Sunteți pe pagina 1din 51
EIP Echipamentul Individual de Protecţie Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă ROMÂNIA
EIP Echipamentul Individual de Protecţie Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă ROMÂNIA
EIP Echipamentul Individual de Protecţie
EIP
Echipamentul Individual de Protecţie
EIP Echipamentul Individual de Protecţie Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă ROMÂNIA -
EIP Echipamentul Individual de Protecţie Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă ROMÂNIA -
EIP Echipamentul Individual de Protecţie Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă ROMÂNIA -
EIP Echipamentul Individual de Protecţie Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă ROMÂNIA -
EIP Echipamentul Individual de Protecţie Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă ROMÂNIA -

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
EIP - Generalităţi • Echipamentul Individual de Protec ţ ie (EIP) include orice tip de
EIP - Generalităţi
EIP - Generalităţi
EIP - Generalităţi • Echipamentul Individual de Protec ţ ie (EIP) include orice tip de echipament

• Echipamentul Individual de Protecţie (EIP) include orice tip de echipament ce se intenţionează a fi utilizat de lucrători cu scopul protejării acestora împotriva unui pericol asupra securităţii şi sănătăţii în muncă.

• Echipamentul Individual de Protecţie trebuie să fie utilizat numai după ce s-au luat toate celelalte măsuri de prevenire a potenţialelor pericole rămase (principiile prevenirii pericolelor!!!).

• EIP trebuie în principiu să fie folosit doar de o singură persoană.

Excepţie: Dacă se garantează că nu vor exista pericole de sănătate sau probleme de igienă.

• Dacă se utilizează mai multe articole de EIP în acelaşi timp, acestea trebuie coordonate între ele.

acela ş i timp, acestea trebuie c oordonate între ele. Proiect de înfr ăţ ire institu

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
Alegerea EIP • Angajatorul poate furniza doar EIP care: este în conformitate cu specifica ţ
Alegerea EIP
Alegerea EIP
Alegerea EIP • Angajatorul poate furniza doar EIP care: este în conformitate cu specifica ţ iile

• Angajatorul poate furniza doar EIP care:

este în conformitate cu specificaţiile de securitate şi sănătate, oferă protecţie fără să prezintă un pericol major în sine, este adecvat pentru condiţiile relevante, este ergonomic, se potriveşte lucrătorului.

este ergonomic, se potrive ş te lucr ă torului. • Dac ă EIP este etichetat în
este ergonomic, se potrive ş te lucr ă torului. • Dac ă EIP este etichetat în

• Dacă EIP este etichetat în conformitate cu prevederile legale relevante (marcaj CE), angajatorul poate presupune că acesta este conform cu specificaţiile relevante de securitate şi sănătate.

• Înainte de selectarea EIP, trebuie să aibă loc o evaluare:

Evaluarea pericolelor ce nu pot fi evitate, Nevoia de EIP, rezultată din aceste pericole, Evaluarea proprietăţilor EIP disponibil şi cerinţele.

propriet ăţ ilor EIP disponibil ş i cerin ţ ele. Proiect de înfr ăţ ire institu
propriet ăţ ilor EIP disponibil ş i cerin ţ ele. Proiect de înfr ăţ ire institu

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
Tipuri de EIP • Dac ă se anticipeaz ă accident ă ri sau v ă
Tipuri de EIP
Tipuri de EIP
Tipuri de EIP • Dac ă se anticipeaz ă accident ă ri sau v ă t

• Dacă se anticipează accidentări sau vătămări ale sănătăţii lucrătorilor, angajatorul trebuie să furnizeze EIP pentru:

ă torilor, angajatorul trebuie s ă furnizeze EIP pentru: protec ţ ia capului, protec ţ ia
ă torilor, angajatorul trebuie s ă furnizeze EIP pentru: protec ţ ia capului, protec ţ ia

protecţia capului, protecţia picioarelor, protecţia ochilor şi a feţei, măşti respiratorii, protecţia corpului.

• Prevederile ce au în vedere monitorizarea sănătăţii trebuie să se aplice independent de utilizarea echipamentului individual de protecţie.

de utilizarea echipamentului individual de protec ţ ie. Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

SIDI
SIDI
Protecţia mâinilor – Generalităţi Cerin ţ e legale : Orice lucr ă tor care risc
Protecţia mâinilor – Generalităţi
Protecţia mâinilor – Generalităţi
Protecţia mâinilor – Generalităţi Cerin ţ e legale : Orice lucr ă tor care risc ă

Cerinţe legale :

Orice lucrător care riscă accidentări ale corpului sau braţelor sau vătămări ale pielii, în special cauzate de impacte mecanice, flăcări, umiditate, căldură şi frig, toxicitate, materiale de lucru caustice sau iritante, trebuie să primească îmbrăcăminte de protecţie potrivită şi practică din material adecvat, de ex. mănuşi de protecţie etc.

• Echipamentul trebuie să fie ales în conformitate cu scopul protecţiei, condiţiile ergonomice şi să se potrivească purtătorului.

• Mănuşile de protecţie trebuie să fie curăţate adecvat, dezinfectate sau aruncate dacă este cazul, după utilizare.

• Mănuşile de protecţie trebuie să fie etichetate cu marcajul CE, de către producător.

fie etichetate cu marcajul CE, de c ă tre produc ă tor. Proiect de înfr ăţ

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
● Ne putem Protecţia mâinilor – Generalităţi proteja mâinile eficient purtând mănuşi de protec ţ

Ne putem

Protecţia mâinilor – Generalităţi proteja mâinile eficient purtând mănuşi de
Protecţia mâinilor – Generalităţi
proteja
mâinile
eficient
purtând
mănuşi
de

protecţie potrivite.

eficient purtând mănuşi de protec ţ ie potrivite. ● Cu toate acestea, gama de produse de

Cu toate acestea, gama de produse de pe piaţă este atât de mare, încât trebuie să decidem individual ce mănuşi de protecţie să folosim pentru fiecare activitate. Nu există mănuşi universale.

Mănuşile nu trebuie folosite în timp ce se lucrează pe utilaje cu componente rotative (de ex. ferăstraie circulare, maşini de găurit etc.)

Forma, materialul şi mărimea mănuşilor pot fi selectate individual.

Angajatorul trebuie să instruiască lucrătorii cum să lucreze în condiţii de securitate cu mănuşile de protecţie.

Lucrătorii care semnalizează în construcţii şi în ingineria civilă, trebuie să poarte de ex. mănuşi de protecţie în culorile de semnalizare, pentru a putea fi detectaţi uşor de către operatorii de echipamente de lucru.

i u ş or de c ă tre operatorii de echipamente de lucru. Proiect de înfr
i u ş or de c ă tre operatorii de echipamente de lucru. Proiect de înfr
i u ş or de c ă tre operatorii de echipamente de lucru. Proiect de înfr

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

Protecţia mâinilor – Pictograme: • Pictogramele imprimate informeaz ă utilizatorii cu privire la tipul de
Protecţia mâinilor – Pictograme:
Protecţia mâinilor – Pictograme:
Protecţia mâinilor – Pictograme: • Pictogramele imprimate informeaz ă utilizatorii cu privire la tipul de

Pictogramele imprimate informează utilizatorii cu privire la tipul de pericole de care mănuşile îi protejează.

• Utilizaţi numai mănuşi cu pictograme imprimate, oriunde este posibil.

m ă nu ş i cu pictograme imprimate, oriunde este posibil. • Când se aleg m

• Când se aleg mănuşile, trebuie să se acorde o atenţie deosebită pericolului de sensibilitate, respectiv dezvoltarea de alergii cauzate de materialele de lucru şi de materialul mănuşilor.

de materialele de lucru ş i de materialul m ă nu ş ilor. Proiect de înfr

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
Protecţia picioarelor – Obligaţiile angajatorilor:
Protecţia picioarelor – Obligaţiile
angajatorilor:
Protecţia picioarelor – Obligaţiile angajatorilor: Cerin ţ ele legale: Orice lucr ă tor care risc ă
Protecţia picioarelor – Obligaţiile angajatorilor: Cerin ţ ele legale: Orice lucr ă tor care risc ă

Cerinţele legale:

Orice lucrător care riscă accidentări ale picioarelor cauzate de căderi de obiecte sau materiale, sau de lucrul cu mase fierbinţi sau foarte reci, trebuie să primească încălţăminte de securitate şi protecţie adecvată.

• Echipamentul trebuie să fie ales în conformitate cu scopul protecţiei, condiţiile ergonomice şi să se potrivească purtătorului

• Încălţămintea trebuie să protejeze împotriva:

pătrunderii de umezelii, materialelor fierbinţi topite sau incandescente, materialelor toxice, caustice sau iritante, dacă este cazul.

toxice, caustice sau iritante, dac ă este cazul. • În func ţ ie de cerin ţ

• În funcţie de cerinţe, tălpile trebuie să fie protejate împotriva uzurii, a alunecărilor şi să fie antistatice

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
Protecţia picioarelor – Cerinţe: ● În func ţ ie de cerin ţ e, înc ă
Protecţia picioarelor – Cerinţe:
Protecţia picioarelor – Cerinţe:
Protecţia picioarelor – Cerinţe: ● În func ţ ie de cerin ţ e, înc ă l

În funcţie de cerinţe, încălţămintea de protecţie trebuie să ofere protecţia:

degetelor,

a gleznei,

a metatarsienelor.

ia: → degetelor, → a gleznei, → a metatarsienelor. ● Înc ă l ţă mintea de

Încălţămintea de protecţie trebuie să fie păstrată în condiţii bune şi aruncată, dacă se deteriorează în aşa fel încât efectul de protecţie nu mai este garantat.

Încălţămintea de protecţie trebuie să fie uşoară şi trebuie să se poată da uşor şi repede jos.

ş i trebuie s ă se poat ă da u ş or ş i repede jos.

Durata de purtare depinde de

uzură şi modul de purtare.

Orice defect trebuie remediat.

Încălţămintea de protecţie trebuie să fie etichetată cu marcajulCE de către producător.

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
Încălţămintea de protecţie conform EN 345
Încălţămintea de protecţie
conform EN 345
Încălţămintea de protecţie conform EN 345 În lucr ă rile de construc ţ ii, orice lucr
Încălţămintea de protecţie conform EN 345 În lucr ă rile de construc ţ ii, orice lucr
Încălţămintea de protecţie conform EN 345 În lucr ă rile de construc ţ ii, orice lucr

În lucrările de construcţii, orice lucrător (inclusiv şoferii de camioane şi operatorii de echipamente de muncă) trebuie să poarte încălţăminte de protecţie.

Bocanci de protecţie conform categoriei S3 CE EN 345:

Piele naturală de bovină

Cizmă de protecţie conform EN 347 - S5:

Din cauciuc/ PVC pentru suprafeţe umede

Bocanci de protecţie conform categoriei S3 CE EN 345:

- bombeu metalic

- blană sintetică pentru confort termic

- lamelă metalică inclusă în talpă pentru creşterea

nivelului de securitate

- rezistenţă mecanică mare

- sistem şoc absorbant încorporat

- talpă antiderapantă, antistatică

- talpă rezistentă la uleiuri şi carburanţi

ă - talp ă rezistent ă la uleiuri ş i carburan ţ i Proiect de înfr

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

Alte tipuri de încălţaminte de protecţie ● Înc ă l ţă mintea de protec ţ
Alte tipuri de încălţaminte de protecţie
Alte tipuri de încălţaminte de protecţie
Alte tipuri de încălţaminte de protecţie ● Înc ă l ţă mintea de protec ţ ie

Încălţămintea de protecţie specială este disponibilă pentru sezonul de iarnă (cizme de iarnă). Acestea au căptuşeală şi tălpi izolante.

Încălţămintea de protecţie cu bază izolată termic este ideală pentru suprafeţele de lucru bituminoase.

este ideal ă pentru suprafe ţ ele de lucru bituminoase. ● Înc ă l ţă mintea

Încălţămintea de protecţie cu talpă anti-alunecare este disponibilă pentru lucrările pe acoperiş.

este disponibil ă pentru lucr ă rile pe acoperi ş . ● Pantofii ortopedici pot fi

Pantofii ortopedici pot fi făcuţi la comandă în cazuri speciale.

pot fi f ă cu ţ i la comand ă în cazuri speciale. Proiect de înfr

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
Protecţia capului – Generalităţi: Cerin ţ e legale: Orice lucr ă tor ce risc ă
Protecţia capului – Generalităţi:
Protecţia capului – Generalităţi:
Protecţia capului – Generalităţi: Cerin ţ e legale: Orice lucr ă tor ce risc ă accident

Cerinţe legale:

Orice lucrător ce riscă accidentări ale capului cauzate de căderi de obiecte sau materiale, sau cauzate de mase fluctuante, sau de ciocniri cu obstacole, trebuie să primească căşti de protecţie adecvate.

s ă primeasc ă c ăş ti de protec ţ ie adecvate. Aceasta se aplic ă

Aceasta se aplică mai ales lucrărilor de construcţie în apropierea sau vecinătatea schelelor şi a locurilor de muncă la înălţime, lucrărilor de demolare, lucrărilor de săpătură, şanţuri, canale, puţuri şi tunele, subterane, lucrări de detonare, lucrări în zona elevatoarelor, a echipamentelor de ridicare, macarale şi conveioare, oţelării şi lucrări la liniile supraterane şi echipamente cu percuţie.

Utilizarea adecvată a protecţiei capului trebuie să fie demonstrată prin instrucţiuni.

trebuie s ă fie demonstrat ă prin instruc ţ iuni. Proiect de înfr ăţ ire institu

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
Protecţia capului – Ciclul de viaţă limitat: C ăş tile de protec ţ ie fabricate
Protecţia capului – Ciclul de viaţă limitat:
Protecţia capului – Ciclul de viaţă
limitat:
Protecţia capului – Ciclul de viaţă limitat: C ăş tile de protec ţ ie fabricate din

Căştile de protecţie fabricate din materiale termoplastice sunt predispuse să se uzeze şi să devină fragile (radiaţii ultraviolete, vreme, etc.)

Acestea trebuie să fie aruncate după maximum 4 ani de la data de producţie.

aruncate dup ă maximum 4 ani de la data de produc ţ ie. ● C ăş
aruncate dup ă maximum 4 ani de la data de produc ţ ie. ● C ăş

Căştile care sunt vizibil stricate trebuie aruncate.

Căştile de protecţie trebuie să fie suficient de rezistente la posibilele influenţe.

fie suficient de rezistente la posibilele influen ţ e. Proiect de înfr ăţ ire institu ţ

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
Protecţia capului– Specificaţii (EN 397) Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă ROMÂNIA
Protecţia capului– Specificaţii (EN 397) Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă ROMÂNIA
Protecţia capului– Specificaţii (EN 397)
Protecţia capului– Specificaţii (EN 397)

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
Protecţia capului – Motive pentru a purta cască ● O casc ă de protec ţ
Protecţia capului – Motive pentru a purta cască
Protecţia capului – Motive pentru a
purta cască
Protecţia capului – Motive pentru a purta cască ● O casc ă de protec ţ ie

O cască de protecţie este uşoară (doar aprox. 300 grame).

Spre deosebire de şapcă, casca nu absoarbe apa atunci când plouă, ci elimină apa printr-un sistem de drenaj.

Partea interioară este ajustabilă. Există trei mărimi potrivirea perfectă pentru fiecare mărime de cap.

→ potrivirea perfect ă pentru fiecare m ă rime de cap. ● Casca de protec ţ

Casca de protecţie are ventilaţie ajustabilă. Aceasta înseamnă că se transpiră mai puţin atunci când se poartă o cască, în loc de şapcă.

când se poart ă o casc ă , în loc de ş apc ă . ●

Banda pentru ceafă previne eficient alunecarea căştii.

Dacă trebuie să aplecaţi capul în jos (de ex. în timpul lucrărilor de întărire) casca este securizată prin cureaua de bărbie.

Căptuşeala de lână protejează împotriva frigului.

ptu ş eala de lân ă protejeaz ă împotriva frigului. Proiect de înfr ăţ ire institu
ptu ş eala de lân ă protejeaz ă împotriva frigului. Proiect de înfr ăţ ire institu

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

Protecţia urechilor - Generalităţi Cerin ţ ele legale: Dac ă nu se poate exclude c
Protecţia urechilor - Generalităţi
Protecţia urechilor - Generalităţi
Protecţia urechilor - Generalităţi Cerin ţ ele legale: Dac ă nu se poate exclude c ă

Cerinţele legale:

Dacă nu se poate exclude că expunerea zilnică la zgomot a lucrătorilor nu depăşeşte nivelul de evaluare de 85 dB, trebuie să se furnizeze echipament de protecţie a urechilor adecvat.

se furnizeze echipament de protec ţ ie a urechilor adecvat. ● Surzirea cauzat ă de zgomot

Surzirea cauzată de zgomot este boala profesională nr. 1 în industria construcţiilor, şi este incurabilă.

Vătămarea auzului poate fi cauzată de un nivel de evaluare de la 85 dB (A) în sus.

Orice persoană ce lucrează într-o zonă cu zgomot trebuie să poarte echipament de protecţie a urechilor şi să-şi verifice auzul la intervale regulate.

Trebuie consultat medicul la primul semn de surzire.

. ● Trebuie consultat medicul la primul semn de surzire. Proiect de înfr ăţ ire institu
. ● Trebuie consultat medicul la primul semn de surzire. Proiect de înfr ăţ ire institu

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
Protecţia urechilor - Exemple de nivel de zgomot
Protecţia urechilor - Exemple de nivel
de zgomot
Protecţia urechilor - Exemple de nivel de zgomot Presiune acustică Nivel presiune acustică [W/m²] 2 10
Protecţia urechilor - Exemple de nivel de zgomot Presiune acustică Nivel presiune acustică [W/m²] 2 10
Presiune acustică Nivel presiune acustică [W/m²] 2 10 140 dB Avion cu motor Nivel de
Presiune acustică
Nivel presiune acustică
[W/m²]
2
10
140
dB
Avion cu motor
Nivel de
10
130
dB
Ciocan de nituit
durere
Prag de
sensibiliate
1
120
dB
Presă de forjare
-1
Nivel de
10
110
dB
Bormaşină
vătămare
-2
10
100
dB
Ciocan pneumatic
-3
10
90
dB
Camion greu
Zgomot de trafic
-4
Nivel de
10
80
dB
discomfort
-5
10
70
dB
Maşină
-6
10
60
dB
Conversaţie normală
-7
Nivel de
10
50
dB
Muzică la radio volum jos
sl iguranţă
-8
10
40
dB
Zgomot de insecte
-9
10
30
dB
Vorbit în şoaptă
-10
10
20
dB
-11
10
10
dB
Foşnetul frunzelor
-12
Prag auditiv
10
0 dB
Prag auditiv
frunzelor -12 Prag auditiv 10 0 dB Prag auditiv Proiect de înfr ăţ ire institu ţ
frunzelor -12 Prag auditiv 10 0 dB Prag auditiv Proiect de înfr ăţ ire institu ţ

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

Protecţia urechilor– Măsuri împotriva zgomotului din construcţii ● M ă surile tehnice ş i/sau organizatorice
Protecţia urechilor– Măsuri împotriva zgomotului din construcţii
Protecţia urechilor– Măsuri
împotriva zgomotului din construcţii
urechilor– Măsuri împotriva zgomotului din construcţii ● M ă surile tehnice ş i/sau organizatorice de

Măsurile tehnice şi/sau organizatorice de reducere a zgomotului au prioritate faţă de EIP! (“Prevenire colectivă a pericolelor înainte de prevenirea individuală”)

ă a pericolelor înainte de prevenirea individual ă ”) ● Determinarea ş i identificarea adecvat ă

Determinarea şi identificarea adecvată a zonelor cu zgomot.

Începând de la nivelul de 85 dB (A), angajatorul trebuie să furnizeze echipament de protecţie a urechilor.

Angajaţii trebuie să utilizeze echipamentul de protecţie a urechilor primit.

utilizeze echipamentul de protec ţ ie a urechilor primit. Proiect de înfr ăţ ire institu ţ

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
Protecţia urechilor – Măsuri de protecţie împotriva zgomotului 1. M ă suri tehnice: ● M
Protecţia urechilor – Măsuri de protecţie împotriva zgomotului
Protecţia urechilor –
Măsuri de protecţie împotriva zgomotului
urechilor – Măsuri de protecţie împotriva zgomotului 1. M ă suri tehnice: ● M ă suri

1. Măsuri tehnice:

Măsuri structurale la sursa de zgomot, dacă este posibil

Modificarea procedurilor de lucru

Reducerea propagării zgomotului (izolarea aeriană a zgomotului)

2. Măsuri organizaţionale:

Stabilirea unui program de reducere a zgomotului

Schimbarea frecvenţei

Spaţiu separat

Pauze de zgomot

frecven ţ ei ● Spa ţ iu separat ● Pauze de zgomot 3. M ă suri

3. Măsuri personale:

ţ iu separat ● Pauze de zgomot 3. M ă suri personale: ● Furnizarea ş i

Furnizarea şi utilizarea de echipament de protecţie a urechilor.

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
Tipuri de protecţie a urechilor Dopuri de urechi Căşti de urechi Cască Costum de protecţie
Tipuri de protecţie a urechilor
Dopuri de urechi
Căşti de urechi
Cască
Costum de protecţie
• uşor de folosit
• convenabile atunci
când se poartă şi
ochelari şi cască
• uşor de pus şi de dat
jos
Avantaje
• întotdeauna o
mărime universală
• nu se transpiră
• se transpiră
• cerinţe igienice mari
• nu sunt convenabile
în combinaţie cu
ochelarii
Dezavantaje
• iritarea pielii din
cauza prafului
Dezavantaje • iritarea pielii din cauza prafului Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
Protecţia urechilor – Obligaţiile angajatorului ● Echipamentul de protec ţ ie a urechilor necesar trebuie
Protecţia urechilor – Obligaţiile angajatorului
Protecţia urechilor – Obligaţiile
angajatorului
Protecţia urechilor – Obligaţiile angajatorului ● Echipamentul de protec ţ ie a urechilor necesar trebuie s

Echipamentul de protecţie a urechilor necesar trebuie să fie furnizat angajaţilor numai după ce toate celalalte măsuri tehnice au fost excluse, dacă există un nivel constant de zgomot echivalent energetic mai mare de 85 dBA:

Protecţia redusă a urechilor (dopuri vată, dopuri silicon, căşti uşoare)

până la max. 100 dBA

Protecţia medie a urechilor (dopuri, căşti medii)

până la max. 110 dBA

Protecţia ridicată a urechilor (căşti heavy-duty)

până la max. 130 dBA

Căşti de protecţie împotriva zgomotului

peste 130 dBA

Lucrătorii trebuie să primească instrucţiuni la intervale regulate, cu privire la

ă instruc ţ iuni la intervale regulate, cu privire la → pericolele pentru auz, → ajustare,

pericolele pentru auz,

ajustare, utilizare, timp de purtare, curăţire şi

întreţinerea echipamentului de protecţie a urechilor,

aceasta trebuie să se bazeze pe informaţiile de la producător

s ă se bazeze pe informa ţ iile de la produc ă tor Proiect de înfr

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
Protecţia urechilor – Exemple în lucrările de construcţii
Protecţia urechilor – Exemple în
lucrările de construcţii
urechilor – Exemple în lucrările de construcţii Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă
urechilor – Exemple în lucrările de construcţii Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă
urechilor – Exemple în lucrările de construcţii Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă
urechilor – Exemple în lucrările de construcţii Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă
urechilor – Exemple în lucrările de construcţii Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
Protecţia ochilor şi a feţei – Generalităţi ● Angajatorul trebuie s ă furnizeze protec ţ
Protecţia ochilor şi a feţei – Generalităţi
Protecţia ochilor şi a feţei – Generalităţi
Protecţia ochilor şi a feţei – Generalităţi ● Angajatorul trebuie s ă furnizeze protec ţ ia
Protecţia ochilor şi a feţei – Generalităţi ● Angajatorul trebuie s ă furnizeze protec ţ ia

Angajatorul trebuie să furnizeze protecţia ochilor şi a feţei lucrătorilor dacă există riscul vătămării ochilor şi a feţei.

Echipamentul de protecţie a ochilor şi a feţei care este purtat tot timpul trebuie să se potrivească cu forma feţei sau a capului celui care îl poartă, şi să aibă etichetă personală.

Protecţia ochilor şi a feţei trebuie să limiteze cât mai puţin posibil câmpul de vizibilitate.

Ochelarii trebuie să permită o vizibilitate bună.

Zonele în care se cere protecţia ochilor şi a urechii trebuie semnalizate clar şi permanent.

Când se lucrează sub tensiune, echipamentul de protecţie trebuie să fie realizat din materiale izolatoare.

ţ ie trebuie s ă fie realizat din materiale izolatoare. Proiect de înfr ăţ ire institu
ţ ie trebuie s ă fie realizat din materiale izolatoare. Proiect de înfr ăţ ire institu

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
Tipuri de ochelari de protecţie Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă ROMÂNIA
Tipuri de ochelari de protecţie Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă ROMÂNIA
Tipuri de ochelari de protecţie
Tipuri de ochelari de protecţie
Tipuri de ochelari de protecţie Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă ROMÂNIA -
Tipuri de ochelari de protecţie Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă ROMÂNIA -

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

Tipuri de protecţie a feţei Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă ROMÂNIA
Tipuri de protecţie a feţei Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă ROMÂNIA
Tipuri de protecţie a feţei
Tipuri de protecţie a feţei
Tipuri de protecţie a feţei Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă ROMÂNIA -
Tipuri de protecţie a feţei Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă ROMÂNIA -

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

Primul ajutor: ● Arsuri chimice, cauzate de stropiri cu mortar, var nestins, acizi, alcaline: cl
Primul ajutor:
Primul ajutor:

Arsuri chimice, cauzate de stropiri cu mortar, var nestins, acizi, alcaline: clătiţi imediat ochii.

Utilizând o sticlă ce conţine soluţie de clătire a ochilor (hidroboron), puteţi controla direcţia şi presiunea jetului cu o mână, iar cu cealaltă mână să ţineţi ploapa deschisă.

Materie străină în ochi (durere, lăcrimare, înroşire)

str ă in ă în ochi (durere, l ă crimare, înro ş ire) - nu freca

- nu frecaţi,

- bandajaţi ochiul,

- mergeţi la doctor.

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
Protecţia respiraţiei – Generalităţi: Cerin ţ ele legale: Orice lucr ă tor expus la gaze,
Protecţia respiraţiei – Generalităţi:
Protecţia respiraţiei – Generalităţi:
Protecţia respiraţiei – Generalităţi: Cerin ţ ele legale: Orice lucr ă tor expus la gaze, vapori

Cerinţele legale:

Orice lucrător expus la gaze, vapori sau materii în concentraţii ce reprezintă un pericol pentru sănătate (§ 21 Par. 3) trebuie să primească protecţie adecvată a

respiraţiei concentraţia de oxigen în aerul

ambiental este prea scăzută, angajatul trebuie să

primească echipament cu oxigen.

Dacă

trebuie s ă primeasc ă echipament cu oxigen. Dac ă ● Con ţ inutul de oxigen

Conţinutul de oxigen din aerul respirat trebuie să fie de cel puţin 17 vol.%.

Dacă o evaluare preliminară arată că nici măsurile tehnice şi nici cele organizatorice nu garantează că aerul respirat nu reprezintă un pericol, angajatorul trebuie să furnizeze măşti de gaz şi echipament de respirare, gratuit.

m ăş ti de gaz ş i echipament de respirare, gratuit. Proiect de înfr ăţ ire

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
Protecţia respiraţiei – Generalităţi: ● Utiliza ţ i numai echipament de respira ţ ie certificat
Protecţia respiraţiei – Generalităţi:
Protecţia respiraţiei – Generalităţi:
Protecţia respiraţiei – Generalităţi: ● Utiliza ţ i numai echipament de respira ţ ie certificat CE.

Utilizaţi numai echipament de respiraţie certificat CE.

ţ i numai echipament de respira ţ ie certificat CE. ● Dac ă situa ţ ia

Dacă situaţia substanţei periculoase este neclară, trebuie să se folosească echipament de respiraţie ce nu depinde de aerul ambiental.

de respira ţ ie ce nu depinde de aerul ambiental . ● Când se utilizeaz ă

Când se utilizează echipament de respiraţie, este necesară examinarea medicală, conform Ordonanţei de monitorizare a sănătăţii.

Este obligatorie instruirea, instructajul şi practica cu privire la utilizarea echipamentului de respiraţie.

Durata maximă de purtare trebuie monitorizată (pauze).

maxim ă de purtare trebuie monitorizat ă (pauze). Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
Protecţia respiraţiei – Evaluarea necesităţii
Protecţia respiraţiei – Evaluarea
necesităţii
Protecţia respiraţiei – Evaluarea necesităţii Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă ROMÂNIA -

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
Protecţia respiraţiei – Clasificare: Dependent de aerul ambiental Dispozitive de filtrare Dispozitive de filtrare
Protecţia respiraţiei – Clasificare: Dependent de aerul ambiental Dispozitive de filtrare Dispozitive de filtrare
Protecţia respiraţiei – Clasificare:
Protecţia respiraţiei – Clasificare:
Protecţia respiraţiei – Clasificare: Dependent de aerul ambiental Dispozitive de filtrare Dispozitive de filtrare

Dependent de aerul ambiental

Dispozitive de filtrare

Dependent de aerul ambiental Dispozitive de filtrare Dispozitive de filtrare concentra ţ ia de minimum 17

Dispozitive de filtrare

concentraţia de minimum 17 vol% oxigen necesară

concentra ţ ia de minimum 17 vol% oxigen necesar ă Dispozitiv de filtrare (masc ă complet

Dispozitiv de filtrare (mască completă)

Independent de aerul ambiental

Dispozitive de izolare

) Independent de aerul ambiental Dispozitive de izolare Dispozitive cu tub Dispozitive cu container se observ

Dispozitive cu tub

Dispozitive cu container

se observă limitarea distanţei

cu container se observ ă limitarea distan ţ ei Dispozitiv cu tub aer proasp ă t

Dispozitiv cu tub aer proaspăt

se observă limitarea timpului

cu tub aer proasp ă t se observ ă limitarea timpului Respirator presurizat Proiect de înfr

Respirator presurizat

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
Dispozitiv de filtrare- Generalităţi: ● Dispozitivele de filtrare trebuie folosite numai dac ă concentra ţ
Dispozitiv de filtrare- Generalităţi:
Dispozitiv de filtrare- Generalităţi:
Dispozitiv de filtrare- Generalităţi: ● Dispozitivele de filtrare trebuie folosite numai dac ă concentra ţ ia

Dispozitivele de filtrare trebuie folosite numai dacă concentraţia de oxigen din aerul ambiental este de cel puţin 17%.

Nu folosiţi dispozitive de filtrare dacă ventilaţia din containere, puţuri, conducte, canale, gropi, spaţii înguste este inadecvată.

canale, gropi, spa ţ ii înguste este inadecvat ă . ● Cu cât clasa de filtrare

Cu cât clasa de filtrare (P1–P3) este mai mare, cu atât gradul de filtrare este mai bun, dar în acelaşi timp efortul respirator şi scurgerile de aer cresc.

Semi măştile ce filtrează particule (FFP filter class) trebuie schimbate cel puţin o dată pe zi din motive de igienă.

Se preferă semi măşti cu filtru separat de filtrare, deoarece sunt mai eficiente decât semi măştile ce filtrează particule.

Când se utilizează semi măşti sau măşti de hârtie cu filtru adecvat, capacitatea de filtrare este mai mică ca în cazul utilizării de măşti complete.

mic ă ca în cazul utiliz ă rii de m ăş ti complete. Proiect de înfr

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
Dispozitiv de filtrare- Generalităţi: ● Când se selecteaz ă dispozitivele de filtrare, este important s
Dispozitiv de filtrare- Generalităţi:
Dispozitiv de filtrare- Generalităţi:
Dispozitiv de filtrare- Generalităţi: ● Când se selecteaz ă dispozitivele de filtrare, este important s ă

Când se selectează dispozitivele de filtrare, este important să se ia în considerare contaminatorii aerului de ex.

particule,

• gaze şi vapori,

• particule, gaze şi vapori.

Filtrele de particule trebuie înlocuite, dacă:

• efortul respirator a devenit neplăcut de mare, ca rezultat al depozitării de praf sau umezeală, sau

• la sfârşitul zilei de lucru.

Filtrele de gaz trebuie înlocuite, dacă:

• s-a atins timpul maximum specificat de producător,

• purtătorul detectează o breşă, sau,

• după expirarea duratei de viaţă la raft.

, sau, • dup ă expirarea duratei de via ţă la raft. Filtrele de gaz folosite

Filtrele de gaz folosite nu trebuie utilizate din nou pentru o substanţă diferită.

utilizate din nou pentru o substan ţă diferit ă . Proiect de înfr ăţ ire institu

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
Dispozitiv de filtrare- Aplicaţii: Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă ROMÂNIA -
Dispozitiv de filtrare- Aplicaţii:
Dispozitiv de filtrare- Aplicaţii:
Dispozitiv de filtrare- Aplicaţii: Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă ROMÂNIA - AUSTRIA
Dispozitiv de filtrare- Aplicaţii: Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă ROMÂNIA - AUSTRIA

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
Dispozitive de filtrare - Furnizarea filtrelor: ● Dac ă nu exist ă motive s ă
Dispozitive de filtrare - Furnizarea filtrelor:
Dispozitive de filtrare - Furnizarea
filtrelor:
Dispozitive de filtrare - Furnizarea filtrelor: ● Dac ă nu exist ă motive s ă se

Dacă nu există motive să se suspecteze prezenţa gazelor periculoase, angajatorul trebuie să determine dacă şi ce pericole sunt prezente (sau să obţină o determinare a acestora)

În special cu privire la amestecurile de gaze: Întrebaţi producătorul filtrului despre utilizare şi obţineţi informaţii confirmate în scris despre posibile aplicaţii.

Angajatorul trebuie să monitorizeze, să depoziteze şi să întreţină adecvat dispozitivele de protecţie a respiraţiei (sau să desemneze un serviciu extern pentru aceasta). Persoana specific responsabilă cu echipamentul de respiraţie se califică prin instruire, de ex. de către producător.

ă prin instruire, de ex. de c ă tre produc ă tor. ● Proiect de înfr

ă prin instruire, de ex. de c ă tre produc ă tor. ● Proiect de înfr
ă prin instruire, de ex. de c ă tre produc ă tor. ● Proiect de înfr

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

Echipament de respiraţie ● Este necesar în aerul contaminat, dac ă alte m ă suri
Echipament de respiraţie
Echipament de respiraţie
Echipament de respiraţie ● Este necesar în aerul contaminat, dac ă alte m ă suri tehnice

Este necesar în aerul contaminat, dacă alte măsuri tehnice (de ex. extracţia) nu sunt posibile sau sunt inadecvate.

(de ex. extrac ţ ia) nu sunt posibile sau sunt inadecvate. Dispozitive cu tub - Dispozitive

Dispozitive cu tub

- Dispozitive cu tub de aer proaspăt

- Dispozitive cu tub presurizat

cu tub de aer proasp ă t - Dispozitive cu tub presurizat Dispozitive cu container -

Dispozitive cu container

- Dispozitive cu container

- Dispozitive de regenerare

- Dispozitive cu container - Dispozitive de regenerare Casc ă de sudur ă ventilat ă extern
- Dispozitive cu container - Dispozitive de regenerare Casc ă de sudur ă ventilat ă extern
- Dispozitive cu container - Dispozitive de regenerare Casc ă de sudur ă ventilat ă extern

Cască de sudură ventilată extern cu ecran protector:

- foarte confortabile

- timp de purtare mare.

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
Dispozitive pentru protecţia respiraţiei – Tipuri de măşti: Masc ă complet ă Semi masc ă
Dispozitive pentru protecţia respiraţiei – Tipuri de măşti:
Dispozitive pentru protecţia respiraţiei
– Tipuri de măşti:
pentru protecţia respiraţiei – Tipuri de măşti: Masc ă complet ă Semi masc ă Dispozitiv de

Mască completă

Semi mască

– Tipuri de măşti: Masc ă complet ă Semi masc ă Dispozitiv de protec ţ ie

Dispozitiv de protecţie a respiraţiei gurii

masc ă Dispozitiv de protec ţ ie a respira ţ iei gurii Casc ă de protec
masc ă Dispozitiv de protec ţ ie a respira ţ iei gurii Casc ă de protec

Cască de protecţie a respiraţiei

ţ iei gurii Casc ă de protec ţ ie a respira ţ iei Costum de protec
ţ iei gurii Casc ă de protec ţ ie a respira ţ iei Costum de protec

Costum de protecţie a respiraţiei (costum de protecţie chimică)

ţ ie a respira ţ iei (costum de protec ţ ie chimic ă ) Semi masc

Semi mască cu filtru pentru particule

(Protecţia igienică a gurii)

Cască de protecţie a respiraţiei

ă a gurii) Casc ă de protec ţ ie a respira ţ iei Proiect de înfr
ă a gurii) Casc ă de protec ţ ie a respira ţ iei Proiect de înfr

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
Îmbrăcăminte de protecţie şi avertizare: În func ţ ie de situa ţ ie, îmbr ă
Îmbrăcăminte de protecţie şi avertizare:
Îmbrăcăminte de protecţie şi avertizare:
Îmbrăcăminte de protecţie şi avertizare: În func ţ ie de situa ţ ie, îmbr ă c
Îmbrăcăminte de protecţie şi avertizare: În func ţ ie de situa ţ ie, îmbr ă c

În funcţie de situaţie, îmbrăcămintea de protecţie necesară trebuie furnizată lucrătorilor:

• flăcări, căldură şi frig, radiaţii

• materiale de lucru (de ex. toxice, caustice, iritante)

• contaminare puternică (de ex.: lucrări de vopsire prin pulverizare lucrări ce produc cantităţi mari de praf)

• lucru în zone umede

• zone cu pericol de explozie îmbrăcăminte de protecţie antistatică

îmbr ă c ă minte de protec ţ ie antistatic ă Reglement ă rile legale în

Reglementările legale în vigoare cer în mod obligatoriu ca EIP-ul să fie etichetat CE de către producători.

Lucrătorii trebuie să fie instruiţi la intervale regulate cu privire la:

• cerinţele specifice pentru îmbrăcămintea individuală de protecţie,

• utilizare corectă conform intenţiei,

• depozitare adecvată,

• Verificarea gradului de protecţie.

adecvat ă , • Verificarea gradului de protec ţ ie. Proiect de înfr ăţ ire institu

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

Îmbrăcămintea de avertizare – Generalităţi: ● Îmbr ă c ă mintea de avertizare este un
Îmbrăcămintea de avertizare – Generalităţi:
Îmbrăcămintea de avertizare –
Generalităţi:
Îmbrăcămintea de avertizare – Generalităţi: ● Îmbr ă c ă mintea de avertizare este un tip
Îmbrăcămintea de avertizare – Generalităţi: ● Îmbr ă c ă mintea de avertizare este un tip

Îmbrăcămintea de avertizare este un tip special de îmbrăcăminte de protecţie.

Îmbrăcămintea de avertizare constă dintr-o jachetă (fără mâneci) şi pantaloni cu dungi reflectorizante.

Prin efectul de semnalizare, se intenţionează atragerea atenţiei asupra faptului că cineva se află într-o zonă periculoasă (de ex. linii de cale ferată sau drumuri)

Au intenţia de a furniza o avertizare astfel ca operatorii de echipamente, şoferii, etc. să poată opri la timp.

Benzile reflectorizante pot fi de asemenea ataşate căştii de protecţie.

pot fi de asemenea ata ş ate c ăş tii de protec ţ ie. ● Trebuie

Trebuie să fie cel puţin o jachetă de avertizare în fiecare vehicul de firmă.

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
Îmbrăcămintea de avertizare – Obligaţia de purtare: Îmbr ă c ă mintea de avertizare trebuie
Îmbrăcămintea de avertizare – Obligaţia de purtare:
Îmbrăcămintea de avertizare –
Obligaţia de purtare:

Îmbrăcămintea de avertizare trebuie purtată:

când se lucrează în zona liniilor de cale ferată,

când au loc lucrări de întreţinere a vehiculelor pe drumurile publice în zone periculoase sau cu trafic în mişcare.

când au loc lucrări de construcţie şi întreţinere de drumuri, în special persoanele ce lucrează în zonele cu trafic public.

Pentru toate lucrările menţionate mai sus, obligaţia de a purta îmbrăcăminte de avertizare se îndeplineşte prin purtarea jachetelor de avertizare fără mâneci (aşa cum se stabileşte în EN 471).

ă r ă mâneci (a ş a cum se stabile ş te în EN 471). Proiect

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
Îmbrăcămintea de avertizare – Exemplu Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă ROMÂNIA
Îmbrăcămintea de avertizare – Exemplu Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă ROMÂNIA
Îmbrăcămintea de avertizare – Exemplu
Îmbrăcămintea de avertizare – Exemplu
Îmbrăcămintea de avertizare – Exemplu Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă ROMÂNIA -
Îmbrăcămintea de avertizare – Exemplu Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă ROMÂNIA -
Îmbrăcămintea de avertizare – Exemplu Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă ROMÂNIA -
Îmbrăcămintea de avertizare – Exemplu Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă ROMÂNIA -
Îmbrăcămintea de avertizare – Exemplu Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă ROMÂNIA -

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

Îmbrăcămintea de iarnă şi pentru vreme rea – Generalităţi: ● Acest tip de îmbr ă
Îmbrăcămintea de iarnă şi pentru vreme rea – Generalităţi:
Îmbrăcămintea de iarnă şi
pentru vreme rea – Generalităţi:
de iarnă şi pentru vreme rea – Generalităţi: ● Acest tip de îmbr ă c ă

Acest tip de îmbrăcăminte are ca scop protejarea împotriva pericolelor asupra sănătăţii, atunci când se lucrează în aer liber.

În sezonul rece, angajatorul trebuie să furnizeze protecţie de iarnă (EN 342) pentru angajat.

Îmbrăcămintea pentru vreme rea (EN 343) are ca scop să ofere protecţie împotriva vântului, a ploii şi a umezelii la sol pe tot parcursul anului.

Îmbrăcămintea de iarnă şi pentru vreme rea poate fi combinată cu îmbrăcămintea de avertizare, în conformitate cu EN 471

Îmbrăcămintea de protecţie trebuie înlocuită dacă nu mai îndeplineşte scopul protectiv.

ă dac ă nu mai îndepline ş te scopul protectiv. Proiect de înfr ăţ ire institu
ă dac ă nu mai îndepline ş te scopul protectiv. Proiect de înfr ăţ ire institu

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
Îmbrăcămintea de protecţie – Exemplu Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă ROMÂNIA
Îmbrăcămintea de protecţie – Exemplu Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă ROMÂNIA
Îmbrăcămintea de protecţie – Exemplu Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă ROMÂNIA
Îmbrăcămintea de protecţie – Exemplu
Îmbrăcămintea de protecţie – Exemplu
Îmbrăcămintea de protecţie – Exemplu Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă ROMÂNIA -
Îmbrăcămintea de protecţie – Exemplu Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă ROMÂNIA -
Îmbrăcămintea de protecţie – Exemplu Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă ROMÂNIA -
Îmbrăcămintea de protecţie – Exemplu Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă ROMÂNIA -

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

Protecţia pielii Produsele pentru protec ţ ia pielii trebuie aplicate în urm ă toarea ordine:
Protecţia pielii
Protecţia pielii
Protecţia pielii Produsele pentru protec ţ ia pielii trebuie aplicate în urm ă toarea ordine: 1.

Produsele pentru protecţia pielii trebuie aplicate în următoarea ordine:

ţ ia pielii trebuie aplicate în urm ă toarea ordine: 1. Înainte de începerea lucrului -

1. Înainte de începerea lucrului

- şi după fiecare pauză -

de începerea lucrului - ş i dup ă fiecare pauz ă - Protec ţ ia pielii

Protecţia pielii

Aplicaţi protecţia pe pielea curată Frecaţi bine şi nu uitaţi pielea dintre degete şi unghii

2. După lucru

uita ţ i pielea dintre degete ş i unghii 2. Dup ă lucru - la începutul

- la începutul fiecărei pauze -

Respectaţi ciclul de curăţire:

Spălarea pielii

• aplicaţi agent de curăţare pe mâinile uşor umezite şi frecaţi,

• adăugaţi puţină apă şi continuaţi să spălaţi,

• clătiţi bine şi uscaţi-vă mâinile

Utilizaţi numai produsele furnizate de curăţare a pielii.

Nu folosiţi solvenţi şi alţi agenţi asemănători

3. După curăţarea pielii

agen ţ i asem ă n ă tori 3. Dup ă cur ăţ area pielii Îngrijirea

Îngrijirea pielii

La sfarsitul lucrului, după curăţarea pielii, trebuie aplicate produse de îngrijire grase şi hidratante.

aplicate produse de îngrijire grase ş i hidratante. Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA “IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

ÎN DOMENIUL SECURIT ĂŢ II Ş I S Ă N Ă T ĂŢ II ÎN MUNC
Protecţia pielii– Obligaţiile angajatorului ● Când se lucreaz ă cu materiale caustice sau iritante (de
Protecţia pielii– Obligaţiile angajatorului
Protecţia pielii– Obligaţiile
angajatorului
Protecţia pielii– Obligaţiile angajatorului ● Când se lucreaz ă cu materiale caustice sau iritante (de ex.

Când se lucrează cu materiale caustice sau iritante (de ex. acizi, alcalini, vopseluri, solvenţi, agenţi degresanţi, uleiuri minerale), angajatorul trebuie să furnizeze protecţie adecvată pentru piele şi produse de protecţie a pielii.

ă pentru piele ş i produse de protec ţ ie a pielii. ● Înainte de selectarea

Înainte de selectarea şi utilizarea produselor de protecţie a pielii, trebuie să se testeze posibilităţi alternative de protecţie a pielii (de ex. schimbarea procedurii de lucru, înlocuirea cu materiale mai puţin periculoase)

Manevrarea adecvată a produselor de protecţie a pielii trebuie să

fie demonstrată prin

instrucţiuni

pentru suport, trebuie

întocmit un plan de protecţie a

pielii.

Produsele de protecţie a pielii trebuie utilizate de către lucrători.

ţ ie a pielii trebuie utilizate de c ă tre lucr ă tori. HAUTSCHUTZPLAN Materiaerhältlich bei:
ţ ie a pielii trebuie utilizate de c ă tre lucr ă tori. HAUTSCHUTZPLAN Materiaerhältlich bei:
HAUTSCHUTZPLAN Materiaerhältlich bei: Herrn Meisterlich Haut- Hautschutz- Hautreini- Hautpflege- Schutzhand-
HAUTSCHUTZPLAN
Materiaerhältlich bei: Herrn Meisterlich
Haut-
Hautschutz-
Hautreini-
Hautpflege-
Schutzhand-
gefährdung
mittel
gungsmittel
mittel
schuhe
vor Arbeits-
vor Pausen
nach Arbeits-
beginn, auch
und nach
ende, gegebe-
nach Pausen
der Arbeit
nenfalls nach
Hautreinigung
soweit nicht
generell vorgesehen,
Hinweise auf speziel-
len Einsatzbereich
Werkstatt
- Öl, Fett,
Benzin
Produkt-
Produkt-
Produkt-
Produkt-
name
name
name
name
Waschhalle
Produkt-
Produkt-
Produkt-
Produkt-
name
name
name
name
Produkt- Produkt- Produkt- name name name name Proiect de înfr ăţ ire institu ţ ional ă

Proiect de înfrăţire instituţională ROMÂNIA - AUSTRIA

“IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI ARMONIZATE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII”

Protecţia împotriva căderilor – Sisteme de securitate:
Protecţia împotriva căderilor –
Sisteme de securitate:
Protecţia împotriva căderilor – Sisteme de securitate: Cerin ţ e legale: Dac ă au loc lucr
Protecţia împotriva căderilor – Sisteme de securitate: Cerin ţ e legale: Dac ă au loc lucr

Cerinţe legale:

căderilor – Sisteme de securitate: Cerin ţ e legale: Dac ă au loc lucr ă ri

Dacă au loc lucrări în zone unde există pericol de cădere, iar măsurile tehnice de protecţie nu oferă suficientă protecţie, lucrătorii trebuie să primească hamuri sau curele de securitate, inclusiv echipamentul de accesorii necesar, cum ar fi frânghii de securitate, cârlige, amortizoare de cădere, frânghii de micşorare a distanţelor şi echipament de protecţie pentru elevatoare.

“Protecţie colectivă înainte de protecţia individuală împotriva pericolelor”

Lucrătorii trebuie instruiţi cu privire la utilizarea adecvată a sistemelor de securizare,