Sunteți pe pagina 1din 2

Eșanu Cristina IBM-191

Ieșirea din criză a Republicii Moldova

Atunci când vorbim despre o țară, în principiu gândul ni se duce direct la conducerea acesteia, luând în
considerare lucrul primordial care este politica. Când vorbim despre Republica noastă, gândul se pierde
undeva pe la mijloc, deoarece după părerea mea, nu extistă politcă și oameni care au dorința de a se implica și
de a face un pas spre dezvoltarea noastră din toate punctele de vedere, dar totuși cel mai important fiind
dezvoltarea și creșterea economică.

Studiind cursul de ”Teoorie econimică” pot supne că deja mi s-a format o idee despre ceea ce înseamnă un
stat dezvoltat și principiile pe care se bazează acesta, despre problemele cu care se confruntă țara noastă, care
sunt piedicile dezvoltării noastre și multe alte lucruri care și-au pus baza.

Antunci când vorbesc despre un stat bine dezvoltat economic, mă gândesc la scheletul acestuia economic și
anume la economia de piață clasică. Aceasta a apărut la începutul sec. 18 în țările dezvoltate de la apus, iar l
baza ei stă proprietatea privată care creează condiții pentru libertatea economică, și de asemenea componența
de agenți economici(70% agenți mici, 20%agenți medii, 10%agenți mari). Aceastră structură economică se
dezvoltă în felul urmăror: statul nu se implică în activitatea economică fiind paznic de noapte, sistema
dezvoltânsu-se permanent în creștere fiind dirijată de piață. Economia de piață clasică se bazează de
asemenea și pe legea pieții, adică legea cererii și ofertei, aceasta promovând progresul tehnic, echilibrân cerea
și găsind prețul de echilibru, astfel echilibrându-se sistemul economic și nu apar crize, desbalanț. Piața
dirijează producerea și consumul.

Cel mai important lucru în economia de piață economică este că nu există monopol. Pe măsură ce aceata se
dezvoltă de-a lungul secolelor economia începe a se monopoliza, apărând diferite forme ca de exeplu cartel,
atunci când mai multe țări se înțeleg pentru a impune un anumit preț. Atunci când țările nu ajung la
înțelegerea de cartel de prețuri și de volum piața începe să dirijeze, astfel prețurile scăzând considerabil.

În sistema economiei de piață clasică nu există regulatorii, de stat nu se dirijează agenții economici, pe când
la noi sunt peste 200 de regulatorii, un fel de monopol asupra agentului economic, de asemenea nu există
impozite mari în piața clasică. Atunci când economia este în criză mai mult de 25 % nu trebuie de luat de la
agentul economic fiincă lui îi trebuie resurse pentru a ieși din criză. În principiu noi urmăm legile unor țări
care sunt deja bine dezvoltate econimic, pe când noi suntem o țară săracă și ar trebui să urmăm lgile din
peridoadele când și ele se aflau în situația noastă de, după razboi.

Avem ca exemplu o mulțime de țări care s-au ridicat în timp și și-au format o economie de invidiat, ieșind din
criză și luptând pentru existență, prin principii formând reforme au reușit să facă popoare ăntregi fericite și
mândre.

Regatul Unit are o economie de esență, și este un centru comercial și financiar de frunte al lumii. În ultimele
decenii, guvernul s-a angajat în privatizări majore și a crescut cheltuielile cu protecția socială. Și toate acestea
datorită prim-ministrului Winston Churchill care s-a implicat și s-a dedicate acestei țări.

Informându-mă despre aceste țări dezvoltate,am ajuns la concluzia că în primul rând schimbările trebuie să
fie complete, nu trebuie ca fiecare sistem să se dezvolte pe rând. Un exemplu al acestui eșec ar putea fi Petro
Poroșenko, fostul președinte al Ucrainei căruia i-a fost înmânată Odesa pentru a fi reformată, aceasta fiind cu
un grad al mafioție ridicat păstrând sitemul vechi, el s-a luptat să schimbe, dar nu a putut, deoarece cum am
mai zis schimbarea trebuie să fie totală, nu doar la nivel de țară,dar și la nivel de regiune. Nu v-om putea
reforma sistemul economic, fără acel juridic sau cel judecâtoresc.

Aceasta fiind una și dintre problemele țării noastre, pentru că sistemele se dezvoltă diferit. Și de asemenea la
noi nu se pune accent pe cele 70% de prcente de agenți mici.Și nu se ține cont de proprietatea privată și de
idée cum că statul ar fi paznic de noapte.

Totuși o țară care are puterea de a se ridica economic și de a implimenta reforme, poate avea uneori și de
suferit, cum ar fi Georgia, care în anul 2008 a fost atacată de către Rusia. A fost un război care a durat 5 zile,
iar motivul ar fi fost atacarea statalității georgiene, deoarece aceasta a cauzat problem Rusiei din cauaza
reformelor de success. Georgia era un model, și au fost atacați tocmai pentru acest lucru. După acest impact
Georgia a devenit o țară vulnerabilă.

În concluzie pot spune că singura scăpare a economiei Republicii Moldova și ieșirii din criză este trecerea la
sistemul de piață clasică, care seste cel mai potrivit pentru a merge spre un stat cât de cât dezvoltat și cu
posibilități.