Sunteți pe pagina 1din 26

Ministerul Integrării Europene

Coeziune Economică şi Socială

Dezvoltarea Resurselor Umane


MĂSURI ACTIVE PE PIAŢA MUNCII

Formular de Cerere de Finanţare

Linia de buget: Phare/2003/005-551.05.03.02

Numele solicitantului: SC Q 10 IMPEX SRL BAIA MARE

Dosar nr.
(numai pentru uz intern)

Anexa A- Formular de cerere de finantare


NOTÃ

Vă rugăm să citiţi şi să completaţi acest formular cu multă atenţie. Omisiunile nu


vor putea fi corectate; dacă orice informaţie sau document lipseşte, cererea de
finanţare va fi respinsă.

2
I. PROIECTUL

1. Descriere

1.1 Titlul : " CLUBUL MESERIASILOR DE NOTA 10 "

1.2 Localizare : Maramures, Nord - Vest, Baia Mare ,

Judeţ(e), regiune, oraş(e)

A se vedea secţiunea 2.1.3. din Ghidul solicitantului pentru “ localizare”.

1.3 Suma solicitată de la Autoritatea Contractantă

Total costuri eligibile Suma solicitată de la Autoritatea % din costul total al proiectului
(Costul total al proiectului ) Contractantă

84000 EUR 75000 EUR 89,3%

1.4 Rezumat

Maximum 10 rânduri (includeţi informaţii privind (a) scopul proiectului, (b) grupurile ţintă şi (c)
principalele activităţi. Vă rugăm să indicaţi clar prioritatea, activitatea şi zona geografică specificate în
Ghidul Solicitantului, în care se încadrează proiectul.

Proiectul va avea ca scop plasarea in munca/initierea unei activitati pe cont propriu.


Grupul tinta ales sunt
- someri tinerii si somerii eri pe termen lung fara loc de munca .
Activitatile specifice ale proiectului vor viza evaluare si monitorizare grupului tinta, informare si consiliere privind
cariera, formare profesionala grup tinta, dezvoltare de noi abilitati, medierea muncii , promovarea proiectului si
evaluare si diseminarea informatiilor..
Proiectul se incadreaza in prioritatea " MASURI ACTIVE PE PIATA MUNCII " si va fi implementat in Maramures,
Baia Mare

1.5 Obiective

Maximum 1 pagina.
Descrieţi obiectivul general /obiectivele generale şi obiectivul specific al proiectului.

Obiectivele generale ale proiectului sunt :


Reducerea ratei somajului
Cresterea gradului de ocupare a tinerilor intre 15-24 ani si a somerilor pe termen lung
Reducerea saraciei
Promovarea incluziunii sociale in randul persoanelor dezavantajate
Alinierea la standardele UE privind prioritatea aplicarii unor masuri active de ocupare

Obiectivul specific al proiectului este : Plasarea in munca /inceperea unei activitati independente

3
Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor strategice ale politicii ocuparii fortei de munca, stabilite prin
Planul de actiune al Programului de guvernare 2001-2004 , Programul Social al Guvernului pe perioada 2001-2004,
Planul National de Actiune pentru Ocuparea Fortei de munca, Strategia nationala de abordare a fenomenului
saraciei si incluziunii sociale, Planul de Masuri prioritare pentru integrare europeana, Documentul de pozitie al
Romaniei pentru Capitolul de negociere 13: " Politica Sociala si Ocuparea Fortei de Munca " , Toate aceste programe si
strategii alaturi de Documentul Comun de evaluare a politicilor de ocupare si Programul Economic de Preaderare
constituie cadru de aplicare a protectiei speciale active a somerilor, vizeaza stimularea ocuparii si reducerea somajului. ,de
asemenea constituind cadrul institutional de desfasurare a procesului de integrare europeana si raspund la principalele
obiective si linii directoare ale Strategiei Europene pentru ocuparea fortei de munca, prin aplicarea Modelului Social
European.
Aderarea la Uniunea Europeana impune prioritati strategice a carei realizare depinde de eforturile concertate ale institutiilor
statului, societatii civile, fiecarui cetatean. Modelul social promovat de Guvern se bazeaza pe echilibrul dintre competitie ,
colaborare si solidaritate.
Proiectul raspunde de asemenea Politicii regionale a Romaniei , inclusa in Planul National de Dezvoltare pentru perioada
2004-2006, a carui prioritate este " Dezvoltarea resurselor umane, cresterea gradului de ocupare si combaterea
excluderii sociale " si " Imbunatatirea potentialului resurselor umane, a capacitatii fortei de munca de a se adapta
nevoilor pietei".
Conform acestei directii, politica sociala fiind centrata pe reducerea inegalitatilor si dezechilibrelor si promovarea coeziunii
sociale - impreuna cu politicile economice si de ocupare, creeaza mecanismul necesar atenuarii saraciei, imbunatatirii
conditiilor de munca si viata si ridicare a calitatii vietii.
Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor stabilite in Planul National de Actiune pentru Ocuparea Fortei de munca ,
aprobat prin Hotararea 759/2002 , cap. 2, alin. 2.2 : "Politica de crestere a populatiei ocupate in perioada 2002-2005" prin
care prognoza macroeconomica evidentiaza posibila reducere a ratei somajului de la 10, 5% ( 2000) la 8-9% in 2005.
Conform prognozei din Programul Economic de preaderare , rata somajului va inregistra o evolutie descrescatoare de la
7,6 % in 2004 la 7,1 % in 2005 (Comisia Nationala de Prognoza ) .
Pentru prima data dupa 1989, politica in domeniul tineretului in Romania a devenit o componenta substantiala reprezentata
in programul de guvernare, care se inscrie in contextul mai larg al procesului de aderare la structurile europene.
Astfel , proiectul raspunde la obiectivele si masurile prioritare stabilite in Raportul asupra obiectivelor de dezvoltare ale
mileniului, elaborat de Guvernul Romaniei, cu sprijinul sistemului ONU in Romania , care propune, alaturi de reducerea
saraciei severe , la Tinta 3 : " Cresterea gradului de ocupare a tinerilor cu varsta intre 15-25 de ani" si "Combaterea
somajului in randul tinerilor si a somajului de lunga durata prin masuri active cu accent pe formare profesionala "
Proiectul se incadreaza, de asemenea in obiectivele stabilite in Programul de Dezvoltare Economica si sociala a judetului
Maramures Cap. IX Combaterea saraciei si somajului, Cap. X " Solidaritate sociala privind sustinerea persoanelor si
grupurilor defavorizate

1.6 Justificare

Maximum 3 pagini. Furnizaţi următoarele informaţii

(a) relevanţa proiectului faţă de obiectivele programului.


Societatea romaneasca se afla intr-un proces complex de trecere la un sistem economico-social structural nou, specific
economiei de piata .
Unul dintre fundamentele programului de guvernare este principiul echilibrului dintre imperativele economiei de piata si cel al
protectiei sociale, considerand ca o reala dezvoltare economica include folosirea intr-o masura cat mai mare a fortei de munca,
adica oferirea unui numar cat mai mare de oportunitati pe piata muncii .Sistemul de protectie sociala inseamna mai mult decat
ajutor financiar, inseamna alternative si o noua atitudine in raport cu piata muncii
Proiectul contribuie la atingerea obiectivului programului prin propunerea de masuri active de ocupare, care spre deosebire de
cele pasive, nu se rezuma la oferirea de facilitati financiare pentru cei implicati in problema somajului ci stimuleaza atitudinea
activa, investitia de efort si resurse din partea tuturor celor afectati sau implicati- someri si agenti economici.
Activitatile propuse vor asigura facilitarea accesului pe piaţa forţei de muncă a celor aflaţi in căutarea unui loc de
muncă, prin intensificarea măsurilor active de ocupare şi dezvoltarea de noi abilităţi corespunzător nevoilor în
evoluţie de pe piaţa forţei de muncă, promovarea oportunităţilor egale de angajare pentru grupurile vulnerabile,
cum sunt tinerii şomeri, şomerii de lungă durată.

(b) identificarea nevoilor şi constrângerilor din regiunea/ zona ţintă în care este localizat
proiectul

4
Analiza SWOT asupra Regiunii de Nord- Vest demonstreaza o serie de constrangeri si amenintari in zona :
investitii reduse de in formare continua a adultilor, lipsa unor studii privind corelarea ofertei educationale cu
nevoile pietei muncii si propune prioritati de dezvoltare a resurselor umane avand ca scop cresterea investitiilor in
capitalul uman si social al regiunii pentru a asigura sprijin pentru o dezvoltare durabila, iar ca masuri , dezvoltarea
sistemului de educatie si de formare profesionala a adultilor , flexibilitatea fortei de munca si masuri active de
ocupare, acestea fiind realizate numai prin imbunatatirea abilitatilor calificarii si accesului la oportunitati de angajare ca
mijloc de lupta impotriva somajului.

Privire de ansamblu asupra resurselor umane si situatiei ocuparii


La nivel national /regional si local :
Procesul de restructurare a economiei romanesti a fost insotit de un puternic impact negativ asupra nivelului de ocupare a
fortei de munca, producand somaj cronic; reducerea relativa a ocuparii a devansat ritmul de scadere a PIB.
Potrivit Planului National de Dezvoltare 2004-2006, in perioada 1990-2001 populatia ocupata s-a diminuat cu circa 2,2
milioane persoane ( dela 10,84 la 8,59 ) iar rata de ocupare s-a redus cu 16 puncte procentuale ajungand la 58,19 %.
Declinul vizibil al populatiei ocupate a inceput in anul 1992, odata cu actiunile de restructurare a economiei, in special in
sectorul industrial, scaderea a fost mai mult sau mai putin vizibila de la o regiune la alta sau de la un judet la altul .
În ceea ce priveşte şomajul, „Analiza comună a priorităţilor privind ocuparea forţei de muncă din Romania”, semnată de
Comisia Europeană şi Guvernul României, indică niveluri mai ridicate în mediul urban. Rata şomajului în rândul
tinerilor este mai ridicată decât cea în rândul adulţilor, iar diferenţa între rata şomajului celor cu educaţie superioară şi
a celor cu nivel educaţional mai scăzut, rămane incă mare.
Şomajul de lungă durată rămâne ridicat în ciuda descreşterii nivelului şomajului global. Acesta tinde să fie mai
ridicat în rândul femeilor decât în rândul bărbaţilor.
Inca de la inceputul tranzitiei, pierderea de locuri de munca s-a concentrat in industrie. Populatia ocupata in industrie a fost
intr-o continua scadere, de la 29,2 % in 1996 la 23,5% in anul 2001 ( 26,9% media UE ), in timp ce ocuparea in servicii ,
desi oscilanta, creste . In anul 2001 populatia ocupata in servicii reprezenta 35,4% din populatia ocupata totala .
Dupa 1990 a aparut un fenomen nou pentru economia unei tari europene, anume cresterea lenta dar constanta a populatiei
ocupate in agricultura, in anul 2001 fiind de 40,4% fata de media UE de 4, 4%.
Schimbarile in structura ocuparii pe sectoare releva un proces concomitent de dezindustrializare si reagrarizare a
economiei, fara a avea loc un progres semnificativ in sectorul serviciilor.Practic persoanele disponibilizate din industrie nu
se regasesc in celelalte ramuri ale economiei, ci au contribuit la cresterea numarului somerilor.
In Romania, somajul a fost recunoscut oficial incepand cu anul 1991, odata cu intrarea in vigoare a Legii nr. 1/1991 privind
protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala. Rata somajului a crescut in perioada 1991-1999, cand a atins
nivelul cel mai ridicat ( 11,85 % conform metodologiei BIM ), ca o consecinta directa a fenomenului de restructurare a
economiei .
Conform metodologiei BIM, rata somajului in 2001 a fost de 6,6% fiind concentrat in mediul urban
( 10,4% fata de 2,8% rural), muncitorii fiind cei mai afectati .
Tinerii sub 25 de ani reprezinta o sursa principala de alimentare a somajului ( peste 40% ) reprezentand un
fenomen ingrijorator, care se mentine constant in ultimii ani.Principala cauza a fenomenului este necorelarea
sistemului educational si al calificarilor cu cerintele pietii muncii.
Somajul pe termen lung ramane ridicat in pofida scaderii nivelului general al somajului. In anul 2001, aproape
jumatate din someri (48,6% )se aflau in somaj de lunga durata-peste 9 luni. Peste jumatate din acest procent au
reprezentat someri care nu au lucrat timp de 2 ani si mai mult.
Datele statistice ce urmeaza in continuare demonstreaza in mare parte aceleasi constrangeri atat la nivel regional , al
judetului Maramures si al municipiului Baia Mare.
Profilul socio-economic al Regiunii de Nord -Vest arata urmatoarele : repartitia pe sectoare a populatiei ocupate in 2001
situeaza agricultura pe cel mai inalt nivel 44,2% urmata de sectorul serviciilor 29,2%.Rata somajului la sfarsitul anului
2001 era de 6,7% . Indicele dezvoltarii umane ( IDU ) vizeaza 3 abilitati pentru dezvoltare : sanatate, cunoastere , accesul
la resursele necesare asigurarii unui trai decent. Potrivit acestui indice Regiunea de Nord- Vest prezinta un nivel al
dezvoltarii umane sub media nationala, la nivel de judet se observa intarzieri a dezvoltarii umane in judetele Satu mare,
Maramures, Salaj , Maramures avand cea mai scazuta rata a alfabetizarii .
Structura economica sectoriala indica ca pondere microintreprinderilor (0 - 9 salariati ) este aprope egala cu cea a
sectorului 10-250 , ceea ce atesta atat dinamicitatea sectorului cat si fragilitatera sa, fiind regiunea cu spirit puternic de
initiativa , fata de celelalte , prin infiintarea unui numar mare de IMM- uri.
Populatia regiunii este in scadere ( spor natural negativ,migratia externa , o speranta de viata in scadere ) situand regiunea
pe ultimul loc la nivel national.
Privitor la nivelul de educatie in regiune, Maramures se plaseaza pe primul loc la rata de cuprindere in scoala
primara si gimnaziu (98,6 % ) pe ultimul loc la rata de cuprindere in liceu/scoala profesionala ( 63,2% ) si pe
penultimul loc la rata de absolvire a liceului/scolii profesionale 87,3 % ( ultimul fiind Satu- Mare cu 85,3 % ).
Cat priveste formarea continua ( calificarea resurselor umane ) nu exista date la nivel de regiune , putandu-se insa
aproxima aceste date prin intermediul celor de la nivel national potrivit carora exista o disponibilitate din partea firmelor de
a-si asigura o calificare corespunzatoare doar lipsa fondurilor impiedica accesul la aceste servicii.
Potrivit anchetei AMIGO ponderea populatiei ocupate la nivelul Regiunii de Nord- Vest este de 49, 1% , mai mare decat
cea la nivel national ( 46, 7% 0 2001) , ponderea ocupand-o populatia ocupata in mediul urban ( 42, 8% , la nivel national

5
41,1%) , in mediul rural fiind de 56%.Aparitia somajului din regiune a avut drept cauze concedierile masive din
zonele monoindustriale , cum este cazul judetului Maramures . Rata somajului in Regiunea de Nord- Vest la sfarsitul anului
2001 este de 6,7% fiind inferioara mediei nationale ( 8,65 % ) datorita activitatii transfrontaliere intensive . In context
european se observa ca Regiunea de Nord- Vest se situeaza in topul celor mai bine plasate 8 regiuni din statele candidate .
Datele statistice la nivelul judetului Maramures demonstreaza scaderea populatiei active de la 230,5 mii persoane in
anul 1999 la 213,1 mii persoane in anul 2002 . Populatia ocupata la sfarsitul anului 2002 este in continua scadere de la
207,7 mii pers ( 1999) la 199,2 mii persoane , in timp ce rata de ocupare scade cu 0,8 procente fata de acelasi an, 1999.
In judetul Maramures, potrivit datelor PNAO 2004 –2005, numarul mediu lunar de someri este de 11910 ,in timp ce
numarul mediu de locuri de munca vacante este de 555 , rezultand astfel un numar de 21 someri pe un loc de munca
vacant.
Situatia somajului in municipiul Baia Mare prezinta o scaderea a numarului somerilor de la 6742 persoane in 2000 la
4985 in anul 2003 . Din totalul numarului de someri inregistrati in ultimii 4 ani arata ca muncitorii sunt cei mai afectati
reprezentand un procent de 72%.
Potrivit datelor furnizate de AJOFM Maramures la 30 mai 2005, in Baia Mare , numarul somerilor tineri era de 1170 din
care femei 418, numarul somerilor de lunga durata era de 2845 din care : someri tineri - 377 si someri adulti ( peste
25 ani ) - 2068
Rata somajului in Baia Mare se prezinta astfel : 6,6 % ( 2000 ), 5,1 % ( 2001 ), 5,4 %
( 2002 ) , 4,9 % ( 2003)
Chiar daca somajul in Baia Mare a scazut, sunt necesare inca o serie de masuri active de prevenire si combatere a acestuia
prin intensificarea oportunitatilor de pe piata fortei de munca si cu implicarea nemijlocita si directa a acestora , mai ales a
tinerilor someri , cu varsta intre 15-24 de ani , a carui numar continua din pacate sa creasca ingrijorator de mult. Din totalul
numarului de someri inregistrati un procent intre 16 - 23 % il reprezinta tinerii.
Revenind la Analiza SWOT asupra Regiunii de Dezvoltare Nord- Vest , constrangerile din zona privind dezvoltarea
resurselor umane pot fi sintetic prezentate astfel : Insuficienta dezvoltarii serviciilor de asistenta si consultanta, lipsa
unor institutii cu atributii regionale in domeniul ocuparii si formarii profesionale , miopie la nivel judetean fara a tine
seama de evolutia pietei muncii din celelalte judete, cresterea ratei somajului, formarea continua redusa .
Nevoi identificate si solutii pentru rezolvarea lor :
Se impune astfel, promovarea in zona a unei politici active de ocupare, asa cum este stabilita in Planul National de
Actiune pentru Ocuparea Fortei de Munca prin implicarea si rolul IMM -urilor in ocupare , formarea continua, formarea
profesionala a somerilor prin participarea la activitati de informare si consiliere privind cariera sau de mediere ,
servicii de consultanta financiara in scopul initierii unei activitati pe cont propriu, acestea fiind premisele unei rezolvari
pe termen lung a problemelor cu care se confrunta astazi somerii tineri si cei de lunga durata. din regiunea de nord-vest,
din judetul Maramures si implicit a celor din Baia Mare, ramanand inca categoria cea mai afectata de somaj si excluziune
sociala.

(c) lista grupurilor ţintă şi numărul estimat al beneficiarilor direcţi şi indirecţi


Grupul-tinta ales reprezinta categoria cea mai vulnerabila si dezavantajata social si anume :
Someri tineri intre 15-25 ani din Baia Mare si imprejurimile Baii Mari care au parasit scoala fara o calificare de baza
Nu au absolvit nici macar cel putin clasa a VIII , fara loc de munca
Absolventi de clasa a VIII fara examen de capacitate si care nu sunt inscrisi in nici o alta forma de invatamant, fara loc
de munca
Absolventi de liceu , fara loc de munca
Someri de lunga durata cu calificari care nu corespund pietei muncii
Absolventi de scoli profesionale , cu o calificare , fara loc de munca
Absolventi de liceu fara loc de munca
Absolventi de facultate fara loc de munca
Datele statistice arata ca se afla in situatiile mai-sus mentionate si pot beneficia de activitatile din proiect un numar
de aproximativ 60 de tineri , la care se adauga altii al carui numar nu il cunoastem dar stim ca exista, insa datorita lipsei
unei evidente clare a absolvirii/neabsolvirii unei scoli sau a inregistrarii ca someri , acestia nu figureaza nicaieri dar se vor
prezenta in mod sigur in centru si vor beneficia direct de aceleasi activitati.
Astfel numarul beneficiarilor directi vor fi :
Numarul de persoane luate in evidenta si monitorizate :60
Numarul de persoane informate : 60
Numarul de persoane consiliate privind cariera : 60
Numarul de persoane calificate/recalificate : cel putin 50
Numarul de persoane angajate sau autorizate in activitati independente : 15 ( 30% )
Numarul de persoane beneficiare de consultanta financiara : cel putin 50
Numarul de persoane instruite in utilizarea calculatorului : cel putin 50
Numarul de persoane instruite in invatarea unei limbi straine : cel putin 50
Numarul de persoane mediate : cel putin 50
Beneficiarii indirecti vor fi - cele ( cel putin) 127 firme specializate in prelucrarea lemnului si/sau productiei de mobilier
si cele ( cel putin ) 60 de familii ale celor 60 de someri care vor beneficia de rezultatele proiectului.

6
(d) motivele alegerii grupurilor ţintă si a activităţilor
De ce SC Q 10 Impex ,firma specializata in productia de mobilier , doreste sa aplice masuri active pentru
somerii tineri si somerii de lunga durata din Baia Mare sau imprejurimi ?
Pentru ca firma este si va fi mereu deschisa unor initiative viabile , a inteles rolul IMM-urilor in procesul de
formare profesionala a persoanelor dezavantajate social si profesional, dar si importanta ca IMM-urile sa devina constiente
ca ,cresterea gradului de calificare a fortei de munca proprii va atrage ridicarea nivelului de performanta si productivitate ,
pentru ca, a remarcat lipsa meseriei de “tamplar “ studiata in sistemul de invatamant profesional din judet, a identificat
un numar ingrijorator de mare de someri din categoria mai-sus amintita, care pot sa devina activi pentru numarul
impresionant de mare de firme specializate in productia de mobilier si prelucrarea lemnului din Baia Mare si din judet.
O privire asupra numarului de firmelor din Baia Mare sau din judet , specializate in prelucrarea lemnului si
productia de mobilier si binale , arata astfel : Inainte de 1989, exista o singura fabrica de mobila in Baia Mare “ Baimareana “
o sectie de mobila in Baia Sprie, care foloseau forta de munca necalificata sau partial calificata , provenind din scolile
profesionale din alte judete ( ex. Satu Mare) . In ultimii ani in judet , au aparut un numar impresionant de firme specializate
in domeniul productiei de mobilier si binale , ajungand ca in anul 2005 sa fie inregistrate 127 firme de acest gen ( s-a luat in
calcul numai numarul de firme care au ca activitate principala prelucrarea lemnului si/sau productia de mobila , existand tot
atatea care o au, ca activitate secundara ) din care 40 numai in Baia Mare, care folosesc personal necalificat .Cele mai
cunoscute ,unele avand in totalitate capital strain , sunt : Italsofa, Confort, Excomob, Sigheteana, Larodan Parquet etc.
Nu au existat in judet scoli profesionale de profil , neexistand nici in prezent preocupare din partea institutiilor
statului pentru corelarea pregatirii profesionale (prin scoli) cu cerintele pietei muncii din zona. Din totalul numarului de
locuri vacante inregistrate in perioada 2003-2005 , meseria de “tamplar” reprezinta cel mai mare procent : 3,8 % - 272 in
anul 2003, 375 in anul 2004, 115 in anul 2005. Cel mai ingrijorator este faptul ca cererea mare de locuri de munca vacante
este pentru personal necalificat – 26% din totalul locurilor de munca vacante : 1613 in 2003,2605 in 2004 si 1002 in 2005
( Date primite de la AJOFM Maramures) - solicitat inclusiv de firmele producatoare de mobila. Explicatia este ca,
pregatirea angajatilor nu este considerata o prioritate pentru angajatori din cateva motive cum ar fi : lipsa fondurilor care
sa fie alocate formarii profesionale , absenta stimulentelor pentru angajatori, acestia nu considera formarea drept
investitie si factor al competitivitatii si nu au abilitatile pentru a identifica nevoile de formare.
De ce propune SC Q 10 Impex somerilor tineri si somerilor de lunga durata activitatile acestui proiect ?
Pentru ca , acestea sunt masuri preventive si active adaptate nevoilor si situatiei individuale ale grupului-tinta, sunt
cel mai in masura sa imbunatateasca conditiile de viata pentru grupurile de persoane expuse riscului de excludere sociala si
profesionala ( asa cum este grupul tinta ales ), vor duce la cresterea posibilitatilor acestora de a se angaja sau de a-si incepe
o activitate independenta, se vor integra in societate, vor deveni activi economic, vor contribui la cresterea gradului de
calificare a fortei de munca din zona pentru a deveni mai adaptabila la schimbarile survenite intr-o societate bazata pe
cunoastere, vor contribui la cresterea economica viitoare .

(e) relevanţa proiectului pentru grupurile ţintă


De peste 15 ani societatea romaneasca se confrunta cu probleme sociale complexe si extrem de grave, cauzate de
involutiile continue din economie, insotite de o politica pasiva pe termen lung. Declinul economic, cresterea inflatiei si
scaderea nivelului general de trai au condus la explozia si cronicizarea somajului, la inegalitatea sociala si la agravarea
saraciei sub toate aspectele.Cresterea ingrijoratoare a ratei saraciei se reflecta mai ales in agravarea situatiei parintilor cu
multi copii in intretinere, a familiilor numeroase si a somerilor.Toate aceste elemente pun in pericol de destramare un
numar impresionant de familii dezavantajate social, saracia, prin efectele pe care le imprima, conducand la cresterea
riscului de marginalizare economica, sociala a acestor categorii sociale. Explozia de fenomene sociale negative
declansate dupa 1989 si cauzate in cea mai mare parte de saracie ne-a facut sa intelegem ca disfunctiile sociale isi au
originile profunde in disfunctiile de la nivelul familiei.Familia inceteaza a mai exista ca un sistem coerent de valori si
functii menite sa asigure bunastarea si dezvoltarea personala a membrilor ei. Se impune astfel , identificarea de
alternative compensatorii de formare profesionala destinate categoriilor defavorizate social (grupul tinta ales ) care
sa le ofere a doua sansa pentru includerea lor sociala si profesionala.
Persoanele din categoria aleasa prin acest proiect, au aceleasi nevoi comune pe care proiectul si le propune spre
rezolvare. Cu calificare sau fara si neavand nici un sprijin real de solutionare a nevoilor lor , acestia ingroasa randurile
somerilor, a saracilor , a infractorilor, a mamelor fara soti dand nastere la alti copii cu aceleasi constrangeri sociale si
materiale de tot felul. Prin activitatile propuse, proiectul va reusi sa rezolve in primul rand situatia gasirii unei meserii si a
unui loc de munca , insotita fiind de masuri active de ocupare si stimularea participarii directe a acestora la activitati si
actiuni benefice si cu impact direct asupra lor . Astfel , celor fara o calificare de baza sau cu o calificare care nu se regaseste
pe piata muncii li se vor asigura servicii de formare profesionala ( calificare/recalificare) . Cei care au o calificare viabila
dar nu si-au gasit un loc de munca vor fi sprijiniti sa-si gaseasca unul potrivit prin servicii de medierea muncii ( directa
sau electronica ) sau sa-si inceapa o activitate pe cont propriu prin furnizarea de consultanta tip " incubator de afaceri".
Fiecare dintre activitatile de mai-sus vor fi insotite obligatoriu de servicii complexe de informare si consiliere privind
cariera atat de necesare rezolvarii pe termen lung a problemelor cu care se confrunta astazi aceste persoane . Alaturi de
activitatile enumerate , li se va oferi posibilitatea urmarii unui curs gratuit de initiere pe calculator si a unui de
invatarea unei limbi straine, in functie de dorinta si optiunea fiecaruia.

7
1.7 Descrierea detaliată a activităţilor

Maximum 9 pagini

Activitate 1 : Pregatirea implementarii proiectului

Pentru implementarea proiectului, inca din prima luna se vor realiza urmatoarele actiuni:
1.1 intalnire echipa de coordonare si implementare
Se vor stabili de comun acord atributiunile fiecarui membru al echipei, se vor realiza si discuta grafice
ale activitatilor viitoare pentru ca rezultatele proiectului sa apara.

1.2 selectarea persoanelor care vor participa la relizarea activitatilor evaluare si monitorizare, de
formare profesionala (maistrii-instructori, consilieri de orientare in cariera , profesori limba
engleza, profesori informatica, specialist “ incubator afaceri “ , consilieri centru )

Selectarea se va face pe baza de c.v. si interviu, procedee menite sa se aleaga cele mai potrivite
persoane.
conditii esentiale:
-maistri-instructori sa aiba pregatire de specialitate, modul de psihopedagogie , experienta cu grupul tinta
-consilierii de orientare in cariera: pot fi asistenti sociali, psihologi, sociologi, profesori cu modul de
psihopedagogie , experienta cu grupul tinta, vocatie pt munca cu oamenii, empatie si solidaritate. Acestia pot
proveni din invatamantsi din O.N.G. -uri.)
- Profesori informatica si limba engleza sa aiba pregatire de specialitate, modul psihopedagogie , experienta cu
grupul tinta
- consilieri centru (pentru activitatea de evaluare si monitorizare ,) vor avea pregatire de specialitate ( asistent
social, psiholog, Acestia vor asigura permanenta in centru ( vezi 1.8 d- justificarea rolului colaboratorului “
Centru de informare, consiliere si formare profesionala “ Pentru Voi “) acesta fiind deschis zilnic pe perioada
desfasurarii de catre cursanti a orelor teoretice si vor avea cea mai importanta sarcina : aceea de primire si luare
in evidenta, testare tineri, indrumare in completarea testelor initiale , prezentarea ofertei proiectului,
introducerea datelor initiale beneficiari si monitorizarea acestora pe tot parcursul activitatilor, planificarea pentru
urmarea unui /unor activitati in functie de optiune si interese. Consilierii centru vor face legatura intre echipa de
coordonare si implementare, intre cursanti si lectori, de asemenea fac parte din echipa de implementare si
participa direct la implementarea tuturor activitatilor principale.

Activitatea 2: Realizarea pachetelor de instruire


Pentru realizarea activitatilor de evaluare grup tinta, formare si instruire se vor realiza curricule,
suporturi de curs, teste, chestionare, exercitii diferite in activitatea de informare si consiliere. Acestea
vor fi realizate de specialisti ( maistri-instructori , consilierii centru, specialistul in “ incubator de
afaceri” ) si vor fi adaptate in functie de particularitatile grupului tinta.
Se vor realiza 5 module de curs pentru meseriile propuse prin acest proiect ( Tamplar universal, Tamplar
mobila, Tamplar mecanic la croit si dimensionat, Tamplar mecanic la frezat si gaurit, Operator la masinile si
utilajele pentru fabricarea produselor din lemn ) , 1 modul de curs pentru consiliere tip “ incubator de
afaceri “ , 1 modul de curs pentru activitatea de informare si consiliere privind cariera .
Pentru activitatile de informatica si limba engleza , SC Educons SRL asigura module de curs pentru fiecare
cursant.

Activitatea 3: Amenajare atelier tamplarie si dotare cu bunuri si echipamente


3.1. Pregatirea activitatii de achizitii privind lucrari , servicii si bunuri va consta in alcatuirea caietelor
de sarcini, anunturi publicitare, selectarea ofertelor.

3.2. Desfasurarea activitatii de achizitii


Se vor organiza licitatii cu respectarea legislatiei in vigoare, se vor alege ofertele cele mai
avantajoase din punct de vedere economic.

3.3 Amenajare atelier tamplarie si dotare cu bunuri si echipamente


Se vor realiza lucrari de reparatii, renovari, amenajari in scopul amenajarii la sediul firmei SC Q 10

8
Impex a unui atelier ( scoala ) de tamplarie unde cursantii vor realiza activitatea de initiere in
meseria de “ tamplar “
Atelierul se va dota cu echipamentele si bunurile necesare pentru realizarea activitatilor de initiere in
conditii optime.
Se vor achizitiona bunurile prevazute in buget , in scopul desfasurarii optime a activitatilor teoretice si
practice ale proiectului.

Activitatea 4: Evaluare si monitorizare grup tinta

4.1. Evaluare grup tinta


Aceasta va demara prin actiunea concreta de " aducere" in centru a grupului-tinta dat fiind retinerea
de care dau dovada aceste persoane. Pe baza datelor de identificare ale grupului tinta pe care le
detinem de la AJOFM ( nume, prenume, domiciliu, scoala absolvita sau parasita) vor fi trimise carti
postale prin care acestia precum si familiile acestora sau intretinatorii legali vor fi anuntati de meseriile
si serviciile pe care le ofera acest proiect .
Un alt procedeu de anuntare si convocare va fi prin intermediul mass-mediei locale si prin anuturi
afisate in locuri vizibile.
O data prezentati, vor fi testati pe baza unui set de teste specifice ( de inteligenta, de personalitate,
abilitati , de interese , etc ) alcatuit in prealabil de consilieri centru, teste ce vor avea ca scop
evaluarea initiala a situatiei in care se afla fiecare persoana ( calificat/necalificat , absolvent sau nu
etc ) .
In urma cuantificarii rezultatelor testelor si a discutiei purtate cu consilierii centru , acestia vor face
recomandarea concreta spre urmatoarea etapa : formare profesionala + informare si consiliere ;
medierea muncii; incubator de afaceri ; initiere pe calculator , limba engleza.

4.2. Monitorizare grup tinta

Indiferent la care activitate va participa , fiecarei persoane inscrise i se va deschide " Fisa de
evidenta personala " in care vor fi trecute cursurile de urmat, frecventa acestora, orarul , zilele de
cursuri teoretice si practice, locul de practica/ angajare de proba, rezultatele si progresele inregistrate,
orice informatii relevante privind evolutia persoanei , instrument care va putea sta la baza oricarei
persoane interesate ( membrii echipa de implementare, evaluatori proiect ). Astfel se va crea o baza
de date accesibila la nivel local (inexistenta pana acum).

Activitatea 5: Informare si consiliere privind cariera


5.1 Cursurile de informare si consiliere de orientare in cariera se vor desfasura in paralel cu cele de
formare profesionala si cu cele de consultanta de tip " incubator de afaceri " . Durata lor va fi de 4
ore /.saptamana
Structura si tematica acestora va fi adaptata in functie de fiecare individ sau grup in parte.
In sens strict, cursurile de informare vor cuprinde in special informatii clare, actualizate despre : piata
muncii, evolutia ocupatiilor si meseriilor, locuri de munca , posturi vacante, agenti economici existenti
in Baia Mare precum si conditii de angajare impuse de angajatori . Informatiile vor fi primite si in
permanenta actualizate prin colaborare stansa cu AJOFM .
Acestea vor lua forma unor dezbateri, prezentari, discutii libere . Cu acelasi scop se vor organiza si
job-club-uri, cu scopul de sensibilizare a agentilor economici , acestea fiind considerate foarte
importante in dezvoltarea unei relatii de cunoastere reciproca cursanti-angajatori.
Consilierea privind orientarea in cariera
Consilierea este un proces complex ce cuprinde o arie foarte larga de interventii care impun o
pregatire de specialitate. Termenul de consiliere descrie relatia interumana dintre o persoana
specializata , consilierul, si o alta persoana care solicita asistenta de specialitate, clientul (Egan,1990).
Relatia dintre consilier si cel consiliat este una de alianta de participare si colaborare reciproca ( Ivey,
1994 ) . Consilierea privind orientarea in cariera sau vocationala este una dintre formele pe care o
poate lua consilierea in sens larg. Obiectivul consilierii in general nu este acela de cunoastere a
individului ci acela de autocunoastere, de intarire a eului, de dezvoltare personala si de adaptare .
Succesul consilierii, implicit acela al consilierii privind cariera, este asigurat de implicarea activa si
responsabila a ambelor parti, bazata pe respect si incredere reciproca.
Consilierea privind orientarea in cariera va cuprinde 3 directii, fiecare avand un rol bine definit in
procesul de dezvoltare a personalitatii individului. Consilierea va fi de grup sau individuala, dupa caz,
cea de grup fiind cea mai recomandata in scopul dezvoltarii unor relatii normale si reciproce dintre
membrii aceluiasi grup, carenta de care sufera in prezent acesti tineri:

9
Planuri individuale de instruire , dezvoltare personala si autocunoastere
Instruire in tehnici de cautare a unui loc de munca
Pregatirea traseului profesional

Prima directie va lua forma unor cursuri, dezbateri, discutii libere, exercitii si teste si va avea rolul
de a dezvolta evaluarea si autoevaluarea personalitatii, aspiratiilor si abilitatilor personale, intarirea si
regasirea increderii de sine, a starii de bine, adoptarii unei gandiri pozitive despre sine si ceilalti, intr-
un cuvant dezvoltarea autocunoasterii in scopul luarii unei decizii corecte privind cariera.
A doua va cuprinde exercitii si simulari concrete in alcatuirea unui CV, a unei scrisori de
intentie/multumire, prezentarea la un interviu, cautarea unui loc de munca pe internet. Fiecare cursant
va invata sa elaboreze si sa conceapa fiecare Cv –ul propriu, o scrisoare de intentie sau de
multumire,etc
Exercitiile vor fi precedate de prezentari ample ale continutului si scopului fiecarui " document " sau
actiune in parte.
Pregatirea traseului profesional va folosi instrumente precum dezbaterea, discursul, teste si exercitii ce
vizeaza o asa-zisa " pregatire preangajatorie " care va facilita disparitia "socului " produs la angajare.
Relatii interumane, etica muncii, pregatirea pentru munca, atitudine pozitiva fata de munca ,
interactiunea grupului, identificare si rezolvare a unui conflict sunt tematici ce vor fi parcurse de catre
cursanti .
Aceste activitati vor fi realizate de catre “ Consilieri de orientare in cariera “ formati in cadrul
proiectului Phare 2002 - Centru de informare, consiliere si formare profesionala “ Pentru Voi “) care vor fi
indrumati si supervizati de catre psihologul specialist in informare si consiliere pe care il asigura SC Educons
SRL.

5.2 Consultanta de tip " incubator de afaceri

Este alta posibilitate reala de ocupare , care permite celor interesati sa-si inceapa o activitate independenta.
Din discutiile cu cativa dintre persoanele vizate, cu familiile acestora sau cunoscutii lor se constata o dorinta de
initiere a unei activitati proprii insa nu stiu cum si cu ce sa inceapa . Unii dintre ei au avut experienta unei
angajari si s-au lovit de respingerea celor din mediul de munca . Unii au o situatie materiala foarte buna, pentru
altii , rude sau cunoscuti doresc sa-i ajute fie cu bani fie cu un spatiu de productie insa se lovesc de lipsa de
informatie privind legislatia in vigoare . Cu totii cunoastem ca exista buni mesteri pantofari, croitori, cizmari,
pietrari etc si care desfasoara activitati independente la domiciliul acestora.
" Incubator de afaceri " va fi un serviciu gratuit de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati
independente , informatii concrete care vor fi acordate in grup sau individual , in functie de optiunile si nevoile
solicitantilor .
Consultanta individuala va consta in : informarea privind activitatile pentru care se poate obtine o autorizatie
de independent, elaborarea statutului, obiectul de activitate,completarea dosarului privind obtinerea autorizatiei,
inregistrarea firmei, xerocopieri si legalizari de acte, elaborarea planului de afaceri , sprijin in obtinerea de avize
si autorizatii etc.
Serviciu de grup va consta in instruiri in probleme de management, marketing, tehnici de vanzare, legislatie,
contabilitate si evidenta primara etc .
Aceste activitati vor fi realizate de catre un specialist cu experienta in domeniu , care va utiliza un limbaj
accesibil tuturor cu scopul de a starni interesul privind inceperea unei activitati. Poate participa la aceste cursuri
orice persoana care doreste si crede ca poate face acest lucru. Datorita gradului de independenta pe care aceasta
alternativa o poate oferi estimam, ca vor fi interesati de aceste cursuri cel putin 50 de persoane dintre care cel
putin 5 isi vor incepe o activitate.

Activitatea 6 : Formare profesionala : ( re) calificare in meseria aleasa

Este una dintre cele mai importante activitati din cadrul proiectului care alaturi de informare si consiliere va
asigura succesul angajarii in munca a persoanelor vizate. Din analiza datelor de identificare a grupului-tinta pe
care le detinem rezulta ca aproape jumatate din meseriile pe care le au somerii tineri , acestea nu se regasesc pe
piata muncii. Explicatia consta in necorelarea sistemului educational cu oferta pietei muncii. Analize recente
asupra costurilor din invatamant au demonstrat ca desi anumite meserii nu se mai cer , acestea sunt totusi
studiate in sistemul tehnic si profesional din motive subiective , ce tin de riscul pierderii posturilor maistrilor
( se realizeaza astfel "o scoala pentru profesori " ) in locul formarii continue a acestora. Chiar daca incercarile la
nivel interministerial din ultimii ani par sa reorienteze rolul scolii in direct acord cu piata de munca , acestea
raman totusi timide si nu reusesc sa faca fata unei mobilitati atat de mari de pe piata muncii.
In aceeasi situatie se gasesc majoritatea somerilor de lunga durata ( absolventi de scoli profesionale sau liceu ),
care erau pregatiti in meserii care nu exista in judet, sau absolvirea unui liceu nu le confera calificare intr-un
domeniu, sau au meserii care nu se mai cer sau au disparut din judetul nostru.

10
Meseriile oferite prin acest proiect sunt dintre cele mai potrivite si asigura dezvoltarea de competente solicitate
in domeniul productiei de mobila si binale, pe care oricare dintre muncitorii din firmele de profil ar trebui sa le
aiba : Tamplar universal, Tamplar mobila, Tamplar mecanic la croit si dimensionat, Tamplar mecanic la
frezat si gaurit, Operator la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor din lemn incadrandu-se dupa
noul cod al ocupatiilor si meserilor in nivelul 2.
Repartitia numarului de locuri pe grupe/meserie se va realiza dupa prezentarea , evaluareasi testarea
cursantilor In orice caz , datorita caracterului interactiv al activitatilor optam pentru alcatuirea unei
grupe de 10 cursanti/grupa , rezultand astfel 6 grupe .
Insusirea meseriilor oferite cursantilor ( care nu au o calificare viabila sau au parasit scoala) , poate permite
plasarea cu succes in munca a celor care pot si doresc sa munceasca , sa fie utili societatii . Cat priveste pe cei
care au ajuns la absolvirea unei scoli de nivel mediu sau superior , care au terminat un liceu sau o facultate dar
nu s-au angajat , consideram ca ajungand la un nivel avansat de cunoastere vor fi capabili sa- si gaseasca
alternative de plasare in munca sau de incepere unei activitati proprii. Acestia pot invata aceste meserii ca pe
niste "deprinderi de viata " necesare fiecaruia care om , oricand benefice viata. Aceste persoane vor beneficia de
activitati de informare si consiliere, incubator de afaceri, informatica , limba engleza.
Formarea profesionala va consta in cursuri teoretice si practice de scurta durata : 720 ore/cursant
( 6 luni ) , 5 zile din saptamana , 2 zile cursuri si 3 zile practica (s-a tinut cont de raportul recomandat intre
durata de practica 2/3 si cea de teorie 1/3 din totalul orelor). Repartitia si numarul orelor va fi prezentata in "
Curricula de instruire pentru fiecare meserie in parte.
Cursurile teoretice se vor desfasura in centru ( sali de curs ) iar cele practice in atelierul de tamplarie amenajat
si dotat in acest sens , precum si la firmele de profil din zona.
Atat cursurile teoretice cat si cele practice vor fi realizate de catre maistri-instructori cu pregatire de specialitate
. Obligatoriu acestia vor trebui sa aiba modulul de psihopedagogie si experienta cu grupul-tinta. Norma
fiecarui maistru va fi de 18 ore/sapt.

Cursantii vor face practica la firme de profil pe baza unui " Contract de parteneriat " incheiat intre SC Q 10
Impex si firma , care va contine drepturi si obligatii ale celor doua parti, durata practicii . Acest contract va
avea ca anexa un tabel nominal cuprinzand cursantii care vor face practica, numele maistrului-instructor , zilele
si orele de practica .
Formarea profesionala va consta in :
- Initiere ( simularea meseriei , instruire in atelierul de tamplarie amenajat si dotat in acest sens , minimum de
cunoştinţe şi abilităţi;
- Calificare - pentru furnizarea cunoştinţelor şi abilităţilor esenţiale pentru obţinerea calificării recunoscute la
nivel national
Recalificare – pentru a furniza cunoştinţe şi abilităţi persoanelor care vor să îşi schimbe calificarea iniţială.
Cursurile de calificare / recalificare vor fi finalizate cu " Certificat de calificare" recunoscut de MEC si MMSS
si vor avea recunoastere nationala . Certificatele de calificare vor fi eliberate de catre partener.

Activitatea 7 : Dezvoltarea de noi abilitati

7.1 Operare PC
Va fi o activitate optionala, gratuita care va fi indrumata de catre 2 profesori in informatica cu
pregatire de specialitate , cu modul pedagogic , cu vocatie si experienta cu grupul-tinta .
Cursurile de informatica se vor desfasura in cabinetul de informatica (dotat cu calculatoare legate in
retea intranet si internet ) pus la dispozitie de catre “ Centru de informare, consiliere si formare
profesionala “ Pentru Voi “
Vor fi angajati 2 profesori de informatica cu modul psihopedagogic.
Cursantii vor fi impartiti in grupe de cate 10 , vor lucra fiecare la cate un calculator . Dupa optiunea
fiecaruia ,cursantii pot urma 2 module de pregatire :
Modul de initiere : ABC-ul Calculatorului, Windows, Word si Internet –40 ore
Desfasurare curs : 2 ori /sapt cate 4 ore /cursant ( 5 saptamani )

Modul perfectionare : Acces, Excel, Power Point – 60 ore


Desfasurare curs : de 2 ori /sapt cate 4 ore /cursant ( 7,5 saptamani )

7.2 Cursuri limba engleza ( sau alta : germana, italiana, franceza, spaniola , la alegere cu conditia sa
fie cel putin 10 doritori )

11
Cursurile se vor desfasura la sediul SC Educons sau la “ Centru de informare, consiliere si formare
profesionala “ Pentru Voi “ indrumate de 2 profesori de limba engleza ( sau alta , la alegere cu conditia
sa fie cel putin 10 doritori ) angajati in cadrul proiectului .
Cunostiintele vor fi prezentate pe niveluri : incepatori, mediu, avansati . Un nivel este impartit in 2
module de cate 48 ore .
Desfasurare curs : de 2 ori/sapt cate 3 ore /zi
Durata unui modul este de 8 saptamani.

Pentru cele doua activitati se asigura “ Certificate de absolvire “" recunoscute de MEC si MMSS si vor
avea recunoastere nationala . Certificatele de calificare vor fi eliberate de catre partener.

Pentru toate activitatile ce vizeaza formarea si instruirea grupului-tinta, numarul de ore pe saptamana si
repartitia lor pe toata durata va fi stabilita de catre echipa de implementare in urma testelor initiale.

Activitatea 8 : Medierea muncii


Medierea muncii ( electronica si/sau directa ) va fi activitatea care va reuni aspiratiile si calificarea cu oferta
pietei muncii . Aceasta va fi: electronica sau directa

8.1 Electronica

Serviciul electronic de mediere a muncii SEMM , este un instrument modern si eficient de mediere a muncii,
oferit gratuit oricarei persoane aflate in cautarea unui loc de munca .
Acesta pune in corespondenta ( mediaza ) cererea si oferta de locuri de munca . Angajatorul creaza profilul
locului de munca vacant ( competente, studii,experienta necesara ). Persoana in cautarea unui loc de munca isi
creeaza propriul profil , se foloseste acelasi formular.
Tot ceea ce trebuie sa faca angajatorii si persoanele care cauta un loc de munca este sa aleaga o ocupatie dintr-o
lista , apoi sistemul genereaza un formular de competente , care permite angajatorilor sa selecteze competentele
si studiile necesare locului vacant , iar persoanele care cauta un loc de munca sa isi realizeze cea mai
bunadescriere a studiilor si competentelor proprii . Se va realiza o mediere exacta , care va scuti angajatorii de
sortarea sutelor de CV-uri pentru a gasi candidatul potrivitsi permite persoanei sa nu faca eforturi deosebite
pentru a fi remarcate.
Medierea electronica se va realiza in centru accesandu-se SEMM Serviciul electronic de mediere a muncii , va fi
realizata de catre tanar in prezenta expertului in informatica .
Medierea electronica se va folosi pentru fiecare tanar calificat sau la incheierea duratei de calificare/recalificare a
acestora.
Riscul acestei forme demediere este ca nu toti agentii economici cunosc aceasta facilitate de a-si angaja personal
sau nu sunt legati la internet . Aceasta problema se va putea rezolva prin campania de sensibilizare a agentilor
economici ( pliante, anunturi, emisiuni radio-tv ) care va prezenta atat facilitatile fiscale la angajarea tinerilor din
grupul-tinta cat si a posibilitatii de accesare a SEMM.

8.2. Directa (Bursa locurilor de munca) se va desfasura dupa ciclul de (re)calificare . Vor fi invitati sa participe
toti agentii economici care doresc sa -I angajeze . Se vor folosi anunturi de toate felurile ( in mass-media , prin
posta )pentru o participare numeroasa a agentilor economici dar si a cursantilor si familiilor acestora. Vor fi
prezenti membrii echipei de implementare, consilierii de orientare in cariera .

Activitatea 9 : Promovarea proiectului si diseminarea informatiilor

Activitate importanta in cadrul proiectului care asigura succesul si atingerea scopului propus.
Se va desfasura pe toata perioada de implementare a proiectului ( 12 luni) va fi realizata cu sprijinul mass-media
si/sau prin pliante de prezentare si va viza doua directii :

9.1. Publicitatea proiectului ( meserii oferite, beneficiari, servicii oferite) se va face cu scopul de a aduce in
centru grupul-tinta si de promovare a imaginii acestor categorii de persoane.

9.2. Sensibilizare agenti economici


Suntem constienti ca exista un interes foarte scazut al acestora de a angaja somerii beneficiind de facilitatile
fiscale prin Legea 76/2002, din urmatoarele motive : se gandesc la profitul imediat, nu cunosc facilitatile dar au

12
auzit de ele si nu sunt interesati, avand cazuri precedente, situatii in care aceste facilitati nu s-au acordat in
realitate.
Se impune astfel necesitatea unei campanii de sensibilizare cu scopul de a schimba mentalitatea agentilor
economici care au o rezerva in angajarea grupului tinta. Astfel vor fi organizate intalniri cu acestia, job-cluburi,
se vor edita pliante de prezentare din care acestia vor afla care sunt facilitatile fiscale de care beneficiaza la
angajarea grupului tinta si va fi popularizat sistemul electronic de mediere a muncii (SEMM): rapiditate si
eficienta.

Activitatea 10 : Evaluari periodice si finale

Vor avea loc pe toata perioada de implementare a proiectului si vor avea ca scop evaluarea
rezultatelor, stabilirea cauzelor care ingreuneaza bunul mers al proiectului si de a propune
solutii concrete. Derularea executiei bugetare va face obiectul ”Rapoartelor Periodice si
Finale"

1.8 Metodologia

Maximum 4 pagini.
(a) Descrierea metodelor de implementare
Implementarea activitatilor proiectului se va realiza utilizand urmatoarele metode :
Activitatea 1.1 : intalniri, discutii, stabilire de comun acord de responsabilitati pentru fiecare membru
Activitatea 1.2 : interviu
Activitatea 2 : teste de evaluare, de inteligenta, de personalitate , de autocunoastere , module curs , curricula
instruire, chestionare , exerciti
Activitatea 3 : Anunturi publicitate, munca in achipa, licitatii , lucrari de amenajare, achizitii , dotare cu bunuri si
echipamente
Activitatea 4 : Teste ,chestionare, cuantificare teste, ( activitate 4.1. ) ; fise de evidenta personala , baza de date pe calculator
(activitate 4.2.)

Activitatea 5 : Baterii de teste, expunerea dezbaterea, discutii libere, simulare


Activitatea 6 : Cursuri teoretice, initiere, simulare, practica, lucrul in echipa, expunerea, atelere de lucru
Activitatea 7. Simulare, exercitii practice, conversatia
Activitatea 8 : Acces direct internet , completare chestionar profil somer ( mediere electronica SEMM ) (activitate
8.1.) , intalnire, discutii, anunturi publicitate sau prin posta ( Bursa locurilor de munca ) activitate
8.2
Activitatea 9 : Pliante, anunturi publicitate, emisiuni radio-tv, conferinta presa
Activitatea 10 : Intalniri, discutii, munca in echipa, chestionare de satisfactie a beneficiarilor, rapoarte periodice si finale
(evaluare periodica si finala )

(b) motivele alegerii metodologiei propuse


Metodologia propusa este aleasa astfel incat sa obtina cel mai bune rezultate, avand in vedere carateristicile grupului tinta si
experienta personalului implicat in proiect .
Metodele alese pentru activitatea 1.2 sunt optime intrucat vor putea selecta cele mai potrivite persoane,
Metodologia de la activitatea 2 este complexe , este realizata de specialisti cu experienta si este adaptata grupului-tinta.
Metodele de la activitatea 4 sunt recomandate si cele mai potrivite, intrucat vor inlesni identificarea nevoilor grupului tinta,
diagnosticarea si recomandarea pentru a urma o activitate sau alta .
Metodele de la activitatea 5 sunt cele mai bune ,presupunand participare si implicare activa a cusantilor la actiunea de
autocunoastere si dezvoltare personala.
Metodele de la activitatea 6 sunt specifice formarii profesionale a adultilor, urmeaza o programa si o durata adaptata
grupului tinta.
Metodele pentru activitatea 7-8 sunt optime pentru a asigura invatarea continua pe tot parcursul vietii, vor capata noi
deprinderi atat de necesare oricarui cetatean.
Metodologia propusa la activitatea 9 va asigura succesul proiectului, pentru popularizare si aducere in centru someri, si
pentru schimbarea mentalitatii agentilor economici.

(c) cum intenţionează proiectul să continue proiecte anterioare

13
Acelaşi “pachet” de măsuri active propus prin acest proiect (activităţi complexe de informare,
consiliere privind cariera , formare profesională, practica la locul de munca, instruire în informatică,
medierea muncii) sunt în prezent în derulare prin proiectul Phare 2002 – Centru de informare,
consiliere şi formare profesională pentru tineri dezavantajaţi “PENTRU VOI”.
Acest centru este în curs de autorizare ca furnizor de formare profesională.
În cadrul proiectui amintit , s-au dotat un cabinet de evaluare şi monitorizare, cabinet calculatoare,
ateliere ocupaţionale.Proiectul are un impact deosebit prin înscrierea unui număr mai mare de tineri
decat cel estimat deoarece :
- tinerii sunt atraşi de aceste activităţi interactive care îi fac să gândească mai bine, să-şi dezvolte
personalitatea şi perspectiva de viaţă, se încred în forţele proprii, într-un cuvânt, reuşesc să se
simtă utili pentru societate şi chiar “importanţi”
- “consilierii de orientare în carieră “ – sunt foarte acceptaţi de către cursanţi şi sunt consideraţi
adevăraţi prieteni ai tinerilor prin consilierea de toate tipurile pe care le-o oferă, atât de importantă
segmentului propus si prin acest proiect.
- informaţiile concrete privind posibilitatea începerii unei afaceri îi încântă foarte mult în condiţiile în
care majoritatea populaţiei suferă de lipsă de informaţie
- practica la locul de muncă (2/3 din orele de formare profesională – 3 zile/ săpt), faptul că şi-au luat
foarte în serios rolul de “practicant”, a făcut ca angajatorul să-i plătească pentru orele prestate în
plus, chiar propunându-le să rămână peste program.
- angajatorul agrează foarte mult ideea ca tinerii să facă practica în firma lor deoarece aceştia
doresc să-şi formeze, “să-şi crească” viitorii angajaţi, să se obişnuiască cu personalul, cu utilajele
firmei, cu mediul de muncă propriu firmei.
In cadrul proiectului mai-sus amintit s-au format “ consilieri de orientare in cariera “ care vor putea
folositi si in proiectul de fata.

(d) proceduri de evaluare internă

Proiectul va fi evaluat intern atat din punct de vedere al eficientei activitatilor cat si al utilizarii
fondurilor .Pentru a vedea daca este eficienta activitatilor ce vizeaza grupurile -tinta vor fi folosite
chestionare, de satisfactie a grupului-tinta, vom efectua intalniri periodice pentru a evalua rezultate ,
eventuale piedici si conditii externe care pot ingreuna proiectul si va propune solutii concrete de
rezolvare a lor.
In ceea cepriveste evaluarea financiara se va face o urmarire a cheltuielilor pe capitole si articole de
buget si a eficientei acestora.

(e) nivelul implicării şi activitatea partenerului şi a altor organizaţii în proiect

• SC EDUCONS SRL va asigura cu personal de specialitate realizarea activităţilor de


informatică, limba engleză, asigură module de curs pentru aceste activităţi, asigură eliberarea de
certificate de calificare.
Prin experienţa în activităţi de informare şi consiliere privind cariera şi prin specialistul în acest
domeniu va asigura supervizarea activităţii de informare şi consiliere privind cariera având de
asemenea autorizare in acest scop şi modul de curs testat în cadrul implementării celorlalte
proiecte.

• Centru de informare, consiliere şi formare profesională pentru tineri dezavantajaţi,creat in


cadrul proiectului amintit, va asigura:
- spaţiul pentru evaluare şi monitorizare cursanţi, prin punerea la dispoziţie a biroului primire,
evaluare şi monitorizare;
- cabinet de informatică dotat cu calculatoare legate în reţea Internet;
- sălile de curs pentru tehnologia meseriei, informare şi consiliere privind cariera, incubatorul de
afaceri, limba engleză, informatică
- şi după caz, personal de specialitate (consilieri centru - psiholog, asistent social- , maiştri-
instructori, consilieri de orientare în carieră, specialist în “incubator de afaceri”) formaţi prin
proiectul mai sus amintit.

(f) motivele pentru alegerea rolului fiecărui partener

Alegerea partenerului S.C. EDUCONS SRL este justificată întrucât::


- are experienţă şi rezultate obţinute în judeţ, în domeniul instruirii adulţilor.

14
- principalul obiect de activitate al firmei este instruirea continuă a adulţilor (cod CAEN 8042) în limbi
străine şi calculatoare. Activităţile subliniate vor fi asigurate de către partener în cadrul proiectului nostru.
- aport cu personal specializat (psiholog) cu experienţă şi autorizare în informare şi consiliere
privind cariera (vezi CV) care va asigura supervizarea activităţii de informare şi consiliere.

SC EDUCONS SRL este cel mai potrivit partener având experienţă în derularea altor proiecte de aceeaşi
anvergură:
- “Femina-instruirea femeilor de afaceri din microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii”
- Proiect de ocupare şi protecţie socială al Băncii Mondiale
- „Femina-alternative viabile pentru femei” – în derulare

(g) echipa propusă pentru implementarea proiectului : Echipa de coordonare


- coordonator proiect – solicitant - Tămăiagă Sorin
- responsabil proiect - din partea solicitantului - Lăcătuş Mihail
- responsabil activităţi de informatică şi limba engleză – Kovacsinszki Rodica (partener)
- colaborator implimentare activităţi de formare şi instruire – Jakab Puşa – coordonator proiect “Centru
de informare, consiliere şi formare profesională” PENTRU VOI
- specialist informare si consiliere ( supervizarea activitatii 5 ) - Simona Veso
la care se vor adauga specialistii responsabili cu activitatile tehnice , ce vor fi selectati conform activitatii
1.2 care vor alcatui Echipa de implementare

1.9 Durata şi planul de acţiune

 Durata proiectului va fi de 12 luni

Anul 1
Semestrul 1 Semestrul 2
Activitatea Luna1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Organizaţia care
implementează
Activitatea 1 Echipa de coordonare
Pregatire Echipa de implementare
implementare
proiect
Activitatea 2 Specialisti in domeniu
Realizare pachete angajati ai proiectului
instruire
Pregatirea activitatii Solicitant
3 Partener

Realizarea activitatii Solicitant


3 Partener
Amenajare si dotare
Activitate 4 Consilieri centru
Evaluare si
monitorizare grup
tinta
Activitatea 5 Consilieri de orientare in
Informare si cariera
consiliere privind Specialist incubator de
cariera afaceri

Activitatea 6 Maistri instructori


Formare
profesionala
Activitatea 7 Profesori informatica si
Dezvoltarea de noi limbi straine
abilitati

15
Activitatea 8 Solicitant
Medierea muncii Partener
Consilieri orientare in
cariera
Profesori informatica
Activitatea 9 Solicitant
Promovarea Partener
proiectului si
diseminarea
rezultatelor
Activitatea 10 Echipa de coordonare
Evaluari periodice si Echipa de implementare
finale

2. Rezultate aşteptate
2.1 Impactul aşteptat asupra grupurilor ţintă

In urma implementarii activitatilor proiectului se va imbunatatii situatia pe termen lung a


grupului tinta astfel:
- vor fi informati asupra pietei muncii
- vor putea sa-si aleaga o meserie si un loc de munca
- vor invata o meserie ceruta pe piata muncii
- isi vor capata increderea in sine, se vor cunoaste mai bine , isi vor putea evalua realist posibilitatile
- vor invata cum sa aiba o atitudine corecta fata de munca si de membrii din colectivitate
- vor capata noi abilitati ( operare PC si limba engleza )
- se vor simti utili pentru familie si societate
- Isi vor incepe activitatea proprie
- vor capata o independenta sociala si financiara
- se va acorda o a doua sansa pentru cei care au parasit scoala
- se va crea o baza de date la nivel local privind situatia acestor tineri
- se va schimba mentalitatea agentilor economici
- se va acorda o atentie deosebita tinerilor care au acces greu pe piata muncii
- se va exercita dreptul fundamental de a avea un loc de munca
- vor deveni cei mai buni meseriasi in domeniul prelucrarii lemnului si a productiei de mobila

2.2 Publicaţii şi alte rezultate

Maxim 1 pagina. Fiţi precişi şi încercaţi să cuantificaţi rezultatele cât de mult posibil.

Rezultatele proiectului verificabile si cuantificabile :

- Vor fi realizate 5 module de curs in meseriile propuse, 1 modul curs " incubator de afaceri " , 1
modul curs in "informare si consiliere privind cariera
- Se va amenaja un atelier (scoala) de tamplarie
- Se va achizitiona un utilaj modern in prelucrarea lemnului
- Se va achizitiona un laptop si un soft pentru proiectare
- vor fi monitorizate 60 de persoane
- vor fi informate si consiliate privind cariera 60 persoane
- se vor (re)califica 50 persoane
- se vor angaja sau vor incepe o activitate independenta 15 persoane ( 30 % )
- vor beneficia de consultanta " incubator de afaceri " cel putin 50 persoane
- vor fi initiate si perfectionate in utilizarea calculatorului cel putin 50 de persoane
- vor invata o limba de circulatie internationala ( engleza …) cel putin 50 persoane
- vor fi mediate in cautarea unui loc de munca cel putin 50 persoane
- firmele din domeniu vor avea personal calificat
2.3 Efecte multiplicatoare

16
Maximum 1 pagina. Descrieţi posibilităţile de reluare şi extindere ale rezultatelor proiectului.

- In atelierul de tamplarie amenajat vor fi instruiti muncitorii necalificati ai firmei , si alti someri care
vor dori sa se califice in aceleasi meserii
- Prin calificarea unui numar de 50 tamplari se va reduce deficitul de personal necalificat in
domeniul prelucrarii lemnului si/sau productiei de mobila din Baia Mare si din Judet
- Prin achizitionarea unui utilaj modern , va creste calitatea produselor finite , productivitatea
muncii si a performantelor firmei
- Prin achizitionarea softului de proiectare firma va putea sa -si conceapa modele noi de mobilier

2.4 Impact pe termen scurt si lung

Maximum 3 pagini. Vă rugăm să evidenţiaţi distinct următoarele trei aspecte ale impactului pe termen
scurt si lung.

a ) Aspectul financiar
Firmele din domeniu isi vor califica personalul propriu , generandu-se astfel venituri proprii.

b) Nivel institutional
- Personalul proiectului va ramane colaborator al Centrului de informare, consiliere si formare
profesionala " Pentru Voi" si (care va deveni furnizor de formare profesionala ) si al SC Educons,
care vor putea sa realizeze si in continuare activitati de formare profesionala avand personal
calificat si avand baza materiala necesara.
- dotarile realizate vor ramane la fata locului si vor putea fi folosite de alti cursanti
c) Durabilitate la nivel de politica
- Se va acorda o atentie deosebita categoriilor de populatie dezavantajati social prin folosirea unor
programe si metode specifice, a unor masuri preventive si active adaptate la nevoile somerilor
- Va fi incurajat parteneriatul dintre furnizori de formare profesionala si angajatori prin implicarea
activa a organizatiilor locale prin oferirea de servicii mai aproape de cetateni si mai bine adaptate
nevoilor specifice ale comunitatii
- Se va dezvolta o legatura stransa intre sistemul educational - sistem profesional prin realizare de
analize de nevoi, proiectare curriculara, sisteme complexe de training si certificare profesionala
- Investitia in formare (dobandirea de competente si abilitati) vitala in conditiile actuale va asigura
dezvoltarea durabila a comunitatii
- Proiectul va constitui un exemplu de inovatie in domeniul formarii profesionale si instruirii pentru
persoane cu acces greu pe piata muncii , a imbunatatirii pe termen lung a adaptabilitatii pe piata
muncii, prin promovarea conceptului de invatare pe tot parcursul vietii,
- Proiectul va contribui la dezvoltarea capacitatii competitive a IMM-urilor , la promovarea si
sustinerea programelor de obtinere de competente manageriale si antreprenoriale destinate
potentialilor intreprinzatori, in vederea stimularii initiativei private si infiintarii de noi locuri de munca

3. Bugetul proiectului

1. Resurse umane :

Tehnic : persoanele de la aceasta linie bugetare vor fi angajate pentru perioada


proiectului astfel :

- coordonator , responsabil, consilieri centru ( pentru 12 luni )


- profesorii de informatica ( 2 ) , de limbi straine( 2 ) , maistri -instructori ( 4 ),
Consilierii de orientare (6 si incubator afaceri ( 1 ) pentru 6 luni corespunzator
perioadei de formare profesionala
Administrativ : persoanele de la aceasta linie bugetare vor fi angajate pentru perioada
proiectului : 12luni

2.2 Transport local va reprezenta cheltuielile cu deplasarea personalului proiectui.

17
3. Echipamente si bunurile propuse se vor folosi pentru activitatile de instruire a cursantilor in
cadrul proiectului,si a activitatii de promovare a proiectului .
4.1 Costurile cu benzina pentru deplasarile personalului proiectului.
4.2 Cheltuieli cu chiria pentru activitatile proiectului care nu se desfasoara la sediul
solicitantului sau partenerului.
4.3 Cheltuieli cu rechizite, articole de papetarie , consumabile echipamente informatice
necesare activitatiilor teoretice si practice
4.4. Cheltuieli cu utilitatile pentru activitatile proiectului care nu se desfasoara la sediul
solicitantului sau partenerului.
Alte servicii de birou va cuprinde si cheltuielie cu protocolul ( evaluare si diseminarea
rezultatelor proiectului )
5.1 Cheltuieli cu materialele publicita si de promovare a proiectului.
5.2 Studii si cercetari realizate de specialisti ( firme ) ca rezultat al proiectului
5.4 Costuri de evaluare presupun cheltuielile cu examinarea cursantilor, plata examinatorilor )
5.8 Cheltuieli cu anunturi de publicitate pentru prezentarea si inscrierea viitorilor cursanti.
6.1 Cheltuieli cu softuri de proiectare si licente de operare
6.2 Materiale de instruire cursanti : carti, benzi, Cd-uri, inclusiv Manuale de informatica, de
limbi straine ,pe care le va comanda SC Educons de la o editura specializata.
6.3 Cheltuieli cu amenajarea unui atelierde tamplarie , la sediul solicitante
6.4 Costurile de autorizare meserii si autorizatii de independent
8. Cheltuieli de regie de la sediul beneficiarului .

4. Surse de finanţare preconizate vor fi din veniturile proprii ale solicitantului si


partenerului.

SOLICITANTUL

1. Identitate
Denumirea legală completă
(Numele organizaţiei) S.C. Q 10 IMPEX SRL
Acronim (prescurtare)
(dacă este cazul)
Statut legal SRL

Numărul de înregistrare ca plătitor de R 11981959


TVA (dacă este cazul)
Adresa oficială Str. Dragoş Vodă CT 25

Adresa poştală B-dul Decebal nr. 10A

Persoana de contact TĂMĂIAGĂ SORIN

Telefon nr. 0262-250283; 0262-224826; 0722-380370

Fax nr. 0262-250283

Adresa de e-mail q10@greenit.ro

Web site q10.ro

2. Detalii despre bancă

18
TĂMĂIAGĂ SORIN
Numele titularului contului

Numărul contului RO73RNCB34000051980001

Codul băncii – Sort code

Codul IBAN (opţional)

Numele băncii BCR BAIA MARE

Adresa băncii B-dul Unirii nr. 15

Numele persoanei cu drept de semnătură TĂMĂIAGĂ SORIN

Funcţia persoanei cu drept de semnătură ADMINISTRATOR

3. Descrierea solicitantului

Firma Q10 Impex a intrat pe piaţa producţiei de mobilier în anul 2000, având în spate o bogată
experienţă comercială, o echipă care s-a format în ani. Se poate constata că există o dorinţă de
perfecţiune în activitatea companiei noastre, aceasta fiind sustinută de design deosebit, utilajele
performanţe şi un personal extrem de calificat care s-a format în timp.
Producem şi avem o reputaţie deosebită: mobilier de birou; mobilier pentru hotel; mobilier pentru
magazine; mobilier pentru bucatarii, camere de zi şi dormitoare.

Iată câteva din referinţele noastre, contracte din perioada 1999-2004:

Denumirea serviciilor/ Denumirea persoanelor Valoare


Produselor livrate juridice achizitoare contractului
(EURO)
Mobilier hotel şi SC MARTINROM SRL 32.450
restaurant
Mobilier restaurant SC INTERALCOOZ SRL 12.000
Mobilier birou PRIMĂRIA MUN ZALĂU 5.951
Mobilier birou SC GOOD GUYS SRL 11.575
Mobilier birou DIRECŢIA DE FINANŢE MARAMUREŞ 17.395
Mobilier birou SC EUROMOTORS SRL 9.800
Mobilier hotel DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PT SPORT 25.145
MARAMUREŞ (HOTEL SPORT)
Mobilier birou SC DRUSAL SA 10.950
Mobilier birou SC METRAN SRL 7.850
Mobilier birou PRIMĂRIA BAIA MARE 11.001

Performanţe şi facilităţi pe care le are firma Q10 Impex: materia primă este PAL melaminat – import
Italia, Germania, Austria, într-o paletă extrem de largă de culori şi texturi; materialul are proprietăţi
fizico-mecanice superioare, rezistenţă mare la uzură fizică şi morală, rezultând un mobilier folosit cu
succes în amenajări interioare şi este uşor de întreţinut şi rezistent la diferiţi agenţi chimici; canturile
pot fi: folie melaminată, bordură PVC sau bordură ABS, aceasta din urmă având un aspect deosebit şi
rezistenţă deosebită; feroneria şi accesoriile sunt din import Italia, Germania si Austria; mobilierul este
realizat în sistem demontabil, realizându-se o uşoară manevrare a pachetelor în timpul încărcării-
descărcării, transportului şi montajului; suprafeţele interioare au picioare nivelatoare pentru a fi
protejate la deplasări pe orizontală precum şi la reglarea pe verticală.

3.1. Firma Q 10 Impex SRL a fost înfiinţată în anul 1999, iulie, 16.

3.2. Principala activitate desfăşurată de firma Q 10 Impex SRL în prezent este producţia de mobilier
de birou, mobilier pentru hotel, mobilier pentru magazine, mobilier pentru bucătării, camere de zi
şi dormitoare.
3.3. Lista membrilor consiliului de conducere al organizaţiei

19
Nume Profesie Sex Funcţia Vechimea în
consiliu
Inginer M ADMINISTRATOR 6 ani
TĂMĂIAGĂ SORIN

4. Capacitatea de management şi implementare a proiectelor

4.1. Experienţă în proiecte similare – nu este cazul


4.2. Resurse

(a) venitul anual pentru ultimii trei ani:


- mii lei-
Denumire indicator 2002 2003 2004
11.030.803 11.475.638 9.903.590
Venit total
Venituri vânzare produse finite, 10.934.408 11.391.565 9.894.266
prestare servicii către clienţi

(b) numărul angajaţilor cu normă întreagă şi a celor cu normă redusă pe categorii:

Denumire compartiment Nr. angajaţi Normă întreagă Normă


redusă
TESA 5 5 0
Producţie 14 14 0
Total 19 19 0

echipamente şi birouri

Explicaţii buc
1. Maşină de debitat în coordonate K6S301 1
2. Maşină de aplicat borduri 2
3. Maşină de plantat balamale şi demontabili 1
4. Freză copiatoare cu ax de jos 1
5. Scule electrice de mână MAKITA 28
6. Maşină de găurit 1
7. Maşină debitat unghiular 1
8. Maşină de găurit multiplă 1
9. Exhaustor mobil 125 1
10. Exhaustor mobil cod 8414600 1
11. Exhaustor EET 1
12. Compresor BRAVO 1
13. Fierăstrău panglică 1
14. Şlefuitor 1
15. Fierăstrău pendular 2
16. Freză GOF 1
17. Birouri 8
18. Computer birou 7
19. Imprimantă 4
20. Copiator Toshiba 1

Mijloace de transport:

Explicaţii Proprietate sau nu


1. PEUGEOT BOXER (marfă) Proprietate
2. FORD TRANSIT(marfă) Proprietate
3. PEUGEOT PARTNER(marfă) Proprietate
4. PEUGEOT 206 Proprietate
5. OPEL VECTRA Proprietate

20
5. Alte cereri înaintate unor Instituţii Europene, Fondul European de Dezvoltare (FED) şi
Statelor Membre UE

- nu este cazul

21
III. PARTENERI AI SOLICITANTULUI CARE PARTICIPÃ ÎN PROIECT

1. Descrierea partenerilor
Această secţiune trebuie completată pentru fiecare organizaţie partener ( înţeleasă conform secţiunii
2.1.2 din Ghidul Solicitantului) în parte. Acest tabel trebuie multiplicat, conform necesităţilor, pentru a
crea spaţiu pentru mai mulţi parteneri.

Partener 1

Denumire legală completă S.C. EDUCONS S.R.L.


(numele organizaţiei)

Naţionalitate ROMÂNA

Statut juridic S.R.L.

Adresa oficială Baia Mare, str. Aviatorilor nr. 3A/38, 430223,


Maramureş

Persoană de contact Kovacsinszki Rodica Rozalia

Telefon nr.: 0262-227708

Fax nr.: 0262-227708

Adresa E-mail educons@vcc.ro

Număr de angajaţi (permanenţi şi 7 angajaţi permanenţi


temporari)
15 angajaţi temporari

Alte resurse relevante -

Experienţa în proiecte similare, relevantă 1. Servicii de ocupare şi mutare pentru şomerii


pentru rolul în implementarea proiectului din Maramureş;
propus
2. Femina - instruirea femeilor de afaceri din
microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii;
3 Femina – Alternative viabile pentru femei – în
derulare.

Istoria cooperării cu solicitantul Colaborare în privinţa organizării de cursuri de


formare pentru adulţi.

Rolul şi implicarea în pregătirea proiectului Informatii despre descrierea activitatilor 7 si a


propus celor de informare si consiliere , sprijin in
scrierea proiectului prin experienta acumulata.

Rolul şi implicarea în punerea în aplicare a Partenerul va participa la selecţia grupului


proiectului propus ţintă , va oferi personal de specialitate si
manuale pentru activitatea 7, va superviza
activitatea de consiliere şi orientare în cariera
grupului ţintă prin specialiştii săi, va colabora la
implementarea tuturor activitatilor din proiect,

22
2. Declaraţie de Parteneriat 1

Un parteneriat este o relaţie esenţială între două sau mai multe organizaţii, care presupune împărţirea
responsabilităţilor în derularea proiectului finanţat de către Autoritatea Contractantă. Pentru a înlesni o
derulare uşoară a proiectului, Autoritatea Contractantă solicită tuturor partenerilor (inclusiv
solicitantului principal care semnează contractul) să recunoască acest lucru, consimţind la principiile
de bună practică a parteneriatului, stipulate mai jos:

Principiile de Bună Practică a Parteneriatului

1. Toţi partenerii au citit formularul de cerere şi au înţeles care va fi rolul lor în cadrul proiectului
înainte ca cererea de finanţare nerambursabilă să fie înaintată Autorităţii Contractante.

2. Toţi partenerii au citit contractul standard de finanţare nerambursabilă şi au înţeles care vor fi
obligaţiile care le revin în cadrul contractului dacă finanţarea nerambursabilă este acordată. Ei
autorizează solicitantul principal să semneze contractul cu Autoritatea Contractantă şi să îi
reprezinte în relaţiile cu Autoritatea Contractantă privind punerea în aplicare a proiectului.

3. Solicitantul trebuie să se consulte permanent cu partenerii săi şi să-i informeze în totalitate asupra
evoluţiei proiectului.

4. Toţi partenerii trebuie să primească copiile rapoartelor – descriptive şi financiare – elaborate de


solicitant/beneficiar şi înaintate către Autoritatea Contractantă.

5. Modificările importante propuse în cadrul proiectului (ex. activităţi, parteneri etc.) vor trebui să fie
aprobate de parteneri, anterior înaintării acestora către Autoritatea Contractantă. În cazul în care
aceste modificări nu au putut fi aprobate de către toţi partenerii, solicitantul trebuie să informeze
Autoritatea Contractantă cu privire la acest lucru, atunci când înaintează spre aprobare
propunerea de modificare.

6. Înainte de terminarea proiectului, partenerii trebuie să consimtă asupra repartizării echitabile a


echipamentelor, vehiculelor şi materialelor achiziţionate din finanţarea nerambursabilă între
partenerii locali. Copii ale titlurilor de transfer trebuie ataşate raportului final.

Declaraţie de parteneriat

Am citit şi consimţit asupra conţinutului proiectului înaintat Autorităţii Contractante. Ne angajăm să


acţionăm în conformitate cu principiile practicii unui bun parteneriat.

De asemenea, declarăm că prin aceasta suntem parteneri în…. mai multe propuneri de proiecte sub
această licitaţie şi deţinem capacitatea de a furniza toate resursele necesare în cadrul fiecărui proiect,
în cazul în care toate propunerile de proiectele vor fi selectate.

Nume TĂMĂIAGĂ SORIN

Organizaţie S.C. Q 10 IMPEX SRL

Funcţie ADMINISTRATOR

Semnătura

Data şi locul 24.06.2005, BAIA MARE

1
Trebuie dată de către solicitant şi fiecare partener, în toate cazurile în care mai există un alt partener pe lângă
solicitant

23
IV. DECLARAŢIA SOLICITANTULUI2

Subsemnatul, în calitate de reprezentat legal al organizaţiei solicitante pentru prezentul proiect, certific
următoarele:

(a) informaţiile furnizate în această cerere sunt corecte şi

(b) solicitantul şi partenerul/partenerii săi ( dacă este cazul) nu se încadrează în nici una din categoriile
(a)-(g) menţionate din secţiunea 2.1.1.(2) din Ghidul Solicitantului şi

(c) solicitantul dispune de surse financiare, competenţa şi calificările necesare specificate în secţiunea
2.3 (2) din Ghidul Solicitantului şi

(d) voi cofinanţa cu 9000 Euro contribuţie proprie în numerar, costurile proiectului, pe parcursul
implementării sale şi

(e) solicitantul are capacitatea să furnizeze toate resursele necesare în cadrul fiecărui proiect, în cazul
în care toate propunerile de proiecte supuse acestei licitaţii de către solicitant vor fi selectate şi

(f) am luat cunoştinţă că dubla finanţare a proiectului sau a aceleiaşi activităţi nu este permisă şi declar
şi că voi înştiinţa Autoritatea Contractantă cu privire la toate finanţările nerambursabile suplimentare
primite pană la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă.

Nume TĂMĂIAGĂ SORIN

Funcţie ADMINISTRATOR

Semnătura

Data şi locul 24.06.2005

2
Înainte de a semna declaraţia, asiguraţi-vă că aţi citit-o cu atenţie.

24
Lista de verificare

Înainte de a trimite cererea de finanţare, vă rugăm să verificaţi dacă cererea este completă (vezi
atenţionarea de pe pagina 1) şi în mod deosebit dacă:

Cererea de finanţare:

dosarul este complet şi corespunde cerinţelor privind formatul cererii de finanţare;


conţine originalul şi 3 copii ale tuturor documentelor;
proiectul este dactilografiat şi este în limba română;
declaraţia solicitantului (Secţiunea IV) este semnată si ataşată;
solicitantul a completat, semnat şi inclus o declaraţie de parteneriat (dacă există parteneri);
au fost incluse declaraţiile de parteneriat completate şi semnate de către toţi partenerii;

bugetul şi sursele de finanţare preconizate sunt prezentate în formatul din formularul de cerere
de finanţare nerambursabilă (Anexa B), completate şi elaborate în Euro;

în buget, contribuţia Autorităţii Contractante este clar identificată şi este de maximum 95% din
costurile eligibile totale ale proiectului ;

în buget, costurile administrative nu depăşesc 7% din „Subtotal costuri directe ale proiectului”-
Linia 7
matricea cadru logic a proiectului este completată (Anexa C)

Documente suplimentare:

a fost anexat rezumatul in limba engleză, conform modelului din Anexa F;


au fost anexate documentele statutare ale solicitantului principal şi ale fiecărui partener (după
caz) , inclusiv Certificatele de Înmatriculare/Codul Unic pentru societăţile comerciale şi
Hotărârea Judecătorească pentru ONG-uri;
au fost anexate cele mai recente situaţii financiare (contul de profit şi pierdere şi bilanţul la
31.12.2004);
a fost anexată declaraţia pe propria răspundere conform căreia solicitantul nu se încadrează în
nici una din categoriile menţionate în secţiunea 2.1.1.(2) de la (a) la (g) din Ghidul Solicitantului,
conform modelului din Anexa G;
declaraţie pe propria răspundere a solicitanţilor potrivit căreia nu beneficiază de fonduri de la
Bugetul Asigurărilor de Şomaj pentru activităţile propuse in cererea de finanţare
nerambursabilă;
pentru proiectele care propun activităţi de instruire a fost anexată curricula cursurilor propuse şi
justificarea lor. În cazul in care curricula de instruire se realizează în cadrul proiectului, atunci
propunerea prezintă analiza nevoilor de instruire şi activităţile de elaborare a curriculei - în
capitolul 1.7 “Descrierea detaliată a activităţilor” din cererea de finanţare nerambursabilă;
au fost anexate CV-urile coordonatorului de proiect şi a altor experţi responsabili cu activităţile
cheie din proiect indicând poziţia (rolul) lor în proiect şi au fost semnate de fiecare expert, în
conformitate cu formatul din anexa H.

Documentele sunt anexate în original sau în copie conform cerinţelor din Ghidul solicitantului. Acolo
unde documentele sunt într-o altă limbă decât limba română, au fost ataşate traduceri autorizate.

25
CONCEPEREA PROIECTULUI

SC Q10 Impex, firma specializata in productia de mobilier, doreste sa aplice masuri


active pentru somerii din Baia Mare prin intermediul unui parteneriat cu SC. EDUCONS
S.R.L, care are ca si principal obiect de activitate instruirea continua a adultilor, deoarece
societatea a inteles rolul IMM-urilor in procesul de formare profesionala a persoanelor
dezavantajate social si profesional, a remarcat lipsa meseriei de “tamplar “ studiata in
sistemul de invatamant profesional din judet, a identificat un numar ingrijorator de mare de
someri din categoria mai-sus amintita, care pot sa devina activi in cadrul firmelor
specializate in productia de mobilier si prelucrarea lemnului din Baia Mare si din judet.
Finantarea proiectului se va face prin intermediul Programului Operational Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane ( POS DRU) care curpinde mai multe axe, una din ele fiind
Promovarea măsurilor active de ocupare, care are ca si obiectiv general facilitarea integrării
pe piaţa muncii a şomerilor tineri şi a şomerilor de lungă durată, atragerea şi menţinerea unui
număr mai mare de persoane pe piaţa muncii, inclusiv în zonele rurale şi sprijinirea ocupării
formale.
Promovarea măsurilor active de ocupare şi a măsurilor preventive vor avea rezultate pozitive
asupra mentalităţii şomerilor şi a angajatorilor, în ceea ce priveşte ocuparea. Mai mult, aceasta
înseamnă înlăturarea diferitelor obstacole privind accesul pe piaţa muncii, furnizarea de
servicii de asistenţă şi consiliere pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă,
facilităţi pentru accesul la diferite măsuri active şi înlăturarea capcanei inactivităţii.

26