şi trombocitopenie
• nefrotoxicitate
• hepatotoxicitate - se manifestă prin creşterea transaminazelor şi a fosfatazei alcaline
• reacţii gastro-intestinale - greţuri, vărsături, diaree
• reacţii adverse locale pot aparea la locul administrării ( flebită, durere).
• în insuficienţa renală moderată şi severă, dozele de cefalosporine trebuie reduse.

a. Cefalosporinele de generaţia I
Cefalexin cps. 250mg, 500 mg
Indicaţii:
• infecţii ale căilor respiratorii superioare şi inferioare
• infecţii ale căilor genitourinare (inclusiv gonoree)
• infecţii ale pielii şi ţesuturilor moi
• infecţii ale ţesutului osos

Mod de administrare:
• Adulţi: 1- 2 g/zi (în infecţii grave până la 4g/zi), împărţită în 3 prize.

Contraindicaţii: hipersensibilitate la peniciline sau cefalosporine

Reacţii adverse:
• reacţii anafilactice
• tulburări gastrointestinale: greaţă, vărsături, diaree
• erupţii maculo-papulare, rash cutanat.
• foarte rar s-au observat apariţia unor leucopenii reversibile, neutropenii reversibile,
trombocitopenii sau creşterea tranzitorie a transaminazelor
Cefadroxil cps. 250mg, 500 mg
• are acţiune bactericidă prin supresia sintezei peretelui celulei bacteriene
• microorganisme extrem de sensibile la cefadroxil: streptococii beta-hemolitici,
pneumococii şi stafilococii
Indicaţii:
• infecţii ale tractului respirator superior: otita medie acută şi cronică, sinuzita, faringita,
amigdalita, laringita
• infecţii ale tractului respirator inferior: bronşita acută şi cronică, bronhopneumonia,
pneumonia bacteriană.
• infecţii ale tractului urogenital: cistita, pielonefrita, anexita, uretrita, prostatita,
salpingita

• infecţii ale pielii şi ţesuturilor moi : abcese, furuncule, impetigo, piodermie, erizipel,
limfadenita, infecţii ale rănilor
• infecţii osteo-articulare: osteomielita
Mod de administrare:
• la adulţii şi adolescenţii cu greutate peste 40 kg şi cu o funcţie renală normală se
administrează 1-2 g Cefadroxil pe zi în doză unică sau fracţionate în două administrări
egale
Efecte secundare:
• tulburările gastrointestinale (greaţă, vărsături, diaree, durere abdominală, glosită)
• simptome dermatologice (prurit, eritem, urticarie, febră medicamentoasă, dureri
articulare sau, rar, angioedem)
• vertij, nervozitate, somnolenţă
• eozinofilie, trombocitopenie, leucopenie şi neutropenie, modificări reversibile la
încetarea tratamentului
b. Cefalosporinele de generaţia a II-a
Cefuroxim (Axetine, Zinacef, Zinnat) - bactericid pe toţi bacilii gramnegativi;
inactiv pe piocianic cp. 250 mg, 500 mg, fl. 750 mg, 1,5 g
Indicaţii:
• infecţii ale tractului respirator inferior: bronşite acute şi cronice, pneumonii
• infecţii ale tractului respirator superior: otite medii, sinuzite, amigdalite şi faringite
• infecţii ale tractului genitourinar: pielonefrite, cistite şi uretrite; gonoree acută,
uretrită gonococică necomplicată şi cervicită
• infecţii ale pielii şi ţesuturilor moi: furunculoze, pilodermite şi impetigo
Contraindicaţii: - hipersensibilitate la antibiotice din clasa cefalosporinelor
Reacţii adverse:
• tulburări digestive: diaree, vărsături, greţuri
• reacţii alergice: erupţii maculo-papulare, urticarii, prurit, febră
• manifestări hematologice (hipereozinofilie)
• creşterea tranzitorie a transaminazelor
• nefrotoxicitate

Mod de administrare:
• se administrează după masă pentru obţinerea unei absorbţii maxime
• Doza→ 500 mg/zi, în 2 prize, în amigdalite, faringite, sinuzite, otite acute ale urechii
medii, bronşite acute sau cronice
• în pneumopatii bacteriene: adulţi: 1,5g/zi, în 2 prize.
Cefaclor( Ceclor, Cefaklor, Ceclozone)
• Cps. 250 mg, 500 mg, cpr. cu eliberare prelungită 375 mg, 750 mg
Farmacodinamică:
• bactericid
• activ pe stafilococi penicilinazosecretori, streptococi, pneumococi, E. Coli, Klebsiella,
Proteus

Indicaţii: infecţii ORL, respiratorii, urinare, piele

Reacţii adverse: alergie, tulburări digestive, nefrotoxicitate


Mod de administrare:
• oral→750 mg/zi, în 3 prize

c. Cefalosporinele de generaţia a III-a


Sunt indicate pentru infecţii grave. Pot fi împărţite în 3 grupe:
• Cefalosporine “de extremă stȃngă’’ → active pe bacili gramnegativi şi pe coci
grampozitivi → cefotaxim, ceftriaxonă
• Cefalosporine “de centru’’→ active pe piocianic → ceftazidim, cefoperazonă
• Cefalosporine “de extremă dreaptă’’→ active pe Bacteroides fragilis → moxalactom

Cefotaxim ( fl. 1g )
Indicaţii:

Infecţii severe cu germeni sensibili la cefotaxim, avȃnd diferite localizari:


• la nivelul tractului respirator
• sistemului genito-urinar, inclusiv gonoree
• infecţii ale ţesuturilor moi
• infecţii ale sistemului osteo-articular
• septicemii
• endocardite
• meningite

Contraindicaţii:
• hipersensibilitate la cefalosporine
• femei în cursul sarcinii sau care alăptează
Efecte adverse:
• reacţii alergice
• tulburări digestive (diaree, colită pseudomembranoasă)
• hematologice (eozinofilie, leucopenie, trombocitopenie tranzitorie)
• tulburari hepatice (creşterea tranzitorie a transaminazelor şi fosfatazei alcaline)
• nefrotoxicitate
• convulsii

Mod de administrare: tratamentul este individualizat în funcţie de starea şi


evoluţia pacientului.

• Adulţi - intramuscular sau intravenos, 1 g la 6-8 ore fără a se depăşi 12 g/24 ore
Ceftriaxon ( Cefort, Rocephin) fl. 500 mg, 1g, 2g

Farmacocinetică:
• Ceftriaxon este destinat administrării parenterale. După injectarea intravenoasă
produsul trece rapid în fluidele sistemice. Legarea de proteinele plasmatice este de
aproximativ 90%. Aproximativ 60% din doză este eliminată prin urină şi 40% prin
bilă.
Farmacodinamică:
- are un larg spectru antibacterian, incluzând bacterii grampozitive,
bacterii gramnegative şi multe anaerobe ca: Clostridium şi Bacteroidess.
- Ceftriaxon este destinat administrării parenterale.
Indicaţii:
• infecţii ale tractului urinar, septicemii, meningite, infecţii abdominale (peritonite,
colangită, infecţii gastrointestinale), osteite şi artrite, infecţii ale pielii şi a ţesuturilor
subcutanate, infecţii genitale, gonoree, infecţii O.R.L. şi stomatologice.
Contraindicaţii: hipersensibilitate faţă de cefalosporine
Efecte secundare:
- simptome gastrointestinale: diaree, greaţă, vărsături, stomatite
- reacţii locale alergice: eczeme, mâncărimi
- modificări hematologice: eozinofilie, leucopenie, trombocitopenie, anemie
hemolitică.
Mod de administrare:
• Adulţi şi copii (peste 12 ani): 1-2 g ca doză unică i.m.sau i.v.
Ceftazidim (Fortum) fl. 1g
Farmacodinamică:
• activ pe Proteus, Klebsiella, E. Coli, Salmonella, Shigella, Stafilococ auriu
Indicaţii: infecţii grave cu germeni sensibili, meningite
Efecte secundare:
• simptome gastrointestinale: diaree, greaţuri, vărsături
• modificări hematologice: eozinofilie, limfocitoză, neutropenie,
trombocitopenie
• nefrotoxicitate în asociere cu aminoglicozidele şi diureticele
Mod de administrare:
• Adulţi : 3g/zi în 3 prize i.v. diluat în ser fiziologic, glucoză 5-10%
d. Cefalosporinele de generaţia a IV-a
Sunt similare cu cele de generația a III-a dar sunt mai rezistente, la hidroliză
prin betalactamaze.
Foarte active asupra S. aureus, S. pneumonie, Enterobacter
Pătrund în SNC
Cefepimum ( Maxipime)fl. 1g,2g
Administrare i.v sau i.m 1g-2g/12 ore
C. CARBAPENEMII
Au un nucleu beta lactamic cu câteva diferențe structurale față de celelalte
antibiotice din aceeași clasă, ceea ce le conferă un spectru antibacterian foarte larg
Imipemenul + cilastatin →Cilopen, Tienam fl. 1g (
500mg/500mg)
Cilastatinul este un inhibitor al dehidropeptidazei renale, pentru diminuarea
metabolizării.
Este un bactericid pentru aproape toate bacteriile patogene aerobe și anaerobe
Doze: 1-2 g/zi i.v în 3-4 doze în PEV lentă 20 -60 min.

• Meropenem (Meronem) fl. 500mg, 1g


- este mai stabil fata de dehidropeptidaza renala si nu necesita asocierea cu un
inhibitor al enzimei
Doze: 0,5 – 1g la 8 ore
• D. MONOBACTAMII
• Sunt activi față de Pseudomonas aeruginosa
• Aztreonamul (Azactam)
• - se administrează parenteral (i.v sau i.m)
• - indicat în septicemii, infecții urinare
• - infecții pelvine
• - infecții intraabdominale
• 2. AMINOGLICOZIDELE

Aminoglicozidelesunt o grupă de antibiotice, prezentândasemănări
cuunelepolizaharide din capsulaşiperetelecelulelorbacteriene.
Aminoglicozidele au activitatebactericidă, în special pebacilii Gram
negativaerobi
Indicaţii:
• îninfecţii severe cu germeni Gram negativaerobi (inclusivEnterobacteriaceaeşi Pseudomonas
aeruginosa)
• întratamentulendocarditeibacteriene cu enterococişistreptococinumaiîncombinaţie cu β-
lactamisauglicopeptide
Uneleaminoglicozide au o activitatespecificăpeanumiţigermeni:
• Mycobacterium tuberculosis – streptomicina, kanamicina
• Neisseria gonorhoeae – spectinomicina
• Brucella, Francisella, Bartonella – streptomicina
Farmacocinetica:
Structura comună explică farmacocinetica foarte asemănătoare a lor :
• toate au o moleculă polară → nu se absoarbe din tubul digestiv → se
administrează injectabil
Molecula polară explică particularitatea distribuţiei aminoglicozidelor :
• nu străbat bariera hematoencefalică (nu pătrund în LCR) → nu se folosesc în
tratamentul meningitei
• toate se eliminăurinar
• seconcentreazăfoartemultînendolimfă (explicătoxicitateapentruurecheainternă)
putȃnddeterminahipoacuziepȃnă la surditate.
• afectează ramura vestibulară a nervului VIII → tulburări de echilibru.

Reacţii adverse:
 Nefrotoxicitatea
 se manifestă prin leziuni ale celulelor tubulare proximale
 este reversibilă.
 se manifestă clinic prin insuficienţă renală acută, creşterea uşoară a creatininei serice şi
hipoosmolaritate urinară, apărute la câteva zile de la începutul tratamentului.

 Ototoxicitatea
 ototoxicitatea este bilaterală, cu scăderea acuităţii auditive pentru sunetele de frecvenţă înaltă
şi tinitus. Pierderea auzului poate fi temporară, dar mai frecvent ireversibilă.
 Leziunile vestibulare
 afectarea poate fi lent instalată, unilaterală, fără a fi remarcată.
 leziunile grave şi rapid instalate se pot manifesta iniţial prin vertij, vărsături, nistagmus.
Aminoglicozidele de generaţia I
Streptomicina fl. 1g
Este un antibiotic bactericid faţă de M. tuberculosis şi o serie de bacterii grampozitive şi
gramnegative: Streptococcus viridans, enterococi (sinergic cu penicilina).
Indicaţii:
• tuberculoza (în asociaţie cu alte antituberculoase, pentru a evita dezvoltarea rezistenţei)
• septicemii şi endocardite cu streptococ viridans sau enterococ
Mod de administrare:
• Adulţi: - în tuberculoză → intramuscular 1 g de 2 ori/săptămȃnă (la nevoie 1 g zilnic)
- în alte infecţii →1-2 g/zi (fracţionat la 4-12 ore)
Reacţii adverse:
• acţiune toxică asupra nervului vestibular, cu cefalee, greţuri, vărsături, vertij, ataxie
• acţiune toxică asupra nervului cohlear, cu tinitus şi surditate
• dozele mari sunt hepatotoxice şi nefrotoxice
• ocazional parestezii periorale, cefalee, oboseală,
• erupţii alergice, febră, adenopatii
• neutropenie, trombocitopenie, anemie
Contraindicaţii:
• boli ale urechii, în special otita medie supurată
• tulburări labirintice
• prudenţă la dozare în insuficienţa hepatică, renală
• se evită asocierea cu cefalosporine (nefrotoxicitate), furosemid, antibiotice aminoglicozidice
(oto- şi nefrotoxicitate)
Kanamicina fl. 1g
Este un antibiotic din grupa aminoglicozidelor cu spectru
larg de acţiune.
Indicaţii:
• infecţii cu bacili gramnegativi, mai ales urologice
• infecţii genitale
• septicemii
• endocardite
• infecţii respiratorii
• procese inflamatorii acute ale polului ocular anterior: blefarite, conjunctivite alergice,
episclerite.

Contraindicaţii:
• asocierecusubstanţeotoşinefrotoxice
• unguentul este contraindicatînafecţiuniletuberculoaseşifungice ale ochiului

Mod de administrare:
• adulţicufuncţiarenalănormală → 500 mg/12 ore i.m. sauînperfuzie 15 mg/Kg corp/ziîn 3 sau 2
doze.
• soluţiesauunguentoftalmiccukanamicină 5% 3-4 aplicaţii pe zi
Aminoglicozidele de generaţia a II-a
Gentamicina f. 80 mg
 este un antibioticcuspectrularg, din familia aminoglicozidelor.
 are o acţiunebactericidă, interferândsintezaproteinelor
bacteriene.
 spectrulsăuantimicrobiancuprindegermenigrampozitivişi
gramnegativi, incluzândaşa-numiţii "germeniproblemă”, caresuntrezistenţi la
alteantibiotice.
Suntfoartesensibili la gentamicinăurmătoriigermeni: E. coli, Proteus, Shigella,
Salmonella, Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas, Providencia, Haemophilus,
gonococişistafilococi, incluzând pe ceirezistenţi la penicilină (producători de penicilinază).

Farmacocinetica:
• produsul se administrează intramuscular sau intravenos
• gentamicina administrată oral nu este absorbită
• gentamicina nu este metabolizată, fiind eliminată în formă activă
• eliminarea are loc predominant pe calea filtrării glomerulare
Indicaţii:
• infecţii ale tractului respirator: bronşite şi pneumonii
• infecţii ale căilor urogenitale: pielonefrite, cistite, uretrite şi prostatite
• infecţii cu gonococi inclusiv cele provocate de specii rezistente la penicilină şi alte antibiotice
• septicemii
Mod de administrare:
• administrare intramusculară sau intravenoasă
• se utilizează în tratamente de scurtă durată, în general în asociere cu beta-lactamice.
• în cazul infecţiilor necomplicate, cu germeni sensibili, se administrează 2 mg/kg corp/zi în 2-3
prize. În cazul germenilor cu sensibilitate moderată sau în cazul în care nu se observă o
ameliorare clinică rapidă, doza zilnică se va creşte la 3 mg/kg corp.
• în insuficienţa renală intervalul de administrare este în funcţie de cleareance-ul creatininei
Contraindicaţii:
• sensibilitate cunoscută la gentamicină sau aminoglicozide şi/sau agenţi de conservare.
• se va evita administrarea simultană de alte antibiotice ototoxice sau/şi nefrotoxice
• în timpul sarcinii, substanţa nu se va administra decât în cazul unei indicaţii vitale şi dacă nu
pot fi administrate alte antibiotice
Efecte secundare:
• nefrotoxicitate → leziuni glomerulare şi necroze tubulare → ureea↑, creatinina↑
• ototoxicitate →vertij, tinitus, tulburări de echilibru
• reacţii alergice → prurit, febră, edem glotic
• tulburări hematologice → anemie, trombocitopenie, eozinofilie
• neuropatie periferică → parestezii faciale şi la nivelul extremităţilor
Interacţiuni medicamentoase:
• utilizarea simultană de alte substanţe ototoxice şi/sau nefrotoxice (ex. alte aminoglicozide,
cefalosporine din primele generaţii, narcotice sau diuretice ca furosemidul), potenţează
ototoxicitatea şi/sau nefrotoxicitatea gentamicinei
• penicilinele şi aminoglicozidele au o acţiune sinergică.
• având în vedere posibilitatea inactivării chimice nu se va amesteca gentamicină cu o beta-
lactamină în aceeaşi seringă.
Atenţionări speciale !! → în timpul tratamentului cu gentamicină se va urmări:
• funcţia renală (creatinina serică şi clearance-ul creatininei) în special la pacienţii cu
disfuncţii renale.
• se vor supraveghea funcţiile vestibulare şi cohleare, hepatice şi hematologice.
Aminoglicozidele de generaţia a III-a

Amikacina( fl. 500mg)


Este un agent antibacterian, activ împotriva bacteriilor
grampozitive şi în special împotriva bacteriilor gramnegative.
Indicaţii:
• în infecţii grave ale tractului respirator, ale oaselor şi articulaţiilor, ale sistemului nervos
central (incluzând meningitele), ale pielii şi ale ţesuturilor moi
• infecţiile intraabdominale (incluzând peritonita)
• în infecţiile la arşi şi post-operatorii (incluzând chirurgia vasculară)

Mod de administrare:
• adulţi i.m. sau i.v. lent sau în perfuzie
• doza zilnică 15mg/kgc/zi, 2-3 administrări la 8-12 ore
• este necesară evaluarea funcţiei renale prin testarea concentraţiei serice a creatininei şi prin
clearance-ul creatininei
• periodic, pe durata tratamentului, trebuie reevaluată funcţia renală
• nu trebuie să fie amestecată cu alte medicamente
Reacţii adverse:
• ototoxicitate
• nefrotoxicitate
• erupţie cutanată, febră, parestezii
• eozinofilie, anemie,
• artralgii
• greaţă, vărsături
• hipotensiune
• la femeia gravidă (ca şi la nou-născut), acest produs trebuie să fie utilizat numai când este
absolut necesar şi sub directă supraveghere medicală
3.MACROLIDELE
Macrolidele au proprietăţi antibacteriene unele, iar altele au proprietăţi antifungice(
macrolide polienice). Prin introducerea în terapeutică a unui număr mare de macrolide naturale sau
de semisinteză, acestea se împart în:
■ macrolide adevărate
■ azalide
■ sinergistine.
a. Macrolidele adevărate
Eritromicina ( cp. 200 mg)

Acţionează asupra:
• cocilor aerobi gramnegativi (gonococi, meningococi),
• bacililor gramnegativi aerobi (Bordetella pertussis, Legionella pneumophila)
• bacilior gramnegativi anaerobi: Campylobacter jejuni
• Treponema pallidum,
• Mycoplasma pneumoniae.
Farmacocinetică:
• absorbţie digestivă bună
• absorbţia poate fi influenţată de prezenţa alimentelor, din care cauză comprimatele se vor
administra cu o 1/2 de oră înainte de masă
• se acumulează în ficat şi se elimină prin bilă în concentraţii mari
Indicaţii:
• infecţii bronho-pulmonare, ORL, cutanate, genitale, osoase.
• poate fi utilizată de către bolnavii alergici la peniciline.
• este medicaţia de ales în pneumonia cu Mycoplasma pneumoniae
• profilaxia recăderilor de reumatism articular acut şi a endocarditei la pacienţii care suferă de
boli cardiace congenitale sau de cardiopatie reumatismală, înaintea unei intervenţii dentare
sau chirurgicale la nivelul tractului respirator superior.
Mod de administrare:
• Adulţi: - 1,6 g/zi, în 4 prize, cu o jumătate de oră înainte de mese.
- în infecţiile grave, doza zilnică poate să crească la 4 g/zi (divizate în 4 prize).

Contraindicaţii:
• hipersensibilitate la antibioticele din clasa macrolidelor.
• insuficienţă hepatică gravă
Reacţii adverse:
• tulburări gastrointestinale: greţuri, vărsături, diaree, dureri abdominale.
• reacţii alergice manifestate prin urticarie şi erupţii cutanate
Precauţii particulare:
• se va administra cu precauţie la pacienţii cu insuficienţă renală sau la cei cu funcţia hepatică
alterată, urmărind cu atenţie rezultatele testelor hepatice şi reducând eventual dozele.
• la pacienţii astmatici trataţi cu teofilină se vor controla concentraţiile plasmatice ale
antiastmaticului, urmărind o eventuală apariţie a simptomelor caracteristice intoxicaţiei cu
teofilină.
• eritromicina nu se va administra la femeile însărcinate decât în caz de strictă necesitate.
Claritromicina (cp. 250mg, 500mg) – Klacid, Fromilid
Farmacodinamică:
• Claritromicina acţionează asupra: Streptococcus viridans, Streptococcus pneumoniae,
Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Neisseria gonorrhreae, Listeria
monocytogenes, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, Helicobacter pylori,
Staphylococcus aureus.
Farmacocinetică:
• după absorbţie, Claritromicina difuzează rapid în majoritatea ţesuturilor, mai puţin în SNC.
• este metabolizată de ficat
• excretată în urină şi 52% în materiile fecale.
Indicaţii:
• infecţiile tractului nazofaringian (amigdalite, faringite) şi ale sinusurilor paranazale
• infecţiile tractului respirator inferior: bronşite, pneumonii bacteriene şi pneumonii atipice.
• infecţii ale pielii: impetigo, erizipel, foliculite, furunculoze şi plăci septice.
• gastrite, ulcer gastroduodenal cu Helicobacter pylori

Mod de administrare:
Adulţi → 250 mg la 12 ore.
→ în caz de infecţii severe, doza poate fi mărită la 500 mg la
12 ore.

Contraindicaţii:
• hipersensibilitate la macrolide
• sarcină
• alăptare
• insuficienţă hepatică severă.
Reacţii adverse:
• tulburări gastro-intestinale (greaţă, pirozis, dureri abdominale, diaree)
• cefalee şi rash cutanat
• creşteritranzitorii ale TGO- TGP, care suntîn mod normal
reversibiledupăîntrerupereaadministrării
b. Azalidele
Azitromicina (Azitrox, Sumamed) cp. 500mg
cps. 250mg, 500mg
Indicaţii:
• infecţiirespiratorii
• infecţii ale pielii
• uretrite
• cervicite
Mod de administrare:
• 500mg/zi → 3 zile → infecţiicăirespiratorii
• 1000mg dozăunică → uretrite
c. Sinergistinele: Pristinamicina (Pyostacin)
4.ANTIBIOTICE POLIPEPTIDICE CICLICE
Colistin fl. 1mil. ui
Farmacodinamică:
• acţiunea Colistinei este de tip bacteriostatic şi bactericid
• spectrul antibacterian al Colistinei se extinde asupra germenilor gramnegativi inclusiv
Pseudomonas aeruginosa
Farmacocinetică:
• administrat per os, sulfatul de colistina nu se resoarbe practic din tubul digestiv, aşa încȃt
acţiunea lui se exercită numai asupra florei patogene intestinale, produsul fiind lipsit de
acţiunea sistemică.
Indicaţii:
1) Infecţii digestive cu germeni sensibili, atȃt la copii, cȃt şi la adulţi (gastroenterite,
enterocolite, dizenterie bacilară)
2) Sterilizarea (eventual asociat cu sulfamide) intestinului în cadrul pregătirii
preoperatorii pentru intervenţii pe tubul digestiv
3) În febra tifoidă şi paratifoidă A şi B

Contraindicaţii: hipersensibilitate la Colistin în antecedente

Mod de administrare:
• Copii peste 12 ani şi adulţi de 4 ori pe zi cȃte 2.000.000 U.I.
Bacitracina
• este activă pe majoritatea bacteriilor gram pozitive precum şi pe gonococ, meningococ,
Troponema pallidum.
• are acţiune de tip degenerativ-bactericid, prin împiedicarea formării peretelui bacterian.
• nu se foloseşte pe cale sistemică, ci doar în aplicaţii locale pentru afecţiuni oftalmologice sau
cutanate, în asociere cu neomicina.
5. ANTIBIOTICELE GLICOPEPTIDICE
• Glicopeptidele, au un spectruantibacterianîngustreprezentat de bacteriile gram-pozitiv
• Au efectbactericid de tip degenerativ, printr-un mecanismasemănător antibioticelor beta-
lactamice
• Suntaleseîninfecțiile grave cu germeni Gram pozitivi la bolnaviii cu alergie la antibioticele
beta lactamice, precumșiînendocarditeleproduse de streptococi, stafilococisauenterococi
• Vancomicina fl. sol.perf. 1g
• Teicoplanina(Targocid) fl. 400 mg
6. ANTIBIOTICE LINCOSAMIDICE
 Lincosamidele au o structurăchimicăînrudită cu eritromicina.
 Eleprezintăinteresterapeuticprineficacitateafață de bacteriile Gram+ șifață de
germeniianaerobi
 Au efect bacteriostatic
 Clindamicina-medicația de primăalegereîninfecțiile grave cu anaerobi (Bacteroidisfragilis)
 Lincomicina – indicatăîninfecțiilestafilocociceosoase
• 7. TETRACICLINELE
• Suntantibioticebacteriostatice cu spectrularg
• Sunt 2 generații:
- Tetraciclina, Oxitetraciclina
- Doxiciclina
Tetraciclina cps. 250 mg
- infecțiiproduse de bacteriiintracelulare(Chlamydia, Mycoplasma, Rickettsia)
- tratamentuldiferitelorforme de acnee
- tratamentulepisoadelor acute de bronșităcronică
• Doze: 250 - 500 mg/6 ore
Doxiciclina cps. 100mg
Doze: 200mg prima ziapoi 100mg/zi
Reacții adverse: fenomene de iritație gastricăși intestinală
disbacteriozeintestinale
Contraindicații: - copii sub 12 ani( depunereaînoaseîmpiedecăcreșterea )
- sarcină (efecteteratogene, colorareaînbrun a dinților)
8. SULFAMIDELE
Farmacodinamică:
• Sulfamidele sunt chimioterapice cu acţiune bacteriostatică şi cu spectru larg de acţiune: coci
gram-pozitivi (streptococ, pneumococ), coci gram-negativi (meningococ, gonococ), bacili
gram-negativi ( salmonele, E.coli).
Farmacocinetică:
• absorbţiadigestivăestebună, cu excepţiasulfamidelorneresorbabile
Reacţii adverse:
• tulburări gastro-intestinale (greţuri, vărsături),
• tulburări hematologice (hemoliză, anemie aplastică, agranulocitoză, purpură)
• manifestărialergice.
Indicaţii:
• infecţiiurinare
• infecţiirespiratorii
• infecţii digestive
• meningite

Contraindicaţii:
• insuficienţaacutăhepaticăsaurenală
• leucopenia
• sensibilizarea la sulfamide.

Ȋncursultratamentului cu sulfamide se alcalinizeazăobligatoriuurina cu bicarbonat de


sodiu (oral) şi se administreazălichideabundente.
Sulfofurazolul (Neoxazol, Gantrisin) cp. 500mg
Indicaţii:
• infecţii urinare acute cu germeni sensibili (Escherichia coli)
• toxoplasmoză.

Mod de administrare:
• Adulţi: oral, în infecţii urinare iniţial 4 comprimate (2000 mg), apoi câte 2 comprimate (1000
mg) la 6 ore;
Reacţii adverse:
• erupţii cutanate
• febră, cefalee, greaţă, vărsături, diaree
• pancreatită
• leucopenie, trombocitopenie
COMBINAŢII DE SULFAMIDE CU TRIMETOPRIM

Trimetoprimulare un spectru asemănător sulfamidelor, dar o potenţă superioară


acestora

Sumetrolim , Tagremin, Septrin cp. 400/80 mg


• Sulfametoxazolul şi trimetoprimul sunt substanţele active din Sumetrolim.
• Sumetrolimul are un larg spectru antimicrobian şi este mai puţin susceptibil de a induce
rezistenţa decât sulfametoxazolul sau trimetoprimul luate separat.

Indicaţii:
• infecţii de căi respiratorii superioare şi inferioare( bronşiectazii, pneumonii inclusiv cea cu
Pneumocystis carinii), sinuzite, faringite, otite medii, amigdalite
• infecţii de tract urinar: pielonefrite acute şi cronice, cistite, uretrite
• infecţii gastrointestinale: salmoneloze, dizenterie bacilară, enterocolite, colecistite, colangite
• infecţii ale pielii şi ale părţilor moi ; piodermite, furunculoza, abcese
• infecţii ale sferei genitale: uretrite gonococice, prostatite, anexite
Contraindicaţii:
• hepatită acută
• insuficienţă hepatică gravă
• insuficienţă renală severă
• sensibilitate cunoscută la sulfonamide sau trimetoprim
• sarcină (în primul trimestru şi cu câteva săptămâni înainte de naştere)
• alăptare
Mod de administrare:
• Adulţi: doza de atac este de 2, maximum 3 tablete de două ori pe zi (la 12 ore interval), iar
doza de întreţinere este de 2 tablete x 2/zi
Efecte secundare:
• la nivelul tractului gastrointestinal; disconfort abdominal, vărsături, diaree, stomatite, glosite,
pancreatite, afectări hepatice, tranzitoriu niveluri crescute ale transaminazelor şi bilirubinei
• manifestări alergice: exantem, conjunctivite, fotofobie, dermatită exfoliativă
• manifestări neurologice: cefalee, slăbiciune, insomnie, ataxie
• manifestări hematologice: trombocitopenie, neutropenie, leucopenie, agranulocitoză, anemie
hemolitică.
• manifestări de afectare renală: nefrotoxicitatea medie a preparatului care poate apărea la
pacienţi cu afectare renală anamnestică se atribuie sulfametoxazolului
Interacţiuni medicamentoase:
• anticoagulante orale (potenţarea efectului anticoagulant);
• fenitoina (nivelurile plasmatice ale fenitoinei pot creşte până la nivelul toxic);
• antidiabetice orale (riscul apariţiei hipoglicemiei);
• metotrexat (nivelurile plasmatice ale metotrexatului pot atinge valori toxice);
• salicilaţi, fenilbutazonă, naproxen (nivelurile plasmatice ale sulfametoxazolului pot atinge
valori toxice).
CHINOLONELE
FLUOROCHINOLONE
Chimioterapice cu spectru ultralarg, farmacocinetică foarte avantajoasă şi reacţii
adverse reduse.
Indicaţii:
• septicemii
• endocardite
• meningite
• infecţii ORL
• infecţii:respiratorii, hepatobiliare, urogenitale, gastrointestinale, osteoarticulare, piele,
ţesuturi moi
Reacţii adverse:
• cefalee
• insomnie
• convulsii
• prurit
• fotosensibilizare( se evită expunerea la soare în timpul tratamentului)
• dureri musculare şi articulare
Contraindicaţii:
• insuficienţă renală severă
• alergii
• primul trimestru de sarcină
Ofloxacin (Zanocin) cp. 200 mg
• Doza → 200-400 mg la 12 ore
Ciprofloxacin (Ciprinol, Cuminol) cp.250, 500, 750 mg
• Doza → 250 mg sau 500 mg sau 750 mg la 12 ore
Norfloxacin (Nolicin) cp. 400mg
• Doza → 200-400 mg la 12 ore
• infecţii urinare acute: 400 mg de 2 ori /zi, timp de 7-10 zile
• la femei cu cistite necomplicate: 400 mg de 2 ori /zi, timp de 3 zile
• la bolnavii cu insuficienţă renală se administrează o singură doză pe zi

Pefloxacin (Peflacine) cp. 400mg, fl. 400mg


• Doză → 400 mg de 2 ori/zi per os şi în perfuzie lentă(o oră) 400 mg la 12 ore.
• Perfuzia se prepară folosind soluţie glucozată izotonă, nu ser fiziologic (precipită
substanţa activă)
Moxifloxacin (Avelox) cp. 400 mg, sol.perf. 450 mg/250 ml

Famacodinamică:
• Bactericid cu spectru larg de activitate(microorganisme grampozitive, gramnegative,
anaerobi)
Indicaţii:
• infecţii respiratorii (bronşite cronice acutizate, sinuzite,
pneumonii)
• infecţii ale tegumentelor
Contraindicaţii:
• hipersensiblitate la chinolone
• sarcină, alăptare
Reacţii adverse:
• greaţă, vărsături, diaree
• astenie, ameţeli
• tahicardie
• HTA
• mialgii, artralgii
• depresie, confuzie
Mod de administrare:
• Doză → 400 mg/zi - sinuzită – 7 zile
- acutizarea bronşitei cronice – 5 zile
- pneumonie – 10 zile
• MEDICAŢIA APARATULUI RESPIRATOR

• I. EXPECTORANTE
Definiţie
Sunt substanţe medicamentoase care favorizează expectoraţia, crescând
cantitatea secreţiilor traheobronşice şi / sau fluidificându-le.

Acţiunea expectorantă se datorează:


• stimulării activităţii secretorii a glandelor mucoasei traheobronşice
• fluidificării directe a secreţiilor mucoasei.

Expectorantele se folosesc, cu beneficiu variabil, în diferite afecţiuni


bronhopulmonare cu spută vâscoasă, care nu poate fi eliminată prin mişcările
cililor şi prin tuse.
Expectorantele secretostimulante

Aceste expectorante îşi datoresc efectul:


• stimulării activităţii glandelor seroase din mucoasa bronşică
• creşterii transudării plasmatice la acest nivel.
Unele, administrate oral, au acțiune iritantă slabă asupra mucoasei gastrice,
declanșând reflex o hipersecreție traheobronșică.

Ȋn afara secreției, expectorantele pot stimula și peristaltismul bronșic,


favorizând eliminarea secrețiilor.
Eficacitatea terapeutică este relativ slabă, ele administrându-se asociate în
poțiuni sau siropuri

Clorura de amoniu şi alte săruri de amoniu, stimulează reflex secreţia


bronşică.
• Doză: oral 0,3 g de 4 - 5 ori/zi
• Reacţii adverse: greaţuri şi vărsături (irită mucoasa gastrică)
Contraindicaţii:
- la bolnavii cu intoxicaţie amoniacală - uremie
- în insuficienţa hepatică gravă
- în stările de acidoză
- în caz de insuficienţă respiratorie severă.
Iodura de potasiu şi iodura de sodiu stimulează reflex şi direct secreţia broşică.
• Doză: oral 0,3 g de 4 ori/zi
Reacţii adverse:
- iritaţie gastrică cu greaţuri şi vărsături
- iodism: catar oculonazal, cefalee, erupţii acneiforme
- interferează testele tiroidiene timp îndelungat (câteva luni) şi
rareori, favorizează dezvoltarea guşei

Gaiacolul (metilcatehol), gaiacolsulfonatul de potasiu şi gaiafenazina (trecid) au acţiune


expectorantă slabă.

Secretoliticele
Expectorantele secretolitice acţionează direct asupra secreţiilor bronşice,
fluidificându-le. Această grupă cuprinde:
• substanţe mucolitice,
• enzime proteolitice
• agenţi tensioactivi
• hidratanţi.
Mucoliticele
Mucoliticele acţionează asupra secreţiei mucoase, desfacând diferite tipuri de
legături responsabile de agregarea macromoleculelor proteoglucidice care formează scheletul
mucusului, cu fluidificare consecutivă şi uşurarea expectoraţiei.

• Acetilcisteina (ACC 200, Fluimucil)- cp. 200mg, cp. eferv. 600mg, f. 3 ml- este un
mucolitic care se administrează în aerosoli sau în instilaţii directe, fiind indicat în
sindroame hipersecretorii cu încărcarea arborelui respirator: infecţii bronhopulmonare,
bronhopneumopatii cronice obstructive.
Fluidificarea brutală a secreţiilor poate determina inundarea bronşiilor la
bolnavii incapabili să expectoreze (ceea ce impune bronhoaspiraţia de urgenţă).
Acetilcisteina este contraindicată la astmatici, deoarece favorizează
bronhospasmul.
• Doza 200 mg de 3ori/zi 5 -7 zile, aerosoli f.3ml diluat în ser fiziologic
600 mg/zi cp. efervescent
• Bromhexina (Brofimen, Bisolvon) - cp. 8mg un compus de sinteză cu structură
cuaternară de amoniu, are proprietăţi mucolitice. Efectul se exercită, probabil, prin
intermediul enzimelor lizozomiale, a căror activitate creşte la suprafaţa mucoasei.
Bromhexina se administrează oral 3 cp./zi
• Ambroxol –cp.30 mg- stimulează secreţia bronşică şi creşte activitatea ciliară
• Doza → 90 mg/zi în 2-3 prize
Se evită pe perioada sarcinii și alăptării
• Erdosteină(Erdomed ) - mucolitic – cps. 300mg
• Doza → 300 mg de 2 ori/zi → 10 zile
• Contraindicații: insuficiența hepatică și renală
Enzime proteolitice
• Tripsina, chimiotripsina, streptochinaza sunt enzime proteolitice, care aplicate local, în
aerosoli sau instilaţii, pot fluidifica secreţiile bronşice. Acţiunea iritantă asupra
mucoasei traheobronşice limitează utilitatea terapeutică
Agenţi tensioactivi şi hidratanţi ai secreţiilor
• Tiloxapolul → are proprietatea de a scădea tensiunea superficială. Inhalarea de
aerosoli este recomandată pentru hidratarea secreţiilor bronşice.
• Vaporii de apă ca şi apa ingerată în cantităţi mari, hidratează şi fluidifică secreţiile
bronşice.
• II. ANTITUSIVE
• sunt medicamente capabile să calmeze tusea
• efectul lor se datoreaza in principal, deprimarii formatiunilor centrale ale reflexului de
tuse( centrul tusei)
• este posibila si o actiune periferica, de deprimare a functiei receptorilor senzitivi de la
nivelul mucoasei cailor aeriene
• sunt utilizate in situatiile in care:
- tusea oboseste bolnavul
- impiedica somnul
- favorizeaza bronhospasmul
- poate declansa hemoptizie
- accentueaza iritatia mucoasei laringiene si traheobronsice
• Codeina cp. 15 mg
- actiune antitusiva prin deprimarea centrului tusei
- actiune analgezica( folosit in combinatii cu alte analgezice)

Reactii adverse:
- deprima respiratia
- usuca secretiile bronsice
- favorizeaza bronhospasmul
- provoaca constipatie

Doze: 15 mg/ 4-6 ore


Risc mic de dependenta !
• Oxeladin ( Paxeladine) sirop 0,2%, cps. cu eliberare prelungita 40 mg
- deprima centrul tusei
- nu deprima centrul respirator
- nu produce somnolenta sau constipatie
Doza: 40 mg /2-3 ori /zi sau sirop 2-5 mensuri/zi
• Dextromethorphanum( Tussin) cp. 10 mg, 20mg(Forte), sirop 0,1%
• - actiune centrala
• - fara efecte analgezice si risc de dependenta
III. MEDICAŢIA ANTIASMATICĂ
Tratamentul medicamentos al astmului bronşic dispune actualmente de
următoarele categorii de substanţe active:
• Bronhodilatatoare
• Substanţe care inhibă degranularea mastocitelor
• Antiinflamatorii
• Expectorantele mucolitice
• Antibioterapia
• Oxigenoterapia
1. Bronhodilatatoare
Acţionează fie prin mecanism vegetativ, aşa cum fac simpatomimeticele şi
anticolinergicele, fie direct asupra musculaturii netede, de exemplu metilxantinele
a) Betasimpaticomimetice
• medicaţia de elecţie în criza de astm bronsic
• actioneaza prin intermediul receptorilor beta 2 adrenergici de la nivelul bronhiilor
determinând scaderea tonusului bronsic, relaxarea musculaturii netede si
bronhodilatatie.
• după durata de acţiune sunt trei categorii:
 cu durată scurtă (2 h)
• Isoprenalina (Bronhodilatin)
• Orciprenalina (Astmopent)
 cu durată medie (4-6 h)
• Salbutamol (Ventolin)
• Fenoterol (Berotec)
• Terbutalina (Bricanyl)
 cu durată lungă de acţiune (12 h)
• Salmeterol (Serevent)
• Formoterol (Pneumera)
Indicaţii:
• preparatele cu durată scurtă şi medie de acţiune → criza de astm bronşic
• preparatele cu durată lungă de acţiune → asmul moderat sau sever pentru tratamentul
cronic al dispneei nocturne. Nu se recomandă în criză !!
Mod de administrare
• sub formă de nebulizare sau aerosoli presurizaţi
• Salbutamol(Ventolin) 100 μg/ doză- 2 doze/ 4- 6 ore
• Terbutalină(Bricanyl) 250 μg/ doză- 2 doze/ 2- 4 ori/zi
• Fenoterol(Berotec) 200 μg/ doză- 2 doze x 4/ zi
• Salmeterol(Serevent) 50 μg/ 12 ore
• Formoterol (Pneumera) 12 mcg/12ore
Efecte secundare
• aritmii cardiace
• tahifilaxia: rezistenţă la drog consecutivă folosirii frecvente; necesită schimbarea căii
de administrare, schimbarea drogului sau pauză ≈ 7 zile
• tremurături
• tahicardie
• moarte subită
• inducerea stării de rău astmatic
b) Anticolinergicele
Indicaţii :
• astmul greu controlabil cu alte droguri (medicament de rezervă!)
• BPOC(unde tonusul vagal este o componentă reversibilă majoră)
• utilizate în tratamentul cronic sau în puseele de exacerbare, singure, sau în combinaţie
cu β2 agoniştii

Mod de administrare:
• bromura de ipratropium (Atrovent) 20 μg/ doză - 2 doze x 4/ zi
• bromura de tiotropium (Spiriva) 18 μg/ doză - 1- 2 doze/zi
Avantaje:
• nu dă tahifilaxie
• are efect benefic durabil ( intră în acţiune în 30 – 60 sec. şi durează 8 -12 ore)

Dezavantaje: întreruperea bruscă poate da rebound!


c) Metilxantine au efect bronhodilatator de intensitate medie, inferior
betasimpaticomimeticelor
• efectul apare după 10 – 15' este maxim la 45- 60' şi durează 2- 3 ore
• Teofilina (Theo SR 100mg, 200mg, 300mg, Teotard 200 mg, 350 mg) este un
alcaloid xantinic din frunzele de ceai îndeaproape înrudit cu cafeina
• Aminofilina (Miofilin tb. 100 mg, f. 240 mg ) un complex de teofilina cu
etilendiamină, mai bine solubilă şi cu o disponibilitate superioară.
Mod de administrare
• Doza de atac: - 13mg/kgc/zi, fracţionată în 3 prize → per os
- 5-10 mg/kgc/zi i.v. lent în ≈ 20 minute→ 0,5-0,6 mg/kgc/zi
• Doza de întreţinere → individualizată
• cresc eliminarea → scad conc. plasmatică→ cresc doza necesară
• fenobarbital
• etanol
• rifampicină
• antiacide cu Mg
• fumat
• alimentaţie hiperproteică/hipoglucidică
• copii
• scad eliminarea→ cresc conc. plasmatică→ scad doza necesară
• eritromicină
• ciprofloxacină
• cafeaua, ceaiul
• decompensarea cardiacă
• insuficienţa hepatică
• infecţii virale
• vaccinări
• vȃrsta avansată
Contraindicaţii :
• hipertiroidie
• infarct miocardic acut
• epilepsie
Efecte adverse:
• iritabilitate, anxietate
• insomnie
• inapetenţă, greţuri, vărsături
• cefalee
• palpitaţii
• tulburări de ritm, fibrilaţie ventriculară la adm. i.v rapidă
• convulsii, comă
2.Glucocorticoizii
• au acţiune antiinflamatorie reducând edemul şi secreţia de mucus
• au efect bronhodilatator indirect prin potenţarea activităţii beta-simpaticomimeticelor
Corticoterapia sistemică:
• administrare orală:
• Prednison tb. 5 mg
• administrare parenterală:
• HHC 4- 6 mg/kgc repetat la 6 ore
• Metilprednisolon 0,5- 1 mg/kgc/ la 6 ore
Efecte adverse:
• ulcer
• HTA
• osteoporoză,
• tulburări psihice (euforie, depresie),
• creştere ponderală
• diabet zaharat
• tendinţă la infecţie.
Corticoterapia inhalatorie:
• dipropionatul de beclometazonă (Becotide) 1 puf =50µg
• budesonid (Pulmicort)
• propionatul de fluticazonă (Flixotide)
• Corticoizii inhalatori nu au eficienţă în criza de astm !
Efecte secundare:
• locale:
• disfonie
• candidoză orofaringiană
• afte bucale
• sistemice: osteoporoză
Betasimpatomimetice + glucocorticoizi
• Seretide Diskus ( salmeterol + fluticazonă) 50/100, 50/250, 50/500 →o inhalaţie x2/zi
• Symbicort- Turbuhaler (budesonid + formoterol) → o inhalaţie x2/zi
3. Antagoniştii receptorilor leucotrienici
• sunt folosiţi ca alternativă la corticoterapie (în caz de contraindicaţii) dar şi în asociere
cu aceasta.
• se recomandă în tratamentul cronic al astmului bronşic indus de aspirină şi în astmul
bronşic de efort la adulţi şi copii peste 12 ani.
Montelukast (Singulaire) 1cp. 4 mg, 5 mg, 10 mg
• nu se administrează în criză
• se administrează 1 tb. seara la culcare
Avantaje:
• nu are efecte secundare notabile( care să impună întreruperea administrării)
• nu are interferenţe medicamentoase notabile( care să impună reducerea dozei)
• nu necesită reducerea dozei la vȃrstnici, în insuficienţa renală, hepatică
• reduce chiar de la prima administrare incidenţa şi gravitatea crizelor bronhospastice,
permitȃnd reducerea progresivă a dozelor de betaadrenergice sau a dozelor de
corticoizi

4) Inhibitori ai degranulării mastocitare


• stabilizează membrana mastocitelor, împiedicând eliberarea mediatorilor chimici
• Cromoglicat disodic (Intal) - indicat în astmul la efort, la gravide
• Cromoglicatul disodic se administrează în aerosoli, sub formă de pulbere, câte o
inhalaţie de 4 ori/zi.
• Ketotifen (Zaditen) - indicat în astmul alergic în special în astmul la polen
• 1tb.1 mg
• Doza: 2 mg/zi
4. Antibiotice
• rezervate infecţiilor autentice (febră, spută purulentă, leucocitoză)
• prima alegere – medicaţia orală
• Biseptol 2 cp/ 12 ore
• Amoxicilină 500 mg x 3/ zi
• Doxiciclină 100 mg x 2/zi
• la bolnavii febrili, cu stare generală alterată- cefalosporine de generaţia a II a și a III a:
• Cefuroxim (Zinnat, Zinacef)
• Ceftriaxonă (Cefort)

5. Tratamentul fluidifiant, expectorant şi mucolitic


• Bromhexin
• Acetilcisteină(ACC, FLUIMUCIL), Carbocisteină
• Erdosteina(ERDOMED)
6. Oxigenoterapia
• în mod continuu: 1,2 – 2,5 l/ min minim 15 ore / zi
• indicaţii: -hipoxemia (Pa O2 < 55 mm Hg, Sa O2<90%)
- policitemia secundară Ht > 55

Farmacoterapia aparatului
cardiovascular
Medicamente care stimulează contracţia miocardului =
tonicardiace

• Tonicardiacele sunt substanţe care produc în principiu


creşterea forţei de contracţie a cordului şi sunt indicate în
tratamentul insuficienţei cardiace.
În această categorie sunt cuprinse :
- Glicozidele tonice cardiace
- Simpatomimetice β1 stimulante
- Aminofilina
a. Digitalicele

Digitalicele reprezintă un grup de alcaloizi extraşi din:


- digitalis purpureea ⇒ se numesc purpureea glicozide
(ex: digitoxina)
- digitalis lanata ⇒ se numesc lanatozide (ex:
digoxina, lanatozida C, deslanozida )
- strophantus gratus ⇒ se numesc strophantine
(nu mai prezintă interes).
• EFECTE LA NIVELUL MIOCARDULUI

- creşte contractilitatea: are efect inotrop pozitiv: creşte forţa de


contracţie a miocardului, creşte viteza de scurtare a fibrelor
miocardice. Creşterea forţei de contracţie nu este însoţită de creşterea
consumului de O2 astfel nu agravează cardiopatia ischemică.
- creşte excitabilitatea fibrei miocardice: are efect batmotrop
pozitiv. Datorită efectului batmotrop pozitiv există riscul apariţiei
aritmiilor (ca reacţie adversă).
- scade conductibilitatea, în special cea atrioventriculară (prin efect
direct asupra nodului atrio-ventricular sau prin creşterea tonusului
vagal): are efect dromotrop negativ.
Scăderea vitezei de conducere are efecte pozitive sau negative, în funcţie de contextul
clinic:
- scade frecvenţa sinusală: are efect cronotrop negativ, producând
bradicardie.

- are consecinţe pozitive în tahiaritmii: digitalicele cresc


întârzierea stimulilor la nivelul joncţiunii atrioventriculare, scăzând
frecvenţa ventriculară.

La omul sănătos digitalicele au un efect slab: scad uşor frecvenţa cordului, scad viteza
de conducere atrioventriculară şi produc vasoconstricţie în periferie.
- în insuficienţa cardiacă are un efect spectaculos: creşte forţa de
contracţie a inimii ducând astfel la creşterea debitului cardiac.
- în insuficienţa ventriculară stângă, digitalicele cresc debitul
cardiac (DC) ameliorându-se staza pulmonară: dispneea diminuă,
dispar ralurile de stază.
- în insuficienţa ventriculară dreaptă: creşte DC al ventriculului
drept dispărând staza sistemică.
• Creşterea DC determină creşterea fluxului sanguin la nivelul
rinichiului ⇒ creşte filtrarea glomerulară ⇒ se reia diureza şi apare
mobilizarea (îndepărtarea) edemelor.
EFECTE EKG
• ↓ frecvenței cardiace
• ↑ PR
• subdenivelare ST, uneori cu concavitatea în sus
• aplatizarea sau inversarea undei T
EFECTE EXTRACARDIACE
• Pe rinichi: efect diuretic
• Pe vase:
• vasoconstricție arteriolară
• ↑ tonusul venos
• SNC: activare tonus vagal
Indicaţii:
- insuficienţa cardiacă: creşte contractilitatea, creşte DC.
- în tahiaritmii supraventriculare ( fibrilatia atriala, flutter-ul atrial, tahicardia
paroxistica atriala)
Tratamentul digitalic se incepe obisnuit cu doze mari, de atac, care realizeaza
repede (zile , ore)concentratiile eficace . In continuare, se administreaza doze de intretinere.
Reacţii adverse :
- reacţiile adverse sunt de tip toxic şi sunt foarte frecvente. Indicele terapeutic este
foarte mic (2,8- 3), dozele terapeutice fiind apropiate de cele toxice. Astfel, frecvenţa reacţiilor
adverse la bolnavii digitalizaţi este de 12-20%.
Manifestările intoxicaţiei digitalice

Există 2 tipuri de manifestări:

1. Manifestări extracardiace
2. Manifestări cardiace

1. Manifestări extracardiace: greţuri, vărsături, crampe abdominale,


cefalee, ameţeli, ţiuituri în urechi(tinitus), confuzie, halucinatii, tulburări de vedere
(obiectele au un halou în jur).

2. Manifestări cardiace:
- scade foarte mult frecvenţa sinusală determinând bradicardie excesivă
- scade foarte mult conductibilitatea cu risc de bloc atrio-ventricular.
- creşte foarte mult excitabilitatea, apar aritmii → extrasistole ventriculare,
tahicardie ventriculara
Tratarea intoxicaţiei digitalice:
1. Prima măsură: oprirea tratamentului; cu toate acestea, digitalicele se elimină
greu din organism.
2. Apoi se administrează K+ (KCl oral)
3. Apoi se administrează un medicament specific intoxicaţiei cu digitalice:
se dau antiaritmice (ex. Fenitoina, Lidocaina).

4. Se administrează seruri specifice antidigoxină ce se fixează pe orice


digitalic şi grăbesc eliminarea acestora.
• Contraindicatii:
- bradicardie( < 50/ minut)
- miocardita acuta
- tahicardia ventriculara

• Precautii:
- infarct miocardic recent
- hipopotasemie
- hipotiroidism
- vârstnici
- insuficienta hepatica
• Digoxinum (Digoxin, Lanoxin) cp. 0,25 mg, f. 2ml (0,25mg/ml)
- absorbtie digestiva 40 – 90% din cantitatea administrata oral
- se leaga de proteinele plasmatice in proportie de 25% ( cantitatea mare
de molecule libere contribuie la rapiditatea efectului)
- eliminare renala
- efect la 1-2 ore si maxim la 6 ore dupa o doza unica orala
- efect la 5-30 minute si maxim la 1 -3 ore dupa administrarea i.v
- tratamentul de atac oral:
0,5 – 1 mg/zi oral 3-4 zile
- doza de intretinere: 1cp/zi( mai putin la vârstnici si in insuficienta renala)
- in urgente: administrare i.v lent 0,5 – 1mg, repetand la nevoie, inca 0,25
mg dupa 4-8 ore, dupa care se continua cu dozele de intretinere

b. Simpatomimetice β1 stimulante sunt utile în


tratamentul unor forme de insuficienţă cardiacă, deoarece
produc creşterea frecvenţei cardiace, cresc viteza conducerii
atrioventriculare, cresc forţa de contracţie a inimii şi consumul
de O2 al cordului.
• reprezentanţi:
• Adrenalina
• Izoprenalina
• Dobutamina
• Dopamina.
• Adrenalina sau Epinefrina f. 1 ml(0,1%)
- are efect stimulant cardiac si vasodilatator, crescand presiunea sistolica si
micsorand presiunea diastolica
- este indicata in sincopa cardiaca, situatie cand se injecteaza lent i.v
• Izoprenalina (Isuprel)
- provoaca stimularea contractiei miocardice si tahicardie, marind debitul
cardiac
- produce vasodilatatie
- indicata in formele de soc cu debit cardiac scazut
- se administreaza in PEV, lent
- produce frecvent aritmii si fenomene ischemice la nivelul miocardului
• Dopamina f. 10 ml ( 20mg/ml, 5mg/ml)
- administrata in doze mici, provoaca vasodilatatie, incluzand teritoriul renal si
splahnic si stimularea inimii( prin actiune beta 1 adrenergica)
- dozele excesive produc vasoconstrictie cu HTA( prin stimulare alfa
adrenergica)
- se administreaza in PEV in șoc
• Dobutamina f. 50ml( 250mg)
- este un derivat de dopamina
- creste contractilitatea miocardului
- creste debitul cardiac
- imbunătățește debitul coronarian
- are indicatie in IC stânga prin infarct miocardic
- se administreaza in PEV
c. Aminofilina (Miofilin) f. 240 mg, cp. 100mg este un alcaloid xantinic care produce
stimulare cardiacă, stimulare a SNC, bronhodilataţie, stimulează secreţia gastrică şi creşte diureza.

Indicaţii terapeutice :
- în tratamentul unor forme de insuficienţă cardiacă
- în tratamentul astmului bronşic
Se foloseşte ca tratament de întreţinere administrată oral,
sau ca tratament de criză administrată injectabil intravenos
foarte lent.
Doze →per os → 100 mg de 2-3 ori/zi
→i.v →1-2 f/2x/zi
Reacţii adverse: cefalee, anxietate, insomnie, valuri
de căldură facială, aritmii, palpitaţii, crize anginoase.
Injectarea intravenoasă rapidă poate determina aritmii severe, hipotensiune, chiar
accidente mortale

Contraindicaţii :
- angină pectorală
- infarctul miocardic
- accidente vasculare cerebrale
- aritmii
- ulcer
- insuficienţă hepatică
- insomnii.

Antiaritmicele
Antiaritmicele sunt medicamente utile pentru profilaxia și tratamentul aritmiilor
cardiace ectopice.

Medicaţia antiaritmică cuprinde:


1. Medicamente antiaritmice propriu-zise
2. Medicamente utilizate în tratamentul aritmiilor
• Clasificarea antiaritmicelor

1A. Substanţe care deprimă moderat viteza depolarizării sistolice şi alungesc durata
PA:
Chinidina cp. 200 mg
Acţionează direct la nivelul miocardului prin următoarele mecanisme:
- deprimă moderat conductibilitatea,
- scade excitabilitatea → este eficace în aritmii
Doze: tratament de atac →oral 200-600 la 6 ore
tratament de întreținere →200-400 la 8 ore
Indicaţii :
- extrasistole supraventriculare
- extrasistole ventriculare
- tahicardie sinusală paroxistică
- flutter atrial
- fibrilaţie atrială paroxistică

Reacţii adverse :
- digestive: produce greaţă, vărsături, crampe, diaree.
- neurologice: cefalee, ameţeli, tulburări de vedere, confuzie.
- cardiace - bloc atrioventricular, insuficienţă cardiacă, hipotensiune
- alergice - urticarie, reacţii de tip anafilactic.
Contraindicaţii:
- în blocuri atrioventriculare
- tahicardii ventriculare
- în fibrilaţia atrială cronică
- în insuficienţa cardiacă
- la hipotensivi
- în intoxicaţia digitalică
- la bolnavii cu hiperpotasemie
- 1B. Substanţe ce scad puţin viteza depolarizării sistolice şi scurtează durata PA:

Lidocaina (Xilina) sol. 1%, 100mg/10ml (f. 10ml)


Indicaţii :
- este de ales în aritmiile ventriculare severe, fiind larg
folosită în serviciile de terapie intensivă.
- nu se administrează oral (se metabolizează intens la primul pasaj hepatic), ci
numai i.v. injectabil sau în perfuzie.
- în injecţii i.v. se administrează 50-100 mg / dată, repetând eventual după 5
minute, fără a depăşi 200-300 mg / oră. Pentru susţinerea efectului se recomandă perfuzia i.v., 1-4
mg/min, până la maximum 1g / 24 ore.
- în aritmiile digitalice sau din infarctul miocardic acut se recomandă perfuzie i.v.
continuă pe perioada de 24-48 ore.

Reacţii adverse:
- dozele crescute pot da reacţii adverse neurologice:
parestezii, sedare, convulsii, confuzie, chiar comă.
Precauții:
- insuficiență hepatică
- insuficiență cardiacă
- vârstnici
Contraindicaţii :
- la bolnavii cu bloc atrioventricular
- la bolnavii cu insuficienţă hepatică severă
- la cei cu antecedente convulsive
- în caz de alergie specifică la Lidocaină.

Fenitoina cp. 100mg, f. 5ml( 50mg/ml)


Are proprietăţi asemănătoare lidocainei.
Din punct de vedere farmacocinetic, se absoarbe complet din tubul digestiv,dar
absorbţia este lentă → se administrează oral numai ca tratament de întreţinere, în urgenţe
administrându-se i.v.
Indicaţii - în aritmiile din intoxicaţiile cu digitalică, pentru că au
avantajul de a nu deprima conducerea atrioventriculară→ nu există risc de
bloc.
Contraindicaţii - injectarea i.v. impune prudenţă pentru că pot apărea
fenomene de deprimare cardiovasculară.
- supradozarea provoacă tulburări cerebeloase.
Mexiletina ( Mexitil) cps.200mg
- antiaritmic care se incadreaza, prin proprietatile sale intre chinidina si
lidocaina

Indicatii:
- aritmii ventriculare din cadrul bolii coronariene sau prin supradozarea
digitalicelor

Reactii adverse:
- greturi, varsaturi
- ameteli,confuzie, dizartrie, tremor
- bradicardie, hipotensiune
Doze: - 400 – 600 mg/zi initial
- 200 mg de 2 - 3 ori/zi întretinere

1C . Substante blocante ale canalelor de sodiu, fara afectarea repolarizarii

Flecainida(Tambocor) cp. 50 mg, 100 mg


Indicații:
- prevenirea fibrilatiei atriale paroxistice
- tahicardia paroxistica supraventriculara
Doza: 50 -100 mg/12 ore
Contraindicatii: infarct miocardic recent, bloc atrioventricular
Reactii adverse:
- hipotensiune
- durere toracica
- ameteli, insomnie
- cefalee, tremor, somnolenta
- dureri abdominale, greturi, varsaturi

Propafenona(Rytmonorm) cp. 150 mg, f. 20 ml


Indicații:
- tahicardii supraventriculare
- tahicardii ventriculare
- extrasistole ventriculare
Contraindicații:
- bradicardie
- boala pulmonară obstructivă cronică
- insuficientă cardiacă gravă
Doze: 450 – 600 mg/zi in 2-3 prize, după mese
Reacții adverse: gust metalic, hipotensiune ortostatică, grețuri, vărsături
II. Betablocante
- blocarea receptorilor β1 adrenergici
- scad excitabilitatea, conducerea, frecvenţa sinusală şi contractilitatea.
Indicaţii :
- în tratamentul tahicardiilor sinusale
- pentru că scad excitabilitatea sunt utile în tratamentul aritmiilor prin focar
ectopic(fibrilatie, flutter).
- pentru că scad conducerea, realizează controlul frecvenţei ventriculare la bolnavii
cu tahiaritmii supraventriculare.
- tratamentul tahicardiei sinusale şi a extrasistolelor adultului tânăr
- aritmiile care apar la bolnavii hipertiroidieni.
Reacţii adverse:
- bradicardie - agravarea insuficienței cardiace
- hipotensiune - impotență
- hipoglicemie
- bronhospasm
Contraindicaţii
- insuficienţă cardiacă
- astm bronşic
- bradicardie
- bronșită cronică
Atenție !!! Ȋntreruperea brusca a unui betablocant poate fi urmata de ischemie
miocardică
Propranololul cp. 10 mg, 40 mg
- absorbtie digestiva rapida si completa
- epurat prin metabolizare hepatica
- epurarea mult încetinită la hepatici și în insuficiența cardiacă
Doze 10 – 40 mg x 3/zi
Metoprololul cp. 25 mg, 50 mg, 100 mg
- reduce mortalitatea în infarctul miocardic acut
- scade riscul de recidiva al infarctului miocardic
- se utilizeaza si in profilaxia migrenei
- nu este necesara ajustarea dozei la vârsnici, hepatici, renali
Doze 50 – 100 mg/zi 1 -2 prize
Atenololul cp. 50 mg, 100 mg
Doze 50 – 100 mg/zi 1 priză
Betaxolol (Lokren) cp. 20 mg
Bisoprolol ( Concor) cp. 5mg, 10 mg
III. Repolarizarea curenților de potasiu și prelungirea marcată a repolarizării
Amiodarona ( Cordarone) cp. 200 mg, f. 50mg/ml (3 ml)
- are proprietăți antiaritmice și antianginoase
- blochează canalele ionilor de sodiu și împiedecă efluxul de K din celulele
miocardice

Indicaţii
- este indicată în aritmii diverse, rebele la alte tratamente.

Doze : se administrează oral, folosind doze de atac( 400 – 600 mg) timp de 8-10 zile,
apoi se întreţine efectul cu doze mici ( 200mg/zi), câte 5 zile / săptămână. În urgenţe se poate
injecta i.v.
Reacţii adverse:
- utilizarea prelungită, fără pauze, poate determina apariţia de depozite
corneene pigmentare
- hipotiroidie.
- infiltrate pulmonare cu fibroză
- bradicardie
Contraindicaţii: - bradicardii
-boli tiroidiene
Precautii:
- expunere la soare
- control tiroidian la 6 luni
- control oftalmologic la 1 an

IV. Blocanţi ai canalelor de Ca


Verapamilul( Isoptin) cp. 40mg, 80mg, 120mg, 240 mg(cp. cu eliberare prelungita)
- este un antiaritmic foarte activ
- scade debitul cardiac
- scade TA
Indicaţii : - tahicardii supraventriculare
- extrasistole, FiA,flutter(Fl)
- HTA usoara, si medie
Reacţii adverse:
- bradicardie
- hipotensiune
- insuficiență cardiacă
- edeme declive
Contraindicaţii:
- în blocuri atrioventriculare,
- insuficienţă cardiacă
- bradicardie , hipotensiune

Nu !!!! se asociază cu:


- Propranololul pentru că apare sumarea deprimării miocardice.
- Digitalice pentru că apare risc mare de bloc
- Antihipertensive pentru că apare risc de hipotensiune marcată.
Diltiazem( Dilzem) cp. 60 mg, cp. cu elib. Prel. 90mg
- are proprietăţi asemănătoare Verapamilului, fiind utilizat ca
antiaritmic cât şi ca antianginos.

Antianginoasele
Antianginoasele sunt medicamente capabile să calmeze durerea
sau să evite apariţia crizelor de angină pectorală.

Ele acţionează prin:


 vasodilatație coronariană
 creşterea aportului de oxigen
 limitarea consumului de oxigen a cordului.
1. Nitraţii organici
Nitraţii organici sunt esteri organici ai acidului azotic. Produc :
- coronarodilataţie
- vasodilataţie venoasă cu scăderea presarcinii
- vasodilataţie arterială (efect mai puţin semnificativ) cu scăderea postsarcinii.
- micsorarea presarcinii si post sarcinii, ca urmare a venodilatatiei si
arteriodilatatiei, usureaza inimii si scade consumul de oxigen al miocardului
- inhibă funcţiile plachetare (scade formarea de trombi) actiune importanta in
angina instabila si in infarctul acut de miocard

nitratii organici se absorb bine prin mucoasa linguala, mucoasa intestinală si prin piele
se metabolizeaza in ficat
sunt utilizati sub forma de preparate pentru:
- absorbtie prin mucoasa linguala – tablete perlinguale, spray-uri
- pentru administrare orala – comprimate, capsule
- pentru absorbtie prin piele – unguente, plasturi
- pentru perfuzie intravenoasa
Reacţiile adverse ale nitraţilor organici sunt:
- cefalee
- ameţeli
- valuri de căldură (la începutul tratamentului)
- la doze mari apare hipoTA (e cauză de tahicardie reflexă şi e
dezavantajoasă, deoarece creşte consumul de oxigen ⇒ poate declanşa infarctul miocardic).
Nitratii organici pot dezvolta un grad de toleranta, fenomen evident pentru cefalee,
care se atenueaza pe masura continuarii tratamentului
Reprezantanţi:
nitroglicerina
izosorbid dinitrat
izosorbid mononitrat
pentaeritril tetranitratul.
Nitroglicerină (Trinitrină) cp. 0,5 mg, ung. 2%, cp. retard 2,6 mg, f. 1ml

- se foloseşte pentru combaterea crizelor

- se administrează sublingual (cel mai frecvent: 1 cp odată, efectul apărând după


1-2 minute şi având o durată de 30 min; readministrarea dozei se face după 2-5 minute dacă nu s-a
obţinut efectul.

- pentru administrarea sublinguală se folosesc comprimate de 0,5 mg sau soluţie


alcoolică 1 %(Nitromint) care conţine 0,2 mg /picătură.

- în tratamentul profilactic se foloseşte administrarea pe tegumente unguente(


2%), preparate transdermice cu eliberare lentă( Nitroderm TTS – plasturi cu nitroglicerină) , cp. cu
eliberare lentă( Nitromint 2,6 mg)

- în timp apare toleranţa, iar oprirea tratamentului, nu e avantajosă datorită


riscului apariţiei unei crize
- nitroglicerina în IMA se administrează intravenos şi limitează zona de infarct prin
activarea circulaţiei colaterale a zonei de infarct şi scade consumul de oxigen.
Reacții adverse:
- hipotensiune arterială
- sincopă
- cefalee

Isosorbid dinitrat (Isodinit) cp. 10 mg, cp.retard 20 mg


- profilactic in angina pectorala
- doze: 5-10 mg de 2-4 ori /zi
cp. retard de 2ori/zi

Isosorbid mononitrat (Olicard) cp. 20mg, 40 mg

Doze: 20 - 40 mg de 2 ori/zi
Pentaeritriltetranitrat( Nitropector) cp. 20 mg

Doze: 10-30 mg de 2-4 ori/zi, inainte de masa


2. Betablocantele

Mecanism de acţiune:
- reduc frecvenţa atacurilor anginoase
- diminuă riscul morţii subite
- creşte toleranţa la efort
PROPRANOLOL 1 tb = 10 mg; 1 tb = 40 mg
120 – 240 mg/zi – în trei prize
ATENOLOL (cp. 50, 100 mg) 50 – 100 mg/zi în doză unică
METOPROLOL ( cp. 25,50,100 mg) 50 – 200 mg/zi în două prize

Contraindicaţii:
- hTA
- bradicardie
- astm bronşic
- BPOC
- insuficienţă cardiacă severă
Ȋntreruperea brusca a unui tratament indelungat cu betablocante, poate agrava starea
bolnavilor anginosi, cu cresterea frecventei crizelor anginoase, chiar infarct miocardic.
Medicatia trebuie redusa treptat !!!!
3. Blocantele canalelor de calciu
Medicamentele din aceasta categorie deprima inima, micsorând consumul de oxigen
al miocardului si provoaca vasodilatatie prin micsorarea disponibilului de calciu pentru fibrele
musculare.
Sunt utilizate în tratamentul :
- anginei pectorale
- aritmiilor
- HTA
- migrena
Se clasifica in urmatoarele grupe chimice:
- fenilalchilamine – verapamilul
- benzotiazepine – diltiazemul
- dihidropiridine: nifedipina, amlodipina, felodipina
Nifedipina (Adalat, Corinfar) draj. 10 mg, cp. retard 20 mg
- antianginos eficace
- produce vasodilataţie arteriolară cu micşorarea postsarcinii, usurând astfel
munca inimii
- dilată vasele coronariene.
Reacţii adverse :
- cefalee
- amețeli
- parestezii
- tahicardie, palpitatii
- edeme maleolare
Contraindicatii: hipotensiunea arteriala
Doze: 10 mg x 3/zi, 20 mgx 2/zi
Se utilizeaza si in tratamentul sughitului 10 - 20 mg/1-3/zi
Amlodipina ( Norvasc) cp. 5 mg, 10 mg
Doze: 5-10mg/zi
Indicații:
- angina pectorală stabilă de efort
- angina vasospastică
- HTA
Reacții adverse:
- alergie
- leucopenie, trombocitopenie
- cefalee, amețeli
- insomnie
Contraindicații:
- sarcină, alăptare
- angina pectorală instabilă, stenoza aortică
Felodipina( Plendil) cp. film. 5mg, 10 mg
Doze: 5 -10 mg/zi
Verapamil (Isoptin) cp.40 mg, 80 mg, cp. cu elib. prel. 240 mg- antiaritmic şi
antianginos eficace
Reacţii adverse :
- bradicardie excesivă
- decompensare cardiacă
- hipotensiune
- edeme declive
Contraindicații:
- insuficiența cardiacă
- hipotensiune

Diltiazem (Dilzem)– asemănător Verapamilului.


cp. 60, 90, 120 mg
- blocant al canalelor de calciu, care se situeaza farmacodinamic intre
verapamil si nifedipina
- util terapeutic ca antianginos si antihipertensiv
Indicatii:
- angina pectorala
- HTA
Doze: 60 – 90 mg de 3 ori/zi

Precauții: - doze mici la batrâni si cirotici


- creste nivelul plasmatic al digoxinei( se scade doza de tonicardiac când
se asociaza)

Antihipertensivele

HTA reprezinta afectiunea cardiovasculara cea mai raspân dita in masa populatiei si
una din cele mai importante probleme de sanatate publica
Este un factor de risc major pentru ateroscleroza cu localizare coronariana, cerebrala si
renala
Valori normale ale TA: TA sistolica(TAs) -110 – 140 mmHg
TA diastolica(Tad) – 60 – 90 mmHg
HTA este definita ca o crestere persistenta a TAs si Tad peste valorile de 140/90
mmHg.
Tratamentul HTA urmăreşte:
- reducerea valorilor presiunii arteriale către cifre cât mai apropiate de cele
fiziologice
- micşorarea frecvenţei complicaţiilor (accidente vasculare, insuficinţă renală,
infarct miocardic)
- micşorarea morbidității și mortalităţii asociate HTA
Durata tratamentului antihipertensiv este indefinită
TA = DC x RVP
Efectul antihipertensiv poate fi obtinut prin :
Simpaticolitice - scad TA prin reducerea RVP si a DC
Vasodilatatoare directe – scad TA prin relaxarea muschiului neted vascular
Blocante ale canalelor de calciu - scad TA prin scaderea RVP si a DC
Medicamente care blocheaza producerea sau actiunea angiotensinei II - scad TA prin
scaderea RVP si a volumului sanguin circulant
Diuretice - scad TA prin scaderea volumului sanguin si depleționare de sodiu
• ANTIULCEROASELE
Clasele de medicamente folosite în ulcerul gastric şi duodenal sunt:
• antiacide
• antisecretorii
- inhibitori ai receptorilor H2
- inhibitori de pompă de protoni
• citoprotectoare
• antibacteriene
• prokinetice
1. Antiacidele
Mecanismul de acţiune constă în neutralizarea HCl. Deoarece
HCl este secretat non stop şi antiacidele sunt evacuate destul de
rapid din stomac, efectul lor este de scurtă durată. Pentru a realiza
în stomac un ph relativ constant se impune administrarea în 6-7
prize pe zi la o oră şi apoi la trei ore după mesele principale.
Preparatele antiacide au în compoziţia lor:
• bicarbonat de sodiu : ULCEROTRAT
• aluminiu : ALMAGEL, MAALOX, MALUCOL (Al + Mg)
• magneziu: DICARBOCALM(Ca + Mg)
• carbonat de calciu : ANTACID, RENNIE

• Mod de administrare:
- o prima doza la o ora dupa ingestia alimentelor
- a doua doza se administreaza dupa alte 2 ore
- o ultima doza seara la culcare
Hidroxidul de aluminiu
- antiacid nesistemic
- cauzeaza constipatie
- micsoreaza disponibilitatea pentru absorbtie pentru: tetraciclina, digoxina,
propranolol( administrarea acestora se face la distanta de priza de antiacid)
Alfogel – gel oral
• Hidroxidul de magneziu:
- actiune rapida si intensa, nesistemic
- are proprietati laxative
• Carbonatul de calciu:
- actiune rapida si intensa, nesistemic
- produce constipatie
- utilizarea excesiva poate fi cauza de hipercalcemie, alcaloza
• Bicarbonat de sodiu:
- antiacid sistemic cu actiune rapida, intensa
- determina cresterea rapida a pH- lui gastric
- dupa incetarea efectului se produce un rebound al secretiei acide
- risc de alcaloza, creste volemia natremia(contraindicat in IC si HTA)
2. Antagoniştii receptorilor H2

Inhibă secreţia de acid clorhidric prin blocarea receptorilor H2 de


pe membrana celulei parietale. Histamina este un puternic stimulator al secreţiei
de acid clorhidric.

RANITIDINA tb.= 150mg, 300 mg; f.=50mg(ARNETIN, ZANTAC)


Doza: 150mg/12ore(înaintea mesei)
300mg/zi (la ora 18)
• FAMOTIDINA tb.=20 mg, 40mg; f=20mg (QUAMATEL)
Doza : 20mg/12ore(înaintea mesei)
40mg/zi (la ora 18)
• NIZATIDINA tb.= 150mg, 300 mg; f.=100mg
Doza: 150mg/12ore(înaintea mesei)
300mg/zi (la ora 18)

• Durata tratamentului:
- 2 – 4 saptamâni → ulcerul duodenal
- 4 – 8 saptamâni →ulcerul gastric
- 8 -12 saptamâni →esofagita de reflux, ulcer prin AINS
• Efecte secundare:

- digestive: greturi, varsaturi, diaree


- neuropsihice: cefalee, somnolenta, mialgii, confuzie
- angioedem
- cardiovasculare: bradicardie, hipotensiune
- endocrine: ginecomastie, scaderea libidoului
- anemie, trombocitopenie, leucopenie
3. Inhibitorii pompei de protoni
• Sunt cele mai puternice antisecretorii cunoscute până în prezent
inhibarea secreţiei de HCl este de >90% şi durează peste 24 ore
• Blocheaza pompa protonica de la nivelul membranei apicale a celulelor parietale si scad
secretia acida gastrica
• Volumul secretiei gastrice, secretia de pepsina, factorul intrinsec si viteza de golire a
stomacului nu sunt modificate
• Sunt conditionati sub forma de preparate enterosolubile( sunt inactivati de aciditatea
gastrica) pentru administrare orala sau in forme pentru administrare injectabila
• Epurarea se face prin metabolizare hepatica si eliminare renala a metabolitilor
Indicatii:
- ulcerul gastric si duodenal
- esofagita de reflux
- infectia cu HP
• OMEPRAZOL(OMERAN,OMEZ) – cps.= 20 mg; f=40mg (LOSEC)
Doza: 20 – 40 mg/zi (înaintea mesei)
• LANSOPRAZOL (LANZAP) – cps.= 30 mg
• Doza: 30 mg/zi
• ESOMEPRAZOL (NEXIUM) – cps.= 20 mg şi 40 mg; f=40mg
Doza: 20 – 40 mg/zi
• PANTOPRAZOL (CONTROLOC) – cps.= 20 mg şi 40 mg; f = 40 mg/zi
• Doza: 20 – 40 mg/zi

• Durata tratamentului: 2-4 săptămȃni în UD


4-8 săptămȃni în UG
• Efecte secundare: erupţii cutanate tranzitorii, greţuri, vărsături,diaree
• Contraindicaţii: sarcină, alăptare
• Omeprazolul si Lansoprazolul inhiba sistemul citocromului P450 hepatic si diminua
metabolizarea unor medicamente ca: fenitoina, diazepamul. Administrarea asociata a
acestora cu Omeprazolul necesita scaderea dozelor.
4. Medicaţia citoprotectoare
• În această grupă sunt incluse clase diferite de medicamente ce au
ca numitor comun stimularea mijloacelor de apărare a stomacului:
mucus, bicarbonat, circulaţie sanguină.
Principalele grupe de citoprotectoare sunt:
• Compuşii coloidali de bismut:
- nu au efecte de neutralizare a aciditatii gastrice
- scad activitatea proteolitica a pepsinei
- formeaza in mediul acid un depozit cristalin aderent de resturile proteice de
pe suprafata leziunii ulceroase împiedecând agresiunea peptică
DENOL tb.=120mg
Doza = 1tb. x4/zi sau 2tb x 2/zi, pe stomacul gol cu o oră înainte de ingestia de
alimente
Indicații:
- ulcerul duodenal
- ulcerul gastric (mai putin)
- esofagita de reflux
Efecte adverse:
- înnegrirea materiilor fecale
- colorarea limbii,
- diaree, vărsături

Contraidicaţii: - gravide(proabortiv)
- insuficienta renala

• Compuşii dizaharidici sulfataţi (SUCRALFAT, VENTER, GASTROFAIT) cp.=1gr


- formeaza un gel văscos, adereant de suprafata mucoasei si la nivelul leziunii
ulceroase
- stimularea formarii de prostaglandine citoprotectoare, cresterea secretiei de
mucus
• Indicatii:
- ulcer gastric
- ulcer duodenal
- boala de reflux gastroesofagian
• Doze: 1gr la 6 ore înaintea mesei sau 2gr. la 12 ore
• Efecte adverse:
- constipatie
- uscaciunea gurii
- greturi, varsaturi
• Nu se administreaza concomitent cu antiacidele si alimentele care prin scaderea aciditatii
gastrice inactiveaza sucralfatul
5. Terapia antimicrobiană
• H. pylori este un bacil gram negativ care colonizeaza mucusul de la suprafata epiteliului
gastric , scăzând capacitatea de aparare a mucoasei. Prezenta infectiei poate fi dovedita prin
cultura sau prin anticorpi circulanti( Helicobacter pylori Ac Ig G).
• Pentru tratamentul infecţiei cu HP au fost evaluate numeroase medicamente, dar nici unul
nu a fost eficient împotriva microorganismului atât timp cât a fost administrat izolat.
Cea mai eficientă asociere este:
• Omeprazol 20 mg de 2 ori/zi, Pantoprazol 40mg x2/zi, Esomeprazol 20 mgx2/zi, Lansoprazol
30mg x2/zi
• Amoxicilină 1 g de două ori/zi
• Claritromicină 500 mg de două ori/zi
Durata tratamentului este de 10 – 14 zile
La pacienţii alergici la peniciline, amoxicilina poate fi înlocuită cu
metronidazol 1 g/zi în 2 prize
6. Tratamentul prokinetic
• Medicamentele prochinetice stimuleaza predominant motilitatea gastrointestinala
fiind utile in tratamentul hipomotilitatii gastrice, când inlatura neplacerea epigastrica, greata,
varsaturile, pirozisul si refluxul gastroesofagian.
• Anomaliile motorii esogastroduodenale se asociază ulcerului gastric şi duodenal şi pot
induce reflux duodenogastric şi gastroesofagian. Corectarea lor se face cu ajutorul
medicamentelor prokinetice.
Metoclopramida tb. 10 mg, f. 10 mg/2 ml
- stimuleaza motilitatea stomacului si a intestinului subtire
- cresterea tonusului sfincterului esofagian inferior
- relaxeaza pilorul si duodenul
- efecte antivomitive
Indicatii:
- varsaturi de etiologii variate

- esofagita de reflux
- adjuvant in explorarea functionala a stomacului si duodenului
Doze:
10 mg x3/zi cu 30’ inaintea mesei per os, i.v, i.m

Reactii adverse:
- somnolenta, nervozitate, cefalee
- diaree
- sindrom extrapiramidal
- hiperprolactinemie( galactoree, impotenta, ginecomastie, amenoree)
Contraindicatii:
- hemoragii digestive
- epileptici
- la femeile cu cancer de sân
• Domperidona (Motilium) cp. 10 mg
• - creste motilitatea gastrica si intestinala
• - efecte antiemetice
• - aceleasi indicatii si contraindicatii ca metoclopramida

• Doze: 10 mgx3/zi cu 30’ inaintea mesei
ANTISPASTICE
• Sunt substante care impiedeca spasmul musculaturii netede( gastrointestinale, biliare, a
tractului urinar)
• Se impart in 2 grupe:
- antispastice parasimpaticolitice
• - antispastice musculotrope
ANTISPASTICE PARASIMPATICOLITICE

• Produc relaxarea musculaturii netede de la nivelul organelor prin blocarea inervatiei


excitomotoare parasimpatice.
• Produc relaxarea musculaturii netede gastrointestinale, biliare, a căilor si vezicii urinare.
Indicatii:
- colici biliare, renale, gastrice, intestinale
- dismenoree
- relaxeaza fundul vezicii urinare si favorizeaza contractia sfincterului vezical(la
bolnavii cu adenom de prostata, favorizeaza retentia de urina )
• Reactii adverse:
- reactii adverse de tip atropinic: constipatie, uscarea gurii, tulburari de vedere,
tulburari de mictiune
- cefalee
- midriaza, fotofobie, tulburari de acomodare oculare
• Contraindicatii:
- glaucom
- reflux gastroesofagian
- stenoză pilorică
- hipertrofie de prostată
Otilonium bromid (Spasmomen) cp. 40 mg
20 - 40 mg/2-3x/zi
• Atropina sulfurică f. 1ml sol. 1‰
subcutanat 0,5 – 1 ml
• Butilscopolamina (Scobutil) cp. 10 mg, f. 1ml(20 mg), sup. 10 mg
oral 10 – 20 mg/3-4x/zi
i.v, i.m 10 -30 mg
ANTISPASTICE MUSCULOTROPE
Efectul antispastic este datorat unei actiuni directe asupra musculaturii netede viscerale
• Papaverina tb. 100 mg, 200 mg, f. 2 ml( 20 mg/1 ml)
Indicatii: colici digestive, biliare, ureterale,
Oral 100mg de 2-3 x/zi
- i.m 40 de 2-3 x/zi
Reactii adverse:
- constipatie, hipotensiune arteriala, somnolenta, tahicardie, congestia fetei,
cresterea transaminazelor
- administrarea i.v →aritmii, moarte subita
• Mebeverina ( Colospasmin. Duspatalin) dr. 100mg, caps. cu eliberare prelungită 200 mg
- 100 mg de 3-4 x/zi înaintea meselor
- 200 mg x 2/zi
• Drotaverina( No- Spa, Spasmocalm) tb. 40 mg, 80 mg( Forte),
f. 2ml(20mg/1ml), 4 ml(Forte)
Indicatii:
- litiaza biliara
- colecistita
- litiaza renala
- colita
- colon iritabil
- pancreatita
Doze:
- oral 40 -80 mgx3/zi
- sc. i. m, i.v lent 2mlx3/zi
• MEDICAŢIA APARATULUI RENAL
DIURETICELE
• Diureticele sunt substanţe care stimulează procesul de formare a urinii.
• Unitatea morfofunctionala a rinichiului responsabila pentru procesul de formare a
urinii este nefronul situat in cea mai mare parte a sa in corticala rinichiului cu exceptia
ansei lui Henle si tubului colector care trec din corticala in medulara renala.
• Formarea urinii:
- filtrare glomerulara – 180 l/24 ore – urina primara
- reabsorbtie tubulara 99%
- secretie tubulara → 1,5 l –urina finala
• Reabsorbtia tubulara:
- consta in trecerea ionilor de sodiu si a apei din lumenul tubular in
lichidul interstitial peritubular
- reabsorbtia se face in 2 etape:

1) ionii de Na traverseaza membrana luminala a celulei tubulare, trecând


din lumenul tubular in citoplasma celulei tubulare

2) ionii de Na trec din citoplasma celulei tubulare in lichidul interstitial


peritubular. Aceasta trecere este realizata de Na/K – ATP aza membranara sau pompa de
Na/K care scoate Na din celula( activa pe toata lungimea tubului renal)
• Localizarea reabsorbtiei:

a. tubul contort proximal – 70% - reabsorbtie de Na si apa


b. portiunea ascendenta a ansei Henle – 25% - reabsorbtie de Na fara apa
c. tubul contort distal - 5% - ionii de Na se reabsorb prin schimb cu ionii
de K sau H ( schimburi controlate de aldosteron care favorizeaza reabsorbtia Na si retentia lui
in organism)
d. tubul colector – reabsorbtie de apa fara Na – definitivarea urinii finale
( controlata de hormonul antidiuretic – ADH)
• Cresterea procesului de formare a urinii este posibila prin 2 mecanisme:

1. cresterea filtrarii glomerulare


2. scaderea reabsorbtiei tubulare
 Cresterea filtrarii glomerulare → diureza apoasa

 Scaderea reabsorbtiei tubulare→cresc eliminarile de Na si apa( diuretice saluretice)


• Cresterea filtrarii glomerulare este posibila prin:
 Ingestia de cantitati crescute de apa
- crestere modesta a diurezei cu eliminarea unei urini apoase ( utila
terapeutic in infectii urinare, litiaza renala)
- se administreaza apa ca atare sau ceaiuri de matase de porumb,
cozi de cirese

 Medicamente vasodilatatoare:
- antihipertensive vasodilatatoare
- teofilina

• Scaderea reabsorbtiei tubulare:


- actiunea diureticelor care influenteaza reabsorbtia tubulara este cu
atât mai intensa cu cât actioneaza mai precoce pe traiectul tubului renal (procesul de
reabsorbtie tubulara este mai intens la debutul tubului renal – 70%)
- la nivelul ramurei ascendente a ansei Henle → diuretice de ansa
- la nivelul ramurei ascendente a ansei Henle dar impidecand doar
reabsorbtia Na → diuretice tiazidice – urina
hiperosmolara
- la nivelul tubului contort distal - diuretice care inhiba schimbul Na/K
→ diuretice antialdosteronice
- la nivelul tubului colector → diureticele osmotice ( manitolul)
• Diureticele prin mecanismul lor de actiune intervin in mod activ asupra echilibrului
hidroelectrolitic si acidobazic.
 Echilibrul hidroelectolitic
- determina cresterea cantitatii de apa eliminata din organism
Avantaje:
- cresc presiunea osmotica a sângelui → migrare a apei dinspre tesuturi
catre patul vascular →resorbtia edemelor
- diureticele sunt indicate in tratamentul tuturor tipurilor de
edeme(renal, cardiac, hepatic) cu exceptia celui inflamator
- determina scaderea volemiei → tratamentul antihipertensiv
- scad intoarcerea venoasa la inima →usureaza munca inimii →
tratamentul insuficientei cardiace
• Dezavantaje:
- produc hemoconcentratie→ tromboze venoase
- doze excesive→ deshidratare
 Echilibrul electrolitic
Na - cresc eliminarea urinara→ hiponatremie
Avantaje:
- in resorbtia edemelor
- in scaderea TA
- in insuficienta cardiaca
• Dezavantaje:
- pierdere acuta de Na manifestata prin: somnolenta, hipotensiune
arteriala, valori crescute ale ureei si creatininei serice
Corectare → suplimentare cu Na Cl, dieta normosodata
K - cresc eliminarea urinara → hipopotasemie
Manifestari - clinice: slabiciune musculara, parestezii, hiporeflexie, somnolenta,
anorexie, greturi, constipatie
- EKG : subdenivelare de segment ST, unde T aplatizate sau negative
Corectare → alimente vegetale bogate in potasiu, sare fara sodiu, cp. KCl
• Diureticele antialdosteronice economisesc potasiu → hiperpotasemie
Manifestari - clinice: slabiciune musculara, parestezii, hiporeflexie, hipotensiune
arteriala bradicardie, stop cardiac
- EKG : unde T inalte, QRS largite
Corectare: bicarbonat de Na, gluconat de calciu, glucoza + insulina( favorizeza
patrunderea K in celule), hemodializa

• Ca - excretie urinara crescuta – diureticele de ansa


- excretie urinara scazuta – diureticele tiazidice
• H - excretie urinara crescuta → diureticele de ansa → acidifierea urinii →
alcaloza sistemica

DIURETICE DE ANSA
Furosemidul (tb. 40 mg, f. 20 mg)
• provoacă eliminarea unui volum mare de urină izotonă sau uşor hipotonă, cu o
cantitate crescută de ioni de sodiu, potasiu, calciu clor iar pH-ul urinar este acid
• inhibă reabsorbţia clorurii de sodiu în porţiunea ascendentă a ansei lui Henle de unde
denumirea de diuretic de ansă
Farmacocinetică:
• absorbţie digestivă rapidă din tubul digestiv
• concentraţie sanguină maximă la o oră de la ingestie
• se elimină repede, predominant renal prin filtrare glomerulară

Farmacodinamică:
• după administrare orală, efectul diuretic apare în 30-60 de minute, maxim în 2-3 ore şi
durează 4-6 ore
• după administrare i.v intervalele respective sunt 5-15 minute, 15-30 minute, 2-3 ore

Indicaţii:
• toate tipurile de edeme (insuficienţa cardiacă, ciroza hepatică, insuficienţa renală)
• HTA - tratamentul crizei hipertensive – adm i.v
- tratamentul cronic – adm.per.os
• insuficienta renala
• insuficienta cardiaca cronica
• intoxicatii medicamentoase – cu conditia ca toxicul sa se elimine pe cale renala

Mod de administrare:
• Oral → doza eficace curentă este 40-80 mg/zi
→ în insuficienţa renală sunt necesare doze mari 500mg/zi
• Intravenos → cale folosită în urgenţe( edem pulmonar acut, edem cerebral, criză
hipertensivă) → 20-40 mg/3ore → 240 mg

Reacţii adverse:
• diaree, greţuri, vărsături
• leucopenie
• trombocitopenie
• hiperuricemie
• hiperlipemie
• hipokaliemie
• surditate trecătoare sau definitivă

Interacţiuni medicamentoase:
• nu se asociază cu aminoglicozide → risc oto şi nefrotoxic
• nu se amestecă cu alte medicamente în seringă
• AINS pot micşora efectul diuretic
DIURETICE TIAZIDICE
Hidroclorotiazida(Nefrix) 1tb. 25 mg
• acţionează inhibȃnd reabsorbţia sodiului din segmentul de diluţie al ansei Henle şi
stimulează secreţia distală de potasiu
• provoacă eliminarea unei urini cu volum mare, concentrată, conţinȃnd cantităţi sporite
de ioni de sodiu, clor, potasiu şi magneziu.

Farmacocinetică:
• se absorb rapid din intestin
• pic plasmatic după 2 ore
• eliminare renală, nemetabolizată

Farmacodinamică:
• diureza începe să crească după 1 oră de la administrarea orală
• maximă la 2-4 ore
• se menţine 8-12 ore
Indicaţii:
• edemele din insuficienţa cardiacă, ciroza hepatică, boli renale cronice
• HTA
• insuficienta cardiaca
• diabetul insipid (concentrează urina)

Mod de administrare:
• doza utilă 25-50 mg de 1-2ori/zi, la început zilnic, apoi intermitent, câte trei
zile/săptămână

Reacţii adverse:
• hipopotasemie, hiperglicemie, hiperlipemie, hiperuricemie
• leucopenie, trombocitopenie
• tulburări gastrointestinale(greţuri, vărsături, diaree, constipaţie)
Contraindicaţii:
• insuficienţa renală avansată
• sarcină
• gută
Indapamida(Tertensif) 1tb. 1,5 mg
• sulfonamidă heterociclică diferită structural de hidroclorotiazidă, dar foarte
asemănătoare farmacodinamic cu aceasta.
• caracteristica principală este durata relativ lungă de acţiune - 24 de ore sau mai mult,
ceea ce este avantajos, mai ales în folosirea ca antihipertensiv.

Diuretice antialdosteronice
• inhiba reabsorbtia ionilor de sodiu prin schimb cu ionii de potasiu sau hidrogen, la
nivelul tubului contort distal
• au efect diuretic slab, care se instaleaza cu latenta foarte mare si persista o perioada
lunga de timp
• urina eliminata este bogata in sodiu, clor, saraca in K, iar pH-ul urinar este alcalin
• aceste diuretice antagonizează prin competiţie acţiunea aldosteronului la nivelul
tubului distal(Spironolactona) sau au actiune contrara aldosteronului( Amiloridul si
Triamterenul)
• favorizează reţinerea potasiului în organism
Spironolactona (Verospiron) 1tb. 25 mg, 50 mg, 100 mg
Farmacocinetică:
• absorbţie digestivă bună
• metabolizată intens la primul pasaj hepatic
• eliminare lentă urinară

Farmacodinamică:
• are acţiune diuretică relativ slabă
• efectul se instalează lent
• răspunsul este maxim după 3-4 zile de tratament şi se menţine 2-3 zile după oprirea
acestuia
• efectul diuretic este condiţionat de prezenţa aldosteronului, iar intensitatea sa depinde
de concentraţia hormonului
Indicaţii:
• edeme cu hiperaldosteronism secundar (insuficienţa cardiacă, ciroza hepatică,
sindromul nefrotic)
• HTA

Mod de administrare:
• doza utilă 25 de 1-3 ori/zi
• în ciroza hepatică 50 mg dimineaţă şi prȃnz ca doză de întreţinere
Reacţii adverse:
• hiperpotasemie, hiponatremie
• ginecomastie
• impotenţă sexuală
• hirsutism la femei
• somnolenţă
• tulburări menstruale

Contraindicaţii:
• insuficienţa renală cronică
• insuficienţa hepatică
• hiperpotasemie
Combinaţii de diuretice de ansă şi diuretice care economisesc potasiu
Diurex 50( Spironolactonă 50 mg, Furosemid 20 mg)
Diurex 100 (Spironolactonă 100 mg, Furosemid 20 mg)
Indicaţii:
• edemele rezistente din insuficienţa cardiacă congestivă cronică
• ciroza hepatică
Mod de administrare:
• 1 - 4 capsule/zi
• Triamterenul si Amiloridul
• blocheza canalele ionice de sodiu, ceea ce scade atât reabsorbtia tubulara a sodiului,
cât si eliminarea ionilor de K si H
• efectul lor este slab, prezent si in lipsa aldosteronului
• efectul diuretic este asemanator celui produs de spironolactona, dar se mentine mai
mult timp - 7-10 ore pentru Triamteren si 24 de ore pentru Amilorid
DIURETICELE OSMOTICE
• sunt substante coloidosmotice care nu traverseaza peretii capilarelor sanguine(sunt
retinute in patul vascular) dar filtreaza glomerular, nu se reabsorb tubular si se elimina
ca atare prin urina impreuna cu echivalentul osmotic de apa.
• MANITOLUL – creste diureza prin mecanism osmotic – administrat in PEV el este
retinut in patul vascular, unde prin cresterea presiunii coloidosmotice a sângelui,
extrage apa din tesuturi.
• Indicatii:
• - edemul cerebral - intoxicatii acute(barbiturice)
• - glaucom - insuficienta renala acuta
• Contraindicatii:
- insuficienta cardiaca
- edem pulmonar
- sarcina
- hemoragia cerebrala
Manitol sol.20% pungi 250, 500ml

• Antianemice
• Fierul
• Vitamina B12
• Acidul folic
• Sunt indispensabile unei eritropoieze normale
• Deficitul lor conduce la aparitia anemiei
• Deficitul de fier →anemia feripriva
• Deficitul de vitamina B12 si acid folic → anemia megaloblastica

Fierul
• Este indispensabil pentru organism :
- intra in constitutia hemoglobinei
- intra in constitutia unor enzime ale oxidoreducerii celulare
• Cantitatea totala de fier din organism = 2-4g(70% continut in hemoglobina, 10-20%
fier de depozit feritina si hemosiderina, 10% continut in mioglobina)
• Aportul zilnic alimentar →8 -20 mg din care se absorb < 10%
• Necesarul zilnic = 1- 1,5 mg
• Absorbtia →la nivelul duodenului si jejunului proximal sub forma de Fe 2+( fier
feros)
• Fe2+ este transformat in celulele intestinale in Fe 3+( fier feric)
• Fe 3+ circula in sânge legat de o proteina , transferina , catre maduva care il
incorporeaza in hemoglobina
• Daca nu este retinut in maduva, fierul este captat de macrofage si depozitat sub forma
de feritina si hemosiderina in ficat, splina si maduva osoasa
• Indicatiile administrarii preparatelor de fier:

 tratamentul anemiilor feriprive


 profilactic in trim. II si III de sarcina
 profilactic la copii in perioada de crestere
• Cai de administrare:
1. Orala
- doza optima 180mg – 200 mg de fier zilnic
- administrat pe stomacul gol pentru o absorbtie cat mai buna
- se administreaza singur sau asociat cu vit. C pentru cresterea absorbtiei
- durata tratamentului cu fier in anemia feripriva este pâna la normalizarea
valorilor Hb si continuarea inca 2 -3 luni pentru refacerea Fe de depozit
- preparatele pentru administrare orala sunt:
Fier bivalent
Sulfatul feros - Ferro Gradumet – cp. 325 mg(105 mg Fe)
Doza 1-2 cp/zi
Glutamatul feros - Glubifer-
Gluconatul feros – Alofer cp. Eff. 80,5 mg
• Fier trivalent:

Hidroxid de Fe polimaltozat – Ferrum Hausmann - pic. orale, sirop


Maltofer – cp. Masticabile
• Fier in combinatii cu acid folic, vit. C, vit. B12
Ferro – Folgamma ( ac. folic, vit. B12, sulfat de fier)
Sorbifer Durules ( sulfat de Fe, vit. C)
Doza: 1 cp.x 2/zi cu 30 min. inainte de masa
• Reactii adverse:
- iritatii gastrointestinale – greturi, varsaturi, dureri epigastrice
- constipatie
- scaun inchis la culoare( diag. diferential cu melena)
- intoxicatia acuta cu Fe : afectare toxica a ficatului, acidoza →antidot
→Desferoxamina
2. Parenterala ; i,v
Indicatii:
- deficit de absorbtie
- boli inflamatorii intestinale
- intoleranta la fier oral
- bolnavi care nu coopereaza

• Se utilizeaza complexe coloidale neionizate( care nu precipita proteinele):

Venofer - adm. i.v


Ferinject – adm. in PEV
Atentie!!! Risc de reactii anafilactice → testarea sensibilitatii prin
doze mici

Vitamina B12 și Acidul folic


• Sunt substante esentiale pentru sinteza normala de AND.
• Deficitul lor→sinteza defectuasa de AND →maturare si functionare celulara anormala
• Tesuturile vulnerabile la deficitul de vit. B12 si Acid folic sunt maduva
hematopoetica, mucoasa gastrointestinala si tesutul nervos
• Necesarul zilnic: 1-2,5 µg
• Aportul alimentar 3 -5 µg/zi( vit. B12 prezenta exclusiv in produse animale)
• Absorbtia intestinala la nivelul ileonului terminal, conditionata de legarea de o
glicoproteina secretata de celulele parietale gastrice –factorul intrinsec
• Se depoziteaza in ficat in cantitati mari 5 -10 mg
• Vit. B12 participa la:
- metabolismul mielinei si mentinerea integritatii functionale a
nervilor
- activarea acidului folic → participa la sinteza acizilor nucleici
 Deficitul de vit.B12 → anemia megaloblastica + leziuni neurologice de tip nevrita
periferica
 Cauze:
- lipsa congenitala a factorului intrinsec(anemia pernicioasa sau
Biermer)
- alimentatie vegetariana
- bolnavii gastrectomizati
- bolnavii cu rezectie de ileon terminal
• Vitamina B12( Ciancobalamina) f. 50µg, 1000µg
- adm. i.m sau subcutanat
- 100 µg/zi 1-2 saptamani apoi intervalul se creste
- tratamentul se continua toata viata cu 100µg/luna
Contraindicatii: tumori maligne

• Acid folic (Acifol ) cp. 5 mg
Doza: 5 -10 mg/zi

Contraindicatii: asociere cu sulfamide, tumori maligne


• Medicamentele hemostatice
Hemostaticele sunt medicamente capabile să oprească
sângerarea.
Efectul lor se datorează:
- influenţarea vaselor sanguine - vasoconstricţie
- creşterea rezistenţei capilare
- favorizarea procesului de coagulare.
Unele hemostatice au acţiune locală, pe suprafeţele
sângerânde, altele se administrează pe cale generală, pentru efectul lor sistemic.
1. Hemostaticele folosite local
• Adrenalina în soluţie 1‰ aplicată pe suprafeţele sângerânde, poate
controla hemoragiile capilare, datorită acţiunii vasoconstrictoare. Se
foloseşte în caz de epistaxis, plăgi sângerânde, extracţii dentare .
• Preparate cu activitate tromboplastinică- pulbere sau soluţie de
tromboplastină, venin de viperă- aplicate local, au efect hemostatic local,
favorizând formarea cheagului de fibrină.
• Fibrina umană, sub formă de burete îmbibat cu soluţie de trombină, se aplică pe
plăgile chirurgicale sângerânde. Sângele venit în contact cu trombina coagulează în
matricea de fibrină. Buretele poate fi lăsat pe loc, se absoarbe şi favorizează
cicatrizarea
• Gelatina (Gelaspon), sub formă de burete, acţionează similar fibrinei.
2. Hemostaticele folosite sistemic

Hemostaticele active pe cale generală îşi datorează efectul corectării


unor deficienţe ale proceselor coagulării, împiedicării fibrinolizei sau
consolidării peretelui capilar,
Vitamina K1 (fitomenadiona) f. 10 mg/ml (f. 1 ml )
• Acţiune terapeutică: vitamina K naturală, acţionează antihemoragic prin perfectarea
sintezei hepatice a protrombinei şi a altor factori ai coagularii (VII, IX si X); efectul
este relativ rapid, se instalează în 3-4 ore

• Indicaţii:
- intoxicaţie acută cu anticoagulante cumarinice
- profilactic sau curativ în alte sângerări prin hipoprotrombinemie sau
hipovitaminoza K
- în boala hemoragică la nou-născut
Mod de administrare:
• La adulţi, obişnuit intramuscular 5-40 mg o dată pe zi (în funcţie de gravitate); în
urgenţe, intravenos, foarte lent, 5-10 mg/zi (în intoxicaţia acută cu cumarinice se pot
injecta până la 40 mg/zi)
Se determină repetat timpul de protrombină.

Reacţii adverse: injectarea intravenoasă rapidă poate provoca congestia feţei,


sudoraţie, senzaţie de constricţie toracică, dispnee, cianoză, tahicardie, colaps, chiar accidente
letale; foarte rar intoleranţă, cu fenomene de şoc; la nou-născuti fitomenadiona poate fi cauza
de hiperbilirubinemie (rareori).
Contraindicaţii: intoleranţa la fitomenadiona (atenţie la simptomele de şoc);
prudenţă la nou-născuţi şi la sugari. Soluţia injectabilă de fitomenadiona nu trebuie
amestecată cu alte soluţii pentru injectare sau perfuzie.
Carbazochroma (adrenostazin) f. 5 ml (0,3mg/ml)
• Acţiune terapeutică: hemostatic prin creşterea rezistenţei capilare.
• Indicaţii:
- profilaxia şi tratamentul stărilor hemoragice prin fragilitate capilară:
purpură idiopatică, hemoragii retiniene, telangiectazie familială, epistaxis, hemoptizii
- pre şi postoperator în chirurgia otorinolaringologică
- în intervenţiile pe prostată şi în alte intervenţii chirurgicale
• Mod de administrare: i.m, i.v( în sol. glucozată sau ser fiziologic) 1-3 fiole/zi .
• Reacţii adverse: durere la locul injectării.
• Contraindicaţii:
- nu se foloseste (este ineficace) în hemoragiile masive prin rupturi de vase
mari;
- nu se injectează în aceeaşi seringă cu vitamina C (incompatibilitate).
• Etamsilat f. 250 mg/ml( f. 2 ml)
• Acţiune terapeutică: menține stabilitatea peretelui capilar
• Indicaţii:
- profilaxia şi tratamentul hemoragiilor prin ruptura vaselor mici
- hemoragii în sfera ginecologică
- epistaxis
- hemoragii gingivo dentare
- hematemeză
- hematurie
• Mod de administrare: i.m, i.v 1-3 f/zi
• Reacţii adverse: hipotensiune arterială, cefalee, erupții cutanate
• Contraindicaţii: cu prudență la bolnavii cu fibrilație atrială, angină pectorală

• Medicaţia antitrombotică
Această grupă cuprinde medicamente utile pentru
tratamentul şi profilaxia afecţiunilor tromboembolice. Medicamentele
antitrombotice intervin la nivelul
plachetelor, al proteinelor coagulării sau al sistemului
fibrinolitic, fiind indicate diferenţiat în trombozele arteriale, trombozele venoase,
trombozele intracardiace sau coronariene, în funcţie de mecanismul fiziopatologic al
procesului trombogen.
Medicamentele inhibitoare ale funcţiilor plachetare - antiagregantele plachetare
• Antiagregantele plachetare sunt medicamente capabile să inhibe
agregarea şi alte funcţii ale plachetelor, responsabile de formarea
trombusului alb sau care intervin în coagulare.
Inhibarea funcţiilor plachetare se manifestă prin:
• prelungirea timpului de sângerare
• împiedicarea adeziunii şi agregării plachetelor
• prelungirea vieţii acestora (scurtată în bolile tromboembolice).
Antiagregantele plachetare sunt indicate mai ales pentru profilaxia
trombozelor arteriale, caracterizate prin formarea trombusului plachetar la nivelul
endoteliului vascular lezat.
• Aspirina (Aspenter tb. 75 mg, Aspirin cardio tb. 100 mg)
• Determină inactivarea ireversibilă, prin acetilare, a ciclooxigenazei, enzimă care
catalizează sinteza unor substanțe endogene de tip prostaglandinic; este importantă
impiedecarea formării în plachete a tromboxanului A2 care favorizează agregarea
plachetară.

Indicaţii:
• boala coronariană ischemică: angina stabilă, infarct miocardic acut;
• bolnavi ce au avut un accident vascular ischemic
• purtători de valve, altele decât metalice (anticoagulante)
Reacţiile adverse şi contraindicaţii
- iritaţie gastrică
- reacţii alergice
- hemoragii (mai ales în asociere cu anticoagulante)
Doza : 75 – 325 mg/zi
• Dipiridamol cp. 25 mg, 75 mg

• are efect antiagregant modest


• produce uşoară vasodilataţie coronariană pe arterele normale; în criza de angină
pectorală apare „fenomenul de furt” = sângele e deviat şi se agravează angina.
• Indicații
- prevenirea tromboemboliilor(asociat cu aspirina)
• Reacţii adverse: flush, uşoară hipotensiune, tulburări gastrointestinale uşoare
• Doze: 300 – 600 mg/zi în 3-4 prize cu o oră înainte de masă
• Ticlopidina (Ticlid)
• Acțiune :
- împiedică adeziunea şi agregarea plachetară
- nu permite retracția cheagului
- prelungeşte timpul de sângerare
• Indicații:
- prevenirea complicațiilor tromboembolice arteriale( AVC, IMA)
- prevenția trombozelor la nivelul protezelor coronariene
• Doza: 250 mg de 2 ori/zi( la mese)
• Efecte secundare:
- tulburări gastrointestinale ( microhemoragii digestive, rareori ulcer,
fenomenele fiind mai uşoare decât la administrarea de aspirina),
- neutropenie reversibilă care apare în primele 3 luni de la începutul
tratamentului
Clopidogrel (Plavix) cp. 75 mg
• Acțiune :
- are acelaşi mecanism de acţiune ca şi ticlopidina
• Indicații:
- prevenirea complicațiilor tromboembolice arteriale la bolnavii cu AVC,
IMA
- prevenirea complicațiilor tromboembolice la bolnavii cu arteriopatie
obliterantă
• Reacţii adverse:
- tulburări gastro-intestinale de tip hemoragic
- neutropenia apare mai rar.
• Doze: 75 mg o dată /zi.
Anticoagulante
• Anticoagulantele sunt medicamente care împiedică procesul coagulării, acţionând la
nivelul sistemului plasmatic responsabil de gelificarea sângelui. Ele sunt utile
îndeosebi în tromboza venoasă, unde fenomenul principal este formarea trombusului
de fibrină.
• Sunt indicate atât pentru profilaxia primară, oprind generarea trombozei, cât şi pentru
profilaxia secundară, oprind extinderea cheagului şi evitând accidentele embolice.
• De asemenea se folosesc la purtătorii de valve cardiace protetice (de preferinţă în
asociere cu antiagregantele plachetare).
• Complicaţia majoră este reprezentată de hemoragiile, care survin în caz de
supradozare, dar şi la dozele obişnuite, la bolnavii cu insuficienţă hepatică sau
insuficienţă renală. Riscul este mult crescut în prezenţa unor deficienţe ale hemostazei.
a. Anticoagulante acute
Heparina f. 5000 u.i
• Se cuplează cu o globulină plasmatică – antitrombina III – grăbind acțiunea acesteia
de inactivare a trombinei, factorului X şi altor factori ai coagulării
• Are structură polară, de aceea nu se absoarbe şi e distrusă de sucurile gastrice, nu
traversează bariera hematoencefalică şi nici placenta, putându-se administra gravidelor
care fac tromboflebite profunde.
• Are efect antitrombocitar prin inhibarea agregării plachetelor, indusă de trombină.
• Clarifică plasma lipemica prin activarea lipoproteinlipazei.
• Se leagă de endoteliu, proteine plasmatice şi macrofage, apoi se elimină renal. De
aceea nu se administrează în insuficienţele renale.
Mod de administrare
• intravenos: perfuzie continuă sau intermitentă → heparina sodică
• subcutanat→ heparina calcică.
• administrarea subcutanată e foarte dureroasă
• Doza administrată subcutanat 5.000 u.i la 8 – 12 ore
• Dozele pentru administrare intravenoasă: în perfuzie continuă : 1000 u.i/ oră sau i.v
inițial 10 000 u.i, apoi 5 000 – 10 000 u.i la 4 -6 ore
• Efectul heparinei trebuie supravegheat clinic şi biologic.
• Pentru testarea eficacității, se măsoară timpul de coagulare, iar pentru testarea
securității timpul de trombină, a căror valoare trebuie să fie de 2 – 3 ori mai mare
decât cea normală
Indicaţii:
• tromboza venoasă profundă
• infarctul miocardic acut
• angină instabilă
• tromboembolia pulmonară

Reacţii adverse:
• hemoragii → se foloseşte ca antidot sulfatul de protamină, în perfuzie lentă
• trombocitopenie → la administrarea peste 5 zile
• alergie
• osteoporoză, mai ales administrată timp îndelungat
Contraindicații:
• hemoragie cerebrală
• HTA severă
Heparine cu masa moleculara mică
• Dalteparina (Fragmin)
• Enoxaparina (Clexane)
• Nadroparina (Fraxiparina)
• Reviparina (Clivarin)
• Se administrează subcutanat de 1-2 ori pe zi
• Are mecanism de acţiune ca heparina clasică, dar direcţionat mai mult pe factorul X.
• Se folosesc pentru profilaxia trombozelor venoase şi emboliilor.
b. Anticoagulante cronice

Se mai numesc şi anticoagulante cumarinice sau antivitamine K.


• Ele împiedecă sinteza hepatică a factorilor coagulării dependentă de vitamina K( II,
VII, V, X)
Acenocumarolum → Trombostop cp. 2 mg
Sintrom cp. 4 mg
Warfarina (mai ales in SUA)
• Traversează bariera hematoencefalică şi placenta (contraindicate
gravidelor).
• Se leagă procentual mai mult de proteinele plasmatice.
• Au timp de latenţă mai mare (timpul de latenţă este egal cu timpul de viaţă al
factorilor coagulării deja activaţi)
• Au durată de acţiune prelungită
• Dozarea trebuie riguros controlată prin:
- timpul Quick
- INR (International Normalized Ratio) această metodă compară TQ
al pacientului cu TQ mediu al unui grup de indivizi consideraţi normali. Valoarea normală
0,8-1,2.

Indicaţii:
- tromboza venelor profunde
- infarct miocardic acut
- trombembolism pulmonar (6 luni )

Reacţii adverse:
• Sângerare: ca antidot se administrează vitamina K fiola de 10 mg injectată intravenos
lent (pentru că poate determina moarte subită.
• Se mai administrează plasma proaspată congelată şi crioprecipitat.
• Necroza ţesutului gras din zona perfuziei
• La făt, în primul trimestru, medicamentul e teratogen, afectează mai ales oasele iar în
ultimul trimestru, există risc hemoragic.
• Contraindicaţii: sarcină, ulcer, alăptare, diateze hemoragice.
Fibrinoliticele
• Medicamentele fibrinolitice sunt capabile să lizeze cheagul de sânge.
• Ele favorezeză formarea plasminei, fiind active îndeosebi în interiorul cheagului, care
protejează plasmina de antiplasminele circulante.
• Sunt indicate în cazuri selecţionate de infarct miocardic acut, embolie pulmonară
gravă, tromboze venoase profunde severe, tromboze arteriale la nivelul membrelor
(atunci când intervenţia chirurgicală nu este posibilă).
• Trebuie administrate precoce deoarece cheagurile vechi sunt
puţin influenţate.
• Alteplaza
• Streptokinaza
• Urokinaza
• Toate acestea determină liza cheagului de fibrină prin activarea sau stimularea
plasminei.
• Alteplaza este o enzimă naturală ce se leagă de fibrină, la suprafaţa trombului şi
determină transformarea plasminogenului în plasmină. E tromboselectivă.
• Indicaţiile ateplazei sunt trombus arterial recent (infarct miocardic acut,
trombembolism pulmonar) adică la maxim 6 – 8 ore după apariţia lui.
• Contraindicaţii :traumatisme recente, intervenţii chirurgicale recente, accident
vascular recent, HTA severă, ulcer, 30 minute după masajul cardiac,
intoleranţa la glucoză.
• Streptokinaza nu are efect direct pe plasminogen dar îl activează.
• Contraindicaţii: infecţie recentă streptococică
• Reacţii adverse: alergie, hta severă.
• Urokinaza se obţine din culturi celulare renale umane; activează direct plasminogenul.
Reacţiile adverse sunt mai uşoare.

HISTAMINA ANTIHISTAMINICELE

Histamina - imidazoletilamina - este o amina biogena care
se gaseste in:
• tesuturile animale, in unele plante, bacterii, ca si in multe veninuri si secretii iritante.
• La om, o cantitate mare este continuta in plamaini, piele si mucoasa gastrointestinala.
Histamina endogena rezulta prin decarboxilarea histidinei,
reactie catalizata de o enzima specifica -
histidindecarboxilaza.
Majoritatea histaminei este formata in mastocite si in
leucocitele bazofile, unde se gaseste depozitata in formatiuni
granulare (impreuna cu heparina si ATP).
Cantitati mai mici se formeaza in alte celule
• epiderm, mucoasa gastrica,
• in anumiti neuroni si in tesuturile care se dezvolta repede;
Aceasta histamina are un turnover rapid si este secretata pe
masura formarii.
Histamina ingerata sau cea provenita de la bacteriile
intestinale este repede epurata in organism.
Eliberarea din granule se face pe 2 căi:
1. Imunologica - pe suprafaţa mastocitelor se leagă Ig E
sau Ig G, având drept efect eliberarea de histamina cu
consum de energie şi Ca2+. Refacerea depozitelor se face
după câteva zile sau săptămâni.
2. Prin mecanism de feed-back negativ, prin receptorii H2
ce se găsesc pe mastocitele din piele şi bazofilele din
sânge.
În cursul administrării orale, histamina este practic în întregime
inactivata de flora intestinala, cu formare de N-acetilhistamina.
Mecanisme de acţiune
Mecanismul de acţiune este reprezentat de acţionarea specifica
pe receptorii situaţi pe membranele celulare.
Receptorii histaminici sunt de 3 tipuri;
- H1 - localizat la nivelul musculaturii netede endoteliale, în creier (pe
membrana postsinaptică). Sunt cuplaţi cu o proteina G legata de fosfolipaza C
→ acţionează prin creşterea ITP şi DAG. Un agonist parţial selectiv este
Fluorofenil histamina.
- H2 - se găsesc în mucoasa gastrica, miocard, mastocite (mecanism de
feed-back), creier (postsinaptic). Acest receptor este cuplat pozitiv cu adenilat
cilaza (creste AMPc). Ca agonist parţial selectiv: Dimaprid.
- H3 - se găsesc în creier (presinaptic), plex mienteric. Sunt cuplaţi cu
proteinele Gi → scad concentraţia de AMPc.
Efectele histaminei
1. Pe aparatul cardiovascular:
- hipotensiune explicata printr-o vasodilataţie directa mediata H1 (cel mai
important) şi H2 la nivelul arteriolelor şi sfincterelor precapilare
- tahicardie reflexa şi tahicardie prin acţiune directa mediata H2 pe miocard.
- cefalee pulsatila, senzaţie de căldură, înroşirea tegumentelor, prin efecte
vasodilatatoare prin secreţie de EDRF.
- creste permeabilitatea vasculara → edem.

2. Pe aparatul digestiv:
- stimulează puternic secreţia gastrica de HCl, pepsina şi factor intrinsec (H1).
- contracţie a musculaturii gastrointestinale - la doze mari se produce diaree (H1).
- stimulează secreţia intestinala şi cea a colonului.
3. Pe aparatul respirator: bronhoconstricţie - efect slab la omul sănătos şi efect
marcat la astmatici.

4. La nivelul terminaţiilor nervoase: introdusă intradermic provoacă durere, prurit


şi dezvoltă rapid o reacţie vasculară caracteristică, asemănătoare papulei
urticariene, numita tripla reacţie: la nivelul injectării apare o pată roşie circulară
care este rapid înlocuită de o papulă, înconjurată de o areolă roşie, neregulată.
5. Pe musculatura netedă a aparatului genitourinar efectele sunt nesemnificative,
dar unele femei gravide cu reacţii anafilactice au avortat.

6. La doze mari este stimulata secreţia MSR.


Reacţii adverse:
- hipotensiune cu caracter ortostatic
- cefalee
- căldură, înroşirea pielii.
Histamina nu se administreaza ca medicament ! În terapeutică
se folosesc antihistaminicele.
Antihistaminicele H1 (Antagoniştii H1 selectivi

Antihistaminicele se absorb rapid şi în proporţie mare din intestin, şi


se distribuie larg în organism. Sunt metbolizate intensiv în ficat,
majoritatea având efect relativ scurt: 4-6 ore.
Medizina acţionează 24 de ore, fiind antihistaminic cu acţiune
lunga.
Antihistaminicele au 2 categorii de acţiuni:
1. Acţiune care apare prin blocarea H1 - acţiune antagonistă
complet reversibilă. Au efect slab pe H3, iar efectul pe H2 este
aproape neglijabil. Antihistaminicele H1 au efect antialergic.
2. Acţiuni care apar prin alte mecanisme - pentru ca are structura asemănătoare
cu substanţele care acţionează pe receptorii colinergici, serotoninergici, α1
adrenergici. Au următoarele efecte:
- sedare de intensitate variabila în funcţie de produs (la copii pot sa apară
fenomene de excitaţie).
- antiemetic - daca sunt administrate în profilaxia răului de mişcare
- efect anticolinergic - prin blocarea receptorilor muscarinici. Aceste medicamente
pot avea efecte favorabile şi în unele rinite nonalergiceprin efecte parasimpatolitice.
- efect antiparkinsonian - prin efect anticolinergic.
- antagonişti pe α1 adrenergici - Fenotiazine - produc hipotensiune arteriala
ortostatica.
- pot bloca receptorii serotoninergici fără manifestări clinice importante.
- acţiune anestezica de tip local: Difenilhidramina şi Prometazina blochează
receptorii din canalele de Na+.
1. Antihistaminice din generaţia I:
a. Dimenhidrina - are efect sedativ puternic; se foloseşte pentru
profilaxia răului de mişcare.
b. Pirilamina - are efect sedativ moderat, ajutând la instalarea
somnului (nu induce somnul).
c. Ciclizina şi Meclizina - antihistaminice H1 cu efect sedativ
slab, cu durata lunga de acţiune, folosita şi pentru profilaxia răului de
mişcare.
d. Clorfeniramina - este un sedativ slab, fiind un antialergic
puternic; mai este folosit în asociaţii medicamentoase în tratamentul
răcelii.
e. Prometazina - este fenotiazina cu efect sedativ destul de
puternic. Efectul antihistaminic se instalează lent şi este durabil -
circa 12 ore. Are efect antiemetic eficace. Are oarecare acţiune
anticolinergică şi antiserotoninergică; este anestezic local şi
analgetic.
Se administrează oral sub forma de clorhidrat, maleat sau teoclat
de Prometazina, în doze de 25 mg seara la culcare. În urgente se
dau 50 mg i.m. sau în perfuzie i.v. Este folosit şi ca medicaţie
preanestezică sau ca sedativ şi pentru combaterea insomniei, 25-50
mg seara.
f. Ciproheptadina - are cea mai marcată acţiune
antiserotoninergică.
2. Antihistaminice din generaţia II:
a. Astenizolul (Hismanal) - are structura piperidinică şi efect de
lunga durata; se administrează o data /zi şi nu are efecte sedative
sau anticolinergice.
b. Terfenadina - are structura piperidinică şi efect de lungă durată
ce se instalează rapid.
c. Loratadina (Claritine) - are structura piperidinica şi efect de
lunga durata.
d. Cetirizina este un compus cu structura piperazinică şi are
aceleaşi caracteristici ca cele de mai sus.
indicaţii:
1. Reacţii alergice - sunt de primă alegere pentru profilaxia şi
tratamentul reacţiilor alergice slabe şi moderate: în rinite alergice; în
astm bronşic nu se administrează antihistaminice H1 pentru că au
efect foarte slab. În reacţiile alergice au efecte: sedativ, efecte de tip
atropinic (retenţie de urină), hipotensiune ortostatică, aritmii.
2. Dermatite atopice - are efect sedativ şi antipruriginos. Nu se
poate stabili care antihistaminic H1 este mai bun; de aceea se
testează. În terapiile de lungă durată, efectul poate să scadă.
3. Rău de mişcare - pentru profilaxie, în special Dimenhidrina şi
Prometazina (cele de generaţia I de obicei). Sunt indicate în afecţiuni
vestibulare (sindrom Meniere), greaţă matinală la gravide (nu toate
antihistaminicele se pot da la gravide: piperazinele sunt
contraindicate).
• Hormonii tiroidieni si antitiroidienele

Tiroida este sursa principala pentru doua categorii diferite
de hormoni:
• tiroxina (T4) si triiodotironina (T3) implicati in procese de crestere si dezvoltare
• calcitonina, secretata de celulele parafoliculare C, hormon implicat in metabolismul fosfo-
calcic.

Acesti hormoni pot fi utilizati ca medicament si exista de


asemenea posibilitatea interferarii farmacologice a activitiitii
lor.
Triiodotironina si tetraiodotironina - aminoacizi iodati - se formeaza in celulele
foliculare active ale glandei, pornind de la tirozina.
Tetraiodotironina si triiodotironina sunt metabolizate predominant in ficat,
suferind procese de deiodare, dezaminare oxidativa si conjugare.
Se elimina prin bila iar parte din metaboliti sunt reabsorbiti in circulatia
enterohepatica.
Timpul de injumiitiitire al T4 este de 7 zile la eutiroidieni, 3 zile la hipertiroidieni
si 14 zile la hipotiroidieni.
Timpul de injumiitatire al T3 este de 1-2 zile.
Hormonii tiroidieni stimuleaza cresterea si dezvoltarea si intervin in
maturarea sistemului nervos. Cresterea oaselor, ca si procesul de osteoliza,
sunt stimulate, iar raspunsul la hormonul paratiroidian si la calcitonina este
favorizat.

Efecte metabolice

- favorizeaza utilizarea periferica de glucoza, glicogenoliza hepatica si


musculara, cresc glicemia
- stimuleaza lipoliza, scad concentratia de trigliceride si colesterol
- stimuleaza sinteza proteica
- cresc termogeneza
• pe inima: tahicardie, cresc debitul sistolic si consumul de oxigen
• pe rinichi: cresc diureza si filtrarea glomerulara
• pe SNC: dezvolta SNC si accentueaza reflexele osteo-tendinoase
- activeaza cresterea osoasa si musculara
Hipertiroidismul insotit de gusa difuza - boala Graves-Basedow sau
gusa toxica difuza - este o afectiune autoimuna, care apare mai ales la adultii
tineri.
La persoanele mai in varsta se poate dezvolta o alta forma de hipertiroidie -
gusa toxica nodulara.
Simptomele hipertiroidismului sunt provocate de excesul de hormoni tiroidieni si
constau, in principal, in nervozitate, neliniste, pierdere ponderala, apetit crescut,
intoleranta la caldura, tremor, tahicardie cu palpitatii, diaree, oftalmopatie cu edem
periorbitar, palpebral si exoftalmie.
Hipotiroidismul se datoreste afectarii primare a glandei tiroide sau lipsei
tirotrofinei (hipotiroidism secundar) sau a hormonului hipotalamic de eliberare a
tirotrofinei (hipotiroidism tertiar).
Hormonii tiroidieni sunt indicati, in principal, ca medicatie de substitutie in
hipotiroidism.
• Levotiroxina sodica substituie hormonul corespunzator si asigura formarea
tisulara de triiodotironina. Efectul este maxim dupa 10 zile si dureaza 2-3 saptamani.
Alimentele micsoreaza biodisponibilitatea, uneori absorbtia fiind foarte redusa.
Din acest motiv, in mixedemul sever se folosesc forme injectabile.
• Liotironina sodica are potenta mai mare, efect mai rapid si de durata mai scurta
de cat levotiroxina. Dozele echivalente sunt de 25 үg liotironina si 100 үg
levotiroxina.
Biodisponibilitatea dupa administrarea orala este de 95%.
Efectul se instaleaza dupa 4-6 ore, este maxim dupa 1-2 zile si se termina in
circa 1 saptamana. Poate fi folosita pentru tratamentul comei mixedematoase si
pentru supresia pe termen scurt a secretiei de tirotrofina, inclusiv In scop diagnostic.
Exista preparate care asociaza levotiroxina si liotironina in proportia cuprinsa
obisnuit in pulberea de tiroida (4/l-5/l). Palpitatiile sunt frecvente si, uneori,
suparatoare.
Tiroida pulbere este un preparat de origine animala, care cuprinde levotiroxina
si liotironina. Preparatele brute si extractele naturale de tiroida sunt actualmente
putin folosite deoarece au dezavantaje importante:
• Efect biologic inegal (continutul In iod nu se suprapune deplin celui in hormoni
activi), compozitie variata in levotiroxina si liotironina (ceea ce determina fluctuatii
nefiziologice ale liotironinei serice), prezenta de impuritati proteice cu risc alergen.
• Preparatele hormonale tiroidiene agraveaza cardiopatia ischemicii si pot provoca
sau agrava tulburarile de ritm cardiac. Supradozarea hormonilor tiroidieni determina
fenomene de hipertiroidism ca: tahicardie, palpitatii, intoleranta la caldura,
iritabilitate, cefalee, cresterea temperaturii, sudoratie, pierdere In greutate, diaree.
Aceste simptome impun oprirea tratamentului cateva zile, apoi reluarea cu doze
mai mici.
Nu trebuie folosite aceste preparate hormonale la bolnavii cu insuficienta
cardiaca decompensata, boala coronariana si aritmii ectopice (ultimele 2 sunt
contraindicatii relative).
Este necesara muIta prudenta in caz de hipertensiune arteriala, insuficienta
corticosuprarenala, anorexie cu denutritie, tuberculoza, diabet.
• Protirelina - hormonul eliberator al tirotrofinei secretat de
hipotalamus, la nivelul hipofizei anterioare provoaca cresterea
productiei si eliberarii de tirotrofina si prolactina.

Stimularea secretiei de tirotrofina poate fi Impiedicata de hormonii


tiroidieni, corticosteroizi sau somatostatina.
Se folosesc preparate obtinute prin sinteza, administrate
intravenos, pentru diagnosticul disfunctiilor tiroidiene.
Ca reactii adverse poate provoca gust metalic, greata,hipertensiune
arteriala, nevoie de a urina, confuzie - in general minore si rapid
reversibile.
Tirotrofina este un hormon secretat de hipofiza anterioara, care
controleaza stimulator functia tiroidei; actioneaza la nivelul celulelor
tiroidiene, crescand captarea iodului, sinteza hormonilor tiroidieni si
eliberarea lor din coloid.
In exces provoaca hipertrofia, hiperplazia si cresterea vascularizatiei
glandei. Se poate utiliza ca medicament pentru diagnosticul diferential
al hipotiroidismului primar sau secundar sau in tratamentul unor cazuri
selectionate de carcinom tiroidian, in scopul favorizarii captarii iodului,
cu marirea consecutiva a actiunii distructive a radioiodului asupra
tumorii.
Ca efecte nedorite au fost semnalate greaja, voma, reactii alergice,
fenomene de hipertiroidism; prudenja la cardiaci.

Medicamente Antitiroidiene
• antitiroidiene de sinteza, care interfera competitiv biosinteza hormonilor tiroidieni
• prezinta in comun gruparea chimica tiocarbamida; doua categorii:
• derivatii de tiouracil
• derivatii de mercaptoimidazol

Mecanism de actiune:
• blocheaza hormonosinteza tiroidiana prin inhibitia competitiva a oxidarii iodurilor
• inhiba conversia T4 in T3
Farmacocinetica:
• absorbtie digestiva rapida, T1/2 scurt; trec prin lapte
Principii de administrare
• Tiamidele se folosesc în tratamentul bolii Graves – Basedow; pot readuce funcţia tiroidei la
normal, scăzând nivelul hormonilor. Efectele apar după câteva zile până la câteva săptămâni
(6 - 8 săptămâni pentru obţinerea efectului deplin).
• Tiamidele sunt avantajoase la persoanele tinere cu boală recentă şi guşă mică la care
remisiunile apar la 50% din cazuri.
• Asocierea acestor preparate cu Propranolol are efect favorabil asupra dispariţiei tahicardiei,
tremorului şi tulburărilor vasomotorii.
• La începutul tratamentului se administrează doze mari la interval de 4 – 8 ore (până la
ameliorarea simptomatologiei clinice), iar apoi frecvenţa lor se reduce până la un număr
necesar menţinerii efectului clinic.
• Supradozarea poate produce hipertiroidism şi hiperplazie manifestată prin creşterea volumului
tiroidei.
Utilizari terapeutice:
• hipertiroidismul
Efecte adverse:
• tulburari digestive, greturi, varsaturi, epigastralgii
• reactii alergice
• neutropenie; chiar agranulocitoza rar
Reprezentanţi:
• Metiltiouracil - Thyreostat I,cpr. 50 mg
• Propiltiouracil - Thyreostat II
• Tiamazol - Methymazole, cpr. 5 mg
- Thyrozol, cpr.
• Carbimazol - Carbimazole
• Hormonii sexuali
1. Estrogenii
• - sunt sintetizati în gonade: ovare, celulele Leydig din testicole, placenta si in mod secundar
suprarenala
Se disting 2 categorii
1. Estrogenii naturali
- Estradiol: este cel mai puternic estrogen natural
- Estriol (Ovestin, Synapause)si amestec de derivati sulfoconjugati (Premarin) nu au
decât o slaba activitate estrogenica.
2. Estrogenii sintetici
a. Derivati de estradiol : Letinyl - este stabil si poate fi utilizat pe cale orala
b. Derivati nonsteroidieni : Dietilstilbestrol (Distilbene) – are o durata lunga de actiune
Actiuni farmacologice ale estrogenilor
1. Efectul pe metabolismul hepatic :
- pe cale orala au efecte nefavorabile :
• cresc sinteza VLDL si sunt hipertrigliceridemiante
• scad sinteza de albumina si haptoglobina
• cresc sinteza de angiotensinogen - pot fi responsabili de retentie hidrosodata
si HTA
• cresc sinteza de porfirine
• cresc concentratia biliara a colesterolului si sunt responsabili de staza biliara
• scad clearance-ul bilirubinei
2. Efecte mineralcorticoide – retentie hidrosodata la doze mari
3. Efecte asupra hemostazei – sunt agenti trombozanti la doze
forte si/sau in utilizare prelungita ; cresc agregarea plachetara
4. Actiune antiandrogenica – frineaza sistemul hipotalamo-
hipofizar, de unde utilizarea lor in cancerul de prostata
5. Actiunea cancerigena – favorizeaza aparitia cancerului de
endometru, deoarece efectele lor celulare nu sunt contrabalansate
de progesteron
6. Efectul asupra cartilajului de conjugare – la copiii impuberi
pot bloca cresterea
Mecanismul de actiune
• se leaga de receptorii nucleari si formeaza un complex ; acesta activeaza si stimuleaza sinteza
diverselor clase de ARN, deci sinteza diverselor proteine
Indicatii majore

1. La femei :
• - metroragii, endometrite mai ales postgravidice ; atrofia vaginala ; simptome vasomotorii,
osteoporoza. Trebuie sa fie asociate progestativelor pentru a evita riscul cancerigen
2. La barbati :
• - cancer prostatic ; se utilizeaza estrogeni nesteroidieni (stilbestrol)
Contraindicatii
• gravide
• cancer genital preexistent
• hemoragie genitala de etiologie neelucidata
• afectiuni hepatice
• hipertensiune arteriala severa
• inaintea pubertatii la copii de talie mica
• diabet
• antecedente cu accidente tromboembolice
• HTA moderata
• Migrene, tabagism
Efecte adverse
• digestive : varsaturi
• uterine : metroragii
• tendinta de retentie hidrosodata
Antiestrogenii
• substante capabile sa se opuna efectelor estrogenice
• actioneaza prin competitie cu estradiolul la nivelul receptorilor nucleari
• Clomifenul (Clomid) este un antiestrogenic utilizat in tratamentul sterilitatii
• Tamoxifenul (Nolvadex) se utilizeaza in tratamentul carcinomului mamar
Efecte adverse : amenoreea, bufeuri de caldura, greturi,
varsaturi, singerari uterine
Contracepţia hormonală
• Contracepţia hormonală feminină reprezintă modalitatea de
prevenire a sarcinii cu ajutorul hormonilor sexoizi, administraţi oral,
parenteral, vaginal sau prin implant intradermic.
Se bazează pe folosirea unor preparate hormonale, estrogeni şi
progestative, diferite de hormonii naturali 17 – beta – estradiol şi
progesteron, prin modificarea structurii chimice a hormonilor naturali.
Clasificare:
I. După compoziţia chimică:
•Estroprogestative:
- normodozate: monofazice, bifazice;
- minidozate: monofazice, bifazice;
- secvenţiale.

•Progestative:
- macrodozate;
- microdozate;
- cu acţiune retard;
- asociate cu alte mijloace contraceptive
II. După modul de administrare:
- contraceptive orale: - estroprogestative;
- progestative.
- contraceptive injectabile: - combinate;
- numai cu progesteron;
- implante subdermice - Norplant
- inel vaginal cu progesteron
- dispozitive intrauterine (DIU) asociate cu contraceptive hormonale.
Contraceptive orale
a. Estroprogestativele(contraceptivele orale combinate) sunt
preparate de estrogen şi progesteron sintetic, cu eficacitate
crescută în prevenirea sarcinii.
Clasificare:
•normodozate, conţin etinilestradiol între 50 - 60 micrograme
- monofazice, conţinut constant de estrogeni şi progestative pe comprimat;
- bifazice, asociaţii estroprogestative în care variază concentraţia unuia sau
ambilor constituenţi hormonali, începând cu al 8 - lea sau al 12 - lea comprimat.
•minidozate, conţinut scăzut de estrogeni 20 - 35 micrograme etinilestradiol;
- monofazice, conţinutul în estrogeni şi progestative rămâne constant pe
tot parcursul unui ciclu contraceptiv (pe o plachetă);
- bifazice, concentraţia unuia sau ambelor componente hormonale se
modifică în două etape, în sensul creşterii concentraţiei hormonale spre sfârşitul
ciclului contraceptiv;
- trifazice, raport variabil între estrogeni (etinilestradiol) şi progestative,
conturat în 3 etape succesive;
•secvenţiale, se caracterizează prin administrarea iniţială (7 - 14 zile) doar a
estrogenilor, la care se adaugă ulterior şi un progestativ, până la sfârşitul unui
ciclu contraceptiv
Utilizări terapeutice
• prevenirea unei sarcini nedorite ;
• tratamentul: dismenoreei, menometroragiilor disfuncţionale, fibromatozei uterine,
endometriozei şi chistului de ovar.
Efecte adverse:
• sângerări de privaţie
• greţuri, ameţeli ;
• cefalee ;
• senzaţie de tensiune mamară.
Acestea sunt frecvente în timpul primelor 3 cicluri şi nu trebuie
să constituie un motiv de întrerupere a administrării pentru că de
obicei dispar.
• Alte efecte secundare : creştere în greutate, retenţie hidrică.
Principii de administrare
Sunt disponibile sub formă de folii cu:
• - 21 cpr, se administreză câte 1 cpr/zi timp de 21 zile, urmând apoi o pauză de 7 zile înainte de
începerea unei noi folii.
• - 28 cpr, se administrează câte 1 cpr/zi cu conţinut hormonal, apoi 7 zile câte un cpr placebo.
Contraindicaţii
• permanente: tulburări tromboembolitice venoase, afecţiuni cerebro-
vasculare sau coronariene, afecţiuni cardiace valvulare, HTA moderată sau
severă, migrenă focală, diabet zaharat cu complicaţii vasculare, ciroza
hepatică, neoplasm mamar;
• temporare: sarcină cunoscută sau suspectată, alăptare, sângerări genitale
de cauză nediagnosticată, suspiciune neoplasm mamar.
• Reprezentanţi: Cilest, Logest, Marvelon
b. Progestative orale
Sunt contraceptive hormonale orale care conţin doar progesteron, într-o
doză mai mică decât contraceptivele combinate (30 – 60 micrograme). Progesteronii fac
parte din grupul noretisteron sau levonogestrel.
Clasificare
• - microdozate - cu administrare continuă ;
• - macrodozate - cu administrare discontinuă.
Utilizări terapeutice:
• - contracepţie hormonală la femei cu diabet zaharat, HTA, obezitate, migrene, la cele care
alăptează sau care au complicaţii legate de componenta estrogenică a pilulelor combinate.
Efecte adverse:
• - sângerări de privaţie, amenoree ;
• - tensiune mamară ;
• - cefalee.
Principii de administrare
1. Se administrează 1cpr zilnic, la aceeaşi oră, fără pauză şi fără să se ţină
cont de momentul apariţiei menstruaţiilor.
2. Contraindicaţiile utilizării lor sunt:
• - permanente: cancer mamar
• - temporare: sarcină, sângerări genitale nediagnosticate, suspiciune de
• cancer mamar.
• Observaţie : Eficacitatea lor este simţitor mai mică decât a contraceptivelor
combinate, în special la femeile tinere. La femeile peste 35 de ani, eficacitatea
este similară cu cea a pilulelor combinate.
Reprezentanţi:
• - microdozate: Orgametril, Norluten ;
• - macrodozate: Neogest, Micronor
Contraceptive injectabile
a. Contraceptive injectabile combinate
• Conţin un estrogen cu acţiune scurtă şi un progesteron cu acţiune lungă.
Efecte adverse:
• - modificarea ciclurilor menstruale, creştere în greutate, cefalee.
Principii de administrare:
• Se administrează 1 fiolă/lună, preparatul fiind eliberat lent de la locul injecţiei, timp de 28 de
zile.
Reprezentanţi: Cyclofem, Mesigyna
b. Contraceptive injectabile numai cu progestagen
Sunt compuse din hormoni steroizi sintetici, asemănători
structural cu progesteronul.
Principii de administrare:
• Preparatul se eliberează progresiv de la locul injecţiei intramusculare ; o singură injecţie oferă
un efect contraceptiv sigur pe o perioadă de 2 sau mai multe luni.
Reprezentanţi:
• Medroxiprogesteron acetat depozit (DMPA) - Megestron, Depo-Provera, se administrează o
doză de 150 mg la 3 luni;
• Noretisteron enantat (Net-En) - Doryxas, Noristerat, se administrează o doză de 200 mg la 2
luni;
Implantele subdermice
• Constituie o metodă contraceptivă bazată pe o doză mică de
progestagen, deosebit de sigură, cu o durată lungă de acţiune şi reversibilă.
Principii de administrare:
1.Sistemul constă în 6 capsule moi de silastic(cauciuc siliconic), având
2,4mm diametru, 34mmm lungime şi conţinând 36 mg levonorgestrel;
2. Capsulele se inseră subdermic, în zona superioară a braţului sau
antebraţului, printr-o procedură chirurgicală minoră, efectuată sub anestezie
locală;
3. Protecţia faţă de sarcină se instalează la 24 de ore de la inserţie şi
durează aproximativ 5 ani; fertilitatea se redobândeşte aproape imediat după
ce se scot capsulele.
Efectele adverse :
• - cele mai frecvente sunt tulburările ciclului menstrual şi cefaleea.
Dispozitive intrauterine (DIU)
• DIU care eliberează levonorgestrel, având viteză de eliberare
iniţială 20 micrograme/24 ore; conţine 52 mg progestagen şi
conferă protecţie faţă de sarcină pe o durată de 5 ani.
Steroizii androgeni
Steroizii hormonali androgeni sunt secretati de testicul si, in masura mica, de
ovar si de corticosuprarenala.
Testosteronul, principalul hormon androgen, se formeaza si este secretat
de catre celulele interstitiale sau celulele Leydig din testicul, pornind de la
colesterol, prin intermediul progesteronului si androstendionei.
Circula legat de o globulina care leaga hormoni sexuali (SHBG), de transcortina
(globulina care fixeaza hidrocortizonul) si de o albumina.
Inainte de pubertate secretia de testosteron este minima. La femei, ovarul
produce mici cantitati de testosteron.
In timpul sarcinii concentratia plasmatica creste progresiv ajungand, la termen,
la nivelul celei de la barbati si revenind la normal dupa 1-2 saptamani de la
nastere.
In unele tesuturi extraglandulare, testosteronul este aromatizat, transformiindu-
se in estradiol, proces responsabil de sinteza estrogenului la femeile in
menopauza si la barbali; de asemenea, explica unele efecte estrogenice ale
testosteronului folosit ca medicament (de exemplu ginecomastia).
Testosteronul, care incepe sa fie secretat in cantitati mari la pubertate
(sub influenta LH), provoaca maturarea organelor genitale masculine si
dezvoltarea caracterelor sexuale secundare caracteristice.
Se produce cresterea organelor genitale externe si a prostatei, cresterea si
distribuirea de tip mascuIin a parului, modificarea laringelui cu ingrosarea vocii,
dezvoltarea musculaturii de tip masculin, maturarea oaselor cu cresterea in
lungime, apoi inchiderea epifizelor, cu oprirea cresterii.
Este stimulata cresterea si activitatea secretorie a glandelor sebacee si
uneori apare o acnee caracteristica.
Comportamentul sexual al barbatilor, vigoarea fizica sunt de asemenea in
legatura cu secretia androgenilor.
Testosteronul are actiuni virilizante si anabolizante intense.
Este putin folosit ca atare, din cauza cineticii sale neprielnice - cand este
Injectat intramuscular se absoarbe, se metabolizeaza si se elimina repede (timpul
de injumatatire este de 10-20 minute), iar cand se administreaza oral este
inactivat, in majoritate, la primul pasaj hepatic.
Pentru tratamentul hipogonadismului masculin este avantajoasa folosirea sub
forma de implant subcutanat care asigura nivelele fiziologice de testosteron timp
de 4-5 luni.
Exista, de asemenea, un preparat de eliberare transdermica, care contine 15
mg testosteron. Aplicat pe pielea scrotului, furnizeaza circa 3,6 mg hormon pentru
24 ore.
qEsterii testosteronului la gruparea l7-0H - acetat, propionat, enantat, cipionat,
fenilacetat, fenilpropionat - sunt mai putin polari, avand un tranzit mai lent in
organism. Injectati intramuscular in solutie uleioasa, se absorb incet, avand actune
prelungita.
• Testosteronul propionat se injecteaza intramuscular in
hipogonadism si in cancerul mamar.
• Testosteronul fenilpropionat se injecteaza intramuscular in
hipogonadism, in cancerul' de san la femeie si in aplazia medulara.
• Testosteronul enantateste un ester cu efect mult prelungit. Se
utilizeazii in hipogonadism, in cancerul de san al femeii si in aplazia
medulara.
• Testosteronul undecilat administrat oral, se absoarbe
predominant in caile limfatice, ceea ce reduce fenomenul de prim
pasaj hepatic. Se foloseste in administrare orala pentru tratamentul
hipogonadismului masculin.
• Metiltestosteronul este mai putin activ decat preparatele injectabile de
testosteron, dar este mai lent metabolizat hepatic. Se administreaza pe cale orala
sau perlingual in tratamentul hipogonadismului sau al cancerului de san.
Poate provoca icter colestatic.
• Fluoximesteronul derivat fluorat al metiltestosteronului, are o potenta de 5 ori
mai mare decat acesta. Nu formeaza estradiol in organism. Se utilizeaza
pentru tratamentul hipogonadismului si ca stimulant al hematopoiezei.
Poate provoca icter colestatic.
• Mesterolona derivatul 1 alfa-metil al 5 alfa-dihidrotestosteronului este mai activ
decat testosteronul. Deprima mai putin spermatogeneza, nu formeaza estradiol si nu
inhiba secretia de gonadotropine.
Este indicat pentru tratamentul hipogonadismului mascuLin, mai ales in prezenta
oligospermiei.
• Danazolul este derivatul izoxazol de 17a-etiniltestosteronului (etisteron).
Are proprietati androgenice si progestative slabe. Inhiba secretia hipofizara de
gonadotrofine.
Principala indicatie este endometrioza, danazolul determinand inactivitatea si atrofia
tesutului endometrial normal si ectopic.
Danazolul este utilizat si pentru prevenirea crizelor la bolnavii cu edem angioneurotic
ereditar deoarece favorizeaza sinteza hepatica a unei proteine inhibitoare a primei
componente a complementului, corectand tulburarea metabolica generatoare a crizelor de
angioedem.

Reactile adverse sunt frecvente: crestere ponderala, edeme, micsorarea sanilor, piele
grasa si acnee, hirsutism, ingrosarea vocii, modificari de libido, bufeuri, cefalee, crampe
musculare.
Dozele mari pot afecta ficatul, provocand cresterea enzimelor serice sau icter.
Danazolul poate produce virilizarea fatului feminin, de aceea tratamentul este
incompatibil cu sarcina.
Nu se administreaza in timpul alaptarii.
Sangerarile uterine nediagnosticate, insuficienta hepatica, renala sau cardiaca
marcate reprezinta contraindicatii.
Inaintea inceperii tratamentului mastozei fibrochistice trebuie exclusa posibilitatea
cancerului de san.

• VITAMINELE

Vitaminele sunt substante organice necesare pentru buna functioanare a
organismului.
• Sunt introduse in organism prin intermediul alimentelor.
• Unele sunt sintetizate si in organism - vit.K, D3, PP, biotina, B6 etc.
Denumirea vitaminelor:
• Alfabetica - A,D, C, D, E, K si diferiti indici in cadrul unui tip de vitamina - B1, B6 etc;
• Denumirea chimica - are la baza structura chimica a vitaminei - ex.Vit.B6-piridoxina,
Vit.E-tocoferol.
• Denumirea terapeutica
• Vitamina A - antixeroftalmica
• Vitamina C - antiscorbutica
• Vitamina D - antirahitica
• Vitamina E - antisterilitate
• Vitamina PP - antipelagra
• Vitamina K - antihemoragica
Calsificarea vitaminelor
• Liposolubile - A, D, E, K
• Hidrosolubile - complexul B si vitamina C
• S-au identificat si compusi cu structura mai mult sau mai putin asemanatoare cu a
vitaminelor capabili sa diminueze activitatea vitaminelor - antivitamine (unii avand
utilizari terapeutice)
• Vitaminele pot fi active ca atare sau pot fi gasite sub forma de provitamine (precursori
inactivi) care in organism sunt transformate in vitamine.
• Cele mai multe vitamine nu au efecte farmacodinamice diferite de cele biochimice.
Din punct de vedere al mecanismului de actiune vitaminele pot
fi:
• Efect nuclear - actioneaza influentand transcriptia AND si formarea de proteine cu rol
biologic - vitamina A si D;
• Efect membranar - impiedica actiunea unor radicali liberi la nivelul membranelor
biologice - vitamina E;
• Rol in transferul unor grupari (CO2, NH2) - vitamina B1, B6, B12, acidul folic
• Rol in transferul de electroni - vitamina PP, K, C
Deficitul sau starea de hipovitaminoza pot apare prin:
• Aport redus
• Alimentatie dezechilibrata
• Lipsa poftei de mancare
• Absorbtie necorespunzatoare
• Afectiuni
• Hepatice
• Biliare
• Gastro-intestinale
• Administrarea concomitenta de medicamente care scad absorbtia vitaminelor.
• Nevoi crescute ale organismului
• Gravide
• Copii in crestere
• Batrani
• Boli infectioase
• Hipotiroidism
• Alcoolici
• VITAMINE LIPOSOLUBILE
Vitamina A - antixeroftalmica
Formele sub care se gaseste:
• Retinolul (vitamina A1) ai esterii retinolului;
• 3-dehidro-retinolul (vitamina A2)
• Retinalul
• Acidul retinoic
• Precursori de vitamina A (provitamine) = carotenoide - β carotenul
• Analogi de sinteza ai vitaminei A - tretinoin, etretinat, acitecrin etc.
• Surse
• organismul nu sintetizeaza vitamina A, dar poate transforma provitaminele in
vitamine
• provine din alimente - ca atare sau sub forma de provitamine.
• produse animale - ficat, lapte integral, unt, branza, oua, peste, uleiul din
ficat de peste
• produse vegetale - fructe, rosii, morcovi.
Rolul vitaminei A
• formarea pigmentilor fotosensibili in retina si prevenirea hemaralopiei (tulburare de adaptare
la intuneric)
• cresterea si diferentierea celulelor epiteliale - contribuind la reglarea troficitatii mucoaselor si
tegumentelor.
• proprietati anticanceroase - favorizeaza transformarea celulelor malige in celule normale si
inhiba cresterea tumorilor.
• implcata in procese imune si in apararea antimicrobiana - stimuland formarea de anticorpi.
• necesara pentru cresterea oaselor si tesuturilor moi.
• necesara pentru reproducerea si dezvoltarea embrionara.
• intervine in metabolismul steroizilor si in sinteza colesterolului
• influenteaza functia tiroidei si glandelor sexuale.
• Carenta vitaminei A se datoreaza:
• diete dezechilibrate (aport insuficient)
• malabsorbtie
• afectiuni biliare si hepatice (tulburari de absorbtie si depozitare in ficat).
• boli renale (eliminare crescuta).
• hipertiroidie (conversie deficitara).
• diabet zaharat (conversie deficitara).
• deficit proteic (cantitatea de proteine transportoare scazuta).
• Manifestari clinice ale carentei:
• tulburari de vedere nocturna
• uscaciunea pielii si mucoaselor.
• hiperkeratoza.
• intarzierea cresterii si dezvoltarii cu tulburari de osificare.
• scaderea rezistentei la infectii etc.
Indicatiile vitaminei A:
• prevenirea si tratarea starii de hipovitaminoza
• afectiuni muco-cutanate - dermatoze, xeroftalmie, conjunctivite, infectii si inflamatii
ale cailor respiratorii superioare, tulburari digestive
• hipertiroidie
• copii cu deficite de crestere.
Analogii de sinteza ai vitaminei A naturala au rol asupra proliferarii si
diferentierii tesuturilor, in special al epiteliilor, astfel
• Tretinoinul (acidul all-trans retinoic)
• tratamentul local al acneei.
• in doze mari - tratamentul leucemiei acute promielocitare in asociere cu
chimioterapia.
• Isotretinoinul (izomer al tretinoinului) - utilizat in tratamentul acneei grave si in tulburari de
keratinizare - se administreaza oral sau cutanat.
• Etretinatul - utilizat in tulburari congenitale de keratinizare, psoriazis, ihtioza etc.
• acitretinul - forma activa a etretinatului - are aceleasi indicatii, dar durata mai scurta de
actiune.
• Reactii adverse - sunt doza-dependente (apar la doze mari):
• SNC-oboseala, iritabilitate, cefalee;
• digestiv-anorexie, greata, varsaturi;
• piele si mucoase - piele uscata, pierderea parului, uscaciune gurii, nasului;
• oase - ingrosarea oaselor lungi, incetinirea cresterii;
• sange - anemie aplastica, leucopenie;
• hepatic-icter, hepatomegalie, cresterea enzimelor hepatice;
• tulburari de vedere
• efecte teratogene - malformatii ale fatului.
• Necesarul zilnic recomandat:
• copii < 1 ani - 0.375mg
• copii 1-10 ani - 04-0.7mg
• barbati - 1mg
• femei - 0.8mg
• sarcina - 1.3mg
• In terapie se folosesc:
• retinolul sub forma de acetat sau palmitat - po sa parenteral
• vitamina A - poate fi aplicata local - piele si mucoase - solutii, unguente.
• VITAMINA D
• Calciferolii sau vitamina antirahitica - liposolubila
• sunt incluse 6 vitamine de la D2 la D7
• cei mai importanti compusi sunt:
• ergocalciferol - D2
• colecalciferol - D3
• calcifediol - metabolit activ
• calcitriol - metabolit activ
• alfacalcidol
• dihidrotahisterol - analog sintetic al vitaminei D
• Surse
• colecalciferolul - D3 - are origine endogena si exogena - este sintetizat la nivelul pielii
- de la 7-dehidro-colesterol (provitamina D3) este convertit in vitamina D3 sub
actiunea razelor UV
• ergosterolul (provitamina D2) - preluat din alimente
• Vitamina D se gaseste in ficat, peste gras, unt, lapte, branza, galbenus de ou.
• Rolul vitaminei D
• implicata in homeostazia calciului si fosfatilor prin influentarea absorbtiei, mobilizarii
din oase si eliminarii renale a acestora.
• la nivel intestinal - stimuleaza absorbtia calciului si fosfatului, favorizand sinteza unor
proteine (calbindine) care cresc pasajul Ca prin citosolul celulei digestive.
• la nivel renal - creste retentia din urina a Ca si fosfatului prin cresterea reabsorbtiei
acestora la nivelul tubilor renali.
• la nivel osos - participa la mineralizarea normala a oaselor. Cand valorile calcemiei
scad, la nivel osos are loc o stimulare a resorbtiei osoase.
• la nivelul paratiroidelor - inhiba indirect sinteza parathormonului, creste calcemie si
inhiba expresia unei gene responsabile de sinteza sa.
• Hipovitaminoza D poate sa apara:
• lipsa sau insuficienta expunere la soare;
• aport insuficient prin alimente;
• malabsorbtie
• afectiuni hepatice sau biliare care pot afecta absorbtia vitaminei;
• insuficienta renala cronica;
• sarcina sau in perioada de alaptare
• prematuri si in perioadele de crestere;
• rezistenta la vitamina D - probabil prin deficienta genetica;
• medicatia anticonvulsivanta 9fenobarbital, fenitoina) - afecteaza metabolismul
vitaminei D;
• utilizarea de glucocorticoizi in doze mari.
• Forme de manifestare
• la copii - rahitism
• la adult - osteomalacie
• Indicatii
• rahitism
• osteomalacie
• osteoporoza
• hipocalcemie
• hioparatiroidie
• tuberculoza cutanata
• Reactii adverse:
• digestive - greata, varsaturi, diaree, constipatie
• renale - poliurie, proteinurie, calculi renali
• cardio-vasculare-HTA, calcificarea arterelor, aritmii.
• oase, muschi - dureri musculare, osteoporoza;
• nervoase- cefalee, astenie
• la fat - stenoza aortica.
• tratamentul hipervitaminozei
• oprirea vitaminei D,
• diminuarea Calciului,
• aport de lichide
• Necesarul zilnic recomandat:
• copil < 1an - 0.0075-0.010mg
• copil 1-10 ani - 0.010mg
• adult - 0.005 - 0.010mg
• sarcina - 0.010mg
• Ergocalciferolul se administreaza:
• profilactic la gravide si femei care alapteaza - 1000-1500 ui/zi
• curativ la gravide si femei care alapteaza -600.000 ui/zi la 4 - 6 saptamani
• profilaxia rahitismului la sugar - 400-1000 ui/zi
• tratamentul rahitismului - 400.000-600.000 ui oral, injectabil intr-o priza sau 5000-
15000 ui/zi in 2-3 prize timp de 3-6 saptamani asociat cu Calciu
• Colecalciferolul se administreaza:
• profilactic in rahitism 200.000 - 400.000 ui la 6 luni
• curativ in rahitism 200.000 ui/ sapt, 2 saptamani.
• curatic in osteomalacie 200.000 ui la 2 saptamani pentru 3 luni.
• VITAMINA E
• Tocoferolii - cel mai activ - α-tocoferol
• vitamina liposolubila
• vitamina antisterilitate
• Surse
• uleiuri de origine vegetala - soia
• legume cu frunze verzi
• cerale integrale
• ficat, carne
• unt, lapte
• oua
• grasimi animale.
• Rolurile vitaminei E
• efect antioxidant
• implicata in metabolismul acizilor nucleici
• intervine in metabolismul seleniului
• intervine in activitatea glandelor sexuale
• are activitate antiagreganta plachetara.
• intervine in cresterea imunitatii mediate celular la varstnici.
• indicatii:
• datorita rolului antioxidant a fost testata intr-o serie de afectiuni cu rezultate mai mult
sau mai putin semnificative
• prevenirea aterosclerozei - prevenirea AVC, scaderea riscului de afectiuni
coronariene
• prevenirea cancerelor - cancerul de prostata la fumatori.
• Indicatii:
• malabsorbtie intestinala
• sarcina
• prematuri hraniti artificial
• varstnici cu circulatie periferica deficitara
• sterilitate
• avort habitual
• hepatita cronica
• distrofii musculare
• afectiuni neurologice
• Manifestarile carentei de vitamina E - nespecifice;
• tulburari neurologice
• tulburari musculare
• fragilitate eritrocitara si anemie hemolitica la prematuri
• scaderea activitatii glandelor suprarenale si hipofizei
• cresterea riscului aterosclerotic.
• Dozele mari si tratamentele indelungate pot determina:
• oligospermie
• involutia ovarelor
• tulburari de menstruatie
• hemoragii
• cefalee
• oboseala
• greata
• tulburari de vedere
• Necesarul zilnic:
• copii < 1an - 3 - 4 mg
• copii 1 - 10 ani - 6 - 7mg
• barbati - 10mg
• femei - 8mg
• sarcina - 10mg
• VITAMINA K
• Vitamina antihemoragica sau vitamina coagularii
• vitamina liposolubila
• au fost descrise:
• vitamina K1 - fitomenadiona, filochinona
• vitamina K2 - menachinona, farnochinona
• vitamina K3 - menadiona - de sinteza
• Surse
• K1 - produse vegetale - spanac, tomate, uleiuri vegetale
• K2 - produse animale - carnea, pestele, dar este sinteizata si de flora intestinala la om
• Rolurile vitaminei K
• implicata in coagularea sangelui, intervenind in formarea unor factori ai coagularii -
II, VII, IX, X cat si a unor factori anticoagulanti - proteina C si S. Acestea sunt
proteine specifice sintetizate in ficat plecand de la precursori inactivi printr-un proces
la care participa vitamina K.
• pentru a-si exercita efectul vitamina K are nevoie de celule hepatice sanatoase, care sa
sintetizeze precursorii factorilor de coagulare.
• Carenta de vitamina K se intalneste la:
• nou-nascuti - datorita florei intestinale insuficient dezvoltate, aportului redus de
vitamina prin laptele matern etc.
• dupa administrarea timp indelungat a unor antibiotice si chimioterapice cu spectru larg
care pot distruge flora saprofita.
• alimentaie parenterala prelungita.
• cantitate redusa de bila - icter mecanic, fistula biliara.
• sindrom de malabsorbtie.
• afectiuni hepatice severe - ciroza hepatica, insuficienta hepatica severa.
• manifestarile carentei de vitamina K
• echimoze, epistaxis
• hemoragie digestiva - hematemeza, melena.
• sangerari postoperatorii
• rar hemoptizie si hemoragii cerebrale
• scaderea densitatii osoase si risc de fractura.
• Indicatii:
• carenta de vitamina K
• supradozarea cu anticoagulante orale (care sunt antivitamine K);
• diateze hemoragice;
• hipotrobinemii - in tratamentele cu salicilati.
• supradozarea vitaminei A, care poate inhiba formarea vitaminei K de flora intestinala.
• nu este eficace in hemofilie (deficit de factor VIII, IX), purpura, scorbut (carenta de vitamina
C), anemie aplastica.
• Reactii adverse
• alterarea gustului
• inrosirea fetei
• bronhospasm
• tahicardie
• Necesarul zilnic recomandat:
• copii < 1an - 0.005 - 0.01mg
• copii 1- 10 ani - 0.015 - 0.03mg
• barbati - 0.045 - 0.08mg
• femei - 0.045 - 0.065mg
• sarcina - 0.065mg
• Fitomenadiona se administreaza oral si parenteral
• 5 - 10mg/zi in hemoragii
• 20 - 100mg/zi supradozarea de antiocoagulante orale
• VITAMINE HIDROSOLUBILE
VITAMINA B1
• Tiamina - vitamina hidrosolubila, termolabila
• Surse
• sintetizata de plante, microorganisme, alge si unele ciuperci. Omul nu poate sintetiza
aceasta vitamina.
• drojdia de bere
• cereale nedecorticate
• paine integrala
• legume
• nuci
• carne de porc
• organe animale - ficat, rinichi
• Rolurile vitaminei B1
• transformarea glucidelor in lipide
• favorizarea depunerii glicogenului in ficat
• transformarea acidului piruvic in aminoacizi
• sinteza acetilcolinei
• Hipovitaminoza B1 imbraca mai multe forme, dintre care:
• Beri-beri
• Sindrom Wernicke - Korsakoff
• Deficitul de vitamina B1 in care se impune administrarea preparatelor cu vitamina poate avea
diferite cauze:
• alcoolismul
• ciroza hepatica si afectiuni gastrointestinale
• aport insuficient la persoanele in varsta sau hranite parenteral
• necesar crescut la femeile indarcinate, care alapteaza, copii in crestere, infectii.
• aport crescut de glucide
• consum de alimente care contin substante asa-numite antitiamine - ceaiul
• Administrarea vitaminei B1 prezinta risc scazut de reactii adverse si supradozare, excesul
eliminandu-se renal
• pot apare reactii nespecifice car nu sunt doza-dependente:
• greata
• anxietate
• transpiratii
• senzatie de caldura
• reactii alergice la administrare parenterala - urticarie pana la insuficienta cardiaca si
moarte.
• Necesarul zilnic recomandat
• copii , 1an - 0.3 - 0.4mg
• copii 1 - 10 ani - 0.7 - 1mg
• barbati - 1.2 - 1.5mg
• femei - 1.0 - 1.1mg
• sarcina 1.5mg
• se administreaza oral
• adult 30-100mg/zi
• copii 5 - 20mg/zi
• parenteral - s.c, i.m, i.v - 1 - 2fiole/zi
• VITAMINA B6
• PIRIDOXINA
• se gaseste sub 3 forme
• piridoxina
• piridoxal
• piridoxamina
• Surse
• carne - vita, porc, pui, peste
• ficat
• drojdie de bere
• cereale integrale
• polen
• galbenus de ou
• nuci, soia, legume verzi
• Rolurile vitaminei B6
• participa la formarea acidului ү-aminobutiric (GABA) - efect sedativ;
• participa la formarea histaminei, serotoninei, dopaminei etc.
• implicata in biosinteza hemului;
• este factor de crestere pentru microorganisme si intervine in dezvoltarea celulelor
tumorale.
• in doze mari are actiune usor anticoagulanta.
• Manifestarile clinice ale deficitului de vitamina B6
• dermatita seboreica
• polinevrite
• convulsii ( mai ales la copii)
• anemie
• Indicatii;
• pelagra - alaturi de vitamina B1, B2 si PP)
• insuficienta renala
• alcoolici
• sarcina
• ciroza hepatica
• sindrom de malabsorbtie
• afectiuni cutanate - dermatite, eczeme, acnee, glosite, stomatite.
• afectiuni neurologice - depresii, insomnii, epilepsie, nevrite, polinevrite.
• adminsitrarea unor medicamente: izoniazida, penicilamina, contraceptive orale timp
indelungat
• toxicitatea vitaminei B6 este redusa. Pot apare functie de doza:
• crampe musculare
• neuropatie senzitiva - parestezii
• modificarea perceperii durerii, temperaturii etc.
• doze mari de vitamina B6 inhiba absorbtia intestinala a vitaminei B1
• scade efectul barbituricelor, fenitoinei
• efectul vitaminei B6 este scazut de:
• contraceptive orale, izoniazida, penicilamina etc.
• Necesarul zilnic recomandat
• copil < 1an - 0.3-0.6mg
• copii 1 - 10 ani 1.0-1.4mg
• barbati - 1.7-2mg
• femei - 1.5-1.6mg
• sarcina - 2.2mg
• VITAMINA B12
• COBALAMINA
• vitamina hidrosolubila
• in terapie sunt folosite
• ciancobalamina
• hidroxocobalamina
• Surse
• doar exogene
• lapte
• oua
• peste
• ficat
• Rolul Vitaminei B12
• implicata in transformarea acidului folic in folinic si respectiv sinteza
nucleoproteinelor, a AND-ului, in cresterea si maturarea celulara
• influenteaza activitatea maduvei hematopietice
• rol important in mentinerea troficitatii mucoasei gastrice
• Carenta vitaminei B12
• aport insuficient la cei cu regim vegetarian total;
• absorbtie deficitara
• defecte genetice in metabolismul celular al vit.B12
• absenta congenitala a transcobalaminei II
• Carenta de vitamina B12 determina anemie megaloblastica - anemie pernicioasa sau anemie
Biermer
• paloare cutaneo-mucoasa
• tulburari digestive - greata, varsaturi, tulburari de tranzit
• neuropatie senzitiva bilaterala - parestezii
• limba neteda, depapilata
• Indicatii:
• anemia megaloblastica prin deficit de B12
• neuropatii la alcoolici, diabet, nevralgii
• ciroza hepatica
• malnutritie
• Reactii adverse
• hipokaliemie
• alergii
• nu trebuie administrata la pacientii cu neoplazii - poate determina evolutia bolii prin
cresterea sintezei de ADN.
• Necesarul zilnic
• copii <1an - 0.0004-0.0005mg
• copii 1-10 ani - 0.0009-0.0012mg
• barbati - 1.8-2.4ug
• femei - 0.0018-0.0024ug
• sarcina - 2.6ug
• Mod de administrare
• poate fi administrata oral, i.m, i.v
• in formele medii de anemie - 1ug zilnic 10 zile
• in formele complicate - 50ug 5-10 zile, urmate de doze de intretinere de 30-
100ug/luna
• VITAMINA C
• ACIDUL ASCORBIC
• hidrosolubila
• vitamina antiscorbutica
• Surse
• doar exogen
• citrice;
• rosii
• capsuni
• varza
• cartofi
• Rolurile vitaminei C
• biosinteza colagenului
• transformarea dopaminei in adrenalina si noradrenalina
• efect antioxidant
• favorizeaza absorbtia digestiva a fierului
• favorizeaza depunerea calciului in oase
• participa la transformarea methemoglobinei in hemoglibina
• are actiune antialergica
• are rol in procele de aparare imuna
• Carenta - rara intalnita - Scorbut
• hemoragii gingivale
• astenie, sacdere ponderla
• cefalee
• scaderea rezistentei la infectii, anemie
• Poate fi folosita
• in starile gripale, infectii pentru a stimula apararea organismului
• in stari astenice
• in methemoglobinemie
• diateze hemoragice
• osteoporoza, fracturi
• sarcina
• fiind o vitamina hidrosolubila se elimina usor, riscul de reactii adverse este redus, poate
determina
• tulburari digestive
• insomnii
• cresterea riscului de formare a calculilor renali
• eroziuni dentare
• Necesarul zilnic
• copii ,1an - 30-35mg
• copii 1-10ani - 40-45mg
• barbati - 50-60mg
• femei - 60mg
• sarcina - 70mg
• Mod de administrare - oral, i.m, i.v
• adult 0.1-1g/zi
• copii - 0.05-0.3g/zi functie de varsta

S-ar putea să vă placă și