Sunteți pe pagina 1din 76

STANDARD GLOBAL Pagina 1 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

Prezentul document este proprietatea intelectuală a societăților de distribuție din cadrul Grupului ENEL; reproducerea sau distribuirea
conținutului acestui document în orice fel sau prin orice mijloace, indiferent de natura acestora, face obiectul aprobării prealabile din
partea societăților mai sus menționate care își rezervă dreptul de a-și apăra drepturile conform prevederilor codului civil și penal.

TRANSFORMATOARE MT/JT

Țara Compania de distribuție


Argentina R. De Antoni
Brazilia V. Robadey
Chile D. Gonzalez
Columbia J.C. Gomez
Iberia J. Lara
Italia L. Giansante
Peru R. Sanchez
Romania V. Obrejan

Elaborat de Verificat de Aprobat de


G. Andreella
Global T&N- O&M/NCS F. Mauri F. Giammanco
J.M.Rey Sanchez

Traducere și adaptare în limba


Verificat Aprobat
româna a documentului
Virginia SANDICI Vasilica OBREJAN Mihail ȘTIRBULESCU

Revizuire Data Listă de modificări

00 30/09/2012 Data primei emiteri


Lista comună: Tipuri de izolatori JT actualizate pentru codul /237 și /241 și
valori reduse ale nivelului zgomotului în conformitate cu standardele relevante
pentru Italia, România și Peru.
01 31/10/2012 Secțiunea Locală A: cerințe suplimentare pentru plăcuțele de date tehnice
indicate în 6.10.8. Secțiunea Locală C: Limite ale zgomotului acceptabile pentru
niveluri reduse ale pierderilor indicate în 5.12 și pozițiile și dimensiunile
șuruburilor actualizate
Regulamentul Comisieiîn(UE)
5.16.
N. 548/2014 (Cerințe de proiectare ecologică),
Tip și Coduri Țară actualizate și alte îmbunătățiri.
Secțiunea Locală America Latină: pentru Edelnor actualizat în alineatul 5.10,
02 02/02/2015 Tabelul A1; 6.8.1, Tabelul A4; 13.0, Figura A13.
Secțiunea Locală Spania: actualizare pentru R.D. 337/2014
Secțiuni locale Italia și România: înfășurări numai în aluminiu până la 160 kVA,
culoare vopsea RAL 6002, roți poliamidă acceptate până la 250 kVA).
Secțiunea locala Spania: corecții de editare în 6.5.
Lista comună: update cu coduri noi de țară pentru Spania și câteva corecții de
03 31/01/2018 editare pentru Italia si Spania .
( update-urile sun marcate cu galben).

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 2 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

CUPRINS
1 OBIECT ............................................................................................................................................................ 4
2 LISTA DE COMPONENTE ............................................................................................................................... 4
3 LEGI ȘI STANDARDE DE REFERINȚĂ .......................................................................................................... 4
3.1 LEGI.................................................................................................................................................................. 4
3.2 STANDARDE INTERNAȚIONALE ................................................................................................................... 4
3.3 STANDARDE LOCALE .................................................................................................................................... 5
3.4 LISTĂ STANDARDE ÎNLOCUITE .................................................................................................................... 5
3.5 ALTE DOCUMENTE RELEVANTE .................................................................................................................. 5
4 CONDIȚII DE FUNCȚIONARE ......................................................................................................................... 5
5 CAPACITATE ................................................................................................................................................... 6
5.1 TIPUL TRANSFORMATOARELOR ................................................................................................................. 6
5.2 NUMĂRUL DE ÎNFĂȘURĂRI ........................................................................................................................... 6
5.3 NUMĂRUL DE FAZE........................................................................................................................................ 6
5.4 SISTEMUL DE RĂCIRE ................................................................................................................................... 6
5.5 PUTEREA NOMINALĂ ..................................................................................................................................... 6
5.6 TENSIUNI NOMINALE ..................................................................................................................................... 6
5.7 FRECVENȚA NOMINALĂ ................................................................................................................................ 6
5.8 REGLAREA TENSIUNII ................................................................................................................................... 6
5.9 CONEXIUNILE ÎNFĂȘURĂRILOR ................................................................................................................... 6
5.10 INSTALAREA................................................................................................................................................... 7
5.11 NIVELURILE DE IZOLARE ............................................................................................................................. 7
5.12 PIERDERI, IMPEDANȚA DE SCURTCIRCUIT ȘI NIVEL DE ZGOMOT ........................................................ 7
5.13 CREȘTEREA TEMPERATURII ....................................................................................................................... 7
5.14 CAPACITATEA DE REZISTENȚĂ LA SCURTCIRCUIT ................................................................................ 7
5.15 SUPRASARCINĂ ............................................................................................................................................ 7
5.16 DIMENSIUNI DE GABARIT ȘI CONFIGURARE GENERALA ........................................................................ 8
5.17 TOLERANȚE ................................................................................................................................................... 8
6 CERINȚE DE PROIECTARE ........................................................................................................................... 8
6.1 CIRCUITUL MAGNETIC .................................................................................................................................. 8
6.2 ÎNFĂȘURĂRI .................................................................................................................................................... 8
6.3 CUVA ................................................................................................................................................................ 8
6.4 LICHIDUL ȘI MATERIALUL IZOLANT ............................................................................................................. 8
6.4.1 Proceduri de umplere cu ulei și etanșare ....................................................................................................... 9
6.5 IZOLATORI ....................................................................................................................................................... 9
6.5.1 Izolatori MT ..................................................................................................................................................... 9
6.5.2 Izolatori JT .................................................................................................................................................... 10
6.6 COMUTATOR DE PLOTURI SCOS DE SUB TENSIUNE PENTRU REGLAREA TENSIUNII MT ............... 10
6.7 COMUTATORUL DE PLOTURI SCOS DE SUB TENSIUNE PENTRU COMUTAREA TENSIUNII MT ....... 10
6.8 DISPOZITIVE DE SUSȚINERE ȘI ALUNECARE .......................................................................................... 11
6.8.1 SUPORȚI ...................................................................................................................................................... 11
6.8.2 DISPOZITIVE DE ALUNECARE .................................................................................................................. 11
6.9 VOPSIREA ..................................................................................................................................................... 11
6.10 ACCESORII ................................................................................................................................................... 11
6.10.1 Dispozitive de ridicare și de blocare ........................................................................................................... 12
6.10.2 Dispozitiv pentru scurgerea de ulei și mufa sau supapa de prelevare ....................................................... 12
6.10.3 Compartimentul pentru termometru ............................................................................................................ 12
6.10.4 Supapă de suprapresiune ........................................................................................................................... 12
6.10.5 Indicatorul nivelului de ulei .......................................................................................................................... 12
6.10.6 Suporți pentru protectoarele de supratensiune .......................................................................................... 12
6.10.7 Bornele de legare la pământ....................................................................................................................... 12
6.10.8 Plăcuțele cu date tehnice și suporturile acestora ....................................................................................... 13
6.10.9 Orificiul de umplere și mufa (bușon de umplere) ........................................................................................ 13
6.11 IDENTIFICAREA ACCESORIILOR ȘI COMPONENTELOR ........................................................................ 13
7 EXCEPȚII ....................................................................................................................................................... 13
8 DOCUMENTAȚIA ........................................................................................................................................... 13

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 3 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

8.1 DOCUMENTAȚIE NECONFIDENȚIALĂ ........................................................................................................ 13


8.2 DOCUMENTAȚIE CONFIDENȚIALĂ ............................................................................................................. 13
8.3 DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ .......................................................................................................................... 14
9 INCERCĂRI .................................................................................................................................................... 14
9.1 LISTA ȘI CLASIFICAREA ÎNCERCĂRILOR .................................................................................................. 14
9.1.2 Încercări de tip .............................................................................................................................................. 14
9.1.3 Încercarea de tip ale accesoriilor .................................................................................................................. 14
9.1.4 Încercări speciale .......................................................................................................................................... 15
9.1.5 Considerații generale referitoare la încercări................................................................................................ 15
9.2 DESCRIEREA ÎNCERCĂRILOR .................................................................................................................... 17
9.2.1 ÎNCERCAREA DE RUTINĂ .......................................................................................................................... 17
9.2.2 Încercări de tip .............................................................................................................................................. 18
9.2.3 Încercări de tip ale accesoriilor ..................................................................................................................... 19
9.2.4 Încercări speciale .......................................................................................................................................... 19
10 GARANȚIE ..................................................................................................................................................... 20
11 TRANSPORTUL ȘI AMBALAREA ................................................................................................................. 20
12 ALTE ASPECTE LOCALE ............................................................................................................................. 20
13 FIGURI............................................................................................................................................................ 20
SECȚIUNI LOCALE

A AMERICA LATINĂ: Ampla (Brazilia), Chilectra (Chile), Codensa (Columbia),


Coelce (Brazilia), Edelnor (Peru), Edesur (Argentina)………………………………………………….….25

B ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA(Spania)…………………………………………………………...48

C ENEL DISTRIBUZIONE (Italia),


ENEL DISTRIBUTIE: Banat, Dobrogea, Muntenia (România)………………………………… ........... ..56

LISTA COMUNĂ A PRINCIPALELOR CERINȚE

LISTA TRANSFORMATOARELOR DE MT/JT (LISTA COMUNĂ) ............................................................... .. 68

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 4 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

1 OBIECT
Scopul prezentului document este de a prezenta cerințele tehnice privind furnizarea de transformatoare ce
urmează a fi folosite în rețelele de distribuție ale societăților de distribuție din cadrul Grupului Enel, a căror
listă o dăm mai jos:
 Ampla (AM) Brazilia
 Chilectra (CH) Chile
 Codensa (CD) Columbia
 Coelce (CE) Brazilia
 Edelnor (EN) Peru
 Edesur (ES) Argentina
 Endesa Distribución Eléctrica (EE) Spania
 Enel Distributie Banat (ER) România
 Enel Distributie Dobrogea (ER) România
 Enel Distributie Muntenia (ER) România
 Enel Distribuzione (ED) Italia

Acest document se aplică transformatoarelor imersate în lichid, trifazate, bifazate și monofazate pentru
instalații de interior, exterior, montate pe stâlpi sau în anvelope.
Prezentul document este format dintr-o parte principală comună, trei Secțiuni Locale și o listă comună de
cerințe pentru furnizarea de informații complete despre transformatoare pentru fiecare țară relevantă.
Prevederile sau completările suplimentare la partea comună principală sunt raportate în Secțiunile locale
având aceleași numere corespunzătoare ale clauzei sau ale subclauzei.

2 LISTA DE COMPONENTE
Lista componentelor, conținând datele principale, care este parte din prezentul document, este menționată în:
„Lista referințelor pentru transformatoarele MT/JT“ (Lista Comună) atașată.

3 LEGI ȘI STANDARDE DE REFERINȚĂ


Lista cu legile și standardele de referință menționate în acest document sunt prezentate mai jos.

3.1 LEGI
Vezi Secțiunile locale.
Pentru țările europene se aplică Regulamentul (UE) N. 548/2014 din 21 mai 2014.

3.2 STANDARDE INTERNAȚIONALE


 IEC 60076-1 (2011) Transformatoare de putere - Partea 1: Generalități
 IEC 60076-2 (2011) Transformatoare de putere - Partea 2: Creșterea temperaturii transformatoarelor
cu lichid
 IEC 60076-3 (2013) Transformatoare de putere - Partea 3: Niveluri de izolație, încercări dielectrice și
distanțe de izolare în aer
 IEC 60076-5 (2006) Transformatoare de putere - Partea 5: Stabilitatea la scurtcircuit

 IEC 60076-7 (2005) Transformatoare de putere - Partea 7: Ghid de încărcare pentru


transformatoarelor de putere cu ulei
 IEC 60076-10 (2001) Transformatoare de putere - Partea 10: Determinarea nivelurilor de zgomot
 IEC 60214-1 Comutatoare de reglaj sub sarcină. Partea 1: Prescripții de performanță şi metode de

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 5 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

încercare
 IEC 60214-2 Comutatoare de ploturi - Partea 2: Ghid de aplicare
 IEC 60815 Ghid pentru selectarea și dimensionarea izolatoarelor de înaltă tensiune destinate utilizării
în condiții de poluare
 IEC 60137 Treceri izolate pentru tensiuni alternative mai mari de 1000 V
 IEC 60296 (2012) Fluide pentru aplicații electrotehnice. Uleiuri minerale electroizolante noi pentru
transformatoare și aparataj de comutație
 IEC 60422 Uleiuri minerale electroizolante în echipamente electrice. Ghid pentru întreținere și
supraveghere
 IEC 60317 Specificații pentru tipuri particulare de conductoare de bobinaj.
 IEC 60085 Izolaţie electrică. Evaluare şi clasificare termică
 IEC 60641-2 Specificaţii pentru carton presat şi hârtie presată pentru utilizări electrice
 IEC 60417-2 Carton presat şi hârtie presată pentru utilizări electrice. Partea 2: Metode de încercare
 ISO 2808 Vopsele şi lacuri. Determinarea grosimii peliculei
 ISO 2409 Vopsele şi lacuri. Încercare la caroiaj
 ISO 2859-1 Proceduri de eşantionare pentru inspecția prin atribute. Partea 1: Scheme de eşantionare
indexate după nivelul de calitate acceptabil (AQL) pentru inspecţia lot cu lot
 ISO 2178 Acoperiri metalice nemagnetice pe metal de bază magnetic. Măsurarea grosimii acoperirii.
Metoda magnetică
 ISO 4628-3 Vopsele și lacuri. Evaluarea degradării suprafeţelor acoperite. Aprecierea numărului şi
dimensiunii defectelor şi a intensităţii modificărilor uniforme ale aspectului. Partea 3: Aprecierea
gradului de ruginire
 EN 50464-1 (2007-11) Transformatoare trifazate de distribuţie imersate în ulei, 50 Hz, de la 50 kVA
până la 2500 kVA, cu tensiunea cea mai înaltă pentru echipament care nu depășește 36 kV. Partea
1: Prescripții generale
 EN 50216-4 Transformatoare trifazate de distribuţie imersate în ulei, 50 Hz, de la 50 kVA până la
2500 kVA, cu tensiunea cea mai înaltă pentru echipament care nu depăşeşte 36 kV. Partea 4:
Prescripţii şi încercări referitoare la cuvele etanşe cu nodule
 EN 50180 Treceri izolate de tensiuni mai mari de 1 kV până la 52 kV şi de la 250 A până la 3,15 kA
pentru transformatoare umplute cu lichid electroizolant
 EN 50386 Treceri izolate până la 1 kV şi de la 250 A până la 5 kA, pentru transformatoare umplute cu
lichid electroizolant
 EN 50387 Treceri izolate ale barelor colectoare până la 1 kV şi de la 1,25 kA până la 5 kA pentru
transformatoare umplute cu lichid
 DIN 42551 Dispozitive de scurgere a uleiului
și toate standardele menționate în lista de mai sus.
Dacă data ediției nu este menționată în lista de mai sus, se va folosi ca dată de referință data standardului
aflat în vigoare la data publicării prezentului document.
3.3 STANDARDE LOCALE
Vezi Secțiunile locale.

3.4 LISTĂ STANDARDE ÎNLOCUITE


Vezi Secțiunile locale.

3.5 ALTE DOCUMENTE RELEVANTE


Vezi Secțiunile locale.

4 CONDIȚII DE FUNCȚIONARE
În cazul în care nu se specifică altfel, sunt valabile condițiile normale de funcționare precizate în IEC 60076-1

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 6 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

cu următoarele excepții:

Enel Enel
Caracteristica Ampla Chilectra Codensa Coelce Edelnor Edesur Endesa
Distribuție Distribuzione

Altitudine (m) 2700


Nivel de Foarte Foarte
Ridicat Mediu Mediu Mediu Mediu Mediu Mediu
poluare ridicat ridicat
(IEC 60815)
Activitate Da (1) Da(1) Da(1)
seismică

(1)
Pentru specificațiile seismice, a se vedea Secțiunile locale

5 CAPACITATE
În cazul definițiilor, se aplică standardul IEC 60076-1.

5.1 TIPUL TRANSFORMATOARELOR


Acest document se aplică transformatoarelor imersate în lichid trifazate, bifazate și monofazate.
Pentru mai multe detalii, consultați lista comună.

5.2 NUMĂRUL DE ÎNFĂȘURĂRI


Două.

5.3 NUMĂRUL DE FAZE


Vezi Lista comună.

5.4 SISTEMUL DE RĂCIRE


ONAN.

5.5 PUTEREA NOMINALĂ


Vezi Lista comună.

5.6 TENSIUNI NOMINALE


Vezi Lista comună.

5.7 FRECVENȚA NOMINALĂ


Vezi Lista comună.

5.8 REGLAREA TENSIUNII


Vezi Lista comună.

5.9 CONEXIUNILE ÎNFĂȘURĂRILOR


Vezi Lista comună.

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 7 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

5.10 INSTALAREA
Tipul de instalare poate fi interior, exterior, montat pe stâlp și în anvelopă.
Transformatoarele sunt în general transformatoare coborâtoare dar pot fi, de asemenea, transformatoare
ridicătoare. În rețea, acestea ar putea fi ocazional supuse unor alimentări frecvente, supratensiuni și
scurtcircuite.

5.11 NIVELURILE DE IZOLARE


Vezi Lista comună în care nivelurile de izolare nominale pentru MT și JT.
 Um este tensiunea cea mai mare pentru echipamente;
 LI este tensiune de ținere la impuls de trăsnet;
 CA este tensiunea de ținere CA indus și separat de scurtă durată.

5.12 PIERDERI, IMPEDANȚA DE SCURTCIRCUIT ȘI NIVEL DE ZGOMOT


Vezi lista comună și secțiunile locale.

Pentru Italia, România și Spania pierderile vor fi în conformitate cu Regulamentul UE.


Criteriile de capitalizare posibilă pentru reduceri suplimentare ale pierderilor sunt prevăzute în cadrul
licitației, dacă nu sunt specificate în Secțiunea Locală.

Pentru pierderile măsurate ce depășesc valorile prescrise și/sau declarate de Producător, în toleranțele
admise în 5.17, se vor aplica penalizări.
Dacă pierderile depășesc limitele maxime de toleranță admise de standardul IEC 60076-1, transformatorul
se respinge.
Calculul penalizărilor aplicate pentru un singur transformator este următorul:

Lv = 2 x Cv x Pv
Lj= 2 x Cj x Pj

unde:
Lv penalizări pentru pierderi excesive în gol (exprimate în moneda locală) JT
Lj penalizări pentru pierderi excesive sub sarcină (exprimate în moneda locală)
(1)
Cv rata penalizărilor la mers în gol (exprimată în moneda locală per kW)
(1)
Cj rata penalizărilor sub sarcină (exprimată în moneda locală per kW)
Pv diferența dintre pierderile măsurate la mers în gol și pierderile la mers în gol declarate de
producător (kW)
Pj diferența dintre pierderile măsurate sub sarcină și pierderile sub sarcină declarate de
producător (kW)
(1)
Valori exprimate în etapa de licitație

5.13 CREȘTEREA TEMPERATURII


A se vedea IEC 60076-1.

5.14 CAPACITATEA DE REZISTENȚĂ LA SCURTCIRCUIT


Transformatoarele trebuie să fie capabile să reziste la încercarea de scurtcircuit, în conformitate cu IEC
60076-5.

5.15 SUPRASARCINĂ
Rezistența la suprasarcină a transformatoarelor va fi conformă condițiilor prevăzute în IEC 60076-7.

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 8 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

5.16 DIMENSIUNI DE GABARIT ȘI CONFIGURARE GENERALA


Vezi lista comună și secțiunile locale.

5.17 TOLERANȚE
A se vedea IEC 60076-1 și în conformitate cu Regulamentul UE pentru țările europene.

6 CERINȚE DE PROIECTARE
În cazul în care nu se specifică altfel, transformatoarele vor fi conforme IEC 60076-1; piesele individuale ale
transformatoarelor vor fi conforme cu standardele relevante.

6.1 CIRCUITUL MAGNETIC


Circuitul magnetic va fi de tip înfășurat sau din benzi magnetice laminate la rece. Materialul va fi din granule
orientate sau amorf.

6.2 ÎNFĂȘURĂRI
Înfășurările vor fi din cupru electrolitic de puritate de 99,9% sau conductori din aluminiu de cel puțin 99,5%
conținut de aluminiu; secțiunea transversală a conductorilor înfășurărilor va fi constantă.
Steaua înfășurărilor JT va fi situată pe conexiuni sau apropiată de conducta de ulei, între înfășurările JT și
MT.
Conductorii izolați cu email vor fi conformi cu IEC 60317.
Legăturile îmbinărilor și conexiunilor de la înfășurări la izolatori sau la comutatorul de ploturi scos de sub
tensiune vor fi produse astfel încât să se prevină deteriorarea izolației conductorului în cursul duratei de viață
a transformatoarelor.
Pentru Italia și România pentru tensiune nominală de 160 KVA este obligatorie producerea înfășurărilor din
aluminiu.

6.3 CUVA
Cuva se va confecționa din tablă de oțel, astfel încât să nu lase apa să stagneze în exteriorul ei. Cuva va
fi etanșă (fără compensatorul de ulei), umplută complet cu ulei sau cu pernă de aer.
Racordul cuvă-capac va cuprinde o garnitură de cauciuc, șuruburi de prindere și șaibe din oțel inox și piulițe
din alamă sau zincate.
Pentru varianta etanșă, se acceptă și cuplarea prin sudură continuă.
Cuva va avea dispozitive de sprijin și de glisare, precum și elemente de ridicat și blocare, astfel cum se
menționează în cele ce urmează.
Întreaga cuvă și accesoriile vor fi cuplate continuu (prin contact galvanic).
Sistemul de răcire este considerat ca parte integrantă a cuvei.
În cazul transformatoarelor cu cuvă ermetică cu pernă cu gaz și con interior cu fișă de contact MT, se vor
adopta soluții specifice de proiectare pentru a se asigura performanța și fiabilitatea transformatoarelor.

6.4 LICHIDUL ȘI MATERIALUL IZOLANT


Lichidele izolante vor uleiuri minerale de tip neinhibat, identificat prin litera U, fără aditivi antioxidanți,
conform IEC 60296 (2012).
Uleiul nu va conține PCB (bifenil policlorurat).
Este interzisă utilizarea oricărui tip de ulei mineral ale cărui caracteristici îl fac clasificabil ca substanță
periculoasă.
În Secțiunile locale, pot fi specificate lichide izolante alternative.
Oricare din părțile transformatorului care se află în legătură cu uleiul va fi compatibilă cu acesta.
Furnizorul și tipul uleiului vor fi indicate clar pe plăcuța de identificare sau, ca variantă, în manualul de utilizare.
Cantitățile maxime de ulei pentru Țările europene sunt indicate în tabelul următor:

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 9 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

Transformatoare ≤ 160 kVA 250-400 kVA 630 kVA > 630 kVA

Cantități maxime de ulei 200 litri 400 litri 500 litri 600 litri

Valoarea indicată în tabel este aplicabilă cu următoarele indicații:


 Pentru putere nominală > 1000 kVA o cantitate de ulei mai mare de 600 poate fi admisă.
 Pentru AMERICA LATINĂ valorile sus-menționate nu sunt obligatorii.
 Pentru Spania, cantitatea maximă de ulei pentru transformatoarele cu MT Um=36 kV și putere
nominală > 400 kVA va fi de 600 litri.
 Pentru Italia cantitatea maximă de ulei de 500 litri este obligatorie pentru toate transformatoarele.
Materialul izolator solid folosit va respecta clasa „A” (105 °C) al IEC 60085 sau mai mult. Evaluarea
materialului trebuie să fie efectuată în conformitate cu IEC 60641-2. Cerințe specifice suplimentare sunt
incluse în Secțiunile locale.

6.4.1 Proceduri de umplere cu ulei și etanșare


Procedurile de umplere și etanșare vor fi cele prevăzute de producător în Planul de fabricație și control și vor
face obiectul controlului de calitate.

6.5 IZOLATORI
Izolatorii vor fi conformi cu standardele aplicabile.
Izolatorii MT vor fi fixați de capacul cuvei prin prezoane, șaibe și piulițe din oțel inox (piulițele pot fi alămite sau
din oțel galvanizat la cald) și aliaj metalic ușor, sau cu distanțiere și flanșe din oțel inox.
Fiecare izolator MT și JT va fi pregătit pentru etanșare cu un șurub găurit sau două piulițe.
Indicații privind identificatorii și marcajele aferente izolatorilor se menționează în Secțiunile locale.
Următoarele variante sunt definite pentru izolatorii de Medie tensiune și Joasă tensiune.

6.5.1 Izolatori MT

Soluție Izolatori MT

1 EN 50180 - tip 24-250/P3

2 EN 50180 -- tip 24-250/P2

3 EN 50180 -- tip 36-250/P1

4 EN 50180 con interior cu fișă de contact [Fig. A]


EN 50180 con exterior cu fișă de contact:
5 - interfață tip A 24 kV
- interfață tip B 36 kV
6 IEC 60137 (porțelan sau polimeric)

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 10 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

6.5.2 Izolatori JT

Soluție Izolatori JT

1 EN 50386 - tip 1)

2 EN 50386 - tip 3)

3 EN 50386 - tip 4)

4 EN 50386 - tip 5)

5 EN 50386 - tip 6)

6 Bară colectoare (EN 50387) [Fig. B] fără izolație de protecție

7 Bară colectoare (EN 50387) [Fig. B] + izolație de protecție [Fig. C] - Ansamblu [Fig. D]

8 IEC 60137

6.6 COMUTATOR DE PLOTURI SCOS DE SUB TENSIUNE PENTRU REGLAREA TENSIUNII MT


Comutatorul de ploturi scos de sub tensiune (DETC) va fi în conformitate cu IEC 60214.
Butonul comutatorului de ploturi vor indica un sens descrescător, deplasându-se în sensul acelor de
ceasornic (de exemplu: +2, +1, 0, -1, -2, …). DETC va fi proiectat astfel încât să se evite posibilitatea setării
într-o poziție intermediară între două poziții recomandate. Acesta trebuie blocat pe cale mecanică doar în
pozițiile de funcționare. Pozițiile recomandate sunt indicate în Lista comună.
Marcajele de poziție trebuie să fie gravate pe o placă de aluminiu, cu caractere cu mărimea 10 ÷ 20 mm și
care nu pot fi șterse. Aceste plăcuțe mai trebuie amplasate astfel încât citirea ploturilor cuplate să se poată
face dinspre partea de joasă tensiune a transformatorului.
O etichetă de avertisment vizibilă va indica în limba locală „ATENȚIE NU OPERAȚI CÂND
TRANSFORMATORUL ESTE SUB TENSIUNE”.
Butonul DETC trebuie să poată fi blocat în orice poziție selectată, cu ajutorul unui lacăt.
Arborele cu came al comutatorului va fi din oțel inox sau dintr-un material dielectric adecvat; în primul caz
cuplarea arborelui la legătura la pământ se va face sub capac.

6.7 COMUTATORUL DE PLOTURI SCOS DE SUB TENSIUNE PENTRU COMUTAREA TENSIUNII MT


Transformatoarele cu două tensiuni primare vor fi echipate cu un comutator necuplat la circuit, pentru
comutarea tensiunii MT de funcționare.
DETC se va folosi atunci când transformatorul este decuplat de la rețea.
Comutatorul trebuie blocat pe cale mecanică doar în pozițiile de funcționare.
Pozițiile comutatorului vor fi marcate cu valoarea tensiunii de funcționare; aceste marcaje se vor grava pe a
placă, cu caractere de 10÷20 mm mărime.
O etichetă de avertizare vizibilă va indica în limba locală „ATENȚIE NU OPERAȚI CÂND
TRANSFORMATORUL ESTE SUB TENSIUNE”.
Butonul DETC trebuie să poată fi blocat în cele două poziții, cu ajutorul unui lacăt.
Arborele cu came al DETC va fi din oțel inox sau dintr-un material dielectric adecvat; în primul caz cuplarea
acestuia la legătura la pământ se va face sub capac.

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 11 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

6.8 DISPOZITIVE DE SUSȚINERE ȘI ALUNECARE


Transformatoarele vor fi prevăzute cu dispozitive de susținere și alunecare.

6.8.1 SUPORȚI
Vezi Secțiunile locale.

6.8.2 DISPOZITIVE DE ALUNECARE


Vezi Secțiunile locale.

6.9 VOPSIREA
Vopsirea exterioară a transformatoarelor și accesoriilor acestora făcute din materiale feroase se va realiza
folosind sisteme de vopsire cu vopsea epoxidică sau poliuretanică după cum urmează:

Nivel de poluare Stratul de bază Stratul de Grosimea totală


(IEC 60815) (µm) acoperire (µm) (µm)
Mediu ≥ 60 ≥ 60 120
Ridicat sau foarte ridicat ≥ 80 ≥ 80 ≥ 160
(1) (2)
Extra foarte ridicat ≥ 80 + 80 ≥ 60 ≥ 220
(1)
Stratul de bază - Grund epoxidic cu zinc: 80 μm + Vopsea epoxidică cu adaos de oxid de fier micaceu:
80 μm
(2)
Stratul de acoperire - Vopsea poliuretanică alifatică: 60 μm

NOTĂ: în mod alternativ vopsirea se poate face și cu un singur strat de aceeași grosime totală,
monocomponent. Se acceptă și galvanizarea.

Suprafețele interne ale transformatoarelor vor fi protejate de o vopsea rezistentă la uleiuri fierbinți (epoxidică-
poliamină sau echivalent), ≥ 30 μm grosime.

Suprafețele care urmează a fi vopsite vor fi pregătite conform practicii producătorului, prin sablare sau
curățare chimică (degresare), în funcție de sistemul de vopsire aplicat.
Vopseaua nu trebuie să conțină oxizi de plumb sau cromați. Fișele cu date de securitate și tehnice ale
vopselei vor fi puse la dispoziție de producător. Culoarea care urmează să fie folosită este stipulată în
Prevederile locale.

Producătorul va prezenta buletinele de încercare care să ateste calitatea procesului de vopsire.

6.10 ACCESORII
Toate transformatoarele vor avea următoarele accesorii:
Accesorii Transformatoare Transformatoare umplute cu
umplute în întregime pernă de aer
Dispozitive de ridicare și X (1)
X
blocare

Dispozitiv pentru scurgerea X (1)


X
uleiului și mufa sau supapa de
prelevare
Compartimentul pentru X X (1)
termometru

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 12 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

Supapă de suprapresiune X (1)


Indicatorul nivelului de ulei X (1)
Suporți pentru descărcătoare X (1) X (1)

Bornele de legare la pământ X X


Plăcuța de date X X
Orificiul de umplere și mufa
X X
(bușon de umplere)
(1)
Numai dacă este specific cerut

6.10.1 Dispozitive de ridicare și de blocare


Transformatoarele vor avea 2 (două) cârlige de ridicare pentru întreg transformatorul de diametru minim de
60 mm. Aceste două cărlige se vor amplasa conform Secțiunii locale.
Pentru cerințele specifice pentru America Latină a se vedea Secțiunile locale.

Pe lângă acestea, la partea superioară a cuvei se vor prevedea 4 (patru) cârlige de fixare, pentru stabilizarea
transformatorului în timpul transportului. Aceste patru cârlige de fixare vor avea diametru minim de 24 mm și
vor fi amplasate astfel în cât să nu avarieze accesoriile și instalația de răcire în timpul funcționării.

6.10.2 Dispozitiv pentru scurgerea de ulei și mufa sau supapa de prelevare


Transformatoarele vor fi prevăzute cu un dispozitiv pentru scurgerea de ulei și mufa sau supapa de
prelevare conforme cu:
 Pentru Italia, România și Spania: Standardul EN 50216-4-- tip C2 (Standardul DIN 42551).
 Pentru AMERICA LATINĂ: Vezi Secțiunea locală.

Acest dispozitiv se va amplasa la fundul cuvei, pe latura scurtă din stânga cum se privește spre
transformator dinspre izolatorii MT.

6.10.3 Compartimentul pentru termometru


Transformatoarele vor avea un compartiment pentru termometru care să permită măsurarea temperaturii
uleiului la partea superioară. Amplasarea acestui compartiment va fi așa cum se arată în EN 50216-4 (tipul
A1). Compartimentul va avea un capac rezistent la coroziune. Filetul se va proteja cu vaselină siliconică.

6.10.4 Supapă de suprapresiune


Valva de eliberare a presiunii va fi instalată pe capacul transformatorului și proiectul va fi efectuat astfel încât
să nu permită acumularea de praf ce poate interfera în calibrare și/sau funcționare.

6.10.5 Indicatorul nivelului de ulei


Indicatorul nivelului de ulei, care trebuie să fie magnetic cu fereastră de observare circulară, trebuie să fie
situat în partea superioară a peretelui cuvei.

6.10.6 Suporți pentru protectoarele de supratensiune


Vezi Secțiunile locale și Lista comună.

6.10.7 Bornele de legare la pământ


Transformatoarele vor fi prevăzute cu două borne de legare la pământ din oțel inox, conform standardului
EN 50216-4 (tipul 1). Numai una din aceste borne trebuie să aibă și șurub și șaibă din oțel inox.
Aceste borne se vor amplasa la fundul cuvei.
Ele trebuie semnalizate cu etichete lipite pe peretele cuvei, care să arate simbolul pentru legătura la pământ,
conform standardului IEC 60417-2, simbolul n. 5019.

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 13 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

6.10.8 Plăcuțele cu date tehnice și suporturile acestora


Vezi Secțiunile locale.

6.10.9 Orificiul de umplere și mufa (bușon de umplere)


Vezi Secțiunile locale.

6.11 IDENTIFICAREA ACCESORIILOR ȘI COMPONENTELOR


Toate componentele și accesoriile, comutatoarele
de ploturi, izolatorii de MT și JT, roțile de deplasare, instalația de răcire etc. vor purta pe ele numele sau
marca producătorului.

7 EXCEPȚII
Societatea de distribuție poate evalua posibilele excepții de la prezentele prevederi referitoare la adoptarea
de aspecte tehnice și / sau de producție diferite de cele prevăzute în prezentul SG. Într-un astfel de caz,
societatea de distribuție va lua în considerare posibilitatea de a solicita încercări suplimentare privind soluțiile
tehnice / de producție propuse.
Astfel de excepții pot fi aprobate numai de către Societatea de distribuție.

8 DOCUMENTAȚIA
Furnizorul, pentru fiecare prototip de transformator care urmează să fie supus procedurii de omologare sau
certificare, pune la dispoziție o documentație completă care conține calcule, desene, scheme, imagini ale
părții de MT și JT, internă și externă, descrieri, lista de caracteristici, performanțe, normele de asamblare, de
întreținere și funcționare și orice alt element necesar pentru recunoașterea completă a transformatorului.

8.1 DOCUMENTAȚIE NECONFIDENȚIALĂ


Aceasta este documentația emisă de Producător care permite verificarea, direct sau indirect, a conformității
transformatorului cu prescripția SG. Producătorul autorizează difuzarea și reproducerea acestei documentații
în cadrul societăților de distribuție.
Acesta trebuie să conțină cel puțin:
 lista tuturor documentelor (inclusiv lista documentației rezervate);
 lista sub-furnizorilor principalelor componente și piese;
 manual de transport, instalare, funcționare și întreținere;
 plăcuțele de identificare;
 planuri generale și detalii relevante;
 poze de la exterior.

În plus față de documentația sus-menționată, Producătorul va transmite toate rapoartele de încercare ale
transformatorului, componentelor și materialelor folosite și un document ce conține calcularea capacității de
a rezista la scurtcircuit (în cazul în care încercarea nu este efectuată).

Aceasta va fi în limba engleză sau în limba locală, cu excepția plăcuțelor de date și a manualelor de
instrucțiuni care vor fi în limba locală.

8.2 DOCUMENTAȚIE CONFIDENȚIALĂ


Aceasta este considerată documentația rezervată, a cărei difuzare nu este autorizată de Producător, utilizată
pentru a identifica în totalitate designul și fabricația transformatorului; cuprinde toate elementele prevăzute
de prezentul SG și documentația originii materialelor care nu sunt raportate în „documentația nerezervată“.
Documentația respectivă va fi supervizată de către reprezentanții societăților comerciale sau de către

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 14 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

organismul de certificare în timpul omologării sau certificării și va fi arhivată de către Producător.

8.3 DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ


La cerere, documentația tehnică ce va fi realizată de către Furnizor cu oferta economică trebuie să conțină
următoarele elemente:
1. Descrierea transformatorului desenul detaliat cu dimensiunile;
2. Descrierea proiectului și componentele principale:
 tipul de miez magnetic (tipul de benzi magnetice, tipul de miez magnetic, modul de fixare cu
cleme);
 înfășurările (tipul de înfășurare, tipul de sârmă, izolațiile, canalele de răcire);
 izolator, comutatorul de ploturi, accesoriile, etc.;
 tipul de cuvă;
 ciclul de vopsire.
3. planul detaliat al controlului calității făcut în timpul fabricației, montajului și punerii în funcțiune

9 INCERCĂRI
În cazul în care nu se specifică altfel, se va aplica standardul IEC 60076-1.

9.1 LISTA ȘI CLASIFICAREA ÎNCERCĂRILOR

9.1.1 Încercări de rutină


1) Se va verifica dacă produsul corespunde prototipului aprobat
2) Măsurarea rezistenței înfășurării.
3) Măsurare raportului de transformare și verificarea defazajului.
4) Măsurarea impedanței de scurtcircuit și a pierderii sub sarcină.
5) Măsurarea pierderilor în gol și a curentului.
6) Încercări de rutină ale dielectricului (IEC 60076-3).
a. încercarea de rigiditate dielectrică al înfășurărilor MT și JT, la frecvența de rețea, din sursă
separată
b. încercarea de rezistență dielectrică la c.a. indus
c. proba la supratensiune
7) Încercarea de etanșeitate la transformatoarele imersate în lichid (încercarea de etanșeitate)
8) Încercarea pentru ulei (IEC 60422)
9) Încercarea comutatoarelor de ploturi scoase de sub tensiune
10) Verificarea învelișului exterior

9.1.2 Încercări de tip


1) Verificarea conformității cu specificațiile
2) Încercarea de tip al creșterii temperaturii (IEC 60076-2).
3) Încercările de tip ale dielectricului (IEC 60076-3):
a. proba la supratensiune
4) Stabilirea nivelului de zgomot (IEC 60076-10).
5) Măsurarea pierderilor în gol și a curentului la 90% și 110% din tensiunea nominală.

9.1.3 Încercarea de tip ale accesoriilor


1) Încercări ale cuvelor de presiune cu nervuri
2) Verificarea comutatorului de ploturi scos de sub tensiune

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 15 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

3) Încercări mecanice la roți


4) Încercarea plăcuțelor de date tehnice

9.1.4 Încercări speciale


1) Stabilirea capacității între înfășurări și masă și între înfășurări
2) Încercarea de rezistență la scurtcircuit (IEC 60076-5)
3) Rezistență mecanică a suporturilor pentru fixarea transformatoarelor, dacă este necesar

9.1.5 Considerații generale referitoare la încercări


Încercări suplimentare față de cele din lista de mai sus pot fi solicitate producătorului transformatorului, în
cazul în care s-au aplicat tehnologii speciale.
Dacă nu se specifică altfel, pentru Certificare, Omologare și Aprobare, se vor efectua toate încercările de
rutină, încercările de tip și încercările speciale.

9.1.5.1 Criterii pentru încercările de rutină


Cu referire la alin. 9.1.1, încercările de rutină vor fi efectuate pentru toate transformatoarele, ca încercări de
acceptare anterioare livrării, cu următoarele excepții:
 Încercarea 1) va fi efectuată pe un transformator pentru fiecare tipologie (cod tip);
 Încercările 6).c, 8)(1) și 10) vor fi făcute prin sondaj, alese la întâmplare din cele trimise spre încercare
de către Producător, din numărul maxim de unități prevăzute în planul de prelevare conform:
ISO 2859-1 pentru planul de prelevare dublu, cu inspecție normală AQL = 6,5% - nivel II.

Pentru stabilirea numărului de mostre ce vor fi încercate din fiecare lot de transformatoare similare,
se va aplica nivelul general de inspecție II. În tabelul de mai jos se dau exemple de planuri de
prelevare de mostre din loturile de transformatoare mai mici de 500 de unități.

Dimensiune Dimensiune Recepție Respingere


Mostră Dimensiune
lot sau cumulativă număr număr
mostră
tranșă a mostrelor
2-8 Unic 2 2 0 1
9-15 Unic 3 3 0 1
Primul 5 5 0 2
16-25
Al doilea 5 10 1 2
Primul 5 5 0 2
26-50
Al doilea 5 10 1 2
Primul 8 8 0 3
51-90
Al doilea 8 16 3 4
Primul 13 13 1 4
91-150
Al doilea 13 26 4 5
Primul 20 20 2 5
151-280
Al doilea 20 40 6 7
Primul 32 32 3 7
281-500
Al doilea 32 64 8 9
După cum se arată în tabel, la loturile mai mari de 15 unități se prevede efectuarea a câte două
prelevări.
Dacă numărul de produse defecte găsit la prima prelevare este egal sau mai mic cu numărul de
acceptare, lotul sau tranșa se consideră acceptate.
Dacă numărul de produse defecte găsit la prima prelevare este egal sau mai mare cu numărul de
acceptare, lotul sau tranșa se consideră respinse.
Dacă numărul de produse defecte găsit la prima prelevare este între numerele de acceptare și de
respingere, va fi inspectat numărul indicat în tabelul de dimensiune a mostrelor pentru a doua
prelevare.

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 16 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

Numărul produselor defecte găsite la prima și a doua prelevare vor fi adunate. Dacă numărul
cumulat de produse defecte este egal sau mai mic decât numărul de acceptare la a doua
eșantionare, lotul se consideră acceptat.
Dacă numărul cumulat de produse defecte găsit la prima prelevare este egal sau mai mare decât
numărul de respingere al a doua eșantionare, lotul sau tranșa se consideră respinse.
Transformatoarele găsite cu defecte la încercare se resping. Dacă neconformitatea este remediată, cu
acordul reprezentanților Societății de distribuție, unitățile pot fi încercate din nou.

(1) NOTĂ: pentru încercarea 8) „Încercarea pentru ulei”, încercarea reducerea suplimentară a
transformatoarele, până la două mostre de ulei pentru fiecare lot, se poate agrea de către
reprezentanții societății de distribuție și Producător în cursul încercărilor de acceptare dacă
calitatea și tratamentele uleiului sunt demonstrate de către producători și cu documente de
atestare a calității pentru fiecare lot de impregnare.

Încercările de rutină vor fi efectuate de către Producător în prezența inspectorului Clientului dacă nu se
convine în alt mod (Producătorul va informa întotdeauna Clientul în timp util privind perioada programată
pentru a da posibilitatea acestuia să participe sau nu la încercări).
În situația efectuării încercărilor fără supervizarea inspectorului, Producătorului i se poate solicita să repete
încercările pe același număr de mostre ce va fi selectat de inspectorul Clientului.

La finalul încercărilor nu trebuie să apară diferențe între valorile încercate și cele înregistrate de Producător,
în baza toleranțelor de măsurare. Dacă rezultatele încercărilor la una dintre unități este negativ, întregul lot
va fi respins.

Producătorul va întocmi un buletin de încercare care să cuprindă rezultatele încercărilor.

9.1.5.2 Criterii pentru încercările de tip și speciale


Cu referire la alin. 9.1.2, 9.1.3 și 9.1.4, încercările de tip și încercările speciale se efectuează pe o unitate de
transformatoare identice pentru fiecare set, care au același cod de tip, dacă nu se specifică altfel într-un
document specific la faza de licitație.

Înainte de efectuarea încercările de tip și speciale, unitățile încercate trebuie să fi trecut mai întâi prin toate
încercările de rutină cu excepția încercării 1) și 6) c.

Încercarea de tip privind accesoriile va fi efectuat cu următoarele excepții:


 încercarea 9.1.3; 1): Încercări ale cuvelor de presiune cu nervuri vor fi efectuate pe două dintre cele
mai solicitate cuve din seria aceluiași sub-furnizor.
NOTĂ: pentru identificarea celor mai solicitate cuve, va fi calculat procentul „volum ulei în aripile cu
nervuri/volum total ulei”. Cele două cuve cu procentul cel mai mare și procentul cel mai mic vor fi
încercate. Rezultatele sunt considerate de asemenea valabile pentru alte cuve dacă suprapresiunea
calculată la putere nominală nu depășește valoarea presiunii rezultate din cele două cuve dintre cele
mai solicitate încercate.
 Încercarea 9.1.3; 3): Încercările mecanice privind roțile vor fi efectuate pentru fiecare sub-furnizor de
roți;
 Încercarea 9.1.3; 4): Încercarea plăcuțelor de identificare se va face pentru fiecare sub-furnizor de
plăcuțe;

Încercări speciale vor fi efectuate cu următoarele excepții:


 încercarea 9.1.4; 2): Încercări de rezistență la scurtcircuit (IEC 60076-5) vor fi efectuate pe un
transformator pentru fiecare putere nominală. Încercarea efectuată privind respectivul transformator
va fi valabil pentru toate transformatoarele de diferite tensiuni nominale având aceeași putere
nominală. Tensiunile nominale ale transformatorului încercat vor fi selectate de către reprezentantul

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 17 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

Societății de Distribuție responsabil cu aprobarea tehnică, dacă nu se convine în alt mod.


 încercarea 9.1.4; 3): Rezistența mecanică a suporturilor pentru fixarea transformatoarelor, atunci
când este necesar în baza Secțiunii Locale va fi efectuat pe unitate de putere nominală.

Atunci când este permis, în cazul existenței mai multor transformatoare cu aceeași putere nominală și nivel
de izolare, dar niveluri diferite de tensiune nominală, posibilele reduceri ale încercărilor vor fi raportate în
Secțiunile Locale.

9.2 DESCRIEREA ÎNCERCĂRILOR


Precizia măsurătorilor în cursul încercărilor r va fi conform standardelor aplicabile. Pentru măsurătorile
privind pierderile cerința minimă privind precizia va fi:
 wattmetre factor scăzut de putere: clasa 0,5;
 instrumente/transformatoare de măsură: clasa 0,2.
9.2.1 ÎNCERCAREA DE RUTINĂ

9.2.1.1 Se va verifica dacă produsul corespunde prototipului aprobat


Datele și cerințele de proiectare ale transformatorului în condiții de încercare (inclusiv părțile active, izolatori,
comutatorul de ploturi, accesorii etc.), se vor compara cu schițele prototipului omologat.
Se va face și inspecția vizuală pentru a verifica absența defectelor.

9.2.1.2 Măsurarea rezistenței înfășurării


În conformitate cu IEC 60076-1 § 11.2.

9.2.1.3 Măsurare raportului de transformare și verificarea defazajului


În conformitate cu IEC 60076-1 § 11.3.

9.2.1.4 Măsurarea impedanței de scurtcircuit și a pierderii sub sarcină


În conformitate cu IEC 60076-1 § 11.4.

9.2.1.5 Măsurarea pierderilor în gol și a curentului


În conformitate cu IEC 60076-1 § 11.5

9.2.1.6 Încercări dielectrice de rutină


În conformitate cu IEC 60076-3. În cazul a două tensiuni nominale primare cu niveluri de izolare diferite,
încercări dielectrice vor fi efectuate pentru fiecare nivel de tensiune.
9.2.1.2.1 Încercare de rigiditate dielectrică al înfășurărilor MT și JT, la frecvența de rețea, din sursă separată
9.2.1.2.2 Încercarea de rezistență dielectrică la c.a. indus
9.2.1.2.3 Proba la supratensiune (încercare mostră)

9.2.1.7 Încercarea de etanșeitate la transformatoarele imersate în lichid (încercarea de etanșeitate)


În conformitate cu IEC 60076-1 § 11.8.
Pentru transformatoarele umplute în întregime suprapresiune maximă P+(referința EN 50464-4) va fi
menținută timp de 8 ore). La încheierea încercării transformatorul trebuie să nu prezinte scurgeri. După
încercare valoarea presiunii va fi restabilită la valoarea nominală.

9.2.1.8 Încercări pentru ulei


Următorii parametrii vor fi verificați cu privire la IEC 60422:
 Conținutul de apă

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 18 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

 Aciditatea
 Repartiția tensiunii
 Tensiunea interfacială
 Factorul de Disipare Dielectrică (DDF)

Verificările sus-menționate vor fi efectuate pe o mostră de ulei mineral, pentru fiecare lot de impregnare.

În cazul în care instalațiile sunt disponibile și certificate în laboratorul producătorului, verificările pot fi
efectuate de către producător cu participarea unui reprezentant Enel sau organism certificat independent,
atunci când acest lucru este permis de proceduri (încercări de recepție asupra loturilor).

Pentru absența PCB este obligatorie efectuarea de verificări într-un laborator acreditat ILAC sau IAF în
conformitate cu metoda de încercare a IEC 61619 cu indicarea transformatorului eșantionat. Detectabilitatea
valorii metodei analitice va fi de cel puțin 2 mg/kg (2 ppm) pentru a se asigura respectarea parametrilor
raportați în tabelul 3 din IEC 60422.

9.2.1.9 Încercarea comutatoarelor de ploturi scoase de sub tensiune


Operarea corectă a DETC (pentru reglare și comutare) va fi verificată prin mișcarea manuală în întreaga
gamă de poziții.

9.2.1.10 Verificarea învelișului exterior


Se va realiza următoarea încercare:
 Grosime: ISO 2808 sau ISO 2178 “Măsurarea grosimii învelișului”
 Încercare încrucișată: ISO 2409

9.2.2 Încercări de tip

9.2.2.1 Verificarea conformității cu specificațiile


Evaluarea conformității se efectuează prin comparație între caracteristicile și documentația al
transformatorului în condiții de încercare stabilite de Producător, și caietul de sarcini precizat în prezentul SG
(inclusiv Secțiunile locale corespunzătoare) cu privire la evaluări și proiectare (accesorii, cicluri de vopsire
etc.).

9.2.2.2 Încercarea de creștere a temperaturii


În conformitate cu IEC 60076-2.

9.2.2.3 Încercări dielectrice de tip


În conformitate cu IEC 60076-3.
9.2.2.3.1 Proba la supratensiune

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 19 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

9.2.2.4 Stabilirea nivelului de zgomot


În conformitate cu IEC 60076-10.

9.2.2.5 Măsurarea pierderilor în gol și a curentului la 90% și 110% din tensiunea nominală
În conformitate cu IEC 60076-1.

9.2.3 Încercări de tip ale accesoriilor

9.2.3.1 Încercări ale cuvelor de presiune cu nervuri


În conformitate cu EN 50464-4.

9.2.3.2 Verificarea comutatorului de ploturi scos de sub tensiune


În conformitate cu IEC 60214-1.
Mai mult, următoarele încercări vor fi certificate de furnizorul DETC:
 Încercarea de coroziune prin metoda ceții sărate: în conformitate cu UNI ISO 9227 NSS sau ASTM
B 117 (1000 ore)
 Încercare raze UV: [Condensator - UV (în Panou-QUV)]: în conformitate cu EN ISO 11507 Metoda
A sau ASTM G53 (1000 ore)
 Încercarea de rezistență la abraziune: în conformitate cu ASTM D968

9.2.3.3 Încercări mecanice la roți


Vor fi verificate caracteristicile mecanice specificate în Secțiunile Locale.

9.2.3.4 Încercarea plăcuțelor de date tehnice


Următoarele încercări vor fi certificate de furnizorul de plăcuțe de identificare:
 Încercarea de coroziune prin metoda ceții sărate: în conformitate cu ISO 9227 NSS sau ASTM B
117 (1000 ore)
 Încercare raze UV: [Condensator - UV (în Panou-QUV)]: în conformitate cu EN ISO 11507 Metoda
A sau ASTM G53 (1000 ore)
 Încercarea de rezistență la abraziune: în conformitate cu ASTM D968

9.2.4 Încercări speciale

9.2.4.1 Stabilirea capacității între înfășurări și masă și între înfășurări


În conformitate cu IEC 60076-1.

9.2.4.2 Încercări de rezistență la scurtcircuit


În conformitate cu IEC 60076-5.

9.2.4.3 Rezistență mecanică a suporturilor pentru fixarea transformatoarelor, dacă este necesar
Vezi Secțiunile locale.

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 20 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

10 GARANȚIE
Garanția transformatorului este pentru o perioadă de minim 5 ani, dacă nu se convine în alt mod. Mai mult decât
atât, condițiile de mai jos se aplică în cazul garanțiilor privind vopsirea.
 pe durata a douăzeci și patru (24) de luni din perioada de garanție, pentru defecte similare celor descrise
mai sus, producătorul va face pe proprie cheltuială toate retușurile finisajului pentru a înlătura posibilele
degradări ale suprafeței vopsite (formarea de bășici, exfolieri ale peliculei etc.). Totuși, aceste degradări
nu trebuie să acopere mai mult de 5% din întreaga suprafață vopsită.
 Producătorul mai dă o garanție de cinci ani (începând de la data finalizării cu rezultate pozitive a probelor
de recepție). La finalul acestei perioade de garanție, rugina nu trebuie să acopere mai mult de 1% din
totalul suprafeței vopsite; aceasta înseamnă că gradul de ruginire nu trebuie să fie peste Ri3 (vezi ISO
4628-3).

11 TRANSPORTUL ȘI AMBALAREA
Încărcare în vehicule este responsabilitatea producătorului. Acest lucru este valabil chiar atunci când transportul
se face cu vehiculele Societății de Distribuție. În documentația specifică se pot oferi mai multe informații.
Transformatoarele vor fi livrate fără ambalaj. Pentru AMERICA LATINĂ, Vezi Secțiunea locală.

12 ALTE ASPECTE LOCALE


Atunci când este necesar, acestea sunt specificate în Secțiunile Locale.

13 FIGURI

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 21 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

Șaibă ondulată A10,5


Piuliță M 10

Ecran metalic
Zonă de etanșeizare

S VALORI NOMINALE

Tensiunea nominală (kV) 24


Carcasă
transformator Tensiune nominală la faza de legare la pământ (kV) 24/  3
Frecvența nominală (Hz)
50
Tensiune de rezistență la a.c. nominal (kV)
Tensiune de ținere la impuls de trăsnet nominal (kV valoare de vârf) 125
250
Garnitură plată împotriva

Curent nominal (A)


Curent termal nominal pe termen scurt (kA) 10
Grosime 2 ÷ 4 mm
uleiului

Durata curentului termal nominal (s) 1

Suprafața de sigilare a mufei Curent dinamic nominal (kA valoare de vârf) 25


pătrunderii

CONDIȚII DE LUCRU

Tipul instalației Temperatura aerului interior


Zona de contact
ambient:
- maxim (°C) 40
- maximumul valorilor medii zilnice (°C) 30
- minim (°C) -25
altitudine maximă nespecificat ulei
S

Dielectric mineral
Temperatura uleiului:
- maxim (°C)
Diblu contact mufă

100
- maximumul mediei zilnice (°C) 90
Piesă mamă contact

1 - Materiale:
- piese izolatoare din rășină sintetică
- piese din cupru conductor sau aliaj de cupru

2 - Piesa de contact mamă (P) va avea dimensiunile adecvate pentru cuplarea la fișa de contact (S):
aceasta trebuie să dispună de contacte lamelare.

3 - Accesoriile (Y) (șuruburi, șaibe și piulițe), și fișa de contact (S) nu fac parte din izolator.

4 - Fiecare izolator va fi echipat cu un capac etanș pentru protecția piesei de cuplare a fișei
de contact conice.
PARTEA 1
5 - Pe fiecare mostră va fi marcată denumirea mărcii producătorului. În plus, va fi marcat anul de
. producție, numărul de serie și codul alocat de către producător.

PARTEA 1

CANEL
3 x 3 mm

Prezon
3

Gaură Ø 13

.... .. Garnitură
...
3 Transformator
carcasă

Figura A Izolator MT „ambroșabil de tip cu con interior“

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 22 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

SECȚIUNEA A-A SECȚIUNEA B-B

CAPACITATE

Tensiunea nominală (kV) 24


Tensiune nominală la faza de legare la pământ
nr. 5 găuri Ø13
(kV) 24/  3
Frecvența nominală (Hz)
50
Tensiune de rezistență la a.c. nominal (kV)
Tensiune de ținere la impuls de trăsnet nominal (kV valoare de vârf) 125

Curent nominal (A) 250

Curent termal nominal pe termen scurt (kA) 10

Durata curentului termal nominal (s) 1

Curent dinamic nominal (kA valoare de vârf) 25

CONDIȚII DE LUCRU

Tipul instalației Temperatura aerului interior


ambient:
- maxim (°C) 40
- maximumul valorilor medii zilnice (°C) 30
- minim (°C) -25
altitudine maximă nespecificat ulei
Dielectric mineral
Temperatura uleiului:
- maxim (°C) 100
- maximumul mediei zilnice (°C) 90
partea 1

6 - Materiale:
- piese izolatoare din rășină sintetică
- piese din cupru conductor sau aliaj de cupru

PARTEA DESCHIDERI ÎN CARCASA TRANSFORMATORULUI 7 - Piesa de contact mamă (P) va avea dimensiunile adecvate pentru cuplarea la fișa de contact (S):
aceasta trebuie să dispună de contacte lamelare.

8 - Accesoriile (Y) (șuruburi, șaibe și piulițe), și fișa de contact (S) nu fac parte din izolator.

9 - Fiecare izolator va fi echipat cu un capac etanș pentru protecția piesei de cuplare a fișei
de contact conice.

10 - Pe fiecare mostră va fi marcată denumirea mărcii producătorului. În plus, va fi marcat anul de


producție, numărul de serie și codul alocat de către producător.

Figura B Izolatori JT „bară trecere“

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 23 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

Figura C Izolatori JT cu „bară trecere“ izolație protecție

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 24 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

cablu JT

Prindere

Terminal cablu de compresie

Protecție izolatoare flanșa de


fixare

Izolația barelor colectoare

Exemplu de realizare a conectării izolate între izolatorul barelor


colectoare și cablurile JT.

Figura D Ansamblu izolator JT „bară trecere“ și izolație protecție

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 25 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

SECȚIUNE LOCALĂ A - AMERICA LATINĂ: Ampla (Brazilia), Chilectra (Chile), Codensa (Columbia),
Coelce (Brazilia), Edelnor (Peru), Edesur (Argentina)

În plus față de cele incluse în partea comună, următoarele cerințe sunt prevăzute:

3.2 STANDARDE INTERNAȚIONALE


ASTM - B117, D2247, D2794, D3359: Cerințe privind vopsirea transformatorului.
ASTM D-3487: Specificație Standard pentru Uleiul izolant mineral folosit pentru dispozitivul electric
ASTM D 297: Metode standard de încercare pentru produse din cauciuc-analiză chimică
ASTM D 2240: Metodă standard de încercare pentru proprietățile cauciucului-Durometru
Duritate ASTM D 1619: Metode standard de încercare pentru Negru de fum-Conținut de Sulf
ASTM D 412: Metode Standard de încercare pentru cauciuc vulcanizat și elastomeri termoplastici -
tensiune
ASTM D 471: Metode standard de încercare pentru proprietățile cauciucului - efectul
lichidelor IEC 60068: Încercare de mediu

3.3 STANDARDE LOCALE


ETG-1.020: “Requisitos de Diseño Sísmico para Equipo Eléctrico - INGENDESA “. Aplicabil pentru
Chilectra
E – SE – 010: „Acțiuni seismice asupra echipamentelor electrice și mecanice”. Aplicabil pentru Edelnor
NSR-98: „Proiect și Construcție rezistente la seism NSR - 98”. Aplicabil pentru Codensa
NBR 5440: Transformatoare de distribuție - Cerințe (Încercare de suport). Aplicabil pentru Ampla și Coelce
RETIE Reglamento Tecnico de instalaciones eléctricas para Codensa

3.4 LISTĂ STANDARDE ÎNLOCUITE


E-MT-009

5.10 INSTALARE
Sistemul de montare
Societate Stâlp unic Stâlp dublu Nivel suprafață
Ampla ≤300 nefolosite nefolosite
Codensa (1) ≤150 nefolosite 225
Coelce ≤300 nefolosite nefolosite
Chilectra ≤150 > 75 nefolosite
Edelnor ≤ 160 160 și 250 ≥ 250
Edesur ≤100 >100 y ≤500 > 100
Tabelul A1 - Sistemul de montare
NOTA 1: Toate transformatoarele necesită folosirea de bază de ancorare fie cu stâlp unic, fie cu stâlp dublu
sau nivel de suprafață și TR ≤150kVA necesită suport.
Pentru CODENSA transformatoarele de 150 kVA vor avea două tipuri de suporturi: unul ce va fi folosit la
instalarea la sol și altul folosit pentru instalația montată pe stâlp. Transformatoarele cu
putere nominală mai mică vor avea numai suport montat pe stâlp.

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 26 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

5.11 NIVELURILE DE IZOLARE


Notă: excepția de la nivelurile de izolare pentru Coelce și Ampla pentru transformatoarele monofazate (1P)
de 7.967 kV, cerința standardului NBR 5440 (Brazilia) având în vedere o tensiune maximă de
17,5 kV, fiind prin urmare inclus în lista comună de niveluri de izolare 17,5/95/38kV.

5.12 PIERDERI, IMPEDANȚA DE SCURT-CIRCUIT ȘI NIVELURI ALE PUTERII SUNETULUI

Valorile pentru impedanța de scurtcircuit, cu referire la 75 °C, vor fi cele prevăzute în Tabelul A2 cu toleranțe
de ± 10% stabilită de standardul IEC 60076-1.

Transformator de putere nominală Impedanță de scurtcircuit, cu referire la


Transformator de putere Impedanța de scurt-circuit, cu referire la
(kVA) 75◦C (%)
nominală [kVA] 75 °C [%]
monofazat și bifazat
și bifazat
Monofazat
≤ ≤2525 22÷4
÷4
Trifazat
≤ 630 Trifazat 4
≤630
≤ 630 45
> 630 5

Tabelul A2 - Impedanța de scurtcircuit

5.16 GABARITUL ȘI CONFIGURAREA GENERALE


A se vedea Lista comună TR MT/JT și Figura A1, A2 și A3 care definesc dimensiunile maxime pentru
lungimea, lățimea (adâncime) și înălțimea transformatoarelor și poziționarea principalelor elemente
(izolatori, suporți, baze de ancorare sau roți).

Figura A1 - Dimensiunile și poziționarea principalelor elemente (Înălțime)

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 27 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

Figura A2 - Dimensiunile și poziționarea principalelor elemente (Partea superioară)

Figura A3 - Dimensiunile și poziționarea principalelor elemente


(Laterale)
6.2 ÎNFĂȘURĂRILE
Pentru Edelnor, la transformatoarele de putere nominală ≤ 100 kVA este obligatorie utilizarea de aluminiu
pentru înfășurările MT și JT.

6.3 CUVA
În cazul transformatoarelor cu capac nesudat, partea activă, care este montată pe pereții cuvei, trebuie să
aibă dispozitive (cârlige, găuri sau altele) ce facilitează îndepărtarea și așezarea acesteia. Aceste
dispozitive ar trebui să fie simetrice și să garanteze ridicarea fără mișcarea în lateral; trebuie să fie diferite
de suporții de prindere ai cuvei.

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 28 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

6.4 LICHIDUL ȘI MATERIALUL IZOLANT


Ulei clasa „T” conform tabelului 2 din IEC 60296. Este permisă utilizarea uleiului parafinic sau naftenic,
conform ofertei producătorului.
Alternativ, și numai în cazurile în care este solicitat, uleiuri de silicon, minerale sau vegetale cu punct de
inflamabilitate ridicat, conform ofertei producătorului, pot fi solicitate.

MATERIAL SOLID DE IZOLARE


Pentru Ampla și Coelce va fi necesar material solid de izolare, din hârtie stabilă termic (egală sau mai mare
cu Clasa „E” 120 °C).
GARNITURI
Materialele de sigilare ale transformatoarelor trebuie să fie din cauciuc nitrit sau superior, conform ASTM
D297, ASTM D2240 și ASTMD471
GREUTATE
Pentru Ampla. Greutățile maxime admise pentru transformatoare sunt:
Puterea nominală ≤ 150 kVA: 750 kg.
Puterea nominală > 150 kVA: 1200 kg.
Para Codensa se admite transformadores en un poste con peso max 700 kg.

6.5 IZOLATORI
Izolatorul MT avut în vedere pentru America Latină în soluția 6 de porțelan sau polimer de cauciuc conform
IEC 60137, și poate fi fixat în șuruburi fie pe, fie sub carcasă, conform ofertei producătorului.
Izolatorul JT avut în vedere pentru America Latină în soluția 8 de porțelan sau material epoxidic conform
IEC 60137, sau izolatori din porțelan și terminale conform standardului NEMA DIN42530 sau așa cum este
indicat, a se vedea Tabelul A3. L'origine riferimento non è stata trovata.

CAPACITATEA AMPLA CODENSA COELCE CHILECTRA EDELNOR EDESUR


kVA
Capacita Bornă
AMPLA Blocare
CODENSA Blocare
COELCE Blocare
CHILECTRA Blocare
EDELNOR Bornă
EDESUR
≤ 75tekVA Tip bornă bornă bornă bornă Tip
[kVA] NEMA
Pale 2 DIN 42530
Blocare NEMAPale1
Conector Conecto Conector
kVA și
> 75≤75kVA Bornă
conector Bornă Bornă Bornă Bornă
conector Bornă
conector
de blocare r de de blocare
≤ 150 kVA Tip
(NEMA 2) Tip Tip Tip (DIN Tip
(NEMA 1)
blocare
NEMA 4
Conector NEMA
Conector2 NEMA 4
Conector NEMA 2
Conector DIN
42530)42530
Conector NEMA 1
Conector
>75kVA și
pale pale pale pale pale pale
≤150kVA
Bornă 4)
(NEMA Bornă 2)
(NEMA Bornă
(NEMA 4) Bornă
(NEMA 2) Bornă
(DIN 42530) Bornă
(NEMA 1)
> 150 kVA Tip
Pale TipPale TipPale Tip Pale Pale Tip Pale
>150kVA NEMA 4
conector NEMA
conector4 NEMA 4
conector NEMA 4
conector DIN 42530
conector NEMA 4
conector
(NEMA 4) (NEMA 4) (NEMA 4) (NEMA 4) (DIN (NEMA 4)
42530)
Tabelul A3 - Tipuri de conectoare de terminal de joasă tensiune

Pentru Edesur a se vedea cerințele speciale din alineatul 13 „Figura”


Pentru Ampla și Coelce izolatorul JT trebuie să fie situat în partea frontală a aceeași laturi a suportului de
prindere.
Pentru Edelnor, Codensa și Chilectra izolatorii JT pot fi situați peste capac sau în partea frontală conform
ofertei producătorului.

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 29 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

Pentru societățile expuse unor medii cu niveluri de poluare Ridicată sau Foarte ridicată, izolatorii din
material epoxidic trebuie să fie însoțiți de certificate prin care se demonstrează buna performanță a
acestui material în acest tip de mediu. Certificatele de încercare transmise vor corespunde celor definite
ca încercări speciale conform IEC60068:
- Ciclu vapori salini - 96 ore
- Ciclu căldură și umiditate - severitate de 40 ºC, 6 cicluri.
- Raze UV
- Secvență climatică - metoda 1

Marcajele și identificarea fazelor


Secvența pentru fiecare fază de distribuție a transformatorului trebuie să fie marcată. Identificarea trebuie
să fie gravată în relief sau prin embosare, fiecare fază vopsită cu o culoare diferită.
În cursul fazei de aprobare a proiectului, vor fi indicate detalii pentru marcajele și identificarea necesare.

6.6 COMUTATOR DE PLOTURI SCOS DE SUB TENSIUNE


Butonul comutatorului de ploturi poate fi situat pe carcasă sau peretele transformatorului de alimentare
conform specificațiilor producătorului. DETC trebuie instalat pe laterala opusă izolatorului JT. Pentru
Ampla DETC va fi instalat pe laterala cuvei și pe partea de tensiune scăzută instalată pentru asigurarea
etanșeității. Comutatorul capacului trebuie să fie fixat pe cuvă pentru a fi ușor de observat.

6.8.1 SUPORTURI
Poziția suportului de montare (pe MT sau JT) pentru transformatoare montate pe stâlp unic va fi definită de
fiecare societate de distribuție și este de asemenea detaliată în Tabelul A4.

Societatea
Societate Poziția Suportului
Poziția suportului de prindere Puterea Nominală
Puterea nominală
AMPLA Suport
Suportul de fixare
de fixare pe latura
în lateral JT JT Toate
Toate valorile
valorile de putere
AMPLA
(1)
CODENSA Suport de fixare opus laturii JT ≤ 150 kVA
CODENSA Suportul de fixare opus lateralei JT ≤ 150 kVA (1)
COELCE Suport de fixare pe latura JT ≤ 300 kVA
COELCE Suportul de fixare în lateral JT ≤ 300 kVA
CHILECTRA Suport de fixare pe latura JT ≤ 150 kVA
CHILECTRA Suportul de fixare în lateral JT ≤ 150 kVA
EDELNOR Suport de fixare pe latura JT ≤ 160 kVA
EDELNOR Suportul de fixare în lateral JT ≤ 160 kVA
EDESUR Suport de fixare opus laturii JT ≤ 100 kVA
EDESUR Suportul de fixare opus lateralei JT ≤ 100 kVA

Tabelul A4 - Poziția suportului de prindere


(1) NOTĂ: greutate maximă 700 kg.

6.8.2 DISPOZITIVE DE ALUNECARE


La baza cuvelor trebuie să fie plasate șine sau profiluri ce servesc ca mijloace de prindere și/sau ce permit
o înălțare minimă față de podea în cursul depozitării, conform greutății echipamentului. A se vedea Lista
Comună TR MT / JT pentru roți.

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 30 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

6.9 VOPSIRE
Culoarea este RAL7038.
Cerințe speciale pentru Coelce: Nivelul de poluare: Extra foarte ridicat.

6.10.1 Dispozitive de ridicare și de blocare


Transformatorul va avea două cârlige situate în partea superioară a cuvei. Cârligele vor permite prinderea
suspendării transformatorului, astfel încât să se împiedice deteriorarea izolatorilor terminalelor și
accesoriilor și să se asigure suspendarea transformatorului în poziție orizontală.

RIDICAREA CÂRLIGULUI PĂRȚII ACTIVE


Două șuruburi sau cârlige destinate detașării cuvei vor fi situate: pe carcasă, atunci când izolatorul JT este
fixat pe aceasta, sau pe structura părții active, atunci când izolatorii JT sunt fixați pe lateralul cuvei.
Șuruburile vor permite prinderea astfel încât să se împiedice deteriorarea izolatorilor terminalelor și să se
asigure detașarea cuvei în poziție orizontală.
Aceste șuruburi vor avea găuri înfundate în scopul descurajării utilizării acestora pentru
transport.
Aceste accesorii nu vor fi necesare pentru transformatoarele de mai puțin de 150 kVA. Pentru
transformatoarele de 150 kVA sau mai mult, poate fi necesar pentru Ampla, Chilectra, Edelnor și Edesur.

6.10.2 Dispozitiv pentru scurgerea de ulei și mufa sau supapa de prelevare


Pentru evacuarea uleiului izolator este disponibilă în partea de jos a cuvei, la același nivel cu partea de jos,
o valvă tip poartă de diametru minim de un inch.
Scurgerea de ulei este necesară pentru următoarea putere nominală:

Ampla și Coelce: Nu este necesară


Edelnor și Chilectra: ≥ 75 KVA
Edesur: ≥ 150 kVA
Codensa: Toate valorile de putere.

6.10.3 Compartiment pentru termometru


Numai pentru putere nominală ≥ 150 kVA
For Ampla, Coelce și Codensa: Nu este necesară

6.10.4 Supapă de suprapresiune


Pentru transformatoarele umplute în întregime acest accesoriu nu va fi necesar.
Pentru transformatoarele cu pernă de gaz valva de suprapresiune este necesară pentru următoarea putere
nominală:

Ampla, Coelce și Codensa: toate valorile de putere Edelnor ≥ 150 kVA


Chilectra și Edesur: nu este necesară.

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 31 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

6.10.5 Indicatorul nivelului de ulei


Pentru transformatoarele umplute în întregime acest accesoriu nu va fi necesar.
Pentru transformatoarele cu pernă de gaz valva de suprapresiune este necesară pentru următoarea putere
nominală:

Coelce și Edesur: nu este necesară


Edelnor ≥ 50 kVA
Chilectra și Codensa ≥ 150 KVA
Pentru Ampla ≥ 300kVA. Puterea nominală < 300kVA marcaj interior vopsit în cuvă
6.10.6 Suporții pentru descărcătorul de supratensiune
Acest accesoriu este necesar pentru Ampla, Coelce și Codensa.
Transformatorul trebuie să fie echipat cu un suport (pe fiecare fază) pentru instalarea descărcătoarelor de
tensiune medie. Structurile pot fi sudate sau prinse cu șuruburi pe cuvă sau fixate cu șuruburi, piuliță și
șaibă pe hardware-ul de cuplare la carcasa cuvei, conform proiectului producătorului și aprobării
distribuitorului. Materialul folosit pentru suporți, șuruburi, piulițe și șaibe va fi oțel carbon galvanizat la cald.

Descărcătoarele de supratensiune nu sunt avute în vedere la alimentare.

6.10.7 Bornele de legare la pământ


Borna de legare la pământ - neutru - Cerințe speciale pentru Codensa
Transformatoarele vor avea un conector de legare la pământ. Borna va avea un șurub cu cap hexagonal,
filet tip M12x1,75 (diametru pe lungime) și o șaibă, ambele din oțel inoxidabil sau alamă, cu conținut
minim de cupru de 60%. În plus, trebuie să fie prevăzut conectorul de legare la pământ din tablă de bronz
(minim 8µm).

6.10.8 Plăcuțele cu date tehnice și suporturile acestora


Suplimentar față de datele cerute conform standardului IEC, trebuie adăugate următoarele:
• Nivel zgomot
• Pierderi
• Material înfășurări
• Număr de serie
• Număr comandă de cumpărare
• Data de fabricație (Zi, Lună, An)

Cerințe speciale pentru Codensa


• Este necesară adăugarea pe plăcuța de identificare a semnului „Clasificare conform 0222/2011:
Grup 4”
• Cuva trebuie să fie marcată cu notificarea „NU ESTE PCB”

Cerințe speciale pentru Edesur


Pentru Edesur este necesară adăugarea unei plăcuțe de informare (a se vedea Figura A4). Această
plăcuță de notificare trebuie să fie suplimentară față de Plăcuța de identificare.

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 32 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

Figura A4 - Plăcuța de
notificare
NOTĂ: Materialul plăcuței: Aluminiu (grosime minim 0,8 mm)

Imprimare
a) depunere de pudră prin proiecție electrostatică
b) serigrafie (planograf fotografic)

Vopsirea
a) poliester ce suportă temperaturi ridicate la 200 ° C / 250 ° C
b) cerneală epoxidică de serigrafie plus pudră poliuretanică lăcuită transparentă și ce suportă temperaturi
ridicate

Culori
În conformitate cu IRAM-DEF D 1054
Albastru: 08-2-070 (semi mat)
Galben: 05-02-040 (semi mat)
Alb: 11-3-010 (mat)
Roșu: 03-1-050 (deschis)
Negru: 11-2-070 (semi mat)
6.10.9 Orificiul de umplere și mufa (bușon de umplere)
Pentru Ampla: pentru a permite efectuarea încercării de etanșeitate transformatorul trebuie să fie echipat
cu un mic tub în partea superioară ½” filet interior și mufă pentru umplerea cu nitrogen.

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 33 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

9.1.5.2 Criterii pentru încercării de tip și speciale


Încercări de tip
Selecția de mostre pentru încercările de tip va fi de două unități pentru fiecare tip de transformator.
Puterea nominală va fi conform convenției cu Societatea de Distribuție.

Încercări speciale
Încercarea de scurtcircuit. Mostra va fi de o unitate pe tip de transformator. Puterea nominală va fi
conform convenției cu Societatea de Distribuție.

NOTĂ. Tip de transformator. Grupul de transformatoare care au același nivel de tensiune în secțiunea
primară și același tip de miez, de tip înfășurat sau din benzi laminate la rece. Transformatoarele cu nivel
de tensiune dublu pe secțiunea primară trebuie considerate ca fiind de tip diferit.

9.1.4 Încercări speciale


Încercare pentru suporții fixați pe cuvă (NBR 5440).

10 TRANSPORTUL ȘI AMBALAREA

Echipamentul trebuie să fie ambalat individual în paleți de lemn tratat sau plastic într-o modalitate
adecvată pentru transport, astfel încât să se evite orice deteriorare a echipamentului. Ambalajul trebuie să
fie adecvat pentru introducerea echipamentului în containere industriale de transport standard. Toate
elementele suplimentare ale echipamentului trebuie să fie ambalate într-o singură cutie.
Transformatoarele trebuie să fie transportate cu încărcătura completă de ulei și accesoriile amplasate.
Transformatorul trebuie să fie asigurat complet în ambalaj.
Lemnul trebuie să fie tratat conform cerințelor internaționale privind controlul bolilor, cu evitarea
compușilor periculoși pentru sănătatea umană sau mediu, precum „pentaclorfenol” și „creozot”.
Tratamentul trebuie să aibă în vedere cel puțin: toxicitatea ridicată pentru organisme xilofage,
penetrabilitatea ridicată și rezistența, stabilitatea chimică, și substanțele care nu sunt corozive pentru
metale și nu afectează caracteristicile fizice ale lemnului.
O inspecție vizuală a echipamentului va fi efectuată la primirea acestuia, cu verificarea posibilelor
deteriorări ce au avut loc în cursul procesului de transport și depozitare. În plus, prezența elementelor
complementare trebuie verificată (cleme, borne de de legare la pământ, siguranțe etc.)
Ambalajul trebuie să poată susține greutatea produsă la depozitarea a până la 3 transformatoare
monofazate și 2 transformatoare trifazate de capacitate normală de nu mai mult de 150 kVA.
O listă de mărci de ambalaje va fi transmisă către Client pentru comentarii și aprobare finală.
Țara de fabricație trebuie să fie inclusă în informațiile furnizate pe ambalaj.

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 34 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

12 FIGURI

SCHEME SPECIFICE PENTRU AMERICA LATINĂ


Ampla și Coelce (Brazilia)
Suport pentru transformator monofazat și bifazat

Figura A5 - Suport pentru transformator monofazat și bifazat.

Pentru Ampla și Coelce distanța verticală dintre suporți trebuie să fie de 200 mm ±0,5%

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 35 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

Figura A5 - Transformator trifazat.


Pentru Ampla distanța verticală „B” pentru gama de ≥ 75 și ≤ 150 trebuie să fie de 200 sau 400mm ±0,5%,
pentru 300 kVA distanțele verticale trebuie să fie de 400 mm.
Pentru Coelce distanța verticală „B” pentru gama de ≤ 45 KVA trebuie să fie de 200 mm ±0,5%, și pentru
puterea nominală > 150 kVA trebuie să fie de 400 mm ±0,5%

Ampla Coelce
Putere C Putere C
(kVA) (mm) (kVA) (mm)
≤ 45 150 ≤ 75 150
≥ 75 și ≤ 150 180 112,5 și 284
300 270 225 și 350
Tabelul A5
NOTĂ:
Pentru Colce
- Grosimea suportului de prindere trebuie să fie de minim 6,35 mm.
- Trebuie să existe o distanță de 50 mm între suportul de prindere și partea exterioară a Izolatorului BT
Pentru Ampla și Coelce:
- Greutatea maximă la 150 kVA este 750 kg și pentru transformatoarele de 300 kVA este de 1200 kg .

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 36 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

Suport pentru descărcător de supratensiune pentru transformator monofazat și bifazat

Figura A6a - Suport pentru transformator cu radiator

Figura A6b - Suport pentru transformator fără radiator

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 37 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

Chilectra (Chile)

Suport de fixare în stâlp unic (pentru transformator monofazat și bifazat)


Transformatoarele monofazate trebuie să fie echipate cu două cleme de prindere, ale căror detalii de
construcție sunt prezentate în Figura A3.
Partea inferioară a cuvei trebuie să fie izolata la cel puțin 50 mm față de nivelul podelei.

Figura A7 - Suport de fixare pentru transformator monofazat și bifazat

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 38 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

Suport de fixare pe stâlp unic (transformator trifazat de până la 75 kVA)

Figura A8 - Suport de fixare pe stâlp unic pentru transformator trifazat de până la 75 kVA
Suport de prindere, acesta este un articol care trebuie să fie instalat în cazuri excepționale în care găurile
stâlpilor nu se potrivesc cu suporții transformatorului.

Bază de ancorare andocare (transformator trifazat de până la 75 kVA)


• Transformatoarele trebuie să includă bază de ancorare, cu două profiluri în formă de U, ce separă
partea de jos a iazului, la cel puțin 50 mm. Proiectul trebuie să fie conform cu Figura A9.
• Profilurile trebuie să aibă găuri plasate la distanța de 590 mm între centre, măsurând cel puțin
630 mm lungime.

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 39 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

Figura A9 - Profil pentru baza de ancorare


Suport pentru transformator trifazat mai mare de 75 kVA. Baza
de ancorare
 Transformatoarele trebuie să includă bază de ancorare, cu două profiluri în formă de U, ce separă
partea de jos a iazului, la cel puțin 50 mm. Proiectul trebuie să fie conform cu Figura A10.
 Profilurile trebuie să aibă găuri plasate la distanța de 590 mm între centre, măsurând cel puțin 630
mm lungime.

Bază de ancorare pentru transformator trifazat mai mare de 75 kVA.

Figura A10 - Profil pentru baza de ancorare

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 40 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

Suport de fixare pe stâlp unic (transformator trifazat de până la 150 kVA)

Figura A11 - Profil pentru baza de ancorare

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 41 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

Codensa (Columbia)
Suport de fixare în stâlp unic

Figura A12 - Profil pentru baza de ancorare

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 42 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

Edelnor (Peru)

Toate etichetele de pe suprafața transformatorului vor fi vopsite cu material rezistent la coroziune, nu


va fi acceptată nicio etichetă adezivă.

Distanța verticală între Suportul de fixare trebuie să fie de 400 mm pentru transformatoarele de până la
160 kVA montate pe stâlp unic.

Figura A13 - Suport pentru latura izolatoare a transformatorului

Grosimea (e) și dimensiunea părții frontale (D) a Suportului de fixare sunt definite de producător.
Dimensiunile sunt în mm.

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 43 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

Figura 15 - Distanța dintre roți


Distanța „E” trebuie să fie de 585 mm și distanța „F” trebuie să fie de 450 mm pentru toate valorile de putere.

Roțile vor fi proiectate conform figurii de mai jos și dimensiunile vor fi cele prevăzute de producător, mai
mult, în cazul în care roata are o rotație de 90 °, aceasta nu va avea contact cu șina.

Înălțimea maximă a transformatorului va include roțile (numai dacă acest lucru este necesar, în funcție de
putere)

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 44 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

Edesur (Argentina)

Figura A16 - Suport pentru transformator trifazat

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 45 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

IZOLATOR

Pentru transformatoarele trifazate de 25 kVA, 63 kVA și 100 kVA, Argentina, prin cerința standardelor,
consideră respectarea izolației MT și JT este cea indicată în Figura 17 și Figura 18, respectiv. De
asemenea transformatoarele trifazate de până la 1000 kVA sunt considerate ca respectând
prevederile privind izolarea prevăzute în Figura 19 și Figura 20.

Figura A17 - Tensiune medie prin izolator

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 46 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

Figura A18 - Tensiune joasă prin izolator

Figura A19 - Prin izolator Tip A

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 47 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

Figura A20 - Vedere prin terminal izolator de Tip A

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 48 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

SECȚIUNE LOCALĂ B – ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (Spania)

În plus față de cele incluse în partea comună, următoarele cerințe sunt prevăzute:

3.1 LEGISLAȚIA
R.D. 337/2014 “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones
eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.”
R.D. 614/2001 “Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores
frente al riesgo eléctrico”.
cu modificările/completările ulterioare.

3.3 STANDARDE LOCALE


UNE 21428-1 (2011)
UNE 21428-1-1 (2011)
UNE 21428-1-2 (2011)
UNE 207019 IN (2009)
UNE 48103
și toate Standardele menționate în lista de mai sus, fără a intra în conflict cu Regulamentul Comisiei (UE)
N. 548/2014

3.4 LISTĂ STANDARDE ÎNLOCUITE


Norma ENDESA FND001

3.5 ALTE DOCUMENTE RELEVANTE


Specificații tehnice ENDESA 6700496

5.1 TIPUL TRANSFORMATOARELOR


Transformatoarele vor face parte din una din următoarele clase:
- Clasa de transformatoare B2: tensiunea nominală fără sarcină a acestor transformatoare este de
420 V fază-la-fază.
- Clasa de transformatoare B1B2: tensiunea nominală fără sarcină a acestor transformatoare este de
242 V
fază-la-neutru (putere redusă) i 420 V fază-la-fază (putere nominală totală)
5.5 PUTEREA NOMINALĂ
În transformatoarele clasa B1B2, puterea nominală (Pr) va fi cea stabilită pentru utilizarea totală la 420 V
și va avea următoarea formulă de distribuție:
P1/K+P2=Pr
cu:
Pr = Puterea nominală a transformatorului
P1 = puterea necesară pentru 242 V
P2 = puterea necesară pentru 420 V
K = 0,75 garantat de producător (pentru Pr ≤ 630 kVA)
K = 1 garantat de producător (pentru Pr = 1000 kVA)

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 49 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

5.12 PIERDERI, IMPEDANȚA DE SCURT-CIRCUIT ȘI NIVELURI ALE PUTERII SUNETULUI


A se vedea „Lista referințelor pentru transformatoarele MT/JT“ (lista comună) atașată și, fără a contraveni
Regulamentului Comisiei (UE) N. 548/2014, cerințele specificate în:
 UNE 21428-1, capitolele 3.7 și 3.8
 UNE 21428-1-1, UNE 21428-1-2, capitolele 3.5 și 3.6

6.5 IZOLATORI
Privind transformatorul din latura de tensiune joasă, izolatorii de tensiune joasă sunt desemnați de la
dreapta la stânga, prin următoarele simboluri:
N - 2U - 2V - 2W

Simbolul N corespunde izolatorului neutru.

Privind transformatorul din latura de tensiune înaltă, izolatorii de tensiune înaltă sunt desemnați de la
stânga la dreapta, prin următoarele simboluri:
1U - 1V - 1W

Pentru transformatoarele de clasa B1B2, simbolurile izolatorilor de joasă tensiune sunt următoarele:

Privind transformatorul din latura de tensiune joasă, izolatorii de tensiune joasă sunt desemnați de la
dreapta la stânga, prin următoarele simboluri:
N - 2U - 2V - 2W - 3U - 3V - 3W
Simbolul N corespunde izolatorului neutru
Simbolurile 2U, 2V și 2W corespund izolatorului de 420 V.
Simbolurile 3U, 3V și 3W corespund izolatorului de 242 V.

Simbolurile, care vor fi foarte vizibile, trebuie să fie situate și marcate pe carcasa cuvei permanent, în relief
și cu o dimensiune minimă de 30 mm.

Transformatoarele (B1B2) cu izolatoare JT de tip 4, tip 5 și tip 6 vor fi livrate cu suporturile corespunzătoare
de montaj.
6.8.1 SUPORTURI
Transformatoarele de 50, 100 și 160 kVA vor avea un dispozitiv de suspendare conectat rigid (sudat sau
prins cu șuruburi) de cuvă pentru montarea pe un stâlp în conformitate cu Figura B1:

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 50 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

NOTĂ - Toate dimensiunile sunt în mm.


Figura B1 - Dispozitivul de suspendare

6.8.2 DISPOZITIVE DE ALUNECARE


Toate transformatoarele, cu excepția celor de putere nominală de 50 și 100 kVA, sunt echipate cu roți fără
flanșe, ajustabile, în două direcții perpendiculare, pentru dislocări longitudinale și transversale.

Toate dimensiunile roților și distanțele dintre tije sunt cele indicate în Standardul EN 50216-4, capitolul 8.

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 51 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

6.9 VOPSIRE
Culoarea vopselei exterioare va fi tipul S 8010-R90B conform celor prevăzute în Standardul UNE 48103.
Culoarea echivalentă a RAL 840-HR este RAL 5008.

6.10.3 Compartiment pentru termometru


Termometrul va fi instalat la sursă de către producător la furnizarea următoarelor transformatoare:

250 – 400 – 630 – 1000 kVA

Tipul și modelul termometrului care va fi instalat în aceste transformatoare sunt indicate în Specificațiile
tehnice ENDESA 6700496.

6.10.6 Suporții pentru descărcătorul de supratensiune


Transformatoarele de 50, 100 și 160 kVA vor avea un suport pentru descărcătorul de supratensiune în
conformitate cu următoarea Figură B2. L'origine riferimento non è stata trovata.

Figura B2 - Suporți pentru protectoarele de supratensiune

6.10.7 Bornele de legare la pământ


Aceste borne se vor amplasa la fundul cuvei, pe cele două laturi lungi

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 52 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

6.10.8 Plăcuțele cu date tehnice și suporturile acestora

Toate transformatoarele trebuie să aibă o plăcuță cu date tehnice, pregătită pentru a fi ușor de instalat pe
ambele laturi lungi ale transformatoarelor și în acest scop va fi instalat un suport adecvat.

Conținutul, poziționarea, dimensiunile și materialele vor fi cele indicate în următoarele figuri:

Figura B3 - Plăcuța de date


NOTĂ:
A se vedea punctul 3. „Cerințele referitoare la informațiile despre produs” în Regulamentul (UE) nr.
548/2014 al Comisiei pentru câmpuri suplimentare.
 Toate literele vor fi în relief sau/și embosate
 Material: Oțel inoxidabil
 Grosime: 0,8-1,2 mm
 Toleranțe: ±0,5 mm

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 53 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

Câmpul „TIPO” va fi gravat după cum urmează:


a) un număr ce indică puterea nominală urmat de litera I indicând tipul lichidului imersat ermetic
sigilat.
b) un număr ce indică tensiunea cea mai înaltă pentru material (12, 24 sau 36 kV)
Cele două numere anterioare sunt separate de o bară obligă

c) un număr sau numere separate de cratimă, indicând tensiunile primare nominale în kV. Urmează
a) și b) separate de acestea printr-o bară oblică
d) clasa (B2 sau B1B2)
e) referința la acest Cod
f) Standard alocat de Producător pentru fiecare serie de unități identice, între paranteze.

Exemplu: 630I/24/9.5-16.4B1B2-GST001 r.02 („Cod alocat”)

Factorii K ai transformatoarelor de tensiune secundară duală pot fi identificați cu plăcuțe de 105 x 40 mm,
albe, cu identificarea K = 0,75 sau K = 1, cu caractere negre de înălțime minimă de 30 mm, montată pe
suporți pentru plăcuța de informare.

Figura B4 – Plăcuța pentru factorul K


Pentru a diferenția transformatoarele construite în conformitate cu acest standard de cele anterioare
anului 2008, următorul marcaj este stabilit:

Plăcuțe rectangulare galbene de 105 x 40 mm, prinse în partea inferioară a suporților plăcuțelor de
identificare, indicând „420 V” cu caractere negre cu o înălțime minimă de 30 mm.

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 54 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

6.10.9 Orificiul de umplere și mufa


Bușonul de umplere va fi situat pe carcasa cuvei în partea opusă a dispozitivului de evacuare a uleiului și
va fi conform cu EN 50216-4, capitolul 7. Forma și dimensiunile sunt indicate în Figura B5:

Figura B5 - Bușon de umplere

9.1.1 Încercări de rutină


Verificarea învelișului exterior va fi efectuată conform UNE 21428-1.

9.1.5.1 Criterii pentru încercările de rutină


Producătorul va elabora un raport al încercării, conform prevederilor documentului UNE 207019 IN, ce va
conține rezultatele încercărilor.

9.1.5.2 Criterii pentru încercările de tip și speciale

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 55 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

În cazul mai multor transformatoare cu același nivel de izolare, dar niveluri diferite de tensiune nominală,
este posibilă efectuarea încercării de tip și încercări speciale pe un transformator pentru fiecare dintre
următoarele familii, cu condiția ca toate transformatoarele să fie efectuate folosind aceeași tehnologie.

 Familia 1: Transformatoarele cu Um= 24 kV și putere nominală între 50 și 250 kVA, ambele inclusiv.
 Familia 2: Transformatoarele cu Um= 24 kV și putere nominală între 400 și 1000 kVA, ambele inclusiv.
 Familia 3: Transformatoare cu Um= 36 kV și putere nominală între 50 și 250 kVA, ambele inclusiv.
 Familia 4: Transformatoarele cu Um= 36 kV și putere nominală între 400 și 1000 kVA, ambele inclusiv.

Pentru alte transformatoare, producătorul trebuie să demonstreze faptul că metoda de construcție permite
extinderea valabilității încercărilor de mai sus pentru restul gamei sau dacă este necesară încercarea
suplimentară.

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 56 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

SECȚIUNE LOCALĂ C - ENEL DISTRIBUZIONE (Italia), ENEL DISTRIBUTIE: Banat, Dobrogea,


Muntenia (România)

Acolo unde se specifică prevederile sunt aplicabile numai pentru Enel Distribuzione sau Enel Distributie. Dacă
nu se specifică astfel, prevederile sunt aplicabile ambelor societăți.

În plus față de cele incluse în partea comună, următoarele cerințe sunt prevăzute:

3.1 LEGISLAȚIA
Regulamentul Comisiei (UE) N. 548/2014

Enel Distribuzione
D.Lgs n. 81/2008
D.Lgs n. 52/1997
D.Lgs. n. 209/1999
D.M. 11/10/2001
D.M. 28/04/1997

Enel Distribuție
Legea nr. 319/2006
Legea nr. 265/2006HG 1408/2008
HG 173/2000
HG 1159/2007
IPSSM 01/2007

cu modificările/completările ulterioare.

3.2 STANDARDE INTERNAȚIONALE


ISO/IEC 17025

3.3 STANDARDE LOCALE


Enel Distribuzione
UNI EU 54 (1981-09)
CEI 14-13 (1998-04)
UNEL 38137-67
EN 10279

Enel Distribuție
Standard SR EN 10279 (2007-09)
Standard SR HD 428 S1 (2002 – 09)
UNEL 38137-67 sau DIN 43675
EN 10279

3.4 LISTĂ STANDARDE ÎNLOCUITE


 DT791, DT796, DT801, DT803, DT804, DT808, DT809
 DJ1106, DJ1107, DJ1109, DJ1111

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 57 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

3.5 ALTE DOCUMENTE RELEVANTE


 DY 991 Învelișuri de protecție (vopsiri)
 DY 2101 Specificații pentru tipurile de încercare care se fac pentru învelișurile de protecție (vopsiri)
 DJ 1561 Collaudo isolatori MT a spina a cono interno
 DJ 1563 Collaudo isolatori BT in resina a barra passante
5.10 INSTALARE
Enel Distribuzione
Exterior/Interior (50-100-160 kVA)
Interior (250-400-630 kVA)
Enel Distribuție
Exterior/Interior (50-100-160-250 kVA)
Interior (400-630-800-1000 kVA)
5.12 PIERDERI, IMPEDANȚA DE SCURT-CIRCUIT ȘI NIVELURI ALE PUTERII SUNETULUI
Pentru transformatoarele cu două tensiuni primare (20-10 kV), valorile puterilor nominale prevăzute și ale
pierderilor se referă la ambele tensiuni nominale.

Pentru transformatoarele cu două tensiuni primare (20-8,4 kV) și două tensiuni secundare (0,420-0,242
kV), valorile se referă la următoarele condiții:
- Putere nominală 160, 250 și 400 kVA:
o 4% configurație 20/0,420 kV, la puterea nominală;
o 4,5% configurație 8,4/0,420 kV, la puterea nominală;
o 2,8% (tol. -0/+10%) în starea 0,242 kV, la 75% din puterea nominală.
- Putere nominală 630 kVA:
o 6% configurație 20/0,420 kV, la puterea nominală;
o 6,2% configurație 8,4/0,420 kV, la puterea nominală;
o 4,2% (tol. -0/+10%) în starea 0,242 kV, la 75% din puterea nominală.
Cu comutatorul de ploturi MT este pe plotul principal, valorile pierderilor sub sarcină, ale pierderilor în gol,
vor fi cele din tabelul specificat al Listei Comune a transformatorului MT/JT cu EN 50464-1.

Capitalizarea pierderilor este posibilă în cazul a cel puțin unei clase superioare pentru Pk și/sau cel puțin
10% mai puțin Po. Dacă sunt considerate necesare, capitalizarea parametrilor pierderilor este indicată în
cerea de ofertă.

Nivelul de zgomot prescris este prezentat în Lista Comună.


Pentru transformatoare cu valori de pierderi reduse față de cele prescrise (a se vedea Lista Comună),
pentru puteri nominale specifice, niveluri de zgomot mai ridicate pot fi acceptate (se va indica în cererea de
ofertă).
În cazul existenței unei diferențe între nivelul de zgomot declarat de Producător și nivelul de zgomot
prescris, respectiva diferență este evaluată în termeni de penalități.
În orice caz valorile maxime acceptabile sunt următoarele:
 Pentru puterea nominală de 50 kVA și 100 kVA valoarea maximă este de 47 dB (ca și pentru 160
kVA)
 Pentru puterea nominală de 250 kVA și 400 kVA valoarea maximă este de 55 dB (ca și
pentru 630 kVA)
Pe plăcuța cu date tehnice a transformatorului vor fi trecute valorile garantate ale pierderilor și zgomotului.

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 58 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

5.16 GABARITUL ȘI CONFIGURAREA GENERALE

Dimensiunile gabaritice sunt date în tabelul din Lista Comună a transformatoarelor MT/JT. Poziția
accesoriilor (izolatori, compensator, șuruburi cu ochi etc.) de pe capacul transformatorului este descrisă în
Figura C1 și Tabelul C1.

Spațiul liber dintre faze sau dintre faze și pământ la părțile active ale izolatorilor MT va fi de 220 mm.

GREUTATE MAXIMĂ
Greutățile maxime admise pentru transformatoare sunt:
 Putere nominală 50, 100 și 160 kVA: 1250 kg
 Putere nominală 250, 400 și 630 kVA: 2700 kg
 Puterea nominală > 630 kVA: Nu există limite specifice

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 59 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 60 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

Figura C1 - Gabaritul și configurarea generale

CÂRLIGE CU OCHI

Distanță minimă inter- Distanță minimă inter-axială


Puterea Diametrul interior
axială între șuruburile cu ochi L
nominală al șuruburilor cu
între șuruburile cu (mm)
(kVA) ochi D (mm)
ochi L (mm)
50 60 280
100 60 300 - 1,000 mm, pentru
160 60 300 transformatoarele de
250 60 360 până la 2000 kg
400 60 400 - 1,200 mm, pentru
transformatoarele de
630 60 400 peste 2000 kg
800 60 400
1000 60 400
Tabelul C1 - Șuruburi cu ochi: dimensiuni diametru și dimensiuni maxime inter-axiale ale
cârlige cu ochi în mm sunt indicate în cele ce urmează:

20

15

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 61 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

6.4 LICHIDUL ȘI MATERIALUL IZOLANT


Este interzisă utilizarea de uleiuri dielectrice ce pot fi clasificate ca substanțe periculoase.
Pentru fiecare „lot de umplere“ (toate transformatoarele umplute în aceeași zi, indiferent de contract,
specificație sau tip), Producătorul va verifica absența PCB din ulei și va emite un document de auto-
certificare.
Documentul sus-menționat trebuie să fie editat în conformitate cu următorul model Anexa „A” (0) și în
special, va conține:
- codul de tip GS al transformatorului (a se vedea Lista Comună);
- codul de tip al Producătorului;
- puterea nominală și tensiunile;
- numerele și data notificării de încercare, contractele și/sau comenzile de cumpărare;
- numărul de identificare al tuturor unităților care au fost supuse încercării și au trecut;
- o declarație de garanție a absenței PCB din uleiul transformatoarelor de pe listă, susținută de un
certificat de analiză a uleiului care va include identificarea unităților originii mostrelor;
Cheltuielile și răspunderea pentru aceste analize revin exclusiv Producătorului, și vor fi efectuate de un
laborator acreditat ILAC (Cooperare de Acreditare pentru Laboratoare Internaționale) sau IAF (Forum de
Acreditare Internațional).

Enel Distribuzione
Legea italiană de referință este D.Lgs n.52/1997, cu modificările ulterioare. Riscurile specifice ale uleiurilor
clasificate ca periculoase sunt identificate prin „frazele de risc R45, R46 și R49”, trecute în D.M.
28/04/1997 cu modificările următoare.

Enel Distribuție
Legea română de referință este HG 1159/2007, cu modificările ulterioare. Riscurile specifice ale uleiurilor
clasificate ca periculoase sunt identificate în HG 1408/2008.

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 62 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

NOTĂ: pentru Enel Distribuție se va înlocui propoziția „În conformitate cu legea italiană (D.Lgs.
22.05.1999 n. 209 și D.M. 11.10.2001)…” cu: „în conformitate cu legea română (HG 173/2000)...”
Figura C2 - Anexa „A”: model pentru auto-certificare ulei

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 63 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

6.5 IZOLATORI
Izolatorul neutru JT va fi identificat cu culoarea albastră (RAL 5015), după cum se arată mai jos:
- Pentru izolatorii de tip EN 50386, se va vopsi șaiba metalică de sub șurubul de strângere;
- Pentru barele colectoare de tip, marginea flanșei care se va fixa pe capacul cuvei se va vopsi, sau
corpul acestora se va vopsi în albastru.
Pe toți izolatorii se vor pune etichete autocolante cu diametrul de 1020 mm, rezistente în timp și vizibile
din partea MT și cea de JT a transformatorului. Bornele vor fi marcate (scris negru pe fond argintiu) în felul
următor:
- pentru izolatorii MT: 1 U, 1 V, și 1W;
- pentru izolatorii JT: 2 U, 2 V, 2W și 2 N pentru borna neutră.

Pe transformatoarele cu cuvă etanșă se va aplica o etichetă de avertizare autocolantă care să prevină


operațiile necorespunzătoare care pot afecta etanșarea, cum ar fi desfacerea piulițelor care fixează
garniturile izolatorilor MT din porțelan.

Enel Distribuzione
Izolatorii JT pentru toate transformatoarele 23 kV (GST001/064, GST001/065, GST001/066) vor avea
aplicată o plăcuță în conformitate cu UNEL 38137-67 (sau DIN 43675).
Izolatorii MT cu fișă de contact tip con interior vor respecta DJ1561.
Izolatorii barelor colectoare JT și protecția izolantă aferentă vor fi conforme cu DJ1563.

6.8.2 DISPOZITIVE DE ALUNECARE


Transformatoarele vor fi prevăzute cu dispozitive de alunecare.

Transformatoarele de putere nominală de 50 kVA și 100 kVA vor avea glisiere care vor respecta
prevederile din Figura C1 și for fi confecționate din profiluri din fontă (U 6542) cu respectarea EN 10279.
Glisierele vor fi sudate sub transformator, paralel cu latura mai lungă a cuvei.

Figura C1 - Glisiere
Transformatoare cu puteri nominale de peste 100 kVA vor avea roți de deplasare din fontă, precum și
pivoții respectivi, cu dimensiuni conforme standardului EN 50216-4. Pentru transformatoarele cu putere
nominală de 160 și 250 kVA este posibilă utilizarea de roți din nailon.

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 64 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

Roțile vor avea următoarele caracteristici mecanice:

sarcină maximă permanentă: 20 kN


sarcină de scurtă durată maximă: 80 kN
apăsarea statică transversală: 2 kN

Pe fiecare roată se va grava numele producătorului și sarcina permanentă maximă. Pivoții vor fi din oțel
inox iar furcile acestora vor fi din oțel, vopsite sau protejate contra coroziunii. Cuplajul dintre furci și barele
transversale respective se va realiza cu șuruburi și piulițe din oțel inox sau șaibe din oțel zincat.
Pe timpul transportului, dispozitivele de deplasare complete (roată + pivoți + furci) vor fi scoase din poziția
normală de funcționare, acestea fiind transportate împreună cu transformatorul, în poziții care să nu
producă deteriorarea acoperirii de protecție a transformatorului.

Enel Distribuzione
Roțile pentru toate transformatoarele 23 kV (GST001/024, GST001/025, GST001/026) vor fi cele indicate în
figura următoare:

Figura C2 - Roți speciale pentru transformatoare de 23kV


6.9 VOPSIRE
Se aplică specificațiile tehnice ale Enel Distribuzione DY991 și DY2101.
Culoarea stratului final de vopsea va fi verde RAL 6002.

6.10.7 Bornele de legare la pământ


Cele două borne de legare de pământ se vor amplasa la fundul cuvei, pe cele două laturi scurte.

6.10.8 Plăcuțele cu date tehnice și suporturile acestora


Transformatoarele vor avea două suporturi de plăcuțe (a se vedea Figura C3) și două plăcuțe cu date
tehnice (a se vedea Figura C4) amplasate pe laturile lungi ale transformatorului. Plăcuțele cu date tehnice
se vor monta la partea superioară a suporturilor și se vor fixa cu nituri de aluminiu.
Suporturile de placă, chiar dacă sunt detașabile, trebuie fixate de transformator astfel încât să permită
vopsirea tuturor pieselor care se află sub ele. Suporturile de placă fixe nu trebuie sudate pe nervuri.
Plăcuțele cu date tehnice se fac din aluminiu, cu o grosime de 1 mm. Marginile, scrisul și căsuțele vor fi
albe pe fond negru mat. Căsuțele albe și literele gravate vor avea 4,8 mm, respectiv 4 mm înălțime.

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 65 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

Transformatoarele cu două tensiuni primare vor avea trecute pe plăcuță date corespunzătoare celor două
moduri de funcționare. În cazul acestor două valori diferite ale parametrilor (tensiune, intensitate, putere și
impedanță de scurt-circuit, atunci când diferă pentru cele două condiții) vor fi gravate pe aceeași cutie a
plăcuței de identificare așa cum se prevede în cele ce urmează.

NOTA 1: seria a este prevăzută cu toate unitățile corespunzătoare tipului Enel standard respectiv și au
aceeași construcție, deci sunt identice din punct de vedere al fabricației. Fiecare serie se identifică printr-
un cod alocat de producător.

Figura C3 - Suportul de plăcuță

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 66 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

Figura C4 - Plăcuțe de date pentru Enel Distribuzione și Enel Distribuție

Cu referire la Figura C4 de mai sus, următoarele informații vor fi gravate pe plăcuță:

1. Numele Producătorului
2. Cod alocat de Producător pentru fiecare serie de unități identice
3. Număr de serie alocat de Producător
4. Puterea nominală
5. Frecvența nominală
6. Anul fabricației
7. Tensiunea nominală și reglare:
- exemplul 1: 20 ± 2 2,5%
- exemplul 2: 20 ± 2 2,5% / / 10 ± 2 2,5%
8. Tensiune nominală secundară
9. Curent primar nominal:
- exemplul 1: 11,5
- exemplul 2: 11,5 / / 23,1
10. Curent secundar nominal
11. Nivelurile de izolare:
- exemplul 1: IA 125 FI 50 / FI 10
- exemplul 2: IA 125 FI 50 – IA 75 FI 28 / FI 10
12. Simbol de conexiune
13. Nivelul de zgomot declarat de Producător
14. Impedanță de scurt-circuit
15. Tip de instalare:
Enel Distribuzione: “EST” (exterior) sau “INT” (interior);
Enel Distributie: “EST” (exterior) sau “INT” (interior);
16. Pierderi la mers în gol declarate de Producător
17. Pierderi sub sarcină declarate de Producător
18. Masă totală
19. Masă totală ulei
20. Numele Producătorului plăcuței cu date tehnice

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 67 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

Următoarea plăcuță de avertizare trebuie să fie fixată pe acoperire, lângă butonul comutatorului de ploturi
scos de sub tensiune.

Notă:
1. Materialul plăcuței: aluminiu
2. Grosime: 1 mm
3. Înălțimea literelor: 4 mm
4. Literele vor fi de culoare neagră.

6.10.9 Orificiul de umplere și mufa


Transformatoarele cu cuvă etanșă vor fi prevăzute cu bușon de umplere de 2“, racord mamă, care iese
din capacul transformatorului la o înălțime care să nu o depășească pe cea a izolatorilor MT din porcelan.
Bușoanele vor fi închise cu ajutorul unor robinete ermetice, rezistente la coroziune.

9.2.3.2 Verificarea comutatorului de ploturi scos de sub tensiune


Încercare necesară.

9.2.3.4 Încercarea plăcuțelor cu date tehnice


Încercare necesară.

Notă pentru administrarea materialelor


(descrierea abreviată SAP numai pentru uz intern ENEL Distribuzione):

Exemple de întocmire a descrierilor abreviate:

Exemplul 1
Transformator de 100 kVA 20/0,420 kV cu izolatori din porțelan.
TRASF T 2 0 / 0 , 4 2 0kV 1 0 0kVA I S POR C

Exemplul 2
Transformator de 250 kVA 20/0,420 kV cu izolatori cu fișă de contact MT și bară colectoare cu izolatori JT
TRAS F T 2 0 / 0 , 4 2 0 kV 2 5 0k VA I S S BP

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


STANDARD GLOBAL Pagina 68 din 68

GST001
Rev. 03
TRANSFORMATOARE MT/JT
31/01/2018

LISTA COMUNĂ

LISTA DE REFERINȚĂ A TRANSFORMATOARELOR DE MT/JT este atașată în cele ce urmează

Drepturi de autor 2015. Toate drepturile rezervate.


JT MT JT Nivel
MT Nr. MT Lips Roți Dimensiuni Suportur
Societate Puter Nivelul Lungime tip Clase sau Pier zgom Vopsire Suportur
GS MT Tensiune Reg. JT nivelul de faze Simbol de tip izolare ă generale i pentru
de Cod Țară ea de f (Hz) Zsc (%) a minimă izolator valori dere ot - (Da/Nu) (ref. GS i pentru
Cod tip nominal (număr pași x nominal izolare 1P, 2P, conexiune (ref. GS p. pier ÎxLxl (mm) descărc
distribuție nomi izolare a liniei (ref. GS p. maxime sub Puter p. 6.9) stâlp
ă (kV) pas %) ă (kV) Um/LI/c.a. 3P 6.5.1.) dere ător
și Țara nală Um/LI/c.a de fugă 6.5.2) pierderi sarci e (Da/Nu)
(kV) sub (Da/Nu)
(kVA) . (kV) (mm) nă sunet
sarci
GST001/040 ED-Italia 11 26 10 50 15 ±2x2,5% 0,42 17,5/95/38 1,1/--/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 1 600 Sol. 1 CkAo (kW)
1100 90 (dB)
42 N 1500x1200x750 Mediu Nu Nu

(kW)
GST001/041 ED-Italia 11 26 11 100 15 ±2x2,5% 0,42 17,5/95/38 1,1/--/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 1 600 Sol. 1 CkAo 1750 145 44 N 1600x1200x750 Mediu Nu Nu

GST001/042 ED-Italia 11 26 12 160 15 ±2x2,5% 0,42 17,5/95/38 1,1/--/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 1 600 Sol. 2 CkAo 2350 210 47 Y 1600x1350x750 Mediu Nu Nu

NU ESTE
GST001/043 ED-Italia 11 26 32 160 15 ±2x2,5% 0,42 17,5/95/38 1,1/--/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 4 CAZUL Sol. 2 CkAo 2350 210 47 Y 1600x1350x750 Mediu Nu Nu

NU ESTE
GST001/044 ED-Italia 11 26 37 250 15 ±2x2,5% 0,42 17,5/95/38 1,1/--/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 4 CAZUL Sol. 7 CkAo 3250 300 50 Y 1750x1400x800 Mediu Nu Nu

NU ESTE
GST001/045 ED-Italia 11 26 38 400 15 ±2x2,5% 0,42 17,5/95/38 1,1/--/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 4 CAZUL Sol. 7 CkAo 4600 430 53 Y 1850x1600x1030 Mediu Nu Nu

NU ESTE
GST001/046 ED-Italia 11 26 39 630 15 ±2x2,5% 0,42 17,5/95/38 1,1/--/10 50 3P Dyn11 6 Sol. 4 CAZUL Sol. 7 CkAo 6500 600 55 Y 1850x1800x1030 Mediu Nu Nu

GST001/047 ED-Italia 11 36 10 50 20 ±2x2,5% 0,42 24/125/50 1,1/--/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 1 600 Sol. 1 CkAo 1100 90 42 N 1500x1200x750 Mediu Nu Nu

GST001/048 ED-Italia 11 36 11 100 20 ±2x2,5% 0,42 24/125/50 1,1/--/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 1 600 Sol. 1 CkAo 1750 145 44 N 1600x1200x750 Mediu Nu Nu

GST001/049 ED-Italia 11 36 12 160 20 ±2x2,5% 0,42 24/125/50 1,1/--/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 1 600 Sol. 2 CkAo 2350 210 47 Y 1600x1350x750 Mediu Nu Nu

24/125/50
GST001/050 ED-Italia 11 36 21 100 20-10 ±2x2,5% 0,42 1,1/--/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 1 600 Sol. 1 CkAo 1750 145 44 N 1600x1200x750 Mediu Nu Nu
12/75/28
24/125/50
GST001/051 ED-Italia 11 36 22 160 20-10 ±2x2,5% 0,42 1,1/--/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 1 600 Sol. 2 CkAo 2350 210 47 Y 1600x1350x750 Mediu Nu Nu
12/75/28
NU ESTE
GST001/053 ED-Italia 11 36 32 160 20 ±2x2,5% 0,42 24/125/50 1,1/--/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 4 CAZUL Sol. 2 CkAo 2350 210 47 Y 1600x1350x750 Mediu Nu Nu

24/125/50 NU ESTE
GST001/054 ED-Italia 11 36 42 160 20-10 ±2x2,5% 0,42 1,1/--/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 4 CAZUL Sol. 2 CkAo 2350 210 47 Y 1600x1350x750 Mediu Nu Nu
12/75/28
NU ESTE
GST001/055 ED-Italia 11 36 37 250 20 ±2x2,5% 0,42 24/125/50 1,1/--/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 4 CAZUL Sol. 7 CkAo 3250 300 50 Y 1750x1400x800 Mediu Nu Nu

NU ESTE
GST001/056 ED-Italia 11 36 38 400 20 ±2x2,5% 0,42 24/125/50 1,1/--/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 4 CAZUL Sol. 7 CkAo 4600 430 53 Y 1850x1600x1030 Mediu Nu Nu

NU ESTE
GST001/057 ED-Italia 11 36 39 630 20 ±2x2,5% 0,42 24/125/50 1,1/--/10 50 3P Dyn11 6 Sol. 4 CAZUL Sol. 7 CkAo 6500 600 55 Y 1850x1800x1030 Mediu Nu Nu

24/125/50 NU ESTE
GST001/058 ED-Italia 11 36 47 250 20-10 ±2x2,5% 0,42 1,1/--/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 4 CAZUL Sol. 7 CkAo 3250 300 50 Y 1750x1400x800 Mediu Nu Nu
12/75/28
24/125/50
GST001/059 ED-Italia 11 36 48 400 20-10 ±2x2,5% 0,42 1,1/--/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 4 NU ESTE Sol. 7 CkAo 4600 430 53 Y 1850x1600x1030 Mediu Nu Nu
12/75/28
CAZUL
24/125/50
GST001/060 ED-Italia 11 36 49 630 20-10 ±2x2,5% 0,42 1,1/--/10 50 3P Dyn11 6 Sol. 4 NU ESTE Sol. 7 CkAo 6500 600 55 Y 1850x1800x1030 Mediu Nu Nu
12/75/28
CAZUL
NU ESTE
GST001/061 ED-Italia 11 36 54 250 22 ±2x2,5% 0,42 24/125/50 1,1/--/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 4 CAZUL Sol. 2 CkAo 3250 300 50 Y 1800x1400x800 Mediu Nu Nu

NU ESTE
GST001/062 ED-Italia 11 36 55 400 22 ±2x2,5% 0,42 24/125/50 1,1/--/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 4 CAZUL Sol. 3 CkAo 4600 430 53 Y 1800x1400x800 Mediu Nu Nu

NU ESTE
GST001/063 ED-Italia 11 36 56 630 22 ±2x2,5% 0,42 24/125/50 1,1/--/10 50 3P Dyn11 6 Sol. 4 CAZUL Sol. 4 CkAo 6500 600 55 Y 1800x1400x800 Mediu Nu Nu

NU ESTE
GST001/064 ED-Italia 11 36 06 250 23 ±2x2,5% 0,42 24/125/50 1,1/--/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 4 CAZUL Sol. 2 CkAo 3250 300 50 Y 1750x1400x800 Mediu Nu Nu

NU ESTE
GST001/065 ED-Italia 11 36 07 400 23 ±2x2,5% 0,42 24/125/50 1,1/--/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 4 CAZUL Sol. 3 CkAo 4600 430 53 Y 1850x1600x930 Mediu Nu Nu

NU ESTE
GST001/066 ED-Italia 11 36 08 630 23 ±2x2,5% 0,42 24/125/50 1,1/--/10 50 3P Dyn11 6 Sol. 4 CAZUL Sol. 4 CkAo 6500 600 55 Y 1850x1800x930 Mediu Nu Nu

NU ESTE
GST001/067 ED-Italia 11 26 21 250 9 ±2x2,5% 0,42 12/75/28 1,1/--/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 4 CAZUL Sol. 7 CkAo 3250 300 50 Y 1750x1400x800 Mediu Nu Nu

NU ESTE
GST001/068 ED-Italia 11 26 22 400 9 ±2x2,5% 0,42 12/75/28 1,1/--/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 4 CAZUL Sol. 7 CkAo 4600 430 53 Y 1850x1600x1030 Mediu Nu Nu

NU ESTE
GST001/069 ED-Italia 11 26 23 630 9 ±2x2,5% 0,42 12/75/28 1,1/--/10 50 3P Dyn11 6 Sol. 4 CAZUL Sol. 7 CkAo 6500 600 55 Y 1850x1800x1030 Mediu Nu Nu

NU ESTE
GST001/070 ED-Italia 11 26 31 100 15 ±2x2,5% 0,42 17,5/95/38 1,1/--/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 4 CAZUL Sol. 1 CkAo 1750 145 44 N 1600x1200x750 Mediu Nu Nu

NU ESTE
GST001/071 ED-Italia 11 36 31 100 20 ±2x2,5% 0,42 24/125/50 1,1/--/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 4 CAZUL Sol. 1 CkAo 1750 145 44 N 1600x1200x750 Mediu Nu Nu

24/125/50 NU ESTE
GST001/072 ED-Italia 11 36 41 100 20-10 ±2x2,5% 0,42 1,1/--/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 4 CAZUL Sol. 1 CkAo 1750 145 44 N 1600x1200x750 Mediu Nu Nu
12/75/28

LISTA COMUNĂ TRANSFORMATOARE MT/JT Rev. 03 31/01/2018 Pagina 1 / 8


JT MT JT Nivel
MT Nr. MT Lips Roți Dimensiuni Suportur
Societate Puter Nivelul Lungime tip Clase sau Pier zgom Vopsire Suportur
GS MT Tensiune Reg. JT nivelul de faze Simbol de tip izolare ă generale i pentru
de Cod Țară ea de f (Hz) Zsc (%) a minimă izolator valori dere ot - (Da/Nu) (ref. GS i pentru
Cod tip nominal (număr pași x nominal izolare 1P, 2P, conexiune (ref. GS p. pier ÎxLxl (mm) descărc
distribuție nomi izolare a liniei (ref. GS p. maxime sub Puter p. 6.9) stâlp
ă (kV) pas %) ă (kV) Um/LI/c.a. 3P 6.5.1.) dere ător
și Țara nală Um/LI/c.a de fugă 6.5.2) pierderi sarci e (Da/Nu)
(kV) sub (Da/Nu)
(kVA) . (kV) (mm) nă sunet
sarci
GST001/073 ED-Italia 11 36 04 100 23 ±2x2,5% 0,42 24/125/50 1,1/--/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 1 600 Sol. 1 CkAo (kW)
1750 145 (dB)
44 N 1600x1200x750 Mediu Nu Nu

(kW)
GST001/074 ED-Italia 11 36 05 160 23 ±2x2,5% 0,42 24/125/50 1,1/--/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 1 600 Sol. 2 CkAo 2350 210 47 Y 1600x1350x750 Mediu Nu Nu

20 (±2x2,5%) 24/125/50 4 (20 kV) CkAo


GST001/075 ED-Italia 11 36 60 160 20-8,4 0,420-0,242 1,1/--/10 50 3P Dyn11 Sol. 1 600 Sol. 2 2350 210 47 Y 1600x1350x750 Mediu Nu Nu
8,4 (±2x3%) 12/75/28 4,5 (8,4 kV)
20 (±2x2,5%) 24/125/50 4 (20 kV) CkAo
GST001/076 ED-Italia 11 36 61 160 20-8,4 0,420-0,242 1,1/--/10 50 3P Dyn11 Sol. 4 NU ESTE Sol. 2 2350 210 47 Y 1600x1350x750 Mediu Nu Nu
8,4 (±2x3%) 12/75/28 4,5 (8,4 kV) CAZUL
20 (±2x2,5%) 24/125/50 4 (20 kV) CkAo
GST001/077 ED-Italia 11 36 62 250 20-8,4 0,420-0,242 1,1/--/10 50 3P Dyn11 Sol. 4 NU ESTE Sol. 7 3250 300 50 Y 1750x1400x800 Mediu Nu Nu
8,4 (±2x3%) 12/75/28 4,5 (8,4 kV) CAZUL
20 (±2x2,5%) 24/125/50 4 (20 kV) CkAo
GST001/078 ED-Italia 11 36 63 400 20-8,4 0,420-0,242 1,1/--/10 50 3P Dyn11 Sol. 4 NU ESTE Sol. 7 4600 430 53 Y 1850x1600x1030 Mediu Nu Nu
8,4 (±2x3%) 12/75/28 4,5 (8,4 kV) CAZUL
20 (±2x2,5%) 24/125/50 6 (20 kV) NU ESTE CkAo
GST001/079 ED-Italia 11 36 64 630 20-8,4 0,420-0,242 1,1/--/10 50 3P Dyn11 Sol. 4 CAZUL Sol. 7 6500 600 55 Y 1850x1800x1030 Mediu Nu Nu
8,4 (±2x3%) 12/75/28 6,2 (8,4 kV)

GST001/119 ER-România 11 36 10 50 20 ±2x2,5% 0,42 24/125/50 1,1/--/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 1 600 Sol. 1 CkAo 1100 90 42 N 1500x1200x750 Mediu Nu Nu

GST001/120 ER-România 11 36 11 100 20 ±2x2,5% 0,42 24/125/50 1,1/--/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 1 600 Sol. 1 CkAo 1750 145 44 N 1600x1200x750 Mediu Nu Nu

GST001/121 ER-România 11 36 12 160 20 ±2x2,5% 0,42 24/125/50 1,1/--/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 1 600 Sol. 2 CkAo 2350 210 47 Y 1600x1350x750 Mediu Nu Nu

GST001/122 ER-România 11 36 13 250 20 ±2x2,5% 0,42 24/125/50 1,1/--/10 50 3P Dyn11 4 Sol.1 600 Sol. 2 CkAo 3250 300 50 Y 1750x1400x800 Mediu Nu Nu

24/125/50
GST001/123 ER-România 11 36 21 100 20-10 ±2x2,5% 0,42 1,1/--/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 1 600 Sol. 1 CkAo 1750 145 44 N 1600x1200x750 Mediu Nu Nu
12/75/28
24/125/50
GST001/124 ER-România 11 36 22 160 20-10 ±2x2,5% 0,42 1,1/--/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 1 600 Sol. 2 CkAo 2350 210 47 Y 1600x1350x750 Mediu Nu Nu
12/75/28
NU ESTE
GST001/125 ER-România 11 36 32 160 20 ±2x2,5% 0,42 24/125/50 1,1/--/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 4 CAZUL Sol. 2 CkAo 2350 210 47 Y 1600x1350x750 Mediu Nu Nu

24/125/50 NU ESTE
GST001/126 ER-România 11 36 42 160 20-10 ±2x2,5% 0,42 1,1/--/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 4 CAZUL Sol. 2 CkAo 2350 210 47 Y 1600x1350x750 Mediu Nu Nu
12/75/28
NU ESTE
GST001/127 ER-România 11 36 37 250 20 ±2x2,5% 0,42 24/125/50 1,1/--/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 4 CAZUL Sol. 7 CkAo 3250 300 50 Y 1750x1400x800 Mediu Nu Nu

NU ESTE
GST001/128 ER-România 11 36 38 400 20 ±2x2,5% 0,42 24/125/50 1,1/--/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 4 CAZUL Sol. 7 CkAo 4600 430 53 Y 1850x1600x1030 Mediu Nu Nu

NU ESTE
GST001/129 ER-România 11 36 39 630 20 ±2x2,5% 0,42 24/125/50 1,1/--/10 50 3P Dyn11 6 Sol. 4 CAZUL Sol. 7 CkAo 6500 600 55 Y 1850x1800x1030 Mediu Nu Nu

24/125/50
GST001/130 ER-România 11 36 47 250 20-10 ±2x2,5% 0,42 1,1/--/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 4 NU ESTE Sol. 7 CkAo 3250 300 50 Y 1750x1400x800 Mediu Nu Nu
12/75/28 CAZUL
24/125/50 NU ESTE
GST001/131 ER-România 11 36 48 400 20-10 ±2x2,5% 0,42 1,1/--/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 4 CAZUL Sol. 7 CkAo 4600 430 53 Y 1850x1600x1030 Mediu Nu Nu
12/75/28
24/125/50 NU ESTE
GST001/132 ER-România 11 36 49 630 20-10 ±2x2,5% 0,42 1,1/--/10 50 3P Dyn11 6 Sol. 4 CAZUL Sol. 7 CkAo 6500 600 55 Y 1850x1800x1030 Mediu Nu Nu
12/75/28
NU ESTE
GST001/133 ER-România 61 12 09 800 20 ±2x2,5% 0,42 24/125/50 1,1/--/10 50 3P Dyn11 6 Sol. 4 CAZUL Sol. 7 CkAo 8400 650 56 Y 1950x1850x1000 Mediu Nu Nu

24/125/50 NU ESTE
GST001/134 ER-România 61 12 10 800 20-10 ±2x2,5% 0,42 1,1/--/10 50 3P Dyn11 6 Sol. 4 CAZUL Sol. 7 CkAo 8400 650 56 Y 1950x1850x1000 Mediu Nu Nu
12/75/28
NU ESTE
GST001/135 ER-România 61 12 11 1000 20 ±2x2,5% 0,42 24/125/50 1,1/--/10 50 3P Dyn11 6 Sol. 4 CAZUL Sol. 7 CkAo 10500 770 58 Y 2080x1990x1190 Mediu Nu Nu

24/125/50 NU ESTE
GST001/136 ER-România 61 12 12 1000 20-10 ±2x2,5% 0,42 1,1/--/10 50 3P Dyn11 6 Sol. 4 CAZUL Sol. 7 CkAo 10500 770 58 Y 2080x1990x1190 Mediu Nu Nu
12/75/28

GST001/201 EE-Spania 11 03 49 50 13,2 ±2x2,5% +10% 0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 2 480 Sol. 1 CkA0 1100 90 39 N 1520x1100x740 Mediu Da Da
(6711321)
GST001/202 EE-Spania 11 04 60 50 15,4 ±2x2,5% 0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 3 480 Sol. 1 CkA0 1100 90 39 N 1520x1100x740 Mediu Da Da
(6711322)
GST001/203 EE-Spania 11 04 61 50 16 ±2x2,5% +10% 0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 2 480 Sol. 1 CkA0 1100 90 39 N 1520x1100x740 Mediu Da Da
(6711323)
GST001/204 EE-Spania 11 04 62 50 20 ±2x2,5% +10% 0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 2 480 Sol. 1 CkA0 1100 90 39 N 1520x1100x740 Mediu Da Da
(6711324)
NU ESTE
GST001/205 EE-Spania 11 04 63 50 20 ±2x2,5% +10% 0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol. 1 CkA0 1100 90 39 N 1520x1100x740 Ridic Da Da
(6711325) at
NU ESTE
GST001/206 EE-Spania 11 04 64 50 20 ±2x2,5% +10% 0,242-0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol. 1 CkA0 1100 90 39 N 1520x1100x740 Ridic Da Da
(6711326) at
GST001/207 EE-Spania 11 04 65 50 25 ±2x2,5% +10% 0,420 36/170/70 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4,5 Sol. 3 620 Sol. 1 CK+10A0+15 1210 104 48 N 1650x1100x780 Mediu Da Da
(6711327)

LISTA COMUNĂ TRANSFORMATOARE MT/JT Rev. 03 31/01/2018 Pagina 2 / 8


JT MT JT Nivel
MT Nr. MT Lips Roți Dimensiuni Suportur
Societate Puter Nivelul Lungime tip Clase sau Pier zgom Vopsire Suportur
GS MT Tensiune Reg. JT nivelul de faze Simbol de tip izolare ă generale i pentru
de Cod Țară ea de f (Hz) Zsc (%) a minimă izolator valori dere ot - (Da/Nu) (ref. GS i pentru
Cod tip nominal (număr pași x nominal izolare 1P, 2P, conexiune (ref. GS p. pier ÎxLxl (mm) descărc
distribuție nomi izolare a liniei (ref. GS p. maxime sub Puter p. 6.9) stâlp
ă (kV) pas %) ă (kV) Um/LI/c.a. 3P 6.5.1.) dere ător
și Țara nală Um/LI/c.a de fugă 6.5.2) pierderi sarci e (Da/Nu)
(kV) sub (Da/Nu)
(kVA) . (kV) (mm) nă sunet
sarci
GST001/208 EE-Spania 11 04 66 50 25 ±2x2,5% +10% 0,242-0,420 36/170/70 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4,5 Sol. 3 620 Sol. 1 CK+10A0+15 (kW)
1210 104 (dB)
48 N 1650x1100x780 Mediu Da Da

(6711328) (kW)
GST001/209 EE-Spania 11 04 67 50 15,4-20 ±2x2,5% +10% 0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 2 480 Sol. 1 CK+10A0+15 1210 104 40 N 1520x1100x740 Mediu Da Da
(6711329)
GST001/210 EE-Spania 11 04 68 50 9,5-16,455 -2x5% +3x5% 0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Yzn11 - Dzn0 4 Sol. 2 480 Sol. 1 CK+10A0+15 1210 104 40 N 1520x1100x740 Mediu Da Da
(6711331)
GST001/211 EE-Spania 11 04 69 100 15,4 ±2x2,5% 0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 3 480 Sol. 1 CkA0 1750 145 41 N 1520x1100x740 Mediu Da Da
(6711332)
GST001/212 EE-Spania 11 04 70 100 16 ±2x2,5% 0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 2 480 Sol. 1 CkA0 1750 145 41 N 1520x1100x740 Mediu Da Da
(6711333)
GST001/213 EE-Spania 11 04 71 100 20 ±2x2,5% +10% 0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 2 480 Sol. 1 CkA0 1750 145 41 N 1520x1100x740 Mediu Da Da
(6711334)
NU ESTE
GST001/214 EE-Spania 11 04 72 100 20 ±2x2,5% +10% 0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol. 1 CkA0 1750 145 41 N 1520x1100x740 Ridic Da Da
(6711335) at
NU ESTE
GST001/215 EE-Spania 11 04 73 100 20 ±2x2,5% +10% 0,242-0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol. 1 CkA0 1750 145 41 N 1520x1100x740 Ridicat Da Da
(6711336)
GST001/216 EE-Spania 11 04 74 100 20 ±2x2,5% +10% 0,242-0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 2 480 Sol. 1 CkA0 1750 145 41 N 1520x1100x740 Mediu Da Da
(6711337)
GST001/217 EE-Spania 11 04 75 100 25 ±2x2,5% +10% 0,420 36/170/70 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4,5 Sol. 3 620 Sol. 1 CK+10A0+15 1925 167 51 N 1650x1100x780 Mediu Da Da
(6711338)
GST001/218 EE-Spania 11 04 76 100 25 ±2x2,5% +10% 0,242-0,420 36/170/70 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4,5 Sol. 3 620 Sol. 1 CK+10A0+15 1925 167 51 N 1650x1100x780 Mediu Da Da
(6711339)
GST001/219 EE-Spania 11 04 77 100 15,4-20 ±2x2,5% +10% 0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 2 480 Sol. 1 CK+10A0+15 1925 167 42 N 1520x1100x740 Mediu Da Da
(6711340)
GST001/220 EE-Spania 11 04 78 100 9,5-16,455 -2x5% +3x5% 0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Yzn11 - Dzn0 4 Sol. 2 480 Sol. 1 CK+10A0+15 1925 167 42 N 1520x1100x740 Mediu Da Da
(6711341)
GST001/221 EE-Spania 11 04 79 100 9,5-16,455 -2x5% +3x5% 0,242-0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Yzn11 - Dzn0 4 Sol. 2 480 Sol. 1 CKA0 1750 145 41 N 1520x1100x740 Mediu Da Da
(6711342)
GST001/222 EE-Spania 11 04 80 160 13,2 ±2x2,5% +10% 0,242-0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 2 480 Sol.1 - Sol.2 CkA0 2350 210 44 Y 1570x1200x830 Mediu Da Da
(6711343)
GST001/223 EE-Spania 11 04 81 160 15,4 ±2x2,5% 0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 3 480 Sol. 1 CkA0 2350 210 44 Y 1570x1200x830 Mediu Da Da
(6711344)
GST001/224 EE-Spania 11 04 82 160 15,4 ±2x2,5% 0,242-0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 3 480 Sol.1 - Sol.2 CkA0 2350 210 44 Y 1570x1200x830 Mediu Da Da
(6711345)
GST001/225 EE-Spania 11 04 83 160 16 ±2x2,5% +10% 0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 2 480 Sol. 1 CkA0 2350 210 44 Y 1570x1200x830 Mediu Da Da
(6711346)
GST001/226 EE-Spania 11 04 84 160 16 ±2x2,5% +10% 0,242-0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 2 480 Sol.1 - Sol.2 CkA0 2350 210 44 Y 1570x1200x830 Mediu Da Da
(6711347)
GST001/227 EE-Spania 11 04 85 160 20 ±2x2,5% +10% 0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 2 480 Sol. 1 CkA0 2350 210 44 Y 1570x1200x830 Mediu Da Da
(6711348)
GST001/228 EE-Spania 11 04 86 160 20 ±2x2,5% +10% 0,242-0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 2 480 Sol.1 - Sol.2 CkA0 2350 210 44 Y 1570x1200x830 Mediu Da Da
(6711349)
NU ESTE
GST001/229 EE-Spania 11 04 87 160 20 ±2x2,5% +10% 0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol. 1 CkA0 2350 210 44 Y 1570x1200x830 Ridic Da Da
(6711350) at
NU ESTE
GST001/230 EE-Spania 11 04 88 160 20 ±2x2,5% +10% 0,242-0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol.1 - Sol.2 CkA0 2350 210 44 Y 1570x1200x830 Ridic Da Da
(6711351) at
GST001/231 EE-Spania 11 04 89 160 25 ±2x2,5% +10% 0,420 36/170/70 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4,5 Sol. 3 620 Sol. 1 CK+10A0+15 2585 242 53 Y 1770x1300x850 Mediu Da Da
(6711352)
GST001/232 EE-Spania 11 04 90 160 25 ±2x2,5% +10% 0,242-0,420 36/170/70 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4,5 Sol. 3 620 Sol.1 - Sol.2 CK+10A0+15 2585 242 53 Y 1770x1300x850 Mediu Da Da
(6711353)
GST001/233 EE-Spania 11 04 91 160 15,4-20 ±2x2,5% +10% 0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 2 480 Sol. 1 CK+10A0+15 2585 242 45 Y 1570x1200x830 Mediu Da Da
(6711354)
GST001/234 EE-Spania 11 04 92 160 15,4-20 ±2x2,5% +10% 0,242-0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 2 480 Sol.1 - Sol.2 CKA0 2350 210 44 Y 1570x1200x830 Mediu Da Da
(6711355)
GST001/235 EE-Spania 11 04 93 160 9,5-16,455 -2x5% +3x5% 0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Yyn0-Dyn11 4 Sol. 2 480 Sol. 1 CK+10A0+15 2585 242 45 Y 1570x1200x830 Mediu Da Da
(6711356)
GST001/236 EE-Spania 11 04 94 160 9,5-16,455 -2x5% +3x5% 0,242-0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Yyn0-Dyn11 4 Sol. 2 480 Sol.1 - Sol.2 CKA0 2350 210 44 Y 1570x1200x830 Mediu Da Da
(6711357)
NU ESTE
GST001/237 EE-Spania 11 04 95 250 11 ±2x2,5% +10% 0,420 12/75/28 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol. 2 CkA0 3250 300 47 Y 1680x1300x910 Mediu Nu Nu
(6711358)
NU ESTE
GST001/238 EE-Spania 11 04 96 250 11 ±2x2,5% +10% 0,242-0,420 12/75/28 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol. 2 CkA0 3250 300 47 Y 1680x1300x910 Mediu Nu Nu
(6711359)
NU ESTE
GST001/239 EE-Spania 11 04 97 250 13,2 ±2x2,5% +10% 0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol. 6 CkA0 3250 300 47 Y 1680x1300x910 Mediu Nu Nu
(6711360)

LISTA COMUNĂ TRANSFORMATOARE MT/JT Rev. 03 31/01/2018 Pagina 3 / 8


JT MT JT Nivel
MT Nr. MT Lips Roți Dimensiuni Suportur
Societate Puterea Nivelul de Lungimea tip Clase sau Pierde zgomot Vopsire Suportur
GS MT Tensiune Reg. JT nivelul de faze Simbol de tip izolare ă generale i pentru
de Cod Țară nominală izolare f (Hz) Zsc (%) minimă a izolator valori re sub Putere (Da/Nu) (ref. GS i pentru
Cod tip (kVA) nominală (număr pași x nominală izolare 1P, 2P, conexiune (ref. GS p. pier ÎxLxl (mm) descărc
distribuție Um/LI/c.a. liniei de (ref. GS p. maxime sarcin sunet p. 6.9) stâlp
(kV) pas %) (kV) Um/LI/c.a. 3P 6.5.1.) dere ător
și Țara (kV) fugă (mm) 6.5.2) pierderi ă (kW) (dB) (Da/Nu)
(kV) sub (Da/Nu)
NU ESTE sarci
GST001/240 EE-Spania 11 04 98 250 13, ±2x2,5% +10% 0,242-0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol. 2 CkA0 3250 300
nă 47 Y 1680x1300x910 Mediu Nu Nu
(6711361) 2 (kW)
NU ESTE
GST001/241 EE-Spania 11 04 99 250 15, ±2x2,5% 0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol. 6 CkA0 3250 300 47 Y 1680x1300x910 Mediu Nu Nu
(6711362) 4
NU ESTE
GST001/242 EE-Spania 11 05 00 250 15, ±2x2,5% 0,242-0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol. 2 CkA0 3250 300 47 Y 1680x1300x910 Mediu Nu Nu
(6711363) 4
NU ESTE
GST001/243 EE-Spania 11 05 01 250 16 ±2x2,5% +10% 0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol. 6 CkA0 3250 300 47 Y 1680x1300x910 Mediu Nu Nu
(6711364)
NU ESTE
GST001/244 EE-Spania 11 05 02 250 16 ±2x2.5% +10% 0,242-0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol. 2 CkA0 3250 300 47 Y 1680x1300x910 Mediu Nu Nu
(6711365)
NU ESTE
GST001/245 EE-Spania 11 05 03 250 20 ±2x2,5% +10% 0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol. 6 CkA0 3250 300 47 Y 1680x1300x910 Mediu Nu Nu
(6711366)
NU ESTE
GST001/246 EE-Spania 11 05 04 250 20 ±2x2,5% +10% 0,242-0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol. 2 CkA0 3250 300 47 Y 1680x1300x910 Mediu Nu Nu
(6711367)
NU ESTE
GST001/247 EE-Spania 11 05 05 250 20 ±2x2,5% +10% 0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol. 6 CkA0 3250 300 47 Y 1680x1300x910 Ridi Nu Nu
(6711368) cat
NU ESTE
GST001/248 EE-Spania 11 05 06 250 20 ±2x2,5% +10% 0,242-0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol. 2 CkA0 3250 300 47 Y 1680x1300x910 Ridi Nu Nu
(6711369) cat
NU ESTE
GST001/249 EE-Spania 11 05 07 250 25 ±2x2,5% +10% 0,420 36/170/70 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4,5 Sol. 5 CAZUL Sol. 6 CK+10A0+15 3575 345 56 Y 1820x1350x980 Mediu Nu Nu
(6711370)
NU ESTE
GST001/250 EE-Spania 11 05 08 250 2 ±2x2,5% +10% 0,242-0,420 36/170/70 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4,5 Sol. 5 CAZUL Sol. 2 CK+10A0+15 3575 345 56 Y 1820x1350x980 Mediu Nu Nu
(6711371) 5
NU ESTE
GST001/251 EE-Spania 11 05 09 250 15,4-20 ±2x2,5% +10% 0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol. 6 CK+10A0+15 3575 345 49 Y 1680x1300x910 Mediu Nu Nu
(6711372)
NU ESTE
GST001/252 EE-Spania 11 05 10 250 15,4-20 ±2x2,5% +10% 0,242-0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol. 2 CKA0 3250 300 47 Y 1680x1300x910 Mediu Nu Nu
(6711373)
NU ESTE
GST001/253 EE-Spania 11 05 11 250 9,5-16,455 -2x5% +3x5% 0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Yyn0-Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol. 6 CK+10A0+15 3575 345 49 Y 1680x1300x910 Mediu Nu Nu
(6711374)
NU ESTE
GST001/254 EE-Spania 11 05 12 250 9,5-16,455 -2x5% +3x5% 0,242-0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Yyn0-Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol. 2 CKA0 3250 300 47 Y 1680x1300x910 Mediu Nu Nu
(6711375)
NU ESTE
GST001/255 EE-Spania 11 05 13 400 11 ±2x2,5% +10% 0,420 12/75/28 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol. 6 CkA0 4600 430 50 Y 1750x1620x1020 Mediu Nu Nu
(6711376)
NU ESTE
GST001/256 EE-Spania 11 05 14 400 11 ±2x2,5% +10% 0,242-0,420 12/75/28 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol.2 - CkA0 4600 430 50 Y 1750x1620x1020 Mediu Nu Nu
(6711377) Sol.3
NU ESTE
GST001/257 EE-Spania 11 05 15 400 13, ±2x2,5% +10% 0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol. 6 CkA0 4600 430 50 Y 1750x1620x1020 Mediu Nu Nu
(6711378) 2
NU ESTE
GST001/258 EE-Spania 11 05 16 400 13, ±2x2,5% +10% 0,242-0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol.2 - CkA0 4600 430 50 Y 1750x1620x1020 Mediu Nu Nu
(6711379) 2 Sol.3
NU ESTE
GST001/259 EE-Spania 11 05 17 400 15, ±2x2,5% 0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol. 6 CkA0 4600 430 50 Y 1750x1620x1020 Mediu Nu Nu
(6711380) 4
NU ESTE
GST001/260 EE-Spania 11 05 18 400 15,4 ±2x2,5% 0,242-0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol.2 - CkA0 4600 430 50 Y 1750x1620x1020 Mediu Nu Nu
(6711381) Sol.3
NU ESTE
GST001/261 EE-Spania 11 05 19 400 16 ±2x2,5% +10% 0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol. 6 CkA0 4600 430 50 Y 1750x1620x1020 Mediu Nu Nu
(6711382)
NU ESTE
GST001/262 EE-Spania 11 05 20 400 1 ±2x2,5% +10% 0,242-0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol.2 - CkA0 4600 430 50 Y 1750x1620x1020 Mediu Nu Nu
(6711383) 6 Sol.3
NU ESTE
GST001/263 EE-Spania 11 05 21 400 2 ±2x2,5% +10% 0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol. 6 CkA0 4600 430 50 Y 1750x1620x1020 Mediu Nu Nu
(6711384) 0
GST001/264 EE-Spania 11 05 22 400 2 ±2x2,5% +10% 0,242-0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 5 NU ESTE Sol.2 - CkA0 4600 430 50 Y 1750x1620x1020 Mediu Nu Nu
(6711385) 0 CAZUL Sol.3
NU ESTE
GST001/265 EE-Spania 11 05 23 400 2 ±2x2,5% +10% 0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol. 6 CkA0 4600 430 50 Y 1750x1620x1020 Ridi Nu Nu
(6711386) 0 cat
NU ESTE
GST001/266 EE-Spania 11 05 24 400 2 ±2x2,5% +10% 0,242-0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol.2 - CkA0 4600 430 50 Y 1750x1620x1020 Ridi Nu Nu
(6711387) 0 Sol.3 cat
NU ESTE
GST001/267 EE-Spania 11 05 25 400 2 ±2x2,5% +10% 0,420 36/170/70 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4,5 Sol. 5 CAZUL Sol. 6 CK+10A0+15 5060 495 59 Y 1900x1670x1050 Mediu Nu Nu
(6711388) 5
NU ESTE
GST001/268 EE-Spania 11 05 26 400 25 ±2x2,5% +10% 0,242-0,420 36/170/70 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4,5 Sol. 5 CAZUL Sol.2 - CK+10A0+15 5060 495 59 Y 1900x1670x1050 Mediu Nu Nu
(6711389) Sol.3
NU ESTE
GST001/269 EE-Spania 11 05 27 400 15,4-20 ±2x2,5% +10% 0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol. 6 CK+10A0+15 5060 495 51 Y 1750x1620x1020 Mediu Nu Nu
(6711390)
NU ESTE
GST001/270 EE-Spania 11 05 28 400 15,4-20 ±2x2,5% +10% 0,242-0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol.2 - CKA0 4600 430 50 Y 1750x1620x1020 Mediu Nu Nu
(6711391) Sol.3
GST001/271 EE-Spania 11 05 29 400 9,5-16,455 -2x5% +3x5% 0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Yyn0-Dyn11 4 Sol. 5 NU ESTE Sol. 6 CK+10A0+15 5060 495 51 Y 1750x1620x1020 Mediu Nu Nu
(6711392) CAZUL

LISTA COMUNĂ TRANSFORMATOARE MT/JT Rev. 03 31/01/2018 Pagina 4 / 8


JT MT JT Nivel
MT Nr. MT Lipsă Roți Dimensiuni Suportur
Societate Puter Nivelul de Lungimea tip Clase sau Pierde zgomot - Vopsire Suportur
GS MT Tensiune Reg. JT nivelul de faze Simbol de tip izolare pierder generale i pentru
de Cod Țară ea izolare f (Hz) Zsc (%) minimă a izolator valori re sub Putere (Da/Nu) (ref. GS i pentru
Cod tip nominal (număr pași x nominală izolare 1P, 2P, conexiune (ref. GS p. e sub ÎxLxl (mm) descărc
distribuție nomi Um/LI/c.a. liniei de (ref. GS p. maxime sarcin sunet p. 6.9) stâlp
ă (kV) pas %) (kV) Um/LI/c.a. 3P 6.5.1.) sarcină ător
și Țara nală (kV) fugă (mm) 6.5.2) pierderi ă (kW) (dB) (Da/Nu)
(kV) (kW) (Da/Nu)
(kVA)
NU ESTE
GST001/272 EE-Spania 11 05 40 400 9,5-16,455 -2x5% +3x5% 0,242-0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Yyn0-Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol.2 - Sol.3 CKA0 4600 430 50 Y 1750x1620x1020 Mediu Nu Nu
(6711393)
NU ESTE
GST001/273 EE-Spania 11 05 41 630 11 ±2x2,5% +10% 0,420 12/75/28 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol. 6 CkA0 6500 600 52 Y 1870x1790x1140 Mediu Nu Nu
(6711394)
NU ESTE
GST001/274 EE-Spania 11 05 42 630 11 ±2x2,5% +10% 0,242-0,420 12/75/28 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol.3 - Sol.4 CkA0 6500 600 52 Y 1870x1790x1140 Mediu Nu Nu
(6711395)
NU ESTE
GST001/275 EE-Spania 11 05 43 630 13,2 ±2x2,5% +10% 0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol. 6 CkA0 6500 600 52 Y 1870x1790x1140 Mediu Nu Nu
(6711396)
NU ESTE
GST001/276 EE-Spania 11 05 44 630 13,2 ±2x2,5% +10% 0,242-0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol.3 - Sol.4 CkA0 6500 600 52 Y 1870x1790x1140 Mediu Nu Nu
(6711397)
NU ESTE
GST001/277 EE-Spania 11 05 45 630 15,4 ±2x2,5% 0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol. 6 CkA0 6500 600 52 Y 1870x1790x1140 Mediu Nu Nu
(6711398)
NU ESTE
GST001/278 EE-Spania 11 05 46 630 15,4 ±2x2,5% 0,242-0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol.3 - Sol.4 CkA0 6500 600 52 Y 1870x1790x1140 Mediu Nu Nu
(6711399)
NU ESTE
GST001/279 EE-Spania 11 05 47 630 16 ±2x2,5% +10% 0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol. 6 CkA0 6500 600 52 Y 1870x1790x1140 Mediu Nu Nu
(6711400)
NU ESTE
GST001/280 EE-Spania 11 05 48 630 16 ±2x2,5% +10% 0,242-0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol.3 - Sol.4 CkA0 6500 600 52 Y 1870x1790x1140 Mediu Nu Nu
(6711401)
NU ESTE
GST001/281 EE-Spania 11 05 49 630 20 ±2x2,5% +10% 0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol. 6 CkA0 6500 600 52 Y 1870x1790x1140 Mediu Nu Nu
(6711402)
NU ESTE
GST001/282 EE-Spania 11 05 50 630 20 ±2x2,5% +10% 0,242-0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol.3 - Sol.4 CkA0 6500 600 52 Y 1870x1790x1140 Mediu Nu Nu
(6711403)
NU ESTE
GST001/283 EE-Spania 11 05 51 630 20 ±2x2,5% +10% 0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol. 6 CkA0 6500 600 52 Y 1870x1790x1140 Ridi Nu Nu
(6711404) cat
NU ESTE
GST001/284 EE-Spania 11 05 52 630 20 ±2x2,5% +10% 0,242-0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol.3 - Sol.4 CkA0 6500 600 52 Y 1870x1790x1140 Ridi Nu Nu
(6711405) cat
NU ESTE
GST001/285 EE-Spania 11 05 53 630 25 ±2x2,5% +10% 0,420 36/170/70 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4,5 Sol. 5 CAZUL Sol. 6 CK+10A0+15 7150 690 62 Y 2000x1850x1170 Mediu Nu Nu
(6711406)
NU ESTE
GST001/286 EE-Spania 11 05 54 630 25 ±2x2,5% +10% 0,242-0,420 36/170/70 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4,5 Sol. 5 CAZUL Sol.3 - Sol.4 CK+10A0+15 7150 690 62 Y 2000x1850x1170 Mediu Nu Nu
(6711407)
NU ESTE
GST001/287 EE-Spania 11 05 55 630 15,4-20 ±2x2,5% +10% 0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol. 6 CK+10A0+15 7150 690 54 Y 1870x1790x1140 Mediu Nu Nu
(6711408)
NU ESTE
GST001/288 EE-Spania 11 05 56 630 15,4-20 ±2x2,5% +10% 0,242-0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol.3 - Sol.4 CKA0 6500 600 52 Y 1870x1790x1140 Mediu Nu Nu
(6711409)
NU ESTE
GST001/289 EE-Spania 11 05 57 630 9,5-16,455 -2x5% +3x5% 0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Yyn0-Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol. 6 CK+10A0+15 7150 690 54 Y 1870x1790x1140 Mediu Nu Nu
(6711410)
NU ESTE
GST001/290 EE-Spania 11 05 58 630 9,5-16,455 -2x5% +3x5% 0,242-0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Yyn0-Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol.3 - Sol.4 CKA0 6550 600 52 Y 1870x1790x1140 Mediu Nu Nu
(6711411)
NU ESTE
GST001/291 EE-Spania 11 05 59 1000 11 ±2x2,5% +10% 0,420 12/75/28 1,1/20/10 50 3P Dyn11 6 Sol. 5 CAZUL Sol. 6 CkA0 10500 770 55 Y 2080x1990x1190 Mediu Nu Nu
(6711412)
NU ESTE
GST001/292 EE-Spania 11 05 60 1000 11 ±2x2,5% +10% 0,242-0,420 12/75/28 1,1/20/10 50 3P Dyn11 6 Sol. 5 CAZUL Sol.4 - Sol.5 CK+10A0+15 11550 886 56 Y 2080x1990x1190 Mediu Nu Nu
(6711413)
NU ESTE
GST001/293 EE-Spania 11 05 61 1000 15,4 ±2x2,5% 0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 6 Sol. 5 CAZUL Sol. 6 CkA0 10500 770 55 Y 2080x1990x1190 Mediu Nu Nu
(6711414)
NU ESTE
GST001/294 EE-Spania 11 05 62 1000 20 ±2x2,5% +10% 0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 6 Sol. 5 CAZUL Sol. 6 CkA0 10500 770 55 Y 2080x1990x1190 Mediu Nu Nu
(6711415)
NU ESTE
GST001/295 EE-Spania 11 05 63 1000 20 ±2x2,5% +10% 0,242-0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 6 Sol. 5 CAZUL Sol.4 - Sol.5 CK+10A0+15 11550 886 56 Y 2080x1990x1190 Mediu Nu Nu
(6711416)
NU ESTE
GST001/296 EE-Spania 11 05 64 1000 20 ±2x2,5% +10% 0,242-0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 6 Sol. 5 CAZUL Sol.4 - Sol.5 CK+10A0+15 11550 886 56 Y 2080x1990x1190 Ridi Nu Nu
(6711417) cat
NU ESTE
GST001/297 EE-Spania 11 05 65 1000 20 ±2x2,5% +10% 0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 6 Sol. 5 CAZUL Sol. 6 CkA0 10500 770 55 Y 2080x1990x1190 Ridi Nu Nu
(6711418) cat
NU ESTE
GST001/298 EE-Spania 11 05 66 1000 25 ±2x2,5% +10% 0,420 36/170/70 1,1/20/10 50 3P Dyn11 6 Sol. 5 CAZUL Sol. 6 CK+10A0+15 11550 886 63 Y 2190x2050x1200 Mediu Nu Nu
(6711419)
NU ESTE
GST001/299 EE-Spania 11 05 67 1000 25 ±2x2,5% +10% 0,242-0,420 36/170/70 1,1/20/10 50 3P Dyn11 6 Sol. 5 CAZUL Sol.4 - Sol.5 CK+10A0+15 11550 886 63 Y 2190x2050x1200 Mediu Nu Nu
(6711420)
NU ESTE
GST001/300 EE-Spania 11 05 68 1000 15,4-20 ±2x2,5% +10% 0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 6 Sol. 5 CAZUL Sol. 6 CK+10A0+15 11550 886 56 Y 2080x1990x1190 Mediu Nu Nu
(6711421)
NU ESTE
GST001/301 EE-Spania 11 05 69 1000 15,4-20 ±2x2,5% +10% 0,242-0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 6 Sol. 5 CAZUL Sol.4 - Sol.5 CK+20A0+20 12600 924 56 Y 2080x1990x1190 Mediu Nu Nu
(6711422)
NU ESTE
GST001/302 EE-Spania 11 05 70 1000 9,5-16,455 -2x5% +3x5% 0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Yyn0-Dyn11 6 Sol. 5 CAZUL Sol. 6 CK+10A0+15 11550 886 56 Y 2080x1990x1190 Mediu Nu Nu
(6711423)
NU ESTE
GST001/303 EE-Spania 11 05 71 1000 9,5-16,455 -2x5% +3x5% 0,242-0,420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Yyn0-Dyn11 6 Sol. 5 CAZUL Sol.4 - Sol.5 CK+20A0+20 12600 924 56 Y 2080x1990x1190 Mediu Nu Nu
(6711424)

LISTA COMUNĂ TRANSFORMATOARE MT/JT Rev. 03 31/01/2018 Pagina 5 / 8


JT MT JT Nivel
MT Nr. MT Lips Roți Dimensiuni Suportur
Societate Puter Nivelul de Lungimea tip Clase sau Pier zgom Vopsire Suportur
GS MT Tensiune Reg. JT nivelul de faze Simbol de tip izolare ă generale i pentru
de Cod Țară ea izolare f (Hz) Zsc minimă a izolator valori dere ot - (Da/Nu) (ref. GS i pentru
Cod tip nominală (kV) (număr pași x nominală izolare 1P, 2P, conexiune (ref. GS p. pier ÎxLxl (mm) descărc
distribuție nomi Um/LI/c.a. (%) liniei de (ref. GS p. maxime sub Puter p. 6.9) stâlp
pas %) (kV) Um/LI/c.a. 3P 6.5.1.) dere ător
și Țara nală (kV) fugă (mm) 6.5.2) pierderi sarci e (Da/Nu)
(kV) sub (Da/Nu)
(kVA) nă sunet
NU ESTE sarci
GST001/304 EE-Spania 11 10 21 50 15,4 ±2x2,5% 0.420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 5 Sol. 1 CkA0 (kW)
1100 90 (dB)
39 N 1520x100x740 Mediu Da Da
CAZUL nă
(kW)
NU ESTE
GST001/305 EE-Spania 11 10 20 50 16 ±2x2,5%+10% 0.420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol. 1 CkA0 1100 90 39 N 1520x1100x740 Mediu Da Da

NU ESTE
GST001/306 EE-Spania 11 10 14 50 25 ±2x2,5%+10% 0.420 36/170/70 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4,5 Sol. 5 CAZUL Sol. 1 CK+10A0+15 1210 104 48 N 1650x1100x780 Mediu Da Da

NU ESTE
GST001/307 EE-Spania 11 10 22 50 15.4÷20 ±2x2,5%+10% 0.420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol. 1 CK+10A0+15 1210 104 40 N 1520x1100x740 Mediu Da Da

NU ESTE
GST001/308 EE-Spania 11 10 13 50 9.5÷16.455 -2x5%+3x5% 0.420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Yzn11 - Dzn0 4 Sol. 5 CAZUL Sol. 1 CK+10A0+15 1210 104 40 N 1520x1110x740 Mediu Da Da

NU ESTE
GST001/309 EE-Spania 11 10 12 100 15.4 ±2x2,5% 0.420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol. 1 CkA0 1750 145 41 N 1520x1110x740 Mediu Da Da

NU ESTE
GST001/310 EE-Spania 11 10 10 100 16 ±2x2,5% 0.420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol. 1 CkA0 1750 145 41 N 1520x1110x740 Mediu Da Da

NU ESTE
GST001/311 EE-Spania 11 10 09 100 25 ±2x2,5%+10% 0.420 36/170/70 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4,5 Sol. 5 CAZUL Sol. 1 CK+10A0+15 1925 167 51 N 1650x1100x780 Mediu Da Da

NU ESTE
GST001/312 EE-Spania 11 09 92 100 15.4÷20 ±2x2,5%+10% 0.420 24/125/50 1,1/20/10 50 2P Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol. 1 CK+10A0+15 1925 167 42 N 1520x1110x740 Mediu Da Da

NU ESTE
GST001/313 EE-Spania 11 09 53 100 9.5÷16.455 -2x5%+3x5% 0.420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Yzn11- Dzn0 4 Sol. 5 CAZUL Sol. 1 CK+10A0+15 1925 167 42 N 1520x1110x740 Mediu Da Da

NU ESTE
GST001/314 EE-Spania 11 09 52 160 15,4 ±2x2,5% 0.420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol. 1 CkA0 2350 210 44 Y 1570x1200x830 Mediu Da Da

NU ESTE
GST001/315 EE-Spania 11 09 09 160 16 ±2x2,5%+10% 0.420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol. 1 CkA0 2350 210 44 Y 1570x1200x830 Mediu Da Da

NU ESTE
GST001/316 EE-Spania 11 09 08 160 25 ±2x2,5%+10% 0.420 36/170/70 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4,5 Sol. 5 CAZUL Sol. 1 CK+10A0+15 2585 242 53 Y 1770x1300x850 Mediu Da Da

NU ESTE
GST001/317 EE-Spania 11 09 07 160 15.4÷20 ±2x2,5%+10% 0.420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol. 1 CK+10A0+15 2585 242 45 Y 1570x1200x830 Mediu Da Da

NU ESTE
GST001/318 EE-Spania 11 04 33 160 9.5÷16.455 -2x5%+3x5% 0.420 24/125/50 1,1/20/10 50 3P Yyn0-Dyn11 4 Sol. 5 CAZUL Sol. 1 CK+10A0+15 2585 242 45 Y 1570x1200x830 Mediu Da Da

GST001/510 EN-Peru 6758174 100 20 +1x2,5% -3x2,5% 0,23 24/125/50 1,1/-- /3 60 3P Dyn5 4 Sol. 6 600 Sol. 8 valoare ≤1750 ≤350 51 N 1700x1250x1000 Foarte Da Nu
max. ridicat
GST001/511 EN-Peru 6758175 160 20 +1x2,5% -3x2,5% 0,23 24/125/50 1,1/-- /3 60 3P Dyn5 4 Sol. 6 600 Sol. 8 valoare ≤2015 ≤470 55 N 1700x1250x1000 Foarte Nu Nu
max. ridicat
GST001/512 EN-Peru 6758176 250 20 +1x2,5% -3x2,5% 0,23 24/125/50 1,1/-- /3 60 3P Dyn5 4 Sol. 6 600 Sol. 8 valoare ≤2920 ≤680 55 Y 1700x1250x1000 Foarte Nu Nu
max. ridicat
GST001/513 EN-Peru 6783709 50 22,9 +1x2,5% -3x2,5% 0,23 24/125/50 1,1/-- /3 60 3P Dyn5 4 Sol. 6 600 Sol. 8 valoare ≤888 ≤205 48 N 1700x1250x1000 Foarte Da Nu
max. ridicat
GST001/514 EN-Peru 6776633 100 22,9 +1x2,5% -3x2,5% 0,23 24/125/50 1,1/-- /3 60 3P Dyn5 4 Sol. 6 600 Sol. 8 valoare ≤1750 ≤350 51 N 1700x1250x1000 Foarte Da Nu
max. ridicat
GST001/515 EN-Peru 6776634 160 22,9 +1x2,5% -3x2,5% 0,23 24/125/50 1,1/-- /3 60 3P Dyn5 4 Sol. 6 600 Sol. 8 valoare ≤2015 ≤470 55 N 1700x1250x1000 Foarte Nu Nu
max. ridicat
GST001/516 EN-Peru 6798419 10 20 +1x2,5% -3x2,5% 0,23 24/125/50 1,1/-- /3 60 2P li0 2,5 Sol. 6 600 Sol. 8 valoare ≤145 ≤60 48 N 1070xnerestricțio Foarte Da Nu
max. nat ridicat
GST001/601 CE-Brazilia 6771613 10 13,8 +1x2,5% -3x2,5% 0,220 17,5/95/38 1,1/-- /3 60 2P Ii0 3,5 Sol. 6 450 Sol. 8 valoare ≤195 ≤50 48 N 1200x800x900 Foarte Da Da
max. ridicat
GST001/602 CE-Brazilia 6771616 15 13,8 +1x2,5% -3x2,5% 0,38 17,5/95/38 1,1/-- /3 60 3P Dyn1 3,5 Sol. 6 450 Sol. 8 valoare ≤310 ≤80 48 N 1300x1300x750 Foarte Da Da
max. ridicat
GST001/603 CE-Brazilia 6771620 45 13,8 +1x2,5% -3x2,5% 0,38 17,5/95/38 1,1/-- /3 60 3P Dyn1 4 Sol. 6 450 Sol. 8 valoare ≤710 ≤180 48 N 1300x1300x750 Foarte Da Da
max. ridicat
GST001/604 CE-Brazilia 6771622 75 13,8 +1x2,5% -3x2,5% 0,38 17,5/95/38 1,1/-- /3 60 3P Dyn1 4 Sol. 6 450 Sol. 8 valoare ≤1090 ≤265 51 N 1300x1300x750 Foarte Da Da
max. ridicat
GST001/605 CE-Brazilia 4544187 112,5 13,8 +1x2,5% -3x2,5% 0,38 17,5/95/38 1,1/-- /3 60 3P Dyn1 4 Sol. 6 450 Sol. 8 valoare ≤1500 ≤390 55 N 1300x1300x750 Foarte Da Da
max. ridicat
GST001/606 CE-Brazilia 6771630 150 13,8 +1x2,5% -3x2,5% 0,38 17,5/95/38 1,1/-- /3 60 3P Dyn1 4 Sol. 6 450 Sol. 8 valoare ≤1885 ≤450 55 N 1300x1300x750 Foarte Da Da
max. ridicat
GST001/607 CE-Brazilia 6771636 225 13,8 +1x2,5% -3x2,5% 0,38 17,5/95/38 1,1/-- /3 60 3P Dyn1 4 Sol. 6 450 Sol. 8 valoare ≤2610 ≤650 55 N 1800x1600x1000 Foarte Da Da
max. ridicat
GST001/608 CE-Brazilia 6771637 300 13,8 +1x2,5% -3x2,5% 0,38 17,5/95/38 1,1/-- /3 60 3P Dyn1 4 Sol. 6 450 Sol. 8 valoare ≤3260 ≤810 55 N 1800x1600x1000 Foarte Da Da
max. ridicat

LISTA COMUNĂ TRANSFORMATOARE MT/JT Rev. 03 31/01/2018 Pagina 6 / 8


JT MT JT Nivel
MT Nr. MT Lips Roți Dimensiuni Suportur
Societate Puter Nivelul Lungime tip Clase sau Pier zgom Vopsire Suportur
GS MT Tensiune Reg. JT nivelul de faze Simbol de tip izolare ă generale i pentru
de Cod Țară ea de f (Hz) Zsc (%) a minimă izolator valori dere ot - (Da/Nu) (ref. GS i pentru
Cod tip nominal (număr pași x nominal izolare 1P, 2P, conexiune (ref. GS p. pier ÎxLxl (mm) descărc
distribuție nomi izolare a liniei (ref. GS p. maxime sub Puter p. 6.9) stâlp
ă (kV) pas %) ă (kV) Um/LI/c.a. 3P 6.5.1.) dere ător
și Țara nală Um/LI/c.a de fugă 6.5.2) pierderi sarci e (Da/Nu)
(kV) sub (Da/Nu)
(kVA) . (kV) (mm) nă sunet
sarci
GST001/609 CE-Brazilia 6771626 10 7,967 - 2x4,35% 0,22 17,5/95/38 1,1/-- /3 60 1P Ii0 3,5 Sol. 6 450 Sol. 8 valoare (kW)
≤195 ≤50 (dB)
48 N 1200x800x900 Foarte Da Da

max. (kW) ridicat
GST001/610 CE-Brazilia 6797592 10 13,8 +1x2,5% -3x2,5% 0,220 17,5/95/38 1,1/-- /3 60 2P Ii0 3,5 Sol. 6 450 Sol. 8 valoare ≤195 ≤50 48 N 1200x800x900 Extra foarte Da Da
max. ridicat
GST001/611 CE-Brazilia 6797593 45 13,8 +1x2,5% -3x2,5% 0,38 17,5/95/38 1,1/-- /3 60 3P Dyn1 4 Sol. 6 450 Sol. 8 valoare ≤710 ≤180 48 N 1300x1300x750 Extra foarte Da Da
max. ridicat
GST001/612 CE-Brazilia 6797594 75 13,8 +1x2,5% -3x2,5% 0,38 17,5/95/38 1,1/-- /3 60 3P Dyn1 4 Sol. 6 450 Sol. 8 valoare ≤1090 ≤265 51 N 1300x1300x750 Extra foarte Da Da
max. ridicat
GST001/613 CE-Brazilia 6797595 112,5 13,8 +1x2,5% -3x2,5% 0,38 17,5/95/38 1,1/-- /3 60 3P Dyn1 4 Sol. 6 450 Sol. 8 valoare ≤1500 ≤390 55 N 1300x1300x750 Extra foarte Da Da
max. ridicat
GST001/614 CE-Brazilia 6797596 150 13,8 +1x2,5% -3x2,5% 0,38 17,5/95/38 1,1/-- /3 60 3P Dyn1 4 Sol. 6 450 Sol. 8 valoare ≤1885 ≤450 55 N 1300x1300x750 Extra foarte Da Da
max. ridicat
GST001/615 CE-Brazilia 6797597 225 13,8 +1x2,5% -3x2,5% 0,38 17,5/95/38 1,1/-- /3 60 3P Dyn1 4 Sol. 6 450 Sol. 8 valoare ≤2610 ≤650 55 N 1800x1600x1000 Extra foarte Da Da
max. ridicat
GST001/616 CE-Brazilia 6797598 300 13,8 +1x2,5% -3x2,5% 0,38 17,5/95/38 1,1/-- /3 60 3P Dyn1 4 Sol. 6 450 Sol. 8 valoare ≤3260 ≤810 55 N 1800x1600x1000 Extra foarte Da Da
max. ridicat
GST001/701 CD-Columbia 6776818 5 13,2 +1x2,5% -3x2,5% 0,24 17,5/95/38 1,1/-- /3 60 2P Ii0 2a4 Sol. 6 350 Sol. 8 valoare ≤90 ≤30 48 N nerestricționat Mediu Da Da
max.
GST001/702 CD-Columbia 6776817 5 11,4 +1x2,5% -3x2,5% 0,24 17,5/95/38 1,1/-- /3 60 2P Ii0 2a4 Sol. 6 350 Sol. 8 valoare ≤90 ≤30 48 N nerestricționat Mediu Da Da
max.
GST001/703 CD-Columbia 6762566 15 11,4 +1x2,5% -3x2,5% 0,24 17,5/95/38 1,1/-- /3 60 2P Ii0 2a4 Sol. 6 350 Sol. 8 valoare ≤195 ≤70 48 N nerestricționat Mediu Da Da
max.
GST001/704 CD-Columbia 6762570 15 11,4 +1x2,5% -3x2,5% 0,214 17,5/95/38 1,1/-- /3 60 3P Dyn5 2a4 Sol. 6 350 Sol. 8 valoare ≤310 ≤80 48 N nerestricționat Mediu Da Da
max.
GST001/705 CD-Columbia 6762567 15 13,2 +1x2,5% -3x2,5% 0,24 17,5/95/38 1,1/-- /3 60 2P Ii0 2a4 Sol. 6 350 Sol. 8 valoare ≤195 ≤70 48 N nerestricționat Mediu Da Da
max.
GST001/706 CD-Columbia 6762571 15 13,2 +1x2,5% -3x2,5% 0,214 17,5/95/38 1,1/-- /3 60 3P Dyn5 2a4 Sol. 6 350 Sol. 8 valoare ≤310 ≤80 48 N nerestricționat Mediu Da Da
max.
GST001/707 CD-Columbia 6762572 30 11,4 +1x2,5% -3x2,5% 0,214 17,5/95/38 1,1/-- /3 60 3P dYN5 4 Sol. 6 350 Sol. 8 valoare ≤515 ≤135 48 N 960X1300X880 Mediu Da Da
max.
GST001/708 CD-Columbia 6762574 30 13,2 +1x2,5% -3x2,5% 0,214 17,5/95/38 1,1/-- /3 60 3P dYN5 4 Sol. 6 350 Sol. 8 valoare ≤515 ≤135 48 N 960X1300X880 Mediu Da Da
max.
GST001/709 CD-Columbia 6762576 45 13,2 +1x2,5% -3x2,5% 0,214 17,5/95/38 1,1/-- /3 60 3P dYN5 4 Sol. 6 350 Sol. 8 valoare ≤710 ≤180 48 N 960X1300X880 Mediu Da Da
max.
GST001/710 CD-Columbia 6762575 45 11,4 +1x2,5% -3x2,5% 0,214 17,5/95/38 1,1/-- /3 60 3P dYN5 4 Sol. 6 350 Sol. 8 valoare ≤710 ≤180 48 N 960X1300X880 Mediu Da Da
max.
GST001/711 CD-Columbia 6762577 75 11,4 +1x2,5% -3x2,5% 0,214 17,5/95/38 1,1/-- /3 60 3P dYN5 4 Sol. 6 350 Sol. 8 valoare ≤1090 ≤265 51 N 960X1300X880 Mediu Da Da
max.
GST001/712 CD-Columbia 6762578 75 13,2 +1x2,5% -3x2,5% 0,214 17,5/95/38 1,1/-- /3 60 3P dYN5 4 Sol. 6 350 Sol. 8 valoare ≤1090 ≤265 51 N 960X1300X880 Mediu Da Da
max.
GST001/713 CD-Columbia 6779257 225 11,4 +1x2,5% -3x2,5% 0,214 17,5/95/38 1,1/-- /3 60 3P dYN5 4 Sol. 6 350 Sol. 8 valoare ≤2700 ≤615 55 N 1020X1300X880 Mediu Da Da
max.
GST001/714 CD-Columbia 6764401 150 13,2 +1x2,5% -3x2,5% 0,214 17,5/95/38 1,1/-- /3 60 3P dYN5 4 Sol. 6 350 Sol. 8 valoare ≤1910 ≤450 55 N 1020X1300X880 Mediu Da Da
max.
GST001/715 CD-Columbia 6762580 150 11,4 +1x2,5% -3x2,5% 0,214 17,5/95/38 1,1/-- /3 60 3P dYN5 4 Sol. 6 350 Sol. 8 valoare ≤1910 ≤450 55 N 1020X1300X880 Mediu Da Da
max.
GST001/801 CH-Chile 6785304 15 23-12 ±2x2,5% 0,4 24/125/50 1,1/-- /3 50 2P Ii0 2a4 Sol. 6 480 Sol. 8 valoare ≤195 ≤70 48 N 1400x1300x1200 Mediu Da Nu
max.
GST001/802 CH-Chile 6785307 45 23-12 ±2x2,5% 0,4 24/125/50 1,1/-- /3 50 3P Dyn1 4 Sol. 6 480 Sol. 8 valoare ≤710 ≤180 48 N 1150x1300x1200 Mediu Da Nu
max.
GST001/803 CH-Chile 6785299 75 23-12 ±2x2,5% 0,4 24/125/50 1,1/-- /3 50 3P Dyn1 4 Sol. 6 480 Sol. 8 valoare ≤1090 ≤265 51 N 1150x1300x1200 Mediu Da Nu
max.
GST001/804 CH-Chile 6785300 150 23-12 ±2x2,5% 0,4 24/125/50 1,1/-- /3 50 3P Dyn1 4 Sol. 6 480 Sol. 8 valoare ≤1910 ≤450 55 N 1800x1600x1400 Mediu Nu Nu
max.
GST001/805 CH-Chile 6785302 300 23-12 ±2x2,5% 0,4 24/125/50 1,1/-- /3 50 3P Dyn1 4 Sol. 6 480 Sol. 8 valoare ≤3360 ≤800 55 N 1800x1600x1400 Mediu Nu Nu
max.
GST001/806 CH-Chile 6785303 500 23-12 ±2x2,5% 0,4 24/125/50 1,1/-- /3 50 3P Dyn1 4 Sol. 6 480 Sol. 8 valoare ≤6000 ≤1200 56 N 1800x1600x1400 Mediu Nu Nu
max.
GST001/807 CH-Chile 6752137 15 12 ±2x2,5% 0,4 17,5/95/38 1,1/-- /3 50 2P Ii0 2a4 Sol. 6 350 Sol. 8 valoare ≤195 ≤70 48 N 1400x1300x1200 Mediu Da Nu
max.
GST001/808 CH-Chile 6776039 45 12 ±2x2,5% 0,4 17,5/95/38 1,1/-- /3 50 3P Dyn1 4 Sol. 6 350 Sol. 8 valoare ≤710 ≤180 48 N 1150x1300x1200 Mediu Da Nu
max.
GST001/809 CH-Chile 6776050 75 12 ±2x2,5% 0,4 17,5/95/38 1,1/-- /3 50 3P Dyn1 4 Sol. 6 350 Sol. 8 valoare ≤1090 ≤265 51 N 1150x1300x1200 Mediu Da Nu
max.

LISTA COMUNĂ TRANSFORMATOARE MT/JT Rev. 03 31/01/2018 Pagina 7 / 8


JT MT JT Nivel
MT Nr. MT Lips Roți Dimensiuni Suporturi
Societate Puter Nivelul Lungimea tip Clase sau Pier zgom Vopsire Suporturi
GS MT Tensiune Reg. JT nivelul de faze Simbol de tip izolare ă generale pentru
de Cod Țară ea de f (Hz) Zsc (%) minimă a izolator valori dere ot - (Da/Nu) (ref. GS pentru
Cod tip nominal (număr pași x nominal izolare 1P, 2P, conexiune (ref. GS p. pier ÎxLxl (mm) descărcăt
distribuție nomi izolare liniei de (ref. GS p. maxime sub Puter p. 6.9) stâlp
ă (kV) pas %) ă (kV) Um/LI/c.a. 3P 6.5.1.) dere or (Da/Nu)
și Țara nală Um/LI/c.a fugă (mm) 6.5.2) pierderi sarci e (Da/Nu)
(kV) sub
(kVA) . (kV) nă sunet
sarci
GST001/810 CH-Chile 6752143 150 12 ±2x2,5% 0,4 17,5/95/38 1,1/-- /3 50 3P Dyn1 4 Sol. 6 350 Sol. 8 valoare (kW)
≤1910 ≤450 (dB)
55 N 1800x1600x1400 Mediu Nu Nu

max. (kW)
GST001/811 CH-Chile 6776052 300 12 ±2x2,5% 0,4 17,5/95/38 1,1/-- /3 50 3P Dyn1 4 Sol. 6 350 Sol. 8 valoare ≤3360 ≤800 55 N 1800x1600x1400 Mediu Nu Nu
max.
GST001/812 CH-Chile 6752145 500 12 ±2x2,5% 0,4 17,5/95/38 1,1/-- /3 50 3P Dyn1 4 Sol. 6 350 Sol. 8 valoare ≤6000 ≤1200 56 N 1800x1600x1400 Mediu Nu Nu
max.
GST001/813 CH-Chile 6776053 15 23 ±2x2,5% 0,4 24/125/50 1,1/-- /3 50 2P Dyn1 2a4 Sol. 6 490 Sol. 8 valoare ≤195 ≤70 48 N 1400x1300x1200 Mediu Da Nu
max.
GST001/814 CH-Chile 6752167 45 23 ±2x2,5% 0,4 24/125/50 1,1/-- /3 50 3P Dyn1 4 Sol. 6 490 Sol. 8 valoare ≤710 ≤180 48 N 1150x1300x1200 Mediu Da Nu
max.
GST001/815 CH-Chile 6752168 75 23 ±2x2,5% 0,4 24/125/50 1,1/-- /3 50 3P Dyn1 4 Sol. 6 490 Sol. 8 valoare ≤1090 ≤265 51 N 1150x1300x1200 Mediu Da Nu
max.
GST001/816 CH-Chile 6776057 150 23 ±2x2,5% 0,4 24/125/50 1,1/-- /3 50 3P Dyn1 4 Sol. 6 490 Sol. 8 valoare ≤1910 ≤450 55 N 1800x1600x1400 Mediu Nu Nu
max.
GST001/817 CH-Chile 6752170 300 23 ±2x2,5% 0,4 24/125/50 1,1/-- /3 50 3P Dyn1 4 Sol. 6 490 Sol. 8 valoare ≤3360 ≤800 55 N 1800x1600x1400 Mediu Nu Nu
max.
GST001/818 CH-Chile 6752171 500 23 ±2x2,5% 0,4 24/125/50 1,1/-- /3 50 3P Dyn1 4 Sol. 6 490 Sol. 8 valoare ≤6000 ≤1200 56 N 1800x1600x1400 Mediu Nu Nu
max.
GST001/901 AM-Brazilia 6772489 10 7,967 - 4x4,35% 0,24 17,5/95/38 1,1/-- /3 60 1P Ii0 2a4 Sol. 6 437,5 Sol. 8 valoare ≤195 ≤50 48 N 1200x800x900 Da Da
max. Ridicat
GST001/902 AM-Brazilia 6772443 10 13,8 - 4x4,35% 0,24 17,5/95/38 1,1/-- /3 60 2P Ii0 2a4 Sol. 6 437,5 Sol. 8 valoare ≤195 ≤50 48 N 1200x800x900 Da Da
max. Ridicat
GST001/903 AM-Brazilia 6772490 15 7,967 - 4x4,35% 0,24 17,5/95/38 1,1/-- /3 60 1P Ii0 2a4 Sol. 6 437,5 Sol. 8 valoare ≤265 ≤65 48 N 1200x800x900 Da Da
max. Ridicat
GST001/904 AM-Brazilia 6772444 15 13,8 - 4x4,35% 0,24 17,5/95/38 1,1/-- /3 60 2P Ii0 2a4 Sol. 6 437,5 Sol. 8 valoare ≤265 ≤65 48 N 1200x800x900 Da Da
max. Ridicat
GST001/905 AM-Brazilia 6772437 30 13,8 - 4x4,35% 0,22 17,5/95/38 1,1/-- /3 60 3P Dyn1 4 Sol. 6 437,5 Sol. 8 valoare ≤515 ≤135 48 N 1300x1300x750 Ridicat Da Da
max.
GST001/906 AM-Brazilia 6772438 45 13,8 - 4x4,35% 0,22 17,5/95/38 1,1/-- /3 60 3P Dyn1 4 Sol. 6 437,5 Sol. 8 valoare ≤710 ≤180 48 N 1300x1300x750 Da Da
max. Ridicat
GST001/907 AM-Brazilia 6772439 75 13,8 - 4x4,35% 0,22 17,5/95/38 1,1/-- /3 60 3P Dyn1 4 Sol. 6 437,5 Sol. 8 valoare ≤1090 ≤265 51 N 1300x1350x950 Da Da
max. Ridicat
GST001/908 AM-Brazilia 6772485 150 13,8 - 4x4,35% 0,22 17,5/95/38 1,1/-- /3 60 3P Dyn1 4 Sol. 6 437,5 Sol. 8 valoare ≤1885 ≤450 55 N 1300x1350x950 Da Da
max. Ridicat
GST001/909 AM-Brazilia 6772488 300 13,8 - 4x4,35% 0,22 17,5/95/38 1,1/-- /3 60 3P Dyn1 4 Sol. 6 437,5 Sol. 8 valoare ≤3260 ≤800 55 N 1800x1650x1150 Da Da
max. Ridicat

LISTA COMUNĂ TRANSFORMATOARE MT/JT Rev. 03 31/01/2018 Pagina 8 / 8