Sunteți pe pagina 1din 1

Mediul concurential

Actualitatea temei este determinata de cresterea importantei concurentei ca mecanism de reglare


a relatiilor de piata actuale, generate de: intensificarea schimburilor internationale de marfuri,
cresterea rolului societatilor transnationale, adancirea proceselor de globalizare şi regionalizare.
Scopul prezentei teze este de a stabili interdependentele existente între schimbarea caracterului
concurentei si procesul de integrare economica regionala.

Teza contine o analiză retrospectiva a teoriilor clasice, dar, mai ales, a celor moderne privind
conceptul concurentei. Autoarea formuleaza trasaturile concurentei moderne, ajungând la
concluzia ca în prezent, predomina concurenta prin calitate, intre un numar restrans de firme,
care creeaza bariere la intrare in ramura. Este analizata evolutia functiilor, tipologiei şi
mecanismul concurentei. În acelasi timp, în teza sunt cercetate particularitatile concurentei in
conditiile globalizarii vietii economice, stabilindu-se interdependentele intre globalizare,
concurenta şi politicile de stat. Totodata, este studiat procesul de intensificare a concurentei
generat de integrarea economica regionala, exprimat prin diminuarea costurilor şi preturilor,
cresterea productivitatii şi competitivitatii, crearea economiilor de scară şi intensificarea
procesului de inovare şi cercetare-dezvoltare. În acest context, se studiază politica din domeniul
concurentei, ca institutie de baza a reglementarii mediului concurential, cadrul legislativ regional
şi international. In final autoarea cerceteaza mediul concurential al Republicii Moldova, din
prisma indeplinirii obiectivului strategic de integrare în Uniunea Europeană.

Tezele teoretice, aspectele metodologice şi recomandarile practice ale lucrarii, pot fi utilizate atât
de Ministrul Economiei al Republicii Moldova la elaborarea unor strategii de îmbunătăţire a
mediului concurenţial autohton, cat si în cadrul cursurilor universitare de Teorie economica,
Economia Relatiilor Externe ale Republicii Moldova, Concurenta si competitivitate în conditiile
integrarii economice regionale.