Sunteți pe pagina 1din 10

LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ.

Numele și prenumele
9 DECEMBRIE 2021 ____________________
CLASA A VIII-A ____________________

• Se acordă zece puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de două ore.
• Toate subiectele sunt obligatorii.

SUBIECTUL I (70 de puncte)


Citește fiecare dintre textele de mai jos pentru a putea răspunde la cerințele formulate.

Textul 1

E un lucru tare misterios cu pasiunile omenești, iar în cazul copiilor totul se petrece la fel ca și în
cazul adulților. Cei copleșiți de o pasiune n-o pot explica, iar cei ce nu au trăit niciodată ceva asemănător
nu pot înțelege. Există oameni care își pun în joc viața pentru a cuceri un pisc. Nimeni, nici chiar ei înșiși
nu pot explica limpede de ce. Alții se ruinează pentru a câștiga inima unei persoane care nici nu vrea să știe
de ei. Iar alții se distrug, fiindcă nu pot rezista plăcerilor mâncării – sau ale băuturii. Unii își cheltuiesc
întreaga avere pentru a câștiga la jocurile de noroc, sau jertfesc totul de dragul unei idei fixe ce nu se poate
realiza niciodată. Alții cred că nu pot fi fericiți decât în altă parte decât locul unde se află, și călătoresc
toată viața prin lume. Iar câțiva nu-și găsesc liniștea până ce n-au devenit puternici. Pe scurt există tot
atâtea pasiuni cât și oameni.
În cazul lui Bastian Balthasar Bux, pasiunea sa erau cărțile.
Cine n-a petrecut o după-amiază întreagă cu urechile încinse și cu părul zbârlit aplecat deasupra
unei cărți, citind și iar citind, și uitând de lumea din jurul său, și nebăgând de seamă că-i e foame sau frig…
Cine n-a citit niciodată pe ascuns sub plapumă, la lumina unei lanterne de buzunar, fiindcă tata sau
mama sau vreo altă persoană grijulie a stins lumina pe motivul bine intenționat că acum trebuie să dormi,
căci mâine te scoli devreme…
Cine n-a vărsat niciodată lacrimi amare, fie pe față, fie în ascuns, fiindcă o poveste minunată se
sfârșea și urma despărțirea de personajele alături de care luaseși parte la atâtea aventuri, ființe iubite și
admirate ce îți stârniseră îngrijorări și speranțe, și fără a căror prezență viața părea dintr-odată goală și
lipsită de sens…
Cine nu cunoaște nimic din toate acestea din proprie experiență nu va putea înțelege ceea ce făcu
Bastian acum.
Se uita țintă la titlul cărții, simțind cum îl lua ba cu frig, ba cu cald. Da, asta era, la asta visase de
atâtea ori și asta își dorise de când fusese cuprins de pasiunea sa: O poveste care să nu se sfârșească
niciodată! Cartea tuturor cărților!
Trebuia să aibă cartea, fie ce-o fi, cu orice preț!
Cu orice preț? Era ușor de spus! Chiar dacă ar fi putut să ofere mai mult decât cele trei mărci și
cincisprezece pfenigi din banii de buzunar ce-i avea la el – urâciosul domn Koreander îi dăduse de înțeles
cât se poate de limpede că nu-i va vinde nicio singură carte. Iar de un dar nici nu putea fi vorba. Chestiunea
era lipsită de orice speranță.
Și totuși Bastian știa că nu poate pleca fără acea carte. Îi era limpede că nici nu venise încoace decât
anume pentru ea, îl chemase în mod misterios pentru că voia să ajungă la el, pentru că de fapt fusese
dintotdeauna a lui!
Bastian trase cu urechea la murmurul ce se mai auzea și acum din cabinet.
Dintr-odată, fără să-și dea prea bine seama ce face, ascunse cartea sub paltonul său, strângând-o cu
amândouă brațele la piept. Apoi o porni, mergând de-a-ndăratelea, spre ușa prăvăliei, nelăsând nicio clipă
cealaltă ușă din ochi, cea spre cabinet. Cu băgare de seamă apăsă pe clanță, nu trebuia să se audă clinchet
de clopoței, de aceea deschise ușa de sticlă doar atât cât să se strecoare prin ea. Încetișor și cu precauție
închise apoi ușa pe dinafară.
Abia după aceea începu să alerge.
Caietele, manualele școlare și penarul din ghiozdan săltau și clămpăneau în tactul pașilor săi.
Simțea junghiuri sub coaste, dar alerga mai departe.
Ploaia îi curgea peste obraz și pe spate în jos pe sub guler. Umezeala și frigul pătrundeau prin haine.
Bastian nu simțea însă nimic. Îi era foarte cald, dar nu numai din cauza alergatului.
Conștiința lui care mai înainte, în prăvălioară, nici nu crâcnise, se deșteptase dintr-odată. Toate
motivele, atât de convingătoare mai înainte, i se păreau acum cu totul neplauzibile și se topeau ca oamenii
de zăpadă la răsuflarea unui balaur ce scuipă foc.
Furase! Era un hoț!
(Poveste fără sfârșit, Michael Ende)

Textul 2

(screenshot preluat de pe https://carturesti.ro/blog/hobby-uri/)

A.
1. Notează două obiecte care se află în ghiozdanul lui Bastian. 2 puncte

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

2. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 1.
2 puncte
Domnul Koreander este
a) polițistul.
b) autorul cărții.
c) tatăl.
d) librarul.
Răspunsul corect:

3. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 1.
2 puncte
Bastian ascunde cartea
a) în ghiozdan.
b) sub paltonul său.
c) în buzunar.
d) pe un alt raft.
Răspunsul corect:

4. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 2.
2 puncte
De pe cărturești.ro poți achiziționa
a) orice are legătură cu hobby-urile tale.
b) carte de cea mai bună calitate.
c) carte, ceai, muzică, dichis.
d) carte și muzică.
Răspunsul corect:

5. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea acestuia,
bazându-te pe informațiile din cele două texte.
6 puncte
Enunțul Corect Incorect
Titlul cărții nu-i creează nicio emoție lui Bastian.
Când citești uiți de lumea din jurul tău.
Bastian avea la el 2 mărci și 15 pfeningi.
Un hobby nu-ți poate schimba viața.
Pe blogul cărturești.ro găsești cadouri deștepte.
Domnul Koreander nu voia să-i vândă nicio carte.

6. Precizează, în două – trei enunțuri, o trăsătură morală a personajului Bastian, identificată în fragmentul
de mai jos, și mijlocul de caracterizare, ilustrându-l cu o secvență:
„Se uita țintă la titlul cărții, simțind cum îl lua ba cu frig, ba cu cald. Da, asta era, la asta visase de atâtea
ori și asta își dorise de când fusese cuprins de pasiunea sa: O poveste care să nu se sfârșească niciodată!”
6 puncte
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

7. Prezintă, în 30 – 70 de cuvinte, o temă comună celor două texte date, valorificând câte un element de
conținut. 6 puncte
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__

8. Crezi că este important să ai pasiuni/ hobby-uri în viață? Motivează-ți răspunsul, în 50 – 100 de cuvinte,
valorificând unul dintre cele două texte date. 6 puncte
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

9. Asociază fragmentul din „Poveste fără sfârșit” de Michael Ende cu un alt text literar studiat la clasă sau
citit ca lectură suplimentară, prezentând, în 50 – 100 de cuvinte, o valoare culturală comună, prin
referire la câte o secvență relevantă din fiecare text. 6
puncte
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

B.
1. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.
Seria care conține cuvinte doar cu diftongi este
a) misterios, niciodată, trebuia
b) avea, era, strecoare
c) persoană, fiindcă, pasiune
d) toate, alții, intenționat
2 puncte
Răspunsul corect:

2. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.


Seria care conține doar cuvinte obținute prin compunere este:
a) Bastian Balthazar Bux, dintr-odată
b) cincisprezece, nebăgând de seamă
c) niciodată, deasupra
d) cincisprezece, neplauzibile
2 puncte
Răspunsul corect:

3. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.


Omograful cuvântului subliniat „Umezeala și frigul pătrundeau prin haine.” este corect folosit în enunțul:
a) Haínele împărătești sunt de aur.
b) Fetele háine sunt de ocolit.
c) Háinele împărătești sunt de aur.
d) Fetele haíne sunt de ocolit.
2 puncte
Răspunsul corect:

4. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.


Sinonimele potrivite pentru cuvintele subliniate în fragmentul: „urâciosul domn Koreander îi dăduse de
înțeles cât se poate de limpede că nu-i va vinde nicio singură carte” sunt:
a) dizgrațiosul, transparent
b) nesuferitul, clar
c) nebunul, senin
d) ciufulitul, pur
2 puncte
Răspunsul corect:
5. Rescrie fragmentul următor, trecând primul verb la condițional-optativ prezent, iar pe cel de-al doilea
transformându-l în construcție pasivă: „Cine n-a citit niciodată pe ascuns sub plapumă, la lumina unei
lanterne de buzunar, fiindcă tata sau mama sau vreo altă persoană grijulie a stins lumina”.
6 puncte
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

6. Alcătuiește (a) un enunț interogativ cu un verb copulativ la modul indicativ, timpul mai-mult-ca-
perfectul și (b) un enunț asertiv cu un verb predicativ, construcție reflexivă, modul indicativ, timpul
imperfect.
6 puncte
(a)

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(b)

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

7. Transcrie predicatele din fraza următoare: „Alții se ruinează pentru a câștiga inima unei persoane care
nici nu vrea să știe de ei.” și menționează conjugarea verbelor prin care se exprimă și numărul de propoziții
din fraza dată.
6 puncte
Predicatele. Conjugarea verbelor ___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Numărul de propoziții

____________________________________________________________________

8. Rescrie enunțul următor din prezentarea cărții „Poveste fără sfârșit” de Michael Ende de pe libris.ro,
corectând greșelile de orice natură.
6 puncte
Adevărata încercare care bastian e nevoit so depășească nu este pătrunderea în Fantazia și salvarea ei ci
descoperirea căi prin care se poate întoarce în lumea reală
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

SUBIECTUL AL II-LEA (20 de puncte)

Redactează un text narativ, de cel puțin 150 de cuvinte, în care prezinți o întâmplare într-o librărie,
incluzând o secvență dialogată și una descriptivă.

Punctajul pentru compunere se acordă astfel:


• conținutul compunerii – 12 puncte (prezentarea unei întâmplări petrecute în librărie – 3 puncte;
respectarea trăsăturilor tiparului narativ – 3 puncte; câte 2 puncte pentru includerea fiecărei secvențe
textuale indicate – 4 puncte; adecvarea conținutului la cerință – 2 puncte)
• redactarea compunerii – 8 puncte (coerența textului – 1 punct; proprietatea termenilor folosiți – 1
punct; corectitudinea gramaticală – 1 punct; claritatea exprimării ideilor – 1 punct; respectarea normelor de
ortografie – 2 puncte; respectarea normelor de punctuație – 1 punct; lizibilitatea – 1 punct)

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și