Sunteți pe pagina 1din 1

Barem de corectare,Clasa a XI-a,pr.

umanist,2018

Nr. de Punctaj corespunzător etapelor de rezolvare Punctaj maxim


item
1 Pentru fiecare răspuns corect-câte 1 punct 1p x 3 = 3p
2 Pentru fiecare corespondență corectă – câte 1p 1p x 5 = 5p
3 Pentru marcarea corectă a fiecărei afirmații – câte 1p 1p x 3 = 3p
4 Pentru transformarea unităţilor de măsură-1p
Pentru forța electrică– 1p 4p
Pentru determinarea sarcinii electrice – 1p
Pentru calcule corecte – 1p

5 Pentru transformarea unităţilor de măsură-1p


Pentru scrierea formulei capacităţii electrice – 1p
Pentru scrierea formulei capacit. condensator. – 1p 5p
Pentru scrierea formulei distanței dintre plăci- 1p
Pentru calcule corecte-1p
6 Pentru fiecare afirmație – câte1p
Pentru relația “cauză-efect” – 1p 3p
7 Pentru conexiunea în serie a rezistoarelor– 1p
Pentru conexiunea în paralel-1p 4p
Pentru rezistența totală -1p
Pentru calcule corecte -1p
8 Pentru transformări în SI -1p
Pentru scrierea formulei lucrului câmpului
electric– 1p 5p
Pentru scrierea formulei potențialului – 1p
Pentru scrierea formulei energiei potențiale – 1p
Pentru calcule – 1p
9 Pentru fiecare formula-câte 1p(5*1) 8p
Pentru calcule – 3p

10 Pentru descrierea corectă –câte 2p 3ˣ2=6p

Total-46puncte