Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea de Stat din Tiraspol

Catedra: Fizică teoretică și experimentală


Disciplina: Simularea experimentului fizic

Machete pentru circuitul electric simulativ

Verificat: Postolachi I., dr.,conf. univ


Efectuat: Nicolai O., masteranda Gr. C2F2

Chișinău, 2021
https://phet.colorado.edu/ro/simulations

https://www.walter-fendt.de/html5/phro/
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/
Concluzie: toate platformele simulative care le-am folosit
sunt foarte binevenite și utile atât pentru elevi cât și
profesori. Nu necesită utilaje, se poate repeta de
nenumărate ori, sunt protejați de tehnica securității,
utilajele nu se defectează și sunt foarte atractive.