Sunteți pe pagina 1din 16

1.

DATE GENERALE

Amplasament Slobozia Element Material γ [kN/m3 Gros. [m] Incarcare[kN/


m2
Suprafata utila 122.60 Planseu Grinzi 8 0.25 2
lemn*
Suprafata 127.63 Perete Caramida 8.5 0.25 -
construita PTH25
H nivel 2.80 Tencuiala Mortar var- 19 0.02 0.95
ipsos*
H total 6.66 Sarpanta Straturi - - 0.70
lemn Sarpanta
Terasa/Sarpant Sarpanta Finisaj Placi gips- 6.5 0.0125 0.09
a planseu lemn carton*
h/b atic: - Pardoseala Scandura* 8 0.025 0.2
pod circulabil
Regim de Parter
inaltime
Mortar zidarie M5(G)
(*) Valori determinate conform STAS 10101/1-78
2. EVALUAREA INCARCARILOR

Denumire Tip Val Coeficienti Grupare Valoare Calcul U.M.


normata
GF GS GF GS

Planseu P 2 1.35 1 2.7 2 kN/ m2

Tencuiala P 0.095 1.35 1 0.128 0.095 kN/ m2

Sarpanta lemn P 0.7 1.35 1 0.945 0.7 kN/ m2

Finisaj planseu P 0.09 1.35 1 0.121 0.09 kN/ m2


lemn

Pardoseala pod P 0.2 1.35 1 0.27 0.2 kN/ m2

4.164 3.085 kN/ m2

Utila V 1 1.05 1 1.05 1 kN/ m2

Zapada V 1.5 1.5 0.4 2.25 0.6 kN/ m2

7.464 4.685 kN/ m2

Calculul şi verificarea zidăriei portante


.Date generale

1. Destinația clădirii: locuinta;


2. Înălțimea de nivel: 3,00 m;
3. Regim de înălţime: Parter;
4. Tipul zidăriei: zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale;
T C =0,7s ,
T B=0 ,07 s și T D=3 s
5. Amplasament: Constanța, zona seismică 0,20g,
6. Grosime zidărie cărămidă: 250 mm;

Materiale folosite:
1. Elemente pentru zidărie din blucri ceramice cu goluri verticale cu rezistenţa unitară medie la
compresiune a elementelor, normal pe faţa rostului orizontal, fmed = 15 N/mm2, grupa 2 si 2S,
conform tabelului 4.2b din CR6/2013

Tabelul 4. Rezistența caracteristică la compresiune a zidăriilor (sursă tabel: „cod CR6/2013”).


2. Mortar M5.
3. Rezistenţa caracteristică la compresiune (cu rost longitudinal) fk = 4.85 N/mm2 (tabelul 4.2b,
cod CR6/2013);
4. Coeficientul parţial de siguranţă pentru zidărie M = 2.20 (gruparea seismică de încărcări);
-P100-1/2013

5. Rezistenţa de proiectare a la compresiune fd = fk / M = 4.85 / 2.20 = 2.20 N/mm2; (ULS)


fd = fk / M = 4.85 / 1 = 4.85 N/mm2; (SLS)

6. Calculul greutatii proprii (de proiectare) a zidariei – exemplul nr.1 din CR6/2013

1 – dimensiunea elementului (a unui bloc ceramic) – conform fisa tehnica


L el=0.375m -> Lzid =0.375+0.012 =0.387m
l el= 0.250m -> l zid =0.250+0.012=0.262m
H el=0.238m -> H zid =0.238 m

2- volumul elementului
V=0.375m*0.250m*0.238m
Vel= 0.022 m3

3- Volumul elementului zidit


Vel,zid = 0.387m*0.262m*0.238m = 0.0241 m3

4- Volumul mortarului
Vmortar = Vel,zid - Vel = 0.0021 m3

5 – Greutatea specifica a elementului – fisa tehnica producator


γ caramida= 850kg/ m3 =8.5kN/ m3

6 – Greutatea elementului
G el Caramida =V el Caramida∗γ caramida= 0.022*8.5=0.187kN/element
7 – Greutatea mortarului/element
Gmortar = 20.00 kN/mc × Vmortar = 0.042 kN/element

8 – Greutatea totala a elementuluui zidit


Gel,zid =Gel + Gmortar = 0.187 +0.042 =0.229 kN/element

9 – Greutatea specifica echivalenta a zidariei


G
γ zidcaramida = el caramida =7.759 kN /m3
V el zid

10 – Greutatea de proiectare a peretelui fara tencuiala


Gperete= 7.759kN/mc*0.25m(latimea blocului ceramic) = 1.93kN/mp
11 – se adauga incarcarea data de tencuiala, pe ambele fete ale elemtului
Gtencuiala = 0.025m * 2 * 19kN/mc = 0.95kN/mp
12- Greutate de proiectare a peretelui cu tencuiala

Gperete tencuit= Gperete + Gtencuiala = 2.88kN/mp

Conform tabel C.2 pg.130 CR6/2013 – pentru grosimea zidului de 25cm din blocuri
ceramice cu goluri verticale (greutatea zidariei contine incarcarea date de mortar si tencuiala),
greutatea proprie a zidariei pe 1mp este de 3.05 kN/mp.

L zid = 3m

H zid = 3m


Greutatea zidului este de 3.05x3x3=24.75kN (2.475 tone)
Rezistenta la compresiune axiala a peretilor din zidarie confinata (ZC) si zidarie cu inima
armata (ZIA) – pg.82 CR6

(1) Rezistenta la compresiune axiala a peretilor din zidarie confinata si din zidarie cu inima
armata se va calcula conform 6.6.2.1. transformand sectiunea mixta intr-o sectiune ideala din
zidarie conform prevederilor de la 6.6.1.3.(4)
(2) Contributia armaturilor din stalpisori si din stratul median (ZIA) la preluarea fortei de
compresiune se va neglija.

NRd(l) = Φi(m)tfd (6.11a) – sectiune dreptunghiulara

Unde notatiile sunt urmatoarele:

Φi(m) - constanta de reducere a rezistentei tinand seama de efectele zveltetei peretelui si ale
excentricitatii de aplicare a incarcarilor

t – grosimea peretelui

fd – rezistenta de proiectare la compresiune a zidariei

6.6.2.1.1 Determinarea coeficientilor de reducere a rezistentei Φi si Φm – pg .81/CR6/2013

Φi= 1-2(ei/t)

Unde: t-grosimea peretelui

ei- excentricitatea de calcul in raport cu planul median al peretelui, in sectiunea in care


se face verificarea, calcultata cu relatia: ei=eoi+ehi+ea≥0.05t
Exemplul 8 – CR6

1.
Date generale:
1.1
Dimensiuni si materiale:
- Lw- lungimea sectiunii orizontale a unui perete = 3.50m
-
t – grosime perete = 25cm
-
het- inaltime de nivel =3.00m
- din blocuri ceramice cu goluri verticale fb=15 N/mm2 si mortar (G) M5
zidărie

2. Incarcarea pe etaj curent

Incarcarea din evaluarea incarcarilor calculate la punctul 2- tabel – GF (grupare fundamental)

7.464 kN/m2
N(ed)parter = 7.464 kN/m2 * Aaf zid = 7.464 * 5.95 = 44.41 kN

Datorita regimului de inaltime Parter si a conformatiei zidurilor, se va neglija calculul


ei0= 0 -
excentricitatii fortei axiale si excentricitatii structural. (punctul 3 si 4 din exemplu)

5.Excentricititea accidentala - ea

Formula 6.2a din COD – pg.69

t
a. eat= ≥ 1.0 cm (in functie de grosimea peretului)
30
het
b. eah= ≥ 1.0 cm (in functie de inaltimea etajului)
300

unde notatiile sunt urmatoarele:

t-grosimea peretelui

het-inaltimea etajului

eat=25/30 = 0.83cm

eah=300/300= 1 cm

 se ia cea mai mare valoarea, si anume eah=1cm


6. Excentricitatea datorata actiunii vantului.

Presiunea vantului pe fatada gv = 1.5 kN/m2 (valoare conventionala pentru acest


exemplu ilustrativ - pentru fiecare proiect presiunea vantului se va calcula conform
CR 1-1-4/2012.

P=1.5kN/m

Momentul incovoietor din actiunea vantului pe fatada (valoarea aproximata)

p h∗h 2et
Mhi= = (1.5*32)/12 = 1.125kNm
12

Excentricitatea fortei verticale datorita momentului incovoietor produs de actiunea


vantului.

M hi
Eh(i)= Ehm(i)= =¿(1.125*102)/44.41 = 2.53 cm
Nparter

7. Excentricitatea totala de calcul e(i)= – formula 6.13 din COD

e(i)= 0 + 2.53 + 1 ≥ 0.05t

e(i)=3.53cm ≥ 1.25cm – conditia de limitare inferioara este satisfacuta

8. Coeficientul de reducere a rezistentei in sectiunea de la extremitatea superioara a peretelui

Φi= 1-2(ei/t) = 1-2(3.53/25) = 0.7176

9. Coeficientul de reducere a rezistentei Φm

Tabel 6.2 si formula (6.14) din COD


Excentricitatea relativa

em = 2/3 ei+ ehm+ ea = 2/3*3.53 + 2.53 + 1 = 5.88

em/t = 5.88/25=0.235

Het – inaltimea etajului (3.00m)

Zveltetea = 300/25 = 12


coeficientul Φm = 0.38

10. Rezistenta de proiectare la compresiune axila

NRd(l) = Φi(m)tfd = 0.38 * 0.25 * 106 * 4.85 = 460 kN

- Lw- lungimea sectiunii orizontale a unui perete = 3.50m

=> NRd(l) = 0.38*0.25m*3.50m*106*4.85N/mm2= 1612 kN

Rezistenta la compresiune si incovoiere a peretilor structurali – pg. 86 CR6-2013 –


cap. 6.6.3.3

Calculul rezistentei de proiectare la incovoiere in planul peretelui (MRd) asociata fortei


axiale de proiectare din incarcari seismice (NEd) pentru peretii din zidarie confinata (ZC,
ZC+AR), executati cu elemente din zidarie din argila arsa din grupele 1, 2 si 2S, si din BCA
se face in urmatoarele ipoteze:

a. Se neglijeaza:
i. rezistenta la intindere a betonului din stalpisorul de la extremitatea solicitata la
intindere a peretelui;
ii. rezistenta la intindere a mortarului din rosturile orizontale ale zidariei;
iii. sectiunea de beton si armatura stalpisori intermediari (daca exista);
iv. rezistenta la compresiune a betonului din stalpisorul comprimat pentru zidariile cu
deformatie specifica ultima ἐmu = 2.0‰ (aria stalpisorului se include in aria din
zidarie).
b. Se tine seama de rezistenta elementelor de confinare verticale:
i. rezistenta la compresiune a betonului din stalpisorul comprimat se ia in
considerare pentru zidariile cu deformatie specifica ultima ἐmu = 3.5‰ (aria de
beton se transforma in arie echivalenta de zid_rie cu relatia (6.10a);
ii. rezistenta armaturilor din ambii stalpisori de la extremitati.

(2) Rezistenta de proiectare la incovoiere (MRd), asociata fortei axiale de proiectare (NEd),
pentru un perete din zidarie confinata de forma oarecare, va fi calculate prin insumarea
rezistentei de proiectare la incovoiere a sectiunii ideale din zidarie nearmata MRd (zna,i) cu
rezistenta de proiectare la incovoiere corespunzatoare armaturilor din stalpisorii de la
extremitati MRd(As) calculata conform (6).

MRd = MRd(zna,i) + MRd (As)

(5) Momentul incovoietor de proiectare al sectiunii ideale din zidarie nearmata se va calcula
cu relatia:

MRd(zna,i)= Ned * γzci

γzci - este distanta de la centrul de greutate al peretelui pana la centrul de greutate al zonei
unde
comprimate a sectiunii ideale din zidarie – pg. 85 fig 6.9. (a) – formula (6.17 Cod)

(6) Rezistenta de proiectare la incovoiere data de armaturile stalpisorilor MRd(As) se va


calcula cu relatia:

Mrd(As) = lsAsfyd

unde notatiile sunt:


ls - distanta intre centrele de greutate ale celor doi stalpisori de la extremitati;
As – cea mai mica dintre ariile de armare ale celor doi stalpisori; (armature longitudinala)
fyd – rezistenta de proiectare a armaturii din stalpisori.

Date generale:

Beton clasa C16/20 – stalpisori 25x25 cm -> 𝑓𝑐𝑑 = 10.67 N/mm2


Conform tabelului 3.1, SR EN 1992-1-1-2004
Armatura stalpisori 4Φ16 BST500S -> 𝑓𝑦𝑑 = 435 N/mm2
- Lw- lungimea sectiunii orizontale a unui perete = 3.50m

Mrd(As) = 3750mm * 804.25mm2 * 435 N/mm2 = 131 * 107 Nmm -> 1311 kNm

Se determina aria zonei comprimate a peretelui:

N ed ( parter) 44.41kN 44410


Azc= = = =10773 mmp
0.85 f d 0.85∗4.85 N /mmp 4.122

Lungimea peretelui comprimat :

Lpc= Azc/t = 10773mm2/250mm -> Lpc= 43.092mm – valoarea deglijabila fiind foarte mica. =>
γzci = Lw/2 = 3.50/2 = 1.75m
MRd(zna,i)= 44.41 kN * 1.75m = 77.71 kNm

MRd = MRd(zna,i) + MRd (As) = 77.71 kNm + 1311 kNm = 1388.71 kNm

Nota de subsol pentru plan de fundatie.


Pentru NP 125/2010 – pe planul de fundatii avem urmatoarele notatii:
Cota minima de fundare, capacitate portanta se alege in functie de tipul terenului din amplasament,
daca avem sau nu avem panza freatica, si daca da, la ce adancime
NE 012/2012 – norme privind executarea fundatiilor

REZISTENTA LA FORTA TAIETOARE A PERETILOR DIN ZIDARIE CONFINATA 6.6.4.2 – CR6/2013


REZISTENTA DE PROIECTARE LA LUNECARE IN ROST ORIZONTAL 6.6.4.2.1 – PG.91-CR6/2013

(1) Rezistenta de proiectare la lunecare in rost orizontal a peretilor din zidarie confinata, VRd,
se va calcula prin insumarea urmatoarelor valori:
a. rezistenta de proiectare la lunecare in rost orizontal a panoului din zidarie simpla
corectata pentru a tine seama de efectul elementelor de confinare (VRd1*),
b. rezistenta de proiectare la forfecare corespunzatoare armaturii din stalpisorul de la
extremitatea comprimata a peretelui (VRd2),
c. rezistenta de proiectare la forfecare a stalpisorului comprimat (VRsc)
VRd = VRd1* + VRd2 + VRsc (6.35)

(2) Rezisten_a de proiectare la lunecare in rost orizontal a panoului din zidarie nearmata
(VRd1*) se va lua:
a. pentru solicitari neseismice egala cu valoarea VRd1 calculata cu relatia (6.29a)
b. pentru solicitari seismice se va tine seama de efectul conlucrarii intre elementele de
confinare si panoul de zidarie si se va folosi relatia:
V 1
Rd∗¿= ∙f vk 0 ∙t ∙ l ad +0.40 ∙ N∗¿Ed ¿¿
γM

in care:
h pan
N∗¿Ed =N Ed +0.8 V Ed ¿
l pan
Unde:
hpan si lpan sunt dimensiunile panoului de zidarie confinata.
Valoarea VEd din relatia (6.35b) se va limita conform relatiei:
VEd≤lpantfvd0
Unde:
fvd0 este rezistenta unitara de proiectare pentru lunecare in rost orizontal sub efort de
compresiune egal cu zero (aderenta la forfecare).

(3) Rezistenta de proiectare la forfecare a armaturii verticale din stalpisorul comprimat, prin
efectul de dorn, (VRd2) se va calcula cu relatia:

VRd2=λcAascfyd

unde notatiile sunt urmatoarele:

Aasc - aria armaturii din stalpisorul de la extremitatea comprimata;


fyd - rezistenta de proiectare a armaturii din stalpisorul comprimat.
λc - factorul de participare al armaturii prin efectul de dorn

Valorile λc se iau din tabelul 6.3.


(4) Rezistenta de proiectare la forfecare a betonului din stalpisorul comprimat se calculeaza
cu relatia:

VRsc=Absc x fcvd

Unde notatiile sunt urmatoarele:

Absc - aria betonului din stalpi_orul de la extremitatea comprimata

fcvd - rezistenta unitara de proiectare la forfecare a betonului din stalpisorul comprimat.

6.6.4.2.2. Rezistenta la cedare pe sectiune înclinata – pg.92 – CR6/2013

(1) Rezistenta de proiectare la cedare pe sectiune inclinata a peretilor din zidarie confinata,
VRd,i, se va calcula prin insumarea urmatoarelor valori:

a. rezistenta de proiectare la cedare pe sectiune inclinata a panoului din zidarie simpla


corectata pentru a tine seama de efectul elementelor de confinare (VRdi*),
b. rezistenta de proiectare la forfecare corespunzatoare armaturii din stalpisorul de la
extremitatea comprimata a peretelui (VRd2),
c. rezistenta de proiectare la forfecare a betonului din stalpisorul comprimat (VRsc)

VRd = VRdi* + VRd2 + VRsc (6.38)

(2) Rezistenta de proiectare la cedare pe sectiune inclinata a panoului din zidarie nearmata
(VRdi*) se va lua:

a. pentru solicitari neseismice, egala cu valoarea VRdi calculata cu relatia (6.34) cu


rezistentele fvd,i calculate cu relatiile (4.4) si (4.6a)
b. pentru solicitari seismice se va folosi relatia (6.34) si se va tine seama de efectul
conlucrarii intre elementele de confinare si panoul de zidarie inlocuind in relatiile
(4.4a) si (4.4b) efortul unitar σ0d cu valoarea σ0d* calculata cu relatia:

in care NEd* este dat de relatia (6.35b).

(2) Rezisten_ele VRd2 si VRsc se vor calcula conform 6.6.4.2.1. (3) si 6.6.4.2.1 (4).
Exemplul punctual !

1) Rezistenta de proiectare la lunecare in rost orizontal a peretilor din zidarie confinata


VRd = VRd1* + VRd2 + VRsc (6.35)
V 1
Rd 1∗¿= ∙ f ∙ t ∙l +0.40 ∙ N∗¿ Ed ¿¿
γ M vk 0 ad

fvk0 – reprezintă „rezistenţa unitară caracteristică la forfecare a zidăriei sub efort de compresiune”, coform
tabelului 4.5, pentru argila arsă şi mortar M10 valoarea fvk0 = 0.20 Mpa(N/mm2); - pg.43/COD
fvd0 – reprezintă „rezistenţa unitară de proiectare pentru lunecare în rost orizontal sub efort de
compresiune egal cu 0 (aderenţa la forfecare)”, coform tabelului C.14a(pg.171 COD), pentru argila arsă,
γ M = 2.2 şi mortar M10 valoarea fvd0 = 0.10 MPa;
lad – „reprezintă lungimea pe care aderenţa este activă pentru calculul rezistenţei la forţă tăietoare”;
l ad= ( 2.35∙ sd −1 ) ∙l w pentru pereţi dreptunghiulari – pg. 90 COD – (6.31a)

h pan
N∗¿Ed =N Ed +0.8 V Ed ¿
l pan

V Ed≤lpantfvd0 => V Ed≤ 3500mm * 205mm * 0.10 N/mm2 => V Ed≤ 87500 N=> V Ed≤87.5 kN

3m
N∗¿Ed ¿ = 44.41 kN + 0.8*87.5kN =104.41 kN
3.5 m

l ad= ( 2.35∙ sd −1 ) ∙l w

σ d 119.32 kN /mp 119.32 kN /mp


sd = = = =¿ 0.024
fd 4.85 N /mmp 4850 kN /mp
sd – reprezintă „raportul dintre efortul unitar de compresiune σ d si rezistenţa de proiectare la
compresiune fd”;

σ d = N∗¿Ed / Aw ¿ = 104.41 / 0.875 = 119.32 kN/m 2

l ad = (2.35 *0.024 – 1) * 3.5 m = -3.30m

Aw – Aria sectiunii orizontale a peretelui

V 1 N/mm2 * 250mm *3300mm * 0.40 * 104410 N = 116kN


Rd 1∗¿= ∗¿ ¿0.20
2.2
VRd2=λcAascfyd = 0.250*804.25mm2*435N/mm2 = 87.46 kN

VRsc=Absc x fcvd = 250mm*250mm*10.67N/mm2=666.875 kN

VRd = VRd1* + VRd2 + VRsc = 116kN + 87.46kN + 666.875 kN = 870.335 kN

S-ar putea să vă placă și