Sunteți pe pagina 1din 3

CUPRINS

A
SCURTĂ INTRODUCERE.......................................................................1

B
CERINŢE GENERALE DE IGIENĂ ÎN PRODUCŢIA DE MIERE.............2

C
HACCP…...…………………………………………………………………….3
I. Definiţii HACCP........................................................................3
II. Condiţii esenţiale pentru HACCP.............................................4
III. Şapte principii ale HACCP......................................................4
IV. Apicultura Good Practice……………………………………..…..4
V. HACCP în prelucrarea mierii...................................................5
VI. Implementarea HACCP..........................................................5
VII. HACCP planul de dezvoltare durabilă...................................5
1. Ansamblarea echipei HACCP…………………...........5
2. Descrierea alimentară................................................6
3. Descrierea utilizării preconizate şi a consumatorilor...6
4. Realizarea unei diagrame.........................................6
5. Situarea confirmarilor din diagramă...........................6
6. Lista cu toate riscurile potentiale associate cu fiecare
pas…………………………………………………………6
6.1. Riscuri fizice………………………………7
6.2. Riscuri chimice…………………………...7
6.3. Riscuri biologice………………………….7
VIII. Diferite etape de procesare în care pot apărea probleme.......7
IX. Punctul critic de control şi limitele critice................................7
1. Definiţii.......................................................................7
2. Stabilirea limitelor critice şi a standardelor.................8
3. Puncte critice de control în procesarea mierii............9
3.1. Stupul şi recoltarea mierii.......................9
3.2. Transportul mierii în supers...................10
3.3. Descăpăcirea şi extracţia.....................10
3.4. Filtrarea.................................................11
3.5. Depozitarea...........................................11
3.6. Pregătirea pentru sticlă şi îmbutelierea..12
3.7. Distribuţie şi expunere..........................12

D
VERIFICAREA SISTEMULUI.......................................................................13

E
PROCEDURI DE DOCUMENTARE.............................................................14
BIBLIOGRAFIE.............................................................................................15
UNIVERSITATEA DE STIINŢE AGRICOLE SI MEDICINĂ VETERINARĂ

CLUJ-NAPOCA

DISCIPLINA : TRASABILITATEA PRODUCŢIILOR APICOLE

REFERAT

TITLU: HACCP ŞI IGIENA ÎN PRODUCŢIA DE MIERE

Îndrumator: Student:

2010

S-ar putea să vă placă și