Sunteți pe pagina 1din 4

Capatina (Nita) Ana-Maria

CIG AN.2 ID

INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT


ALE FIRMEI – ASPECTE CU PRIVIER LA FUNDAMENTAREA
DECIZIEI DE INVESTITIE

Investitiile financiare pe termen scurt sunt titlurile de valoare detinute de unitatea


patrimoniala pe termen scurt (pana la un an), cu scopul realizarii unor venituri sub forma
dividendelor, dobanzilor si plusurilor de valoare create ca diferenta intre pretul de vanzare si
cel de cumparare. Diferenta intre investitiile financiare pe termen scurt si imobilizarile
financiare consta in perioada de timp detinuta de unitatea patrimoniala. Investitiile financiare
pe termen scurt sunt detinute pe o perioada de pana la un an, iar imobilizarile financiare sunt
detinute pe o perioada mai mare de un an.
In categoria investitiilor financiare pe termen scurt includem:
 actiuni detinute la entitatile afiliate;
 obligatiuni emise de catre unitate, care sunt rascumparate la scadenta in
vederea anularii acestora;
 alte investitii financiare pe termen scurt: bonuri de subscriere automata,
certificate de investitor, drepturi de tragere, efecte comerciale, certificate de
depozit etc. În categoria altor investitii pe termen scurt intra si depozitele
bancare pe termen scurt.

Din OMFP nr.1802 din punctul 4.5.3 Investitii pe termen scurt reiese urmatoarele:
Contabilitatea investitiilor financiare pe termen scurt se realizeaza cu ajutorul grupei
50 „Investitii financiare pe termen scurt”, care cuprinde urmatoarele conturi sintetice de
gradul I:
Contul 501 „Actiuni detinute la entitatile afiliate”
 in debitul contului 501 se inregistreaza: valoarea la cost de achizitie a actiunilor
cumparate de la entitatile din cadrul grupului. 
 in creditul contului 501 se inregistreaza: valoarea actiunilor detinute la entitatile din
cadrul grupului, cedate 
 soldul contului reprezinta valoarea, investitiilor financiare pe termen scurt (actiuni)
detinute la entitatile din cadrul grupului.
Contul 505 „Obligatiuni emise si rascumparate” 
 tine evidenta obligatiunilor emise si rascumparate, cont de activ. 
 in debitul contului  se inregistreaza valoarea obligatiunilor emise si rascumparate. 
 in creditul contului se inregistreaza valoarea obligatiunilor emise si rascumparate
anulate.
 soldul contului reprezinta valoarea obligatiunilor emise si rascumparate neanulate.
Contul 506 „Obligatiuni” 
 tine evidenta obligatiunilor cumparate, cont de activ.
 in debitul contului se inregistreaza valoarea la cost de achizitie a obligatiunilor
cumparate.
 in creditul contului se inregistreaza valoarea obligatiunilor cedate. 
 soldul contului reprezinta valoarea obligatiunilor existente.
Contul 508 „Alte investitii financiare pe termen scurt si creante asimilate”
 tine evidenta altor titluri de plasament si creante asimilate, cumparate, cont de activ. 
 in debitul contului se inregistreaza: valoarea la cost de achizitie a altor investitii
financiare pe termen scurt si creante asimilate cumparate;
 in creditul contului se inregistreaza: valoarea altor investitii financiare pe termen scurt
si creante asimilate cedate;
 soldul contului reprezintă valoarea altor investiții pe termen scurt si creante asimilate
existente.
Investitiile financiare pe termen scurt se evalueaza:
1. Evaluarea initiala
La intrarea în entitate – investitiile financiare pe termen scurt se evalueaza la costul de
achizitie, prin care se intelege pretul de cumparare sau la valoarea stabilită potrivit
contractelor.
2. Evaluarea la data bilantului
Ajustarile pentru pierderea de valoare se reflecta la sfarsitul exercitiului financiar, cu
ocazia inventarierii, pe seama cheltuielilor.
La sfarsitul fiecarui exercitiu financiar, ajustarile pentru pierderile de valoare reflectate
se suplimenteaza sau se diminueaza sau se anuleaza.
La iesirea din entitate a investitiilor pe termen scurt, eventualele ajustari pentru
pierderi de valoare se anulează.
3. Evaluarea la iesirea din entitate
La iesirea din gestiune a investitiilor pe termen scurt se utilizeaza una din metodele
următoare:
 FIFO – metoda primul intrat primul iesit;
 CMP – metoda costului mediu ponderat;
 LIFO – metoda ultimul intrat primul iesit.

Majoritatea investitii pe termen scurt sunt vandute sau transformate in numerar dupa o
perioada de numai 3-12 luni. 
Investitii pe termen scurt: conturi de pe piata monetara, conturi de economii cu randament
ridicat, obligatiuni guvernamentale, valori de trezorerie. Aceste investitii sunt active sau
vehicule de investiții de înaltă calitate și foarte lichide. Investitiile pe termen scurt se pot
referi si la active financiare care sunt detinute de o companie, avand anumite exceptii. 
Obiectivul unei investitii pe termen scurt pentru companii, este de a proteja capitalul,
generand totodată un randament. Companiile detinatoare de un flux de numerar puternic vor
avea un cont de investitii pe termen scurt în bilant.
Drept urmare, compania isi poate permite sa investeasca numerar in exces in actiuni,
obligatiuni sau echivalente de numerar pentru a castiga dobanda mai mare decat ceea ce ar fi
obtinut dintr-un cont de economii normale.
O companie poate detine investitii pe termen scurt daca respecta doua cerinte de baza si
anume:
1. Investitia trebuie sa aiba lichiditate mare;
2. Conducerea ar trebui sa poata convertii investitia intr-o perioada relativ scurta
pana intr-un an.
Depozitele bancare pe termen scurt in valuta se inregistreaza la constituire la cursul de
schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, de la data operatiunii de
constituire.
Lichidarea depozitelor constituite in valuta se efectueaza la cursul de schimb valutar
comunicat de Banca Nationala a României, de la data operatiunii de lichidare.
Diferentele de curs valutar intre cursul de la data constituirii sau cursul la care sunt
inregistrate in contabilitate si cursul Bancii Nationale a Romaniei de la data lichidarii
depozitelor bancare se inregistreaza la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar.
Titlurile de plasament se deosebesc de titlurile imobilizate deoarece acestea din urma
sunt achizitionate si pastrate de catre unitate in mod durabil, pe cand titlurile de plasament
sunt achizitionate si pastrate pe termen scurt.
Daca titlurile de plasament achizitionate au fost emise de catre alte societati, operatia
se numeste cumparare. Daca titlurile de plasament sunt redobandite de catre emitatorii lor
pentru a fi anulate sau revandute, operatia se numeste rascumparare.
Evaluarea titlurilor de plasament se poate face: la valoare de intrare, la valoare de
inventar, la valoare de inchidere a conturilor , la valoarea de iesire din patrimoniu.
1. Valoarea de intrare este data de costul de achizitie al titlurilor de plasament, prin
care se intelege fie de pretul de achizitie – prin care se intelege pretul de
cumparare, fie de valoarea determinata in urma unui contract de achizitie.
 Cheltuielile accesorii de cumparare a titlurilor de plasament, cum sunt
comisioanele si alte cheltuieli similare, se inregistreaza direct in cheltuielile de
exploatare ale exercitiului.
 Valoarea de inventar este stabilita in urma evaluarii la valoarea lor actuala
determinata pe baza cursului mediu al ultimei luni, pentru titlurile cotate, si pe
baza valorii probabile de negociere, pentru titlurile necotate.
 Valoarea la inchiderea conturilor presupune comparatia intre valoarea de
inventar si valoarea de intrare, aplicand principiul prudentei. Diferentele de
valoare se stabilesc pe categorii de titluri.
2. Valoarea la iesirea din patrimoniu este data de pretul de cesiune sau vanzare.
 Diferenta intre pretul de vanzare si valoarea contabila reprezinta rezultatul
vanzarii si imbraca forma plusurilor sau minusurilor de valoare.
 Evidenta operativa a titlurilor de plasament se organizeaza dupa principiile
valorilor gestionate prin casieria unitatii, potrivit regulamentului operatiunilor
de casa.
Eu cred ca produse de investire din perspectiva randamentului pe termen scurt cele
mai eficiente sunt fondurile deschise de investitii si dintre aceste cred ca fondurile monatare si
obligatiunile pentru o perioada de pana intr-un an.
Fondurile monetare au obtinut un randament de la inceputul anului trecut de
aproximativ 4%, iar cele de obligatiuni intre 3% si 5%. In procente anuale, acestea sunt
echivalentul unor rate ale dobanzilor de 6-10%.
Daca optati pentru economisirea sumei intr-un depozit bancar, retragerile de numerar
inainte de scadenta atrag dupa sine anularea dobanzii. Acest lucru nu se intampla si in cazul
fondurilor mutuale, fiind posibile retrageri oricand fara a afecta randamentul pe parcursul
investitiei. In schimb, se plateste de regula un comision de rascumparare, care variaza de la un
fond la altul.
O alta observatie importanta este modul de impozitare a castigului obtinut. Daca
investiti pe o perioada mai mare de 1 an in orice tip de fond mutual, impozitul este de 1%, fata
de 16% daca perioada e mai mica de 1 an. Acest lucru nu este valabil si pentru depozitele
bancare, impozitul pe dobanda fiind de 16% indiferent de perioada de economisire.
Marele avantaj al depozitelor bancare este insa ca sumele sunt garantate de Fondul de
Garantare al Depozitelor in Sistemul Bancar, ceea ce nu se intampla in cazul fondurilor
mutuale. Astfel, alegerea depinde in ultima instanta si de apetitul pentru risc al fiecarei
persoane.

BIBLIOGRAFIE

1. ORDIN Nr. 1802 din 29 decembrie 2014 ‐ Partea I pentru aprobarea Reglementărilor
contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale
consolidate EMITENT: MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL NR. 963 din 30 decembrie 2014
2. https://www.ceccarbusinessmagazine.ro/aspecte-teoretice-si-practice-privind-
tratamentul-contabil-al-imobilizarilor-financiare-a3072/
3. https://www.scritub.com/economie/contabilitate/Contabilitatea-investitiilor-
f52851.php
4. https://laurentiumihai.ro/investitii-pe-termen-scurt/
5. https://www.contzilla.ro/investitiile-financiare-pe-termen-scurt/
6. https://www.bursa.ro/cotatii/fonduri-mutuale

S-ar putea să vă placă și