Sunteți pe pagina 1din 2

Home  

Fiscalitate  Impozitul pe profit 2011-2012-2013-2014-2015-2016

Impozitul pe profit 2011-2012-2013-2014-2015-2016


Jan 30 th, 2017 ·  Comments Off on Impozitul pe profit 2011-2012-2013-2014-2015-2016
 Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!
Prezentam mai jos o scurta sinteza a modificarilor privind declararea si plata impozitului pe profit in perspectiva anilor 2011-2012-2013-2014–2015-
2016.
Prevederi aplicabile pentru anul 2011
Pentru impozitul aferent anului 2011, contribuabilii plătesc pentru ultimul trimestru o sumă egală cu impozitul calculat şi evidenţiat pentru trimestrul III al
aceluiaşi an fiscal, urmând ca plata finală a impozitului pe profit pentru anul fiscal să se facă până la termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul
pe profit ( 25 aprilie 2012).
Contribuabilii care au definitivat până la 25 februarie 2012 închiderea exerciţiului financiar anterior, depun declaraţia anuală de  impozit pe profit şi plătesc
impozitul pe profit aferent anului fiscal încheiat, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor.
Prevederi aplicabile pentru anul 2012
Conform modificãrilor aduse Codului Fiscal prin Ordonanţa 30/31.08.2011,incepând cu anul 2012, contribuabilii au obligaţia să depună o declaraţie anuală
de impozit pe profit până la data de 25 martie inclusiv a anului următor.
Declararea şi plata impozitului pe profit se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii trimestrelor I-III.
Definitivarea şi plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv se efectuează până la termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe
profit.
Prevederi aplicabile pentru anul 2013
Începând cu data de 1 ianuarie 2013, contribuabilii au putut opta pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate, efectuate
trimestrial. 
Termenul până la care se efectuează plata impozitului anual este termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe profit. Opţiunea pentru sistemul
anual de declarare şi plată a impozitului pe profit se efectuează la începutul anului fiscal pentru care se solicită aplicarea acestei prevederi.
Opţiunea efectuată este obligatorie pentru cel puţin 2 ani fiscali consecutivi. Ieşirea din sistemul anual de declarare şi plată a impozitului se efectuează la
începutul anului fiscal pentru care se efectueaza aceastã solicitare.
Contribuabilii comunică organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit, potrivit
prevederilor Codului de procedură fiscală, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal respectiv.
Contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial, determină plăţile anticipate
trimestriale în sumă de o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele preţurilor de consum, estimat cu ocazia
elaborării bugetului iniţial al anului pentru care se efectuează plăţile anticipate, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se
efectuează plata.
Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza căruia se determină plăţile anticipate trimestriale, este impozitul pe profit datorat conform declaraţiei
privind impozitul pe profit, fără a lua în calcul plăţile anticipate efectuate în acel an.
Pentru anul fiscal 2013 : valoarea indicelui preturilor de consum a fost de 104,3%.
Prevederi aplicabile pentru anul 2014
Prevederile referitoare la posibilitatea de optiune pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial, se pastreaza
si pentru anul 2014.
Dincolo de declararea si plata impozitului care raman la fel ca in anul 2013, in cursul anului 2014 au aparut cateva modificari importante in calculul
impozitului pe profit, astfel:
 HG nr. 77/2014, publicata in M. Of. nr. 108 din 12 februarie 2014 actualizeaza normele la codul fiscal care la randul sau a fost modificat in
2013 prin ordonantele 102 si 111. Aceasta hotarare prevede ca :
– incepand cu 01.01.2014, veniturile din dividende incasate de o persoana juridica  romana de la o persoana juridica romana sau de la o persoana juridica
din alt  stat membru sunt scutite de impozitul pe profit, daca persoana juridica romana  detine mai mult de 10% din capitalul social al platitorului
de dividend, pe o  perioada neintrerupta de 1 an;
-sunt detaliate modalitatile in care se  beneficiaza de scutire la incasarea unor dividende de la persoane juridice straine;
– pentru dividendele primite de la o persoana juridica straina platitoare de impozit  pe profit sau a unui impozit similar impozitului pe profit, situata
intr-un stat  tert, cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri,  persoana juridica romana care primeste dividendele trebuie sa
detina:
o  certificatul de atestare a rezidentei fiscale a persoanei juridice straine;
o  declaratia pe propria raspundere a persoanei juridice straine din care sa  rezulte ca aceasta este platitoare de impozit pe profit;
o  documente prin care sa faca dovada indeplinirii conditiei de detinere, pe  o perioada neintrerupta de 1 an, a minimum 10% din capitalul social al 
persoanei juridice care distribuie dividende.
-precizari privind reportarea cheltuielilor cu sponsorizarile , astfel :
-contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care acordă burse
private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minimă precizată mai jos:
1. 3 la mie din cifra de afaceri; pentru situaţiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul «cifra de afaceri» această limită
se determină potrivit normelor;
2. 20% din impozitul pe profit datorat.
Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor
sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.
 Pentru anul fiscal 2014: valoarea indicelui preturilor de consum este de 102,4%.
Prevederi aplicabile pentru anul 2015
Nu exista modificari in procesul de declarare si plata a impozitului pe profit in 2015 comparativ cu 2015.
Vom recapitula totusi mai jos situatia actuala :
 Declararea şi plata impozitului pe profitse efectuează trimestrial, până la data de25 inclusiv a primei luni următoare încheierii trimestrelor I –
III. Definitivarea şi plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv se efectuează până la termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe
profit -25 martie 2016.
 Se pastrea optiunea pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial. Termenul până la care se
efectuează plata impozitului anual este termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe profit,respectiv 25 martie 2016.Opţiunea pentru sistemul
anual de declarare şi plată a impozitului pe profit se efectuează la începutul anului fiscal pentru care se solicită aplicarea acestor prevederi. Opţiunea
efectuată este obligatorie pentru cel puţin 2 ani fiscali consecutivi.
 Ca si exceptie, următorii contribuabili au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit, astfel:
1. organizaţiile nonprofit au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit, anual, până la data de25 februarie inclusiv a anului următor celui
pentru care se calculează impozitul;
2. contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură au obligaţia de a
declara şi de a plăti impozitul pe profit anual, până la data de25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul;
 Contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial, determină plăţile
anticipate trimestriale în sumă de o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele preţurilor de consum, estimat cu
ocazia elaborării bugetului iniţial al anului pentru care se efectuează plăţile anticipate, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care
se efectuează plata. Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza căruia se determină plăţile anticipate trimestriale, este impozitul pe profit datorat
conform declaraţiei privind impozitul pe profit, fără a lua în calcul plăţile anticipate efectuate în acel an.
Pentru anul fiscal 2015: valoarea indicelui preturilor de consum este de 102,2%.
Prevederi aplicabile pentru anul 2016
Nu exista modificari in procesul de declarare si plata a impozitului pe profit in 2016 comparativ cu 2015.
Pe scurt, regulile sunt:
 Declararea şi plata impozitului pe profitse efectuează trimestrial, până la data de25 inclusiv a primei luni următoare încheierii trimestrelor I –
III. Definitivarea şi plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv se efectuează până la termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe
profit -25 martie 2017.
 Se pastrea optiunea pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial. Termenul până la care se
efectuează plata impozitului anual este termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe profit,respectiv 25 martie 2017.Opţiunea pentru sistemul
anual de declarare şi plată a impozitului pe profit se efectuează la începutul anului fiscal pentru care se solicită aplicarea acestor prevederi. Opţiunea
efectuată este obligatorie pentru cel puţin 2 ani fiscali consecutivi.
Pentru anul fiscal 2016, indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual este 100,5%

Share this:

S-ar putea să vă placă și