Sunteți pe pagina 1din 2

Nume și prenume elev …………………………..

Clasa ……….
Data ………………… TEST LA BIOLOGIE - DIVIZIUNEA CELULARĂ

Toate subiectele sunt obligatorii.


Se acordă 1 punct din oficiu.
Timp de lucru 40 de minute.

I. Alege raspunsul corect: (4 x 0,5p = 2p)


1. Cromozomii se dispun la mijlocul fusului de diviziune în:
a) profază
b) anafază
c) telofază
d) metafază

2. Dacă celula-mamă are 2n=8 cromozomi, numărul de cromozomi al fiecărei celule-fiice, la


sfârşitul telofazei, este:
a) 4 b) 6
c) 8 d) 16

3. Anafaza mitotică se caracterizează prin:


a) formarea membranei nucleare
b) migrarea cromozomilor monocromatidici spre poli
c) dezorganizarea fusului de diviziune
d) individualizarea cromozomilor bicromatidici

4. În mitoză se formează:
a. două celule diploide;
b. două celule haploide;
c. patru celule diploide;
d. patru celule haploide.

II. Adevarat sau fals: (4 x 0,5p = 2


p)
…….1. Fusul de diviziune se formează în anafază şi se dezorganizează în telofază.
…….2. Celulele somatice au un număr dublu de cromozomi şi se numesc celule diploide.
…….3. Cromozomii sunt bicromatidici la sfârşitul telofazei mitozei.
........ 4. La finalul mitozei se formează două celule haploide.

III. Asociați cele două coloane: (4 x 0,5p = 2 p)


Coloana A Coloana B
… telofaza a. se dezorganizează membrana nucleară
… metafaza b. dipare fusul de diviziune
… profaza c. cromozomii se aliniază în zona ecuatorială
… anafaza d. cromozomii se află la jumătatea distanței dintre ecuator și poli

III. Diviziunea mitotică este parte a ciclului celular. (3 x 1p = 3p)


a) Precizaţi o caracteristică a mitozei.
b) Enumeraţi fazele mitozei, în ordine.
c) Stabiliţi o deosebire între prima şi ultima fază a diviziunii mitotice.

S-ar putea să vă placă și