Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei


Facultatea Calculatoare Informatica si Microelectronica

Disciplina: Circuite și dispozitive electronice

Raport
Lucrarea de laborator Nr.3
Tema: Studierea sursei de alimentatie electrica de putere mica.

A efectuat: Macovei Grigore, FI-201


A controlat: Martîniuc Alexei

Chișinău 2021
Scopul lucrării: De studiat procesul redresarii in scheme de redresare electronice
monofazate cu diode semiconductoare, a urmari influenta filtrelor asupra formei si valorii
tensiunii redresate.
Notiuni teoretice:
Redresoarele convertesc electricitatea de curent alternativ în electricitate
unidirecțională. Această conversie este posibilă datorită elementelor neliniare conținute în
circuit: diode semiconductoare, care au proprietăți de conducere unilaterală a intensității
curentului. Deoarece curentul obtinut prin redresare este pulsatoriu, avand intensitatea
variabila in timp, se folosesc filtre de netezire, care se opun variatiilor de intensitate. Între
filtre și sarcină este instalat un stabilizator de tensiune care menține constantă tensiunea de
sarcină dacă se modifică tensiunea către redresor sau sarcina curentă de intrare.
În funcție de numărul de faze ale transformatorului, acestea sunt redresoare monofazate și
polifazate. Redresoarele monofazate se împart în două categorii:
1. redresoare care redresează o singură alternanta, numite și redresoare
monoalternanta;
2. redresoare care redresează ambele alternante, numite și redresoare cu dubla
alternanta(bialternanta).

Redresoarele dubla
alternanta se divizeaza in:
1. redresoare cu priza
mediana in
secundarul
transformatorului de
retea;
2. redresoare in punte.
Dupa tipul de
elemente de redresare
utilizate se disting
redresoare necomandate(cu
diode semiconductoare) si
comandate(cu tiristoare).
Schemele electrice
ale redresoarelor
monofazate necomandate
sunt urmatoarele:
Redresorul este urmat în cele mai multe cazuri de un filtru de netezire, rolul său este
de a atenua ondulațiile de tensiune și de a reduce sau elimina armonicile de ordin superior
ale semnalului util.
Schemele de baza ale filtrelor de netezire sunt urmatoarele:

Ordinea efectuarii lucrarii:


1. Se ia cunostinta cu macheta lucrarii, dispozitivele de masurat si sursele de
alimentare a machetei. Se realizeaza montajul circuitului monoalternanta fara filtru
(intrerupatorul de la dioda D1 se stabileste in pozitia de sus pentru a deconecta aceasta
dioda din figura 4.6).

2. Cursorul potentiometrului R3 se fixeaza in starea extrema stanga (curentul I0


minimal). Limitele de masurari ale multimetrelor se stabilesc la 20 V si 200 mA pentru
voltmetru si respectiv ampermetru. Se masoara tensiunea U0 ce corespunde valorilor I0
inscrise in tabelul 4.1 si inscrim datele obtinute in tabel.
3. Se repeta masurarile pentru redresorul monofazat dubla-alternanta cu priza
mediana in secundarul transformatorului (intrerupatorul de la dioda D1 se stabileste in
pozitia de jos). Datele se introduc in tabelul 4.2.
4. Se determina rezistenta interna a redresorului cu filtre diferite pentru acelasi
curent de sarcina mediu: (I0nom = 30 mA), ri = dU0/dI0 ≈ ΔU0 / ΔI0 .
5. Concluzie.

I0 , mA 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 130 150


Cu
6,6 6,3 5,7
filtru 7,2 7,1 7 6,83 6,78 6,56 6,5 6,12 5,95 5,41
4 2 8
C
U0,V
Cu
5,9 5,1 4,0
filtru 7,09 6,91 6,76 6,48 6,2 5,71 5,41 4,93 4,73 3,64
2 5 7
RC

I0 , mA 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 130 150


Cu
6,4 5,9
filtru 7,32 7,24 7,15 7,05 6,9 6,8 6,69 6,52 6,33 6,2 5,7
5 3
C
U0,V
Cu
5,9 3,8
filtru 7,13 6,92 6,78 6,48 6,22 5,68 5,39 5,1 4,85 4,62 3,25
2 7
RC
1)
Filtru C: ri = ∆U0 / ∆I0 = (5,41  7,2) / 0,14 = 12,7 
Filtru RC: ri = ∆U0 / ∆I0 = (3,64  7,09) / 0,14 = 24,6 
2)
Filtru C: ri = ∆U0 / ∆I0 = (5,7  7,32) / 0,14 = 11,5 
Filtru RC: ri = ∆U0 / ∆I0 = (3,25  7,13) / 0,14 = 27,7 

Concluzie:
In urma efectuarii acestei lucrari de laborator am analizat principiile de functionare,
caracteristicile si parametrii sursei de alimentatie electrica de putere mica. Am studiat
procesul redresarii in scheme de redresare electronice monofazate cu diode
semiconductoare si am urmarit influenta filtrelor asupra formei si valorii tensiunii
redresate. Am studiat redresoarele monofazate, divizate pe categorii si redresoarele dubla
alternanta.

S-ar putea să vă placă și