Sunteți pe pagina 1din 33

LOCUL DE MUNCĂ NR.

14
OPERATOR SISTEM COMANDA TURBINE
Serv. Exploatare
PROCESUL DE MUNCA
Operatorul sistem comanda turbine are ca sector de activitate camera de
comandă CET - turbine.
Cand este dublura pe post, cand instalatia este oprita, cat si in fazele de
pregatire pentru pornire sau pregatire pentru revizie dupa oprire , sectorul de
activitate se extinde la intreg perimetrul instalatiei;

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT

MIJLOACE DE PRODUCŢIE
- echipamente de muncă instalaţie CET: gestionarea operativă care
presupune coordonarea modificării stării echipamentului, atât personal
cât şi prin intermediul personalului subordonat; echipamentul se poate
afla în gestionarea operativă a mai multor persoane;
- turbinele 1,2,3,4;
- instalatiile auxiliare (degazori termici, SRR-uri, PIP-uri, PAD-uri, EPA,
EPT, EPD);
- conducte de abur 6 ,16, 35 ata;
- conducte de abur viu a turbinelor (bara de ajutor)
- conducte condens PIP-uri;
- bara rece EPA;
- bara de aspiratie EPA;
- bara de recirculare EPA;
- vas drenaj si conducte de legatura;
- expandor drenaj si conducte de legatura;
- conducte de ulei alimentare TA 1,2,3,4;
- conducte de condens sala turbine;
- conducte de aer instrumental aferente turbinelor 1,2,3,4;
- conducte de apa racire aferente turbinelor 1,2,3,4 (inclusiv instalatia de
recirculare turn Monomeri);
- instalatiile electrice si AMC aferente turbinelor 1,2,3,4;
- instalatia de aparare incendiu aferente turbinelor 1,2,3,4;
- canale de cable si conducte tehnologice;
- articole de papetărie;
- masă de lucru, scaune;
- bibliorafturi, fişet
- rechizite;
- hartie xerox;
- telefon fix, mobil;
- tablou local comandă HDS – CET;
- aparatura electrocasnica.

SARCINA DE MUNCĂ

Operator sistem comanda turbine indeplineste urmatoarele obligatii:


Obligaţiunile de serviciu
Sarcinile de bază ale Operatorul sistem comanda turbine sunt:
- respectarea Legislatiei Muncii, Legislatiri de Securitate si Sanatate in Munca (SSM),
Legislatiei de Aparare Impotriva Incendiilor (SM), Legislatiei de Protectia Mediului in
vigoare, Regulamentul Intern al PLK, alte instructiuni si acte normative;
- inlocuieste si preia sarcinile de serviciu pe post, la dispozitia Sefului de tura
termomecanic, a urmatorului personal:
a. operator camp sala turbine.
- urmareste asigurarea exploatarii instalatiilor de turbine, sistemului de SRR-uri si
conducte de abur din cadrul CET, instalatiei de preincalzire degazare, instalatie de
alimentare cu apa, instalatie de condens;
- controleaza, ia masuri si urmareste functionarea economica a instalatiilor de
turbine, cu incadrarea in normele de consum planificate;
- anunta imediat Seful de tura termomecanic in cazul aparitiei unui accident de
munca, incident periculos.
- nu modifica starea de fapt rezultata din producerea unui accident mortal sau
colectiv, in afara de cazurile in care mentinerea acestei stari ar genera alte accidente
ori ar periclita viata accidentatilor si a altor persoane.
- respecta strict Regulamentul Intern, disciplina tehnologica si toate instructiunile de
lucru;
- utilizeaza corect echipamentul de lucru si de protectie;
- intocmeste corect rapoartele de date primare si le semneaza la intrare si iesire din
schimb;
- verifica starea utilajelor, luand masuri urgente pentru remedierea deficientelor
constatate;
- controleaza in permanenta respectarea intocmai a normelor de tehnica securitatii
muncii in instalatia de turbine;
- in caz de accidente asigura acordarea imediata a primului ajutor;
- participa efectiv la pornirea turbinelor de abur, ca si a altor utilaje aferente instalatiei
de turbine iesite din reparatie;
- in caz de incidente sau avarii ia masurile corespunzatoare pentru a restabili in
timpul cel mai scurt regimul normal de functionare a instalatiei de turbine, sistemului
de SRR-uri si conducte de abur din cadrul CET, instalatiei de preincalzire degazare,
instalatie de alimentare cu apa, instalatie de condens;
- in caz de incendiu, ia masurile imediate pentru localizarea si lichidarea acestuia,
mobilizand intregul personal din subordine pentru aceasta actiune; totodata anunta
formatia de pompieri.
- asigura functionarea sistemului informational pana la nivelul de decizie maxim;
- cunoaste atributiunile locului de munca, procesul tehnologic, caracteristicile utilajului
si modul de actionare in cazul manevrelor normale sau in caz de avarie;
- urmareste functionarea aparaturii de masura, control, protectie si automatizare si
intervine prin personalul AMC pentru inlaturarea deficientelor constatate;
- intreaga activitate pe care o desfasoara se va efectua cu respectarea legislatiei /
normelor de SSM-SU si Protectia Mediului in vigoare;
- informeaza Seful de tura termomecanic de orice abatere sau incalcare a normelor
de SSM- SU sau Protectia Mediului din instalatia de turbine;
- participa la aplicarea masurilor de protectie civila in sectorul sau de activitate;
- aplica toate masurile ce-i revin din planul de paza si pentru asigurarea securitatii
instalatiilor;
- urmareste asigurarea integritatii si buna gospodarire a mijloacelor fixe si materiale
din sectie;
- este obligat sa ia toate masurile necesare in vederea evitarii poluarii mediului,
raspunzand de apararea mediului inconjurator;
- asigura indeplinirea politicii de personal a Companiei «LUKOIL»

Funcţiile de baza ale Operatorului sistem comanda turbine sunt:


- gestionarea operativă a exploatării echipamentului aferent instalatiei de turbine;
- organizarea lucrului în vederea lichidării avariilor şi altor încălcări în lucrul
echipamentului;

Operatorul sistem comanda turbine zilnic va verifica modul de administrare a


următoarei documentaţii operative:
- Registru operativ pentru consemnarea defectiunilor aparute in schimbul sau
- Registrul operativ al personalului de exploatare instalatia de turbine
- Regulamentul de functionare al Instalatiei
- Regulamentul Intern
- Registru tip control in productie
- Planul impotriva incendiilor la locul de munca
- Planul de lichidare a avariilor
- Caietul de blinde
- Graficul de lucru la schimb
- Lista lucrari periculoase
- Lista instalatiilor care necesita Foi de manevra
- Lista manevrelor ce se executa cu asistenta tehnica din partea sectiei.

Obligaţiile Operatorului sistem comanda turbine:


Zilnic:
- sa aiba asupra sa "Norma de munca" a zonei;
- sa se prezinte la serviciu in conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de
Muncă in vigoare si a reglementarilor stabilite;
este obligat sa respecte programul stabilit si graficul de tura
- în cazul neprezentării schimbului este obligat predea atributiunile de serviciu
operatorului principal al turei care intra in serviciu;
- orice schimbare de tura (fata de grafic) se va face cu avizul şefului de tura
termomecanic si cu aprobarea Sefului serviciu exploatare – Dispecer;
- sa raporteze şefului de tura orice dispozitie primita de la un organ ierarhic superior;
- sa poarte echipamentul de protectie specific locului de munca.
- sa mentina continuu echipamentul intr-o stare de curatenie foarte buna;
- sa participle la curatarea pe timp de iarna a zapezii din intalatie.

La preluarea serviciului (intrarea in schimb):


a) Sa se prezinte la locul de munca apt si echipat de lucru cu
echipamentul de protectie din dotare cu 15 minute inaintea inceperii serviciului, sa ia
cunostinta de notarile facute in rapoartele de exploatare si registrul de dispozitii
(dispozitiile conducerii sectiei si centralei), despre starea instalaţiei din zona de
deservire, despre regimul de functionare al instalaţiei si despre abaterile de la
aceasta functionare in perioada de la efectuarea ultimului serviciu de tura.
b) Impreuna cu operatorul de la care preia schimbul, verifica personal
exactitatea informatiilor primite asupra starii si functionarii instalatiei de turbine, a
functionarii sistemului DCS si automatizarilor din teren. Consemneaza in raport orice
anomalie pe care o constata in functionarea instalatiei, precum si decuplarea
eventualelor protectii si sisteme de actionari de la distanta cat si indicatiile eronate a
AMC-urilor.
Cu ocazia preluarii schimbului operatorul va verifica cu atentie punctele deosebit de
periculoase d.p.d.v. SSM-SU nominalizate în cadrul locului de munca precum si
urmatoarele:
- starea fizica a instalatiei de turbine si instalatiilor auxiliare (instalatia de preincalzire-
degazare, instalatia de alimentare cu apa – EPA, instalatia SRR-uri, conductele de
apa, abur, condens, instalatia de vas drenaje si expandor drenaje)
- valoarea temperaturii lagarelor turbinelor in functie
- nivelul de vibratii ale turbinelor in functie
- nivelul dilatarilor turbinelor in functie (dilatare relativa, dilatare totala)
- temperatura uleiului ce deserveste turbina in functie
- temperatura lagarelor EPA in functie
- nivelul de vibratii EPA in functie
- starea EPT, EPD
- presiunea si temperatura aburului la intrarea in turbina, presiunea si temperatura pe
barele de abur
- presiune si temperatura apa alimentare bara rece
- presiunea si temperatura SRR –urilor in functie cat si cele aflate in rezerva
- nivelul, presiunea, temperatura,concentratia de oxigen din degazori aflati in functie
- presiunea apei demineralizate la intrare in degazori
- presiunea si temperatura aburului de preincalzire PIP-uri
- presiunea condensului de la PIP-uri, PAD tr. I, II
- presiunea apei de racire
- starea instalatiei de centrifugare ulei
- starea iluminatului de lucru si avarie in sala turbine, corp intermediar, degazori
- starea instalatiei de ventilatie in sala turbine si camera de comanda
- starea instalatiei de incendiu din sala turbine, precum si a pompelor de incendiu
- starea aparatelor manuale de stins incendiu
- starea AMC-urilor
- starea de curatenie in CCT
- urmăreşte prezenţa şi integritatea instalaţiei de detectare şi avertizare incendiu
aferentă zonei de deservire-dupa efectuarea verificarii complete a parametrilor si
starii instalatiei de turbine si auxiliare operatorul trebuie sa raporteze despre
constatarile facute de operatorul principal si cu aprobarea acestuia sa semneze
impreuna cu operatorul din schimbul precedent rubricile de predare-preluare din
raportul de exploatare. Odata cu aceasta va consemna in raporul de exploatare toate
defectele si deranjamentele constatate cu ocazia efectuarii rondului virtual pe DCS si
care nu au fost consemnate de schimburile anterioare.
- nu va prelua serviciul de tura în timpul manevrelor decat cu aprobarea sef tura.

În timpul prestării serviciului:


Se supune din punct de vedere operativ operatorului principal echipamente
termomecanice, sau celui care va fi numit coordonator de manevre.
Nu poate parasi zona de deservire sau locul de munca de unde executa manevrele
decat cu incuviintarea sefului de tura (pe o perioada scurta de timp, max. 15 min).
Cel ce invoieste are obligatia de a asigura supravegherea instalatiilor si executarea
operatiilor si lucrarilor necesare asigurarii functionarii normale.
- Operatorul sistem de comanda al turbinelor si instalatiilor auxiliare este obligat sa
efectueze cu regularitate controale periodice în instalatia deservita conform graficului
de control, pe traseul de rond virtual precizat in ITI.
- Pe tot traseul rondului va verifica starea normala a instalatiilor si agregatelor, va lua
masuri de aducere la normal, in deplina siguranta pentru instalatii si pentru personal,
a parametrilor de functionare a acestora.
- Operatorul sistem comanda turbine este obligat sa inregistreze la timp în raportul de
exploatare datele privind parametrii de functionare ai turbinelor, deranjamentele care
intervin în functionarea acestuia, manevrele executate si modificarile de regim
survenite.
- Operatorul sistem comanda turbine si instalatii auxiliare trebuie sa mentina
parametrii de exploatare în limitele prescrise pentru asigurarea unei functionari
economice si în siguranta a instalatiei.
- In cazul aparitiei unor deranjamente care ameninta securitatea instalatiilor si a
personalului, operatorul este obligat sa opreasca în conditii de deplina siguranta
instalatia respectiva. în aceasta situatie oprirea turbinei si instalatiilor auxiliare se va
face numai in cazurile de oprire fortata conform RF va anunta operatorul
principal/seful de tura despre manevra efectuata.
- In cazul opririi accidentale a unei turbine sau a oricarui utilaj (instalatie) aflat in
exploatare anunta operatorul principal/seful de tura si ia masuri pentru izolarea
acesteia.
- Nu va accepta patrunderea in zona sa de deservire a persoanelor ce nu fac parte
din tura sa decat în baza unui document de lucru.
Controleaza:
- Functionarea corecta a sistemului DCS
- Verifica si compara valorile parametrilor indicate in calculator cu valorile
parametrilor indicate de AMC-urile locale
- La dispozitia operatorului principal va efectua manevre în instalatia deservita si la
dispozitia sefului de tura va participa la manevre mai complexe in afara zonei
deservite sub supravegherea acestuia. Efectuarea manevrei se va face in baza unei
foi de manevra cu respectarea RF, RGM, SSM-SU. Dupa efectuarea manevrei va
anunta operatorul principal/ sef tura.
- Operatorul sistem comanda turbine si instalatii auxiliare este obligat sa respecte
normele de SSM-SU si sa contribuie la preintimpinarea accidentelor de munca.
- In caz de avarii, incidente, incendiu inundatii sau accidente de munca in instalatiile
centralei trebuie sa actioneze rapid pentru lichidarea acesteia.
- Este obligat sa respecte reglementarile stabilite conform Statutului disciplinar al
personalului din LAND POWER S.A.

La predarea serviciului:
- Operatorul sistem de comanda turbine si instalatii auxiliare este obligat sa comunice
verbal, operatorului care preia serviciul, o informare - raport asupra stării de
funcţionare a instalaţiilor si agregatelor si asupra modificărilor intervenite in
funcţionarea acestora.
- Sa atraga atentia operatorului care preia serviciul asupra instalatiilor si
echipamentelor care necesita o supraveghere deosebita pentru prevenirea producerii
de incidente, avarii sau accidente de munca.
- Sa execute impreuna cu operatorul care preia schimbul rondul virtual complet, in
sistemul DCS, al instalatiei deservite.
- Sa semneze impreuna cu acesta raportul de exploatare.
- Serviciul de tura se considera predat celuilalt operator numai dupa ce acesta din
urma a semnat de primire si s-a primit avizul operatorului principal/sef tura
termomecanic.
- Să predea zona de deservire în perfectă stare de curăţenie;
- Se interzice predarea serviciului de tură în timpul efectuării manevrelor sau lichidării
incidentelor sau avariilor;
- Este interzisa plecarea din tura fara indeplinirea celor de mai sus.

La sfarsitul activitatii in zona de deservire:


La schimbarea temporara a locului de munca:
- Poate sa schimbe temporar locul de munca in baza unei dispozitii scrise data de
Seful serviciu exploatare.
Functiile pe care le poate suplinii sunt:
- operator camp turbine
- Trebuie sa cunoasca si sa respecte atributiunile de serviciu de la noul loc de
munca; - Trebuie sa predea celui care il va inlocui temporar sau operatorului
principal, inventarul specific zonei de deservire.
- Trebuie sa se asigure personal ca este trecut in graficul de tura si sa solicite
inventarul specific noului loc de munca unde va lucra.
- La revenire va prelua inventarul specific locului de munca respectand toate
obligatiile ce decurg din preluarea serviciului.

La plecarea in concediu de odihna:


- La preluarea ultimului serviciu de tura va comunica sefului tura ca va pleca in
concediu de odihna;
- Va preda inventarul specific locului de munca celui care il va inlocui pe perioada
concediului de odihna si va consemna in raportul de tura;
- La revenire va prelua inventarul specific locului de munca respectand toate
obligatiile ce decurg din preluarea serviciului.

La schimbarea definitiva a locului de munca:


Obligatii ce revin la plecarea din zona de deservire:
a) Trecerea la alt loc de munca in cadrul aceleiasi activitati din compartimentul de
munca (operator camp turbine CET2):
- Sa cunoasca zona de deservire si modul de functionare al instalatiilor, agregatelor
si a legaturilor tehnologice cuprinse in aceasta;
- Sa cunoasca executia tuturor lucrarilor cuprinse in sfera de atributii a zonei
respective;
- Sa primeasca din timp inventarul specific zonei de deservire in care va lucra;
- Va incepe lucrul la noul loc de munca numai dupa ce i s-a facut instructajul SSM-
SU la schimbarea locului de munca.
b) Trecerea la alt loc de munca din alt compartiment de munca (operator sistem
comanda cazane operator camp cazane, operator cazan termoficare, statia de
pacura SPP tr. I;
- Sa fie instuit corespunzator functiei pe care o va indeplinii;
- Sa aiba avizul comisiei tehnice de examinare ca indeplineste conditiile impuse de a
lucra in zona respectiva (sa execute toate operatiile si lucrarile prevazute in sfera de
atributii a zonei de deservire);
- Sa cunoasca zona de deservire si modul de functionare al instalatiilor, agregatelor
si a legaturilor tehnologice cuprinse in aceasta;
- Sa cunoasca executia tuturor lucrarilor cuprinse in sfera de atributii a zonei
respective;
- Sa primeasca din timp inventarul specific zonei de deservire in care va lucra;
- Va incepe lucrul la noul loc de munca numai dupa ce i s-a facut instructajul SSM-
SU la schimbarea locului de munca.

Zona de deservire.
Zona de deservire este in CCT - DCS. Operatorul va verifica toate schemele si toti
parametrii afisati in DCS, functionarea acestuia, starea protectiilor veridicitatea
indicatiilor, iar unde considera ca indicatia este eronata solicita, cu acordul,
personalului AMC verificarea traductorului si a conexiunilor.
-Operatii si lucrari care se executa in timpul efectuarii serviciului
Lucrarile cuprinse in activitatea de exploatare ce trebuiesc executate de personalul
de deservire operativa sunt:

Operatiile şi lucrarile pentru asigurarea continuitatii proceselor tehnologice ale


instalatiilor şi agregatelor electroenergetice:
a) Pentru efectuarea supravegherii instalatiilor si agregatelor de baza si auxiliare,
operatorul efectueaza orar rondul virtual in DCS verificand:
- starea fizica a instalatiei de turbine si instalatiilor auxiliare (instalatia de preincalzire-
degazare, instalatia de alimentare cu apa – EPA, instalatia SRR-uri, conductele de
apa,abur, condens, instalatia de vas drenaje si expandor drenaje);
- valoarea temperaturii lagarelor turbinelor in functie;
- nivelul de vibratii ale turbinelor in functie;
- nivelul dilatarilor turbinelor in functie (dilatare relativa, dilatare totala);
- temperatura uleiului ce deserveste turbina in functie;
- temperatura lagarelor EPA in functie;
- nivelul de vibratii EPA in functie;
- starea EPT, EPD;
- presiunea si temperatura aburului la intrarea in turbina, presiunea si temperatura pe
barele de abur;
- presiune si temperatura apa alimentare bara rece;
- presiunea si temperatura SRR–urilor in functie cat si cele aflate in rezerva;
-nivelul, presiunea, temperatura, concentratia de oxigen din degazori aflati in functie;
- presiunea apei demineralizate la intrare in degazori;
- presiunea si temperatura aburului de preincalzire PIP-uri;
- presiunea condensului de la PIP-uri, PAD tr. I, II;
- presiunea apei de racire;
- presiunea aerului in circuitul industrial;
- starea AMC-urilor;
- urmăreşte prezenţa şi integritatea instalaţiei de detectare şi avertizare incendiu
aferentă zonei de deservire.
b) Pentru efectuarea manevrelor în instalatiile, agregatele de baza si auxiliare,
executa conform foilor de manevra sau ITI urmatoarele manevre:
- manevre de pornire - oprire a turbinei
- manevre de pornire – oprire instalatia de preincalzire degazare
- manevre de pornire - oprire PIP-uri
- manevre de pornire - oprire PAD-uri
- manevre de pornire - oprire EPA
- manevre de punere sub presiune – izolare conducte de abur 100, 35, 16, 6 ata si
1,2 ata
- manevre de punere sub presiune-izolare SRR-uri
- manevre de pornire-oprire EPT, EPD
- manevre de punere sub presiune - izolare circuit apa racire sala turbine
- manevre de punere sub presiune- izolare circuitele de apa aspiratie EPA, circuit
recirculare EPA,circuit apa pentru injectie SRR 100/35, circuit apa pentru injectie
SRR 100/16 ata si circuit pentru injectie, SRR 100/6 ata, bara rece
- manevre de centrifugare a uleiului turbinelor in functie si rezerva
- manevre de punere sub presiune – izolare instalatie vas si expandor drenaje.

Acesti parametrii trebuie sa se incadreze în limitele prescrise de ITI. Operatorul


verifica functionarea echipamentelor instalatiei de turbine si instalatiilor auxiliare.
- Operatorul urmareste ca toata aparatura AMC sa fie în stare de functionare.
- Operatorul se ingrijeste sa aiba în functiune toate protectiile, blocajele si
semnalizarile instalatiei de turbine si instatiilor auxiliare. In cazul in care constata
abateri de la schema normala anunta op. Principal.
- Operatorul sistem de comanda turbine si instalatii auxiliare se informeaza de la
operatorul camp turbine care exploateaza instalatia de turbine in camp daca în
exploatare sunt probleme deosebite care pun în pericol siguranta functionarii
turbinelor.
Operatii şi lucrari pentru a caror executie se consuma un volum redus de
munca din partea titularului zonei de deservire.
a) Operatii si lucrari de intretinere curenta periodica:
- curatirea pupitrului si calculatorului statiilor de lucru ce deservesc turbinele;
- curatenia in alte instalatii decat cele pe care le deserveste, precum si in zona
exterioara a CET-ului, cu asigurarea preluarii atributiunilor de serviciu de catre un
operator calificat (operatorul principal) la dispozitia sefului de tura termomecanic;
b) Operatii si lucrari de intretinere curenta neprogramate:

Operatii şi lucrari de interventie accidentale.


Executa conform foilor de manevra sau ITI urmatoarele manevre:
- manevre de oprire fortata a turbinei
- manevre de oprire fortata a unui EPA, EPT, EPD
- manevre de oprire si izolare in vederea opririi unui degazor
- manvre de punere in functie a turbinei dupa oprire accidentala
- manevre de punere in functie a unui SRR
- manevre de punere in functie a unui degazor dupa reparatia acestuia
- manevre de punere in functie a diferitelor circuite de apa, abur, condens;

Obligaţiunile privind securitatea muncii


Operatii şi lucrari de prevenire şi stingere a incendiilor.
Urmăreşte prezenţa şi integritatea instalaţiei de detectare şi avertizare incendiu
aferentă zonei de deservire.
- verifica sa nu existe scurgeri de apa în CCT pentru prevenirea aparitiei de
scurtcircuite provocatoare de incendii.
- în caz ca apar scurgeri accidentale de apa, operatorul ia masuri pentru protejarea
instalatiilor electrice si DCS si anuţa seful de tura pentru lichidarea infiltr de apa.

Operatii şi lucrari de securitate şi protectie a muncii.


- existenta iluminatului normal si de siguranta în CCT;
- inchiderea usilor la panourile electrice din CCT;
- starea de curatenie a zonei de deservire ;
- executa la dispozitia operatorului principal asigurarea conditiilor de securitate si
protectie a muncii si de prevenire si stingere a incendiilor creând conditii pentru
efectuarea lucrarilor de reparatii în zona astfel;
- izolare circuite sau elemente de circuit;
- cere scoaterea de sub tensiune a echipamentului actionat electric;
- montarea de placute avertizoare.

Operatii şi lucrări de securitate şi protectie fizica obiective


- Impiedica patrunderea persoanelor neautorizate in zona de deservire.
- Efectueaza controlul punctelor de acces in zona.
- Are în pază şi răspunde de integritatea tuturor utilajelor şi instalaţiilor aparţinând
sectiei CET aferente zonei sale de deservire.
- Să utilizeze si sa pastreze corect echipamentul individual de protecţie acordat;
- Să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau
înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor,
aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste
dispozitive;
- Să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de
muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea
şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
- Să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului
accidentele suferite de propria persoană;
- Să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este
necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de
către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi
securităţii lucrătorilor;
- Să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii
desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi
condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul
său de activitate;
- Să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora, deciziile si dispozitiile societatii,
regulamentul intern, instructiunile proprii de SSM-SU;
- Să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;
- Să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la
cunoştinţă, sub orice formă, de conducătorul instituţiei;
- Să utilizeze, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele, potrivit
instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de conducătorul instituţiei;
- Să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi
instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor;
- Să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice
încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite
de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la
sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor;
- Să coopereze cu salariaţii desemnaţi de conducatorul societatii, respectiv cu cadrul
tehnic specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în
vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
- Să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul
apariţiei oricărui pericol iminent de incendiu;
- Să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă,
referitoare la producerea incendiilor;
- Să respecte normele, regulile şi măsurile de protecţie civilă stabilite;
- Să participe la instruiri, exerciţii, aplicaţii şi la alte forme de pregătire specifică.

Obligatii generale
- Lucreaza 12 h conform graficului de lucru aprobat iar in situatii deosebite ramane
pana la venirea schimbului. Nu paraseste locul de munca daca schimbul nu s-a
prezentat.
- Este obligat sa poarte echipamentul individual de protectie si specific pentru
executarea lucrarilor;
- Nu executa alte lucrari in afara sarcinilor de serviciu si nu paraseste instalatia fara
aprobarea sefului direct.

Obligatii SSM–SU
Obligaţiile lucrătorului potrivit Legii nr.319/2006 privind securitatea si
sanatatea in munca:
a) să-şi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa,
precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună
la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană cât şi
alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului
de muncă;
b) să utilizeze corect echipamentele de muncă, substanţele periculoase,
echipamentele de transport;
c) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după
utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
d) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea
sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor,
aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste
dispozitive;
e) să comunice imediat conducatorului locului de munca şi/sau Biroului SI
SSM PMI orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere
un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a
sistemelor de protecţie;
f) să aducă la cunoştinţă Biroului SI SSM PMI accidentele suferite de propria
persoană;
g) să coopereze cu Biroul SI SSM PMI, atât timp cât este necesar, pentru a
face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de
muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
h) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu Biroului SI SSM PMI, pentru a
permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt
sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
i) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
j) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari

Obligaţiile lucrătorului potrivit Legii nr.307/2006 privind apararea impotriva


incendiilor:
- sa respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la
cunoştinţă, sub orice formă, de conducerea LAND POWER S.A;
- să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi
echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de conducerea
LAND POWER S.A.; 
- să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi
instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor;
- să comunice, imediat după constatare, conducatorul locului de munca orice
încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite
de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la
sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor;
- să coopereze cu salariaţii desemnaţi de conducerea LAND POWER S.A., respectiv
cu cadrul tehnic specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva
incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
- să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul
apariţiei oricărui pericol iminent de incendiu;
- să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă,
referitoare la producerea incendiilor.

Obligatiile lucratorului privind respectarea cerintelor de securitate industriala:


- sa se deplaseze numai pe caile de acces stabilite pana la locul de munca;
- sa nu se prezinte la serviciu si sa nu desfasoare activitati pe teritoriu societatii sub
influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor stupefiante;
- sa nu introduca si sa nu consume bauturi alcoolice sau substante stupefiante pe
teritoriu  societatii;
- sa nu fumeze, sa nu introduca tigari sau surse de aprindere a focului in incinta
societatii, pe teritoriu careia nu sunt autorizate locuri pentru fumat;
- sa nu sustraga diverse produse si/sau alte bunuri materiale ale societatii;
- sa respecte intocmai tehnologia de lucru si programul stabilit;
- sa nu utilizeze echipamente de munca in legatura cu care nu are atributii de serviciu
sau nu a fost instruit;
- are obligatia de a realiza controlul privind respectarea in cadrul locului de munca a
cerintelor instructiunilor de securitate in munca si protectia mediului, atat de catre
personalul societatii, precum si salariatii societatilor antreprenoare (terte);
- are obligatia sa opreasca orice lucrari, care se realizeaza atat de catre personalul
societatii, precum si salariatii societatilor antreprenoare (terte), daca se executa cu
incalcarea cerintelor instructiunilor de securitate si sanatate in munca si protectia
mediului;
- are obligatia sa refuze realizarea lucrarilor cu incalcarea cerintelor regulamentului
tehnologic, a normelor si regulilor de executie, in cazul modificarii conditiilor de
realizare a acestora sau de neasigurare a tuturor masurilor de realizare a acestora in
conditii de siguranta.

Obligatiile salariatului pe linie de Protectia Mediului:


- sa actioneze pentru eliminarea, sau reducerea la minim a aspectelor semnificative
de mediu, eliminareaIminimizarea riscurilor de poluareIcontaminare şi depăşire a
limitelor admisibile reglementate pentru emisii şi deversări, deseuri, uleiuri uzate,
precum şi asigurarea permanentă a condiţiilor necesare în acest sens;
- sa identifice şi sa respecte prevederile aplicabile din actele legislative privind
protecţia mediului precum şi asigurarea permanentă a condiţiilor necesare pentru
aceasta;
- sa cunoasca şi sa respecte  cerinţele legale şi alte cerinţe la care organizaţia
subscrie, aplicabile la locurile de muncă şi asigurarea permanentă a condiţiilor
necesare în acest sens.

MEDIUL DE MUNCĂ
Executantul îşi desfăşoară activitatea în incintă închisă şi în aer liber:
- iluminat natural şi artificial;
- curenţi de aer datoraţi circulaţiei permanente pe uşile de acces în tabloul
de comandă şi ventilaţiei artificiale
- mediu potenţial exploziv

FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢI


A.MIJLOACE DE PRODUCŢIE

 FACTORI DE RISC MECANIC


- Deschiderea sau inchiderea necontrolată a sertarelor-uşilor de la biroul de
lucru sau de la fişete, dulapuri, biblioteci – prindere, lovire, strivire ;
- Deschiderea sau închiderea necontrolată a uşilor de acces în birou – strivire,
lovire ;
- Suprafeţe sau contururi periculoase, înţepătoare, tăioase ale birourilor,
meselor de lucru, rechizitelor, etc. – înţepări, tăieri, zgarieri,loviri
- Incendiu datorat instalaţiei electrice defecte, echipamentelor electrice defecte,
etc.
- Explozii, incendii, la scăpările accidentale de gaze explozive/inflamabile din
instalaţiile din apropierea locului de muncă;
- Cadere accidentală libera de obiecte de la înălţime (la deplasarea prin CET –
prezoane, componente, garnituri, scule, dispozitive, etc., la trecerea
accidentală pe lângă acestea;
- Loviri de către mijloacele de transport la deplasările de la un punct de lucru la
altul;
- Deviere de la traiectoria normală a vehiculelor care au acces în zona CET, in
timpul operatiilor de revizie/mentenanta, datorită căilor de acces deteriorate,
cu denivelări, a pierderii controlului vehiculului, etc.;
- Balans periculos al subansamblelor, echipamentelor de muncă la operaţiile de
manipulare cu instalaţii de ridicat, la trecerea accidentală prin zonă în timpul
desfăşurării activităţilor din CET;
 Jet de fluide tehnologice la spargerea accidentală a conductelor şi/ sau
îmbinărilor prin flanşe ale acestora, la trecerea accidentală prin zonă în timpul
desfăşurării activităţilor din CET si celorlalte instalatii
 FACTORI DE RISC TERMIC
- Suprafeţe supraâncălzite ale echipamentelor de muncă din CET (conducte
supraâncălzite, alte suprafeţe cu temperaturi ridicate)
 FACTORI DE RISC ELECTRIC
- Electrocutare prin atingere directă, atingere indirectă, tensiune de pas în cazul
deteriorării izolaţiei cablurilor de alimentare cu energie electrică la
echipamentele de muncă electrice;
 FACTORI DE RISC CHIMIC
- Substanţe periculoase provenind de la toner, cartuşe pentru imprimantă, etc.,
precum şi produse şi preparate chimice rezultate din procesul tehnologic;

B.MEDIUL DE MUNCĂ
 FACTORI DE RISC FIZIC
- Curenţi de aer - afecţiuni respiratorii;
- Zgomote datorate funcţionării echipamentelor de muncă din sectorul CET ;
- Nivel de iluminare insuficient ;
- Calamitaţi naturale – seism
 FACTORI DE RISC BIOLOGIC
- Microorganisme în instalţia de climatizare
- Contactul cu virusi/persoane purtatoare de virusi (SARS CoV- 2, etc.) sau alte
boli infectioase transmisibile; contactul accidental cu caini comunitari şi / sau insecte
periculoase (viespi, albine, păianjeni) pe timpul deplasării de la domiciliu la serviciu
şi invers sau aflate în apropierea zonei de lucru (la lucrul în aer liber, în incinta
societăţii) – rabie, şoc anafilactic, etc.

 FACTORI DE RISC CHIMIC


- Gaze/vapori toxici/explozivi provenite de la produsele/preparatele chimice
utilizate şi/sau rezultate din procesul de producţie din CET si a celorlalte
instalatii ale societatii

C.SARCINA DE MUNCĂ
 SUPRASOLICITARE PSIHICĂ
- Suprasolicitare psihică – ritm de muncă intens,monotonie, operaţii repetitive,
eventuale conflicte şi situaţii tensionate cu colegii de muncă
 SUPRASOLICITARE FIZICĂ
- Poziţii de lucru statice şi mişcări repetitive la utilizarea tabloului de comandă din
CCT

D.EXECUTANT
 ACŢIUNI GREŞITE
- Executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă (intervenţii la
echipamentele electrice sub tensiune) ;
- Deplasări cu pericol de cădere de la acelaşi nivel prin dezechilibrare,
alunecare, împiedicare ;
- Adoptarea unor poziţii de lucru incomode şi / sau la utilizarea scaunelor
ergonomice / birourilor;
- Reglarea necorespunzătoare a ecranului calculatorului;
- Adoptarea unei poziţii incorecte, respectiv adoptarea unei poziţii
necorespunzătoare între planul de lucru si suprafata de sedere;
- Amplasarea incorectă a videoterminalelor faţa de sursele de lumină ( naturală
şi / sau artificială);
- Utilizarea unor obiecte improvizate pentru fixarea echipamentului de calcul;
- Utilizarea unor cablaje electrice necorespunzătoare domeniului de reglare a
planului de lucru;
- Necunoaşterea caracteristicilor şi modului de lucru cu tabloul de comandă
deservit;
- Pornirea / oprirea arbitrară a echipamentului de calcul din dotare (unitate
centrală, periferice, etc.);
- Efectuarea de intervenţii la echipamentul de calcul fără oprirea, respectiv
scoatrea de sub tensiune a acestuia;
- Conectarea echipamentelor de calcul la prize defecte sau fãrã legatura la
pamânt;
- Fumatul şi / sau utilizarea focului deschis în locuri interzise;
- Necunoaşterea modului de utilizare a mijloacelor de stingere a incendiilor şi a
procedurii de intervenţie în caz de incendiu;
- Prezentarea la serviciu în stare psihica / fizică necorespunzătoare;
- Consumul de substanţe halucinogene, interzise si alcool în timpul lucrului;
- Utilizarea unor cabluri electrice deteriorate (fisurate, lipsă izolaţie, etc.), la
echipamentele de calcul deservite;

 OMISIUNI
- Omiterea operaţiilor care-i asigură securitatea la locul de muncă;
- Nerespectarea instrucţiunilor proprii în domeniul s.s.m. specific activităţii
desfăşurate;
- Neprezentarea la controlul medical periodic;
- Neprezentarea la instruirile periodice in domeniul s.s.m. ;
- Necunoaşterea şi / sau nerespectarea măsurilor din planul de prevenire şi
protecţie al societăţii;
- Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de
protecţie din dotare.
Unitatea : LAND POWER SA Numar de persoane expuse : 7
Sectia : Serv. Exploatare Durata expunerii : 12 h/zi
Loc de munca : Operator sistem FISA DE EVALUARE A LOCULUI Echipa de evaluare ing. Răzvan Lungu, ing.
comandă turbine DE MUNCA nr. 14 Florentin Dinu, Avadani Elisei Marinica Elena,
Savu Viorel, Dr. Grigoropol Cristina - medic
medicina muncii
Componenta Forma concreta de manifestare a Consecinta Nivel
Factori de risc Clasa de Clasa de
sistemului de factorilor de risc (descriere, maxim de
identificati gravitate probabilitate
munca parametri) previzibila risc
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE 1. Deschiderea sau inchiderea
PRODUCŢIE necontrolată a sertarelor-uşilor de la
ITM 3-45
biroul de lucru sau de la fişete, 2 3 2
zile
dulapuri, biblioteci – prindere, lovire,
strivire
2. Deschiderea sau închiderea
ITM 3-45
necontrolată a uşilor de acces în 2 5 3
zile
birou – strivire, lovire
3. Suprafeţe sau contururi
FACTORI DE periculoase, înţepătoare, tăioase ale
ITM 3-45
RISC MECANIC birourilor, meselor de lucru, 2 2 2
zile
rechizitelor, etc. – înţepări, tăieri,
zgarieri,loviri
4. Incendiu datorat instalaţiei
electrice defecte, echipamentelor DECES 7 1 3
electrice defecte, etc.
5. Explozii, incendii, la scăpările
accidentale de gaze
DECES 7 1 3
explozive/inflamabile din instalaţile
din apropiere
6.Cadere accidentală libera de DECES 7 1 3
obiecte de la înălţime (la deplasarea
prin secţiile de producţie) –
prezoane, componente, garnituri,
scule, dispozitive, etc., la trecerea
accidentală pe lângă acestea
7. Loviri de către mijloacele de
transport la deplasările de la un DECES 7 1 3
punct de lucru la altul
8.Balans periculos al
subansamblelor, echipamentelor de
muncă la operaţiile de manipulare
DECES 7 1 3
cu instalaţii de ridicat, la trecerea
accidentală prin zonă în timpul
desfăşurării activităţilor din
9. Deviere de la traiectoria normală
a vehiculelor care au acces în zona
instalatiei  CET , in timpul
operatiilor de revizie/mentenanta, DECES 7 1 3
datorită căilor de acces deteriorate,
cu denivelări, a pierderii controlului
vehiculului, etc.
10. Substanţe periculoase
provenind de la toner, cartuşe
FACTORI DE pentru imprimantă, etc., precum şi ITM 45 –
3 3 3
RISC CHIMIC produse şi preparate chimice 180 zile
rezultate din procesul de producţie
al instalaţiilor societatii

FACTORI DE DECES 7 1 3
RISC ELECTRIC
11. Electrocutare prin atingere
directă, atingere indirectă sau
tensiune de pas
12. Suprafeţe supraâncălzite ale
FACTORI DE echipamentelor de muncă din CET
DECES 7 1 3
RISC TERMIC (conducte supraâncălzite, alte
suprafeţe cu temperaturi ridicate)
MEDIUL DE 13. Curenţi de aer - afecţiuni ITM 3-45
2 5 3
MUNCĂ respiratorii zile
14. Zgomote datorate funcţionării
Neglijabil 1 1 1
FACTORI DE echipamentelor de muncă din CET
RISC FIZIC 15. Nivel de iluminare insuficient ITM 45 –
3 3 3
180 zile
16. Calamitaţi naturale - seism
DECES 7 1 3
17. Gaze/vapori toxici/explozivi
provenite de la
FACTORI DE
produsele/preparatele chimice DECES 7 1 3
RISC CHIMIC
utilizate şi/sau rezultate din procesul
de producţie din instalaţiile rafinăriei
FACTORI DE 18. Microorganisme în instalaţia de
Neglijabil 1 1 1
RISC BIOLOGIC climatizare
19. Contactul cu virusi/persoane DECES 7 1 3
purtatoare de virusi (SARS CoV- 2,
etc.) sau alte boli infectioase
transmisibile; Contactul accidental
cu caini comunitari şi / sau insecte
periculoase (viespi, albine,
păianjeni) pe timpul deplasării de la
domiciliu la serviciu şi invers sau
aflate în apropierea zonei de lucru
(la lucrul în aer liber, în incinta
societăţii) – rabie, şoc anafilactic,
etc.
20. Suprasolicitare psihică – ritm de
muncă intens,monotonie, operaţii
SOLICITARE ITM 45 –
repetitive, eventuale conflicte şi 3 3 3
PSIHICĂ 180 zile
situaţii tensionate cu colegii de
muncă
21. Poziţii de lucru vicioase –
SARCINA DE
afecţiuni musculo scheletice,
MUNCĂ ITM 45 –
sindromul ochiului uscat, oboseala 3 3 3
180 zile
SOLICITARE vederii, expunere la radiaţii
FIZICĂ ionizante
22. Poziţii de lucru statice şi mişcări
ITM 45 –
repetitive la utilizarea tabloului de 3 3 3
180 zile
comandă din sectorul CET
EXECUTANT ACŢIUNI 23. Executarea de operaţii
GREŞITE neprevăzute în sarcina de muncă
DECES 7 1 3
(intervenţii la echipamentele
electrice sub tensiune)
24. Deplasări cu pericol de cădere
de la acelaşi nivel prin
INV. Gr. I 6 1 3
dezechilibrare, alunecare,
împiedicare
25. Adoptarea unor poziţii de lucru
ITM 45 –
incomode şi / sau la utilizarea 3 3 3
180 zile
scaunelor ergonomice / birourilor
26. Reglarea necorespunzătoare a ITM 45 –
3 3 3
ecranului calculatorului 180 zile
27. Adoptarea unei poziţii incorecte, ITM 45 – 3 3 3
respectiv adoptarea unei poziţii 180 zile
necorespunzătoare între planul de
lucru si suprafata de sedere
28. Amplasarea incorectă a
ITM 45 –
videoterminalelor faţa de sursele de 3 3 3
180 zile
lumină ( naturală şi / sau artificială)
29. Utilizarea unor obiecte
ITM 3-45
improvizate pentru fixarea 2 4 2
zile
echipamentului de calcul
30. Nerespectarea regulilor de
DECES 7 1 3
acces în incinta societăţii
31. Necunoaşterea caracteristicilor
şi modului de lucru cu tabloul de DECES 7 1 3
comandă deservit
32. Efectuarea de intervenţii la
echipamentul de calcul fără oprirea,
DECES 7 1 3
respectiv scoatrea de sub tensiune
a acestuia
34. Conectarea echipamentelor de
muncă electrice la prize defecte sau DECES 7 1 3
fãrã legatura la pamânt
35. Fumatul şi / sau utilizarea
DECES 7 1 3
focului deschis în locuri interzise
36. Necunoaşterea modului de
utilizare a mijloacelor de stingere a
DECES 7 1 3
incendiilor şi a procedurii de
intervenţie în caz de incendiu
37. Prezentarea la serviciu în stare
DECES 7 1 3
psihica / fizică necorespunzătoare
38. Consumul de substanţe
halucinogene, interzise, alcool, în Neglijabil 1 1 1
timpul lucrului
39. Utilizarea unor cabluri electrice DECES 7 1 3
deteriorate (fisurate, lipsă izolaţie,
etc.), la echipamentele de calcul
deservite
OMISIUNI 40. Omiterea operaţiilor care-i
asigură securitatea la locul de DECES 7 1 3
muncă
41. Nerespectarea instrucţiunilor
proprii în domeniul s.s.m. specific DECES 7 2 4
activităţii desfăşurate
42. Neprezentarea la controlul
DECES 7 1 3
medical periodic
43. Neprezentarea la instruirile
DECES 7 1 3
periodice in domeniul s.s.m.
44. Neutilizarea echipamentului
individual de protecţie şi a celorlalte DECES 7 1 3
mijloace de protecţie din dotare
Nivelul de risc global al locului de muncă este:

44

Riri
i=1 0(7x7) + 0(6x6) + 0(5x5) + 0(4x4) + 36(3x3) + 3(2x2) + 3(1x1) 339
Nrg14 = 44
= 0x7 + 0x6 + 0x5 + 0x4 + 36x3 + 3x2 + 3x1
= 117
= 2,89

ri
i=1
NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC Locul de muncă Nr. 14

NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,89

6
NIVELURI PARTIALE DE RISC

0
F1 F3 F5 F7 F9 F11 F13 F15 F17 F19 F21 F23 F25 F27 F29 F31 F33 F35 F37 F39 F41 F43
FACTORI DE RISC
INTERPRETAREA
REZULTATELOR EVALUĂRII PENTRU
LOCUL DE MUNCĂ Nr. 14

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă Nr. 14 este egal cu 2,89
valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc
acceptabilMERGEFORMAT. Rezultatul este susţinut de “Fişa de evaluare Nr.
14 ”, din care se observă că din totalul de 44 factori de risc identificaţi , nici unul
depăşeşte, ca nivel parţial de risc, valoarea 3: 0, neîncadrându-se în categoria
factorilor de risc mediu .
În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia
se prezintă după cum urmează :
 27 %, factori proprii mijloacelor de producţie;
 16 %, factori proprii mediului de muncă;
 7 %, factori proprii sarcinii de muncă;
 50 %, factori proprii executantului.
FRMP
27%
FRMP
FRMM
FRE FRSM
50% FRE
FRMM
FRSM 16%
7%

PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂ

Locul de muncă nr. 14


NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,89

In figura de mai sus :


FRMP – factori de risc proprii mijloacelor de productie FRSM – factori de risc proprii sarcinii de muncă
FRMM – factori de risc proprii mijloacelor de munca FRE – factori de risc proprii executantului

S-ar putea să vă placă și