Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală

RAPORT
la lucrarea de laborator nr.3
Tema: „Studierea caracteristicilor și a parametrilor
diodelor semiconductoare”
Disciplina: „Circuite și Dispozitive Electronice (CDE)”

A elaborat st. gr. MN-191, Polschi


Veaceslav

A verificat Ababii Nicolai


Chișinău 2020
Scopul lucrării: În lucrare se face cunoștință cu principiile de
funcționare, caracteristicile și parametrii diodelor
redresoare, diodelor Zener și ale diodelor
luminiscente (LED). Se culeg datele și se
construiesc caracteristicile voltamperice. Se
determină parametrii fundamentali ai dispozitivelor
respective.

Schema instalației:
+ PA
mA

R2 PV

R1
V VD1 VD2 VD3
VD4

3 4
2
0 1

SA
-

fig. 1 Schema electrică pentru trasarea experimentală a caracteristicii voltamperice la polarizare directă
a diodelor semiconductoare

PA R2
- mA
VD1 VD2 VD3

R1 V
PV1

V 0 1 2 3 4

+ SA
fig. 2 Schema electrică pentru trasarea experimentală a caracteristicii voltamperice la polarizare
inversă a diodelor semiconductoare
Tabelele cu datele experimentale:

Tabelul 1.1
U dir , V 0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45
I dir ,
VD1 0 0 0 0,2 1 3,2 7,1 14,3 25,4 42,2
mA

U dir , V 0 0,10 0,30 0,50 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85
I dir , VD2 0 0 0 0 0,6 1,7 5 12 29 66
mA VD3 0 0 0 0 0 0 0,3 2,2 12,5 51

U d ir , V 0 0,5 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2
I dir , mA VD4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 4,5 12,7

Tabelul 1.2
I Z , mA 0 0 0 1 2 5 10 15 20 25 30 35
U Z,V 0 5 7 7,38 7,4 7,43 7,47 7,5 7,54 7,58 7,62 7,65

Parametrii diodelor
Curentul
Căderea de
Tensiunea invers
Curentul Curentul de tensiune directă
inversă pentru
Dioda mediu vârf maxim corespunzătoar
maximă, tensiunea
redresat, I d admis, I max e curentului U inv max
I d , U dir
inversă
maximă
VD1 21,1 mA 42,2 mA 0,09 V ~0 ~0
VD2 33 mA 66 mA 0,08 V ~0 ~0
VD4 (LED) 6,35 mA 12,7 mA 0,077 V ~0 ~0
Parametrii diodei Zener
Variația Variația Rezistența
Curentul Curentul Tensiunea
tensiunii curentului porțiunii
minim de maxim de de
VD3 de de de lucru
stabilizare stabilizare stabilizare ΔU Z
I zmin I U stabilizare stabilizare Rdin =
zmax Z
ΔU Z Δ IZ Δ IZ
1 mA 35 mA 7.58 V 0.27 V 34 mA 7,94 Ω

Concluzii:

1. Dioda VD1 cel mai probabil este făcută din Ge, iar VD2 – din
Si
2. Am confirmat experimental graficul caracteristicii
voltamperice pentru toate diodele.

S-ar putea să vă placă și