Sunteți pe pagina 1din 4

TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ

Disciplina: Fizică
An școlar: 2021-2022
Clasa a VII-a B- Deficiențe moderate și ușoare
Numele și prenumele elevului:
Data aplicării testului:

1. Citiți enunțurile și încercuiți varianta corectă de răspuns:


1) Natura este formată
a) doar din lucrurile aflate în jurul nostru. b) din corpuri. c) doar din iarbă și copaci.
5p.

2) Corpurile se caracterizează prin


a) mărime. b) capacitatea de transformare. c) proprietăți generale și particulare.
5p.
3) Corpurile din jurul nostru pot fi
a) numai în starea lichidă. b) doar în stare gazoasă. c) în stare lichidă, solidă sau gazoasă.
5p.
4. Proprietățile care pot fi folosite pentru ordonarea corpurilor sunt:
a) forma, gustul, mirosul. b) lungimea, volumul, densitatea. c) aroma.
5p.
5. O proprietate măsurabilă determină
a) o transformare. b) o mărime fizică. c) doar temperatura corpurilor.
5p.
6. Un fenomen fizic sau proces fizic, se produce atunci când una dintre mărimile fizice ce
caracterizează un corp
a) nu se modifică în timp. b) se modifică în timp.
5p.
2. Notează fenomenele fizice din următoarele imagini, în spațiile de mai jos:

................. ................. ................. .................


.................
5 x 3p= 15 p
3. Completați spațiile libere din tabelul de mai jos:
Mărimea fizică Unitatea de măsură Simbolul unității de Instrumentul de
în S.I. măsură măsură
Lungimea
Aria (suprafața)
Volumul
Durata (timpul)
Viteza

1x 15= 15 p
4. Rezolvați următoarele probleme: 2 x10 p= 20 p

a) Un teren agricol ce are forma unui dreptunghi, are lungimea de 12 m și


lățimea de 8 m. Aflați aria terenului.

b) Ce arie are o placă de gresie ce are forma pătrată cu latura de 40 de cm?


5. Scrie mai departe...
Mișcarea este rectilinie și uniformă atunci când traiectoria este o ...................... și valoarea
numerică a vitezei este .............................. .

În mișcarea rectilinie uniform accelerată:


 viteza mobilului ................... cu valori egale în intervale ............. de timp;
 în aceleași intervale de timp, mobilul parcurge distanțe din ce în ce .............................. .
2 x5 = 10 p
Notă: Toate subiectele sunt obligatorii
Se acordă 10 puncte din oficiu.

Barem de corectare și notare:


Exercițiul 1: 5 p pentru fiecare variantă corectă de răspuns. 5 x6 = 30 p
Exercițiul 2: Notarea corectă a fenomenelor fizice aferente fiecărei imagini. 5 x3= 15 p
Exercițiul 3: Completarea corectă a datelor în tabel: 1x 15 = 15 p
Exercițiul 4: Rezolvarea corectă a problemelor- calcularea ariilor. 2x 10= 20 p
Exercițiul 5: Completarea corectă a spațiilor lacunare. 2 x 5= 10 p
Notă: Se vor acorda 10 puncte din oficiu. Total: 90 p+ 10 p= 100 p

Obiectivele testării inițiale la disciplina Fizică:

 Evaluarea nivelului de operare cu noțiuni specifice disciplinei;


 Evaluarea capacității elevilor de identificare a fenomenelor fizice din realitatea
înconjurătoare;
 Evaluarea gradului de însușire a unităților de măsură în SI.
 Evaluarea gradului de aplicare a cunoștințelor dobândite;

Matricea de specificații

Competențe Achiziția Înțelegere Aplicare Sinteză Evaluare


corespunzătoar informației
e nivelurilor
taxonomice

Exercițiul 1 x x
Exercițiul 2 x x x
Exercițiul 3 x x x
Exercițiul 4 x x
Exercițiul 5 x x x x