Sunteți pe pagina 1din 3

1.In cautareaunui model conceptual al tranzitiei in curente, generatii.

eneratii. Nici una din aceste unitati nu contemporane ea pierde achizitiile fericite,cele care
literaturePeriodizare unei literature nationale sau a corespunde unei periodizari adecvate procesului prevestesc viitoarele norme.pentru evolutia literara
literaturii universale reprezinta o ordonare cronologica literar, deoarece in cazul fiecaruia se poate aduce priviata din acest punct de vedere,este important ca nu
in segmente de timp clar determinate, care inglobeaza argumente demonstrind inconsistenta. Periodizarea numai la periferie iau nastere opere noi,ci si la
o serie de opera literare si un sir de autori. Deoarece literaturii a fost legata si subordonata periodizarii centru,generind consecinte asemanatoare. Ideea de
evolutia presupune trecerea de la o forma la alta, istoriei social-politice, apoi sa observat ca formele batalie canonica se infatiseaza ca o conceptualizare a
necesitate a studierii fenomenului tranzitiei in culturale nu coincid celor social politice. Istoria dinamicii evolutive,care caracterizeaza spatiul cultural
literature apare ca ceva inevitabil in cercetarile de literara atesta o utilizare neomogena a unitatilor de si pe care o tematizeaza si alte perechi terminologice,
istoriografie literara.Comparatistul R. Mortier periodizare. In diferite istorii literare putem intilni precum trazitie-inovatie,avangarda-ariergarda sau
considera ca notiunea de ‘’tranzitie’’ ,ca si cea de divizari :-dupa virste, secole sau epoci : literatura moda-demodare.Fraza lui I.Lefter ,careia autorul ii da
‘’criza’’, ar putea fi aplicata tuturor epocilor sau sec.lui Pericle ; lit. Evului Mediu ; lit.epocii o aplicabilitate cit se poate de larga ,pina la extensia
perioadelor din istoria literaturii, deoarece inceputul renasterii ; lit. sec. de Aur ; lit.sec. Luminilor ; maxima a « istoriei » : « cind canoanele ne
tranzitiei la o alta epoca este aproape intotdeauna in lit.sec.17,18,19,20.-dupa anumite evenimente canonesc,prea tare,se nasc canonadele
raport direct cu inceputul crizei etapei anterioare. istorice :lit. Restauratiei ;lit.Rezistentei ;lit.Pasoptista.- anticanonice ! ».Cu alte cuvinte e vorba de o legitate
Fiecare generatie care incepe ceva nou se distanteaza dupa principiul generational :lit.generatiei in istoria culturala si in istorie in general,deoarece
de valorile existente si, in acest sens, s-ar putea spune pierdute ;lit.saizecista.-dupa curenta : « ideea de « batalie canonica » ne ofera un model
ca literatura si arta se afla intr-o permanenta criza si lit.clasicismului ;lit.barocului,lit.romantismului,lit.reali explicativ cu mare valoare de generalitate »ce poate
intr-o permanenta tranzitie.Cercetatoarea N. smului,lit.modernismului.-dupa alte criterii : lit. fi ilustrat prin exemple dintre cele mai diferite din
Avtonomova evidentiaza doua modalitati de distantare tinerilor suparati,lit.regionala, lit.absurdului, istoria succesiunii epocilor si a curentelor culturale,atit
si de atitudine fata de cultura trecutului, fata de lit.cavalereasca.Nici una din aceste criterii nu la nivel local,cit si la nivel universal.Ca exemple ale
traditie. Conform acestei conceptii, trecerea de la un corespunde realitatii literare sau artistice obiective, manifestarii acestei « batalii canonice » pot servi nu
curent la altele se produce:-fie prin demontrarea, pentru ca in fiecare perioada literatura e mult mai numai cele din trecutul mai indepartat,dar si din istoria
recuperare si asimilarea unor elemente ale sistemului variata,prezetind diverse trasaturi si particularitati ce noastra politica si culturala\recenta :postcomunismul si
literar existent, cu o vehiculare libera a elementelor nu tin doar de un curent sau de o generatie. In cazul postmodernismul in fostele tari socialiste.
vechi in combinari noi; -fie printr-o ofensiva impotriva oricarei periodizari in istoria literaturii va trebui sa tina 6.Epoci de tranzitie in literaturaPutem afirma faptul
sistemului literar existent, insotita de intentia de a-l cont de istoria politica si sociala. ca toate epocile pot fi considerate de tranzitie,deoarece
anulasi de a-l inlocui cu altul nou. N. Avtonomova 4.Evolutia literara si teoria polisistemelor fiecare reprezinta o punte de la epoca anterioara spre
numeste primul tip de reactive fata de traditia existent In ultimile decenii s-a pus tot mai insistent problema urmatoarea.Dar totusi in sensul in care il avem aici,pot
ca reactie de tip postmodernist, iar pe cel de-al doilea- conceperii ca sistem a lit.,a tuturor fenomeneor fi considerate in primul rind cele de cotitura,de mari
reactie de tip avangardist.Urmarind acesta succesiune lit.Aceasta tendinta releva din conceptia despre transformari in viata materiala si spiritual a societatii
a curentelor literare si aceste doua tipuri de reactii, in evolutia literara,a lui Tinianov,dupa a carui parere umane.Epoca Renasterii poate fi considerata ca una
care accentul se pune pe aspectele tipologice ale atit opera lit.cit si lit,in general trebuie concepute ca de tranzitie de la epoca medieval la cea moderna,de la
fenomenului literar, se poate observa ca reactia de tip sisteme,ale caror elemente constitutive sint correlate feudalism la capitalism,de la arta medieval la arta
postmodernism apare ca un fenomen de natura reciproc si se afla intr-o anumita interctiune.Tinianov timpurilor noi.Tocmai asa este prezntata epoca
conservatoire, recuperatoare, iar cea de tip numeste ,,functie constructiva’’ corelarea fiecarui Renasterii de catre N.Balasov intr-o comunicare de la
avangardist-ca una de natura revolutionara, element al operei lit.ca system cu alte elemente ale Congresul al VII-lea al A.I.L.C.,intitulata ,,Unitatea si
anticipatore. In concluzie putem afirmacapeste o sistemului si prin urmare cu intregul system.Existenta neomoginitatea Renasterii si topicurile tranzitiei’’.In
reactie de tip avangardist, in a doua are loc unui fapt lit.depinde in opinia lui Tinianov de calitatea privinta denumirii de Renastere,sa emis si parerea ca
recuperarea unor elemente ale reactiei de tip sa diferentiala adica de functia sa .Evolutia formei mai corecta ar fi cea de ,,Nastere’’,dupa cum sustine si
postmodernist, ceea ce demonstreaza ca in literatura, determina schimbarea functiei dar si functia la rindul M.de Greve,deoarece interesul pentru antichitate nu
casi in natura, in general, nimic nu dispare si nimic nu ei isi cauta forma consttindu-se o interdependenta. muris,ca sa renasca,deoarece ideile clasice au
apare intimplator, ci se prelucreaza si se transforma in Dupa cum afirma Tinianov ‘’conceptul principal al continuat sa se manifeste. Termenul de ,,Renastere’’
alte fenomene literare. evolutiei lit.este cel al substituirii sistemelor. pare a fi utilizat prima data de catre J.Michelet si
2.Puncte de vedere asupra fenomenelor literare de Substituirea sistemelor se produce in urma schimbarii J.Burckhard pentru a denumi o miscare culturala.
tranzitie Fenomenele de tranzitie nu sunt amintite sau a modificarii corelatiei dintre elementele Trasaturile distinctive ale culturii renascentiste
decit in lucrarile dedicate problemelor de istorie sistemului, a functiei constructive a acestora.Din sunt:intoarcerea la valorile antichitatii clasice Greco-
literara de catre unii cercetatori.Astfel,pentru ceea ce aceasta conceptie a lui Tinianov se revendica si teoria latine,descoperirea omului si a universului,
Prospelov numeste « stadiu » in dezvoltarea polisistemelor,promovata de asa numitul Grup de individualismul si secularizarea,criza credintei si a
literaturii,Volkov propune conceptul de « sistem » Cercetarea Culturii. ‘’ Functionalismul dinamic morale traditionale,o noua relatie economica intre
artistic »,ca forma istorica a dezvoltarii literare ‘’de la care porneste teoria polisistemelor vine ,dupa nobili si burghezi in cadrul unei vieti urbane.Noua
,precizind ca intr’o epoca pot fi mai multe sisteme cum afirma EVEN-ZOHAR intr-un numar cultura se manifesta in:economie,relatii sociale,
inclusiv fenomene de tranzitie.Comparatistul monographic al revistei ,,POETICS TODAY’’ politica,diplomatie,arta militara,medicina,
C.Guillen sublinia ca « sistemele literare evolueaza Conform conceptiilor acestora lit.este un system,o jurisprudenta si in domeniul stiintelor umaniste:
intr’un mod specific ,ce se caracterizeaza prin retea de relatii interdependente in care fiecare element arte,filosofie,limba si literatura.Sub acest ultimo
continuitatea unor componente si prin disparitia se defineste in raport cu functia sa pe care o aspect prin ,,Renastere’’’ se intelege o miscare de
altora,prin reinvierea unor posibiltati uitate sau prin indeplineste.C onform functionalismului dynamic ce restaurare a idealului educative al antichitatii clasice
efectele intirziate ale altora ».Cercetatorul rus Volkov sta la baza polisistemelor ,comentat pe larg de M. prin cultivarea preocuparilor umanistice si
considera ca problema trebuie analizata atent,intr’un IGLESIAS SANTOS structura sistemului este abandonarea scolasticii medievale.Epoca sau Secolul
plan istoric si concret,in toate manifestarile.Cu alte eterogena la ea participind optiuni diferite astfel Luminilor este deasemenea o epoca de tranzitie,dupa
cuvinte,trebuie se vedem ce predomina : »’’legatura cu asigurinduse ambele dimensiuni :cea sincronica sic ea cum a cautat sa demonstreze R.Mortier.In sec.XVIII-
traditiile spirituale ale epocii precedente sau vlastarii diacronica. Fenomenele lit.se pot deplasa de la centru lea scriitorul vrea sa schimbe ,sa modifice lumea,
timpului nou’’Problema nu este dintre cele usoare.Inca spre periferie si invers.Fiind vorba de un polisistem moravurile, gindirea.Astfel iluministii pun accentual
in 1963 ,Wellek subliniaza ca aparitia unei perioade in ,un element se poate deplasa de la periferia unui mai mult pe continut decit pe forma,privilegiind
dezvoltarea literaturii trebuie sa fie dominata de un system adiacent la periferia altui system,iar de acolo creatiile si operele de idei,ideologice,impiedicind
sistem de un « sistem de norme literare »,a caror spre centru.Cind un element periferic ajuge la centru el dezvoltarea creatiei de pura fictiune poetica.Putem
« aparitie,desfashurare,diversificare,integrare si se transforma intr-un element canonizat ,adica acceptat spune ca in Secolul Luminilor se schimba functia
disparitie »vor trebui trasate suficient de precis.O alta official.Aceasta miscare intersistemica se numeste si scriitorului si a literaturii,apare o noua conceptie
abordare a evolutie literaturii si a epocilor literare transfer. Pornind de la toria polisistemelor,Pageaux despre arta in general-mai libera,mai sincera.Accentul
apartine cercetatorului spaniol Carlos Bousono, considera ca polisistemele se compune din trei tipuri nu se mai pune pe reguli,ci pe originalitate,pe apologia
considerind ca fiecare epoca se caracterizeaza printr’o de texte:texte lit.propriuzise,texte critice,si texte geniului,in numele adevarului,al libertatii,al naturii si
viziune proprie asupra lumii,numita potentiale sau ,,modele’’,iar LAMBERT propune sa al sinceritatii.Secolul Luminilor pune bazele teoretice
« cosmoviziune » .In centrul viziunii,ca un focar al distingem intre trei date esentiale pt descrierea necesare unei revolutii estetice,deschizind drumul unei
sistemului individualist care se acumuleaza pina cind sistemului lit.P sau productia de moment,T sau noi arte,unei noi literature,insa presiunea traditiilor
cantitatea trece in calitate si asigura saltul Traditia,si I sau Importul. Notiunea de polisistem dogmatice,a regulilor ,a invatamintului si a
calitativ.Dupa parerea lui,sistemul inseamna tirania presupune o serie de opozitii fundamentale cum ar fi moravurilor era inca mare,ceea ce lea permis
intregului, a totului,adica imposibilitatea separarii lit.primara si lit.secundara,lit.canonizata si iluministilor arareori sa treaca de la teorie la
elementelor sale :unde e unul,acolo e altul.Prin cele lit.necanonizara, lit.inalta si lit.de jos,lit.dependenta si speculatie-la practica.In Secolul Luminilor a existat o
expuse mai sus am adus doar citeva opinii privind lit.emergenta,lit.scrisa si lit.orala,lit. si paraliteratura, pronuntata linie claicizanta,manifestata in diferite
fenomenele literare de tranzitie. aceste opozitii explicind de asemenea principiile de forme in aproape toate literaturile europene si a
3.Procesul literar si problema periodizarii functionare a sistemului sau a polisistemului literar. devenit cunoscuta mai ales cu numele de
Fenomenele de tranzitie sunt strins legate de evolutia 5.Tranzitia si “batalia”canonica Un current literar ,,neoclassicism’’un alt fenomen de tranzitie din
literara, de periodizarea procesului literar,de nou sau un alt fenomen nou in literature apare initial aceasta perioada.
succesiunea epocilor, etapelor, curentelor. In tratatele la periferia sistemului literar existent,avind un 7.Curente literare de tranzitie Manierismul-situatie
si cartile de teorie literara pot fi atestate citeva caracter anticipator si statutul unui fenomen literaturii din a doua jumatate a secXVI si de la
fenomene de tranzitie :Manierismul, Neoclasicismul, necanonizat,dar care tinde treptat,in lupta cu inceputul secXVII este una dintre cele mai discutate,
Preromantismul, Postmodernismul.In acest tip de fenomenele literare canonizate,sa se apropie de aceasta perioada a pus o problema serioasa si
lucrari nu intilnim insa termenul de proces literar.In centru,sa-l ocupe,sa se canonizeze.Caracterul acestor dificila :care sunt raporturile dintre Renastere
stiinta literara occidentala se foloseste mai des fenomene,care parasesc treptat central,miscindu-se Manierism, Baroc si Clasicism si cum se poate trasa o
notiunea de istorie literara sau evolutie literara.Totusi spre periferie ,este de natura recuperatoare si frontiera cit mai exacta intre ele-atit in plan cronologic
termeul de proces literar trebuie pastrat acoperind o conservatoire.C.Guillen mentiona ca,printre curentele cit si tipologic.De acesta problema sau ocupat
realitateobiectiva si fiind lipsit de unele conotatii pe literare dintr-o anumita epoca,exista unele venind din numerosi istorici literari, insa fiecare cercetator
care le au notiunile de dezvoltare sau evolutie literara. perioada anterioara,adica e vorba de cele cautind sa stabilesca locul curentului pe care il studia,
Literatura este conceputa ca o notiune pur teoretica recuperatoare,in timp ce altele sint orientate spre uneori in detrimentul altora.Manierismul este un
observata in mod direct deoarece pot fi observate doar viitor,acestea fiind ,de fapt,cele cu caracter anticipator. termen introdus de Vasari, in Vietile sale, provine de
operele concrete. Literatura poate fi considerate ca I.Lotman sustine ca evolutia faptelor de cultura la cuvinrul italian « maniera » cu care erau desemnate
suprasistem in raport cu care etapele, perioadele intruneste intr-un mod complicat procesele care se in Italia particularitatile artistice sau stilul unui artist
curentele apar in calitate de sisteme. Un subsistem repeat si pe cele ireversibile.El incearca sa largeasca si precum Michelangelo, devenit un punct de plecare pt
poate fi considerat atit un current literar cit si o sa revitalizeze conceptul evolutiei literare(dialectica intreaga miscare manierista europeana. O versiune
proprietate comuna a acestuia. In lingvistica sa propus « centru »-« periferie ») propus de Tiniasov.Lotman franceza a acestui curent poate fi considerata scoala
termenul sistemoid insa nu se poate spune cit e de mentiona ca opera astfel conceputa sufera in procesul din Fontainbleu si se caracterizeaza printr-o predilectie
acceptabil in cercetarea literara. Termenul de proces de finisare mai multe schimbari sau corectari din pt figurile geometrice, cautarea unei atmosfere rare si
literar a fost mai utilizat de structuralism care lau partea autorului,pentru a putea fi acceptata in neobisnuite, in Spania acestei orientari manieriste ii
preluat de la formalismul rus. De obicei procesul epoca. « Ea trece prin codurile launtrice ale artistului corespunde arta lui El Greco.Cind Renast, Manierism
literar este prezentat ca o succesiune de unitati si pierde ceea ce,din punctul lui de vedere este sau Baroc sunt prezentate separat se pare ca nu exista
cronologice : virste, epoci, secole, perioade, miscari, accidental.Totodata subordonindu-se normelor probleme, insa la prezentarea lor impreuna apar multe
intrebari-care e corelatia intre ele, unde trece granita unele trasaturi clasiciste,dar prin interesul pt realitatea « literatura filozofica » ca un compromis al scriitorilor
dintre ele, coincid sau se suprapun?Situatia se imediata,prezentata ptin tipuri si moravuri vizati cu diferite idealuri filozofice exprimate printr-un
complica si mau mult atunci cind e vorba de opere sau vii,concrete, se misca in dirctia realismului.Specia limbaj de natura mixta, rationala si imotiva.In privinta
de autori,care tre sa apartina unui curent sau altui. literara in care au excelat costumbristii spanioli e/e asa literaturii romane dupa cum mentioneaza D. Micueste
Istoric vorbind manierism se situiaza intre jumet sec numita « articulo de costumbres »-articolul sau «impuritatea» curentelor literare. Astfel romantismul
16 si incep sec 17, iar barocul intre sfirs sec16 si incep schita de moravuri.Hispanista Dana Diaconu in in lit. romana «incorporeaza in chip mai vizibil decit
sec17.Probleme apar atunci cind incercam sa aflam in monografia sa « Costumbrismul sau auto-imaginea alte romantisme elemente de clasicism si
ce raporturi se afla Manierism si Baroc, precum si Spaniei in literatura » afirma mai multe formule preromantism» deoarece nu a izbucnit «ca insurectie
amindoua in raport cu Renast si cu Clasicism.1)Unii plastice rpin care s-a incercat definirea contre clasicismului, clasicismul fiind la noi ca si
cercetatori considera ca M este o ruptura cu Renast, ca esenteiCostumbrism : « nota a inexistent » considera Micu. Fenomenul
e vorba de paritia unui fenomen nou, 2)altii-ca e o Romantismului,manifestarea spiritului romantic, preromantismului a fost studiat si de M. Anghelescu in
continuare a Reanast, o varianta tardiva, decadenta a germene al Realismului,embrion al romanului realist, lucrarea sa « Preromantismul rominesc » desi autorul
acesteea. In ceea ce priveste Barocul, acesta a aparut ingredient al Realismului »s-a ajuns pina la crearea nu sustine ideea existentei unui adevarat curent
ca ceva opus Renast, luind in consideratie faptul ca unor sintagme de felul « Costumbrism romantic sau preromantic autohton. PreRealismul.Realismul din
Renast era interpretata ca ceva armonios, echilibrat, Realism costumbrist ». sec.19,ca reactie de tip avangardist fata de romantism.
rational,iar Barocul ca un fenomen opus, irational, 8.Curente literare anticipatoare-Un rol important il Deci, prin preRealism,in acest sens ,ar trebui sa
conflictual, haotic,instabil.Cercetarea atenta a operelor are inceputul unui viitor curent in interiourul intelegem tendintele realiste sau prerealiste din cadrul
si autorilor din perioada sec16 a aratat ca sistemului literar existent,acest current nou este sistemului literar romantic de la inc.sau,mai larg,din
particularitatile creatiilor din perioada respectiva erau anticipator.Pina la afirmarea unui nou sistem prima jum. a sec19. In stiinta literara putem gasi
diferite de cela ale Barocului si Renasterii.Deci, elementele acestuia in cadrul sistemului existent au un termenul de “realism romantic”,prin care se are in
asemenea situatie a dictat necesitatea recurgerii la caracter anticipator. Aceste curente sunt denumite cu vedere prima etapa in evolutia Realismului din
notiunea de Manierism, pt a denumi opere si autori ce ajutorul prefixului « pre » sau adjectivului sec.19,adica cel din prima jum.a sec, inclizind creatia
nu puteau fi considerati ca apartinind Renasterii, dar « timpuriu »(ex. prerenastere sau renastere timpurie). lui Stendhal,Balzac,Gogol, dar sip e cea din prima
nici Barocului.Astfel s-a ajuns la afirmatia ca Prerenastere-se folosesc in istoriografia lit. cind se jum.a sec. a lui P.Merimee,G.Flaubert.Trasatura
Manierismul e/e o perioada sau un curent specific examineaza lit medievala ce anunta viitoarea principal a acestui “realism romantic” ar fi prezenta.In
autonom, intercalat pe raportul Renastere-Baroc.Insa renastere.Ex. opera lui Dante Alighieri.Dante este in Franta,valabilitatea conceptului de “realism romantic”
specialistii atit in Baroc cit si in Renastere au general un scriitormedieval dar in opera sa ar putea trezi atit semne de aprobare,cit si unele
reactionat prompt.Acestea au incercat sa accentuieze prefigureaza aspecte ale viitoarei lit umanuiste. In indoieli in ceea ce priveste legitimitatea sa.
trasaturile comune dintre Baroc-Renastere si operele Divina comedie orice problema,tema,idee sunt PreSimbolismul. Desi trmenul nu e atestat decit
sau scriitorii declarati menieristi.Specialistii in Baroc presentate in limitele esteticii medievale dar foarte rar,pina la afirmarea deplina a Simbolismului,in
au lansat solutii de compromis prezentind prefigureaza abordari si atitudini umaniste cum este literatura franceza si apoi in alte lit.,a existat o
Manierismul ca pe o tendinta a Barocului, altii-ca pe o cea a personalitatii umane, activismul sau care sunt perioada incipienta de dezvoltare a viitorului
faza precoce, timpurie a B.In ceea ce priveste interpretate aproape integral renascentist desi se Simbolism in cadrul sistemelor literare anterioare
aparatorii Renasterii ei considerau ca manierism tre mentine in cadrul dogmelor medievale despre om. lui,fenomen ce ar putea fi numit preSimbolosm.
inteles ca un fenomen ce se manifesta in cadrul Ceva asemanator avem si la poetul francez Francois Inceputurile Simbolismului pot fi depistate deja in
sistemului Renast.Astfel s-a ajuns la o alta problema- Villon.O adevarata prerenastere avem in Spania creatia poetica a americanului A.E.Poe unul dintre cei
manierism tre interpretat ca o varianta tirzie a Renast (XV)reprezentata de Marchizul de Santillana, Jorge mai admirati poeti printre simbolisti.Dar inceputurile
sau ca o faza precoce a Baroc? Putem concide ca Manrique sau de « tragicomedia lui Calixto si a unui adevarat preSimbolism trebuie cautat in
Manierismul e/e un fenomen de tranzitie de la Melibeei »(sau « Celestina ») scrisa de Fernando de Parnsianism,in grupul desident al parnasienilor.In
Renasterea tardiva si, apartinindu-i, la Baroc, si nu Rojas.Specialistii din Occident isi elaboreaza teoriile, 1866,apare revista „Parnasul Contemporan”in care
o periada autonoma, deoarece cind vorbim de o conceptiile, tratatele apelind la date si fapte doar din autori ca T.Gautier,Lisle,Sully,isi publica versurile si
perioada sau de o epoca aparte, intelegem ca in ea aria vest europeana ignorind Rominia.Dan Horia un grup de tineri,cel putin 3 foarte promitatori:
exista niste trasaturi comune pentru toate domeniile Mazilu evidentiaza o prerenastere si in Sud Estul S.Mallarme,P.Verlaine si Ch.Baudelaire.Dar in
activitatii sociale si spirituale, pe cind manierism e/e Europei :Rusia, Rominia demonstrata de lucrarile urmatorul nr.antologic al revistei nu mai figureaza
caracteristic doar unui grup, unei elite de intelectuali « Literatura romina in epoca Renasterii » si Mallarme si Verlaine,care au fost exclusi.Excluderea
din perioada tirzie a Renasterii.Acelasi lucru se « Prerenasterea rusa » scrisa de catre D.Lihaciov unor poeti din aceste numere antologice ale revistei
intimpla si atunci cind incercam sa facem distinctie Preclasicism-este un fenomen artistic de tranzitie ”Parnasmul Contemporan” se explica prin faptul ca
intre Baroc si Manierism, pt ca avem in vedere toate situat intre renastere si baroc. Boileau il evidentiaza pe versurile acestora nu corespundeau pricipiilor estetice
elementele sistemului baroc in aceasta corelatie si Malherbe ca initiator a preclasicismului in « Arta initiale ale Parnasianismului.In versurile unor poeti ca
comparatie cu Manierism.Manierism nu poate fi poetica »(90 ai sec XVI). Acest inceput e marcat de Rimbaud,Verlaine,Mallarme lua nastere o noua
considerat sistem artistic aparte, deoarece intruneste oda lui Malherbe dedicata Mariei Medici.Avem mentalitate si o noua poetica,care pe linga reafirmarea
doar unele elemente ale noului sistem artistic baroc, elemente preclasiciste si in creatia unor scriitori ai valorilor formale ale poeziei – una dintre tezele
existind in cadrul sistemului Reanast cu care de Pleadei, Ronsard(50,80 ai sec XVI)cu « Sonetele catre originale ale Parnasianismului – apar semne ale
asemenea are trasaturi si elemente asemanatoare sau Elena »,la fel avem elemente preclasiciste la Du constientizarii unor noi stari de spirit,cunoscute ca
chiar comune.In ceea ce priveste raportul Baroc si Bellay cu « Apararea si ilustrarea limbii franceze ». „boala sfirsitului de secol”. Daca Ch.Baudelaire poate
Manierism cu Renasterea putem afirma ca ambele Prebaroc-(jum sec XVI)evidentierea unor tendinte fi considerat precursorul direct al simbolistilor,
reprezinta o reactie la Renastere, insa B reactioneaza prebaroce depinde de delimitarea acestuia si a Verlaine,Rimbaud,Mallarme au parcurs in evolutia lor
din exteriorul sistemului renascentist, pe cind M o face manierismului de renastere.Sa insistat asupra unor o perioada ce poate fi numita presimbolista,marcata de
din interior.Barocul-are un caracter tendinte baroce in opera lui Cervantes si Lope vadite accente romantice,parnasiene si impresioniste.
militant,eroic,lupta pt a se afirma,cuprinde mai multe deVega.In Rominia Mazilu evidentiaza Varlaam si In general,tendintele presimboliste vin din diferite
tari,autorul baroc e/e constient de drama lui in lume, el Udriste Nasturel.Termenul de “Pre-romantism” a directii,nu numai din Parnasianism.Unele vin din
scrie pr ca gindeste aceasta drama,face propaganda fost introdus in literatura datorita lui Paul van contactul cu principiile impresionismului sau cu cele
prin operele sale,creaza noi genuri,sisteme,foloseste Tieghem, pentru a denumi un current literar manifestat ale Estetismului si ale Decadentismului,altele din
traditiile renascentiste in scopuri noi,se observa o linie in a doua jum. a sec. XVIII prin despartirea Naturalism.In lit.rom.autorul D.Micu estima ca
hedonista.Manierismul-autorul manierist are o gindire neoclasicista, anuntind sensibilitatea estetica proprie „simbololismul romanesc avea sa integreze un
renascentista,crede in fortele sale creatoare,inventeaza Romantismului. Trasaturile principale a parnasianism mai consistent decit cel identificabil cu
liber si mult,incearca sa pastreze si continuie elemente preromantismului sunt : o mare atentie acordata intermitente in lirica anterioara miscarii simboliste”
ale traditiei renascentiste,nu pierde legatura cu vietii interioare si sentimentelor, ca izvor si norma a .Am putea vb si despre unele tendinte presimboliste in
idealurile umaniste.Sentimentalismul-printre valorilormorale ;preocuparea pentru aspectul social ; creatia lui Eminescu,lucru observat de mai demult de
curentele literare din sec Luminilor Sent apare ca un emotia suava si perceperea melancolica a frumusetii specialisti.PreModernismul(preAvangardismul)Apa
curent literar nou spre deosebire de clasicismul peizajului asociata starii sufletesti a ritia si afirmarea Modernismului a fost precedata de
iluminist si realismul iluminist,dar in acelas timp,ca un scriitorului ;interesul pentru descrierea naturii unele tendinte anticipatoare.Avangardismul de la
fenomen de tranzitie de la clasicism la romantism. autumnale ;tendinta spre o emotivitate depresiva, spre inc.sec.20 va fi considerat ca facind parte din
Cultul sentimentului in S nu contrazice cultul ratiunii, tristete si frica ;obsesia mortii insotita de tema Modernism,concept mult mai amplu,care inglobeaza
caracteristic pt clasicism.Atit sentimentul cit si cimitirului.In legatura cu literatura sec XVIII apare mao multe curente si fenomene artistice
ratiunea reprezentau o anumita norma fireasca,la care problema delimitarii cronologicesi estetico-tipologica contemporane, in lit. De limba spaniola conceptul de
puteau fi raportate faptele reale ale omului.Pt clasicisti a preromantismului de alte curente, cum ar fi Modernism reprezentind un fenomen deosebit de ceea
ratiunea e/e ceva firesc,precum pr sentimentalisti neoClasicismul,Sentimentalismul, Rococo-ul. ce inseamna in celelalte literaturi.
natura e/e rationala.Sentim. apare la mijloc sec18 si Reprezentantii acestui curent in Franta sint :J.-J. PreModernismul,inclusiv preAvangardismul,
deschide noi perspective pt dezvaluirea si prezentarea Rousseau,d. Diderot, B. de Saint-Pierre, A.E. Prevost ; reprezinta inc.unei reactii de tip avangardist,
in literatura a fiintei umane,privita ca personalitate Scriitori englezi E.Young, S. Richardson, Th. Gray. In canonizate, de la sf.sec al 19,cum ar fi Realismul,
irepetabila,prin aceasta pregatindu-se terenul pt Germania preromantismului ii apartine literatura Naturalismul, Simbolismul,adica constientizarea
romantism.De aceea nu exista o delimitare clara intre miscarii « Sturm and Drug » ; In Spania A. Lista, J. necesitatii de schimbare a formeleor literare existente
Sent si Romantsm,desi exista puncte de tangenta si Cadalso.: dintre scriitorii portughezi J. Anastacio de si inlocuirea lor cu altele noi,moderne,care pretind a se
asemanari,intre Sent si Roman exista deosebiri Cunha, Havier de Matos. Daca in Franta literature situa in avangarda dezvoltarii literaturii si a artei.
radicale.Sentimentalismul-un curent literar apartinind preromantica ii reduce ape scriitori la simpli anuntatori 9.Curente literare recuperatoare.In cazul cind un
Iluminismului,pe cind preRomantismul e/e o expresie a viitoarei literaturi romantice din sec XIX impartind system literar este substituit prin altul, elementele
a crizelor ideilor iluministe.In diferite literaturi astfel literatura Secolului Luminilor in doua directii: vechiului sistem nu dispar brusc si definitive. Este
nationale,operele de acelas fel,tipologic vorbind nu una voltariana si rationalista si alta rousseauniana, vorba despre elementele sistemului inlaturat de la
sunt cosiderate ca preromantice.Lipseste o delimitare sentimentala si preromantica.Unii critici prefera sa centru sau unele dintre ele se deplaseaza spre periferie,
clara in literatura sec18 si intre Sentim-neoClasicism- vorbeasca nu despre preromantism ci despre prim- sau nu dispar imediat, ci exista alaturi de cele noi, care
Roccoco-preRomantism,care toate acestea pot fi romantism incluzindu-i aici pe Rousseau, Diderot, au reusit sa ocupe centrul. Cu alte cuvinte, e vorba de
considerate ca fenomene de tranzitie.Costumbrismul- Senancour, Chateaubriand. Uneori preromantismul fenomene asemanatoare celor anticipatoare, dar in
(spaniol)fenomen literar situat in prima jumat a sec19 este confundat cu sentientalismul- « intr-un sens mai sens invers, si cunoscute prin adaugarea prefixului
si reprezentind un fenomen de tranzitie de la larg preromantismul se numeste sentimentalismul in ‘’post’’:postClasicism, postRomantism,
Romantism la Realism,provine de la cuvintul general ».In literatura spaniola conceptul de postSimbolism, postimpressionism, postModernism,
spaniol « costumbre »-obicei,deprindere,ce poate fi preromantism se utilizeaza pentru a caracteriza o parte etc.PostClasicismul.Prin postClasicism intelegem
considerata mai degraba ca literatura manierista de a productiei literare a unor scriitori di a doua jum. a manifestarile artistice si literare de facture clasicista
moravuri,ce are radacini adinci in traditia literaturii sec. XVIII, dar nici in critica nici in istorie nu exista din perioada cind Clasicismului nu ii mai revine locul
spaniole-tabloul de moravuri,poza picaresca. unanimitate in acceptarea terminnului.Russell P. dominant in literature, cedind locul pozitiile altor
Costumbristii spanioli(Mesonero Romanos, Calderon, Sebold califica acesta drept un prim- romantism curente. Postclasiciste, pot fi considerate operele scrise
Larra)au declarat de mai multe ca operele lor sunt o spaniol al carui reprezentant este Jose Cadalso primul dupa canoanele clasiciste din epoca Romantismului,
martirie a caracterului tranzitoriual epocii in care au romantic ‘european’ din Spania. Insa pentru J.M. Caso dar si de mai tirziu. In aceste cazuri, postClasicismul
trait si au scris.In multe privinte Costumbr e/e un conceptul de preromantism implica o doza de este usor identificabil sau confundabil cu
fenomen literar inca romantic,retinind pe alocuri si ambiguitate si ii este data o difinitie la fel de ambiguu neoClasicismul, deoarece e vorba de fenomene
inrudite, dar, totusi, diferite. PostBarocul.Ca si in raport cu vasta productie artistica a literatura,in general,fiind concepute ca o forma de
cazul postClasicismului, termenul postBaroc este Postmodernismului : ‘tot asa cum vechea avangarda a cultura si responsabilitate civica si ca o incercare de
folosit foarte rar, pentru desemnarea unor autori, fost un produs avangardist a miscarii literare interpretare critica a realitatilor sociale.Asupra creatiei
opere, manifestari de prelungire a principiilor baroce dominante a modernismului, avangarda postbelica este neorealistilor italieni au exercitat o influenta evidenta
din perioadele posterioare crizei si sitemului baroc o forma particulara a Postmodernismului. Granitele ideile lui A.Gramsci,G.Lukacs,B.Brecht.Printre
dominant in secolul al XVII-lea.PostRomantismul- dintre avangarda recenta si postmodernism sun greu de trasaturile caracteristice ale acestei literature a
Termenul se refera la fenomenele literare sii artistice determinat decit cele dintre vechea avangarda si Rezistentei putem evidential predilectia pentru
de natura romantica din perioada cind Romantismul nu modernism, din moment ce posmodernismul jurnal,cronica,memorii,inspirate de realitatea social-
mai constituie sistemul dominant in literaturile submineaza postulate moderniste : elitismul cultural si politica a vremii,interesul fata de traditia narativa
europene din sec.XIX-lea,pozitiile dominante conservatorismul politic al modernismului, crdinta sa popular,atentia acordata personajului creativ,
apartinind deja realismului.Desi romantismul in statutul privilegiat al limbajului literar si cautarea obiectivitatea ca tehnica narativa,prin prezentarea unor
contiunua sa se manifeste,evolutia sa se situeaza in unei dimensiuni transcendente sau antiisorice a lucruri care vorbesc de la sine,pluralitatea si coexistent
aceasta perioada pe o linie descendenta,marcata de experientei umane. Anvangarda de astazi prelungeste diferitelor niveluri ale limbajului folosit,inclusive
afirmarea realismului si a altor curente,dar si a insistenta a predecesoarei ei asupra intietatii jargonul si regionalismele.Ulterior ,principiile
anumitor tendinte epigonice.Spre deosebire de importantei experimentarii radicale asupra neoRealismului Italian au fost preluate si valorificate
literatura franceza unde postromantismul(reprezentat materialelor arte si manifesta o concentrare asupra de scriitori din diferite tari,in unele literature europene
de Barbey d’Aurevilly,Villiers de l’Isle Adan s.a.) e interogarii si posibile schimbaria insusi bazei rostirii din perioada postbelica incetatenindu-se inclusive
mai putin evident pe fundalul realismului si personale si culturale. anvangarda accentueaza aspecte termenul respectiv.Astfel in literature spaniola,prin
naturalismului. In literatura engleza din epoca dimensioniste poate eliberatoare si in multe cazuri analogie cu cea italiana,sa numit neoRealism-o
victoriana se impune un grup de poeti care au incercat politice experimente lingvistice. Russel spune ca miscare literara,aparuta in anii 50,care a coincis si cu
sa continue traditiile romantice in noiile conditii trebuie pusa problema unei noi avangarde in ceva similar in cinematografia spaniola.E vorba de
(reprezentanti :A.Tennyson,M.Arnold,R.Browning,A. postmodernism. Lefter spune ca trebuie sa apropiem aparitia concomitenta a cunoscutului roman al lui
Ch.Swinburne).Delimitarea postRomanism de la avangarda de modernism si sa departam R.Sanchez Ferlosio,,Riul Jarma’’ si a peliculei lui
sf.sec.XIX de neoRomantism,care se constitue intr-un posmodernismul de avangarda. El mai spune despre J.A.Bardem,,Moartea unui ciclist’’.Aceasta miscare
curent aparte in ultimul deceniu al aceluiasi secol,cind postmodernism ca singura lui calitate se arata a fi cea neorealista era animate de idea,lansata in acea
in literatura universala are loc o invioarare a ce indica inchiderea structurii moderne si anunta ceva perioada,de intoarcerea la marea traditie nationala a
tendintelor romantice.Iar aceasta intensificare a ulterior ei. In concluzie daca in studiile despre culturii spaniole,reprezentata de asemenra nume ca
tendintelor romantice tine mai mult de neoRomantism Postmodernism sar pune accentul pe necesitatea unei Ribera,Goya,Queveda s.a.Si in literatua portugheza
decit de ceea ce se numeste postRomantism sao delimitari clare intre ceea ce este recuperator si ceea ce postbelica se evidentiaza un current literar numit
Romantism tardif.PostSimbolismul-Literatura cu inca este avangardist adica anticipator fata de modernism ar neoRealism,in care se simte influenta prozatorilor rusi
pronuntate accente simboliste,dar dupa epoca de glorie fi limpede ca este postmodernism. Atunci si americani din perioada interbelica.Printre prozatorii
a Simbolismului,adica de la incep.sec.XX.Atunci se postmodernismul ar fi reactie de tip postmodernist fata reprezentativi ai neoRealismului portughezi pot fi
impun,tot mai mult,ca reactii de tip avangardist fata de de modernism iar ceea ce reprezinta reactia de tip mentionati Carlos de Oliveira,F.Namora, V.Ferreira,
simbolism,alte curente noi-asa-numitele avangarde avangarda ar fi trebuit sa se numeasca altfel. Intrucit R.Correia s.a.
istorice(Imagismul,Futurismul,Expresionismul,Dadais nu sa intimplat asa ceva Postmodernismul include Termenul de ,,Neorealism’’ a fost propus de
mul,Suprarealismul,s.a.).Reprezentanti :G.Apollinaire, toata lit.(postmodernist si avangarda)de dupa M.A.Volosin pentru a desmna unele opera din
R.M.Rilke,Th.S.Eliot sau P.Valery. in creatia lor se modernism. literature rusa de la inceputul secolului al XX-lea.El a
evidentiaza si un pronuntat filon simbolist,ce poate fi 10.Curente literare recurente introdus termenul in legatura cu creatia scriitorului
calificat ca o manifestare de tip postsimbolist. Un alt grup de fenomene literare de tranzictie sint cele francez Henri de Regnier,dar in cazul nostru termenul
PostSimbolismul. Postsimbolismul se încadreaza in care reiau,dar in conditii noi, anumite traditii, principii se asociaza mai mult cu cel de postSimbolism, sau de
literatura cu accente pronuntate simboliste,acest curent ale unor curente cunoscute si afirmate in istoria postImpressionism,iar in literature rusa-cu cel de
reprezinta o reactie de timp avangardist fata de literara,dardindu-le un caracter nou.Curentele ,,Acmeism’’.La inceputul secolului al XX-lea,in
simbolism,alte curente noi – asa-numitele avangarde recurente par a fi siele de natura recuperatoare,apar la literature rusa se discuta despre sfirsitul Simbolismului
istorice(imagismul,futurismul,dadaismul,expresionism un anumit interval de timp in raport cu curentul reluat si trecerea la ,,arata apolinica’’,aceasta fiind numita de
ul).Poeti care apartin ai acestui curent: G.Apollinaire, si sint denumite cu ajutorul prefixului “neo-” sau V.A.Molosin,,Neorealism’’,intr-o asemenea
P.Valery;in directia lor se evidentiaza un pronuntat “trans-”. Reluarea unor curente nu se supune evolutiei acceptiune era numit Henri de Regnier.In opinia
filon simbolist,ce poate fi calificat ca o manifestare de literare.In unele cazuri reluarea se produce la diferite autorului rus,el a imbinat simbolismul intellectual a lui
timp postsimbolism.In critica si istoria literara intervale de timp, in continuare parca a curentului Mallarme,impresionismul lui Verlaine,patrunderea in
comntemporana se vorbeste nu atit de un post respectiv,dar in conditii noi (ex.neoClasicismul). stilul si spiritual lumii antice a lui Heredia .Termenul
simbolism pur in opera unor poeti,cit de accente, Alteori distanta istorica intre vechiul curent si noul de ,,Neorealism’’propus cu acest sens,nu s-a
tendinte,note postsimboliste.PostImpresionismul. curent e mai mare, (ex. neoRomantismul) incetatenit in critica si si istoria literara rusa,dar a
Reprezintă manifestari artistice de natura NeoClasicismulnu are limite cronologice precise. evidentiat unele particularitati ale artei noi.Propunind
impresionista din perioada de după afirmarea plenara a Afirmarea Clasicismului in sec.XVII in lit.franceza a termenul,,Neorealism’’ M.A.Volosin,este idea
impresionismului in a doua jum. a sec.19.Un exemplu contribuit la formarea NeoClasicismului in continuitatii traditiei pentru a crea o arta nous si
poate fi opera lui Marcel Proust.Postismul. Curent sec.XVIII.Acest curent isi propune nu numai reluarea armonioasa in raport ku Simbolismul ,ceea ce in
literar spaniol ce poate fi considerat un fenomen de modelelor clasice francize sau ale antichitatii terminologia propusa de N.Avtonomova,nu e altceva
tranzitie; de natura recuperatoare fata de avangardele clasice,dar si a valorilor clasice nationale, a traditiilor decit reactia de tip postmodernism.De unde rezulta
istorice,dar totodata l-am putea califica si ca pe unul nationale,ceea ce il deosebeste de Clasicismulsec.XVII ca ,,Neorealism’’ nu a fost decit un fenomen de
de natura anticipatoare fata de Postmodernism. si il apropie de curentele sec.XVIII-Rococo-ul, tranzitie,de natura recuperatoare,apropiat
Postismul a aparut ca o miscare literara al carui nume Sentimentalismul, PreRomantismul. In lit.germana postSimbolismului si postImpresionismului.
vine de la denumirea revistei de poezie „EL numit ”clasicismul de la Weimar” reprezinta o punte Neomodernismul(Neoavangardismul).Este vorba de
POSTISMO”(1945).Cuvintul „Post-Ism” sugereaza de legatura intre Secolul Luminilor si Romantism. In un fenomen de recuperare prin reluarea traditiilor
de la sine ca e vorba de ceva ce urmeaza.Postismul a Anglia se dezvolta un Clasicism orientat spre moderniste/avangardiste din prima jumatate a sec.XX
aparut dintr-o intentie de recuperare a realizarilor antichitatea latina. NeoBarocul.Spre deosebire de Se presupune ca acesti termini au fost introdusi in
estetice ale avangardelor europene din perioada postBarocul care este o prelungire a manifestarilor circuitul lit.pt a denumi tendintele moderniste/
interbelica, presupunind un primat al creatiei ce s-ar baroce din imediata vecinatate, neoBarocul apare ca avangardiste,in conditii noi de dupa al doilea razboi
afirma ca o unica speranta si ca o suprema libertate in reluare a unor asemenea manifestari cu character mondial pina a fi pus in circulatie termenul de
aceasta lume saracita si pustiita.Postismul e calificat baroc, dupa un interval de timp mai mare in raport cu Postmodernism.Astfel Neomodernismul/
drept o necesitate pentru a umple acest gol in cel classic.Tendinte neobaroce pot fi identificate in Neoavangardismul ar fi ceva intermediary intre
conexiune cu unele antecedente istorice. Postismul lit.romantica si in cea avangardista de la inc.sec.XX, modernism/avangardism si Postmodernism.
este un postsuprarealism,un postexpresionism.De dar si in lit.latino-americana si anume in creatia
asemenea este un postdadaism,un postcubism. Asadar scriitorilor: J.Lezama Lima, M. Mujica Lainez.
postismul a aparut ca o incercare de a recuprera NeoRomantismul se manifesta la cumpana sec.XIX-
anumite principii estetice ale curentelor avangardiste, XX, indeosebi in lit.germana.ca o reactie la
ale suprarealismului.Printre aceste incercari am putea Naturalism, representative fiind operele lui Holderlin,
mentiona urmatoarele:valorificarea unor aspecte ale Novalis, Heine.NeoRomantismul este o reluare si o
filosofiei nietzscheene,caractrul ludic al artei si de aici actualizare a unui intreg sir de problem, teme, motive,
intelegerea poeziei ca activitate ludica,libertatea pricipii din arsenalul vechiului Romantism. In Spania
creatiei,specificitatea umorului si ironiei. acest current s-a manifestat prin operele autorilor:
PostmodernismulAvem 2 pozitii in definirea A.Machado, J.R.Jimenez, V.Aleixandre. La Chisinau,
postmodernismului.Urmarind evolutia literara acelor 2 conferentiarul universitar D.Taric a publicat chiar o
tipuri de reactii:postmodernist si avangardist ajungem momografie despre neoRomantism-“Tipologia
la concluzia ca posmodernismul e un fenomen de neoromantismului” , in care se propune o conceptie
tranzitie recuperator. Nu sa facut o delimitare clara originala a lit.neoromantice si a tipologiei acesteia.
intre lit.ce poate fi considerata postmodernista si cea NeorealismulPrin acest termen este denumit un
avangardista in Posmodernism. In cartea sa despre current in literatura si arta cinematografica italiana din
Postmodernism il citeaza pe Manolescu scriind : anii 40-50,strins legat de miscarea de rezistenta
‘atitudinea postmoderna devine in mult mai mare antifascista din aceasta tara.Termenul a fost lansat de
masura recuperatoare decit cea moderna’. Malcolm criticul A.Bocelli inca in jurul anilor 1930,pentru a
Bradbury spune ca modernismul e o preistori necesara califica un sir de opere ce se caracterizau printr-o
pentru existenta postmodernismului,iar Ihab Hassan a tendinta obiectiva de prezentare a personajelor si a
facut un tabel cu trasaturi paralele moderniste si mediului social,ca,de ex.romanul lui A,Moravia,
postmoderniste si a observat o atitudine condescenta a ,Indiferentii’’,si care aparuse ca reactive la literature
catecoriilor postmoderniste fata de cele moderniste. estetizanta si formalista din acea perioada.In
Din acest exemplu se poate spune ca postmodernismul cinematografie termenul a fost folsit dupa lansarea
reprezinta un curent recuperator fata de modernism. peliculei lui L.Visconi,,Obsesia’’si s-a intacetenit
Mai putin sa insistat asupra ideii ca Postmodernismul odata cu consolidarea acestei scoli in arta
ar fi o nou avangarda astistica in raport cu cinematorafica italiana prin filmele,,Roma-oras
anvangardele istorice de la inceputul sec. 20 cu toate deschis’’ de R.Rossellini,;,,Tilharul de biciclete’’ de
ca ideea privin Postmodernismul ca curent nou V.De Sica,,,Pamintul tremura’’ de L.Visconti. In
inlocuind modernismul e cuprins in aproape toate literature neoRealismul s-a impus prin creatia unor
lucrarile despre acest fenomen. Unii critici au pus prozatori ca E.Vittorini, C.Paveze,G.Bassani,
totusi in mod direct problema unei noi avangarde. C.Cassolo,I.Calvino,V.Patrolini,P.P.Pasolini s.a.La
Lefter in cartea sa despre Postmodernism avanseaza inceput neoRealismul Italian a reprezentat un
ideea existentei unui curent nou de anvangarda in compromis de ordin social si politic,opera de arta si