Sunteți pe pagina 1din 1

Lucrări de laborator

Nr Lucrări de laborator Aplicații practice


Determinarea volumului unui
paralelepiped dreptunghic
Masurarea volumului unui corp de formă
neregulată
Determinarea densității substanței
Măsurarea temperaturii corpurilor
solide/lichide/gazoase.