Sunteți pe pagina 1din 70

Universitatea OVIDIUS Constanţa

Departamentul ID-IFR
Facultatea Matematica-Informatica

ELEMENTE DE
ANALIZA
MATEMATICA SI
MATEMATICI
SPECIALE
Caiet de Studiu Individual
Specializarea IEDM
Anul de studii I
Semestrul I

Titular disciplină:
Prof. univ. dr. EDUARD-MARIUS CRACIUN

2010
Cuprins

ELEMENTE DE ANALIZA MATEMATICA SI


MATEMATICI SPECIALE
CUPRINS
Unitate Titlul Pagina
de
învăţare
INTRODUCERE 6

1 1 RECAPITULAREA UNOR NOŢIUNI DE BAZA DIN ANALIZA 8


MATEMATICĂ DE LICEU
1.1 Mulţimi. 8
1.2 Funcţii 9
Lucrare de verificare Unitate de învăţare Nr. 1 11
Răspunsuri şi comentarii la întrebările din testele de autoevaluare 11
Bibliografie Unitate de învăţare Nr. 1 11

2 2 SPAŢII METRICE 13
2.1 Definiţii şi exemple 13
2.2 Spaţii metrice particulare 14
Lucrare de verificare Unitate de învăţare Nr. 2 16
Răspunsuri şi comentarii la întrebările din testele de autoevaluare 16
Bibliografie Unitate de învăţare Nr. 2 17

3 SIRURI DE NUMERE 19
3.1 Siruri de numere: definiţie şi exemple 19
3.2 Criterii de convergenţă 20
Lucrare de verificare Unitate de învăţare Nr. 3 21
Răspunsuri şi comentarii la întrebările din testele de autoevaluare 21
Bibliografie Unitate de învăţare Nr. 3 21

4 SERII DE NUMERE 23
4.1 Serii numerice 23
4.2 Criterii de convergenţă 24
Lucrare de verificare Unitate de învăţare Nr. 4 25
Răspunsuri şi comentarii la întrebările din testele de autoevaluare 26
Bibliografie Unitate de învăţare Nr. 4 26

5 LIMITE DE FUNCŢII 28
5.1 Limita unei funcţii într-un punct 28
Lucrare de verificare Unitate de învăţare Nr. 5 29
Răspunsuri şi comentarii la întrebările din testele de autoevaluare 29
Bibliografie Unitate de învăţare Nr. 5 30

2
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Cuprins

6 FUNCŢII CONTINUE 32
6.1 Funcţii continue pe spaţii metrice 32
Lucrare de verificare Unitate de învăţare Nr. 6 33
Răspunsuri şi comentarii la întrebările din testele de autoevaluare 33
Bibliografie Unitate de învăţare Nr. 6 33

7 DERIVATE PARŢIALE SI DIFERENŢIALA DE ORDINUL ÎNTÂI 35


7.1 Derivate parţiale de ordinul întâi 35
Lucrare de verificare Unitate de învăţare Nr. 7 36
Răspunsuri şi comentarii la întrebările din testele de autoevaluare 37
Bibliografie Unitate de învăţare Nr. 7 37

8 DERIVATE PARŢIALE SI DIFERENŢIALE DE ORDIN SUPERIOR 39


8.1 Derivate parţiale de ordin superior 39
8.2 Derivata dupa un versor 40
Lucrare de verificare Unitate de învăţare Nr. 8 41
Răspunsuri şi comentarii la întrebările din testele de autoevaluare 41
Bibliografie Unitate de învăţare Nr. 8 42

9 EXTREME LIBERE 44
9.1 Puncte de extrem local 44
9.2 Algoritm de determinare a punctelor de extrem local 44
Lucrare de verificare Unitate de învăţare Nr. 9 46
Răspunsuri şi comentarii la întrebările din testele de autoevaluare 46
Bibliografie Unitate de învăţare Nr. 9 47

10 EXTREME CU LEGĂTURI 49
10.1 Extreme condiţionate 49
10.2 Multiplicatorii lui Lagrange. Exemplu 50
Lucrare de verificare Unitate de învăţare Nr. 10 51
Răspunsuri şi comentarii la întrebările din testele de autoevaluare 51
Bibliografie Unitate de învăţare Nr. 10 52

11 INTEGRALA RIEMANN 54
11.1 Sume Riemann. 54
11.2 Clase de funcţii integrabile 55
Lucrare de verificare Unitate de învăţare Nr. 11 56
Răspunsuri şi comentarii la întrebările din testele de autoevaluare 56
Bibliografie Unitate de învăţare Nr. 11 56

12 INTEGRALE IMPROPRII 58
12.1 Integrale improprii de speţa I 58
Lucrare de verificare Unitate de învăţare Nr. 12 60
Răspunsuri şi comentarii la întrebările din testele de autoevaluare 60

3
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Cuprins

Bibliografie Unitate de învăţare Nr. 12 60

13 INTEGRALE DUBLE 62
13.1 Definiţia integralei duble. Proprietăţi ale integralei duble. Metode de
calcul 62
Lucrare de verificare Unitate de învăţare Nr. 13 64
Răspunsuri şi comentarii la întrebările din testele de autoevaluare 65
Bibliografie Unitate de învăţare Nr. 13 65

14 INTEGRALE TRIPLE 67
14.1 Definiţia integralei triple. Calculul integralei triple 67
Lucrare de verificare Unitate de învăţare Nr. 14 68
Răspunsuri şi comentarii la întrebările din testele de autoevaluare 68
Bibliografie Unitate de învăţare Nr. 14 69

BIBLIOGRAFIE 70

Observaţie: numărul unităţilor de învăţare este egal cu numărul şedinţelor de curs


la forma de învăţământ zi (28 ore curs = 14 UI, 14 ore curs = 7 UI)

4
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Introducere

Elemente de analiza matematica si matematici


speciale
INTRODUCERE
foto Stimate student,

Numele meu este Eduard-Marius Craciun (n.1965), în prezent sunt profesor


universitar, titular al Facultaţii de Matematica-Informatica din cadrul
Universităţii „Ovidius” Constanţa. Sunt absolvent al Facultăţii de
Matematica-Informatica a Universitatii din Bucureşti. Sunt autor a
numeroase cărţi şi articole în domeniul matematicilor aplicate si al
mecanicii publicate in prestigiose edituri din tara si din strainatate (SUA,
China, Germania, Franta, Italia, sa).

Materialul este organizat în 14 unităţi de învăţare, fiecare din aceste


unităţi conţinând o parte de prezentare teoretică a subiectului tratat, o
parte de exerciţii (teste de autoevaluare), rezolvările acestora şi o lucrare
de verificare finală. Testele de autoevaluare ajută la fixarea cunoştinţelor
dobândite în fiecare unitate de învăţare şi permit evaluarea continuă a
cursantului. Lucrările de verificare reprezintă o evaluare finală la
sfârşitul fiecărei etape de învăţare, prin care se urmăreşte determinarea
gradului de însuşire de către dumneavoastră a conceptelor, metodelor,
tehnicilor etc. prezentate anterior. Răspunsurile pe care le formulaţi vor
fi transmise prin e-mail la adresa emcraciun@yahoo.com pentru a fi
verificate şi comentate.

Lucrarea pe care o redactaţi şi pe care o trimiteţi tutorelui trebuie să


conţină pe prima pagină denumirea cursului „Elemente de analiza
matematica si matematici speciale”, numele şi prenumele dumneavoastră
şi adresa de e-mail pe care o aveţi. Pentru o justă identificare a lucrării
este de dorit ca pe fiecare pagină să inseraţi numele şi prenumele
dumneavoastră.

Răspunsurile trebuie să fie clar formulate, în limita posibilităţilor fiind


recomandabilă utilizarea unui procesator de texte. În medie răspunsurile
ar trebui să se întindă pe o jumătate de pagină, putând exista formulări
mai lungi sau mai scurte funcţie de subiectul tratat. Între două răspunsuri
succesive este necesar a fi lăsat un spaţiu de 5-6 cm pentru eventuale
comentarii din partea tutorelui.

Ponderea acestor lucrări de evaluare în totalul notei de examen este de


50%, restul de 50% fiind constituit de examenul propriu-zis.

6
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Introducere

Succes !
Spor la învăţat şi succes!

7
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Recapitularea unor notiuni de baza din analiza matematica de liceu

Unitate de învăţare Nr. 1

RECAPITULAREA UNOR NOTIUNI DE BAZA DIN ANALIZA


MATEMATICA DE LICEU

Cuprins Pagina

Obiectivele Unităţii de învăţare Nr. 1 8


RECAPITULAREA UNOR NOŢIUNI DE BAZA DIN ANALIZA MATEMATICĂ
DE LICEU
 Recapitularea noţiunilor de baza ale analizei matematice din liceu
 Însuşirea aparatului de calcul din analiza matematică de liceu

1.1 Mulţimi …………………………………………....………………………………….. 8


1.2 Funcţii …………………………………………....…………………………………... 9
Lucrare de verificare Unitate de învăţare Nr. 1………………………………………….... 11
Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare…………………................................. 11
Bibliografie Unitate de învăţare Nr. 1…………………………………………………….. 11

8
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Recapitularea unor notiuni de baza din analiza matematica de liceu

OBIECTIVELE Unităţii de învăţare Nr. 1


Principalele obiective ale Unităţii de învăţare Nr. 1 sunt:

 Recapitularea noţiunilor de bază ale analizei matematice din liceu


 Însuşirea aparatului de calcul din analiza matematică de liceu

Mulţimi
1.1 Mulţimi Dacă elementul x se află printre elementele mulţimii A vom scrie x  A şi
citim x aparţine mulţimii A. În caz contrar scriem x  A şi citim x nu
aparţine mulţimii A. Notăm cu  mulţimea vidă (fără nici un element).

Definiţie

Dacă A, B sunt două mulţimi atunci:

1) A este inclusă în B şi notăm A  B   x  A  x  B ;


2) A  B  A  B şi B  A ;
3) intersecţia mulţimilor A şi B este mulţimea

A  B  x | x  A şi x  B ;

4) reuniunea mulţimilor A şi B este mulţimea

A  B  x | x  A sau x  B .

Dacă X este o mulţime atunci mulţimea submulţimilor acestei mulţimi se


notează P X   A | A  X  , (mulţimea părţilor lui X).

Dacă X  a1 , a 2 ,..., a n  este o mulţime finită atunci P(X) este o mulţime
cu 2n elemente, de aceea o altă notaţie pentru P(X) este 2X.

Exemplu

Dacă X  a1 , a 2 , a 3 , atunci

P X    , a1 , a 2 , a3 , a1 , a 2 , a 2 , a3 , a1 , a3 , a1 , a 2 , a3 .

Definiţie

Dacă A1, A2 sunt două mulţimi se numeşte produsul cartezian al mulţimii


A1 cu mulţimea A2 mulţimea

A1  A2  a1 , a 2  | a1  A1 , a 2  A2 .

9
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Recapitularea unor notiuni de baza din analiza matematica de liceu

Exemplu

R 2  R  R   x, y  | x, y  R;
R 3  R  R  R   x, y, z  | x, y, z  R ;
R n  R  R  R  ...  R  x1 , x 2 ,..., x n  | xi  R, i  1,..., n.

Dacă A şi B sunt două mulţimi atunci mulţimea

A \ B  x | x  A şi x  B

se numeşte diferenţa celor două mulţimi.

Dacă X   şi A  X atunci complementara lui A în raport cu X este


mulţimea C X A  x | x  X şi x  A .

Test de autoevaluare 1.1 – Scrieţi răspunsul în spaţiul liber din chenar.


Fie familia de mulţimi  Ai iI  P X , X   . Aratati ca următoarea
egalitate este adevărată:

 
C X   Ai    C X Ai
 i  I  iI

Răspunsul la test se găseşte la pagina .


Funcţii
1.2 Funcţii Definiţie
Fiind date mulţimile nevide X şi Y, se numeşte funcţie definită pe X cu
valori în Y o relaţie binară f  X  Y cu proprietăţile:
1)  x  X ,  y  Y astfel încăt  x, y   f ;
2) Dacă x, y1   f ,  x, y 2   f  y1  y 2 .

Dacă f este o funcţie de la X la Y şi  x, y   f atunci vom scrie y  f  x  .


Elementul y se numeşte imaginea lui x prin funcţia f sau valoarea lui f în
punctul x. X se mai numeşte şi domeniul funcţiei f.

Remarcăm de asemenea că noţiunea de funcţie presupune trei elemente:


1) X, domeniul de definiţie al funcţiei;
2) Y, mulţimea de valori a funcţiei sau codomeniul;
3) relaţia care asociază oricărui element x  X un unic element y  Y .

Precizăm că în locul termenului de funcţie se mai folosesc şi termenii de


aplicaţie, transformare, operator.

Dacă f : X  Y este o funcţie şi A  X , mulţimea

f  A   f  x   Y | x  A

10
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Recapitularea unor notiuni de baza din analiza matematica de liceu

se numeşte imaginea lui A prin f , iar dacă B  Y , mulţimea

f 1
B   x  X | f x   B
se numeşte imaginea reciprocă sau preimaginea prin funcţia f a mulţimii
B.

Definiţie
Dacă f1, f2 sunt două funcţii f1 : X 1  Y1 şi f 2 : X 2  Y2 , atunci spunem
că f1 şi f2 sunt egale  f1  f 2  dacă şi numai dacă
1) X 1  X 2 ;
2) Y1  Y2 ;
3)  x  X 1  f1  x   f 2  x  .

Definiţie
Fie f : X  Y o funcţie. Spunem că:
1) f este injectivă dacă  x1 , x2  X , x1  x 2  f x1   f x 2  ;
2) f este surjectivă dacă  y  Y ,  x  X astfel încât f  x   y ;
3) f este bijectivă dacă f este injectivă şi surjectivă;
4) f este inversabilă dacă  g : Y  X astfel încât g  f  1 X şi
f  g  1Y ;

Am ajuns la sfârşitul Unităţii de învăţare Nr. 1.

În loc de Vă recomand să faceţi o recapitulare a principalelor subiecte prezentate în


rezumat această unitate şi să revizuiţi obiectivele precizate la început.

Este timpul pentru întocmirea Lucrării de verificare Unitate de învăţare


Nr. 1 pe care urmează să o transmiteţi tutorelui.
11
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Recapitularea unor notiuni de baza din analiza matematica de liceu

Lucrare de verificare Unitate de învăţare Nr. 1

 
Să se arate că: C X   A    C
i X Ai 
 iI  iI

Răspunsurile şi comentariile la testele de autoevaluare

Răspuns 1.1
 
Să arătăm că avem C X   Ai    C X Ai . Fie
 iI  iI
 
x  C X   Ai   x   Ai   x  Ai  x  C X Ai  ,
 iI  iI

i  I  x   C X Ai . Invers, dacă x   C X Ai  x  C X Ai ,


iI iI

i  I  x  Ai , i  I  x   Ai  x  C X   Ai  .


iI  iI 

Bibliografie Unitate de învăţare Nr. 1

1. Barbu L, Craciun E.M.- “Elemente de analiza matematica si


matematici speciale”, Ed. Ex-Ponto, Constanta, 2004
2. Chirita S. – “Probleme de matematici superioare”, Ed. Didactica si
Pedagogica, Bucuresti 1989

12
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Spatii metrice

Unitate de învăţare Nr. 2

SPAŢII METRICE

Cuprins Pagina

Obiectivele Unităţii de învăţare Nr. 2…………………………………………………….. 13


2.1 Definiţii şi exemple………………………………………………………………........ 13
2.2 Spaţii metrice particulare……………………………………………………………... 14
Lucrare de verificare Unitate de învăţare Nr. 2………………………………………….... 16
Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare…………………................................. 16
Bibliografie Unitate de învăţare Nr. 2…………………………………………………….. 17

13
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Spatii metrice

OBIECTIVELE Unităţii de învăţare Nr. 2


Principalele obiective ale Unităţii de învăţare Nr. 2 sunt:

 Însuşirea noţiunilor din baza ale teoriei spaţiilor metrice


 Studierea proprietăţilor trecerii la limită

2.1 Definiţii şi exemple


Definiţii şi Definiţie
exemple Fie X o mulţime nevidă. O aplicaţie d : X  X  0,   se numeşte
distanţă pe X (sau metrică) dacă:
1) d x, y   0 dacă şi numai dacă x  y ,  x, y  X ;
2) d x, y   d  y, x  ,  x, y  X ;
3) d x, z   d  x, y   d  y, z  ,  x, y, z  X , (inegalitatea triunghiului).
Perechea  X , d  se numeşte spaţiu metric.

Exemplu
1. Pe R  R definim distanţa, d  x, y   x  y ,  x, y  R . Se verifică
uşor că R , d  este spaţiu metric.
2. Fie X o mulţime nevidă şi d : X  X  0,   ,

0 x  y,
d x, y    dacă
1 x  y,

numită metrica discretă pe X.


3. Pe C putem defini matricea d  z1 , z 2   z1  z 2 ,  z1 , z2  C . Astfel,
C, d  este spaţiu metric.
4. Pe spaţiul R n   x1 ,..., xn  | x1 ,..., xn  R, definim aplicaţia

d : R n  R n  0,   ,

d  x, y   x1  y1 2  ...  x n  y n 2 ,  x, y  R n ,

x   x1 ,..., x n  , y   y1 ,..., y n  . Atunci d estedistanţa pe Rn, numită distanţa


euclidiană.

Definiţie
Fie  X , d  un spaţiu metric şi x0  X , r  0 .

Se numeşte bilă deschisă centrată în x0, de rază r, mulţimea:

14
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Spatii metrice

Br  x0   x  X | d  x, x0   r .

Se numeşte bilă închisă, centrată în x0 şi de rază r, mulţimea:

Br  x0   x  X | d  x, x0   r .

Se numeşte sferă centrată x0 şi de rază r, mulţimea:

S r  x0   x  X | d  x, x0   r.

Exemplu
Dacă X  R şi d  x, y   x  y ,  x, y  R , atunci
Br x0   x 0  r , x0  r  . Mai mult, orice interval (a, b) din R coincide cu
ab
o bilă deschisă din R şi anume a, b   B b  a  .
2 
2 

Avem Br  x0   x 0  r , x0  r , iar orice interval închis a, b  R coincide


ab
cu B b  a  .
2 
2 
Test de autoevaluare 2.1 – Scrieţi răspunsul în spaţiul liber din chenar.
Fie X o multime nevidă şi d metrica discretă. Arătaţi că (X,d) este spaţiu
metric.

Răspunsul la test se găseşte la pagina .


2.2 Spaţii metrice particulare
Spaţii metrice Definiţie
particulare Fie X un spaţiu vectorial peste corpul K K  R sau C  . Se numeşte nor-
mă definită pe X o aplicaţie notată ||  || , ||  ||: X  R , x  x  , cu
proprietăţile:
1) x  0 ,  x  X şi x  0  x  0 ;
2) x   x ,  y  K ,  x  X ;
3) x  y  x  y ,  x, y  X (inegalitatea triunghiului).

Observaţie
Pentru x  X , numărul x se numeşte norma vectorului x.

Exemplu
1. R este spaţiu vectorial peste R şi aplicaţia x : x  x  R , verifică
axiomele unei norme.
2. Rn este spaţiu vectorial peste R. Se poate arăta (verificaţi acest lucru) că
următoarele aplicaţii sunt norme pe Rn :

15
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Spatii metrice

n
a) x   x ,  2
i x   x1 , x2 ,..., xn   R n ,
i 1

(norma euclidiană)

n
b) x 1   xi ,  x   x1 , x2 ,..., xn   R n ;
i 1

c) x 2  max xi ,  x   x1 , x2 ,..., xn   R n .


1 i  n

3. X  C 0 a, b :  f | f : a, b  R, f continuã . Se verifică uşor că X este


spaţiu vectorial peste R şi aplicaţiile:
1
b 2
a) f    f 2  x dx  ,  f  X ;
a 

b) f  sup f  x  ,  f  X , (norma convergenţei uniforme) sunt nor-


xa , b 

me pe spaţiul X.

Definiţie
Perechea formată dintr-un spaţiu vectorial X şi o normă pe X se numeşte
spaţiu vectorial normat. Vom nota cu  X , ||  || .

Fie spaţiul vectorial normat  X , ||  || şi d : X  X  R ,

d x, y   x  y ,  x, y  X .

Atunci d este o distanţă pe X.

Observaţie
Prin urmare, orice spaţiu vectorial normat devine un spaţiu metric în care
distanţa este cea definită cu ajutorul normei. Ca urmare într-un spaţiu
vectorial normat vom avea toate noţiunile topologice introduse într-un
spaţiu metric.

Toate noţiunile topologice exprimate cu ajutorul distanţei vor avea o


exprimare cu ajutorul normei.

Definiţie
Un spaţiu vectorial normat în care orice şir Cauchy este convergent se
numeşte spaţiu Banach.

O categorie particulară de spaţii normate sunt spaţiile prehilbertiene: acele


spaţii normate în care forma este definită cu ajutorul produsului scalar.
Fie X un spaţiu vectorial peste K ( K  R sau C ) .

16
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Spatii metrice

Definiţie
Se numeşte produs scalar pe X o aplicaţie notată:

, : X  X  K  x, y   x, y   cu proprietăţile:
1)  x, x  0 ,  x  X şi  x, x  0  x  0 ;
2)  x, y   y, x  ,  x, y  X ;
3)  x1  x2 , y  x1 , y    x2 , y  ,  x1 , x2 , y  X ;
4)  x, y    x, y  ,    K ,  x, y  X .

Propoziţie
Fie X un spaţiu vectorial pe care s-a definit un produs scalar, notat  ,  .
Atunci pentru orice x, y  X are loc egalitatea:

 x, y    x, x    y, y  .

Test de autoevaluare 2.2 – Scrieţi răspunsul în spaţiul liber din chenar.


Inegalitatea Cauchy-Buniakovski-Schwartz
Fie X un spaţiu vectorial pe care s-a definit un produs scalar, notat  ,  .
Atunci pentru price x, y  X are loc inegalitatea:

 x, y    x , x   y , y 

Răspunsul la test se găseşte la pagina .

Am ajuns la sfârşitul Unităţii de învăţare Nr. 2.

În loc de Vă recomand să faceţi o recapitulare a principalelor subiecte prezentate în


rezumat această unitate şi să revizuiţi obiectivele precizate la început.

Este timpul pentru întocmirea Lucrării de verificare Unitate de învăţare


Nr. 2 pe care urmează să o transmiteţi tutorelui.

Lucrare de verificare Unitate de învăţare Nr. 2

Fie X un spaţiu vectorial pe care avem definit un produs scalar, notat <,>.
Atunci aplicaţia: ||  ||: X  R , x   x, x  ,  x  X este o normă pe
X.

Răspunsurile şi comentariile la testele de autoevaluare

Răspuns 2.1
Să arătam că d verifică proprietăţile 1) – 3). Proprietăţile 1) şi 2) sunt
evidente din definiţia lui d.
Pentru 3), dacă d x, y   d  y, z   0 , atunci x  y şi y  z , de unde x  z ,
deci d  x, z   0 . În aceste cazuri inegalitatea triunghiului este evidentă.

17
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Spatii metrice

Răspuns 2.2
Vom demonstra pentru cazul în care X este spaţiu vectorial peste R. Fie
x, y  X şi   R . Pentru orice   R avem:
0  x  y, x  y  2  x, x  2  x, y    y, y  .
Deoarece avem o funcţie de gradul doi în λ deducem:

  0   x, y    x , x   y , y  .

Bibliografie Unitate de învăţare Nr. 2

1. Barbu L, Craciun E.M.- “Elemente de analiza matematica si


matematici speciale”, Ed. Ex-Ponto, Constanta, 2004
2. Colojoara I. – “Analiza Matematica”, Ed. Didactica si Pedagogica,
Bucuresti 1983
3. Craiu M., Tanase V. - “Analiza Matematica”, Ed. Didactica si
Pedagogica, Bucuresti 1980

18
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Siruri de numere

Unitate de învăţare Nr. 3

ŞIRURI DE NUMERE

Cuprins Pagina

Obiectivele Unităţii de învăţare Nr. 3…………………………………………………….. 19


3.1 Şiruri de numere: definiţii şi exemple ………………………………………....……... 19
3.2 Criterii de convergenţă………………………………………....……………………... 20
Lucrare de verificare Unitate de învăţare Nr. 3………………………………………….... 21
Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare…………………................................. 21
Bibliografie Unitate de învăţare Nr. 3…………………………………………………….. 21

19
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Siruri de numere

OBIECTIVELE Unităţii de învăţare Nr. 3


Principalele obiective ale Unităţii de învăţare Nr. 3 sunt:
 Se urmăreşte în special dobândirea unor anumite deprinderi în
aplicarea cunoştinţelor teoretice in aplicatiile practice.
 Formarea unei gândiri logice şi ordonate aplicabile în analiza şi
rezolvarea oricărei aplicatii de şiruri ce apare în practică sau la
disciplinele ce vor urma (Mecanica, Rezistenta, etc.).

3.1 Siruri de numere: definiţie şi exemple


Definiţii Definiţie
Exemple Un şir zn nN  K se numeşte şir convergent dacă există z  K astfel
încât    0 ,  N   N cu proprietatea că

d zn , z   zn  z   ,  n  N  .

Numărul se numeşte limita şirului zn nN şi vom nota lim zn  z .


n

Un şir care nu are limită în K se numeşte divergent.

Exemplu
Şirul

xn 
 1
n
,  n  1 ,
n
este convergent.

Definiţie
Un şir zn nN  K , se numeşte şir Cauchy dacă    0 ,  N   N
astfel încât,  n  N  şi  p  N să rezulte

d zn  p , zn   zn  p  zn   .

Exemplu
Şirul

1 1
xn  1  2
 ...  2 ,   1 ,
2 n
este şir Cauchy.

Definiţie
Un şir zn nN  K se numeşte mărginit dacă  M  0 astfel încât
zn  M ,  n  N .

20
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Siruri de numere

Definiţie
Dacă mulţimea K  R şi şirul xn nN  R atunci spunem că şirul este
monoton crescător (respectiv descrescător) dacă:

xn 1  xn , (respectiv xn 1  xn ),  n  N .

Un şir se numeşte monoton dacă este monoton crescător sau monoton


descrescător.

Fie şirul zn nN  K . Dacă şirul este convergent atunci şirul zn nN este
mărginit. Reciproca nu este adevărată.
Test de autoevaluare 3.1 – Scrieţi răspunsul în spaţiul liber din chenar.
Dati exemplu de un sir marginit si divergent.

Răspunsul la test se găseşte la pagina .

3.2 Criterii de convergenţă


Criterii de Propoziţie
convergenţă Orice şir convergent zn nN  K este şir Cauchy.

Fie zn nN  K un şir Cauchy, atunci zn nN este mărginit.

Teoremă (Weierstrass)
Fie şirul xn nN  R , monoton şi mărginit atunci xn nN este convergent.

Orice şir mărginit de numere reale are cel putin un subşir convergent.

Fie xn nN ,  yn nN şi zn nN şiruri de numere reale astfel încât

xn  yn  zn ,  n  N 0 , lim xn  lim zn  l .


n n 

Atunci şirul  yn nN este convergent şi lim yn  l .


n 

Dacă xn nN şi  yn nN sunt şiruri de numere reale astfel încât lim xn  x ,
n

lim yn  y iar xn  yn ,  n  N 0 , atunci x  y .


n

Teoremă
Fie şirul de numere complexe zn nN , cu zn  xn  iyn , xn , yn  R ,
 n  N . Atunci :
1) şirul zn nN este convergent   xn nN şi  yn nN sunt convergente şi
are loc egalitatea:

lim zn  lim xn  i lim yn ;


n n  n

21
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Siruri de numere

2) şirul zn nN este Cauchy   xn nN şi  yn nN sunt şiruri Cauchy.

Teoremă
Un şir de numere reale xn nN este convergent dacă şi numai dacă este şir
Cauchy.

Test de autoevaluare 3.2 – Scrieţi răspunsul în spaţiul liber din chenar.


Şirul zn nN  C este convergent dacă şi numai dacă este şir Cauchy.

Răspunsul la test se găseşte la pagina .

Am ajuns la sfârşitul Unităţii de învăţare Nr. 3.

În loc de Vă recomand să faceţi o recapitulare a principalelor subiecte prezentate în


rezumat această unitate şi să revizuiţi obiectivele precizate la început.

Este timpul pentru întocmirea Lucrării de verificare Unitate de învăţare


Nr. 3 pe care urmează să o transmiteţi tutorelui.

Lucrare de verificare Unitate de învăţare Nr. 3

Calculaţi limita şirului an n 1 avand termenul general

1 1 1
an    ... 
1 2 2  3 nn  1

Răspunsurile şi comentariile la testele de autoevaluare

Răspuns 3.2
Fie zn  xn  iyn , xn , yn  R ,  n  N .
Şirul   zn nN este convergent   xn nN şi  yn nN sunt convergente
  xn nN şi  yn nN sunt şiruri Cauchy   zn nN este şir Cauchy.

Bibliografie Unitate de învăţare Nr. 3

1. Arama L., Morozan T. – “Culegere de probleme de calcul diferential si


integral”, Ed. Tehnica, Bucuresti 1978
2. Bucur Gh., Campu E., Gaina S. - “Culegere de probleme de calcul
diferential si integral II, III”, Ed. Tehnica, Bucuresti 1966
3. Chirita S. – “Probleme de matematici superioare”, Ed. Didactica si
Pedagogica, Bucuresti 1989
4. Rosculet M. - “Culegere de probleme de analiza matematica” Ed.
Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1976

22
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Serii de numere

Unitate de învăţare Nr. 4

SERII DE NUMERE

Cuprins Pagina

Obiectivele Unităţii de învăţare Nr. 4…………………………………………………….. 23


4.1 Serii numerice……………………………………………………..………………….. 23
4.2 Criterii de convergenţă……………………………………………………..…………. 24
Lucrare de verificare Unitate de învăţare Nr. 4………………………………………….... 25
Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare…………………................................. 26
Bibliografie Unitate de învăţare Nr. 4…………………………………………………….. 26

23
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Serii de numere

OBIECTIVELE Unităţii de învăţare Nr. 4


Principalele obiective ale Unităţii de învăţare Nr. 4 sunt:
 Se urmăreşte în special dobândirea unor anumite deprinderi în
aplicarea cunoştinţelor teoretice in aplicatiile practice.
 Formarea unei gândiri logice şi ordonate aplicabile în analiza şi
rezolvarea oricărei aplicaţii de siruri ce apare în practică sau la
disciplinele ce vor urma (Mecanica, Rezistenta, etc.)

4.1Serii numerice
Definiţii şi Definiţie
exemple Fie zn nN un şir de numere complexe şi

sn  z0  z1  ...  zn ,  n  N ,

numit şirul sumelor parţiale asociat şirului zn nN . Perechea de şiruri
zn nN , sn nN  se numeşte seria de termen general zn. Vom nota această

serie cu  zn ,
n0
z
n 0
n sau z0  z1  ...  zn  ... .

Definiţie
Seria  zn se numeşte convergentă dacă şirul sumelor parţiale sn nN este
n 0

convergent. Numărul s  lim sn se numeşte suma seriei şi vom nota


n

s   zn . Seriile care nu sunt convergente se numesc divergente.


n0

Exemplu
Seria geometrică de raţie r  C \ 1 , r n
. Şirul sumelor parţiale este
n0
n
1  r n 1
sn   r k  ,  n  1 . Astfel, seria r n
este convergentă dacă şi
k 0 1 r n 0

1
numai dacă r  1 şi în acest caz are suma .
1 r

Definiţie
O serie de numere complexe z
n 0
n se numeşte absolut convergentă dacă

seria z
n 0
n este convergentă.

24
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Serii de numere

Test de autoevaluare 4.1 – Scrieţi răspunsul în spaţiul liber din chenar.


1 1
Seria  , cu termenul general zn  este convergentă.
n 1 nn  1 nn  1

Răspunsul la test se găseşte la pagina .

4.2Criterii de convergenţă
Teoremă (Criteriul necesar de convergenţă)
Criterii 

convergenţă Dacă seria  zn este convergentă atunci lim zn  0 .


n 0
n

Exemplu

n 1 n 1
Fie seria  2n  3 cu
n 1
termenul general zn 
2n  3
. Evident

n 1 1
lim   0 . Seria este divergentă.
n 2n  3 2

Teoremă

Fie seria a n de numere reale pozitive an  0 ,  n  N  . Seria este
n0

convergentă dacă şi numai dacă şirul sumelor parţiale, sn nN , este
mărginit.

Propoziţie

1
Seria armonică generalizată n
n 1

este convergentă pentru   1 şi este

divergentă pentru   1 .

Teoremă
 
Fie seriile a n şi b n astfel încât 0  an  bn ,  n  n0 .
n0 n0
Atunci :
 
1) Dacă seria b
n0
n este convergentă şi seria a
n0
n este convergentă;
 
2) Dacă seria a
n0
n este divergentă şi seria b
n 0
n este divergentă.

Teoremă (Criteriul rădăcinii limită)Fie seria z
n 0
n astfel încât există l  lim n zn .
n

1) dacă l  1 seria este absolut convergentă;


2) dacă l  1 seria este divergentă.

25
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Serii de numere

Teoremă (Criteriul raportului cu limită)zn 1
Fie seria z n , zn  C \ 0 ,  n  N , astfel încât există lim l.
n 0
n zn
Atunci:
1) dacă l  1 seria este absolut convergentă;
2) dacă l  1 seria este divergentă;
3) dacă l  1 nu se poate preciza natura seriei.

Teoremă (Criteriul Raabe-Duhamel)Fie seria a n , an  0 ,  n  N astfel încât există
n0

 a 
lim n n  1  l
n
 an1 

Atunci:
1) dacă l  1 serie convergentă;
2) dacă l  1 serie divergentă;
3) dacă l  1 , nu se poate preciza natura seriei.

Test de autoevaluare 4.2 – Scrieţi răspunsul în spaţiul liber din chenar.


n2  1
Studiaţi natura seriei n
n 1 n3  n  1
.

Răspunsul la test se găseşte la pagina .

Am ajuns la sfârşitul Unităţii de învăţare Nr. 4.

Vă recomand să faceţi o recapitulare a principalelor subiecte prezentate în


În loc de
această unitate şi să revizuiţi obiectivele precizate la început.
rezumat

Este timpul pentru întocmirea Lucrării de verificare Unitate de învăţare


Nr. 4 pe care urmează să o transmiteţi tutorelui.

Lucrare de verificare Unitate de învăţare Nr. 4


1
Studiaţi natura seriei n
n 1
n
.

26
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Serii de numere

Răspunsurile şi comentariile la testele de autoevaluare

Răspuns 4.1
n
1 n
1 1  1
sn       1 ,  n  1 .
k 1 k k  1 k 1  k k 1 n 1
1
Evident lim sn  1 şi astfel seria este convergentă şi
n
 nn  1  1 .
n1

Răspuns 4.2
1 a
Fie bn  3 2 ,  n  1 . Deoarece lim n  1  0,   deducem conform
n n  bn

n2  1 
1
Crieteriului comparaţiei la limită că seriile n
n 0 n3  n  1
şi n
n 0
32
au

aceeaşi natură, adică sunt convergente.

Bibliografie Unitate de învăţare Nr. 4

1. Chirita S. – “Probleme de matematici superioare”, Ed. Didactica si


Pedagogica, Bucuresti 1989
2. Craiu M., Tanase V. - “Analiza Matematica”, Ed. Didactica si
Pedagogica, Bucuresti 1980
3. Fihtenholt G.M. – “Curs de calcul diferential si integral, vol. I –
III”, Ed. Tehnica, Bucuresti 1963
4. Meghea C. – “Bazele analizei matematice” Ed. Stiintifica si
Enciclopedica, Bucuresti, 1977
5. Mortici C. – “Lectii de analiza matematica” Ed. ExPonto,
Constanta, 2000
6. Smirnov V.I. – “Curs de matematici superioare” vol. I – V, Ed.
Tehnica, Bucuresti 1953

27
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Limite de functii

Unitate de învăţare Nr. 5

LIMITE DE FUNCŢII

Cuprins Pagina

Obiectivele Unităţii de învăţare Nr. 5…………………………………………………….. 28


5.1 Limita unei funcţii într-un punct……………………………………………………... 28
Lucrare de verificare Unitate de învăţare Nr. 5………………………………………….... 29
Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare…………………................................. 29
Bibliografie Unitate de învăţare Nr. 5…………………………………………………….. 30

28
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Limite de functii

OBIECTIVELE Unităţii de învăţare Nr. 5


Principalele obiective ale Unităţii de învăţare Nr. 5 sunt:

 Însuşirea noţiunilor de bază ale teoriei limitelor de funcţii


 Aplicarea calculului limitelor la discipline ce vor fi studiate

5.1 Limita unei funcţii într-un punct


Definiţii şi Definiţie
exemple Considerăm S1 , d1  , S 2 , d 2  două spaţii metrice, A  S1 , şi funcţia
f : A  S 2 . Spunem că f are limita în punctul x0  A' dacă există l  S 2 cu
proprietatea că:

   0 ,    0 astfel încât  x  A \ x0  cu d  x, x0     să rezulte


d 2  f  x , l    .

În acest caz spunem că l este limita funcţiei f în punctul x0 şi notăm


lim f  x   l .
x x0

Observaţie
Problema limitei unei funcţii se pune numai într-un punct de acumulare al
domeniului de definiţie al funcţiei, adică într-un punct pentru care avem
posibilitatea să ne apropiem prin puncte din mulţimea pe care este definită
funcţia.

Propoziţie
Fie S1 , d1  , S 2 , d 2  două spaţii metrice şi funcţia f : A  S1  S 2 ,
x0  A' . Atunci următoarele afirmaţii sunt echivalente:
a) lim f  x   l ;
x x0

b) pentru orice şir  xn nN  A \ x0  cu lim xn  x0 rezultă că lim f  x   l


n n
(definiţia limitei cu şiruri);
c) pentru orice vecinătate V a lui l există U vecinătate a lui x0 astfel încât:

f U \ x0   A  V

(definiţia limitei cu vecinătăţi).

Teoremă
Fie spaţiile metrice S1 , d1  şi S 2 , d 2  , A  S1 , f : A  S 2 , x0  A' . Dacă
există lim f  x  atunci aceasta este unică.
x x0

Propoziţie
Fie f : A  R m  R n , x   x1..., xm  , f   f1..., f m  , x0  A' . Functia f
29
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Limite de functii

are limita în x0 dacă şi numai dacă funcţiile reale f1 , f 2 ,..., f n au limite în


x0 şi în acest caz:
lim f  x    lim f1  x , lim f 2  x ,..., lim f n  x  .
x x0  x x0 x x0 x x0 

Test de autoevaluare 5.1 – Scrieţi răspunsul în spaţiul liber din chenar.

Studiaţi existenţa limitei în origine pentru funcţia f : R \ 0,2  R 2 ,


 sin x x 2  x  1 
f  x    ,  ,  x  0,2 .
 x x  2 

Răspunsul la test se găseşte la pagina .

Am ajuns la sfârşitul Unităţii de învăţare Nr. 5.

În loc de Vă recomand să faceţi o recapitulare a principalelor subiecte prezentate în


rezumat această unitate şi să revizuiţi obiectivele precizate la început.

Este timpul pentru întocmirea Lucrării de verificare Unitate de învăţare


Nr. 5 pe care urmează să o transmiteţi tutorelui.

Lucrare de verificare Unitate de învăţare Nr. 5

Studiaţi existenţa limitei în origine a funcţiei f : R 2 \ 0,0  R ,

x3 y
f  x, y   .
x2  y 2

Răspunsurile şi comentariile la testele de autoevaluare

Răspuns 5.1

sin x x2  x  1
Notăm cu f1  x   , f 2 x   ,  x  0,2 . Avem:
x x2

sin x
lim f1  x   lim  1,
x0 x0 x

x2  x  1 1
lim f 2  x   lim  ,
x0 x0 x2 2

 1
deci f are limită în punctul x0  0 şi lim f  x   1,  .
x0
 2

30
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Limite de functii

Bibliografie Unitate de învăţare Nr. 5

1. Barbu L, Craciun E.M.- “Elemente de analiza matematica si


matematici speciale”,Ed. Ex-Ponto, Constanta, 2004
2. Craiu M., Tanase V. - “Analiza Matematica”, Ed. Didactica si
Pedagogica, Bucuresti 1980
3. Chirita S. – “Probleme de matematici superioare”, Ed. Didactica si
Pedagogica, Bucuresti 1989
4. Rosculet M. - “Culegere de probleme de analiza matematica” Ed.
Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1976
5. Demidovici D.P. – “Problems in Mathematical Analysis”, Mir
Publishers, Moskow, 1976

31
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Functii continue

Unitate de învăţare Nr. 6

FUNCŢII CONTINUE

Cuprins Pagina

Obiectivele Unităţii de învăţare Nr. 6…………………………………………………….. 32


6.1 Funcţii continue.............................................................................................................. 32
Lucrare de verificare Unitate de învăţare Nr. 6………………………………………….... 33
Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare…………………................................. 33
Bibliografie Unitate de învăţare Nr. 6…………………………………………………….. 33

32
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Functii continue

OBIECTIVELE Unităţii de învăţare Nr. 6


Principalele obiective ale Unităţii de învăţare Nr. 6 sunt:
 Se urmăreşte în special dobândirea unor anumite deprinderi în
aplicarea notiunii de functie continua in aplicatiile practice.
 Formarea unei gândiri logice şi ordonate aplicabile în analiza şi
rezolvarea oricărei aplicaţii de funcţie continuă ce apare în practică
sau la disciplinele ce vor urma.

6.1 Funcţii continue


Funcţii continue Definiţie
pe spaţii metrice Fie S1 , d1  , S 2 , d 2 
două spaţii metrice şi f : A  S1  S 2 , x0  A .
Spunem că f este continuă în punctul x0     0 ,    0 a.î.
 x  A , d1 x, x0    să rezulte d 2  f x , f x0    .
Dacă f nu este continuă în x0  D , atunci spunem că f este discontinuă
în punctul x0.

Teoremă
Fie f : A  S1  S 2 , x0  A  A' . Atunci următoarele afirmaţii sunt echi-
valente:
a) f este continuă în x0 ;
b) există lim f  x   f  x0  .
x x0

Teoremă (de caracterizare a continuităţii)


Fie S1 , d1  , S 2 , d 2  două spaţii metrice, A  S1 şi x0  A . Atunci urmă-
toarele definiţii sunt echivalente:
a) f este continuă în x0 (definiţia cu “    ”);
 
b) pentru orice   0 , există    0 astfel încât f B  x0   A  B  f x0 
(definiţia cu bile);
c) pentru orice V, vecinătate a lui f  x0  , există U vecinătate a lui x0 astfel
încât f U  A  V (definiţia cu vecinătăţi);
d) pentru orice şir xn nN  A , lim xn  x0 , rezultă că lim f  xn   f  x0 
x x

(definiţia cu şiruri).

Teoremă
Fie f , g : A  S  K , S, d  spaţiu metric, K  R sau C. Dacă f şi g
f
sunt continue în x0  A atunci funcţiile f  g , f  g , (în ipoteza
g
g  x   0  x  A ) sunt continue în punctul x0,  ,   K .

33
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Functii continue

Test de autoevaluare 6.1 – Scrieţi răspunsul în spaţiul liber din chenar.

sin  x  y  z   e xyz
Studiaţi continuitatea funcţiei f  x, y, z   , unde
x2  y2  z 2

f : A  R 3  R unde A   x, y, z   R 3 | x 2  y 2  z 2  0 . 

Răspunsul la test se găseşte la pagina .

Am ajuns la sfârşitul Unităţii de învăţare Nr. 6.

În loc de Vă recomand să faceţi o recapitulare a principalelor subiecte prezentate în


rezumat această unitate şi să revizuiţi obiectivele precizate la început.

Este timpul pentru întocmirea Lucrării de verificare Unitate de învăţare


Nr. 6 pe care urmează să o transmiteţi tutorelui.

Lucrare de verificare Unitate de învăţare Nr. 6

Studiaţi continuitatea funcţiei f : R 2 \ 0,0  R unde:

 x3 y
 , x, y   0,0 
f  x, y    x 2  y 2
 0 ,  x, y   0,0 

Răspunsurile şi comentariile la testele de autoevaluare

Răspuns 6.1
Evident, f este continuă în orice punct din domeniul de definiţie pentru că
se obţine prin compunere şi operaţii algebrice de funcţii continue.

Bibliografie Unitate de învăţare Nr. 6

1. Barbu L, Craciun E.M.- “Elemente de analiza matematica si


matematici speciale”,Ed. Ex-Ponto, Constanta, 2004
2. Craiu M., Tanase V. - “Analiza Matematica”, Ed. Didactica si
Pedagogica, Bucuresti 1980
3. Arama L., Morozan T. – “Culegere de probleme de calcul
diferential si integral”, Ed. Tehnica, Bucuresti 1977
4. Chirita S. – “Probleme de matematici superioare”, Ed.
Didactica si Pedagogica, Bucuresti 1989
5. Flondor P. – “Lectii de analiza matematica si exercitii
rezolvate”, Ed. All, Bucuresti, 1998.

34
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Derivate partiale

Unitate de învăţare Nr. 7

DERIVATE PARŢIALE

Cuprins Pagina

Obiectivele Unităţii de învăţare Nr. 7…………………………………………………….. 35


7.1 Derivate parţiale de ordinul întâi…………………………………………………….... 35
Lucrare de verificare Unitate de învăţare Nr. 7………………………………………….... 36
Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare…………………................................. 37
Bibliografie Unitate de învăţare Nr. 7…………………………………………………….. 37

35
Elemente de analiza matematica si matematici speciale 
Derivate partiale

OBIECTIVELE Unităţii de învăţare Nr. 7


Principalele obiective ale Unităţii de învăţare Nr. 7 sunt:

 Însuşirea noţiunilor de bază ale teoriei funcţiilor diferenţiale


 Aplicarea derivatelor parţiale la probleme ce apar în practică

7.1 Derivate parţiale de ordinul întâi


Derivate parţiale Definiţie
Fie f : A  R n  R , A mulţime deschisă, a  A .

Spunem că f are derivată parţială în punctul a în raport cu variabila xk


dacă următoarea limită există şi este finită:

f a1 , a2 ,..., ak 1 , xk , ak 1 ,..., an   f a1 ,..., ak ,..., an 


lim ,
xk ak xk  a k

a  a1 , a2 ,..., an  .

În acest caz limita de mai sus se numeşte derivata parţială a limitei f în


f
punctul a în raport cu variabila xk şi se notează (a) sau f xk a  .
xk

Fie f : D  R, D  R n mulţime deschisă. Spunem că f este derivabilă


parţial pe D dacă f derivabilă parţial în orice punct din D în raport cu
f
toate variabilele xk. În acest caz se pot defini n funcţii :D  R,
xk
k  1,2,..., n , numite derivatele parţiale ale lui f pe D.

Spunem că f este de clasă C1 pe D dacă f este derivabilă parţial pe D iar


f
funcţiile , k  1,2,..., n , sunt continue pe D. Vom nota f  C 1 D  .
xk

Definiţie
Fie aplicaţia f : D  R m , D  R n mulţime deschisă şi un punct a  D .

Aplicaţia T se numeşte diferenţiabila funcţiei f în a sau derivata Fréchet


şi se notează df a  .

Teoremă (Criteriul de diferenţiabilitate)


Fie D  R n o mulţime deschisă şi f : D  R . Dacă f admite derivate
parţiale de ordinul întâi într-o vecinătate V a punctului a  D şi acestea
sunt continue în a, atunci f este diferenţiabilă în punctul a.
36
Elemente de analiza matematica si matematici speciale 
Derivate partiale

Astfel, dacă f : R n  R , D multime deschisă şi a  D , f diferenţiabilă


în a, atunci diferenţiala în a este:

n
f
df a    a  dxk a  .
k 1 xk

Dacă f este diferenţiabilă în orice punct a  D putem scrie

n
f
df   dxk
k 1 xk

Pentru n  2 sau 3 această egalitate devine:

f f
df  dx  dy,
x y

respectiv

f f f
df  dx  dy  dz .
x y z

Test de autoevaluare 7.1 – Scrieţi răspunsul în spaţiul liber din chenar.

Calculaţi derivatele parţiale şi diferenţiale pentru funcţia:

f  x, y, z   x 3  y 3  z 3  xy  yz  zx .

Răspunsul la test se găseşte la pagina .

Am ajuns la sfârşitul Unităţii de învăţare Nr. 7.

În loc de Vă recomand să faceţi o recapitulare a principalelor subiecte prezentate în


rezumat această unitate şi să revizuiţi obiectivele precizate la început.

Este timpul pentru întocmirea Lucrării de verificare Unitate de învăţare


Nr. 7 pe care urmează să o transmiteţi tutorelui.

Lucrare de verificare Unitate de învăţare Nr. 7

Calculaţi diferenţiala df (1,1,1) pentru funcţia:

f  x, y, z   x 3  y 2  z 2  12 xyz .

37
Elemente de analiza matematica si matematici speciale 
Derivate partiale

Răspunsurile şi comentariile la testele de autoevaluare

Raspuns 7.1
f
 x, y , z   3 x 2  y  z ,
x

f
 x, y , z   3 y 2  x  z ,
y

f
 x, y , z   3 z 2  x  y ,
z

şi

df  x, y, z   3x 2  y  z  dx  3 y 2  x  z  dy  3z 2  x  y  dz .

Dacă alegem x, y, z   1,1,1 putem scrie:

df 1,1,1  5dx  5dy  5dz .

Bibliografie Unitate de învăţare Nr. 7

1. Barbu L, Craciun E.M.- “Elemente de analiza matematica si


matematici speciale”, Ed. Ex-Ponto, Constanta, 2004
2. Boboc N. – “Analiza matematica”, partea I si II, Ed. Universitatii
Bucuresti, 1988
3. Colojoara I. – “Analiza Matematica”, Ed. Didactica si Pedagogica,
Bucuresti 1983
4. Arama L., Morozan T. – “Culegere de probleme de calcul
diferential si integral”, Ed. Tehnica, Bucuresti 1977
5. Chirita S. – “Probleme de matematici superioare”, Ed. Didactica si
Pedagogica, Bucuresti 1989

38
Elemente de analiza matematica si matematici speciale 
Derivate parţiale de ordin superior

Unitate de învăţare Nr. 8

DERIVATE PARŢIALE DE ORDIN SUPERIOR

Cuprins Pagina

Obiectivele Unităţii de învăţare Nr. 8…………………………………………………….. 39


8.1 Derivate parţiale de ordin superior……………………………………………………. 39
8.2 Derivata după un versor……………………………………………………..………... 40
Lucrare de verificare Unitate de învăţare Nr. 8………………………………………….... 41
Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare…………………................................. 41
Bibliografie Unitate de învăţare Nr. 8…………………………………………………….. 42

39
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Derivate parţiale de ordin superior

OBIECTIVELE Unităţii de învăţare Nr. 8


Principalele obiective ale Unităţii de învăţare Nr. 8 sunt:

 Însuşirea noţiunilor de bază ale teoriei funcţiilor diferenţiale


 Aplicarea derivatelor parţiale de ordin superior la probleme ce
apar în practică

8.1 Derivate parţiale de ordin superior


Definiţii şi Definiţie
exemple Fie D o mulţime deschisă din Rn 1  i  n , f : D  R o funcţie care
f
admite derivată parţială în raport cu variabila xi pe D, notată :D R.
xi

Dacă există derivata parţială în a  D (respectiv în orice a  D ) în raport


f
cu variabila xk a funcţiei , atunci aceasta se va numi derivata parţială
xi
de ordin doi a funcţiei f în punctul a (respectiv pe D) în raport cu
variabilele xk, xi şi se va nota cu

  f  2 f
 a   a  sau f x"k xi a  , dacă i  k
xk x
 i x k xi

şi

  f  2 f
 a   2 a  sau f x"2 a  , dacă i  k .
xk  xk  xk k

2 f
Derivatele a  , i  k se vor numi derivate mixte de ordin doi în
xk xi
punctul a.

f
Dacă : D  R este derivabilă parţială în raport cu variabila xk pe D,
xi
2 f
atunci obţinem funcţiile : D  R numite derivate parţiale de
xk xi
ordinul doi.

Teoremă (Schwarz)
Fie f : A  R n  R , A mulţime deschisă din Rn. Dacă f are derivate
2 f 2 f
parţiale mixte şi , i  j , într-o vecinătate a unui punct
xi x j x j xi
a  A şi aceastea sunt continue în a, atunci
40
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Derivate parţiale de ordin superior

2 f
a    f a  .
2

xi x j x j xi

Definiţie
Fie f : D  R , D  R n mulţime deschisă. Spunem că f este de k k  2 
ori diferenţiabilă în punctul a  D dacă f este de k  1 ori derivabilă
parţial într-o vecinătate V a lui a şi toate derivatele parţiale de ordin k  1
ale lui f sunt diferenţiabile în a.

f este k ori diferenţiabilă pe D dacă este de k ori diferenţiabilă în orice


punct a  D .

Observaţie
Formula de definiţie a lui d k f a v  se mai poate scriesub formă
condensată:

 n f 
d k f    a  dxl  .
 l 1 xl 

Test de autoevaluare 8.1 – Scrieţi răspunsul în spaţiul liber din chenar.

Calculaţi df şi d2f pentru funcţia f : R 3  R , f  x, y, z   xyz .

Răspunsul la test se găseşte la pagina .

8.2 Derivata după un versor


Definiţii şi Fie D  R n , D mulţime deschisă, a  D , s  s1 , s2 ,..., sn   R n un versor
exemple
sau direcţie, adică s  s12  s22  ...  sn2  1 .

Definiţie
Spunem că funcţia f : D  R n  R este derivabilă în a  D după direcţia
s, dacă există şi este finită limita:

f a  ts   f a  f
lim  a 
t 0 t s

f
În acest caz, a  se numeşte derivata lui f după direcţia s în punctul a
s
sau derivata Gâteaux (slabă) a lui f în a după direcţia s.

Teoremă
Dacă f : D  R n  R , D mulţime deschisă şi f este diferenţiabilă în
a  D , atunci f este derivabilă în a după orice versor s şi avem egalitatea:

41
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Derivate parţiale de ordin superior

df
a   df a s  .
ds
Test de autoevaluare 8.2 – Scrieţi răspunsul în spaţiul liber din chenar.

f
Fie f : R 2  R , f  x, y   x 2 y  2 x  3 y . Să se calculeze 2,3 , unde
s
 1 1 
s , .
 2 2

Răspunsul la test se găseşte la pagina .

Am ajuns la sfârşitul Unităţii de învăţare Nr. 8.

În loc de Vă recomand să faceţi o recapitulare a principalelor subiecte prezentate în


rezumat această unitate şi să revizuiţi obiectivele precizate la început.

Este timpul pentru întocmirea Lucrării de verificare Unitate de învăţare


Nr. 8 pe care urmează să o transmiteţi tutorelui.

Lucrare de verificare Unitate de învăţare Nr. 8

 1 1 
Calculaţi derivata după versorul D   ,  pentru
 2 2
f  x, y   x 2  2 xy  y 4 în punctul a  2,1 .

Răspunsurile şi comentariile la testele de autoevaluare

Răspuns 8.1
f f f
 yz ,  xz ,  xz ,
x y z

2 f 2 f 2 f
 yz ,  xz , 2  xz ,
x 2 y 2 z

2 f 2 f 2 f
 z,  y,  x,
xy xz yz

deducem df  yzdx  xzdy  xydz iar

2
 f f f 
d f   dx  dy  dz   2 zdxdy  2 xdydz  2 ydxdz .
2

 x y z 

Răspuns 8.2
Conform teoremei anterioare f are derivată după orice direcţie în orice
punct x, y   R 2 şi

42
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Derivate parţiale de ordin superior

df
2,3  f 2,3 1  f 2,3  1   10 1  7 1  3 .
ds x 2 y  2 2 2 2

Bibliografie Unitate de învăţare Nr. 8

1. Barbu L, Craciun E.M.- “Elemente de analiza matematica si


matematici speciale”,Ed. Ex-Ponto, Constanta, 2004
2. Craiu M., Tanase V. - “Analiza Matematica”, Ed. Didactica si
Pedagogica, Bucuresti 1980
3. Arama L., Morozan T. – “Culegere de probleme de calcul
diferential si integral”, Ed. Tehnica, Bucuresti 1977
4. Chirita S. – “Probleme de matematici superioare”, Ed. Didactica si
Pedagogica, Bucuresti 1989
5. Flondor P. – “Lectii de analiza matematica si exercitii rezolvate”,
Ed. All, Bucuresti, 1998.

43
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Extreme locale

Unitate de învăţare Nr. 9

EXTREME LOCALE

Cuprins Pagina

Obiectivele Unităţii de învăţare Nr. 9…………………………………………………….. 44


9.1 Puncte de extrem local……………………………………………………..…………. 44
9.2 Algoritm de determinare a punctelor de extrem local.................................................... 44
Lucrare de verificare Unitate de învăţare Nr. 9………………………………………….... 46
Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare…………………................................. 46
Bibliografie Unitate de învăţare Nr. 9…………………………………………………….. 47

44
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Extreme locale

OBIECTIVELE Unităţii de învăţare Nr. 9


Principalele obiective ale Unităţii de învăţare Nr. 9 sunt:
 Se urmăreşte în special dobândirea unor anumite deprinderi în
aplicarea cunoştinţelor teoretice în aplicaţiile practice.
 Formarea unei gândiri logice şi ordonate aplicabile în analiza şi
rezolvarea oricărei aplicatii de caculul extreme libere ce apare
în practică sau la disciplinele ce vor urma (Mecanica,
Rezistenta, etc.).

9.1 Puncte de extrem local


Definiţii şi Fie f : D  R şi D  R n o mulţime deschisă.
exemple
Definiţie
Un punct a  D se numeşte punct de extrem local pentru f dacă există o
bilă Br a   D pe care f  x   f a  are semn constant ; mai exact a este
punct de minim (respectiv maxim) local pentru f dacă pentru orice
x  Br a  , f  x   f a  (respectiv f  x   f a  ).

Un punct a  D se numeşte punct critic pentru f dacă f este


f
diferenţiabilă în a şi df a   0 , adică a   0 ,  i  1,2,..., n .
xi
Teoremă (Fermat)
Fie D  R n o mulţime deschisă şi f : D  R , f diferenţiabilă în a  D
care este în acelaşi timp şi punct de extrem local pentru f. Atunci
df a   0 , adică a este punct critic pentru f .

Definiţie
Un punct staţionar care nu este de extrem se numeşte şa.

Teoremă
Fie f : D  R n  R , f  C 2 D  şi a  D un punct critic pentru f. Dacă
forma pătratică d 2 f a  este pozitiv (negativ) definită, atunci a este punct
de minim (respectiv de maxim) local pentru f .

Test de autoevaluare 9.1 – Scrieţi răspunsul în spaţiul liber din chenar.


Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f : R 2  R ,

f  x, y   4 x 2  2 xy  y 2  4 x  y  1 .

Răspunsul la test se găseşte la pagina .

9.2 Algoritm de determinare a punctelor de extrem local

În ipotezele teoremei anterioare dacă:


a) toate numerele

45
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Extreme locale

a11 a12 ... a1n


a11 a12 a21 a22 ... a2 n
1  a11 ,  2  ,...,  n  ,
a21 a22 ... ... ... ...
an1 an 2 ... ann

2 f
unde aij  a  , i  1,2,..., n , j  1,2,..., n , sunt strict pozitive, atunci
xi x j
a este punct de minim local;
b) toate numerele

 1 ,  2 ,...,  1  n
n

sunt strict positive atunci a este punct de maxim local.

Pentru cazul particular n  2 avem următorul algoritm:

Pasul 1. se rezolvă sistemul

 f
 x  0,
 f
  0.
 y

Pasul 2. Pentru fiecare soluţie a  a1 , a2  a sistemului anterior se


2 f 2 f 2 f
calculează r  2 a  , s  a  , t  2 a  şi   rt  s 2 . Atunci:
x xy y
a) dacă   0 , a nu este punct de extrem local;
b) dacă   0 , a este punct de extrem local:
- de minim dacă r  0 ;
- de maxim dacă r  0 .

În cazul în care rt  s 2  0 , pentru a decide dacă punctul a este un punct


de extrem, trebuie luate în consideraţie derivatele parţiale de ordin
superior lui doi ale lui f .

Test de autoevaluare 9.2 – Scrieţi răspunsul în spaţiul liber din chenar.


Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f : R 3  R ,

f  x, y , z   x 2  y 2  z 2  2 x  4 y  6 z .

Răspunsul la test se găseşte la pagina .

În loc de Am ajuns la sfârşitul Unităţii de învăţare Nr. 9.


rezumat
Vă recomand să faceţi o recapitulare a principalelor subiecte prezentate în

46
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Extreme locale

această unitate şi să revizuiţi obiectivele precizate la început.

Este timpul pentru întocmirea Lucrării de verificare Unitate de învăţare


Nr. 9 pe care urmează să o transmiteţi tutorelui.

Lucrare de verificare Unitate de învăţare Nr. 9

Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f : R 3  R ,

f  x, y, z   x 3  y 2  z 2  12 xy  2 z .

Răspunsurile şi comentariile la testele de autoevaluare

Răspuns 9.1
f f
Deoarece  8x  2 y  4 ,  2 x  2 y  1 , obţinem punctul stationar
x y

x, y    1 ,0  . Calculăm în continuare


2 

2 f  1  2 f  1  2 f  1 
r  , 0   8 , s   , 0   2 , t   ,0   2 .
x 2  2  xy  2  y 2  2 

1 
Deaorece   rt  s 2  12  0 şi r  8  0 , punctul  ,0  este de minim
2 
local.

Răspuns 9.2
Punctele staţionare sunt soluţii ale sistemului:

 f
 x  2 x  2  0,

 f
  2 y  4  0,
 y
 f
  2 z  6  0,
 z
adică avem un singur punct staţionar,  1,2,3 . deoarece

2 f 2 f 2 f
 1, 2,3  2 ,  1, 2,3   0 ,  1,2,3  2 ,
x 2 xy z 2

2 f 2 f
 1, 2,3  2 ,  1,2,3  0 ,
y 2 xy

vom avea că

47
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Extreme locale

2 0 0
2 0
1  2 ,  2   4 , 3  0 2 0  8 ,
0 2
0 0 2

ca urmare,  1,2,3 este punct de minim local.

Bibliografie Unitate de învăţare Nr. 9

1. Barbu L, Craciun E.M.- “Elemente de analiza matematica si


matematici speciale”,Ed. Ex-Ponto, Constanta, 2004
2. Boboc N. – “Analiza matematica”, partea I si II, Ed.
Universitatii Bucuresti, 1988
3. Colojoara I. – “Analiza Matematica”, Ed. Didactica si
Pedagogica, Bucuresti 1983
4. Arama L., Morozan T. – “Culegere de probleme de calcul
diferential si integral”, Ed. Tehnica, Bucuresti 1977

48
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Extreme cu legaturi

Unitate de învăţare Nr. 10

EXTREME CONDIŢIONATE

Cuprins Pagina

Obiectivele Unităţii de învăţare Nr. 10…………………………………………………… 49


10.1 Extreme cu legături...................................................................................................... 49
10.2 Multiplicatorii lui Lagrange......................................................................................... 50
Lucrare de verificare Unitate de învăţare Nr. 10………………………………………….. 51
Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare…………………................................. 51
Bibliografie Unitate de învăţare Nr. 10…………………………………………………… 52

49
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Extreme cu legaturi

OBIECTIVELE Unităţii de învăţare Nr. 10


Principalele obiective ale Unităţii de învăţare Nr. 10 sunt:

 Însuşirea noţiunilor de bază ale teoriei extremelor condiţionate


 Aplicarea problemelor de extreme condiţionate în practică.

10.1 Extreme condiţionate


Extreme În practică, apare şi situaţia determinării unor puncte de extrem ale
condiţionate funcţiei, pe anumite submulţimi ale mulţimii de definiţie, aceste puncte
nemaifiind interioare submulţimii respective.

În acest sens, să analizăm următoarea problemă care intervine frecvent în


practică:

Fie D  R n  R m o mulţime deschisă şi f : D  R , f  C 1 D  ,


g : D  R m , g   g1 , g 2 ,..., g m  , gi : D  R , gi  C 1 D  , i  1,2,..., m .

Funcţia f o vom numi funcţie scop sau funcţie obiectiv, iar g1 , g 2 ,..., g m 
se vor numi legături.

Vom examina punctele de extrem ale funcţiei f supuse la condiţiile


suplimentare

 g1  x, y   0
 g  x, y   0
 2

...................
 g m  x, y   0, unde x  x1 ,..., xn , y  y1 ,..., ym 

sau echivalent, g  x, y   0 .

Notăm M   x, y   D | gi  x, y   0, i  1,2,..., m.

Definiţie
Un punct x0 , y0   M se numeşte punct de extrem local al funcţiei f cu
legăturile (sau punct de extrem conditionat) g  x, y   0 , dacă există
Br  x, y   M astfel încât:

f  x, y   f  x0 , y0 

are semn constant pe Br x0 , y0  .

Observăm că extremele locale cu legături ale funcţiei f sunt extreme


locale ale restricţiei lui f la M.
50
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Extreme cu legaturi

10.2 Multiplicatorii lui Lagrange


Multiplicatorii Teoremă (existenţa multiplicatorilor lui Lagrange)
lui Lagrange Fie D  R n  R m o mulţime deschisă, f : D  R , g : D  R m ,
g   g1 , g 2 ,..., g m  , gi  C 1 D  , i  1,2,..., m şi  x0 , y0   D punct de
extrem al lui f cu restricţiile g  x, y   0 . Dacă:

Dg1 , g 2 ,..., g m 
x0 , y0   0 ,
D y1 , y2 ,... ym 

atunci există m numere reale 1 ,  2 ,...,  m , astfel încât, considerând funcţia

L  f  1 g1   2 g 2  ...   m g m ,

punctul x0 , y0  este punct staţionar al funcţiei L.

Observaţie
1. Numerele 1 ,  2 ,...,  m se numesc multiplicatorii lui Lagrange.
2. Punctele de extrem ale lui f cu restricţiile g  x, y   0 se găsesc printre
punctele staţionare ale funcţiei L., adică sunt puncte staţionare
condiţionate ale lui f . Reciproc nu este adevărat, adică există puncte
staţionare condiţionate care nu sunt de extrem condiţionat.
3. Funcţia x, y   L x, y,   , x, y,    D  R m se numeşte lagrangean
sau funcţia lui Lagrange.

Algoritm
a) dacă toţi determinanţii

a11 a12 ... a1n


a11 a12 a21 a22 ... a2 n
1  a11 ,  2  ,...,  n 
a21 a22 ... ... ... ...
an1 an 2 ... ann

Sunt strict pozitivi, atunci forma pătratică d 2 L x0 , y0  este pozitiv definită,


deci  x0 , y0  este punct de minim condiţionat;

b) dacă  1  k  0 ,  k  1,2,...n , atunci d 2 L x0 , y0  este negativ


k

definită şi  x0 , y0  este punct de maxim local condiţionat.


Metoda prezentată mai sus se numeşte metoda multiplicatorilor lui
Lagrange.

51
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Extreme cu legaturi

Test de autoevaluare 10.2 – Scrieţi răspunsul în spaţiul liber din chenar.

Să se determine extremele funcţiei f  x, y   xy cu legătura x 2  y 2  1 .

Răspunsul la test se găseşte la pagina .

Am ajuns la sfârşitul Unităţii de învăţare Nr. 10.

În loc de Vă recomand să faceţi o recapitulare a principalelor subiecte prezentate în


rezumat această unitate şi să revizuiţi obiectivele precizate la început.

Este timpul pentru întocmirea Lucrării de verificare Unitate de învăţare


Nr. 10 pe care urmează să o transmiteţi tutorelui.

Lucrare de verificare Unitate de învăţare Nr. 10

Să se determine extremele funcţiei f  x, y   x 2  y 2  3 x  2 y  1 cu


legatura x 2  y 2  1 .

Răspunsurile şi comentariile la testele de autoevaluare

Răspuns 10.2
 
Lx, y   xy   x 2  y 2  1

Punctele staţionare condiţionate vor fi soluţiile sistemului:

L
 y  2x  0,
x
L
 x  2y  0,
y
L
 x 2  y 2  1  0.


1 1
Vom obţine 1  , 2   .
2 2
1 1 1 1 1
Dacă 1  atunci x1  , y1   , x2   , y2  .
2 2 2 2 2
1 1 1
Pentru  2   avem x3  y3  şi x4  y4   .
2 2 2

1
Avem patru puncte staţionare. Dacă 1  avem
2

52
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Extreme cu legaturi

L1  x, y   xy 
2

1 2
x  y2 1 . 
Deoarece

 2 L1  2 L1  2 L1
 1 ,  1 ,  1,
x 2 yx y 2

deducem că

d 2 L1 xi , yi   dx 2  dy 2  2dxdy  dx  dy  , i  1, 2 ,


2

ca urmare d 2 L1  xi , yi  este pozitiv definită, de unde  xi , yi  sunt puncte de


minim local condiţionat, i  1, 2 .

1
Pentru  2   avem,
2

L2  x, y   xy  
1 2
2
x  y 2  1 .

Cum

 2 L2  2 L2  2 L2
 xi , yi   1 ,  xi , yi   1 , xi , yi   1 ,
x 2 xy y 2

avem

d 2 L2 xi , yi    dx 2  dy 2  2dxdy  dx  dy  , i  3, 4 ,


2

adică d 2 L2 xi , yi  este negativ definită şi în concluzie  xi , yi  , i  3, 4 sunt


puncte de maxim local condiţionat.

Bibliografie Unitate de învăţare Nr. 10

1. Chirita S. – “Probleme de matematici superioare”, Ed. Didactica si


Pedagogica, Bucuresti 1989
2. Craiu M., Tanase V. - “Analiza Matematica”, Ed. Didactica si
Pedagogica, Bucuresti 1980
3. Fihtenholt G.M. – “Curs de calcul diferential si integral, vol. I –
III”, Ed. Tehnica, Bucuresti 1963
4. Meghea C. – “Bazele analizei matematice” Ed. Stiintifica si
Enciclopedica, Bucuresti, 1977
5. Mortici C. – “Lectii de analiza matematica” Ed. ExPonto,
Constanta, 2000
6. Smirnov V.I. – “Curs de matematici superioare” vol. I – V, Ed.
Tehnica, Bucuresti 1953
53
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Integrala Riemann

Unitate de învăţare Nr. 11

INTEGRALA RIEMANN

Cuprins Pagina

Obiectivele Unităţii de învăţare Nr. 11…………………………………………………… 54


11.1 Sume Riemann…………………………………………..…………………………... 54
11.2 Clase de funcţii integrabile…………………………………………..………………. 55
Lucrare de verificare Unitate de învăţare Nr. 11………………………………………….. 56
Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare…………………................................. 56
Bibliografie Unitate de învăţare Nr. 11…………………………………………………… 56

54
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Integrala Riemann

OBIECTIVELE Unităţii de învăţare Nr. 11


Principalele obiective ale Unităţii de învăţare Nr. 11 sunt:

 Însuşirea noţiunilor de bază ale teoriei calculului integral


 Studierea proprietăţilor funcţiilor integrabile
 Perfecţionarea calculului integral

11.1 Sume Riemann


Sume Riemann Definiţie
Se numeşte diviziune a intervalului a, b , notată cu Δ o multime finită de
numere x0 , x1 ,..., xn astfel încât

a  x0  x1  x2 ...  xn  b .

Numărul

  max xi  xi 1 
1 i  n

se numeşte norma diviziunii Δ.

O mulţime de numere i 1 i  n cu proprietatea că

i  xi 1 , xi  , 1  i  n ,

se numeşte sistem de puncte intermediare asociat diviziunii Δ.

Definiţie
Numărul real notat

n
   f , i    f i  xi  xi 1 
i 1

se numeşte suma Riemann asociată funcţiei f , diviziunii Δ şi sistemului


de puncte intermediare ξi.

Definiţie
Funcţia f : a, b  R se numeşte integrabilă Riemann dacă există I  R
cu proprietatea că oricare ar fi   0 , există     0 astfel încât pentru
orice diviziune Δ

  a  x0  x1  x2 ...  xn  b 

cu norma      şi pentru orice alegere a unui sistem de puncte


intermediare
55
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Integrala Riemann

i  xi 1 , xi  , 1  i  n ,

avem    f , i   I   .

Numărul I se numeşte integrala Riemann a lui f pe intervalul a, b şi se


notează I   f  x  dx .
b

Teoremă
Fie f : a, b  R . Următoarele afirmaţii sunt echivalente:

1) f este integrabilă Riemann;

2) există I  R astfel încât pentru orice şir de diviziuni  n n 1 ale inter-


valului a, b cu lim  n  0 şi pentru orcie şir de sisteme de puncte inter-
n 

mediare  n

i n 1  
, 1  i  jn , rezultă şirul sumelor Riemann   n f , in 
n 1
este convergent la I.

Corolar
Dacă f : 0,1  R este o funcţie integrabilă Riemann atunci

1 n k 1
lim  f     f  x  dx .
k 1  n 
n n 0

11.2 Clase de funcţii integrabile


Proprietăţi ale Teoreme
funcţiilor Orice funcţie monotonă f : a, b  R este integrabilă.
integrabile
Orice funcţie continuă f : a, b  R este integrabilă.

Orice funcţie integrabilă Riemann, f : a, b  R , este mărginită.

O funcţie f : a, b  R este integrabilă dacă şi numai dacă este mărginită


şi continuă aproape peste tot.

Fie f : a, b  R . Dacă este integrabilă şi admite primitiva F pe a, b


atunci

 f x  dx  F b   F a  .
b

56
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Integrala Riemann

Test de autoevaluare 11.2 – Scrieţi răspunsul în spaţiul liber din chenar.


Dacă f : a, b  R este integrabilă atunci pentru orice c, d  a, b  , res-
tricţia f |c , d  este integrabilă.

Răspunsul la test se găseşte la pagina .

Am ajuns la sfârşitul Unităţii de învăţare Nr. 11.

În loc de Vă recomand să faceţi o recapitulare a principalelor subiecte prezentate în


rezumat această unitate şi să revizuiţi obiectivele precizate la început.

Este timpul pentru întocmirea Lucrării de verificare Unitate de învăţare


Nr. 11 pe care urmează să o transmiteţi tutorelui.

Lucrare de verificare Unitate de învăţare Nr. 11

Folosind noţiunea integralei definite calculaţi limita şirului:

1 2 n 1
an  2
 2  ...  2 .
n n n

Răspunsurile şi comentariile la testele de autoevaluare

Răspuns 11.2
Notăm g  f |c , d  ,  f  ,  g  mulţimea punctelor de discontinuitate ale
funcţiilor f şi g. Deoarece f este integrabilă, avem că f este mărginită şi
continuă a.p.t., adică  f  este neglijabilă. În particular, rezultă că g este
mărginită şi cum

 g    f  ,

g  este neglijabilă, prin urmare g este integrabilă.

Bibliografie Unitate de învăţare Nr. 11

1. Barbu L, Craciun E.M.- “Elemente de analiza matematica si


matematici speciale”, Ed. Ex-Ponto, Constanta, 2004
2. Meghea C. – “Bazele analizei matematice” Ed. Stiintifica si
Enciclopedica, Bucuresti, 1977
3. Mortici C. – “Lectii de analiza matematica” Ed. ExPonto,
Constanta, 2000
4. Smirnov V.I. – “Curs de matematici superioare” vol. I – V, Ed.
Tehnica, Bucuresti 1953

57
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Integrale improprii

Unitate de învăţare Nr. 12

INTEGRLE IMPROPRII

Cuprins Pagina

Obiectivele Unităţii de învăţare Nr. 12…………………………………………………… 58


12.1 Integrale improprii de speţa întâi……………………………………………………. 58
Lucrare de verificare Unitate de învăţare Nr. 12………………………………………….. 60
Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare…………………................................. 60
Bibliografie Unitate de învăţare Nr. 12…………………………………………………… 60

58
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Integrale improprii

OBIECTIVELE Unităţii de învăţare Nr. 12


Principalele obiective ale Unităţii de învăţare Nr. 12 sunt:
 Se urmăreşte în special dobândirea unor anumite deprinderi în
aplicarea cunoştinţelor teoretice în aplicaţiile practice.
 Formarea unei gândiri logice şi ordonate aplicabile în analiza şi
rezolvarea oricărei aplicaţii de calcul integral ce apare în
practică sau la disciplinele ce vor urma (Mecanica, Rezistenta,
etc.).

12.1 Integrale improprii


Integrale
improprii de Vom convenii să numim integrale improprii (sau generalizate) integralele
speţa întâi pentru care lungimea intervalului de integrare a, b este infinită sau f nu
este mărginită în [a, b] şi vom utiliza următoarea clasificare a acestora:

1. O integrală este de speţa întâi (sau de primul tip) dacă b  a   , deci


de forma:

 
 f x  dx ,  f  x  dx , f x  dx , a, b  R ,
b

a  


f fiind mărginită pe intervalul de integrare.

2. O integrală improprie este de speţa a doua (sau de-al doilea tip) dacă
b  a   dar f nu este mărginită în a, b .

3. O integrală improprie este de speţa a treia (sau de-al treilea tip) dacă
atăt intervalul de integrare este de lungime infinită cât şi f este nemăr-
ginită în acest interval de integrare.

Definiţie
O funcţie f : I  R  R , I interval (mărginit sau nemărginit) se numeşte
local integrabilă pe I dacă este integrabilă pe orice interval compact inclus
în I.

Definiţie
Fie f : a,    R local integrabilă pe a,   . Definim


f  x  dx  lim  f  x  dx ,
b
 a b  a

dacă limita există şi este finită. În acest caz integrala se numeşte


convergentă. O integrală care nu este convergentă se numeşte divergentă.
Dacă f :  , b  R şi f este local integrabilă pe  , b , definim

f  x  dx  lim  f x  dx .
b b
 a  a

59
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Integrale improprii

De asemenea,


 f x  dx   f  x  dx .
b


lim
 a ,b   , a

integrala fiind convergentă dacă limita există şi este finită şi divergentă în


caz contrar.

Teoremă
Fie f , g : a,    R , f, g local integrabile pe a,   , g  0 , astfel încât
există

f x 
l  lim  R* .
x  g x 

 
Atunci  f  x  dx şi  g x  dx au aceeaşi natură (sunt ambele
a a
convergente sau ambele divergente).

Fie f : a,    R o funcţie local integrabil pe a,   , astfel încât există şi


este finită

l  lim x  f  x  .
x 


Atunci  f x  dx
a
este:
a) convergentă, dacă   1 ;
b) divergentă, dacă   1 .

Test de autoevaluare 12.1 – Scrieţi răspunsul în spaţiul liber din chenar.

Calculaţi integrala

 dx
a xp
, a  1.

Răspunsul la test se găseşte la pagina .

Am ajuns la sfârşitul Unităţii de învăţare Nr. 12.

În loc de Vă recomand să faceţi o recapitulare a principalelor subiecte prezentate în


rezumat această unitate şi să revizuiţi obiectivele precizate la început.

Este timpul pentru întocmirea Lucrării de verificare Unitate de învăţare


Nr. 12 pe care urmează să o transmiteţi tutorelui.
60
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Integrale improprii

Lucrare de verificare Unitate de învăţare Nr. 12

Demonstraţi că integralele impropriia
x  e  x dx , a  0

Sunt convergente pentru orcie   R .

Răspunsurile şi comentariile la testele de autoevaluare

Răspuns 12.1
Evident dacă b  a avem


bdx
a x p

1
1 p

b1 p  a1 p , p  1 , 

dx
b a
a x p
 ln  , p  1 .
b

Ca urmare

bdx a1 p
lim   ,
b  a xp 1 p

Dacă 1  p  0  p  1 . Pentru p  1 deducem că integrala este divergen-


tă.

Bibliografie Unitate de învăţare Nr. 12

1. Chirita S. – “Probleme de matematici superioare”, Ed.


Didactica si Pedagogica, Bucuresti 1989
2. Craiu M., Tanase V. - “Analiza Matematica”, Ed. Didactica si
Pedagogica, Bucuresti 1980
3. Fihtenholt G.M. – “Curs de calcul diferential si integral, vol. I
– III”, Ed. Tehnica, Bucuresti 1963
4. Meghea C. – “Bazele analizei matematice” Ed. Stiintifica si
Enciclopedica, Bucuresti, 1977
5. Mortici C. – “Lectii de analiza matematica” Ed. ExPonto,
Constanta, 2000
6. Smirnov V.I. – “Curs de matematici superioare” vol. I – V, Ed.
Tehnica, Bucuresti 1953

61
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Integrale duble

Unitate de învăţare Nr. 13

INTEGRALE DUBLE

Cuprins Pagina

Obiectivele Unităţii de învăţare Nr. 13…………………………………………………… 62


13.1 Definiţia integralei duble. Proprietăţi ale integralei duble. Metode de calcul............. 62
Lucrare de verificare Unitate de învăţare Nr. 13………………………………………….. 64
Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare…………………................................. 65
Bibliografie Unitate de învăţare Nr. 13…………………………………………………… 65

62
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Integrale duble

OBIECTIVELE Unităţii de învăţare Nr. 13


Principalele obiective ale Unităţii de învăţare Nr. 13 sunt:
 Se urmăreşte în special dobândirea unor anumite deprinderi în
aplicarea cunoştinţelor teoretice în aplicatţile practice.
 Formarea unei gândiri logice şi ordonate aplicabile în analiza şi
rezolvarea oricărei aplicaţii de calculul integralelor duble ce
apare în practică sau la disciplinele ce vor urma (Mecanica,
Rezistenta, etc.).

Integrale duble
13.1 Definiţia Fie f : D  R 2  R , D domeniu compact. Spunem că f este integrabilă
integralei duble. Riemann pe D dacă există un număr I cu proprietatea că pentru orice
Proprietăţi ale   0 , există un număr   0 astfel încât pentru orice diviziune Δ cu
integralei duble.
Metode de    şi oricare ar fi alegerea ounctelor intermediare i , i   Di să
calcul avem

   f , i , i   I   .

În acest caz numărul I se numeşte integrala Riemann a funcţiei f pe do-


meniul D şi folosim notaţia

I    f x, y  dxdy .
D

Dacă f  0 pe D, atunci   f x, y  dxdy


D
reprezintă volumul cilindrului
despre care am discutat la începutul paragrafului.

Propoziţie
Dacă f este integrabilă pe D şi   R , atunci f este integrabilă pe D şi
are loc

 f  x, y  dxdy     f  x, y  dxdy .
D
D

Propoziţie
Dacă f şi g sunt două funcţii integrabile pe D atunci şi funcţia f  g este
integrabilă pe D şi

   f x, y   g x, y  dxdy    f x, y  dxdy    g x, y  dxdy .


D
D
D

Propoziţie
Dacă D  D1  D2 unde D1 şi D2 sunt domenii compacte, D1 şi D2 nu au
puncte interioare comune şi f este integrabilă peD, atunci

63
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Integrale duble

  f x, y  dxdy    f x, y  dxdy    f x, y  dxdy .


D
D1 D2

Propoziţie
Dacă m  f  M pe D şi f este integrabilă pe D atunci

m aria D    f  x, y  dxdy  M aria D.


D

Propoziţie

 D
dxdy  aria D .

Teorema
Fie f : a, b c, d   R mărginită. Dacă:
a) f este integrabilă pe a, b  c, d  ;
b) pentru orice x  a, b , există integrala

 f x, y  dy  F x 
d

 F x  dx şi are loc egalitatea


b
atunci există
a

f  x, y  dxdy   F  x  dx     f  x, y  dy  dx .
b b d

D
a a c 

Teoremă
Dacă f : a, b c, d   R este mărginită şi
a) f este integrabilă pe a, b  c, d  ;
b
b)pentru orice y  c, d  , există  f x, y  dx  G y  , atunci g este
a

integrabilă pe c, d  şi are loc:

bd

 f x, y  dxdy     f  x, y  dx  dy .
D ca 

Teoremă
Fie D un domeniu compact, simplu în raport cu axa Oy,

D   x, y  | a  x  b, 1  x   y  2  x  ,

f : D  R o funcţie mărginită astfel încăt:


a) f este integrabilă pe D;
2 x 

b) pentru orice x  a, b, există integrala  f x, y  dy .


1  x 

64
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Integrale duble

 2 x 
b 
Atunci există integrala    f x, y  dy  dx şi are loc egalitatea

a  1  x 

 2  x 
b 
 f x, y  dxdy     f  x, y  dy  dx .
D 
a  1  x 

Teoremă
Fie D un domeniu compact, simplu în raport cu axa Ox,

D  x, y  c  y  d , 1  y   x   2  y  ,

f : D  R mărginită. Dacă:
a) f este integrabilă pe D ;
2 x

b) pentru orice y  c, d  există  f x, y  dx .


1 x
2 x
 d 
Atunci există integrala    f x, y  dx  dy şi are loc egalitatea

c  1  x 

  2 x 
d 
 f  x, y  dxdy     f  x, y  dx  dy .
D 
c  1  x 

Test de autoevaluare 13.1 – Scrieţi răspunsul în spaţiul liber din chenar.

Să se calculeze I    ln  x  y  dxdy , unde D  0,1 1,2 .


D

Răspunsul la test se găseşte la pagina .

Am ajuns la sfârşitul Unităţii de învăţare Nr. 13.

În loc de Vă recomand să faceţi o recapitulare a principalelor subiecte prezentate în


rezumat această unitate şi să revizuiţi obiectivele precizate la început.

Este timpul pentru întocmirea Lucrării de verificare Unitate de învăţare


Nr. 13 pe care urmează să o transmiteţi tutorelui.

Lucrare de verificare Unitate de învăţare Nr. 13

Să se calculeze

I    2 x  y  dxdy ,
D

unde D este domeniul mărginit pe dreptele y  x şi are parabola y  x 2 .

65
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Integrale duble

Răspunsurile şi comentariile la testele de autoevaluare

Răspuns 13.1
Deoarece f este continuă pe D avem

1
2  1
I     ln  x  y  dy  dx    x  y ln x  y   y  |12 dx
 
01  0
1
9 3
   x  2 ln  x  2    x  1ln x  1  1 dx  ln 3  4 ln 2  .
0
2 2

Bibliografie Unitate de învăţare Nr. 13

1. Craiu M., Tanase V. - “Analiza Matematica”, Ed. Didactica si


Pedagogica, Bucuresti 1980
2. Fihtenholt G.M. – “Curs de calcul diferential si integral, vol. I –
III”, Ed. Tehnica, Bucuresti 1963
3. Meghea C. – “Bazele analizei matematice” Ed. Stiintifica si
Enciclopedica, Bucuresti, 1977
4. Mortici C. – “Lectii de analiza matematica” Ed. ExPonto,
Constanta, 2000
5. Smirnov V.I. – “Curs de matematici superioare” vol. I – V, Ed.
Tehnica, Bucuresti 1953

66
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Integrale triple

Unitate de învăţare Nr. 14

INTEGRALE TRIPLE

Cuprins Pagina

Obiectivele Unităţii de învăţare Nr. 14…………………………………………………… 67


14.1 Definiţia integralei triple. Calculul integralei triple…………………………………. 67
Lucrare de verificare Unitate de învăţare Nr. 14………………………………………….. 68
Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare…………………................................. 68
Bibliografie Unitate de învăţare Nr. 14…………………………………………………… 69

67
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Integrale triple

OBIECTIVELE Unităţii de învăţare Nr. 14


Principalele obiective ale Unităţii de învăţare Nr. 14 sunt:
 Se urmăreşte în special dobândirea unor anumite deprinderi în
aplicarea cunoştinţelor teoretice în aplicaţiile practice.
 Formarea unei gândiri logice şi ordonate aplicabile în analiza şi
rezolvarea oricărei aplicaţii de calculul integralelor triple ce apar
în practică sau la disciplinele ce vor urma (Mecanica,
Rezistenta, etc.).

Integrale triple
14.1 Definiţia Definiţie
integralei triple. Fie f : U  R mărginită pe U  R 3 domeniu compact. Vom spune că f
Calculul este integrabilă Riemann pe U dacă există I  R cu proprietatea că pentru
integralei triple
orice   0 există    0 astfel încât pentru orice     şi oricare ar fi
alegerea punctelor intermediare i , i , i   U i să rezulte

   f , i , i ,  i   I   .

În acest caz numărul I se numeşte integrala Riemann a funcţiei f pe


domeniul U şi vom nota

I     f x, y, x  dxdydz     f  x, y, z  dV .
U U

Teoremă
Fie f : a, c, d  e, f   R o funcţie mărginită. Dacă:
1) f este integrabilă pe I  a, b c, d  e, f  ;
2) pentru orice x, y   D  a, b c, d  există

 f  x, y , z  d  F  x , y  ,
e

atunci există   F x, y  dxdy şi are loc egalitatea


D

f 
 f  x, y, z  dxdydz    F x, y  dxdy      f  x, y, z  dz  dxdy .
I D D 
e 

Teoremă
Fie U  R 3 un domeniu simplu în raport cu axa Oz şi f : U  R o funcţie
mărginită. Dacă:
a) f este integrabilă pe U ;
 2 x, y 

b) pentru orice  x, y   D , există integrala  f x, y, z  dz atunci există şi


1  x , y 

integrala
68
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Integrale triple

  2 x , y  

 D   x , y 
f  x , y , z  dz  dxdy

 1 

şi are loc egalitatea

  2 x, y  
 f  x, y, x  dxdydz      f  x, y, z  dz  dxdy .
U D 
 1  x , y  

Test de autoevaluare 14.1 – Scrieţi răspunsul în spaţiul liber din chenar.

Să se calculeze J     x 2 y dxdydz unde I  0,1 1,2 0,1 .


I

Răspunsul la test se găseşte la pagina .

Am ajuns la sfârşitul Unităţii de învăţare Nr. 14.

În loc de Vă recomand să faceţi o recapitulare a principalelor subiecte prezentate în


rezumat această unitate şi să revizuiţi obiectivele precizate la început.

Este timpul pentru întocmirea Lucrării de verificare Unitate de învăţare Nr.


14 pe care urmează să o transmiteţi tutorelui.

Lucrare de verificare Unitate de învăţare Nr. 14

Să se calculeze integrala triplă

I  
U

1  x2  y 2  z 2 
3/ 2
dxdydz

unde U : x 2  y 2  z 2  1 .

Răspunsurile şi comentariile la testele de autoevaluare

Răspuns 14.1

În acest caz avem D  0,1 1,2 şi ca urmare,

1 
J      x 2 y dz  dxdy    x 2 yz |zz 10 dxdy    x 2 y dxdy 
D D D
0 
1 2
  1
    x 2 y dy  dx  .
01  2

69
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Integrale triple

Bibliografie Unitate de învăţare Nr. 14

1. Barbu L, Craciun E.M.- “Elemente de analiza matematica si


matematici speciale”,Ed. Ex-Ponto, Constanta, 2004
2. Boboc N. – “Analiza matematica”, partea I si II, Ed. Universitatii
Bucuresti, 1988
3. Colojoara I. – “Analiza Matematica”, Ed. Didactica si Pedagogica,
Bucuresti 1983
4. Chirita S. – “Probleme de matematici superioare”, Ed. Didactica si
Pedagogica, Bucuresti 1989

70
Elemente de analiza matematica si matematici speciale
Bibliografie

BIBLIOGRAFIE

1. Barbu L, Craciun E.M.- “Elemente de analiza matematica si matematici speciale”,Ed.


Ex-Ponto, Constanta, 2004
2. Boboc N. – “Analiza matematica”, partea I si II, Ed. Universitatii Bucuresti, 1988
3. Colojoara I. – “Analiza Matematica”, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti 1983
4. Craiu M., Tanase V. - “Analiza Matematica”, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti
1980
5. Arama L., Morozan T. – “Culegere de probleme de calcul diferential si integral”, Ed.
Tehnica, Bucuresti 1977
6. Chirita S. – “Probleme de matematici superioare”, Ed. Didactica si Pedagogica,
Bucuresti 1989
7. Rosculet M. - “Culegere de probleme de analiza matematica” Ed. Didactica si
Pedagogica, Bucuresti, 1976
8. Demidovici D.P. – “Problems in Mathematical Analysis”, Mir Publishers, Moskow,
1976
9. Donciu N., Flondor D. – “Algebra si analiza matematica” (culegere de probleme),
Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1979
10. Flondor P. – “Lectii de analiza matematica si exercitii rezolvate”, Ed. All, Bucuresti,
1998.

...

71

S-ar putea să vă placă și